Odilxo‘jayev А. E., Amirov S. F., Jumaboyev S. X., Badretdinov T. N. Temir yo‘llar elektr ta’minoti


Download 0.97 Mb.
Pdf ko'rish
Sana15.12.2019
Hajmi0.97 Mb.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA’LIM 

VAZIRLIGI 

 

 

  

 

  

Odilxo‘jayev А.E., Amirov S.F., Jumaboyev S.X., Badretdinov T.N. 

TEMIR YO‘LLAR ELEKTR TA’MINOTI 

 

  

O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligining 2017 yil 

24 avgustdagi 603-son buyrug‘iga asosan 5310200 – Elektr energetikasi 

(temir yo‘l transporti) ta’lim yo‘nalishi talabalari uchun o‘quv qo‘llanma 

sifatida tavsiya etilgan 

 

  

 

  

 

 Toshkent  2017 

Kitobxon.Com

UO‘K: 

KBK: 

Odilxo‘jayev A.E., Amirov S.F., Jumaboyev S.X., Badretdinov T.N. 

Temir yo‘llar elektr ta’minoti: Ma’lumotnoma  - Toshkent:   

Ma’lumotnomada 

elektrlashgan  temir  yo‘llar  va  notortuvchi 

iste’molchilar 

elektr 


ta’minoti, 

kontakt 


tarmog‘i 

va 


tortuvchi 

nimstansiyalarga  oid  atama  va  tushunchalarning  qisqacha    mohiyati,  ularda 

qo‘llaniladigan  qurilmalar,  uskunalar  va  apparaturalar  konstruksiyalari, 

ulanish  sxemalari,  qo‘llanish  xususiyatlari,  asosiy  texnik  xarakteristikalari 

ushbu  sohadagi  chet  el  tajribasidan  ma’lum  darajada  foydalangan  holda 

keltirilgan.  Bundan  tashqari,  kitobda  temir  yo‘llar  elektr  ta’minotida 

foydalaniladigan  temir  yo‘llar,  nazariy  elektrotexnika,  elektr  transporti, 

metrologiya  va  elektr  o‘lchashlarga  oid  atama  va  tushunchalarning  qisqacha 

izohli  lug‘ati ham berilgan. 

Ma’lumotnoma  5310200  –  elektr  energetikasi  (temir  yo‘l  transporti) 

ta’lim yo‘nalishi talabalari uchun o‘quv qo‘llanma bo‘lib, undan 5A310201 – 

elektr  ta’minoti (temir  yo‘l  transporti) mutaxassisligi  magistrantlari, turdosh 

ta’lim yo‘nalishlari talabalari va  elektrlashgan temir yo‘llar elektr ta’minoti 

qurilmalarini  loyihalash,  montaj    va  ekspluatatsiya  qilish  bilan  bog‘liq 

bo‘lgan  injener-texnik  xodimlar  hamda  malaka  oshirish  kurslari 

tinglovchilari ham foydalanishlari mumkin (Guvohnoma raqami 603-018).  

Mas’ul muharrir: texnika fanlari doktori, professor Amirov S.F. 

 

Taqrizchilar:  “O‘zbekenergo”  aksiyadorlik  jamiyati  qoshidagi  ilmiy-

texnik markaz direktori, texnika fanlari doktori, professor Muratov X.M. 

Toshkent  davlat  texnika  universiteti  “Elektr  stansiyalari,  tarmoqlari  va 

tizimlari”  kafedrasi  mudiri,  texnika  fanlari  doktori,  professor  G‘oyibov T.SH. 

“O‘zbekiston temir yo‘llari” Davlat aksiyadorlik temir yo‘l kompaniyasi 

“Elektr ta’minoti” boshqarmasi boshlig‘i o‘rinbosari Norjigitov S.A. 

Toshkent  temir  yo‘l  muhandislari  instituti  qoshidagi  “Xodimlar 

malakasini  oshirish,  tayyorlash  va  qayta  tayyorlash  yo‘l  markazi”  katta 

o‘qituvchisi Sagatov G‘.T. Kitobxon.Com

5

 

SO‘ZBOSHI 

Elektrlashgan  temir  yo‘llar  elektr  ta’minoti  tizimlari  ularga  qo‘yiladigan 

talablar,  ularning  ishlash  sharoitlari,  foydalaniladigan  elektroenergetik  va 

elektrotexnik qurilma va jihozlar, hal qilinishi lozim bo‘lgan masalalar bo‘yicha 

sanoat korxonalari elektr ta’minoti tizimlaridan keskin farq qiladi.  

“Elektrlashgan  temir  yo‘llar  elektr  ta’minoti”  fani  5310200  –  elektr 

energetikasi (temir yo‘l transporti) bakalavriat ta’lim yo‘nalishi o‘quv rejasidagi 

asosiy  ixtisoslik  fanlaridan  biri  hisoblanadi.  Ushbu  fanni  talab  darajasida 

o‘zlashtirish  uchun  talaba  o‘quv  rejadagi  “Oliy  matematika”,  “Fizika”, 

“Elektrotexnikaning  nazariy  asoslari”,  “Elektronika  asoslari”,  “Elektrotexnika 

materiallari”,  “Elektromexanika”,  “Metrologiya  va  elektr  o‘lchashlar”, 

“Avtomatika  va  mikroprotsessorli  qurilmalar  asoslari”,  “Energetikaning 

matematik masalalari”, “Elektr energiyasini ishlab chiqarish, uzatish, taqsimlash 

va  ularni  avtomatlashtirish”  fanlari  bo‘yicha  yetarlicha  bilimga  ega  bo‘lishi 

lozim.  Shuning  bilan  birga  ushbu  fan  o‘quv  rejadagi  “Elektr  tarmoqlari  va 

tizimlari”, “Kontakt tarmog‘i”, “Tortuvchi nimstansiyalar”, “Yuqori kuchlanish 

texnikasi va izolatsiya”, “Elektr ta’minoti qurilmalarini qurish va montaj qilish” 

va  “Notortuvchi  iste’molchilar  elektr  ta’minoti”  kabi  umumkasbiy  hamda 

ixtisoslik fanlari bilan chambarchas bog‘langan.  

Ushbu fan bo‘yicha darslik 2016-yilda chop etilgan bo‘lsa-da, uning hajmi 

cheklanganligi  bois  unda  elektrlashgan  temir  yo‘llar  elektr  ta’minoti  tizimida 

foydalaniladigan  qurilmalar,  uskunalar,  apparaturalar  va  sxemalarga  oid  texnik 

ma’lumotlar cheklangan hajmda keltirilgan yoki umuman keltirilmagan. 

“Elektrlashgan  temir  yo‘llar  elektr  ta’minoti”  fanini  o‘zlashtirishga  oid 

Germaniya,  Yaponiya,  Fransiya,  Amerika  Qo‘shma  Shtatlari,  Rossiya 

Federatsiyasi va boshqa chet el davlatlaridagi oliy temir yo‘l o‘quv yurtlari olim 

va  pedagoglari  tomonidan  ko‘plab  darsliklar,  o‘quv  qo‘llanmalar  va 

ma’lumotnoma(spravochnik)lar    chop  etilgan.  Qo‘lingizdagi  kitob  ana  shu 

manbalar hamda so‘nggi yillarda ushbu sohani ilmiy va amaliy rivojlantirishga 

bag‘ishlangan  monografiyalar,  dissertatsiyalar,  ilmiy  maqolalar,  xorij  va 

respublikamizda o‘tkazilayotgan ilmiy va amaliy anjumanlar hamda xorijda va 

respublikamizda  ishlab  chiqilgan Davlat standartlari,  sohaga  oid qabul qilingan 

qoidalar, tavsiyalar,  ensiklopedik materiallardan foydalanilgan holda yozilgan. 

O‘quv qo‘llanmada elektrlashgan temir yo‘llar va notortuvchi iste’molchilar  

elektr  ta’minoti,  kontakt  tarmog‘i  va  tortuvchi  nimstansiyalarga  oid  atama  va Kitobxon.Com

6

 

tushunchalarning  qisqacha  mohiyati,  ularda  qo‘llaniladigan  qurilmalar, uskunalar  va  apparaturalar  konstruksiyalari,  ulanish  sxemalari,  qo‘llanish 

xususiyatlari, asosiy texnik xarakteristikalari ushbu sohadagi chet el tajribasidan 

ma’lum darajada foydalangan holda keltirilgan. Bundan tashqari, kitobda temir 

yo‘llar elektr ta’minotida foydalaniladigan temir yo‘llar, nazariy elektrotexnika, 

elektr  transporti,  metrologiya  va  elektr  o‘lchashlarga  oid  atama  va 

tushunchalarning qisqacha izohli  lug‘ati ham berilgan. 

Ushbu  o‘quv  qo‘llanmani  sinchiklab  o‘rganib,  uning  sifatini  oshirish  va 

yanada  boyitish  borasida  foydali  maslahatlarini  ayamagan  “O‘zbekenergo” 

aksiyadorlik  jamiyati  ilmiy-texnika  markazi  direktori,  texnika  fanlari  doktori, 

professor  X.M.  Muratovga,  Toshkent  davlat  texnika  universiteti  “Elektr 

stansiyalari,  tarmoqlari  va  tizimlari”  kafedrasi  mudiri,  texnika  fanlari  doktori, 

professor T.Sh. G‘oyibovga, “O‘zbekiston temir yo‘llari”  aksiyadorlik jamiyati 

“Elektr  ta’minoti”  boshqarmasi  boshlig‘i  o‘rinbosari  S.A.  Norjigitovga, 

Toshkent  temir  yo‘l  muhandislari  instituti  qoshidagi  “Xodimlar  malakasini 

oshirish, tayyorlash  va  qayta  tayyorlash  yo‘l  markazi”  katta o‘qituvchisi  G‘.T. 

Sagatovga mualliflar chuqur minnatdorlik bildiradi. Mualliflar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitobxon.Com

7

 

MUNDARIJA SO‘ZBOSHI…………………..................................................................  5 

KIRISH………………………….............................................................  34 

1-BOB. TEMIR YO‘LLAR 

 

  1.1. Ajratish punkti………………………………………………………  36   1.2. Blok-uchastka……………………………………………………....  36 

  1.3. Bosh yo‘llar…………………………………………………….....  36 

  1.4. Elektrlashgan temir yo‘l tez yurar uchasatkasi………..………..  36 

  1.5. Elektrlashgan temir yo‘lyuqori tezlikli uchasatkasi……………. 36 

  1.6. Harakatni to‘xtatilish davri (“Okno”) ………………………......  36 

  1.7. Kam faoliyatli uchastka………………………………………......  36 

  1.8. Limitlovchi peregon………………………………………………..  36 

  1.9. Lokomotiv……………………………………………………….… 36 

  1.10. Og‘ir vaznli yuk poyezdi……………………………………......  37 

  1.11. Og‘irligi oshirilgan yuk poyezdi……………………………….  37 

  1.12.Peregon……………………………………………………………  37 

  1.13. Poyezd………………………………………………………….....  37 

  1.14. Poyezlar harakat grafigi…………………………………………...  37 

  1.15. Poyezdlarning jadal harakati……………………………………...  37 

  1.16. Poyezdlarning maxsus jadal harakati……………………………..  37 

  1.17. Raz’yed(tarqatish stansiyasi) …………………………………......  37 

  1.18. Stansion yo‘llar……………………………………………………  37 

  1.19. Stansiya (temir yo‘l) ……………………………………………...  37 

  1.20. Temir yo‘l liniyasining tashish qobiliyati ………………………... 38 

  1.21. Temir yo‘l liniyasining o‘tkazish qobiliyati ……………………...  38 

  1.22. Temir yo‘l tuguni(uzeli) ……………………………………….....  38 

  1.23. Yonbosh yo‘l…………………………………………………….  38 

  1.24. Yuk miqdori(aylanmasi) ………………………………………….  38 

  1.25. Yuk tashish ko‘lami……………………………………………….  39 

  1.26. Yuqori tezlikli harakat…………………………………………….  39 

  1.27. Shartli peregon……………………………………………………. 39 2-BOB. NAZARIY ELEKTROTEXNIKA 

 

  2.1. Absolyut dielektrik qabulchanlik(ta’sirchanlik, sezuvchanlik)…….  40 8

 

  2.2. Aktiv elektr o‘tkazuvchanlik……………………………………….  40   2.3. Aktiv elektr qarshilik……………………………………………….  40 

  2.4. Aktiv elektr zanjiri………………………………………………….  40 

  2.5. Aktiv ikki qutblik(Ekvivalent EYK manbai) haqida teorema........ 

40 


  2.6. Amper (A) ………………………………………………………….  40 

  2.7. Amper qonuni………………………………………………………  41 

  2.8. Asosiy kesimlar matritsasi………………………………………….  41 

  2.9. Asosiy konturlar matritsasi…………………………………………  41 

  2.10. Asosiy magnitlanish egri chizig‘i…………………………………  41 

  2.11. Bir yo‘nalishli elektr toki…………………………………………  41 

  2.12. Birinchi sinusoidal funksiyani ikkinchisiga nisbatan faza 

bo‘yicha ilgarilashi………………………………………………... 

 

41 


  2.13. Birinchi sinusoidal funksiyani ikkinchisiga nisbatan faza 

bo‘yicha kechikishi……………………………………………...... 

 

41 


  2.14. Bog‘langan elektr zanjirlar………………………………………..  42 

  2.15. Bog‘liq bo‘lgan elektr kuchlanish manbai………………………  42 

  2.16. Bog‘liq bo‘lgan elektr toki manbai………………………………  42 

  2.17. Davriy elektr toki………………………………………………….  42 

  2.18. Davriy elektr toki ta’sir etuvchi qiymati……………………….....  42 

  2.19. Davriy elektr tokining doimiy tashkil etuvchisi…………………..  42 

  2.20. Davriy elektr tokining o‘zgaruvchan tashkil etuvchisi……………  43 

  2.21. Dielektrik………………………………………………………….  43 

  2.22. Dielektrik qabulchanlik (ta’sirchanlik, sezuvchanlik) ……………  43 

  2.23. Dielektrik  singdiruvchanlik………………………………………  43 

  2.24. Differensial elektr qarshilik ………………………………………  43 

  2.25. Differensial elektr o‘tkazuvchanlik ………………………………  43 

  2.26. Differensial induktivlik…………………………………………...  43 

  2.27. Differensial o‘zaro induktivlik……………………………………  43 

  2.28. Differensial sig‘im………………………………………………..  43 

  2.29. Dinamik elektr o‘tkazuvchanlik…………………………………..  44 

  2.30. Dinamik elektr qarshilik…………………………………………..  44 

  2.31. Dinamik induktivlik……………………………………………..  44 

  2.32. Dinamik o‘zaro induktivlik……………………………………….  44 

  2.33. Dinamik sig‘im……………………………………………………  44 9

 

  2.34. Divergensiya………………………………………………………  44   2.35. Dual zanjirlar……………………………………………………...  45 

  2.36. Ekvivalent tok manbai haqida teorema……………………….....  45 

  2.37. Elektr dipol ……………………………………………………….  45 

  2.38. Elektr dipol elektr momenti ……………………………………....  45 

  2.39. Elektr doimiysi …………………………………………………...  45 

  2.40. Elektr energiyasi manbaining tashqi xarakteristikasi……………  45 

  2.41. Elektr kondensator………………………………………………...  45 

  2.42. Elektr kuchlanish………………………………………………….  46 

  2.43. Elektr kuchlanish manbai………………………………………..  46 

  2.44. Elektr [magnit] maydoni kuch chizig‘i …………………………..  46 

  2.45. Elektr maydoni……………………………………………………  46 

  2.46. Elektr maydoni berilgan nuqtasining elektr potensiali…………..  46 

  2.47. Elektr maydoni kuchlanganligi…………………………………… 46 

  2.48. Elektr potensiallar ayirmasi……………………………………….  46 

  2.49. Elektr qutblanganlik ……………………………………………...  46 

  2.50. Elektr qutblanish ………………………………………………….  47 

  2.51. Elektr siljish……………………………………………………….  47 

  2.52. Elektr siljish oqimi………………………………………………..  47 

  2.53. Elektr toki…………………………………………………………  47 

  2.54.Elektr toki egri chizig‘ining amplituda koeffitsiyenti………….....  47 

  2.55. Elektr toki egri chizig‘ining shakl koeffitsiyenti………………….  47 

  2.56. Elektr toki elementi……………………………………………….  47 

  2.57. Elektr toki impulsi………………………………………………...  48 

  2.58. Elektr toki manbai……………………………………………….  48 

  2.59. Elektr toki zichligi………………………………………………...  48 

  2.60. Elektr toki chastotasi……………………………………………...  48 

  2.61. Elektr tokining davri………………………………………………  48 

  2.62. Elektr tokining elementar konturi…………………………………  48 

  2.63. Elektr tokining oniy qiymati………………………………………  48 

  2.64. Elektr tokining uzluksizlik prinsipi……………………………….  49 

  2.65. Elektr tokining chiziqli zichligi…………………………………...  49 

  2.66. Elektr ulash…………………………………………………….....  49 

  2.67. Elektr yurituvchi kuch…………………………………………….  49 


10

 

  2.68. Elektr zanjiri………………………………………………………  49   2.69. Elektr zanjiri [elektr zanjiri grafi] bosh kesimi……………….......  49 

  2.70. Elektr zanjiri [elektr zanjiri grafi] kesimi…………………………  49 

  2.71. Elektr zanjiri elementi…………………………………………….  50 

  2.72. Elektr zanjiri elementining parametri………………………….....  50 

  2.73. Elektr zanjiri grafi………………………………………………… 50 

  2.74. Elektr zanjiri grafi bosh konturi…………………………………..  50 

  2.75. Elektr zanjiri grafi bog‘lanishi……………………………………  50 

  2.76. Elektr zanjiri grafi daraxti………………………………………...  50 

  2.77. Elektr zanjiri grafi daraxti to‘ldiruvchisi………………………….  50 

  2.78. Elektr zanjiri grafi konturi………………………………………...  50 

  2.79. Elektr zanjiri grafi yo‘li…………………………………………...  50 

  2.80. Elektr zanjiri konturi……………………………………………… 50 

  2.81. Elektr zanjiri planar sxemasi……………………………………...  51 

  2.82. Elektr zanjiri sxemalari analizi(tahlili) …………………………...  51 

  2.83. Elektr zanjiri sxemasi……………………………………………..  51 

  2.84. Elektr zanjiri tuguni……………………………………………….  51 

  2.85. Elektr zanjiri uchastkalarini aralash ulanishi……………………...  51 

  2.86. Elektr zanjiri uchastkalarini ketma – ket ulanishi………………...  51 

  2.87. Elektr zanjiri uchastkalarini parallel ulanishi……………………..  51 

  2.88. Elektr zanjiri uchastkasi…………………………………………..  51 

  2.89. Elektr zanjiri vaqt doimiysi……………………………………….  51 

  2.90. Elektr zanjiri shoxobchasi………………………………………...  52 

  2.91. Elektr zanjiri chiqishi …………………………………………….  52 

  2.92. Elektr zanjiridagi turg‘un rejim…………………………………...  52 

  2.93. Elektr zanjirini diagnostikalash…………………………………...  52 

  2.94. Elektr zanjirining almashlash sxemasi…………………………....  52 

  2.95. Elektr zanjirining amplituda-chastotaviy xarakteristikasi ………..  52 

  2.96. Elektr zanjirining ekvivalent sxemasi………………………….....  52 

  2.97. Elektr zanjirining faza-chastotaviy xarakteristikasi………………  52 

  2.98. Elektr zanjirining ideal elementi………………………………….  52 

  2.99. Elektr zanjirining kirish funksiyasi……………………………....  53 

  2.100. Elektr zanjirining kirish kattaligi………………………………...  53 

  2.101. Elektr zanjirining nosimmetrik elementi………………………...  53 


11

 

  2.102. Elektr zanjirining sezgirligi……………………………………...  53   2.103. Elektr zanjirining simmetrik elementi…………………………...  53 

  2.104. Elektr zanjirining sintezi………………………………………… 53 

  2.105. Elektr zanjirining uzatish funksiyasi………………………….....  53 

  2.106. Elektr zanjirining yo‘naltirilgan grafi……………………………  53 

  2.107. Elektr zanjirining o‘zgaruvchan holatlari………………………..  54 

  2.108. Elektr zanjirining chiqish funksiyasi……………………………  54 

  2.109. Elektr zanjirining chiqish kattaligi………………………………  54 

  2.110. Elektr zanjirining chiziqli[nochiziq] elementi…………………..  54 

  2.111. Elektr zanjirlari ko‘p fazali tizimi fazasi………………………..  54 

  2.112. Elektr zanjirlarida quvvatlar balansi………………………….....  54 

  2.113. Elektr zanjirlarida rezonans……………………………………..  54 

  2.114. Elektr zanjirlarida o‘tkinchi jarayon………………………….....  54 

  2.115. Elektr zanjirlarining ko‘p fazali tizimi…………………………..  55 

  2.116. Elektr zaryadi tashuvchisi…………………………………….....  55 

  2.117. Elektr zaryadining hajm zichligi………………………………...  55 

  2.118. Elektr zaryadining sirt zichligi…………………………………..  55 

  2.119. Elektr zaryadining chiziqli zichligi……………………………...  55 

  2.120. Elektr o‘tkazuvchanlik…………………………………………..  55 

  2.121. Elektr o‘tkazuvchanlik (o‘zgarmas tok uchun) …………………  55 

  2.122. Elektromagnit energiya……………………………………….....  56 

  2.123. Elektromagnit induksiya…………………………………………  56 

  2.124. Elektromagnit inersiya prinsipi (Lens qonuni) ………………….  56 

  2.125. Elektromagnit maydon…………………………………………..  56 

  2.126. Elektrostatik induksiya…………………………………………..  56 

  2.127. Elektrostatik maydon…………………………………………….  56 

  2.128. Elementar elektr zaryadi…………………………………………  56 

  2.129. Elementar magnitiklar(E.m.) …………………………………..  56 

  2.130. Erkin elektr toki………………………………………………….  57 

  2.131. Erkin elektr tokining aperiodik tashkil etuvchisi………………..  57 

  2.132. Erkin elektr tokining tebranma tashkil etuvchisi………………..  57 

  2.133. Ferrorezonans……………………………………………………  57 

  2.134. Galvanik bog‘lanish……………………………………………... 57 

  2.135. Gauss teoremasi………………………………………………….  57 


Bu tanishuv parchasidir. Asarning to‘liq versiyasi 

https://kitobxon.com/oz/asar/3132

 saytida.

Бу танишув парчасидир. Асарнинг тўлиқ версияси 

https://kitobxon.com/uz/asar/3132

 сайтида.

Это был ознакомительный отрывок. Полную версию можно найти на сайте

https://kitobxon.com/ru/asar/3132
Download 0.97 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling