Nuklon degen qanday bόlekshelerdiń ulıwma atı. Proton, Neytron, Elektron, Neytrino


Download 95.81 Kb.
bet4/4
Sana06.11.2021
Hajmi95.81 Kb.
1   2   3   4
b. 9.8 m/s2

c. 11 m/s

d. 9.8 m/s

Вопрос 19


Выполнен

Баллов: 0,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса


Qarsılıǵı júdá kishi hám induktivligi 3 Gn túteni ishki qarsılıǵı kishi bolǵan, EQK 15 V lıq derekke tutastırdı. Qansha waqıttan soń tútedegi tok kúshi 50 A boladı:

Выберите один ответ:

a. 100 s

b. 10 s

c. 0,01s

d. 0,1s

Вопрос 20


Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса


Eki qarsılıq izbe-iz jalgansa ulıwma qarsılıq usı qarsılıqlardın ten:

Выберите один ответ:

a. Qosındısına

b. Kόbeymesine

c. Ayırmasına

d. Qatnasına

Вопрос 21


Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса


1 atmosfera basımı necha mm.sın baǵ na teń:

Выберите один ответ:

a. 98

b. 760

c. 770

d. 150

Вопрос 22


Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса


Zatdaǵi barlıq molekulalar sanın tabıw formulasin tabıń:

Выберите один ответ:

a. Mm

b. N

c. NAm/μ

d. N

e. NAm/μ

f. NAm0

g. N

h. N

Вопрос 23


Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса


Eki qarsılıq parallel` jalgansa ulıwma qarsılıq usı qarsılıqlar ten:

Выберите один ответ:

a. Ayırmasına

b. Qosındısına

c. Qosındısının usı qarsılıklar qόbeymesine qatnasına

d. Kόbeymesinin usı qarsılıqlar qosındısına qatnasına

Вопрос 24


Выполнен

Баллов: 0,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса


Tok bag’dari ham elektronnin’ hareketi bag’dari .....:

Выберите один ответ:

a. perpendikulyar

b. qarama-qarsi

c. Ausiwli

d. birdey

Вопрос 25


Выполнен

Баллов: 0,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса


Sferalıq aynanın bas fokusınan onın ushına shekem bolǵan aralıq ne dep ataladı:

Выберите один ответ:

a. Sferalıq aynanıń diametri.

b. Sferalıq aynanıń bas fokus aralıg’ı.

c. Sferalıq aynanıń fokuska shekmgi aralıg’ı.

d. Sferalıq aynanıń radiusı.

Вопрос 26


Выполнен

Баллов: 0,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса


Jaqtılıqtın’ korpuskulyar teoriyasınıń birinshi gipotezasın kim jarattı:

Выберите один ответ:

a. J Maksvell

b. İ.Nyuton

c. A .Bor

d. X Gyugens

Вопрос 27


Выполнен

Баллов: 0,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса


Molekulalari όz-ara soqlıǵıspaytuǵın gazlar … gaz dep ataladı:

Выберите один ответ:

a. Ideal

b. Ideal

c. Real

d. Erkin

Вопрос 28


Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса


Linzanıń optikalıq kúshiniń όlshem birligin kόrsetiń:

Выберите один ответ:

a. Kandela.

b. Lyuks

c. Dioptriya.

d. Lyumen.

Вопрос 29


Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса


450 mol kislorodtıń massasın aniqlang:

Выберите один ответ:

a. 8,2 kg

b. 7,8 kg

c. 7,2 kg

d. 7,2 kg

Вопрос 30


Выполнен

Баллов: 0,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса


Mόldir plenkalardaǵı súwretlerdi ekranda kόrsetiw ushın paydalanılatuǵın apparat ne dep ataladı:

Выберите один ответ:

a. Diaproektor

b. Diaskop.

c. Mikroskop.

d. Fotoapparat.

Вопрос 31


Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса


Izoxoralıq protsess ushın termodinamikanıń birinshi nızamın kόrsetiń:

Выберите один ответ:

a. Q

b. A

c. A+ΔU

d. ΔU-A

e. Q

f. ΔU

g. Q

h. Q

Вопрос 32


Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса


Qanday aynadan parallel nurlar shagılısqanda parallelligin saklaydı:

Выберите один ответ:

a. Tegis aynada.

b. Dones aynada.

c. Oyıs aynada

d. Sferalık aynada

Вопрос 33


Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса


Nuklon degen qanday bόlekshelerdiń ulıwma atı. 1.Proton, 2. Neytron, 3. Elektron, 4.Neytrino:

Выберите один ответ:

a. 3,4

b. 1,3

c. 1,2

d. 1,4

Вопрос 34


Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса


Om nızamın úyreniwde qanday όlshew ásbaplar kerek boladı:

Выберите один ответ:

a. Ampermetr, vol`tmetr

b. Ampermetr, vol`tmetr, dinamometr

c. Spidometr vol`tmetr

d. Ampermetr, vol`tmetr, spidometr

Вопрос 35


Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса


Adiabatalıq protsess ushın termodinamikanıń birinshi nızamın kόrsetiń:

Выберите один ответ:

a. A+ΔU

b. -ΔU

c. Q

d. A

e. A

f. Q

g. ΔU-A

h. Q

Вопрос 36


Выполнен

Баллов: 0,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса


9,5 V qa ham 0,28 A ge mόlsherlengen qalta fonarınıń lampası, quwatlıǵı 110 W bolǵan lampaǵa izbe-iz tutastırılıp oǵan 220 V kernew berilgende, qalta fonaranıń lampası kúyip ketti. Ne ushın kúyip ketedi:

Выберите один ответ:

a. 10W

b. 0,1W

c. 1W

d. 0,01 W

Вопрос 37


Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса


Atomlıq nomeri 100 den artıq bolǵan transuran elementleri qalay alınadı:

Выберите один ответ:

a. elementleriniń yadrolarına jeńil atom yadrolar tásirinde(ms.alfa bόlekshe)

b. Transuran elementleriniń yadrolarına awır ionlar tásirinde

c. Transuran elementleriniń yadrolarına áste neytronlar tásirinde

d. Transuran elementleriniń yadrolarına tez neytronlar tásirinde

Вопрос 38


Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса


Ortaları qalınlasıp baratuǵın linzalar qanday linzalar dep ataladı:

Выберите один ответ:

a. Tegis dones linzalar

b. Dones linzalar

c. Tegis oyıs linzalar

d. Oyıs linzalar

Вопрос 39


Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса


Eger elektr lampaniń qarshiliǵi 110 Ώ, tarmaqtiń oqiniń kernewi 220 V bo’lsa, lampa 3 saatda tarmaqtan qanday energiya paydalaniladi:

Выберите один ответ:

a. 1440 W* saat

b. 1280 W* saat

c. 3235 W*saat

d. 1320 W*saat

Вопрос 40


Выполнен

Баллов: 0,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса


Linzanıń optikalıq kúshi degenimiz ne:

Выберите один ответ:

a. Linzanıń tayarlanǵan materiallarına baylanıslı anıqlanatuǵın D shaması linzanıń optikalıq kúshi delinedi.

b. Linzanıń fokus aralıg’ına teń bolǵan D shaması linzanıń optikalıq kúshi delinedi

c. Linzanıń túrine baylanıslı anıqlanatuǵın D shaması linzanın optikalıq kúshi delinedi.

d. Linzanıń optikalıq kόsherinde onın bas fokusınıń jaylasıwı menen anıqlanatuǵın D shaması linzanıń optikalıq kushi delinedi.

Вопрос 1


Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса


Neytronnıń zariyadı nege teń:

Выберите один ответ:

a. 0

b. +2

c. -1

d. +1

Вопрос 2


Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса


Geometriyalıq optikada optikalıq hádiyselerdi túsindiriwde qanday sıpatlaw usılları paydalanıladı:

Выберите один ответ:

a. Jaqtılıq nurlanıwınıń fizikalıq tábiyatın esapqa alǵan halda jaqtılıq nurları járdeminde optikalıq hádiyselerdiń barısın sıpatlaw usılı.

b. Jaqtılıq nurlanıwınıń fizikalıá tabiyatın esapqa alǵan halda jaqtılıq tolqını járdeminde optikalıq hádiyselerdiń barısın sıpatlau usılı.

c. Jaqtılıq nurlanıwınıń fizikalıq tábiyatın esapqa almaǵan halda jaqtılıq tolqını járdeminde optikalıq hádiyselerdiń barısın sıpatlaw usılı.

d. Jaqtılıq nurlanıwınıń fizikalıq tábiyatın esapqa almaǵan halda jaqtılıq nurları járdeminde optikalıq hádiyselerdiń barısın sıpatlau usılı.

Вопрос 3


Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса


Jaqtılıqtın’ korpuskulyar teoriyasınıń birinshi gipotezasın kim jarattı:

Выберите один ответ:

a. İ.Nyuton

b. A .Bor

c. J Maksvell

d. X Gyugens

Вопрос 4


Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса


Elektromagnt induktsya qubılısin qashan kim tárepten ashqan:

Выберите один ответ:

a. 1857 j. G.Geri

b. 1831 j. M.Faradey

c. 1820 j. Ersted

d. 1865 j. Maisvell

Вопрос 5


Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса


Atom yadrosnda proton -neytron arasındaǵı όz-ara tásir kúshi qanday kúsh:

Выберите один ответ:

a. Yadrolıq

b. Kulonlıq

c. Elektromagnitlik

d. Yadrolık

Вопрос 6


Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса


Úsh jaqlı prizmaǵa túsken nur menen prizmadan sınıp shıqqan nurlar arasındaǵı múyesh ne dep ataladı:

Выберите один ответ:

a. Awısıw múyeshi

b. Shaǵılısıw múyeshi

c. Prizmanıń sındırıw múyeshi

d. Sınıw múyeshi

Вопрос 7


Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса


Deneni quraytuǵin atom hám molekulalardiń όzine say bolǵan energiya qanday ataladi:

Выберите один ответ:

a. Potentsial energiya

b. Ishki energiya

c. Uliwma energiya

d. Kinetikaliq energiya

Вопрос 8


Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса


Transormatsiya koeffitsienti 8 ge teń bolǵan tόmenletiwshi transformatordıń birinshi oramı 220 V lı όzgermeli kernew deregine tutastırılǵan. Transformatordıń ekinshi oramınıń qarsılıǵı 2 Ώ, al tok kúshi 3 A. Ekinshi oramnıń qısqıshlarındaǵı kernew tabılsın birinshi oramdaǵı shıǵın esapqa alınbasın.:

Выберите один ответ:

a. 2,25 V

b. 2,15 V

c. 22,5 V

d. 21,5 V

Вопрос 9


Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса


όtkizgishler parallel jalǵanǵanda ulıwma kernew nege teń:

Выберите один ответ:

a. Barlıq όtkizgishtegi sırtqı kernewge teń

b. όtkizgishtegi toklarǵa keri proportsional

c. Kernewler jıyındısı sırtqı kernewge teń

d. όtkizgishlerdi karsılıǵına keri proportsional

Вопрос 10


Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса


Jaqtılıq hádiyselerin qarastıratuǵın fizikanın’ bolimi ne dep ataladı:

Выберите один ответ:

a. Atom fizikası

b. Elektromagnitizm

c. Mexanika

d. Optika

Вопрос 11


Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса


Zaryadning saqlaniw nizami qaysi jawapda duris berilgen:

Выберите один ответ:

a. Oń zaryadlar qanshama artsa, teris zaryadlar da sonshama artadi

b. Jekkelengen sistemadaǵı zaryadlar muǵdari waqt όtiwi menen όzgeredi

c. Oń zaryadlar qanshama artsa, teris zaryadlar sonshama azayadı

d. Jekkelengen sistemadaǵı zaryadlar muǵdari waqt όtiwi menen όzgermeydi

Вопрос 12


Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса


Qarsılıǵı júdá kishi hám induktivligi 3 Gn túteni ishki qarsılıǵı kishi bolǵan, EQK 15 V lıq derekke tutastırdı. Qansha waqıttan soń tútedegi tok kúshi 50 A boladı:

Выберите один ответ:

a. 10 s

b. 100 s

c. 0,01s

d. 0,1s

Вопрос 13


Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса


Om nızamın úyreniwde qanday όlshew ásbaplar kerek boladı:

Выберите один ответ:

a. Ampermetr, vol`tmetr, dinamometr

b. Ampermetr, vol`tmetr, spidometr

c. Spidometr vol`tmetr

d. Ampermetr, vol`tmetr

Вопрос 14


Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса


Jaqtılıq nurınıń shaǵılısıw múyeshidegenimiz ne:

Выберите один ответ:

a. Shaǵılısqan nur menen ekinshi ortalıqqa όtken nur aralıg’ındaǵı múyeshi-shaǵılısıw múyeshi dep ataladı.

b. Shaǵılısqan nurdıń nurdıń túsiw tochkasınan eki ortalıqtıń ajıralıw betine júrgizilgen perpendikulyar menen payda etken múyeshi-shaǵılısıw múyeshi dep ataladı.

c. Tusip atırǵan jaqtılıq nurı menen ekinshi ortalıqqa όtken nur arasındaǵı múyeshi-shaǵılısıw múyeshi dep ataladı.

d. Shaǵılısqan jaqtılıq nurınıń, sol jaqtılıq nurı túsken bet penen jasaǵan múyeshi-shaǵılısıw múyeshi dep ataladı.

Вопрос 15


Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса


Kúsh birligi nege teń:

Выберите один ответ:

a. kg•m/s2

b. kg•m/s

c. kg•m2/s2

d. kg2•m/s2

Вопрос 16


Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса


1 mm.sın baǵ neche Pa. ga teń:

Выберите один ответ:

a. 133,3

b. 9,8

c. 101325

d. 100

Вопрос 17


Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса


Normal kόz ushın eń jaqsı kόriw aralıǵı qanday:

Выберите один ответ:

a. 30 sm

b. 40 sm

c. 20 sm

d. 25 sm

Вопрос 18


Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса


Jaqtılıktıń kvant teoriyasın kimler jarattı?:

Выберите один ответ:

a. M.Plank , Eynshteyn, N.Bor

b. M.Plank, Gyuygens, N.Bor

c. İ.Nyuton, Gyuygens, N.Bor

d. İ.Nyuton, M.Plank

Вопрос 19


Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса


Ko’zdin’ optikalıq orayınan zattıń shetki tochkalarına júrgizilgen tuwrı sızıqlar payda etken múyesh …………. delinedi:

Выберите один ответ:

a. Jaqınnan ko’riw múyeshi

b. Zattan shaǵılısqan jaqtılıq nurınıń ko’zge túsiw múyeshi.

c. Shegaralıq ko’riw múyeshi.

d. Kόriw múyeshi.

Вопрос 20


Выполнен

Баллов: 0,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса


Izotermiyalıq protsess ushın termodinamikanıń birinshi nızamın kόrsetiń:

Выберите один ответ:

a. A

b. Q

c. -ΔU

d. A+ΔU

e. Q

f. Q

g. ΔU

h. Q

Вопрос 21


Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса


Jaqtılıqtıń tolıq qaytıwın qay jerde paydalanadı:

Выберите один ответ:

a. Jaqtılıq όtkiziwshi talalarda

b. Zatlardıń sınıw kόrsetkishin anıklawda

c. Foto apparatlarda

d. Proektsiyalawshı apparatlarda

Вопрос 22


Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса


Jaqtılıktın elektromagnitlik teoriyasının tiykarın salıwshı kim:

Выберите один ответ:

a. J.Maksvell

b. X.Gyuygens

c. Genri

d. Faradey

Вопрос 23


Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса


Tok bag’dari ham elektronnin’ hareketi bag’dari .....:

Выберите один ответ:

a. qarama-qarsi

b. birdey

c. Ausiwli

d. perpendikulyar

Вопрос 24


Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса


όzgermeli tok kondensatorı qanday maqsette qollanıladı:

Выберите один ответ:

a. Signaldın turaqlı bolimin alıw ushın

b. Signal όtkermew ushın

c. Signaldın kúsheyiwi ushin

d. Signal όtkeriw ushın

Вопрос 25


Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса


Avtomobildiń radiatorina 20oS temperaturali 2 kg suw quyildi, soń oǵan jáne 65oS temperaturali 4 kg suw qosildi. Aralaspaniń jıllılıq teń salmaqlıqtaǵı temperaturasıni aniqlań:

Выберите один ответ:

a. 60°S

b. 55°S

c. 45°S

d. 50°S

Вопрос 26


Выполнен

Баллов: 0,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса


450 mol kislorodtıń massasın aniqlang:

Выберите один ответ:

a. 7,2 kg

b. 8,2 kg

c. 7,8 kg

d. 7,2 kg

Вопрос 27


Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса


Atomlıq nomeri 100 den artıq bolǵan transuran elementleri qalay alınadı:

Выберите один ответ:

a. Transuran elementleriniń yadrolarına tez neytronlar tásirinde

b. elementleriniń yadrolarına jeńil atom yadrolar tásirinde(ms.alfa bόlekshe)

c. Transuran elementleriniń yadrolarına awır ionlar tásirinde

d. Transuran elementleriniń yadrolarına áste neytronlar tásirinde

Вопрос 28


Выполнен

Баллов: 0,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса


Derek qısqıshlarındaǵı kernew 2,1 V bolǵanda, ampermetr qansha tok kúshin kόrsetedi. Qarsılıqlar sáykes túrde 5,6 hám 3 Ώ. Ampermetr qarsılıǵın esapqa almań:

Radioaktivlik qanday qubılıs:


{=Atom yadrosınıń ıdırawı
~Atom yadrosınıń nur Shıǵarıwı
~Atom yadrosınıń jutıwı
~Durıs juwap joq}


Выберите один ответ:

a. 0,2 A

b. 0,5 A

c. 0,3 A

d. 0,4 A

Вопрос 29


Выполнен

Баллов: 0,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса


Linzanıń optikalıq kúshi degenimiz ne:

Выберите один ответ:

a. Linzanıń túrine baylanıslı anıqlanatuǵın D shaması linzanın optikalıq kúshi delinedi.

b. Linzanıń optikalıq kόsherinde onın bas fokusınıń jaylasıwı menen anıqlanatuǵın D shaması linzanıń optikalıq kushi delinedi.

c. Linzanıń tayarlanǵan materiallarına baylanıslı anıqlanatuǵın D shaması linzanıń optikalıq kúshi delinedi.

d. Linzanıń fokus aralıg’ına teń bolǵan D shaması linzanıń optikalıq kúshi delinedi

Вопрос 30


Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса


Linzaǵa túsken nur baǵıttıń όzgerıtpesten όtetuǵın tochkası ne dep ataladı:

Выберите один ответ:

a. Linzanıń fokusı.

b. Linzanıń orayı.

c. Linzanıń optikalıq orayı

d. Linzanıń bas fokusı

Вопрос 31


Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса


Maydanı 100 sm2 bolǵan tuwrı múyeshli ramka 0,2 Tl bir tekli gorizontal` magnit maydanında 50Hz jiyilikke sáykes tezlik penen aylanatuǵın bolsa, ramkada payda bolatuǵın EQK iniń amplitudasın anıqlań. (dáslepki fazası nol`ge teń):

Выберите один ответ:

a. 62,8 V

b. 0,628 V

c. 0,0628 V

d. 6,28 V

Вопрос 32


Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса


Linza dep nege aytıladı:

Выберите один ответ:

a. Shar formasındaǵı mόldir denelerge

b. Eki sferalıq bet penen shegaralanǵan moldir denege

c. Ush tarepke iye bolǵan mόldir denege

d. Qálegen mόldir denege

Вопрос 33


Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса


1 mόl gaz ushın Mendeleev-Klayperon teńlemesin kόrsetiń:

Выберите один ответ:

a. RT

b. PV

c. T

d. PV

e. PV

f. mRT/M

g. PV

h. MRT

Вопрос 34


Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса


Mexanikalıq jumıstın όlshem birligin kόrsetiń:

Выберите один ответ:

a. Dj, erg

b. N sm,

c. erg, Vt

d. Vt, m

Вопрос 35


Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса


Izoxoralıq protsess ushın termodinamikanıń birinshi nızamın kόrsetiń:

Выберите один ответ:

a. Q

b. ΔU-A

c. A+ΔU

d. A

e. Q

f. Q

g. ΔU

h. Q

Вопрос 36


Выполнен

Баллов: 0,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса


Qos sımlı elektr jetkerip beriwshi liniya 4 mm aralıqta jaylasqan uzın parallel` tuwrı sımlardan ibarat. Sımlardan birdey 50 A tok όtpekte. Toklardın sımlarının birlik uzınlıǵına tuwrı keliwshi όz-ara tásir kushi anıqlansın:

Выберите один ответ:

a. 0,125 N

b. 125 N

c. 1,25 N

d. 12,5 N

Вопрос 37


Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса


Tόmendegi sanap όtilgen denelerden qaysı biriniń massasın tartıw usılı menen anıqlaw múmkin:

Выберите один ответ:

a. Júk tiyelgen vagonnıń

b. kislorod molekulasınıń

c. Jer atmosferasındaǵı suw puwlarınıń

d. Aydıń

Вопрос 38


Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса


Eki qarsılıq parallel` jalgansa ulıwma qarsılıq usı qarsılıqlar ten:

Выберите один ответ:

a. Kόbeymesinin usı qarsılıqlar qosındısına qatnasına

b. Qosındısına

c. Qosındısının usı qarsılıklar qόbeymesine qatnasına

d. Ayırmasına

Вопрос 39


Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса


Qanday aynadan parallel nurlar shaǵılısqanda parallelligin saqlaydı:

Выберите один ответ:

a. Dones aynada.

b. Oyıs aynada.

c. Tegis aynada.

d. Sferalıq aynada.

Вопрос 40


Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса


Neytronnın zaryadı qanday:

Выберите один ответ:

a. Teris

b. Zaryadqa iye emesc. On

d. Onda, teriste bolıuı mumkin
Download 95.81 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling