O’ zbekiston respublikasi davlat


Download 1.66 Mb.
Pdf ko'rish
Sana21.03.2020
Hajmi1.66 Mb.

O’

ZBEKISTON

 

RESPUBLIKASI

   

DAVLAT

 

STAT IST IKA

 

Q OMITASI

 

Tashqi savdo

 

 

Respublikada    tashqi  savdo  aylanmasi  

2017 yil yanvar-noyabr oylarida 24,2 mlrd. AQSh dol-

larini, shu jumladan eksport 12,3 mlrd. AQSh dollarini 

va  import  11,9  mlrd.  AQSh  dollarini  tashkil  qildi. 

Tashqi savdo aylanmasi saldosi 492,2 mln.  AQSh dol-

larini tashkil etdi. 

Oxirgi  yillarda  Respublikaning  eksport  tarkibida 

qariyb  barcha  tovarlar  va  xizmatlar  guruhlari  bo`yicha 

o`sish kuzatilmoqda. 

Transformator  va  akkumulyatorlar  eksportining 

o`tgan yilning shu davriga nisbatan 45,3 foizga, kabelli 

sim mahsulotlarinning 26,9 foizga, qozonlar, uskunalar 

va mexanik asboblar va ularning qismlarining 30,9 fo-

izga  o`sishi,  mashina  va  asbob-uskunalarning  62,7  fo-

izga o`sishiga olib keldi. 

Alkogolli  va  alkogolsiz  ichimliklar  eksportining  

o`tgan  yilning  shu  davriga  nisbatan  60,8  foizga, 

bug`doy  -  36,7  foizga  va  meva-sabzavot  mahsulotlari  

va  ularni  qayta  ishlash  14,7  foizga  o`sishi,  oziq-ovqat 

mahsulotlari hajmini 24,8 foizga o`sishiga olib keldi. 

Qora  va  rangli  metallarni  o`tgan  yilning  shu 

davriga  nisbatan  27,7  foizga  o`sishiga,  rux  va  undan 

tayyorlangan  mahsulotlarni  47,5  foizga,  alyuminiy  va 

undan  tayyorlangan  mahsulotlarni  68,0  foizga,  mis  va 

undan  tayyorlangan  mahsulotlarni  30,9  foizga  o`sishi 

sabab bo`ldi. 

Import  tarkibining  umumiy  xajmidan  

38,3 foizni mashina va asbob-uskunalar va 16,9 foizini 

kimyo  mahsulotlari  va  undan  tayyorlangan  buyumlar 

tashkil qiladi.   

 

Xizmatlar eksporti 

TASHQI IQTISODIY FAOLIYAT  

 

Eksport tarkibining  umumiy xajmidan  

25,9 foizni xizmatlar  

tashkil qiladi, bunda  

transport xizmatlari  

11,8 foizni va safarlar  

11,7 foizni  tashkil qiladi. 

2017 yil                 

yanvar-noyabr 

3,4%


6,5%

6,5%


14,3%

6,6%


2,6%

25,9%


34,2%

Eksport tarkibi, foizda

paxta tolasi

oziq-ovqat mahsulotlari

kimyo mahsulotlari  va 

undan tayyorlangan 

buyumlar


energiya manbaalari  va 

neft mahsulotlari

qora va rangli metallar 

mashina va asbob-

uskunalar

xizmatlar

boshqalar

10,0%


16,9%

5,5%


10,1%

38,3%


7,4%

11,8%


Import tarkibi, foizda

oziq-ovqat mahsulotlari

kimyo mahsulotlari  va 

undan tayyorlangan 

buyumlar

energiya manbaalari  va neft 

mahsulotlari

qora va rangli metallar 

mashina va asbob-

uskunalar

xizmatlar

boshqalar 

Jami eksport xajmida еng katta ulushga ega 

bo'lgan  mamlakatlar, foizda 

Jami import xajmida еng katta ulushga ega 

bo'lgan  mamlakatlar, foizda 

 

MDH  davlatlari  orasida Rossiya,  Qozog`iston,  Ukraina, 

Qirg`iziston  va  Tojikiston  dav-

latlari tashqi  savdo aylanmasida 

asosiy  xamkorlar  hisoblanib, 

ularning  jami  tashqi  savdo  ay-

lanmasidagi  ulushi  29,1  foizni 

tashkil  qildi,  boshqa  davlatlar 

orasida  Xitoy,  Turkiya,  Koreya 

Respublikasi,  Germaniya, 

Afg`oniston,  Braziliya,  Xindis-

ton,  Eron,  Latviya,  Frantsiya, 

Litva,  AQSh,  Italiya  davlatlari 

hisoblanadi  va  ularning  ulushi 

41,9 foizni tashkil qildi. 

0,0

5,0


10,0

15,0


20,0

Украина


Латвия

Иран


Индия

Бразилия


Афганистан

Германия


Республика Корея

Турция


Казахстан

Российская Федерация

Китай

1,0

1,1

1,2

1,3

1,3

2,2

2,3

5,1

5,7

7,9

18,3

18,3

0,0


5,0

10,0


15,0

20,0


Латвия

Украина


Республика Корея

Франция


Кыргызстан

Таджикистан

Иран

АфганистанТурция

Казахстан

Китай

Российская Федерация0,6

0,7

0,8

1,1

1,3

1,3

2,0

4,2

6,4

8,2

16,0

16,0

0,0


5,0

10,0


15,0

20,0


25,0

Украина


США

Латвия


Литва

Индия


Бразилия

Германия


Турция

Казахстан

Республика Корея

Российская Федерация

Китай

1,3

1,5

1,6

2,0

2,3

2,7

4,6

5,0

7,7

9,6

20,8

20,8

2017 yil yanvar-noyabr oylarida respublika tashqi savdo aylanmasida еng katta ulushga ega 

bo'lgan  mamlakatlar, foizda 


 

Meva-sabzavot  mahsulot- 

lari  va  ularni  qayta  ishlash 

eksport  xajmi  650,0  mln. 

AQSh  dollarini    tashkil  qildi, 

yoki o`tgan yilning shu davriga 

nisbatan  14,7  foizga  oshdi. 

Meva-sabzavot mahsulotlari va 

ularni  qayta  ishlash  eksport 

xajmida  36,8  foizni  meva  va 

rezavorlar  (o`tgan  yilning  shu 

davriga  nisbatan  15,7  foizga 

o`sdi),  29,8  foizni  sabzavotlar 

(18,5 foizga), 22,8 foizni uzum 

(10,3  foizga)  va  4,2  foizni 

qayta  ishlangan meva va sab-

zavot  mahsulotlari      (56,2  fo-

izga) tashkil qiladi.  

Tashqi  savdo  aylanma-

sida  asosiy  xamkor  davlatlar  

Qozog`iston (umumiy hajmdan 

47,6 foiz), Rossiya (18,6 foiz),  

Afg`oniston  (6,1  foiz),  Xitoy 

(5,4  foiz),  Turkiya  (4,6  foiz)

Qirg`iziston 

(4,5 


foiz),   

va Iroq (1,7 foiz) hisoblanadi.

  

 

Eksport tarkibining umumiy  xajmidan  

5,3 foizni meva-

sabzavot mahsulotlari 

 va ularni qayta 

ishlash tashkil qiladi

 

Davlat statistika qo’mitasi 

Tashqi iqtisodiy faoliyat va savdo                    

statistikasi boshqarmasi  

Nashr uchun mas’ul: Bo’lim boshlig’i    J.Yuldashev

  

71) 230-80-44 

 

To`qimachilik mahsulotlari 

eksport xajmi 1022,4 mln. AQSh dol-

larini  tashkil  qildi  yoki  o`tgan  yilning 

shu davriga nisbatan 23,4 foizga oshdi. 

To`qimachilik  mahsulotlari  eksport 

xajmida  55,4  foizni  paxta  tolali  ip 

(o`tgan  yilning  shu  davriga  nisbatan    

27,5  foizga  o`sdi),  24,2  foizni  tayyor 

trikotaj  mahsulotlari  (27,0  foizga)  

va 4,9 foizni paxta tolali ip gazlamalar 

(18,1 foizga) tashkil qiladi.

 

Yirik hamkor davlatlar bo’yicha  meva-sabzavot mahsulotlari va ularni qayta  

ishlashning eksportdagi ulushi, foizda

 

To`qimachilik  mahsulotlari eksporti

 

 

47,6    

18,6    


6,1    

5,4    


4,6    

4,5    


1,7     1,6    

1,4     8,5    

Qozog`iston 

Rossiya 


Afg`oniston

Xitoy


Turkiya

Qirg`iziston 

Iroq

HindistonEron

Boshqa davlatlar
Download 1.66 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling