No urbana de la comarca del


Download 29.83 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/12
Sana15.12.2019
Hajmi29.83 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Microsoft Word - plec prescripcions v.1 0906.doc

 
 
 
PROPOSTA D’ORDENACIÓ DE L’EMPLAÇAMENT DE LES 
INSTAL·LACIONS DE TELEFONIA MÒBIL A LA DEMARCACIÓ 
NO URBANA DE LA COMARCA DEL 
 
MARESME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Pla d’Ordenació Ambiental d’Infraestructures de Radiocomunicació – Maresme 
Generalitat de Catalunya 
ÍNDEX 
1.
 
MEMÒRIA 
3
 
1.1
 
C
ONSIDERACIONS GENERALS
.................................................................................................................3
 
1.2
 
D
ESCRIPCIÓ DE LA COMARCA
.................................................................................................................3
 
1.2.1
 
Medi físic 
3
 
1.2.2
 
Medi socioeconòmic 
3
 
1.3
 
S
ITUACIÓ ACTUAL D

INSTAL
·
LACIONS DE RADIOCOMUNICACIÓ AMB TELEFONIA MÒBIL EN SÒL NO URBÀ
....4
 
2.
 
CRITERIS I METODOLOGIA PER L’ORDENACIÓ 
5
 
2.1
 
C
RITERIS JURÍDICS
................................................................................................................................5
 
2.1.1
 
Quadre-resum dels criteris jurídics 
5
 
2.2
 
C
RITERIS TÈCNICS I PAISATGÍSTICS
........................................................................................................7
 
2.2.1
 
Fonaments tècnics per l’estudi d’impacte visual 
8
 
2.3
 
P
ROCEDIMENT DE TREBALL PER A L

ORDENACIÓ D

INFRAESTRUCTURES
..................................................8
 
2.3.1
 
Recopilació i anàlisi de la informació 
8
 
2.3.2
 
Procediment: 
8
 
2.3.2.1
 
Treball tècnic 
8
 
2.3.2.2
 
Tramesa als Consells Comarcals i Ajuntaments amb APIRs 
8
 
2.3.2.3
 
Audiència als operadors 
8
 
3.
 
DEFINICIÓ DE LES APIRS 
9
 
3.1
 
D
EFINICIÓ
.............................................................................................................................................9
 
3.1.1
 
Metodologia per l’establiment de les APIRs 
9
 
3.1.1.1
 
Instal·lacions existents 
9
 
3.1.1.1.1
 
Anàlisi radioelèctric 
9
 
3.1.1.1.2
 
Anàlisi paisatgístic 
9
 
3.1.1.1.3
 
Selecció d’emplaçaments 
11
 
3.1.1.2
 
Integració de la planificació dels operadors 
11
 
3.1.1.2.1
 
Validació de la planificació 
11
 
3.1.1.2.2
 
Integració de la planificació 
11
 
3.2
 
P
ROPOSTA D

ORDENACIÓ
:
 
À
REES PROGRAMADES D

INSTAL
·
LACIONS DE RADIOCOMUNICACIÓ 
(APIR
S
)
 
PER A LA COMARCA DEL 
M
ARESME
.................................................................................................................12
 
3.3
 
V
IGÈNCIA I REVISIÓ
..............................................................................................................................19
 
3.3.1
 
Vigència del Pla 
19
 
3.3.2
 
Revisió del Pla 
19
 
3.3.3
 
Modificació del Pla 
19
 
3.3.4
 
Efectes del Pla sobre les instal·lacions existents 
19
 
3.3.5
 
Noves instal·lacions 
19
 
4.
 
CARTOGRAFIA 21
 
5.
 
ANNEXOS 
23
 
5.1
 
F
ITXES DELS 
APIR
S I RESULTAT DE L

AVALUACIÓ DE L

IMPACTE VISUAL
................................................23
 
5.1.1
 
APIR 1 – Can Magarola, municipi d’ALELLA 
25
 
5.1.2
 
APIR 2 – Prop Mare de Déu del Remei, municipi d’ARENYS DE MAR 
27
 
5.1.3
 
APIR 3 – Can Borrell, municipi d’ARENYS DE MUNT 
29
 
5.1.4
 
APIR 4 – Turó de Cabanyes, municipi d’ARGENTONA 
30
 
5.1.5
 
APIR 5 – Can Vilardell, municipi d’ARGENTONA 
34
 
5.1.6
 
APIR 6 – N-II km 642.5, municipi de CABRERA DE MAR 
36
 
5.1.7
 
APIR 7 – Dipòsit de l’aigua Vall de neu, municipi de CABRILS 
38
 
5.1.8
 
APIR 8 – Pla del Molí, municipi de VILASSAR DE DALT 
40
 
5.1.9
 
APIR 9 – Montcabrer, municipi de CABRILS 
42
 
5.1.10
 
APIR 10 – Mas Ponsich, municipi de CALELLA 
45
 
5.1.11
 
APIR 11 – Càmping Roca Grossa, municipi de CALELLA 
48
 
5.1.12
 
APIR 12 – Santuari del Corredor, municipi de DOSRIUS 
50
 
5.1.13
 
APIR 13 – Boscos de Can Gel, municipi de DOSRIUS 
52
 
5.1.14
 
APIR 14 – Les Figueretes, municipi de DOSRIUS 
54
 
5.1.15
 
APIR 15 – Prop de Can Nogueres, municipi de DOSRIUS 
56
 
5.1.16
 
APIR 16 – Càmping Els Pins, municipi de MALGRAT DE MAR 
58
 
5.1.17
 
APIR 17 – Montagut, municipi de MALGRAT DE MAR 
60
 
5.1.18
 
APIR 18 – Turó d’en Serra, municipi de MALGRAT DE MAR 
62
 
5.1.19
 
APIR 19 – C-32 Km 104.5, municipi de MATARÓ 
64
 
5.1.20
 
APIR 20 – Turó de Tarau, municipi de MATARÓ 
66
 
5.1.21
 
APIR 21 – Turó Rodó, municipi d’ÒRRIUS 
68
 
5.1.22
 
APIR 22 – Mas Reixac, municipi de PALAFOLLS 
71
 
5.1.23
 
APIR 23 – C-32 km 131, municipi de PALAFOLLS 
75
 
5.1.24
 
APIR 24 – Prop de Can Xameni, municipi de PINEDA DE MAR 
77
 
5.1.25
 
APIR 25 – Vall de Maniu, municipi de PINERA DE MAR 
79
 
5.1.26
 
APIR 26 – Subestació Sant Mateu, municipi de PREMIÀ DE DALT 
81
 
5.1.27
 
APIR 27 – Sant Mateu, municipi de PREMIÀ DE DALT 
84
 
5.1.28
 
APIR 28 – Prop Turó Can Tiril, municipi de SANT CEBRIÀ DE VALLALTA 
86
 
5.1.29
 
APIR 29 – C-32 km 115.5, municipi de SANT POL DE MAR 
90
 
5.1.30
 
APIR 30 – N-II km 662, municipi de SANT POL DE MAR 
92
 
5.1.31
 
APIR 31 – Prop de Can Bec, municipi de SANTA SUSANNA 
94
 
5.1.32
 
APIR 32 – Prop de la Mulassa, municipi de TEIÀ 
98
 
5.1.33
 
APIR 33 – Ca l’Andreu, municipi de TIANA 
101
 
5.1.34
 
APIR 34 – Prop del Camí del Mig, municipi de TIANA 
104
 
5.1.35
 
APIR 35 – Els 3 termes, municipi de TORDERA 
106
 
5.2
 
F
ITXES DE LES EXCLOSES I RESULTAT DE L

AVALUACIÓ DE L

IMPACTE VISUAL
..................................... 108
 
 
 
 
 


Generalitat de Catalunya 
 
Pla d’Ordenació Ambiental d’Infraestructures de Radiocomunicació – Maresme 
2  
 

 
 
 
Pla d’Ordenació Ambiental d’Infraestructures de Radiocomunicació – Maresme 
Generalitat de Catalunya 
1.  MEMÒRIA 
1.1  Consideracions generals 
L’expansió que en els últims temps han tingut les instal·lacions de telefonia mòbil en el nostre territori
així com la seva incidència sobre l’entorn, el paisatge i el medi ambient ha exigit una ordenació ambiental 
per tal d’establir les mesures de prevenció i control necessàries. 
 
Per donar resposta a aquesta exigència, el Govern de la Generalitat va promulgar el Decret 148/2001, de 
29 de maig, d’ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil, amb l’objectiu d’ordenar la 
implantació de les instal·lacions de radiocomunicació, harmonitzant l’interès públic de la seva extensió i 
cobertura amb la prevenció i control del medi ambient. 
 
Pel que fa a les demarcacions no urbanes, l’esmentat Decret 148/2001, de 29 de maig, preveu que la 
proposta d’ordenació ambiental dels emplaçaments la durà a terme una Comissió Tècnica adscrita al 
Departament de Medi Ambient i Habitatge, la qual, en els processos d’ordenació ambiental, haurà de 
donar tràmit d’audiència a tots els operadors d’infraestructures de radiocomunicacions així com als ens 
locals en què es proposa que s’emplacin les instal·lacions. 
 
Aquesta Comissió Tècnica està constituïda per representants del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge, del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques, de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, de la Federació 
de Municipis de Catalunya i de LOCALRET. 
 
En compliment d’aquesta obligació, la Comissió Tècnica encarregada de formular la proposta 
d’ordenació ambiental dels emplaçaments de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de 
radiocomunicació, va acordar realitzar l’esmentada ordenació a nivell comarcal. 
 
En aquest document es presenta la proposta d’ordenació de la comarca del Maresme, per tal que les 
parts implicades puguin presentar al·legacions i aportar les consideracions que considerin més adients. 
 
Aquesta proposta pretén minimitzar l’impacte visual, paisatgístic i ambiental que suposa la proliferació 
d’infraestructures de telecomunicacions, fomentar les instal·lacions compartides i assegurar la suficient 
cobertura a tota la comarca. S’ha elaborat en base a uns criteris d’ordenació, als quals es fa esment en 
aquesta proposta, com a treball de reflexió i recull que reflecteix una primera anàlisi que han condicionat 
l’ordenació de les infraestructures existents. 
 
En aquesta proposta d’ordenació s’han creat les APIRs (Àrea Programada d’Instal·lacions de 
Radiocomunicació) de la comarca, que són les diferents àrees proposades per a la implantació 
d’infraestructures de radiocomunicació amb telefonia mòbil, i en els quals es pretén fomentar la 
compartició, quan sigui tècnica i econòmicament viable, o si més no la concentració d’aquestes 
infraestructures. 
 
 
1.2  Descripció de la comarca 
1.2.1  Medi físic 
La comarca del Maresme limita al nord-est amb la comarca de la Selva; a l’oest, amb el Vallès Oriental, i 
al sud-est, amb el Barcelonès. S’estén per una estreta franja litoral entre la Serralada Litoral (les serres 
de Sant Mateu, del Corredor i del Montnegre) i el mar, entre Barcelona i la costa Brava. Hi ha zones en 
què els contraforts muntanyosos arriben fins al mar (Montgat, Caldes d’Estrac o Sant Pol de Mar), 
mentre que a d’altres, especialment a l’extrem nord, la plana és més extensa.  
 
La serra del Montnegre i la serra del Corredor assoleixen alçades de 759 i 632 metres, respectivament. 
Totes dues serres formen part del sistema geogràfic de la Serralada Litoral, que dista molt poc del mar 
(menys de 10 km), fet que confereix un caràcter abrupte a la comarca. 
 
Aquest relleu accidentat fa que el descens de les aigües de la serralada sigui ràpid, especialment 
després dels aiguats de tardor. Aquesta configuració, agreujada per la desforestació i la urbanització dels 
vessants de les muntanyes, ha estat l'origen de problemes freqüents a les poblacions costaneres. De fet, 
l'acció conjunta de l'erosió provocada per les rieres i les falles transversals ha creat un bon nombre de 
valls interiors a la Serralada Litoral. Tanmateix, dels nombrosos cursos fluvials, només la Tordera porta 
aigua tot l'any.  
 
A banda d’això, la Serralada Litoral té un efecte beneficiós, ja que protegeix la comarca dels vents del 
nord, i proporciona suavitat al clima. El bon clima, juntament amb la lluminositat mediterrània del paisatge 
i la situació geogràfica, fan que sigui una comarca idònia com a zona residencial i turística de primera 
magnitud. 
 
 
1.2.2  Medi socioeconòmic 
El Maresme agrupa 30 municipis, repartits en 396,9 km
2
. En general, els termes municipals tenen una 
extensió mitjana o petita, ja que només 5 municipis tenen una extensió superior a 20 km
2
, i d’aquests 
només 2 tenen més de 30 km
2
: Tordera, amb 84,08 km2, i Dosrius, amb 40,73 km
2
. La densitat de 
població total és de 999 h./km
2
 i la població total de la comarca és de 398.502 habitants (padró 2005). 
Mataró és la capital comarcal i té una població de 116.698 habitants. La tònica general és que els 
municipis menys poblats són interiors (n’hi ha només 2 amb menys de 2.000 habitants) i els més poblats 
són costers. Hi ha 11 municipis amb més de 10.000 habitants: Mataró, Premià de Mar (27.653 h.), 
Pineda de Mar (24.702 h.), El Masnou (21.464 h.), Vilassar de Mar (18.900 h.), Malgrat de Mar (16.833 
h.), Calella (16.927 h.), Arenys de Mar (13.860 h.), Canet de Mar (12.429 h.) i Tordera (12.597 h.). 
 
L’activitat agrícola al Maresme ha patit una important reculada en els darrers temps, però continua tenint 
sectors destacables, com ara les flors i plantes ornamentals. Aquest sector representa un 3% del PIB del 
2004. Pel que fa als altres sectors, el pes relatiu dins del PIB comarcal és molt semblant a la promig de 
tot Catalunya. Així, construcció i serveis, amb un 8,9% i un 63,6%, són molt similars als 8,2% i 63,1% 
català. La indústria té un pes lleugerament inferior, un 24,5% respecte un 27%. 
 
Les principals vies de comunicació per carretera són la C-32 (Montgat-Palafolls), la C-60 (Argentona-La 
Roca del Vallès) i l’A-2. El transport amb ferrocarril transcorre amb la línia de RENFE Barcelona-Blanes-
Maçanet de la Selva. Els trens de rodalies connecten ràpidament la comarca amb l’àrea metropolitana de 
Barcelona. Diverses companyies ofereixen un servei de línia regular d’autobusos, com ara Barcelona 
Bus o SAGALÉS-HISPANIA. 
 
 
 
 


Generalitat de Catalunya 
 
Pla d’Ordenació Ambiental d’Infraestructures de Radiocomunicació – Maresme 
1.3  Situació actual d’instal·lacions de radiocomunicació amb 
telefonia mòbil en sòl no urbà 
Segons les dades respectives facilitades per les empreses operadores, el mes gener de 2009 es 
comptabilitzen 62 instal·lacions de radiocomunicació a la comarca que es troben en indrets classificats 
com a demarcació no urbana, segons la classificació del sòl establerta Decret legislatiu 1/2005 del Text 
Refós de la Llei d’urbanisme i al Decret 305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 
A continuació, es mostra una relació de les instal·lacions existents a la comarca, d’acord amb les dades 
que es disposen, i s’adjunta mapa a l’apartat de cartografia: 
 
 
Nom 
Municipi 
Propietari 
Denominació 
UTM X 
ED50-Fus 
31N 
UTM Y 
ED50-Fus 
31N 
0800038 
Cabrera de Mar 
Movistar 
CABRERA ECS 
450550 
4595900 
0800043 
Malgrat de Mar 
Movistar 
MONTAGUT ER 
476350 
4611200 
0800075 
Arenys de Munt 
Movistar 
ARENYS ER 
460813 
4604570 
0800135 Dosrius Movistar CANYAMARS 
EB 
454337 
4605692 
0800244 Argentona Movistar  ARGENTONA 
ER 
452075 
4601680 
0800386 Dosrius Movistar  DOSRIUS 
EB 
451068 
4605222 
0800422 Tordera Movistar 
TURO LA GUARDIA EB 
473619 
4611140 
0800560 
Sant Pol de Mar 
Movistar 
ST.POL/ROQUES BLAN 
467415 
4605167 
0800561 Calella Movistar CALELLA/FAR 
EB  470189 
4606407 
0800565 Palafolls Movistar 
PALAFOLLS/TURO 
CAST 
477245 
4613982 
0800727 
Arenys de Munt 
Movistar 
ARENYS DE MUNT EB 
461600 
4606800 
0800729 
Sant Cebrià de 
Vallalta Movistar 
ST.CEBRIA 
VALLALTA 468278 
4607394 
0801317 
Malgrat de Mar 
Movistar 
MALGRAT/CAMPING EB 
481160 
4610995 
0802144 Tordera Movistar 
TORDERA/BERSHKA 477797 
4615936 
0802941 Calella Movistar 
CALELLA 
PONSICH  469956 
4607327 
1249BX 
Pineda de Mar 
Vodafone 
PINEDA DE MAR QUATRE 
PINS 474657 
4609825 
1335BX 
Malgrat de Mar 
Vodafone 
AT_B_MALGRAT_ELS_PINS 
481158 
4610992 
B#E127 
Canet de Mar 
Vodafone 
AT_B_CANETDEMAR 
465219 
4606196 
B#G153 Palafolls 
Vodafone AT_B_TORDERA 
476604 
4615007 
B#I325 
Vilassar de Dalt 
Vodafone AT_B_PREMIA_N 
447424 
4595255 
CATR1520 
Tiana 
Orange 
TIANA CAMI BAIX 
440549 
4592311 
CATR1539 
Vilassar de Dalt 
Orange 
VILASSAR DE DALT 
446129 
4596615 
CATR1560 Mataró  Orange  MATARO 
ARTADO 
456675 
4601010 
CATR1575 
Sant Pol de Mar 
Orange 
SANT POL DE MAR 
465840 
4605576 
CATR1582 Calella  Orange CALELLA 
PONSICH  469945 
4607323 
CATR1593 
Pineda de Mar 
Orange 
PINEDA DE MAR 
472274 
4608922 
CATR1594 
Santa Susanna 
Orange 
SANTA SUSANNA 
473582 
4611169 
CATR8704 
Tordera 
Orange 
TORDERA VALL MARIA 
478410 
4620110 
 
 
 
Nom 
Municipi 
Propietari 
Denominació 
UTM X 
ED50-Fus 
31N 
UTM Y 
ED50-Fus 
31N 
LMar02 
Premià de Dalt 
Local 
SANT MATEU 
443725 
4596475 
LMar05 
Premià de Dalt 
Local 
Can Bernardó 
444619 
4596619 
LMar06 
Vilassar de Dalt 
Local 
Boquet 
445512 
4597744 
LMar08 Tiana  Local 
Mas 
Ram 
437437 
4592935 
LMar09 Argentona  Local 
Turó 
Cabanyes 
451772 
4602771 
LMar10 Mataró  Local 
Parc 
Forestal 
452703 
4601872 
LMar11 
Sant Cebrià de 
Vallalta 
Local 
Turó de Can Tirill 
468274 
4607355 
LMar12 Mataró  Local 
Can 
Bruguera 
452799 
4603326 
LMar14 Palafolls  Local 
Mas 
Reixach 
476604 
4615017 
LMar15 Òrrius  Local 
Orrius 
444940 
4600560 
LMar17 Palafolls  Local 
Mas 
Reixach 
476606 
4614997 
LMar18 
Premià de Dalt 
Local 
Can Bernardó 
444604 
4596515 
LMar19 
Sant Cebrià de 
Vallalta Local 
ST.CEBRIA 
VALLALTA 
468226 
4607061 
LMar20 Cabrils  Local 
Montcabré 
448813 
4597361 
LMar21 
Arenys de Mar 
Local 
Cementiri 
460300 
4603131 
LMar22 
Sant Iscle de Vallalta 
Local 
dipòsit d’aigua de Sant 
463387 
4609282 
LMar23 
Vilassar de Mar 
Local 
CAMÍ DEL MIG (HORTICULTUR 
447606 
4595275 
LMar24 Calella  Local  LES 
TORRETES  470275 
4606595 
LMar30 Montgat  Local 
MONTGAT 439327 
4591083 
RMar01 Alella 
Retevisión
ALELLA 
441742 
4594996 
RMar03 Argentona 
Retevisión
ARGENTONA 
451789 
4602771 
RMar04 Cabrils 
Retevisión
CABRILS-MATARÓ  448716 
4597477 
RMar08 Dosrius 
Retevisión
DOSRIUS 
452278 
4603973 
RMar10 Teià 
Retevisión
TEIA 
442666 
4594832 
RMar11 Tiana 
Retevisión
TIANA 
438925 
4593851 
TMar03 Cabrils  Tradia CABRILS-MATARO  448704 
4597484 
TMar06 Argentona  Tradia 
ARGENTONA 
451782 
4602771 
TMar07 Teià  Tradia 
TEIA 
442668 
4594826 
TMar08 Tiana  Tradia 
TIANA 
438925 
4593859 
TMar10 Òrrius  Tradia 
ORRIUS 
444930 
4600589 
TMar11 Dosrius  Tradia 
CORREDOR 
456764 
4608473 
TMar13 Cabrils  Tradia 
CABRILS 
II 
446911 
4597203 
TMar17 
Malgrat de Mar 
GenCat 
MALGRAT DE MAR 
477230 
4611465 
TMar18 
Sant Iscle de Vallalta 
GenCat 
St. Iscle de Vallalta 17 
463507 
4609068 
 
4  
 

 
 
 
Pla d’Ordenació Ambiental d’Infraestructures de Radiocomunicació – Maresme 
Generalitat de Catalunya 
2.  CRITERIS I METODOLOGIA PER L’ORDENACIÓ 
Els criteris d’ordenació d’infraestructures de radiocomunicació es poden classificar en criteris de 
localització i criteris d’implantació. 
 
Pel que fa als criteris de localització es poden considerar els següents: 
 criteris 
jurídics 
 criteris 
tècnics 
 criteris 
paisatgístics 
 
Pel que fa als criteris d’implantació s’han de considerar el conjunt de mesures que permeten reduir 
l’impacte de la instal·lació, que en cada cas caldrà determinar ambientalment. 
 
 


Download 29.83 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling