Oila psixologiyasi


Download 1.59 Mb.
bet22/22
Sana16.12.2020
Hajmi1.59 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

19-mavzu

OITS va jinsiy yo’llar bilan yuqadigan kasalliklarning yuqish yo’llari va vositalari.

19.1 O’quv mashg’ulotining ta’lim texnologiyasi modeli

80 minut

O’quvchilar soni: 25-30 nafar

O’quv mashg’ulotining shakli va turi

Amaliy-bilimlarni umumlashtirish va tizimlashtirish bo’yicha o’quv mashg’uloti.

Mashg’ulotining rejasi:

1.OITS va jinsiy nkasalliklarning dunyodagi tarqalganlik holati.

2.OITS va jinsiy yo’l bilan yuqadigan kasalliklarning oilaga, psixologik holatiga va nasliga ta’siri.

3.Jinsiy hayotning yosh psixologik xususiyatlari, jinsiy yo’l bilan o’tadigan kasalliklarning yuqish yo’llari va vositalari.

4 Mazkur kasalliklarni erkak va ayollarda ifodalanishining o’ziga xos xususiyatlari. O’quv mashgulotining maqsadi: O’quvchilarni jinsiy hayotga ilmiy jihatdan tayyorlash jinsiy kasalliklarniloldini olish yo’llari haqida bilimlarni shakllantirish.

Pedagogik vazifalar:

- OITS va jinsiy nkasalliklarning dunyodagi tarqalganlik holati klassifikatsiyasi bo’yicha bilimlarni mustahkamlash;

- OITS va jinsiy yo’l bilan yuqadigan kasalliklarning oilaga, psixologik holatiga va nasliga ta’siri haqida tushunchalarni tizimlashtirish;

- Jinsiy hayotning yosh psixologik xususiyatlari, jinsiy yo’l bilan o’tadigan kasalliklarning yuqish yo’llari va vositalari haqida tushunchalarni mustahkamlash;

- Mazkur kasalliklarni erkak va ayollarda ifodalanishining o’ziga xos xususiyatlari yuzasidan misollar keltirish:


O’quv faoliyatining natijalari::

O’qquvchi:- OITS va jinsiy nkasalliklarning dunyodagi tarqalganlik holati haqida fukr bera oladilar;

- OITS va jinsiy yo’l bilan yuqadigan kasalliklarning oilaga, psixologik holatiga va nasliga ta’siri haqida xulosalar chiqaradilar;

- Jinsiy hayotning yosh psixologik xususiyatlari, jinsiy yo’l bilan o’tadigan kasalliklarning yuqish yo’llari va vositalari haqida fikr yurita oladilar;
- Mazkur kasalliklarni erkak va ayollarda ifodalanishining o’ziga xos xususiyatlari yuzasidan misollar tahlil qila oladilar;


O’qitish usullari :

Bahs munozara, Blits savollar, taqdimot, tushuntirish.

O’qitish vositalari:

Proektor, tarqatma materiallar, grafik organayzerlar, doska bo’r.

O’quv faoliyatini tashkil etish shaklarli:

Individual, jamoaviy.

O’qitish shart- sharoiti:

Oila psixologiyasi fan xonasi

Qaytar aloqaning usul va vositalari

Og’zaki so’rov:Blits savollarga javoblar.

19.2. O’qitish mashg’ulotining texnologik haritasi.

Faoliyat bosqichlari.

Faoliyat mazmuni.

O’qituvchi.

O’quvchi.

I Kirish bosqichi.

(15 daq.)


1.1.OITS va jinsiy yo’l bilan yuqadigan kasalliklarning yuqish yo’llari va vositalari mavzusi va rejasini o’quvchilarga tanishtiradi.

1.2 Mavzuning maqsadi, vazifalari va natijalarini e’lon qiladi.O’quvchilarni munozaraga chorlaydi.

1.3. Munozarada muhokama qilish muhim bo’lgan muammoni aniqlaydi, qo’shimcha adabiyotlar ro’yhatini aytadi.. (1-ilova).


Tinglaydi,yozib oladi.

Tahlil qila oladilar.

Tushunib , oladilar.


II Аsosiy bosqich.

(50 daq.)2.1 O’quvchilarni kichik guruhlarga bo’ladi va o’quvchilar faolligini oshirish uchun ”B.B.B “metodini qo’llaydi .Metodni tushuntiradi .(2-ilova)

2.2 Barcha guruhlarning yakuniy xulosalari aytilgandan so’ng , o’qituvchi guruhlar ishini baholaydi va qo’shimcha to’ldirishlar kiritad.

2.3 Mavzuni hayot bilan bog’lash uchun misollar tahlil qiladi.

2.4 . Mavzuni mustahkamlash uchun blits so’rov o’tkazadi .(3-ilova)O’quvchilar kichik guruhlarga bo’lingan holda ushbu metodda ishtirok etadilar.

Kichik guruhlar o’z ishini taqdimot qiladilar

savollarga javob beradi.


III Yakkuniy

Bosqich.


(15-daq.)

3.1.Mavzu bo’yicha yakun qiladi.

3.2.Faol o’quvchilar baholanadi.

3.3.Mustaqil ish uchun topshiriq beradi..Guruhlar o’z fikrlarini bildiradi.Savol Topshiriqni yozadilar.

1-ilova.


Munozarada muhokama qilinadigan savollar

2-ilova.


Qo’shimcha adabiyotlar ro’yhati.

1 Samatov G. Qaltis savollarga. Qo’shimcha adab nozik javoblar. (Jinsiy munosabatlarga bag’ishlangan ilmiy- ommabop risola).-T..,1992 yil,48-bet.

2 Sodiqov K.,Sobirova R.,Jinsiy tarbiya.-T., Meditsina, 1982 y.


20-mavzu

Oila psixodiagnostikasi masalalari haqida tushuncha


20.1.O’quv mashg’ulotining ta’lim texnologiyasi modeli

80 minut

O’quvchilar soni: 25-30 nafar

O’quv mashg’ulotining shakli va turi

Nazariy –to’liq o’quv mashg’uloti

Mashg’ulotining rejasi:


1.Oila psixodiagnostikasi haqida tushuncha.

2.Oilaviy munosabatlarni psixologik o’rganishning o’ziga xos xususiyatlari .

3. Oilani o’rganish psixodiagnostik metodikalarning afzalliklari va kamchiliklari.

4.Psixodiagnostik metodlarga qo’yiladigan talablar. O’quv mashgulotining maqsadi:Oila psixodiagnostikasi masalalari to’g’risida umumiy tushuncha va bilimlarni shakllantirish .

Pedagogik vazifalar:

- Oila psixodiagnostikasi masalalari haqida ma’lumot berish;

- Oilaviy munosabatlarni psixologik o’rganishning o’ziga xos xususiyatlari haqida tushunchalar hosil qilish;

- Oilani o’rganish psixodiagnostik metodikalarning afzalliklari va kamchiliklari haqida tushuntirish;

- Psixodiagnostik metodlarga qo’yiladigan talablarni aytib o’tish va misollar keltirish:


O’quv faoliyatining natijalari::

O’qquvchi:- Oila psixodiagnostikasi masalalarini aytib bera oladilar;

- Oilaviy munosabatlarni psixologik o’rganishning o’ziga xos xususiyatlari haqida ilmiy tushunchalar aytib beradilar;

- Oilani o’rganish psixodiagnostik metodikalarning afzalliklari va kamchiliklari haqida fikr yurita oladilar;
-Psixodiagnostik metodlarga qo’yiladigan talablarni ayta oladilar va misollar tahlil qila oladilar;


O’qitish usullari :

Aqliy hujum ,test tarqatmalari ,tahlil,tushuntirish.

O’qitish vositalari:

Proektor,tarqatma materiallar,grafik organayzerlar,doska bo’r.

O’quv faoliyatini tashkil etish shaklarli:

Individual,jamoaviy.

O’qitish shart- sharoiti:

Oila psixologiyasi fan xonasi

Qaytar aloqaning usul va vositalari

Og’zaki so’rov:Blits savollarga javoblar.


20.2 O’qitish mashg’ulotining texnologik haritasi.

Faoliyat bosqichlari.

Faoliyat mazmuni.

O’qituvchi.

O’quvchi.

I Kirish bosqichi.

(15 daq.)


1.1.Oila psixodiagnostikasi masalalari mavzusini va rejasini o’quvchilarga tanishtiradi.

1.2.Mavzuning har bir rejasi ko’rgazmalar asosida tahlil qiladi. (1-ilova).

1.3.Sevgi va yoqtirish mayli shkalasi testini tushuntiradi.


Tinglaydi,yozib oladi.

Tahlil qila oladilar.

Tushunib , oladilar.


II Аsosiy bosqich.

(50 daq.)2.1 O’quvchilarni kichik guruhlarga bo’ladi va o’quvchilar faolligini oshirish uchun Psixodiagnostik testlarni o’tkazilishini inson psixologiyasiga ta’siri mavzusida “Bahs munozara “ tashkil qiladi .(2-ilova)

2.2 Barcha guruhlarning yakuniy xulosalari o’qib eshittirilgandan so’ng , o’qituvchi guruhlar ishini baholaydi va qo’shimcha to’ldirishlar kiritad.

2.3 Mavzuni hayot bilan bog’lash uchun sevgi muhabbatga oid testlar tahlil qilinadi.


O’quvchilar kichik guruhlarga bo’lingan holda ushbu metodda ishtirok etadilar.

Kichik guruhlar o’z fikrlari bilan qatnashadilarIII Yakkuniy

Bosqich.


(15-daq.)

3.1.Mavzu bo’yicha yakun qiladi.

3.2.Faol o’quvchilar baholanadi.

3.3.Mustaqil ish uchun topshiriq beradi..Guruhlar o’z fikrlarini bildiradi.Savol Topshiriqni yozadilar.

1-ilova


Oial psixodiagnostikasi masalalari


  • Oilaviy munosabatlarnipsixologik o’rganishning

o’ziga xos xususiyatlari

  • Oilani o’rganish psixodiagnostik metodikalarning

afzalliklari va kamchiliklari

  • Psixodiagnostik metodlarga qo’yilgan talablar
2-ilova

Psixodiagnostik testlarni o’tkazilishini

inson psixologiyasiga ta’siri mavzusida

Bahs munozaraMavzularni takrorlash uchun savollar.

1 Oila anima ?

2 Oila psixologiyasi fanini o’qitishdan maqsad nima ?

3 Estrus nima ?

4 Tabu nima ?

5 Z.Freyd ta’limotida qanday g’oyalar mavjud ?

6 Sovg’a ayirboshlashning insonlar hayotidagi ahamiyati nimada bo’lgan ?

7 Dastlabki nikohlar qanday ko’rinishda bo’lgan ?

8 Nikoh odamzod avlodlari davomiyligini ta’i zaruratdir fikrni tahlil qiling ?

9 Nikoh kishilik jamiyatining birinchi pog’onasidir fikriga qanday qaraysiz?

10 Oila jamiyatning duru gavharidir fikriga munosabatingiz ?

11 Oilaning qanday vazifalarini bilasiz ?

12 O’smirlik davrining o’ziga xosligi nimada ?

13 Psixodiagnostika nima ?

14 Muhabbat qanday ifodalanadi ?

15 Hozirgi zamon oilalarining qanday turlari va xususiyatlari bor ?

16 Reproduktiv salomatlik nima ?

17 OITS nima ?

18 Oila mustahkamligini ta’minlovchi omillar nima ?

19 Ayol sog’ligi deganda nimani tushunasiz ?20 Nikoh oldi omillariga nimalar kiradi?

1 Mazkur kurs bo’yicha nazarda tutilgan amaliy mashg’ulotlar mavzuga oid psixodiagnostik metodikalar vositasida mavzuga oid material yig’ish, shuningdek mavzu materiallarini muxokama qilish, savol-javoblar, davra suhbatlari, mutaxassislar bilan uchrashuv, anonim savollarga javob, muammoli vaziyatlarni mustaqil yechish treninglar tarzida o’tkaziladi.Download 1.59 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling