Nodavlat va notijorat tashkilotlarining mavjudligi bilan


Download 169 Kb.
bet1/3
Sana24.02.2022
Hajmi169 Kb.
#590357
  1   2   3
Bog'liq
2 5188598214743299674
2 5278284308774126782, 2 5330482644050249251, Telekommunikatsiya sohasidagi yangiliklar, maktabgacha-qiyosiy-ped.1-savol-va-topshiriqlar, fuqarolik jamiyati , 1650351669 (1), diff-22

Fuqarolik jamiyati tushunchasi – kishilik jamiyatining asrlar mobaynida shakllangan tafakkur mahsuli bo‘lib ... belgilanadi. Nuqtalar o‘rniga eng to‘g‘ri javobni belgilang.
====
nodavlat va notijorat tashkilotlarining mavjudligi bilan
====
#inson huquqlari va erkinliklarining holati bilan
====
davlat hokimiyatining bo‘linish prinsipiga amal qilishi bilan
====
fuqarolarning davlatda yashayotganligidan mamnunligi bilan
++++
Fuqarolik jamiyati fanini o‘zlashtirish jarayonida amalga oshiriladigan masalalar doirasida talabalarda quyidagi qanday bilim, ko‘nikmalar shakllantirilmaydi?
====
Fuqarolik jamiyati to‘g‘risida nazariy bilimlar va ularning O‘zbekiston va jaxon tajribasida namoyon bo‘lishining o‘ziga xos jihatlari to‘g‘risida
====
talabalarda fuqarolik jamiyati to‘g‘risidagi nazariy bilimlar va ko‘nikmalar
#jahonda fuqarolik jamiyatining shakllanish va rivojlanish tajribalari bilan shaxsan shug‘ullanishni ta’minlash
====
fuqarolik jamiyati institutlarining shakllanishi va rivojlanishi to‘g‘risida
++++
Ma’lumki, O‘zbekistonni rivojlantirish strategiyasi. Fuqarolik jamiyati fanini o‘qitish jarayonida ilmiylik, tarixiylik, mantiqiylik, tizimlilik, qiyosiy tahlil metodlaridan foydalaniladi. Quyidagilardan qaysi biri ilmiylik metodining vazifasi hisoblanadi.
====
#fuqarolik jamiyati to‘g‘risidagi g‘oyalar, nazariyalar, zamonaviy konsepsiyalarni tahlil qilish asosida uning metodologik nazariy asoslarini ko‘rsatish
====
fuqarolik jamiyatining shakllanishining tarixiy bosqichlari, ularning o‘ziga xos xususiyatlarini tahlil qilgan holda jahon tajribasida erishilgan yutuqlardan foydalanish asosida tahlil etish
====
fuqarolik jamiyati shakllanishining genezisidan to bugungi holatigacha bo‘lgan jihatlarini (asosiy belgilari, omillari, tamoyillari, funksiyalari) uzviylik asosida tahlil qilish
====
fuqarolik jamiyatini bir butun tizim sifatida va har bir belgilarning paydo bo‘lishi, rivojlanishi va tizimdagi o‘rni va rolini aniqlash
++++
Ma’lumki, O‘zbekistonni rivojlantirish strategiyasi. Fuqarolik jamiyati fanini o‘qitish jarayonida ilmiylik, tarixiylik, mantiqiylik, tizimlilik, qiyosiy tahlil metodlaridan foydalaniladi. Quyidagilardan qaysi biri tarixiylik metodining vazifasi hisoblanadi.
====
fuqarolik jamiyati to‘g‘risidagi g‘oyalar, nazariyalar, zamonaviy konsepsiyalarni tahlil qilish asosida uning metodologik nazariy asoslarini ko‘rsatish
====
#fuqarolik jamiyatining shakllanishining tarixiy bosqichlari, ularning o‘ziga xos xususiyatlarini tahlil qilgan holda jahon tajribasida erishilgan yutuqlardan foydalanish asosida tahlil etish
====
fuqarolik jamiyati shakllanishining genezisidan to bugungi holatigacha bo‘lgan jihatlarini (asosiy belgilari, omillari, tamoyillari, funksiyalari) uzviylik asosida tahlil qilish
====
fuqarolik jamiyatini bir butun tizim sifatida va har bir belgilarning paydo bo‘lishi, rivojlanishi va tizimdagi o‘rni va rolini aniqlash
++++
Ma’lumki, O‘zbekistonni rivojlantirish strategiyasi. Fuqarolik jamiyati fanini o‘qitish jarayonida ilmiylik, tarixiylik, mantiqiylik, tizimlilik, qiyosiy tahlil metodlaridan foydalaniladi. Quyidagilardan qaysi biri mantiqiylik metodining vazifasi hisoblanadi.
====
fuqarolik jamiyati to‘g‘risidagi g‘oyalar, nazariyalar, zamonaviy konsepsiyalarni tahlil qilish asosida uning metodologik nazariy asoslarini ko‘rsatish
====
fuqarolik jamiyatining shakllanishining tarixiy bosqichlari, ularning o‘ziga xos xususiyatlarini tahlil qilgan holda jahon tajribasida erishilgan yutuqlardan foydalanish asosida tahlil etish
====
#fuqarolik jamiyati shakllanishining genezisidan to bugungi holatigacha bo‘lgan jihatlarini (asosiy belgilari, omillari, tamoyillari, funksiyalari) uzviylik asosida tahlil qilish
====
fuqarolik jamiyatini bir butun tizim sifatida va har bir belgilarning paydo bo‘lishi, rivojlanishi va tizimdagi o‘rni va rolini aniqlash
++++
“Fuqarolik jamiyati” va “huquqiy davlat” tushunchalari qachon paydo bo‘lgan?
====
XV asrda
====
XVI asrda
====
XVII asrda
====
#XVIII asrda
++++
Modernizatsiya va o‘z-o‘zini boshqarishni fuqarolik jamiyatining muhim tarkibiy qismi sifatidagi g‘oyani ilgari surgan o‘rta asr olimini aniqlang.
====
Jon Lokk
====
#Adam Smit
====
A.Fergyuson
====
Tomas Peyn
++++
Har qalay, erkinlikni aniq ta’riflash va uni boshqalarniki bilan o‘zaro mutanosibligini ta’minlash, insoniyatning barcha sir-sinoatini ochib berish tabiatning eng oliy maqsadidir. YUqoridagi fikrlar muallifini aniqlang.
====
Ogyust Kant
====
#Immanuil Kant
====
Edmund Byork
====
G.Gegel
++++
Dunyo miqiyosida va davlat ichki hayotidagi iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy hamda boshqa sohalarda vujudga kelgan inqiroziy vaziyatlarni prognozlashtirish va bartarf etishga qaratilgan boshqaruvni tashkil etish masalalariga doir tushunchalarni qamrab oladigan tushunchani aniqlang.
====
Modernizatsiya
====
#Strategiya
====
Doktrina
====
Innovatsiya
++++
Mamalakatimiz Prezidenti Sh.Mirziyoyev o‘zining qaysi nutqida “Asosiy qomusimiz negizida yaratilgan Harakatlar strategiyasi bugungi kunda jonajon Vatanimiz taraqqiyotini yangi bosqichga ko‘tarishda, innovatsion va industrial rivojlanish sari odimlashda beqiyos o‘rin egallamoqda”, deb ulkan o‘zgarishlarga dahldor yangi g‘oyalarni ilgari suradi?
====
2017 yildagi Oliy Majlisga Murojaatnomasida
====
#O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 26 yillik tantanalariga bag‘ishlangan ma’ruza
====
O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 27 yillik tantanalariga bag‘ishlangan ma’ruza
====
2018 yildagi Oliy Majlisga Murojaatnomasida
++++
2017 - 2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi qachon va qanday hujjat bilan tasdiqlandi?
====
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining2017 yil 7fevraldagi Qarori bilan
====
#O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi Farmoni bilan
====
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi Farmoyishi bilan
====
O‘zbekiston Respublikasi Senatining 2017 yil 7 fevraldagi Qarori bilan
++++
O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni (PF 4947) qachon qabul qilindi?
====
2016 yil 28 dekabr
====
2017 yil 12 yanvar
====
2017 yil 3 fevral
====
#2017 yil 7 fevral
++++
O‘zbekistonni yanada rivojlantirish bo‘yicha ishlab chiqilayotgan Harakat strategiyasini qaysi yillarga muljallangan?
====
#2017-2021 yillarga
====
2017-2019 yillarga
====
2017-2027 yillarga
====
2017-2025 yillarga
++++
2017-2021 yillarda O‘zbekistonni rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasini amalga oshirish bo‘yicha milliy komissiyaga kim rahbarlik qiladi?
====
O‘zbekiston Respublikasi bosh vaziri A.Aripov
====
O‘zbekiston Respublikasi bosh vaziri birinchi o‘rinbosari A.Ramatov
====
#O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev
====
O‘zbekiston Respublikasi bosh vaziri o‘rinbosari R.Azimov
++++
2017-2021 yillarda O‘zbekistonni rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasining birinchi yo‘nalishida nechta band qamrab olingan?
====
#3
====
4
====
5
====
6
++++
2017-2021 yillarda O‘zbekistonni rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasining ikkinchi yo‘nalishida nechta band qamrab olingan?
====
3
====
4
====
5
====
#6
++++
2017-2021 yillarda O‘zbekistonni rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasining uchinchi yo‘nalishida nechta band qamrab olingan?
====
3
====
4
====
#5
====
6
++++
2017-2021 yillarda O‘zbekistonni rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasining to‘rtinchi yo‘nalishida nechta band qamrab olingan?
====
3
====
4
====
#5
====
6
++++
2017-2021 yillarda O‘zbekistonni rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasining qonun ustuvorligini ta’minlash va sud huquq tizimini yanada isloh qilish yo‘nalishi necha banddan iborat?
====
3
====
4
====
5
====
#6
++++
Harakatlar strategiyasining qonun ustuvorligini ta’minlash va sud huquq tizimini yanada isloh qilishning ustuvor yo‘nalishlari ikkinchi bandini nomini ko‘rsating?
====
Sud hokimiyatining chinakam mustaqilligini ta’minlash, sudning nufuzini oshirish, sud tizimini demokratlashtirish va takomillashtirish
====
#Fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini ta’minlash
====
Jinoyatchilikka qarshi kurashish va huquqbuzarlikning oldini olish tizimini takomillashtirish
====
Ma’muriy, jinoyat, fuqarolik va ho‘jalik qonunchiligini takomillashtirish
++++
2017 - 2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasining ikkinchi yo‘nalishi qanday nomlanadi?
====
davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirish
====
#qonun ustuvorligini ta’minlash va sud-huquqtizimini yanada isloh qilish
====
ijtimoiy sohani rivojlantirish
====
iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirish
++++
2017 - 2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasining uchinchi yo‘nalishi qanday nomlanadi?
====
davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirish
====
xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag‘rikenglikni ta’minlash, chuqur o‘ylangan, o‘zaro manfaatli va amaliy ruhdagi tashqi siyosat yuritish
====
#iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirish
====
ijtimoiy sohani rivojlantirish
++++
2017 - 2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasining to‘rtinchi yo‘nalishi qanday nomlanadi?
====
davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirish
====
xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag‘rikenglikni ta’minlash, chuqur o‘ylangan, o‘zaro manfaatli va amaliy ruhdagi tashqi siyosat yuritish
====
#ijtimoiy sohani rivojlantirish
====
iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirish
++++
2017 - 2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasining beshinchi yo‘nalishi qanday nomlanadi?
====
iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirish
====
ijtimoiy sohani rivojlantirish
====
#xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag‘rikenglikni ta’minlash, chuqur o‘ylangan, o‘zaro manfaatli va amaliy ruhdagi tashqi siyosat yuritish
====
davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirish
++++
Fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini ta’minlash Harakatlar strategiyasining qaysi yo‘nalishiga tegishli?
====
davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirishning ustuvor yo‘nalishlari
ijtimoiy sohani rivojlantirishningustuvor yo‘nalishlari
====
#qonun ustuvorligini ta’minlash va sud-huquqtizimini yanada isloh qilishningustuvor yo‘nalishlari
====
iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirishning ustuvor yo‘nalishlari
++++
O‘zbekistonda “Elektron hukumat” tizimini takomillashtirish Harakatlar strategiyasining qaysi yo‘nalishida qayd etilgan?
====
qonun ustuvorligini ta’minlash va sud-huquq tizimini yanada isloh qilishning ustuvor yo‘nalishlari
====
iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirishning ustuvor yo‘nalishlari
====
ijtimoiy sohani rivojlantirishningustuvor yo‘nalishlari
====
#davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirishning ustuvor yo‘nalishlari
++++
Jamoatchilik boshqaruvi tizimini takomillashtirish Harakatlar strategiyasinnng qaysi yo‘nalishiga tegishli?
====
qonun ustuvorligini ta’minlash va sud-xuquq tizimini yanada islox qilishning ustuvor yo‘nalishlari
====
iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirishning ustuvor yo‘nalishlari
====
#davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirishning ustuvor yo‘nalishlari
====
ijtimoiy sohani rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari
++++
Qishloq xo‘jaligini modernizatsiya qilish va jadal rivojlantirish Harakatlar strategiyasining qaysi yo‘nalishiga kiritilgan?
====
davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirishning ustuvor yo‘nalishlari
====
#iqtisodiyotni yanada rivojtantirish va liberallashtirishning ustuvor yo‘nalishlari
====
qonun ustuvorligini ta’minlash va sud-xuquq tizimini yanada isloh qilishning ustuvor yo‘nalishlari
====
ijtimoiy soxani rivojtantirishning ustuvor yo‘nalishlari
++++
2017 - 2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini amalga oshirish bo‘yicha Milliy komissiyaga kim rahbarlik qiladi?
====
O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi Spikeri
====
O‘zbekiston Respublikasi Bosh vaziri
====
O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Raisi
====
#O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
++++
Yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish Harakatlar strategiyasining qaysi yo‘nalishida qayd etilgan?
====
iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirish
====
davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirish
====
#ijtimoiy sohani rivojlantirish
====
qonun ustuvorligini ta’minlash va sud-huquq tizimini yanada isloh qilish
++++
O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasining Qonun ustuvorligini ta’minlash va sud-huquq tizimini yanada isloh qilishning ustuvor yo‘nalishlari bo‘limi birinchi bandi qanday nomlanadi?
====
#Sud hokimiyatining chinakam mustaqilligini ta’minlash, sudning nufuzini oshirish, sud tizimini demokratlashtirish va takomillashtirish
====

Download 169 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling