O‘ quv reja, baho va baholash


Download 73.16 Kb.
Sana26.06.2022
Hajmi73.16 Kb.
#777680
Bog'liq
Ўқув режа, бахо ва бахолаш узб
KARIMOV X. QORAXONIYLAR, ANIYOZOV J. O‘rta Osiyoning qadimgi tarixini o‘rganishda tarixshunoslikning o‘rni

O‘ quv reja, baho va baholash
Test

№ 1.
Manba: O‘quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. 1-BOB


Qiyinlik darajasi-2;

Talabalar bilimini nazorat qilish va reyting tizimi orqali baholashdan maqsad nima?


ta`lim sifatini boshqarish orqali raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga erishish
kadrlar tayyorlash sifati monitoringini yuritish
universitetni ichki attestatsiyadan o‘tkazishni tashkil etish
Barchasi t o‘ g‘ri
№2
Manba: O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. 1-BOB
Qiyinlik darajasi-1;

Baholash turlari necha xil?


3 xil Boshlan g‘ ich baholash; Joriy; Yakuniy
3 xil Oraliq baholsh; Joriy; Yakuniy;
3 xilK o‘rgazmali; Yakuniy; Joriy;
T o‘ g‘ri javob y o‘q

№3
O‘quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. 1-BOB


Qiyinlik darajasi-3;

Monitoring bu –


biror-bir sohada k o‘zlangan maqsadni aniq k o‘rsatkichlariga erishishda natijalarni solishtirish orqali doimiy kuzatish jarayonidir
pedagogik tizim faoliyati haqida axborotlar yi g‘ishni tashkil etish, saqlash, qayta ishlash va ularni sinflarga ajratish tizimidan iborat
kuzatilayotgan ob’ekt holatini va kelgusida uning rivojlanishi dinamikasini oldindan bashorat qilish jarayoni
talabalarning malaka oshirish darajasini hisobga olgan holda, o‘rganish y o‘nalishini, uni tashkil etish va natijalarini nazorat qilish;

№4 Fan
O‘quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. 1-BOB Qiyinlik darajasi-2;


Baholash tizimi samaradorligi necha turga b o‘inadi?


5
9
4
6

№5
O‘quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. II-BOB


Qiyinlik darajasi-3;

O‘ qitish modeli nima haqida?


ta’lim maqsadi haqida
kadrlar tayyorlash sifati monitoringini yuritish haqida
o‘rga­nuvchilarning bilim, k o‘ nikma va malakalarini baholash haqida
o‘quvchilar bilan ishlash natijalari b o‘ yicha o‘ qitish modelining o‘ zgarishi haqida

№6
O‘quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. II-BOB


Qiyinlik darajasi-1;

Bilim bu –


o‘rganilgan ma’lumotlarni eslab qolish va qayta tushuntirib berish
o‘rganilgan bilimlarni tanish vaziyatlarda q o‘ llay olish
o‘rganilgan bilim va shakllangan k o‘ nikmalarni notanish vaziyatlarda qo‘llay olish va yangi bilimlar hosil qilish
mavjud bilim, ko‘nikma va malakalarni kundalik faoliyatda qo‘llay olish qobiliyati

№7 O‘quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. II-BOB


Qiyinlik darajasi-1;

“Ta’lim sifatini nazorat qilish tizimini takomillashtirish b o‘ yicha q o‘ shimcha chora-tadbirlar” t o‘ g‘ risidagi qarori qachon qabul qilingan?


2019-yil 16-yanvar
2018-yil 16-yanvar
2019-yil 16-fevral
2018-yil 16-mart

№8
O‘quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. II-BOB


Qiyinlik darajasi-3;

K o‘ nikma bu —


o‘rganilgan bilimlarni tanish vaziyatlarda qo‘llay olish
mavjud bilim, ko‘nikma va malakalarni kundalik faoliyatda qo‘llay olish qobiliyati
o‘rganilgan ma’lumotlarni eslab qolish va qayta tushuntirib berish
o‘rganilgan bilim va shakllangan ko‘nikmalarni notanish vaziyatlarda qo‘llay olish va yangi bilimlar hosil qilish

№9
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. II-BOB


Qiyinlik darajasi-3;
Malaka bu –
o‘rganilgan bilim va shakllangan ko‘nikmalarni notanish vaziyatlarda qo‘llay olish va yangi bilimlar hosil qilish
o‘rganilgan bilimlarni tanish vaziyatlarda qo‘llay olish
o‘rganilgan ma’lumotlarni eslab qolish va qayta tushuntirib berish
mavjud bilim, ko‘nikma va malakalarni kundalik faoliyatda q o‘ llay olish qobiliyati

№10
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. II-BOB


Qiyinlik darajasi-3;
Mavjud bilim, k o‘nikma va malakalarni kundalik faoliyatda q o‘llay olish qobiliyati nima deyiladi?
kompetensiya
malaka
bilim
ko‘nikma

№11
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. II-BOB


Qiyinlik darajasi-2;
Monitoring tamoiyllari nechta
7
8
6
10

№12
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. II-BOB


Qiyinlik darajasi-2;

Monitoringning asosiy vositalari?


Dinamik tahlil va Qiyosiy tahlil
qiyosiy tahlil
dinamik tahlil
o‘zgarishini tahlil

№13
O‘quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. II-BOB


Qiyinlik darajasi-1;

Monitoringning asosiy usullari nechta


8
9
7
2

№14
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. II-BOB


Qiyinlik darajasi-1;

Monitoring ishlari 3 bosqichda amalga oshiriladi


tayyorgarlik, amaliy qism, tahliliy
tizimlashtirish, amaliy qism, tahliliy
ma'lumotlarni tahlil qilish, tahliliy, tayyorgarlik
tizimlashtirish,amaliy qism, tahliliy

№15
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. II-BOB


Qiyinlik darajasi-2;
Ta'lim sifatini monitoring qilish modellari nechta
4
3
5
7

№16
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. II-BOB


Qiyinlik darajasi-1;
Ta'lim sifatining asosiy jihatlari
natija sifati, shartlar sifati, sifat jarayonlari
sifat jarayonlari
shartlar sifati
dasturiy-uslubiy

№17
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. I-BOB


Qiyinlik darajasi-3;
Ta'lim sifati bu-
ijtimoiy kategoriya hisoblanib, jamiyatda ta'lim jarayonining holati va natijasini hamda shaxsning kasbiy
inson hayoti sifati - asosiy omil sifatida namoyon b o‘ la boshladi
ta'lim sifati, intellektual resurslar sifati
jamiyatda ta'lim jarayonining holati va natijasini hamda shaxsning kasbiy
№18
O‘quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. I-BOB
Qiyinlik darajasi-1;

Davlat ta’lim standartining maqsadi?


umumiy o‘rta ta’lim tizimini mamlakatda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar
o‘quv-tarbiya jarayoni
umumiy o‘rta ta’lim mazmuni
umuminsoniy va ma’naviy qadriyatlar
№19
O‘quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. I-BOB
Qiyinlik darajasi-2;
Baholash tizimi bu….?
davlat ta’lim standarti b o‘yicha umumiy o‘rta ta’limning o‘zlashtirilishi darajasi
umumiy o‘rta ta’lim muassasasi o‘zlashtirilishi darajasi
Xalq ta’limi vazirligi o‘zlashtirilishi darajasi
Oliy ta'lim vazirligi o‘zlashtirilishi darajasi 5 ta

№20
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. I-BOB


Qiyinlik darajasi-1;

Kompetensiya bu …?


Sohaga oid bilim, k o‘nikma, malaka, qarashlar majmui, shaxsning qadriyati va sifatlari, kvalifikasiyaning namoyon b o‘lishi yoki ta'sir k o‘rsatish qobiliyati
o‘rganilgan bilimlarni tanish vaziyatlarda q o‘llay olish
o‘rganilgan ma’lumotlarni eslab qolish va qayta tushuntirib berish
o‘rganilgan bilim va shakllangan k o‘nikmalarni notanish vaziyatlarda q o‘ llay olish va yangi bilimlar hosil qilish

№21
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. I-BOB


Qiyinlik darajasi-2;

Tashqi nazorat bu…?


ta’lim sohasidagi vakolatli davlat organlari, hududiy xalq ta’limi boshqaruvi organlari tomonidan amalga oshiriladi
tartibda hududiy xalq ta’limi boshqaruvi organlari va nodavlat notijorat tashkilotlar hamkorligida amalga oshiriladi
hukumatning tegishli qarori hamda xalqaro shartnomalar
o‘zbekiston respublikasi xalq ta’limi vazirligi tomonidan tasdiqlangan tartib asosida umumiy o‘ rta ta’lim muassasasining monitoring guruhi tomonidan amalga oshiriladi

№22
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. II-BOB


Qiyinlik darajasi-3;

Davlat-jamoatchilik nazorati bu…?


qonun hujjatlarida belgilangan tartibda hududiy xalq ta’limi boshqaruvi organlari va nodavlat notijorat tashkilotlar hamkorligida amalga oshiriladi
O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi tomonidan tasdiqlangan tartib asosida umumiy o‘rta ta’lim muassasasining monitoring guruhi tomonidan amalga oshiriladi;
ta’lim sohasidagi vakolatli davlat organlari, hududiy xalq ta’limi boshqaruvi organlari tomonidan amalga oshiriladi;
hukumatning tegishli qarori hamda xalqaro shartnomalar

№23
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. I-BOB


Qiyinlik darajasi-2;

Ichki nazorat bu …?


O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi tomonidan tasdiqlangan tartib asosida umumiy o‘ rta ta’lim muassasasining monitoring guruhi tomonidan amalga oshiriladi;
ta’lim sohasidagi vakolatli davlat organlari, hududiy xalq ta’limi boshqaruvi organlari tomonidan amalga oshiriladi;
qonun hujjatlarida belgilangan tartibda hududiy xalq ta’limi boshqaruvi organlari va nodavlat notijorat tashkilotlar hamkorligida amalga oshiriladi;
hukumatning tegishli qarori hamda xalqaro shartnomalar

№24
O‘quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. II-BOB


Qiyinlik darajasi-1;

Davlat ta'lim standarti (DTS)?


o`quv dasturi, o`quv reja hamda ularga berilgan tushuntirish xatlarini o`rganib chiqish
o`quv dasturi, o`quv reja
darslik, dars
nazorat turi

№25
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. II-BOB


Qiyinlik darajasi-2;

Ta’lim berish jarayonida qanday omillar ta’sir qilishi mumkin?


Ijobiy va salbiy omillar
tasodifiy omillar
ehtimoliy omillar
ta’limiy omillar

№26
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. II-BOB


Qiyinlik darajasi-1;

Analiz nima?


obyektlar haqida fikrlarni jamlash
obyektlar haqida ma’lumotlarni jamlash
obyektlar haqida axborotlarni jamlash
obyektlar haqida y o‘nalishlarni jamlash

№27
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. II-BOB


Qiyinlik darajasi-3;

Sintez nima?


olingan natijalarni tahlil qilish
olingan algoritmlarni tahlil qilish
olingan ma’lumotlarni tahlil qilish
olingan yechimlarni tahlil qilish

№28
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. I-BOB


Qiyinlik darajasi-1;

Ta’lim jarayonining tahlili bu-


ta’limning samaradorligini baholash
ta’limning unumdorligini baholash
ta’limning omillarini baholash
ta’limning ta’sirlarini baholash

№29
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. III-BOB


Qiyinlik darajasi-2;

Ta’lim jarayoni tushunchasi


o‘quv jarayonini tashkil etish
amaliy jarayonini tashkil etish
nazariy jarayonini tashkil etish
fundamental jarayonini tashkil etish

№30
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. III-BOB


Qiyinlik darajasi-1;

Ta’lim tizimini boshqarish tushunchasi


o‘quv jarayonlarini tashkil etish va boshqarish
talabalarni boshqarish
o‘qituvchilarni boshqarish
o‘quv jihozlarni tashkil etish

№31
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. III-BOB


Qiyinlik darajasi-2;

Ta’limda sifat k o‘rsatkichlari nimalardan iborat?


o‘zlashtirish, amaliyotda joriy etilishi, ishlab chiqarishdagi o‘rni
samaradorlik va kreativlik
uzviy bo g‘liqligi
universalligi va qulayligi

№32
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. III-BOB


Qiyinlik darajasi-1;

Ta’lim standarti – bu...?


ta’lim standarti – bu standart tekshirish usullariga muvofiq keladigan va o‘qitish sifatining standart ko‘rsatkichlari bilan ifodalangan mazkur ta’lim turida ta’lim oluvchini o‘ qitish va tarbiyalashda qo‘yiladigan talablar k o‘ rsatkichlarining mazmuni
ta’lim standarti – bu standart tekshirish usullariga muvofiq keladigan va o‘qitish sifatidir
ta’lim standarti – bu o‘qitish sifatining standart k o‘ rsatkichlari bilan ifodalangan mazkur ta’lim turida ta’lim oluvchini o‘qitish va tarbiyalashda qo‘yiladigan talablar k o‘ rsatkichlarining mazmuni
ta’lim standarti – bu standart tekshirish usullariga muvofiq keladigan va o‘qitish sifatining standart ko‘rsatkichlari bilan ifodalangan mazmundir

№33
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. III-BOB


Qiyinlik darajasi-2;

Joriy nazorat –bu


talabaning fan mavzulari b o‘ yicha bilim va amaliy k o‘ nikma darajasini aniqlash hamda baholash usuli
talabaning bilim va amaliy k o‘ nikma darajasini aniqlash hamda baholash usuli
talabaning fan mavzulari b o‘ yicha bilim darajasini aniqlash hamda baholash usuli
talabaning fan mavzulari b o‘ yicha amaliy k o‘ nikma darajasini aniqlash hamda baholash usuli

№34
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. II-BOB


Qiyinlik darajasi-3;

Joriy nazorat qanday shakllarda o‘ tkazilishi mumkin?


seminar, labaratoriya va amaliy mash g‘ulotlarida o g‘zaki so‘rov, test o‘tkazish, suhbat, nazorat ishi, kollokvium, uy vazifalarini tekshirish va shu kabi boshqa shakllarda o‘tkazilishi mumkin
labaratoriya va amaliy mash g‘ulotlarida og‘zaki so‘rov, test o‘tkazish, shakllarda o‘tkazilishi mumkin
fanning xususiyatidan kelib chiqqan holda o‘tkazilishi mumkin
seminar, labaratoriya va amaliy mash g‘ulotlarida o‘tkazilishi

№35
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. II-BOB


Qiyinlik darajasi-1;

Baholash nima?


bilim, ko‘nikma va malakalarni o‘quv dasturida ko‘rsatilgan etalon (ko‘rsatkich, qolip, o‘lchagich)lar bilan solishtirish
o‘quvchining bilimiga baho q o‘ yish
o‘quvchining o‘zlashtirishini aniqlash usuli
o‘quvchilarning fan bo‘yicha egallagan bilim, ko‘nikma va malakalarni aniqlash

№36
O‘quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. I-BOB


Qiyinlik darajasi-3;

Talabaning bilim darajasi quyidagilarga javob bersa talabaga necha ball q o‘ yish mumkin: xulosa va qaror qabul qilish; ijodiy fikrlay olish; mustaqil mushohada yurita olish; mohiyatini tushunish; bilish, aytib berish; tasavvurga ega b o‘ lish


86-100 ball orali g‘ ida
71-85 ball orali g‘ ida
55-70 ball orali g‘ ida
0-54 gacha b o‘ lgan ball orali g‘ ida

№37
O‘quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. III-BOB


Qiyinlik darajasi-1;

Laboratoriya ishlari va amaliy mash g‘ulotlar bu-


barcha javoblar t o‘g‘ri
boyitish, ishlab chiqarishga tadbiq etishning, talabalarning fikrlash qobiliyatini, dunyoqarashini, mustaqil faoliyatini ko‘zatish
boshqarish, nazorat qilishning shakllaridan biri
lеktsiyalar, sеminarlar davomida olingan nazariy bilimlarni mustaxkamlash

№38
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. II-BOB


Qiyinlik darajasi-2;

Amaliy mash g‘ulot va laboratoriya, sеminar mash g‘ulotlarini baxolash qaysi tur nazorat b o‘yicha olinadi?


JN
JN,YN
ON, YN
ON
№39
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. II-BOB
Qiyinlik darajasi-1;

Ma’ruzada baxolashni qaysi turi b o‘yicha nazorat olinadi?


ON, YN
JN
ON
JN,YN

№40
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. III-BOB


Qiyinlik darajasi-2;

Ta'lim vositalari dеganda nimani tushunasiz?


ta'lim jarayonini amalga oshirishga yordam bеruvchi vositalar
o‘qitish vositalari
texnik vositalar
real dasturiy vositalar

№41
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. II-BOB


Qiyinlik darajasi-1;

Ta'lim vositalari dеganda nimani tushunasiz?


ta'lim jarayonini amalga oshirishga yordam bеruvchi vositalar
o‘qitish vositalari
texnik vositalar
real dasturiy vositalar

№42
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. III-BOB


Qiyinlik darajasi-2;

Kalеndar rеjani tuzishda asosiy bosqichlarni kеtma-kеtligini k o‘rsating:


barcha javoblar t o‘ g‘ri
malakaviy tavsif b o‘yicha bilim, malaka va k o‘nikmalarni aniqlaydi, o‘quv rеjasi sistеmasida fanning o‘rnni o‘rnatadi, o‘quv dasturining tеmatik rеjasini taxlil qiladi
mavzu mazmunini taxlil qiladi; o‘quv matеriali mavzusini mash g‘ulotlarga ajratadi
mash g‘ulot shaklini tanlaydi; ta'lim uslubini tanlaydi; ta'lim vositasini tanlaydi; uyga vazifani ishlab chiqadi

№43
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. I-BOB


Qiyinlik darajasi-1;

Kalеndar rеjani ishlab chiqishda qanday topshiriqlar yеchiladi?


uyga vazifalarini tayyorlash
dars sistеmasini aniqlash
ta'lim vositalarini tayyorlash
ta'lim shaklini, usulini va vositalarini tanlash
№44
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. II-BOB
Qiyinlik darajasi-2;

Qanday didaktik tamoyil asosida o‘quv dasturlari ishlab chiqiladi?


ilmiylik; qulaylik; sistеmatiklik
kеtma-kеtlik
ilmiylik; qulaylik;samadorlik
samadorlik, uzviylik, qulaylik

№45
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. I-BOB


Qiyinlik darajasi-3;

Sanab o‘tilgan ta'lim shakllaridan qaysi biri o‘quvchilarning amaliy tayyorgarligiga qaratilgan?


laboratoriya mash g‘uloti
dars
sеminar
ma'ruza

№46
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. II-BOB


Qiyinlik darajasi-1;

Laboratoriya ishlarining asosiy didaktik maqsadini k o‘rsating


o‘rganilgan nazariy holatning ekspеrimеntal tasdiqi
formula va hisoblashlarni ekspеrimеntal tеkshirish
ekspеrimеnt va tadqiqotni o‘tkazish usuli bilan tanishish
o‘rganilgan nazariya holatni kuzatish

№47
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. I-BOB


Qiyinlik darajasi-2;

Qanday talablarga rioya qilinganda nazorat kеrakli o‘quv va tarbiyaviy samarani bеradi?


barcha javoblar t o‘ g‘ri
ob'еktivlik va kеng hamrovlilik
individuallik, ehtiyotkorlik, samaradorlik
rеjaviylik va tizimiylik
№48
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. I-BOB
Qiyinlik darajasi-1;

Mustaqil ta'limning pirovard maqsadi nima?


barcha javoblar t o‘ g‘ri
o‘zi ustida ishlashi
har tomonlama tadqiqot yuritishning mohiyatini anglashdir
talabalarni ijodiy izlanishi

№49
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. II-BOB


Qiyinlik darajasi-3;

O‘quv jarayoni nimalardan iborat?


ta'limning maqsadi va mazmuni, baxolash, o‘qish o‘qitish
matnli belgi, ovozli belgi
harakatlarni, shakllar va chizuvlar
ishchi fazo, yordamchi vositalar paneli

№50
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. I-BOB


Qiyinlik darajasi-1;

Modul s o‘zining ma’nosi nimani anglatadi


b o‘lak, qism
tarmoqli
ajratib olingan
Samaradorli

№51
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. II-BOB


Qiyinlik darajasi-2;

O‘zbekistonda qaysi ta’lim turlariga DTS q o‘llaniladi?


umumiy o‘rta, o‘rta maxsus va oily ta’limga
maktabgacha ta’lim o‘rta maxsus va oily ta’limga
o‘rta maxsus va oily ta’limga va kadrlarni qayta tayorlashga
maktabgacha, ta’lim umumiy o‘rta ta’limga

№52
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. III-BOB


Qiyinlik darajasi-1;

Talabalar bilimini nazorat qilish va reyting tizimi orqali baholashdan maqsad nima?


ta`lim sifatini boshqarish orqali raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga erishish
kadrlar tayyorlash sifati monitoringini yuritish
universitetni ichki attestatsiyadan o‘ tkazishni tashkil etish
barchasi t o‘ g‘ri

№53
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. II-BOB


Qiyinlik darajasi-2;

Avtobiografik xarakterga ega hujjatlar toʻplami, individual papka qanday nomlanadi?


test
portfolio
sillabus
аssessment

№54
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. II-BOB


Qiyinlik darajasi-1;

Talabaning indiviudal ta’limiy muvaffaqiyatlari aks ettiruvchi diplom, faxriy yorliq, guvohnoma va boshqalar jamlanadigan portfolio qanday nomlanadi?i


baholovchi portfolio
natijalar portfoliosi
hujjatlar portfoliosi
ishlar portfoliosi

№55
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. I-BOB


Qiyinlik darajasi-3;

Talaba tomonidan bajarilgan ijodiy ishlar, loyihalar, tadqiqotlar, ularning natijalarini aks ettiruvchi reyting daftarchasi, ijodiy ish daftari, elektron hujjatlar, modellar, loyihalar, ijtimoiy,


ishlab chiqarish, pedagogik amaliyotga doir hisobotlar, talaba tomonidan mustaqil yoki guruhdoshlar bilan hamkorlikda toʻplagan adabiyotlar, davriy nashrlarning kseronusxalari, illyustratsiyalar joy
oladigan portfolio – bu _____________________________________________?
baholovchi portfolio
taqriz portfoliosi
ishlar portfoliosi
hujjatlar portfoliosi

№56
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. II-BOB


Qiyinlik darajasi-3;

Talabaning oʻzi yoki pedagoglar tomonidan jamlangan talabalarning eng yaxshi ishlari oʻrin oladigan portfolio qanday nomlanadi?


baholovchi portfolio
taqrizlar portfoliosi
ishlar portfoliosi
hujjatlar portfoliosi

№57
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. II-BOB


Qiyinlik darajasi-1;

Talabaning bilim, koʻnikma va malakalarini nazorat qilish maqsadida shakllantirilib, nazorat ishlari, testlar, chizmalar, krossvordlar va boshqalardan tarkib topadigan portfolio – bu___________________?


baholovchi portfolio
natijalar portfoliosi
taqrizlar portfoliosi
online portfolio
№58 O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. II-BOB
Qiyinlik darajasi-2;

Talaba tomonidan erishgan yutuqlarni baholashga doir xulosa, taqriz, rezyume, esse, tavsiyanoma va tavsifnomalar jamlanadigan portfolio qanday nomlanadi?


baholovchi portfolio
natijalar portfoliosi
taqrizlar portfoliosi
online portfolio

№59
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. I-BOB


Qiyinlik darajasi-1;

talabalar tomonidan oliy ta’lim muassasasi yoki fakultet saytiga materiallarni qoʻshish; 2) shaxsiy veb-saytlarni yaratish; 3) semestr yakunlari boʻyicha hisobot tayyorlash kabi shakllarda


namoyon boʻladigan portfolio – bu ...
baholovchi portfolio
natijalar portfoliosi
taqrizlar portfoliosi
online portfolio

№60
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. II-BOB


Qiyinlik darajasi-3;

Istiqbolli ish oʻrniga ega boʻlish, ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish, fan olipiadalarda ishtirok etish, nomdor hamda Prezident stipendiyasiga talabgor boʻlish


hamda shaxsiy maqsadlarni amalga oshirishda amaliy ahamiyat kasb etuvchi hujjatlar toʻplami qaysi javobda toʻgʻri koʻrsatilgan?
pedagoglar portfoliosi
talabalar portfoliosi
rahbarlar portfoliosi
ekspertlar portfoliosi

№61
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. II-BOB


Qiyinlik darajasi-1;

Talabalar portfoliosining yaratilishi necha bosqichda amalga oshadi?


2-bosqichda
3-bosqichda
4-bosqichda
5-bosqichda

№62
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. III-BOB


Qiyinlik darajasi-2;

Lugʻaviy jihatdan “innovatsiya” tushunchasi qanday ma’noni ifodalaydi?


oʻzgartirish kiritish
qoʻshimcha kiritish
yangilik kiritish
taklif kiritish
№63
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. II-BOB
Qiyinlik darajasi-1;

Muayyan tizimning ichki tuzilishini oʻzgartirishga qaratilgan faoliyat qanday nomlanadi?


gradatsiya
gravitatsiya
novatsiya
innovatsiya

№64
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. III-BOB


Qiyinlik darajasi-3;

Yangi gʻoyalar, tizim yoki faoliyat yoʻnalishini oʻzgatirishga qaratilgan aniq maqsadlar, noan'anaviy yondashuvlar, odatiy boʻlmagan tashabbuslar, ilgʻor ish uslublari. Ular nimaning koʻrinishlari sanaladi?


texnologiyaning
loyihalashning
metodikaning
innovatsiyaning

№65
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. II-BOB


Qiyinlik darajasi-1;

Ta’lim sohasi yoki oʻquv jarayonida mavjud muammoni yangicha yondashuv asosida yechish maqsadida qoʻllanilib, avvalgidan ancha samarali natijani kafolatlay oladigan shakl,


metod va texnologiyalar qanday nomlanadi?
ta’lim vositalari
ta’lim texnologiyalari
ta’lim metodlari
ta’lim innovatsiyalari

№66
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. III-BOB


Qiyinlik darajasi-2;

“Innovatsion ta’lim” tushunchasi dastlab qaerda asoslangan?


1919 yilda Berlinda
1979 yilda Rimda
1920 yilda Vashingtonda
1995 yilda Moskvada

№67
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. IV-BOB


Qiyinlik darajasi-2;

Ta’lim innovatsiyalari necha turga boʻlinadi?


2 turga
4 turga
6 turga
8 turga
№68
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. II-BOB
Qiyinlik darajasi-1;

Kiritilgan oʻzgarishlarning tavsifiga koʻra ta’lim innovatsiyalari qanday turlarga boʻlinadi?


tarmoq (lokal), modul va tizim innovatsiyalari
radikal, modifikatsiyalangan va kombinatsiyalangan innovatsiyalar
jamoa tomonidan bevosita yaratilgan yoki oʻzlashtirilgan innovatsiyalar
pedagogik jarayonda yoki ta’lim tizimini boshqarishda qoʻllaniladigan innovatsiyalar

№69
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. IV-BOB


Qiyinlik darajasi-2;

Faoliyat yoʻnalishiga koʻra ta’lim innovatsiyalari qanday turlarga boʻlinadi?


tarmoq (lokal), modul va tizim innovatsiyalari
radikal, modifikatsiyalangan hamda kombinatsiyalangan innovatsiyalar
jamoa tomonidan bevosita yaratilgan yoki oʻzlashtirilgan innovatsiyalar
pedagogik jarayonda yoki ta’lim tizimini boshqarishda qoʻllaniladigan innovatsiyalar

№70
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. IV-BOB


Qiyinlik darajasi-1;

Oʻzgarishlarning koʻlamiga koʻrata’lim innovatsiyalari qanday turlarga boʻlinadi?


tarmoq (lokal), modul va tizim innovatsiyalari
radikal, modifikatsiyalangan va kombinatsiyalangan innovatsiyalar
jamoa tomonidan bevosita yaratilgan yoki oʻzlashtirilgan innovatsiyalar
pedagogik jarayonda yoki ta’lim tizimini boshqarishda qoʻllaniladigan innovatsiyalar

№71
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. IV-BOB


Qiyinlik darajasi-3;

Kelib chiqish manbaiga koʻra ta’lim innovatsiyalari qanday turlarga boʻlinadi?


modul va tizim innovatsiyalari
radikal, modifikatsiyalangan va kombinatsiyalangan innovatsiyalar
jamoa tomonidan bevosita yaratilgan va oʻzlashtirilgan innovatsiyalar
pedagogik jarayonda yoki ta’lim tizimini boshqarishda qoʻllaniladigan innovatsiyalar

№72
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. II-BOB


Qiyinlik darajasi-1;

Faoliyat qisqa muddatli, yaxlit tizim xususiyatiga ega boʻlmay, faqatgina tizimdagi ayrim elementlarni oʻzgartirishga xizmat qilsa u nima deb yuritiladi?


novatsiya
evrika
innovatsiya
intuitsiya

№73
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. IV-BOB


Qiyinlik darajasi-3;

Ispaniya ta’lim tizimi umum tan olingan Yevropa standartlariga javob beradigan qaysi tizimiga asoslanadi?


Bolonya
uzining ichqi baholash tizimiga
xechqanday tizimga asoslanmaydi
intuitsiya

№74
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. IV-BOB


Qiyinlik darajasi-1;
Pedagogik monitoring funktsiyalari necha qismdan iborat?
7 ta
6 ta
8 ta
11 ta

№75
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. III-BOB


Qiyinlik darajasi-2;

Davra suhbati mеtodi qanday amalga oshiriladi?


Aylana stol atrofida bеrilgan muammoga oʻz fikr-mulohazalarini bildirish
Jamoa o‘ rtasida oʻz fikr-mulohazalarini bildirish
Xech qanday fikr-mulohazalarini bildirmaydi
Jamoa stol atrofida hamjihatlikda ishlaydi

№76
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. II-BOB


Qiyinlik darajasi-1;

Reyting tizimining asosiy vazifalari nechta?


7 ta
8 ta
10 ta
6 ta

№77
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. III-BOB


Qiyinlik darajasi-2;
Talabalar bilimini nazorat qilish va reyting tizimi orqali baholashdan maqsad nima?
raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga erishishdan iborat
talabalarning fanlarni oʻzlashtirishida boʻshliqlar hosil boʻlishini oldini olishdan iborat
raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga erishish, talabalarning fanlarni oʻzlashtirishida boʻshliqlar hosil
boʻlishini oldini olish, ularni aniqlash va bartaraf etishdan iborat
jahon talabilaga mos keladigan mutaxassislarni tayyorlashdan iborat

№78
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. III-BOB


Qiyinlik darajasi-2;

Rolli oʻyin mеtodining bosqichlari nechi qismdan iborat?


7 ta
6 ta
10 ta
8 ta

№79
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. III-BOB


Qiyinlik darajasi-1;

Monitoring s o‘ zining lu g‘ aviy manosi?


inglizcha monitoring — kuzatish, nazorat qilish
lotincha monitoring — kuzatish, nazorat qilish
grekcha monitoring — kuzatish, nazorat qilish
ispancha monitoring — kuzatish, nazorat qilish

№80
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. III-BOB


Qiyinlik darajasi-3;

Portfolioni ishlab chiqish jarayoni asosiy nechi bosqichdan iborat?


6 ta
5 ta
7 ta
2 ta

№81
Fan bobi- 4;


O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. III-BOB
Qiyinlik darajasi-3;

Qanday Portfolio turlari bor?


“Hujjatlar portfoliosi”, “Ishlar portfoliosi”, “Taqrizlar portfoliosi”,“Natijalar portfoliosi”,“Baholovchi portfolio”, “Online-portfolio”
“Ishlar portfoliosi”, “Taqrizlar portfoliosi”
“Natijalar portfoliosi”,“Baholovchi portfolio”
“Online-portfolio”

№82
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. III-BOB


Qiyinlik darajasi-2;

“Taqrizlar portfoliosi” ning vazifasi?


pegagoglarning erishgan yutuqlarini baholashga doir xulosalar, taqrizlar, rezyumelar, esselar, tavsiyanoma va tavsifnomalar taqdim etiladi
talabaning erishgan yutuqlarini baholashga doir xulosalar, taqrizlar, rezyumelar, esselar, tavsiyanoma va tavsifnomalar taqdim etiladi
professolarning erishgan yutuqlarini baholashga doir xulosalar, taqrizlar, rezyumelar, esselar, tavsiyanoma va tavsifnomalar taqdim etiladi
doktorantlarning erishgan yutuqlarini baholashga doir xulosalar, taqrizlar, rezyumelar, esselar, tavsiyanoma va tavsifnomalar taqdim etiladi

№83
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. II-BOB


Qiyinlik darajasi-1;

Kurs loyihasida masalalar yechimi nechi bosqichda koʻrsatiladi?


6 ta
5 ta
7 ta
12 ta

№84
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. II-BOB


Qiyinlik darajasi-2;

Kurs loyihasining asosiy vazifalari nimadan iborat?


talabalarda me’yoriy, ma’lumotnoma va boshqa adabiyotlardan foydalanish koʻnikmalarini hosil qilish
mustaqil fikrlash va eng maqbul texnik yechimlarni qabul qilishga oʻrgatish
talabalarning ma’ruza, tajriba va amaliy mashgulotlarda, mustaqil faoliyatda olingan nazariy va
amaliy koʻnikmalarni amaliy loyihalarni bajarishda qoʻllay olishini namoyish etish
amaliy loyihalarni bajarishda qoʻllay olishini namoyish etish

№85
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. II-BOB


Qiyinlik darajasi-1;

Kurs loyihasini bajarishdan maqsad nima?


oʻquv rejasida koʻzda tutilgan muayyan fan boʻyicha ma’ruza, tajriba va amaliy mashgʻulotlarda olingan nazariy va amaliy bilimlarini mustahkamlash, chuqurlashtirish, umumlashtirish va
ushbu bilimlarini konkret muxandislik masalasini mukammal yechishda qoʻllashdir
oʻquv rejasida koʻzda tutilgan muayyan fan boʻyicha ma’ruza mavzularini umumlashtirish va ushbu bilimlarini konkret muxandislik masalasini mukammal yechishda qoʻllashdir
oʻquv rejasida koʻzda tutilgan muayyan fan boʻyicha ma’ruza, tajriba va amaliy mashgʻulotlarda olingan nazariy va amaliy bilimlarini mustahkamlash, chuqurlashtirish, umumlashtirish va ushbu bilimlarini konkret muxandislik masalasini rivojlantirishdir
oʻquv rejasida koʻzda tutilgan muayyan fan boʻyicha ma’ruza, tajriba va amaliy mashgʻulotlarda olingan nazariy va amaliy bilimlarini mustahkamlash, chuqurlashtirish, umumlashtirish va ushbu bilimlarini konkret muxandislik masalasini amaliyotga joriy qilishdir

№86
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. III-BOB


Qiyinlik darajasi-2;

Soʻrovnomalar pedagogik tizimlar turlari boʻyicha nechi xil b o‘ ladi?


6 ta
3 ta
7 ta
2 ta

№87
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. II-BOB


Qiyinlik darajasi-1;

Individuallik s o‘ zining lu g‘ aviy ma’nosi?


lotincha soʻzdan olingan boʻlib, “individium” ya’ni “boʻlinmas” degan ma’noni anglatadi
grekcha soʻzdan olingan boʻlib, “individium” ya’ni “boʻlinmas” degan ma’noni anglatadi
inglizcha soʻzdan olingan boʻlib, “individium” ya’ni “boʻlinmas” degan ma’noni anglatadi
fransuzcha soʻzdan olingan boʻlib, “individium” ya’ni “boʻlinmas” degan ma’noni anglatadi

№88
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. III-BOB


Qiyinlik darajasi-3;

Alohida olingan ta’lim jarayonini samarali tashkil etish uchun barcha omillarni inobatga olgan holda uning loyihasi (sxemasi)ni ishlab chiqish nima deb yuritiladi?


ta’lim jarayonini tashkillashtirish
ta’lim jarayonini rejalashtirish
ta’lim jarayonini baholash
ta’lim jarayonini loyihalash

№89
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. III-BOB


Qiyinlik darajasi-1;

Pedagogik jarayonni loyihalash qanday uchlikka asoslanadi?


muammo – izlanish – yechim
loyiha –mazmun – faoliyat
tashkillashtirish – amalga oshirish – baholash
bilish – anglash – q o‘ llash

№90
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. III-BOB


Qiyinlik darajasi-3;

Ma’naviy-ma’rifiy tadbirning asosiy k o‘ rsatkichlari va ularning texnologik tavsifini yorituvchi hujjat qanday nomlanadi?


texnologik y o‘ riqnoma
texnologik pasport
texnologik xarita
texnologik guvohnoma

№91
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. I-BOB


Qiyinlik darajasi-1;

Ta’lim jarayonini loyihalash necha bosqichda kechadi?


3 bosqichda
4 bosqichda
5 bosqichda
7 bosqichda

№92
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. III-BOB


Qiyinlik darajasi-2;

Ta’limda real, haqiqatda mavjud b o‘lgan ob’ektning soddalashtirilgan, kichraytirilgan (kattalashtirilgan) yoki unga o‘ xshagan nusxasi nima deb ataladi?


sxema
loyiha
model
Dastur

№93
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. II-BOB


Qiyinlik darajasi-2;

Ta’limda qanday holat hodisa, jarayon yoki tizimning umumiy mohiyatini t o‘ la yorituvchi modelni yaratishni ifodalaydi?


loyihalashtirish
modellashtirish
tizimlashtirish
Konstruksiyalash

№94
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. I-BOB


Qiyinlik darajasi-1;

Oʼquv reja nima?


oʻquv yurtlarida oʻqitiladigan fan, ularning boʻlimlari, oʻqitilish tartibi hamda har bir fanning yil davomida oʻqitilishi, ularning oʻquv yili va haftasida qancha miqdorda oʻtilishi kerakligini belgilab beradigan rasmiy pedagogik hujjat
oʻquv yurtlarida oʻqitiladigan fan
oʻquv yurtlarida oʻqitiladigan fan oʻquv yili va haftasida qancha miqdorda oʻtilishi kerakligini belgilab beradigan rasmiy pedagogik hujjat
oʻquv yurtlarida oʻqitiladigan fan va ularning boʻlimlari haqida hujjat

№95
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. II-BOB


Qiyinlik darajasi-2;

“ O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish b o‘yicha Harakatlar strategiyasi t o‘ g‘risida”gi Farmoni loyihasi nechanchi yilda tasdiqlandi?


2017 yil 7 fevral
2016 yil 10 noyabr
2016 yil 12 noyabr
t o‘ g‘ri javob y o‘q
№96
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. III-BOB
Qiyinlik darajasi-1;

2017-2021 yillarda O‘zbekistonni rivojlantirish b o‘yicha Harakatlar strategiyasi nechta ustuvor y o‘nalishni o‘z ichiga qamrab oladi?


5
4
9
6

№97
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. II-BOB


Qiyinlik darajasi-3;

Namunaviy oʼquv dasturi nima?


taʼlim tizimidagi har bir oʻquv fanining mazmuni va oʻtilish tartibini, oʻquvchilar tomonidan oʻzlashtirilishi lozim boʻlgan bilim hamda koʻnikmalar hajmini belgilab beradigan rasmiy pedagogik hujjat
taʼlim tizimidagi rasmiy pedagogik hujjat
oʻquvchilar tomonidan oʻzlashtirilishi lozim boʻlgan bilim hamda koʻnikmalar hajmini belgilab beradigan rasmiy pedagogik hujjat
taʼlim tizimidagi har bir oʻquv fanining mazmuni va oʻtilish tartibini belgilab beradigan rasmiy pedagogik hujjat

№98
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. I-BOB


Qiyinlik darajasi-1;

1 kredit nechchi akademik soatga teng?


30
40
70
20

№99
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. V-BOB


Qiyinlik darajasi-3;

Kredit so`zi qanday ma’noni anglatadi?


zachyot birligi
qarz
o‘quv soatlari
mustaqil ta'lim

№100
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. V-BOB


Qiyinlik darajasi-1;

Kredit tzimi ilk bor qachon va qayerda qo`llanilgan?


Yevropa universitetlarida 1989 - yilda
Angliya universitetlarida 1998 – yilda
AQSH universitetlarida 1990-yillarda
Yaponiya universitetlarida 1987-yillarda
№101
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. V-BOB
Qiyinlik darajasi-3;

O‘ quv semestri —


oliy ta'lim muassasasida o‘ quv yilining yarmini tashkil etuvchi o‘ zaro bo g‘ langan fanlarning ma'lum majmuini o‘ zlashtirishga m o‘ ljallangan va ular b o‘ yicha yakuniy nazorat bilan tugallanadigan qismi
oliy ta'lim muassasasida o‘ quv yilining yarmi
oliy ta'lim muassasasida o‘ zaro bo g‘ langan fanlarning ma'lum majmuini o‘ zlashtirishga m o‘ ljallangan davr
oliy ta'lim muassasasida yakuniy nazorat bilan tugallanadigan qismi

№102
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. III-BOB


Qiyinlik darajasi-1;

Kredit bu-


biror fanni o‘ zlashtirish uchun sarflanadigan talabaning ish hajmining o‘ lchovi
o‘lchov birligi
o‘quv soatlari
zachyot birligi

№103
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. III-BOB


Qiyinlik darajasi-2;

Kredit-soat-


O‘ quv ishlari hajmini o‘ lchashning yagonalashtirilgan birligi
yagonalashtirilgan birligi
biror fanni o‘ zlashtirish uchun sarflanadigan talabaning ish hajmining o‘ lchovi
zachyot birligi

№104
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. III-BOB


Qiyinlik darajasi-2;

Edvayzer-


talabaga mutaxassislik b o‘ yicha o‘ quv traektoriyasini tanlash va o‘ quv davridagi fanlarni o‘ zlashtirish b o‘ yicha yordam beruvchi mutaxassislik kafedrasi o‘ qituvchisi
talabaga mutaxassislik b o‘ yicha o‘ quv traektoriyasini tanlash yordam beruvchi mutaxassislik kafedrasi o‘ qituvchisi
dekan muovuni
guruh raxbari

№105
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. III-BOB


Qiyinlik darajasi-2;

Ishchi o‘ quv rejasi


talabalarning shaxsiy o‘ quv rejalari asosida shakllantirilgan o‘ quv rejasi, o‘ qituvchilarning o‘ quv ishlari yuklamalarini hisoblash uchun asos b o‘ ladigan hujjat
asosiy ta'lim hujjati
talabalarning shaxsiy o‘ quv rejalari asosida shakllantirilgan o‘ quv rejasi
o‘ qituvchilarning o‘ quv ishlari yuklamalarini hisoblash uchun asos b o‘ ladigan hujjat
№106
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. IVBOB
Qiyinlik darajasi-1;

Kredit ta'lim tizimi-


o‘ quv jarayonini tashkil etish shakli b o‘ lib, talabalarga o‘ z o‘ quv traektoriyalarini muayyan chegarada belgilash imkonini beradi, mustaqil va ijodiy bilim olishni ra g‘ batlantirishga y o‘ naltiriladi, o‘ zlashtirilgan bilimlar hajmi kreditlarda o‘ lchanadi
talabalarga o‘ z o‘ quv traektoriyalarini muayyan chegarada belgilash imkonini beradi
o‘ quv jarayonini tashkil etish shakli
mustaqil va ijodiy bilim olishni ra g‘ batlantirishga y o‘ naltiriladi, o‘ zlashtirilgan bilimlar hajmi kreditlarda o‘ lchanadi

№107
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. IV-BOB


Qiyinlik darajasi-2;

Malaka talablari


uzluksiz ta’lim tegishli bosqichi bitiruvchisining umumiy bilim va kasb tayyorgarligi darajasiga qo`yiladigan talablar
umumiy bilim va kasb tayyorgarligi darajasiga qo`yiladigan talablar
uzluksiz ta’lim
kasb tayyorgarligi darajasiga qo`yiladigan talablar

№108
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. IV-BOB


Qiyinlik darajasi-1;

O`qitish sifatini nazorat qilish –


talabaning bilim saviyasini tekshirish va uning o`quv dasturini o`zlashtirish darajasini aniqlash
o`quv dasturini o`zlashtirish darajasini aniqlash
talabaning bilim saviyasini tekshirish
yakuniy nazorat

№109
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. III-BOB


Qiyinlik darajasi-3;

Oliy ta’lim muassasasi attestatsiyasi-


oliy ta’lim muassasasida kadrlar tayyorlash mazmuni, darajasi va sifatining OT DTS talablariga muvofiqligini aniqlovchi tadbir
oliy ta’lim muassasasida kadrlar tayyorlash mazmuni
o‘qituvchilarni nazorat qilish tizimi
talabalarni nazorat qilish tizimi

№110
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. III-BOB


Qiyinlik darajasi-3;

Oliy ta’lim muassasasi akkreditatsiyasi


oliy ta’lim muassasasi faoliyati darajasining OT DTS mezon va talablariga javob berishining davlat tomonidan е’tirof еtilishi
y o‘nalishlarni tekshirish
talabalar bilimini nazorat qilish
pedagoglarning kasbiy mahoratini tekshirish
№111
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. III-BOB
Qiyinlik darajasi-1;

Reyting tizimi nima?


oʻquvchi va talabalarning bilimini nazorat qilish va baholash usuli
faqat talabalarning bilimini nazorat qilish va baholash usuli
faqat o‘quvchilarni bilimini nazorat qilish va baholash usuli
baholash usuli

№112
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. IV-BOB


Qiyinlik darajasi-1;

Portfolio nima?


ta'lim sohasida erishilgan yutuq va mavaffaqiyatlar individual yima hisoboti
ta'lim sohasida erishilgan yutuqlar va natijalarni hujjatli namoyish qiladigan turli ma’lumotlarni aks ettitruvchi fayllar papkasi
mustaqil ishlar kolleksiyasi
yutuqlar dos’esi

№113
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. I-BOB


Qiyinlik darajasi-3;

Nazorat tizimi- bu


o`rganilayotgan obyekt, fan yoki mavzu yuzasidan bilimlarni, fikir, auditoriya yoki boshqalar ustidan o`rnatilgan tartibdir
auditoriya yoki boshqalar ustidan o`rnatilgan tartibdir
talabalarni nazorat qilish
ta'lim jarayoni

№114
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. I-BOB


Qiyinlik darajasi-1;

Anketa nima?


tegishli maʼlumot olish, toʻplash uchun belgilangan soʻroq varaqasi, soʻrovnoma
hujjat
ilova
Varaqa

№115
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. III-BOB


Qiyinlik darajasi-2;

Nazorat va baholash tizimlari t o‘ g‘ri k o‘rsatilgan javobni tanlang


reyting tizimi, kredit tizimi, 5 ballik baholash tizimi
elektron testlar, joriy nazorat
joriy, oraliq, yakuniy nazorat
barcha javoblar t o‘ g‘ri

№116
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. I-BOB


Qiyinlik darajasi-2;

Dunyoda ta'lim sifati, saviyasi va darajasini aniqlab beruvchi dasturlar t o‘ g‘ri k o‘rsatilgan javobni aniqlang


PISA, PIRLS, TIMSS
ISO, PIRLS
ISO, TIMSS
ISO, PISA

№117
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. IV-BOB


Qiyinlik darajasi-1;

"OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA TALABALAR BILIMINI NAZORAT QILISH VA BAHOLASH TIZIMI T O‘ G‘ RISIDA"GI NIZOM qachon qabul qilingan?


2018-yil 26-sentabrda
2018-yil 5-sentabrda
2018-yil 5-iyunda
2018-yil 26-iyunda

№118
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. IV-BOB


Qiyinlik darajasi-3;

PISA qanday tqdqiqot ?


o‘ quvchilarni ta'lim sohasidagi yutuqlarini baholash b o‘ yicha xalqaro dastur b o‘ lib, undagi test jahon davlatlaridagi maktab o‘ quvchilarining bilimi va ularni amaliyotda q o‘ llay olish mahoratini baholaydi
xalqaro baholash dasturi
talabalarni ta'lim sohasidagi yutuqlarini baholash b o‘ yicha xalqaro dastur b o‘ lib, undagi test jahon davlatlaridagi maktab o‘ quvchilarining bilimi va ularni amaliyotda q o‘ llay olish mahoratini baholaydi
o‘qituvchilarni ta'lim sohasidagi yutuqlarini baholash b o‘ yicha xalqaro dastur b o‘ lib, undagi test jahon davlatlaridagi maktab o‘ quvchilarining bilimi va ularni amaliyotda q o‘ llay olish mahoratini baholaydi

№119
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. IV-BOB


Qiyinlik darajasi-1;

TMSS qanday tadqiqot?


4 va 8 sinf o‘ quvchilari orasida matematika va ijtimoiy fanlar b o‘ yicha ta'limning sifati, darajasi, fanga b o‘ lgan munosabati, qiziqishini aniqlaydi
turli xil ta'lim tizimigi boshlan g‘ ich maktab o‘ quvchilarining matnni o‘ qish va qabul qilish b o‘ yicha tayyorgarligi, o‘ quvchilarning yutuqlarga erishishga sabab b o‘ luvchi xususiyatlarni aniqlash va baholash
t o‘ g‘ri javob keltirilmagan
xalqaro tadqiqot

№120
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. IV-BOB


Qiyinlik darajasi-2;

Individual o‘ qitish-bu


pedagog tahsil oluvchilar bilan yakkama-yakka shu g‘ ullanadi, tahsil oluvchi o‘ quv vositalari yordamida uzluksiz mustaqil ta'lim oladi
tahsil oluvchi o‘ quv vositalari yordamida uzluksiz mustaqil ta'lim oladi
pedagog tahsil oluvchilar bilan yakkama-yakka shu g‘ ullanadi
pedagogik jarayonning tahsil oluvchi qobiliyatlariga moslashuvchanligi
№121
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. IV-BOB
Qiyinlik darajasi-1;

Individual o‘ qitish-bu


pedagog tahsil oluvchilar bilan yakkama-yakka shu g‘ ullanadi, tahsil oluvchi o‘ quv vositalari yordamida uzluksiz mustaqil ta'lim oladi
tahsil oluvchi o‘ quv vositalari yordamida uzluksiz mustaqil ta'lim oladi
pedagog tahsil oluvchilar bilan yakkama-yakka shu g‘ ullanadi
pedagogik jarayonning tahsil oluvchi qobiliyatlariga moslashuvchanligi

№122
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. IV-BOB


Qiyinlik darajasi-2;

Individual o‘ qitishning afzalliklari.....


pedagogik jarayonning tahsil oluvchi qobiliyatlariga moslashuvchanligi
pedagog tahsil oluvchilar bilan yakkama-yakka shu g‘ ullanadi
tahsil oluvchi o‘ quv vositalari yordamida uzluksiz mustaqil ta'lim oladi
mustaqil ta'lim

№123
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. IV-BOB


Qiyinlik darajasi-3;

Ta'lim va xodimlarni kasbiy tayyorlash sifati muammolariga qanday yondashish zarur?


tizimli
bevosita
izchil
Bilvosita

№124
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. IV-BOB


Qiyinlik darajasi-1;

ISO tashkilotining boshqaruv organi qaysi mamlakatda joylashgan


Shvetsariya, Jeneva
AQSH, Nyu-York
Buyuk Britaniya, Uyels
Rossiya, Moskva

№125
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. IV-BOB


Qiyinlik darajasi-2;

Ta'lim oluvchilar egallashi lozim b o‘ lgan bilim, k o‘ nikma va ma'naviy sifatlarning eng quyi miqdori ilmiy asoslarda belgilab berilgan rasmiy pedagogik hujjat:


davlat ta'lim standarti
malaka talablari
o‘quv reja
namunaviy dastur

№126
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. IV-BOB


Qiyinlik darajasi-1;

Qaysi attestatsiyalash turi ta'lim muassasasi va uning o‘ qituvchilari faoliyatining ob'ektiv baholanishini kafolatlamaydi?


O‘ z- o‘ zini attestatsiyalash
y o‘nalishni attestatsiyalash
talabalarni attestatsiyalash
Akkreditatsiyalash

№127
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. IV-BOB


Qiyinlik darajasi-1;

Qaysi attestatsiya turi davlat ta'lim standartlarini joriy etishda ta'lim muassasalarini xolis tekshirish kafolatini beradi?


tashqi attestatsiya
ichki attestatsiya
O‘ z- o‘ zini attestatsiyalash
y o‘nalishni attestatsiyalash

№128
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. V-BOB


Qiyinlik darajasi-3;

Attestatsiya – bu.....


xodimning o‘ z faoliyatini qay darajada samarali amalga oshirishiga baho berish
faqat o‘qituvchining o‘ z faoliyatini qay darajada samarali amalga oshirishiga baho berish
faqat talabaning o‘ z faoliyatini qay darajada samarali amalga oshirishiga baho berish
t o‘gri javob keltirilmagan

№129
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. IV-BOB


Qiyinlik darajasi-1;

Performance Assessment-bu...


natijalarga baho berish
sifatga baho berish
ta'lim sifatiga baho berish
pedagog xodimlarning kasbiy mahoratiga baho berish

№130 Fan bobi- 7;


O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. IV-BOB
Qiyinlik darajasi-2;

Attestatsiyaning maqsadi va mazmuni:


bitiruvchilarni tayyorlash mazmuni, darajasi va sifatining ixtisoslik y o‘ nalishlari b o‘ yicha ta'lim standartlari talablariga muvofiqligini aniqlash
talabalar bilim darajasini aniqlash
pedagog xodimlarning kasbiy mahoratini aniqlash
ta'lim sifatiga baho berish

№131
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. IV-BOB


Qiyinlik darajasi-1;

Talabalar bilimini baholash reyting tizimida qanday nazorat turlari mavjud?


joriy nazorat, oraliq nazorat, yakuniy nazorat
boshlan g‘ich nazorat, yakuniy nazorat
kirish nazorati, chiqish nazorati
barcha javoblar t o‘ g‘ri

№132
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. IV-BOB


Qiyinlik darajasi-2;

Davlat attestatsiyasi kamida necha yilda o‘ tkaziladi?


5 yilda
3 yilda
4 yilda
4 har yili

№133
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. IV-BOB


Qiyinlik darajasi-1;

O‘ zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Respublika oliy ta'lim muassasalari reytingini baholash tizimini joriy etish t o‘ g‘ risida”gi 371-son Qarori qachon qabul qilingan?


2012 yil 29 dekabrda
2015 yil 29 dekabrda
2017 yil 29 dekabrda
2010 yil 29 dekabrda

№134
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. IV-BOB


Qiyinlik darajasi-3;

Oliy ta'lim sifatining muhim omili-bu:


umumiy o‘ rta, o‘ rta maxsus, kasb-hunar va oliy ta'limning uzluksizligi va uzviyligi
oliy ta'limning uzluksizligi va uzviyligi
umumiy o‘ rta, o‘ rta maxsus, kasb-hunar ta'limning uzluksizligi
t o‘ g‘ri javob keltirilmagan

№135
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. V-BOB


Qiyinlik darajasi-2;

Ta'lim sifati- bu:


olingan bilimlarning aniq maqsadlarga va yashash sifatini oshirishga erishish uchun konkret shart-sharoitlarda va joylardagi zarurligidir
umumiy o‘ rta, o‘ rta maxsus, kasb-hunar va oliy ta'limning uzluksizligi va uzviyligi
umumiy o‘ rta, o‘ rta maxsus, kasb-hunar ta'limning uzluksizligi
t o‘ g‘ri javob keltirilmagan

№136
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. V-BOB


Qiyinlik darajasi-1;

Ta'limda sifatni boshqarish-


«buyurtmachi»ni raqobatbardosh mutaxassislar bilan ta'minlash va rakobatbardosh ta'lim xizmati k o‘ rsatishni anglatadi
olingan bilimlarning aniq maqsadlarga va yashash sifatini oshirishga erishish uchun konkret shart-sharoitlarda va joylardagi zarurligidir
rakobatbardosh ta'lim xizmati k o‘ rsatishni anglatadi
«buyurtmachi»ni raqobatbardosh mutaxassislar bilan ta'minlash

№137
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. IV-BOB


Qiyinlik darajasi-3;

Ta'lim muassasalarini akkreditatsiyalash-bu:


ta'lim muassasasini baholash va tan olish b o‘ yicha tadbirlar tizimi, shuningdek, ular tavsiya qilgan tayyorlov dasturlarini mazmuni, t o‘ laqonligicha, o‘ qitish darajasi va uning sifatini tan olish
ta'lim muassasasini baholash va tan olish b o‘ yicha tadbirlar tizimi
ta'lim muassasasi tavsiya qilgan tayyorlov dasturlarini mazmuni t o‘ laqonligicha, o‘ qitish darajasi va uning sifatini tan olish
t o‘ laqonligicha, o‘ qitish darajasi va uning sifatini tan olish tizimi

№138
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. V-BOB


Qiyinlik darajasi-1;

Strategik rejalashtirish doirasida muhitni tahlil etishning mashhur usullaridan biri– bu


SWOT tahlil
pedadogig tahlil
pedagogik monitoring
sifat nazorat tizimi

№139
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. V-BOB


Qiyinlik darajasi-1;

Yakuniy davlat attestatsiyasi komissiyalari tarkibi necha kishidan iborat b o‘ lishi kerak?


5 kishidan kam b o‘ lmasligi kerak
4 kishidan kam b o‘ lmasligi kerak
6 kishidan kam b o‘ lmasligi kerak
Ixtiyoriy

№140
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. IV-BOB


Qiyinlik darajasi-3;

Oliy ta'lim muassasalarining reytingini baholash b o‘ yicha ishchi komissiyasi qaysi hujjatga asosan tuzilgan?


O‘ zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoyishiga asosan
Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan
Oliy ta'lim muassasai rektorining buyru g‘iga asosan
O‘ zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoniga asosan
№141
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. IV-BOB
Qiyinlik darajasi-3;

Monitoring qachon o‘ tkaziladi?


har yili
har oyda
har kvartalda
har yarim yilda

№142
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. VI-BOB


Qiyinlik darajasi-3;

Yakuniy davlat attestatsiyasi komissiyalari tarkibida mutaxassis tayyorlovchi oliy ta'lim muassasasining ilmiy-pedagogik kadrlari soni necha foizgach b o‘ lishi mumkin?


50 foizgacha
40 foizgacha
60 foizdan ortiq
Ixtiyoriy

№143
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. VI-BOB


Qiyinlik darajasi-2;

Oliy ta'lim muassasalari faoliyatini baholash deganda nimani tushunasiz?


ta'lim muassasalarini attestatsiyadan o‘ tkazish
ta'lim muassasalarini akreditatsiyadan o‘ tkazish
ta'lim muassasalarini monitoring qilish
ta'lim muassasalarda ta'lim sifatini nazorat qilish

№144
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. VI-BOB


Qiyinlik darajasi-2;

Oliy ta'lim muassasasida qanday nazorat turlari mavjud?


ichki nazorat, tashqi nazorat, davlat-jamoatchilik nazorati, yakuniy davlat nazoratijoriy nazorat, oraliq nazorat, yakuniy nazorat
ichki nazorat, joriy nazorat
tashqi nazorat, davlat-jamoatchilik nazorati

№145
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. VI-BOB


Qiyinlik darajasi-1;

O‘quv yili necha kreditga teng


60 kredit
30 kredit
120 kredit
240 kredit

№146
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. VI-BOB


Qiyinlik darajasi-1;

Bakalavriat uchun umumiy kreditlar taqsimoti nechiga teng


240 kredit
120 kredit
60 kredit
30 kredit

№147
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. VI-BOB


Qiyinlik darajasi-2;

Kreditlar taqsimoti asosan nechchi usulda amalga oshiriladi?


2 usulda:modullar taqsimoti va modul b o‘lmagan taqsimot
2 usulda: yillik va yarim yillik
2 usulda: bakalavriat va magistratura
3 usulda: yillik, yarim yillik, umumiy

№148
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. VI-BOB


Qiyinlik darajasi-1;

Tanlov fanlari bu-...


muayyan o‘ quv dasturi doirasida talaba o‘ zining xohishi, qiziqishlari, kelajak rejalari asosida tanlash va o‘ rganish imkoniyatiga ega b o‘ lgan fanlardir
talaba tanlashi kerak b o‘lgan fan
mustaqil o‘rganiladigan fan
kredit yigilmaydigan fan

№149
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. VI-BOB


Qiyinlik darajasi-3;

Cheklangan tanlov huquqida ...


cheklangan miqdordagi tanlov fanlari r o‘ yxati beriladi va ular shu r o‘ yxatdan belgilangan miqdordagi kreditlarga mos ravishda fanlarni tanlaydi
1 ta fan tanlanadi
2 ta fan tanlanadi
tanlash huquqi mavjud emas

№150
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. VI-BOB


Qiyinlik darajasi-3;

Cheklanmagan tanlov huquqi.....


ancha keng sonli tanlov fanlari r o‘ yxati taqdim etiladi va talaba bu r o‘ yxatdan har bir semestr uchun belgilangan tanlov fanlari kreditlar miqdoridan kelib chiqib tanlaydi
cheklangan miqdordagi tanlov fanlari r o‘ yxati beriladi va ular shu r o‘ yxatdan belgilangan miqdordagi kreditlarga mos ravishda fanlarni tanlaydi
imkoniyati va salohiyati etganicha tanlaydi
hammasini tanlash mumkin

№151
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. VI-BOB


Qiyinlik darajasi-3;

Akademik maslahatchi-bu


talabalar universitet qoidalardan t o‘ la xabardor b o‘ lishlari, o‘ z imkoniyatlaridan t o‘ g‘ ri foydanalishlariga yordam beruvchi shaxs
guruh rahbari
dekan muovuni
amaliy va laboratoriya mash g‘ulotlarini olb boruvchi shaxs
№152
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. I-BOB
Qiyinlik darajasi-3;

Fanni xajmini, uni o‘qitishning mazmuni va tartibini belgilovchi xujjat


fan dasturi
ishchi dastur
kalendar reja
Silabus

№153
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. I-BOB


Qiyinlik darajasi-3;

Hozirgi kun mutaxasisidan talab qilinadigan sifatlar?


faol harakat qilish ishlab chiqarishning o‘zgaruvchan sharoitlariga oson moslashish ijodiy fikrlash
faol harakat qilish
ishlab chiqarishning o‘zgaruvchan sharoitlariga oson moslashish
ijodiy fikrlash

№154
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. I-BOB


Qiyinlik darajasi-3;

Bugungi kundagi o‘qimishli odam sifatlari?


doimiy o‘z- o‘zini o‘qitish ma’naviy yetuklik, psixik so g‘lomlik tolerantlik, chidamlilik
faol harakat qilish ishlab chiqarishning o‘zgaruvchan sharoitlariga oson moslashish ijodiy fikrlash
AKT va chrt tillarini yaxshi bilish
Oliy ma'lumotli b o‘lishi

№155
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. I-BOB


Qiyinlik darajasi-2;

Standartlar qanday hujjatlar yaratish uchun asos hisoblanadi?


yangi o‘quv reja va dasturlari o‘quv q o‘llanma, darsliklar va boshqa me’yoriy hujjatlar
o‘quv q o‘llanma, darsliklar va boshqa me’yoriy hujjatlar
yangi o‘quv reja va dasturlari
barcha turdagi hujjatlarni ishlab chiqish uchun

№156
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. I-BOB


Qiyinlik darajasi-2;

Mutaxassislik- bu...


bir necha kasblar miqyosida maxsus tayyorgarlik va tajriba natijasida egallangan bilim k o‘nikma va malakalar majmuasi
kasblar miqyosida maxsus tayyorgarlik
konikma va malakalarning shakllanishi
tajriba natijasida egallangan bilim ko;nikma va malakalar majmuasi

№157
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. III-BOB


Qiyinlik darajasi-2;

O‘qitish sifatini nazorat qilish qanday amalga oshiriladi?


bilim va o‘quvlarni tekshirish, testdan o‘tkazish
ma’lumotlarni yodlatish
kuzatish, yozdirish
yakuniy nazorat asosida

№158
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. III-BOB


Qiyinlik darajasi-1;

O‘qitish jarayoni sub’ektlari....


maktablar universitet kollejlar
o‘qituvchi va talabalar
rahbariyat va talabalar
faqat talabalar

№159
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. III-BOB


Qiyinlik darajasi-1;

O‘quv faoliyati – bu shunday faoliyatki,…


unda shaxsning psixik jarayonlari shakllanadi va rivojlanadi, uning asosida yangi faoliyatlar yuzaga keladi
u bevosita, kishilarni ijod qilishga, mehnat bilan shu g‘ullanishga undaydi
pedagogik faoliyat
o‘rganish,egallash, yaratishdir

№160
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. II-BOB


Qiyinlik darajasi-2;

......guruhlardagi faoliyat natijasini samarali baholash, muammoning ilmiy yechimini topishga y o‘ naltirish, guruhdagi komunikatsiyani rivojlantirish kabi vazifalarni bajaradi.


Fasilitator
Moderator
Supervayzer
Edvayzer

№161
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. I-BOB


Qiyinlik darajasi-2;

O‘ qitish modeli nima haqida?


ta’lim maqsadi haqida
kadrlar tayyorlash sifati monitoringini yuritish haqida
o‘ rga­nuvchilarning bilim, k o‘ nikma va malakalarini baholash haqida
o‘ quvchilar bilan ishlash natijalari b o‘ yicha o‘ qitish modelining o‘ zgarishi haqida

№162
O‘ quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R. Hamrayeva -Toshkent-2021. II-BOB


Qiyinlik darajasi-2;...ni yozish talabalar uchun nazariy va amaliy bilimlarini oshirish, soha yangiliklari bilan tanishish, bitiruv malakaviy ishlarini yozishga tayyorgarlik k o‘ rish uchun asos b o‘ la oladi.

kurs ishi;

talaba mustaqil ishi;

loyiha ishi;

maqola;

№163
O‘quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R.Hamrayeva -Toshkent-2021. II-BOB


Qiyinlik darajasi-2;.... ta’lim y o‘nalishlari b o‘yicha 4 yil davomida olgan nazariy va amaliy bilimlarini mustahkamlash, o‘zlashtirgan bilimlari orqali muayyan sohalardagi muammolarni hal etish va o‘z bilimlarini amaliyotda q o‘llash maqsadida tayyorlaydigan ilmiy ishidir.

bitiruv malakaviy ishi

loyiha ishi

kurs ishi

mustaqil ish

№164
O‘quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R.Hamrayeva -Toshkent-2021. I-BOB


Qiyinlik darajasi-1;...oliy oʻquv yurtlari talabalari tomonidan oʻquv rejasidagi umumkasbiy va maxsus fanlar boʻyicha bajariladigan mustaqil ish

kurs ishi

bitiruv malakaviy ishi

loyiha ishi

mustaqil ish

№165
O‘quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R.Hamrayeva -Toshkent-2021. V-BOB


Qiyinlik darajasi-1;....muayyan fandan o‘quv dasturida belgilangan bilim, k o‘nikma va malakaning ma'lum bir qismini talaba tomonidan fan o‘qituvchisi maslahati va tavsiyalari asosida auditoriya va auditoriyadan tashqari o‘zlashtirilishiga y o‘naltirilgan tizimli faoliyatidir

talaba mustaqil ishi

bitiruv malakaviy ishi

loyiha ishi

kurs ishi


№166
O‘quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R.Hamrayeva -Toshkent-2021. VI-BOB
Qiyinlik darajasi-3;...ni yozish talabalar uchun nazariy va amaliy bilimlarini oshirish, soha yangiliklari bilan tanishish, bitiruv malakaviy ishlarini yozishga tayyorgarlik k o‘rish uchun asos b o‘la oladi.

Kurs ishi

talaba mustaqil ishi

loyiha ishi

Maqola

№167
O‘quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R.Hamrayeva -Toshkent-2021. VI-BOB


Qiyinlik darajasi-3;Variativ o‘quv rejani joriy etishdan maqsad.....

oliy ta’lim muassasalariga kirish imtihonlarida mavjud fanlarni chuqur o‘rganishlariga sharoit yaratish, o‘quv jarayonini kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etishdan iborat

fanlarni tanlab o‘qitishdan iborat

ta'lim jarayonini tabaqalashtirishdan iborat

barcha javoblar to g‘ri

№168
O‘quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R.Hamrayeva -Toshkent-2021. VI-BOB


Qiyinlik darajasi-2;Test birinchi marta qayerda q o‘llanilgan?

1864 yilda Buyuk Britaniyada

1900 yilda Rimda

1864 yilda Germaniyada

1869 yilda Yaponiyada

№169
O‘quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R.Hamrayeva -Toshkent-2021. VI-BOB


Qiyinlik darajasi-1;Test birinchi marta kim tomonidan q o‘llanilgan?

J.Fisher

N.Nyuton

Enshteyn

L.Tolstoy

№170
O‘quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R.Hamrayeva -Toshkent-2021. VI-BOB


Qiyinlik darajasi-1;Test sinovlarining nazariy asoslarini kim ishlab chiqgan?

ingliz psixologi F.Gamelton

ingliz pedagogi J.Fisher

pedagog Y.A. Komenskiy

psixolog L.Xey

№171
O‘quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R.Hamrayeva -Toshkent-2021. VI-BOB


Qiyinlik darajasi-3;Pedagogik test sinovlari birinchi marta kim tomonidan ishlab chiqilgan?

amerikalik psixolog E. Torndayk

ingliz pedagogi J.Fisher

ingliz psixologi F.Gamelton

pedagog Y.A. Komenskiy

№172
O‘quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R.Hamrayeva -Toshkent-2021. VI-BOB


Qiyinlik darajasi-1;Test turlari t o‘ g‘ri k o‘rsatilgan javobni belgilang.

psixologik, pedagogik, intellektual rivojlanish darajasini aniqlovchi, muayyan kasbga yaroqlilikni aniqlovchi testlar

kirish va chiqish testlari

nazorat qiluvchi va baholovch testlar

t o‘ g‘ri javob keltirilmagan

№173
O‘quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R.Hamrayeva -Toshkent-2021. VI-BOB


Qiyinlik darajasi-1;... – shaxsning turli xil xususiyatlarini maxsus ishlab chiqilgan testlar va ularni talqin qilish usullari yordamida baholash imkoniyatlarini o‘rganuvchi fan

Testologiya

Adaptologiya

Fiziologiya

Androgogika

№174
O‘quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R.Hamrayeva -Toshkent-2021. V-BOB


Qiyinlik darajasi-2;Testolog -bu...

testologiyaning nazariy va amaliy masalalari bilan shu g‘ullanuvchi mutaxassis

testologiyaning nazariy masalalari bilan shu g‘ullanuvchi mutaxassis

testologiyaning amaliy masalalari bilan shu g‘ullanuvchi mutaxassis

t o‘ g‘ri javob keltirilmagan

№175
O‘quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R.Hamrayeva -Toshkent-2021. V-BOB
Qiyinlik darajasi-2;O‘qitishning kredit-modul tizimi ( O‘KMT) –

modulli o‘qitish texnologiyalari va ECTS sinov kreditlari birligida amalga oshiriladigan o‘quv jarayonini tashkil etish modeli

yevropaning 45 davlati tomonidan ishlab chiqilgan, tekshirilgan va takomillashtirilgan kreditlarni taqsimlashning yevropacha tizimi

kasbiy tayyorgarlik mazmunida o‘quv fanlari ulushini hisobga olish imkonini beruvchi miqdoriy k o‘rsatkich

t o‘ g‘ri javob keltirilmagan

№176
O‘quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R.Hamrayeva -Toshkent-2021. V-BOB


Qiyinlik darajasi-2;ECTS (European Credit Transfer System) -

yevropaning 45 davlati tomonidan ishlab chiqilgan, tekshirilgan va takomillashtirilgan kreditlarni taqsimlashning yevropacha tizimi

modulli o‘qitish texnologiyalari va ECTS sinov kreditlari birligida amalga oshiriladigan o‘quv jarayonini tashkil etish modeli

кasbiy tayyorgarlik mazmunida o‘quv fanlari ulushini hisobga olish imkonini beruvchi miqdoriy k o‘rsatkich

t o‘ g‘ri javob keltirilmagan

№177
O‘quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R.Hamrayeva -Toshkent-2021. VI-BOB


Qiyinlik darajasi-2;Kredit –__________________?

кasbiy tayyorgarlik mazmunida o‘quv fanlari ulushini hisobga olish imkonini beruvchi miqdoriy k o‘rsatkich;

yevropaning 45 davlati tomonidan ishlab chiqilgan, tekshirilgan va takomillashtirilgan kreditlarni taqsimlashning yevropacha tizimi;

modulli o‘qitish texnologiyalari va ECTS sinov kreditlari birligida amalga oshiriladigan o‘quv jarayonini tashkil etish modeli;

zamonaviy o‘quv jarayonini tashkil etish modeli;

№178
O‘quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R.Hamrayeva -Toshkent-2021. VI-BOB


Qiyinlik darajasi-2;Kredit tizimida o‘quv rejasining 3 turidan foydalaniladi:

tayanch o‘quv reja, ishchi o‘quv reja, individual o‘quv reja

tayanch o‘quv reja,silabus, fan dasturi

ishchi o‘quv reja, silabus, fan dasturi

individual o‘quv reja, silabus, fan dasturi

№179
O‘quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R.Hamrayeva -Toshkent-2021. VI-BOB


Qiyinlik darajasi-1;Tayanch o‘quv rejasi –

DTSga muvofiq butun o‘quv jarayoni uchun

har o‘quv yili uchun o‘quv jarayoni grafigini va o‘qituvchilarning o‘quv ishlari yuklamasini hisoblash uchun

talabaning individual ta'lim traektoriyasini aniqlash uchun

barcha javoblar t o‘ g‘ri

№180
O‘quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R.Hamrayeva -Toshkent-2021. V-BOB


Qiyinlik darajasi-1;Ishchi o‘quv reja –

har o‘quv yili uchun o‘quv jarayoni grafigini va o‘qituvchilarning o‘quv ishlari yuklamasini hisoblash uchun

DTSga muvofiq butun o‘quv jarayoni uchun

talabaning individual ta'lim traektoriyasini aniqlash uchun

barcha javoblar t o‘ g‘ri

№181
O‘quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R.Hamrayeva -Toshkent-2021. V-BOB


Qiyinlik darajasi-1;Individual o‘quv rejalar -

talabaning individual ta'lim traektoriyasini aniqlash uchun

DTSga muvofiq butun o‘quv jarayoni uchun

har o‘quv yili uchun o‘quv jarayoni grafigini va o‘qituvchilarning o‘quv ishlari yuklamasini hisoblash uchun

barcha javoblar t o‘ g‘ri

№182
O‘quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R.Hamrayeva -Toshkent-2021. I-BOB


Qiyinlik darajasi-1;Kredit tizimida ishchi o‘quv rejadagi fan guruhlari t o‘ g‘ri k o‘rsatilgan javobni aniqlang:

majburiy, ketma-ket o‘qitiladigan; majburiy, ketma-ket o‘qitilmaydigan; tanlov fanlar

majburiy, ketma-ket o‘qitiladigan

majburiy, ketma-ket o‘qitilmaydigan

tanlov fanlar

№183
O‘quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R.Hamrayeva -Toshkent-2021. I-BOB


Qiyinlik darajasi-1;6 kredit nechchi soat o‘qish yuklamasiga teng?

180 soat

90 soat

60 soat

30 soat

№184
O‘quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R.Hamrayeva -Toshkent-2021. V-BOB


Qiyinlik darajasi-1;Tashxis – bu

didaktik jarayon kechadigan barcha sharoitlarni oydinlashtirish, uning natijalarini belgilash

ta’lim oluvchining bilim, k o‘nikma va malakalari darajasini aniqlash, o‘lchash va baholash jarayonini

bu o‘qitishning muayyan bir davrida talabalar va o‘qituvchi faoliyatini umumlashtirib xulosalash.

barcha javoblar t o‘ g‘ri

№185
O‘quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R.Hamrayeva -Toshkent-2021. I-BOB


Qiyinlik darajasi-1;Boshlan g‘ich ma’lumotlarga asoslanib, kutiladigan natijani taxmin qilish, bashoratlash, rejalashtirish orqali faoliyat yoki jarayon mazmunini ishlab chiqishga qaratilgan amaliy harakat qanday nomlanadi?

loyihalash

modellashtirish

rejalashtirish

yaratish

№186
O‘quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R.Hamrayeva -Toshkent-2021. I-BOB


Qiyinlik darajasi-1;Aniq reja, maqsad asosida uning natijalanishini kafolatlagan holda pedagogik faoliyat mazmunini ishlab chiqishga qaratilgan harakat mahsuli nima?

loyiha

reja

ssenariy

Dastur

№187
O‘quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R.Hamrayeva -Toshkent-2021. I-BOB


Qiyinlik darajasi-1;Alohida olingan ta’lim jarayonini samarali tashkil etish uchun barcha omillarni inobatga olgan holda uning loyihasi (sxemasi)ni ishlab chiqish nima deb yuritiladi?

ta’lim jarayonini loyihalash

ta’lim jarayonini baholash

ta’lim jarayonini rejalashtirish

ta’lim jarayonini tashkillashtirish

№188
O‘quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R.Hamrayeva -Toshkent-2021. I-BOB


Qiyinlik darajasi-1;Talabalarning portfoliolari qanday tuzilishga ega b o‘ladi?

titul; mundarija; portfolioning maqsadi; portfolioning b o‘limlari

titul; mundarija; asosiy qism; xulosa

portfolioning maqsadi; portfolio vazifalari; portfolio ob’ekti; portfolio predmeti

shaxs haqida ma’lumot; malaka oshirganlik t o‘ g‘risidagi ma’lumot; ta’limiy yoki pedagogik konsepsiya; yutuqlar

№189
O‘quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R.Hamrayeva -Toshkent-2021. II-BOB


Qiyinlik darajasi-1;Talabalarning bilim, k o‘nikma va malakalari darajasini har tomonlama, xolis baholash imkoniyatini ta’minlovchi topshiriqlar t o‘plami qanday nomlanadi?

assesment

test

portfolio

Sillabus

№190
O‘quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R.Hamrayeva -Toshkent-2021. II-BOB


Qiyinlik darajasi-1;Qanday loyihalar muammoni hal etish usul va vositalarini ishlab chiqishga xizmat qiladi?

amaliy loyihalar

ijodiy loyihalar

tadqiqot loyihalari

axborotli loyihalar

№191
O‘quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R.Hamrayeva -Toshkent-2021. II-BOB


Qiyinlik darajasi-1;

Maqola, referat, ma’ruza, keys va boshqalar qanday loyihalarning natijasi sanaladi?

axborotli loyihalarning

tadqiqot loyihalarining

amaliy loyihalarning

ijodiy loyihalarning

№192
O‘quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R.Hamrayeva -Toshkent-2021. II-BOB


Qiyinlik darajasi-2;Qanday loyihalarning natijasi hisobot, ma’ruza, keys va boshqalar o‘aklida namoyon b o‘ladi?

tadqiqot loyihalarining

amaliy loyihalarning

шjodiy loyihalarning

axborotli loyihalarning

№193
O‘quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R.Hamrayeva -Toshkent-2021. II-BOB


Qiyinlik darajasi-2;Uncha katta b o‘lmagan o‘ziga xos arxiv qanday nomlanadi?

portfolio-kollektor

baholovchi portfolio

taqrizlar portfoliosi

hujjatlar portfoliosi

№194
O‘quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R.Hamrayeva -Toshkent-2021. II-BOB


Qiyinlik darajasi-2;... tabiatdagi barcha obyektlarning va jamiyatda sodir b o‘ladigan jarayonlar, ishlab chiqarish sohasida yaratilgan mahsulotlarning sifatini baholash muammolari hamda metodologiyasini o‘rganuvchi fan

Kvalimetriya

Metrologiya

Standartlash

hamma javoblar t o‘ g‘ri

№195
O‘quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R.Hamrayeva -Toshkent-2021. III-BOB


Qiyinlik darajasi-2;Kvalimetriyaning uchta tarmogi mavjud va ular qaysilar?

nazariy, maxsus, amaliy

nazariy, tizimli, izchil

maxsus, obyektiv, amaliy

amaliy,obyektiv, tizimli

№196
O‘quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R.Hamrayeva -Toshkent-2021. III-BOB


Qiyinlik darajasi-1;LMS platformalar 3 turga b o‘linadi:

bulutli platformalar, serverga asoslangan LMSlar, CMS bilan integratsiyalashgan LMSlar

bulutli platformalar, elektron platformalar, MOODLE platformasi

serverga asoslangan LMSlar, elektron platformalar, MOODLE platformasi

CMS bilan integratsiyalashgan LMSlar, elektron platformalar, MOODLE platformasi

№197
O‘quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R.Hamrayeva -Toshkent-2021. III-BOB


Qiyinlik darajasi-3;Universitetimiz qaysi o‘quv yilidan boshlab o‘qitishning kredit tizimiga o‘tdi?

2018-2019 o‘quv yilidan boshlab

2019-2020 o‘quv yilidan boshlab

2017-2018 o‘quv yilidan boshlab

2018 yil yanvardan

№198
O‘quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R.Hamrayeva -Toshkent-2021. II-BOB


Qiyinlik darajasi-1;O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM TIZIMINI 2030-YILGACHA RIVOJLANTIRISH KONSEPSIYASI qachon qabul qilindi?

PF-5847 08.10.2019

PF-5712 29.04.2019

PF-5812 29.04.2019

PF-5812 08.10.2019

№199
O‘quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R.Hamrayeva -Toshkent-2021. I-BOB


Qiyinlik darajasi-1;O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA’LIMI TIZIMINI 2030-YILGACHA RIVOJLANTIRISH KONSEPSIYASINI qachon qabul qilindi?

PF-5712 29.04.2019

PF-5847 08.10.2019

PF-5812 29.04.2019

PF-5812 08.10.2019

№200
O‘quv reja, baho va baholash. Darslik. G.R.Hamrayeva -Toshkent-2021. I-BOB


Qiyinlik darajasi-2;Tadqiqot natijalariga k o‘ra dunyodagi eng yaxshi ta'lim tizimi .....

Finlandiyada

Yaponiyada

Yaponiyada

Anglyada

Download 73.16 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling