Nizomiy nomidagi toshkent davlat


Download 2.29 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/9
Sana10.01.2019
Hajmi2.29 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

О‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA MARKAZIY  

MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI 

NIZOMIY NOMIDAGI  TOSHKENT DAVLAT  

PEDAGOGIKA UNIVERSITETI 

 

 

  

                    

 

 

 

TA’LIMDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR  

 

  

 

I.N. ISLOMOV 

 

«ETNOGEOGRAFIYA»   FANIDAN TA’LIM TEXNOLOGIYASI  

 

       

 

  

 

                         

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Toshkent – 2015   

 Mundarija  

 

Ma’ruza mashg‘ulotlari 

 Kirish. Etnogeografiya fani, uning vazifalari, tadqiqot usullari, fanning rivojlanish  bosqichlari Etnos muamosi bilan bog’liq qarashlar va nazariyalar Jahonning etnik manzarasi va etnoslar klassifikatsiyasi. 

11 


Avstraliya va Okeaniya xalqlari 

16 Osiyo xalqlari va elatlari 26 

Afrikaning etnik ta'rifi 29 

Amerika xalqlari va elatlari 32 

Yevropa qit'asi xalqlari 35 

Kavkaz xalqlari 38 

10 


Markaziy Osiyo va O’zbekiston  xalqlari 

41 


 

Amaliy mashg‘ulotlari

 

45 Etnogeografiya fani, uning vazifalari, tadqiqot usullari, fanning  

rivojlanish bosqichlari,  

46 


Til guruhlаri аsоsidа etnik guruhlаrgа аjrаtish 

50 Irqi bеlgilаri аsоsidа etnik guruhlаrgа аjrаtish 55 

Yashаsh jоyi аsоsidа etnik guruhlаrgа аjrаtish 60 

Еvrоsiyo xalqlari va elatlari 64 

Avstraliya va okeaniya xalqlari 69 

Afrikaning etnik ta'rifi 73 

Amerika xalqlari va elatlari 77 

Markaziy Osiyo va O’zbekiston  xalqlari 82 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 1-mavzu 

Etnogeografiya fani, uning vazifalari, tadqiqot usullari, fanning  

rivojlanish bosqichlari

 

 

 

1.Kirish ma’ruzasini о‘qitish texnologiyasi 

 

Vaqti  – 2 soat 

Talabalar soni: 20-30 nafar 

О‘quv mag‘ulotining shakli 

Ma’ruza. 

Ma’ruza mashg‘ulotining rejasi 

1.

 Etnogeografiya  fani  geografiya  fanlari 

tizimidagi о‘rni.  

2.

 

Fanning tadqiqot usullari. 3.

 

Fanning asosiy 

qonuniyatlari 

va 

tushunchalari. 4.

 

Fan rivojlanishining tarixiy bosqichlari.  

О‘quv mashg‘ulotining maqsadi: Fanning ijtimoiy-iqtisodiy geografik fanlar tizimidagi 

о‘rni,  rivojlanish  bosqichlari,  asosiy  tushuncha  va  qonuniyatlari  haqida  bilim  va 

kо‘nikmalar hosil qilish. 

Pedagogik vazifalar: 

О‘qituvchi: 

- fanning geografiya fanlari tizimidagi 

о‘rnini tushuntirib berish; 

- fanning tadqiqot usullarini о‘rgatish; 

-  fanning  asosiy  qonuniyatlari  va 

tushunchalarini 

tahlil 

qilish 


kо‘nikmasini hosil qilish; 

fan rivojlanishining 

tarixiy 


bosqichlari 

bо‘yicha  ma’lumotlar 

berish. 

О‘quv faoliyatining natijalari: 

Talaba: 

-  fanning  geografiya  fanlari  tizimidagi  о‘rnini 

tushuntirib beradi; 

-  fanning tadqiqot usullarini о‘rganadi; 

- fanning asosiy qonuniyatlari va tushunchalarini 

tahlil qilish kо‘nikmasini hosil qiladi; 

fan 


rivojlanishining 

tarixiy 


bosqichlari 

bо‘yicha berilgan ma’lumotlarni tahlil qiladi. О‘qitish usullari va texnikasi 

B.B.B. jadvali О‘qitish vositalari 

О‘quv qо‘llanmalar, о‘quv fani bо‘yicha о‘quv 

metodik majmua, atlas.  

О‘qitish shakli 

Kichik guruhlar va juftliklarda ishlash. О‘qitish sharotilari 

Namunadagi auditoriY. Monitoring va baholash 

Og‘zaki  va  yozma  sо‘rov:  Natijalar  tekshiriladi 

va baholanadi. 

 

Ma’ruza mashg‘ulotining texnologik xaritasi 

 

Bosqichlar, vaqti 

Faoliyat mazmuni 

о‘qituvchi 

talaba 

1-bosqich. 

Kirish 

(10 min) 

1.1.  О‘quv  mashg‘ulotining  mavzusi  va 

maqsadi,  rejalashtirilgan  natijasi  va  uni 

о‘tkazish tartibini aytadi(1-ilova). 

1.1. 

Eshitadilar va 

amaliy 


mashg‘ulot 

ishiga 


tayyorgarlik 

kо‘radilar. 2-bosqich. 

Asosiy 

(60 min) 

2.1. 


Talabalarning 

mashg‘ulotda 

aholining  asosiy  xususiyatlari  bilan 

tanishadilar(2-ilova). 

2.1. 

Talabalar  aholining 

asosiy 


xususiyatlari 

 

2.2.  Juftliklarda  yoki  kichik  guruhlarda fanning 

rivojlanish 

tarixi 

bо‘yicha topshiriqlarni bajarish  tushuntiriladi.  

2.3.  Amaliy  mashg‘ulotni  bajarish-dan 

avval 

talabalar kichik 

guruhlarga 

ajratiladi va topshiriqlar tarqatiladi (3-4-

ilova).  

2.4. 

Guruhlarda xulosalar 

umum-


lashtiriladi 

va 


aniqliklar 

kiritiladi, 

baholash mezonlari aytib о‘tiladi. 

mazmunini 

aniqlab 

daftarga yozadilar. 

2.2. 

Berilgan topshiriqlar 

asosida 


test savollari tuzadilar. 

2.3. 


Topshiriqlarni 

bajaradilar. 

 2.4. 

Guruhlarda  ishlaydi  va  hisobot 

tayyorlaydi.  

Mashg‘ulot  yuzasidan 

takliflar beradi.   3-bosqich. 

Yakuniy 

(10 min) 

3.1. 


Mashg‘ulotga 

xulosa 


qiladi, 

talabalarni baholaydi. 

3.2. Mustaqil ish uchun vazifa beradi. 

 

Eshitadi, yozib oladi.  

 

1-ilova 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REJA: 

1.

 Etnogeografiya

 fani geografiya fanlari tizimidagi о‘rni.  

2.

 

Fanning asosiy obyekti va predmeti. 3.

 

Fanning asosiy qonuniyatlari va tushunchalari. 4.

 

Fan rivojlanishining tarixiy bosqichlari.  

О‘quv  mashg‘ulotining  maqsadi:  Fanning  ijtimoiy-iqtisodiy 

geografik  fanlar  tizimidagi  о‘rni,  rivojlanish  bosqichlari,  asosiy 

tushuncha va qonuniyatlari haqida bilim va kо‘nikmalar hosil qilish. 


 2-ilova 

Etnogeografiyaning

 asosiy xususiyatlari:                     

 

  

 

  

 

  

 

  

 

                                                                                                                                    3-ilova                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Fanning tadqiqot usullari Mantiqiy fikrlash usuli 

Matematik usul 

 

Tarixiy usul Kartografik usul 

Kartografik usul 

Statistik usul 

 

 -

 

asosiy moddiy va nomoddiy ne’matlarning yaratuvchisi; -

 

yaratilgan moddiy 

va 


nomoddiy 

ne’matlarning 

iste’molchisi; 

-

 aholi  doimiy  takror  barpo  etish  jarayonining  bevosita 

ishtirokchisi; 

-

 

 tabiiy  resurs  –  aholi  –  xо‘jalik  tizimida  asosiy bog‘lovchi bо‘g‘in vazifasini о‘taydi. 

 4-ilova B.B.B. jadvali 

 

№ 

Bilaman 

Bilmoqchiman 

Bilib oldim  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

2-mavzu 

Etnos muamosi bilan bog’liq qarashlar va nazariyalar

 

 

 

2.Kirish ma’ruzasini о‘qitish texnologiyasi 

 

Vaqti  – 2 soat 

Talabalar soni: 20-30 nafar 

О‘quv mag‘ulotining shakli 

Ma’ruza. 

Ma’ruza mashg‘ulotining rejasi 

1.Etnogeografiya

 

fani 


geografiya 

fanlari 


tizimidagi о‘rni. . 

2.Fanning 

asosiy 

qonuniyatlari va 

tushunchalari. 

3.Fan rivojlanishining tarixiy bosqichlari. 

 

О‘quv mashg‘ulotining maqsadi: 

Etnos ва etniklik, etnogеnеz ва etnik tаriх, dunyo 

хаlqlаrinin shаkllаnish jаrаyonini o’rgаtish

 

Pedagogik vazifalar: 

О‘qituvchi: 

- fanning geografiya fanlari tizimidagi 

о‘rnini tushuntirib berish; 

-  fanning  asosiy  qonuniyatlari  va 

tushunchalarini 

tahlil 


qilish 

kо‘nikmasini hosil qilish; 

fan 


rivojlanishining 

tarixiy 


bosqichlari  bо‘yicha  ma’lumotlar 

berish. О‘quv faoliyatining natijalari: 

Talaba: 

-  fanning  geografiya  fanlari  tizimidagi  о‘rnini 

tushuntirib beradi; 

- fanning asosiy qonuniyatlari va tushunchalarini 

tahlil qilish kо‘nikmasini hosil qiladi; 

fan rivojlanishining 

tarixiy 


bosqichlari 

bо‘yicha berilgan ma’lumotlarni tahlil qiladi. О‘qitish usullari va texnikasi 

B.B.B. jadvali О‘qitish vositalari 

О‘quv qо‘llanmalar, о‘quv fani bо‘yicha о‘quv 

metodik majmua, atlas.  

О‘qitish shakli 

Kichik guruhlar va juftliklarda ishlash. О‘qitish sharotilari 

Namunadagi auditoriY. Monitoring va baholash 

Og‘zaki  va  yozma  sо‘rov:  Natijalar  tekshiriladi 

va baholanadi. 

 

Ma’ruza mashg‘ulotining texnologik xaritasi 

 

Bosqichlar, vaqti 

Faoliyat mazmuni 

о‘qituvchi 

talaba 

1-bosqich. 

Kirish 

(10 min) 

1.1.  О‘quv  mashg‘ulotining  mavzusi  va 

maqsadi,  rejalashtirilgan  natijasi  va  uni 

о‘tkazish tartibini aytadi(1-ilova). 

1.1. 

Eshitadilar va 

amaliy 


mashg‘ulot 

ishiga 


tayyorgarlik 

kо‘radilar. 2-bosqich. 

Asosiy 

(60 min) 

2.1. 


Talabalarning 

mashg‘ulotda 

aholining  asosiy  xususiyatlari  bilan 

tanishadilar(2-ilova). 

2.2.  Juftliklarda  yoki  kichik  guruhlarda 

fanning 


rivojlanish 

tarixi 


bо‘yicha 

2.1. 


Talabalar  

aholining 

asosiy 

xususiyatlari mazmunini 

aniqlab 


daftarga yozadilar. 

 

topshiriqlarni bajarish  tushuntiriladi.  2.3.  Amaliy  mashg‘ulotni  bajarish-dan 

avval 


talabalar 

kichik 


guruhlarga 

ajratiladi va topshiriqlar tarqatiladi (3-4-

ilova).  

2.4. 


Guruhlarda 

xulosalar 

umum-

lashtiriladi va 

aniqliklar 

kiritiladi, 

baholash mezonlari aytib о‘tiladi. 

2.2. 

Berilgan topshiriqlar 

asosida 


test savollari tuzadilar. 

2.3. 


Topshiriqlarni 

bajaradilar. 

 2.4. 

Guruhlarda  ishlaydi  va  hisobot 

tayyorlaydi.  

Mashg‘ulot  yuzasidan 

takliflar beradi.   3-bosqich. 

Yakuniy 

(10 min) 

3.1. 


Mashg‘ulotga 

xulosa 


qiladi, 

talabalarni baholaydi. 

3.2. Mustaqil ish uchun vazifa beradi. 

 

Eshitadi, yozib oladi.  

 

1-ilova 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-ilova 

REJA: 

1.Etnogeografiya

 fani geografiya fanlari tizimidagi о‘rni.  

2.Fanning asosiy qonuniyatlari va tushunchalari. 

3.Fan rivojlanishining tarixiy bosqichlari. 

 

О‘quv  mashg‘ulotining  maqsadi:  Fanning  ijtimoiy-iqtisodiy 

geografik  fanlar  tizimidagi  о‘rni,  rivojlanish  bosqichlari,  asosiy 

tushuncha va qonuniyatlari haqida bilim va kо‘nikmalar hosil qilish. 


 

Etnogeografiyaning asosiy xususiyatlari:                     

 

  

 

  

 

  

 

  

 

                                                                                                                                    3-ilova                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

4-ilova 

 

Fanning tadqiqot usullari Mantiqiy fikrlash usuli 

Matematik usul 

 

Tarixiy usul Kartografik usul 

Kartografik usul 

Statistik usul 

 

 -

 

asosiy moddiy va nomoddiy ne’matlarning yaratuvchisi; -

 

yaratilgan moddiy 

va 


nomoddiy 

ne’matlarning 

iste’molchisi; 

-

 aholi  doimiy  takror  barpo  etish  jarayonining  bevosita 

ishtirokchisi; 

-

 

 tabiiy  resurs  –  aholi  –  xо‘jalik  tizimida  asosiy bog‘lovchi bо‘g‘in vazifasini о‘taydi. 

 

10 


B.B.B. jadvali 

 

№ 

Bilaman 

Bilmoqchiman 

Bilib oldim  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

11 


3-mavzu. 

Jahonning etnik manzarasi va etnoslar klassifikatsiyasi. 

 

3.1.Ma’ruza mashg‘ulotining texnologiyasi 

 

Vaqti – 2 soat 

Talabalar soni: 20-60 nafar O‘quv mashg‘ulotining shakli 

Ma’ruza – muloqot. Ma’ruza 

mashg‘ulotining 

rejasi 

1.

 Etnoslar haqida tushuncha. 

2.

 Etnik birliklar. 

3.

 Dunyo xalklari klassifikatsiyasi 

O‘quv  mashg‘ulotining  maqsadi:  Xalqlar,  dunyo  aholisining  milliy  tarkibi,  ularning 

geografik  tarqalishi  va  ularning  guruhlanishi  to‘g‘risida  talabalarga  chuqurroq  bilim 

berish.  

Pedagogik vazifalar: 

- Etnoslar haqida tushuncha berish; 

- etnik birliklarni aytib o‘tish; 

-  dunyo  xalklari  klassifikatsiyasi 

bo‘yicha bilimlarni chuqurlashtirish. 

 

O‘quv faoliyatining natijalari: Talaba: 

-  Etnoslarni  paydo  bo‘lish  xususiyatlarini  

o‘rganishadi; 

- etnik birliklar bo‘yicha ma’lumot beradi; 

dunyo 


xalklari 

klassifikatsiyasi 

haqida 

tushuncha hosil qiladi. O‘qitish uslubi va texnikasi 

Ko‘rgazmali, ma’lumotli, anjuman  ma’ruza, 

jamoada ishlash. 

O‘qitish shakli  

Ommaviy, jamoaviy, juftlikda ishlash.  O‘qitish vositalari 

O‘quv qo‘llanma, tarqatma materiallar, proektor, 

doska, grafik

 

organayzerlar.

 

O‘qitish sharoitlari 

Namunadagi auditoriya. 

 

 

Ma’ruza mashg‘ulotining texnologik xaritasi 

 

Bosqichlar, vaqti 

Faoliyat mazmuni 

o‘qituvchi 

talaba 

Tayyorgarlik 

bosqichi. 

(5 min) 

1.  Mavzu  bo‘yicha  o‘quv  materiallarni, 

ya’ni taqdimot va tarqatma materiallarni 

tayyorlash. 

2.  Talabalarni  jonlantirish  uchun  mavzu 

doirasida 

savollarni, 

 

ko‘rgazmali sxemalarni yaratish. 

3.  Talabalar  o‘quv  faoliyatini    baholash 

mezonlarini ishlab chiqish. 

4. 


O‘quv 

kursini 


o‘rganishda 

foydalaniladigan  adabiyotlar  ro‘yxatini 

tartiblashtirish. Download 2.29 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling