No urbana de la comarca del


Download 29.83 Mb.
Pdf ko'rish
bet4/12
Sana15.12.2019
Hajmi29.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Mesures correctores: S’hauran de tenir en compte les mesures genèriques relacionades al principi 
d’aquest apartat. 
 
APIR 4 
Municipi: Argentona – Turó de Cabanyes 
Coordenades UTM: x: 451789, y: 4602771 
Descripció: Tres infraestructures existents titularitat de Retevisión, Tradia, compartida amb Orange, i 
una que presta serveis locals, en un radi de 30 metres. Per a una major informació consultar la fitxa de 
l’annex.  
Ordenació: La infraestructura propietat de Retevisión disposa de llicència urbanística, i una capacitat de 
compartició similar a la de Tradia, i per aquest motiu es considera centre de l’APIR. Qualsevol nou 
operador interessat haurà de compartir aquesta infraestructura existent si és viable tècnicament i/o 
econòmica, no obstant això si no fos possible s’hauria de compartir alguna de les altres infraestructures 
existents dins de l’APIR, i en el cas de que calgués una nova infraestructura caldrà que s’ubiqui dins de 
l’APIR, tan a prop com sigui possible de les infraestructures existents. Totes les infraestructures tenen un 
impacte visual moderat. 
Mesures correctores: Malgrat l’impacte visual es considera moderat, seria recomanable pintar les 
antenes i elements annexos de color gris clar galvanitzat, per evitar el contrast actual. En tot cas 
s’hauran de tenir en compte les mesures genèriques relacionades al principi d’aquest apartat. 
 
APIR 5 
Municipi: Argentona – Can Vilardell 
Coordenades UTM: x: 452075, y: 4601680 
Descripció: Una única infraestructura existent propietat de l’operadora Movistar, que disposa de la 
corresponent llicència urbanística. Per a una major informació consultar la fitxa de l’annex. Per a l’estudi 
tècnic s’ha tingut en compte una infraestructura que presta serveis locals a una distància  d’uns 600 
metres. 
Ordenació: Qualsevol nou operador interessat haurà de compartir aquesta infraestructura existent si és 
viable tècnicament i/o econòmica, i en el cas de que calgués una nova infraestructura caldrà que s’ubiqui 
dins de l’APIR, tan a prop com sigui possible de la infraestructura existent. L’impacte visual es qualifica 
de sever. 
Mesures correctores: Cal pintar les torres, antenes i elements annexos d’un color gris clar galvanitzat, 
així com retirar els suports horitzontals triangulars de les antenes de telefonia, per tal de reduir el contrast 
actual. En tot cas s’hauran de tenir en compte les mesures genèriques relacionades al principi d’aquest 
apartat. 
 
APIR 6  
Municipi: Cabrera de Mar – NII km 642,5 
Coordenades UTM: x: 450550, y: 4595900 
Descripció: Una única infraestructura existent propietat de l’operadora Movistar. Per a una major 
informació consultar la fitxa de l’annex.  
Ordenació: Qualsevol nou operador interessat haurà de compartir aquesta infraestructura existent si és 
viable tècnicament i/o econòmica, i en el cas de que calgués una nova infraestructura caldrà que s’ubiqui 
dins de l’APIR, tan a prop com sigui possible de la infraestructura existent. L’impacte visual es qualifica 
de sever. 
Mesures correctores: Cal pintar les torres, antenes i elements annexos d’un color gris clar galvanitzat, 
així com retirar els suports horitzontals de les antenes de telefonia, per tal de reduir el contrast actual. En 
tot cas s’hauran de tenir en compte les mesures genèriques relacionades al principi d’aquest apartat. 
 
APIR 7 
Municipi: Cabrils – Dipòsit de l’aigua Vall de neu 
Coordenades UTM: x: 446911, y: 4597203 
Descripció: Una única infraestructura existent titularitat de l’operadora Tradia, compartida amb Movistar, 
Orange, Vodafone i també presta el servei de SAIH (sistema automàtic d’informació hidrogràfica). En 
aquest APIR s’han tingut en compte dues infraestructures, una titularitat d’Orange i una altra que presta 
serveis locals, a 1 km. i 1,5 km respectivament. 
Ordenació: Qualsevol nou operador interessat haurà de compartir aquesta infraestructura existent si és 
viable tècnicament i/o econòmica, i en el cas de que calgués una nova infraestructura caldrà que s’ubiqui 
dins de l’APIR, tan a prop com sigui possible de la infraestructura existent. L’impacte visual es qualifica 
de moderat. 
Mesures correctores:  S’hauran de tenir en compte les mesures genèriques relacionades al principi 
d’aquest apartat. 
 
APIR 8 
Municipi: Vilassar de Dalt – pla del Molí 
Coordenades UTM: x: 447424, y: 4595255 
Descripció: Una única infraestructura existent propietat de l’operadora Vodafone compartida amb 
Orange. Per a una major informació consultar la fitxa de l’annex.  
Ordenació: Qualsevol nou operador interessat haurà de compartir aquesta infraestructura existent si és 
viable tècnicament i/o econòmica, i en el cas de que calgués una nova infraestructura caldrà que s’ubiqui 
dins de l’APIR, tan a prop com sigui possible de la infraestructura existent. L’impacte visual es qualifica 
de moderat. 
Mesures correctores: Cal pintar les torres i elements annexos de color gris clar galvanitzat, pintar la 
caseta i els tancaments de color terrós per evitar el contrast actual i disposar el cablejat per l’interior. En 
tot cas s’hauran de tenir en compte les mesures genèriques relacionades al principi d’aquest apartat. 
 
APIR 9 
Municipi: Cabrils – Montcabrer 
Coordenades UTM: x: 448704, y: 4597484 
Descripció: Dues infraestructures existents titularitat de Retevisión, compartida amb Orange i Vodafone, 
i una altra de Tradia, que disposa de la corresponent llicència urbanística, en un radi de 42 metres. Per a 
una major informació consultar la fitxa de l’annex.  S’ha tingut en compte una infrastructura que presta 
serveis locals ubicada a una distància de 180 metres. 
Ordenació: La infraestructura propietat de Tradia disposa de llicència urbanístic i per aquest motiu es 
considera centre de l’APIR. Qualsevol nou operador interessat haurà de compartir aquesta 
infraestructura existent si és viable tècnicament i/o econòmica, no obstant això si no fos possible s’hauria 
de compartir l’altra infraestructura existent dins de l’APIR, i en el cas de que calgués una nova 
infraestructura caldrà que s’ubiqui dins de l’APIR, tan a prop com sigui possible de les infraestructures 
existents. Totes les infraestructures tenen un impacte visual sever. 
Mesures correctores: Cal pintar les antenes i elements annexos de color gris clar galvanitzat, pintar la 
caseta de Retevisión de color terrós per evitar el contrast actual. En tot cas s’hauran de tenir en compte 
les mesures genèriques relacionades al principi d’aquest apartat. La torre es troba dins el PEIN La 
Conreria-Sant Mateu-Céllecs, pel que aquestes mesures no eximeixen de les que la corresponent 
declaració d’impacte ambiental pugui imposar, si s’escau. 
 
APIR 10 
Municipi: Calella – mas Ponsich 
Coordenades UTM: x: 469956, y: 460327 
Descripció: Dues infraestructures existents titularitat de Vodafone i Movistar compartida amb Orange, en 
un radi de 15 metres. Per a una major informació consultar la fitxa de l’annex.  
Ordenació: La infraestructura propietat de Vodafone té major capacitat de compartició i per aquest motiu 
es considera centre de l’APIR. Qualsevol nou operador interessat haurà de compartir aquesta 
infraestructura existent si és viable tècnicament i/o econòmica, no obstant això si no fos possible s’hauria 
 
 
13 

Generalitat de Catalunya 
 
Pla d’Ordenació Ambiental d’Infraestructures de Radiocomunicació – Maresme 
de compartir l’altra infraestructura existent dins de l’APIR, i en el cas de que calgués una nova 
infraestructura caldrà que s’ubiqui dins de l’APIR, tan a prop com sigui possible de les infraestructures 
existents. Totes les infraestructures tenen un impacte visual moderat. 
Mesures correctores: En tot cas s’hauran de tenir en compte les mesures genèriques relacionades al 
principi d’aquest apartat. 
 
APIR 11 
Municipi: Calella – càmping Roca Grossa 
Coordenades UTM: x: 470189, y: 4606407 
Descripció: Una única infraestructura existent propietat de Movistar que disposa de la corresponent 
llicència urbanística. Per a una major informació consultar la fitxa de l’annex. 
Ordenació: Qualsevol nou operador interessat haurà de compartir aquesta infraestructura existent si és 
viable tècnicament i/o econòmica, i en el cas de que calgués una nova infraestructura caldrà que s’ubiqui 
dins de l’APIR, tan a prop com sigui possible de la infraestructura existent. L’impacte visual es qualifica 
de moderat. 
Mesures correctores: Cal pintar les torres, antenes i elements annexos de color gris clar galvanitzat. En 
tot cas s’hauran de tenir en compte les mesures genèriques relacionades al principi d’aquest apartat.  
 
APIR 12 
Municipi: Dosrius – Santuari del Corredor 
Coordenades UTM: x: 456764, y: 4608473 
Descripció: Una única antena existent titularitat de Tradia que disposa de la corresponent llicència 
urbanística i està situada adossada a una torre de guaita. Per a una major informació consultar la fitxa de 
l’annex.   
Ordenació: Qualsevol nou operador interessat haurà de compartir aquesta infraestructura existent si és 
viable tècnicament i/o econòmica, i en el cas de que calgués una nova infraestructura caldrà que s’ubiqui 
dins de l’APIR, tan a prop com sigui possible de la infraestructura existent. L’impacte visual es qualifica 
de moderat. 
Mesures correctores:
 
S’hauran de tenir en compte les mesures genèriques relacionades al principi 
d’aquest apartat. . La torre es troba dins el PEIN Montnegre-Corredor, pel que aquestes mesures no 
eximeixen de les que la corresponent declaració d’impacte ambiental pugui imposar, si s’escau. 
 
APIR 13 
Municipi: Dosrius – boscos de Can Gel 
Coordenades UTM: x: 452278, y: 4603973 
Descripció: Una única infraestructura existent propietat de Retevisión compartida amb Orange i 
Vodafone. Per a una major informació consultar la fitxa de l’annex. 
Ordenació: Qualsevol nou operador interessat haurà de compartir aquesta infraestructura existent si és 
viable tècnicament i/o econòmica, i en el cas de que calgués una nova infraestructura caldrà que s’ubiqui 
dins de l’APIR, tan a prop com sigui possible de la infraestructura existent. L’impacte visual es qualifica 
de moderat. 
Mesures correctores: S’hauran de tenir en compte les mesures genèriques relacionades al principi 
d’aquest apartat. 
 
APIR 14 
Municipi: Dosrius – les Figueretes 
Coordenades UTM: x: 451068, y: 4605222 
Descripció: Una única infraestructura existent propietat de Movistar. Per a una major informació 
consultar la fitxa de l’annex. 
Ordenació: Qualsevol nou operador interessat haurà de compartir aquesta infraestructura existent si és 
viable tècnicament i/o econòmica, i en el cas de que calgués una nova infraestructura caldrà que s’ubiqui 
dins de l’APIR, tan a prop com sigui possible de la infraestructura existent. L’impacte visual es qualifica 
de moderat. 
Mesures correctores: S’hauran de tenir en compte les mesures genèriques relacionades al principi 
d’aquest apartat. 
 
APIR 15 
Municipi: Dosrius – prop de Can Nogueres 
Coordenades UTM: x: 454337, y: 4605692 
Descripció: Una única infraestructura existent propietat de Movistar que disposa de la corresponent 
llicència urbanística. Per a una major informació consultar la fitxa de l’annex. 
Ordenació: Qualsevol nou operador interessat haurà de compartir aquesta infraestructura existent si és 
viable tècnicament i/o econòmica, i en el cas de que calgués una nova infraestructura caldrà que s’ubiqui 
dins de l’APIR, tan a prop com sigui possible de la infraestructura existent. L’impacte visual es qualifica 
de moderat. 
Mesures correctores: S’hauran de tenir en compte les mesures genèriques relacionades al principi 
d’aquest apartat. 
 
APIR 16  
Municipi: Malgrat de Mar – Càmping els Pins 
Coordenades UTM: x: 481160, y: 4610995 
Descripció: Dues instal·lacions existents, adossades a una edificació, una titularitat de Movistar i 
Vodafone, a distància de 36 metres. Per a una major informació consultar la fitxa de l’annex.  
Ordenació:   Qualsevol nou operador interessat haurà d’instal·lar-se de forma equivalent a les 
instal·lacions existents,. Ambdues infraestructures tenen un impacte visual moderat. 
Mesures correctores: S’hauran de tenir en compte les mesures genèriques relacionades al principi 
d’aquest apartat. 
 
APIR 17 
Municipi: Malgrat de Mar – Montagut 
Coordenades UTM: x: 476350, y: 4611200 
Descripció: Una única infraestructura existent propietat de Movistar. Per a una major informació 
consultar la fitxa de l’annex. 
Ordenació: Qualsevol nou operador interessat haurà de compartir aquesta infraestructura existent si és 
viable tècnicament i/o econòmica, i en el cas de que calgués una nova infraestructura caldrà que s’ubiqui 
dins de l’APIR, tan a prop com sigui possible de la infraestructura existent. L’impacte visual es qualifica 
de sever. 
Mesures correctores: Cal pintar la torre, les antenes i elements annexos d’un color gris clar galvanitzat i 
retirar els suports horitzontals. S’hauran de tenir en compte les mesures genèriques relacionades al 
principi d’aquest apartat.  
 
APIR 18 
Municipi: Malgrat de Mar – turó d’en Serra 
Coordenades UTM: x: 477230, y: 4611465 
Descripció: Una única infraestructura existent propietat del CTTI, que disposa de la corresponent 
llicència urbanística. Per a una major informació consultar la fitxa de l’annex. 
Ordenació: Qualsevol nou operador interessat haurà de compartir aquesta infraestructura existent si és 
viable tècnicament i/o econòmica, i en el cas de que calgués una nova infraestructura caldrà que s’ubiqui 
dins de l’APIR, tan a prop com sigui possible de la infraestructura existent. L’impacte visual es qualifica 
de sever. 
Mesures correctores: Cal pintar la caseta verda. S’hauran de tenir en compte les mesures genèriques 
relacionades al principi d’aquest apartat. 
 
APIR 19  
Municipi: Mataró – km 104,5 C-32 
Coordenades UTM: x: 456675, y: 4601010 
Descripció: Una única infraestructura existent propietat d’Orange compartida amb Vodafone i Movistar. 
Per a una major informació consultar la fitxa de l’annex.  
Ordenació: Qualsevol nou operador interessat haurà de compartir aquesta infraestructura existent si és 
viable tècnicament i/o econòmica, i en el cas de que calgués una nova infraestructura caldrà que s’ubiqui 
14  
 

 
 
 
Pla d’Ordenació Ambiental d’Infraestructures de Radiocomunicació – Maresme 
Generalitat de Catalunya 
dins de l’APIR, tan a prop com sigui possible de la infraestructura existent. L’impacte visual es qualifica 
de moderat. 
Mesures correctores: S’hauran de tenir en compte les mesures genèriques relacionades al principi 
d’aquest apartat.  
 
APIR 20 
Municipi: Mataró – turó de Tarau 
Coordenades UTM: x: 452799, y: 4603326 
Descripció: Una única infraestructura existent que presta serveis locals de ràdio. Per a una major 
informació consultar la fitxa de l’annex.  
Ordenació: Qualsevol nou operador interessat haurà de compartir aquesta infraestructura existent si és 
viable tècnicament i/o econòmica, i en el cas de que calgués una nova infraestructura caldrà que s’ubiqui 
dins de l’APIR, tan a prop com sigui possible de la infraestructura existent. L’impacte visual es qualifica 
de sever. 
Mesures correctores: Pintar la caseta de color verd i eliminar la publicitat. S’hauran de tenir en compte 
les mesures genèriques relacionades al principi d’aquest apartat.  
 
APIR 21 
Municipi: Òrrius – Turó Rodó 
Coordenades UTM: x: 444930, y: 4600589 
Descripció: Dues infraestructures, una titularitat de Tradia compartida amb Orange,Vodafone i també 
presta el servei de SAIH (sistema automàtic d’informació hidrogràfica), i l’altra que presta serveis locals, 
situada a 20 m. Per a una major informació consultar la fitxa de l’annex.  
Ordenació: La infraestructura propietat de Tradia té major capacitat de compartició i per aquest motiu es 
considera centre de l’APIR. Qualsevol nou operador interessat haurà de compartir aquesta 
infraestructura existent si és viable tècnicament i/o econòmica, no obstant això si no fos possible s’hauria 
de compartir l’altra infraestructura existent dins de l’APIR, i en el cas de que calgués una nova 
infraestructura caldrà que s’ubiqui dins de l’APIR, tan a prop com sigui possible de les infraestructures 
existents. Totes les infraestructures tenen un impacte visual sever. 
Mesures correctores: Cal pintar les casetes que no són d’obra vista, les fusteries i el pilar d’un únic 
color terrós i la torre, les antenes i elements annexos d’un color gris clar galvanitzat. S’hauran de tenir en 
compte les mesures genèriques relacionades al principi d’aquest apartat. La torre es troba dins el PEIN 
Conreries-Sant Mateu-Céllecs, pel que aquestes mesures no eximeixen de les que la corresponent 
declaració d’impacte ambiental pugui imposar, si s’escau. 
 
APIR 22 
Municipi: Palafolls – Mas Reixac 
Coordenades UTM: x: 476604, y: 4615007 
Descripció: Tres infraestructures, una propietat de Vodafone i dues que presten serveis locals, situada a 
90 m. S’ha tingut en compte una altra infraestructura de Movistar situada a 1500m. Per a una major 
informació consultar la fitxa de l’annex.  
Ordenació: La infraestructura propietat de Vodafone té major capacitat de compartició i per aquest motiu 
es considera centre de l’APIR. Qualsevol nou operador interessat haurà de compartir aquesta 
infraestructura existent si és viable tècnicament i/o econòmica, no obstant això si no fos possible s’hauria 
de compartir alguna de les altres infraestructures existents dins de l’APIR, i en el cas de que calgués una 
nova infraestructura caldrà que s’ubiqui dins de l’APIR, tan a prop com sigui possible de les 
infraestructures existents. Totes les infraestructures tenen un impacte visual moderat. 
Mesures correctores: S’hauran de tenir en compte les mesures genèriques relacionades al principi 
d’aquest apartat. 
 
APIR 23  
Municipi: Palafolls – km 131 C-32 
Coordenades UTM: x: 477245 y: 4613982 
Descripció: Una única infraestructura existent propietat de Movistar, compartida amb Orange. Per a una 
major informació consultar la fitxa de l’annex. 
Ordenació: Qualsevol nou operador interessat haurà de compartir aquesta infraestructura existent si és 
viable tècnicament i/o econòmica, i en el cas de que calgués una nova infraestructura caldrà que s’ubiqui 
dins de l’APIR, tan a prop com sigui possible de la infraestructura existent. L’impacte visual es qualifica 
de moderat. 
Mesures correctores: Malgrat que l’impacte és moderat caldria retirar els suports horitzontals 
triangulars. S’hauran de tenir en compte les mesures genèriques relacionades al principi d’aquest 
apartat. 
 
APIR 24 
Municipi: Pineda de Mar – prop Can Xameni 
Coordenades UTM: x: 472274, y: 4608922 
Descripció: Una única infraestructura existent propietat d’Orange, que disposa de la corresponent 
llicència urbanística. Per a una major informació consultar la fitxa de l’annex.  
Ordenació: Qualsevol nou operador interessat haurà de compartir aquesta infraestructura existent si és 
viable tècnicament i/o econòmica, i en el cas de que calgués una nova infraestructura caldrà que s’ubiqui 
dins de l’APIR, tan a prop com sigui possible de la infraestructura existent. L’impacte visual es qualifica 
de sever. 
Mesures correctores: Cal pintar la torre i les antenes de color verd. S’hauran de tenir en compte les 
mesures genèriques relacionades al principi d’aquest apartat. 
 
APIR 25 
Municipi: Pineda de Mar – vall de Maniu 
Coordenades UTM: x: 474657, y: 4609825 
Descripció: Una única infraestructura existent propietat de Vodafone compartida amb Orange. Per a una 
major informació consultar la fitxa de l’annex.  
Ordenació: Qualsevol nou operador interessat haurà de compartir aquesta infraestructura existent si és 
viable tècnicament i/o econòmica, i en el cas de que calgués una nova infraestructura caldrà que s’ubiqui 
dins de l’APIR, tan a prop com sigui possible de la infraestructura existent. L’impacte visual es qualifica 
de moderat. 
Mesures correctores: Malgrat que l’impacte es moderat, caldria pintar les torres, antenes, elements 
annexos i tancament de color verd. En tot cas s’hauran de tenir en compte les mesures genèriques 
relacionades al principi d’aquest apartat. 
 
APIR 26 
Municipi: Premia de Dalt – Subestació Sant Mateu 
Coordenades UTM: x: 444604, y: 4596595 
Descripció: Dues infraestructures que presten serveis locals, situades en un radi de 20m. 
Per a una major informació consultar la fitxa de l’annex.  
Ordenació: S’escull la infraestructura local que té major capacitat de compartició i per aquest motiu es 
considera centre de l’APIR. Qualsevol nou operador interessat haurà de compartir aquesta 
infraestructura existent si és viable tècnicament i/o econòmica, no obstant això si no fos possible s’hauria 
de compartir l’altra infraestructura existent dins de l’APIR, i en el cas de que calgués una nova 
infraestructura caldrà que s’ubiqui dins de l’APIR, tan a prop com sigui possible de les infraestructures 
existents. Totes les infraestructures tenen un impacte visual moderat. 
Mesures correctores: S’hauran de tenir en compte les mesures genèriques relacionades al principi 
d’aquest apartat. La torre es troba dins el PEIN Conreries-Sant Mateu-Céllecs, pel que aquestes 
mesures no eximeixen de les que la corresponent declaració d’impacte ambiental pugui imposar, si 
s’escau. 
 
APIR 27 

Download 29.83 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling