Oliy ta'lim muassasining nomi: Farg'ona politexnika instituti Ta'lim yo'nalishi: 5410500-Qishloq xo'jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi Mutaxassislik shifri


Download 235.89 Kb.
Pdf ko'rish
Sana27.08.2020
Hajmi235.89 Kb.

Oliy ta'lim muassasining nomi: Farg'ona politexnika instituti 

Ta'lim yo'nalishi: 5410500-Qishloq xo'jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi 

Mutaxassislik shifri: 5А410500-Qishloq xo'jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi (dala ekinlari 

mahsulotlari bo'yicha) 

№ 

Savol Variant 1 

Variant 2 

Variant 3 

Variant 4 

Fan (modul) nomi 

1.   


Meva ekinlari xo‘jalik 

biologik belgilari va 

botanik xususiyatlariga 

ko‘ra necha guruxga 

bo‘linadi? 

7 guruxga 

6 guruxga 

4 guruxga 

5 guruxga 

Qishloq xo;jalik 

mahsulotlarini 

saqlash va dastlabki 

ishlash texnoligiyasi 

2.   


Faol shabadalatiladigan 

doimiy omborda 

saqlanadigan karam 

uyumini balandligi qancha 

bo‘ladi? 

2,5-3,0 m 

3,1-3,5    m 

1,5-2,0 m 

1,0-1,5 m 

Qishloq xo;jalik 

mahsulotlarini 

saqlash va dastlabki 

ishlash texnoligiyasi 

3.   


Qishloq xo‘jalik 

maxsulotlarini saqlashning 

nazariy asoslarini 

o‘rganish bosqichining 

asosiy maqsadi nimalardan 

iborat? 


maxsulotlarni 

saqlash jarayonida 

isrofgarchilikka 

qarshi kurashdan 

iborat 

axolini 


maxsulotlarga 

bo‘lgan talabini 

qondirishdan 

iborat 


kelgusi yil uchun 

saqlashdan iborat 

chorva xayvonlarini oziq 

maxsulotlarini bilan 

taxminlashdan iborat 

Qishloq xo;jalik 

mahsulotlarini 

saqlash va dastlabki 

ishlash texnoligiyasi 

4.   


Qishloq xo‘jalik 

maxsulotlarini saqlashda 

maxsulot sifatiga qanday 

omillar taxsir etadi? 

geografik omil, 

biologik omil, 

texnologik omil 

tabiiy xudud 

dexqonchilik 

madaniyati 

biologik omil 

Qishloq xo;jalik 

mahsulotlarini 

saqlash va dastlabki 

ishlash texnoligiyasi 

5.   


Maxsulotlarni saqlashning 

biologik asoslariga ko‘ra 

qanday saqlash usullari 

qo‘llaniladi? 

bioz, anabioz, 

senoanabioz, abioz 

osmobioz, 

atsidoanabioz 

eubioz, gemibioz 

narkoanabioz, 

gernosterilizatsiya 

Qishloq xo;jalik 

mahsulotlarini 

saqlash va dastlabki 

ishlash texnoligiyasi 


6.   

Maxsulotlarni saqlashda 

osmotik bosimni oshirish 

uchun nimalardan 

foydalaniladi? 

tuz va shakardan 

suvdan 

gazdan 


xavodan 

Qishloq xo;jalik 

mahsulotlarini 

saqlash va dastlabki 

ishlash texnoligiyasi 

7.   


O‘simliklardagi o‘suv 

nuqtalarining sekin 

differensiyalanish davri 

nima deb ataladi? 

 tinim davri 

shonlash davri 

kurtaklanish davri 

 unib chiqish davri 

Qishloq xo;jalik 

mahsulotlarini 

saqlash va dastlabki 

ishlash texnoligiyasi 

8.   

Qaysi omil o‘simlik kurtaklaridan differensiya 

jarayonini o‘tishiga salbiy 

ta’sir etishi mumkin? 

 haroratni 

pasaytirish 

 bosimni ortishi 

 namlikni ko‘paytirish 

haroratni oshirish 

Qishloq xo;jalik 

mahsulotlarini 

saqlash va dastlabki 

ishlash texnoligiyasi 

9.   

Meva to‘qimalarida mexanik pishiqlik nimaga 

bog‘liq? 

 protopektin 

miqdoriga 

 pektin 

miqdoriga 

kraxmalga kletchatkaga 

saxaroza miqdoriga 

Qishloq xo;jalik 

mahsulotlarini 

saqlash va dastlabki 

ishlash texnoligiyasi 

10.  

Sabzavot va mevalarni saqlashda qaysi omillar 

muhim hisoblanadi? 

harorat, namlik, gaz 

muxiti 


bosim, harorat, 

kimyoviy tarkibi 

quyosh nuri, fiziologik 

moddalar, chidamlilik 

yorug‘lik, xlorofil 

miqdori, mexanik ta’siri 

Qishloq xo;jalik 

mahsulotlarini 

saqlash va dastlabki 

ishlash texnoligiyasi 

11.  

Hozirgi paytda meva va sabzavotlarni saqlashda 

asosan necha turdan gaz 

muhiti qo‘llaniladi? Qishloq xo;jalik mahsulotlarini 

saqlash va dastlabki 

ishlash texnoligiyasi 

12.  


Miqdoriy isrofgarchilik 

qaysi jarayonlar natijasida 

ro‘y beradi? 

fizik va fizilogik 

jarayonlar 

 mahsulotni 

ko‘chirish va 

qayta taxlash 

nafas olish 

suv bug‘latishi 

Qishloq xo;jalik 

mahsulotlarini 

saqlash va dastlabki 

ishlash texnoligiyasi 13.  

Mahsulotlarni sifat 

o‘zgarishidagi 

isrofgarchiligiga qaysi 

jarayonlar ta’sir etadi? 

noqulay sharoit, 

unish, 

mikroorganizm va hashoratlarning 

ta’siri  

 sug‘orish 

 o‘g‘itlash va go‘ng 

solish 

ob havo va rel’ef Qishloq xo;jalik 

mahsulotlarini 

saqlash va dastlabki 

ishlash texnoligiyasi 

14.  

Mahsulotning biologik qiymati deganda nimani 

tushunasiz? 

mahsulotning 

tarkibidagi oqsil va 

aminokislotalarning 

miqdori 


mahsulotning 

sifatiga 

 uning iste’mol 

qiymatiga 

 uning sifatiga 

Qishloq xo;jalik 

mahsulotlarini 

saqlash va dastlabki 

ishlash texnoligiyasi 

15.  


 Qaysi sabzavotda kraxmal 

miqdori eng ko‘p foizni 

tashkil etadi? 

kartoshka 15-18% 

oq boshli karam 

19-11% 


 lavlagida 6-8% 

 qovoqda 7-10% 

Qishloq xo;jalik 

mahsulotlarini 

saqlash va dastlabki 

ishlash texnoligiyasi 

16.  

Aralashadigan quruq moddalar miqdorining 

yig‘indisi ko‘pincha qaysi 

asbob yordamida 

aniqlanadi? 

refraktometr 

piknometr 

 spidnometr 

 minimal termometr 

Qishloq xo;jalik 

mahsulotlarini 

saqlash va dastlabki 

ishlash texnoligiyasi 

17.  

Mevalarning tezroq etilishi va pishish uchun qaysi 

kimyoviy modda 

qo‘llaniladi? 

etilen 


azot 

 fosfor 


ammiak 

Qishloq xo;jalik 

mahsulotlarini 

saqlash va dastlabki 

ishlash texnoligiyasi 

18.  


Quyidagi sabzavotlarni 

qaysinisida muzlash 

harorati past? 

 piyoz 


bodring 

 lavlagi 

karam 

Qishloq xo;jalik mahsulotlarini 

saqlash va dastlabki 

ishlash texnoligiyasi 

19.  


Kaysi sabzavotlar tukson 

bosti kilib ekiladi? 

Piyoz, sabzi, 

karam, lavlagi. 

Turup, sholgom, 

pomidor, 

kalampir 

Sarimsok,turp, 

sholgom.piyoz.kukatlar 

Baklajon, bodring, 

kovun, tarvuz 

Mevachilik va 

Sabzavotchilik 

20.  


SHolgomni 1 gektarga 

ekish normasi kancha? 

2 ga/kg. 

10 ga/kg. 

8 ga/kg. 

6 ga/kg. 

Mevachilik va 

Sabzavotchilik 21.  

Urta Osiyo sharoitida sabzi 

ekinlari tup orasi kancha? 

5-7 sm 


0-2 sm 

2-3 sm 


3-5 sm 

Mevachilik va 

Sabzavotchilik 

22.  


1ga maydonga kancha turp 

urugi sariflanadi? 

3-4 kg 

6-7 kg 


5-6 kg 

2-3 kg 


Mevachilik va 

Sabzavotchilik 

23.  

Sarimsok piyozdan urtacha necha tsentner hosil 

olinadi? 

80-100 ts 

50-65 ts 

60-75 ts 

70-85 ts 

Mevachilik va 

Sabzavotchilik 

24.  

Sabzi o‘simligini sizot suvi joylashgan erlarda necha 

marta sugoriladi? 

5-6 marta 

3-4 marta 

6-8 marta 

8-10 marta 

Mevachilik va 

Sabzavotchilik 

25.  

Kechki sabzidan urtacha necha tsentner xosil 

olinadi? 

250-300 ts 

130-130 ts 

150-250 ts 

300-450 ts 

Mevachilik va 

Sabzavotchilik 

26.  

Lavlagi ekinini 1ga maydonga urugini ekish 

normasi? 

12-14 kg 

8-10 kg 


10-12 kg 

12-16 kg 

Mevachilik va 

Sabzavotchilik 

27.  

YArim issik parniklarga solinadigon gung va 

chirindi -tuprok 

aralashmalari mikdori 

kancha buladi? 

0,8 t va 0,40 t 

1,5 t va 1 t 

1,0 t va 0,6 t 

0,6 t va 0, 30 t 

Mevachilik va 

Sabzavotchilik 

28.  

Karamdosh sabzavotlarni usish va rivojlanish uchun 

optimal xarorat kancha 

bulishi lozim? 

 17-19 


0

 8-10 0

 12-14 0

 40-41 0

Mevachilik va Sabzavotchilik 

29.  


Bodringni o‘sish va 

rivojlanish uchun optimol 

xaroratni belgilang? 

 25-35 


0

 20-25 0

 30-35 0

 35-40 0

Mevachilik va Sabzavotchilik 

30.  


Qaysi sabzavotlar texnik 

etilganda iste’mol 

qilinadi? 

Karam, bodring, 

baqlajon 

Pomidor, qovun 

Bodring, lavlagi, tarvuz  Qovun rediska 

Mevachilik va 

Sabzavotchilik 

31.  


Qaysi sabzavotlar biologik 

etilganda iste’mol 

qilinadi? 

Pomidor, qovun, 

tarvuz 

Rediska, karam Lavlagi, sabzi 

Turp, sholg‘om 

Mevachilik va 

Sabzavotchilik 32.  

Qaysi sabzavot texnik xam 

biologik etilganda iste’mol 

qilinadi? 

Qalampir  

Baqlajon 

Sabzi 

Turp  


Mevachilik va 

Sabzavotchilik 

33.  

SHo‘radoshlar oilasiga kiruvchi sabzavotlar 

qaysilar? 

Osh lavlagi, 

ismaloq 


Turp, sholg‘om 

Pomidor, bodring 

Qalampir rediska 

Mevachilik va 

Sabzavotchilik 

34.  


Qalampir o‘simligining 

achchiq yoki chuchuk 

bo‘lishiga qaysi modda 

ta’sir etadi? 

Kapienin 

Karotin 


Likopin 

Kvarsetin 

Mevachilik va 

Sabzavotchilik 

35.  

Sabzavotlarni bargi va etilmagan mevasiga yashil 

rang beruvchi pigment 

qaysi? 

Xlorofill Karotin 

Kapsenin 

Likopin 

Mevachilik va 

Sabzavotchilik 

36.  


Vegetativ yo‘l bilan qaysi 

sabzavotlar ko‘payadi? 

Kartoshka, 

sarimsoq piyoz  

Bodring, qovun 

Turp sholg‘om 

Rediska qalampir 

Mevachilik va 

Sabzavotchilik 

37.  


Pomidorni qizarishiga 

qaysi pigment ta’sir etadi? 

Likopin 

Kapsenin 

Karotin 

Kvarsetin 

Mevachilik va 

Sabzavotchilik 

38.  

Kartoshkani tarkibida qanaqa modda ko‘p? 

Kraxmal 


Vitamin S 

Oqsil 


Uglevod 

Mevachilik va 

Sabzavotchilik 

39.  


Sabzi qaysi botanik oilaga 

kiradi? 


Soyabonguldoshlar 

Tomatdoshlar 

SHo‘radoshlar 

Qovoqdoshlar 

Mevachilik va 

Sabzavotchilik 

40.  

Sabzavotlar tarkibida qanaqa organik kislotalar 

mavjud? 


Limon, olma 

shavel, 


Oksalat, 

chumoli 


Sulfat, xlorid, 

Nitrat oksalat 

Mevachilik va 

Sabzavotchilik 

41.  

Tovar zahiralari nechta turga bo‘linadi 

Barchasi 

joriy zahiralar 

sug‘urta zahiralari 

mavsumiy zahiralar 

Qishloq xo‘jalik 

mahsulotlarini 

saqlash va dastlabki 

ishlash logistikasi 

42.  


Moddiy boylik 

manbalarini ishlab 

chiqaruvchilardan 

iste’molchilarga siljishi 

nechta usulda tashkil Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini 

saqlash va dastlabki 

ishlash logistikasi 


qilinishi mumkin 

43.  


Quyidagi sabzavotlarni 

qaysinisida muzlash 

harorati past? 

harorat 


bosim 

namlik 


kislota 

Qishloq xo‘jalik 

mahsulotlarini 

saqlash va dastlabki 

ishlash logistikasi 

44.  


Omborlarni necha turga 

ajratish mumkin 

Qishloq xo‘jalik 

mahsulotlarini 

saqlash va dastlabki 

ishlash logistikasi 

45.  


Lavlagini saqlash 

paytidagi asosiy 

kechadigan jarayon 

qaysi? 


fiziologik 

jarayon 


fizik jarayon 

mexanik jarayon 

kimyoviy jarayon 

Qishloq xo‘jalik 

mahsulotlarini 

saqlash va dastlabki 

ishlash logistikasi 

46.  


Korxonalar omborlarining 

asosiy vazifalari nechta 

Qishloq xo‘jalik 

mahsulotlarini 

saqlash va dastlabki 

ishlash logistikasi 

47.  


Korxona hududida  

omborlarni mintaqaviy  

joylashtirish uchun 

quyidagi nechta 

tamoyillarga rioya qilish 

kerak 
Qishloq xo‘jalik 

mahsulotlarini 

saqlash va dastlabki 

ishlash logistikasi 

48.  


Omborxona uskunalariga 

kiruvchi, sochiluvchi, 

suyuq va boshqa yuklarni 

saqlash vositalari 

qaysilarga bo‘linadi 

 Barchisi 

yassi va 

qutichalardan 

iborat bo‘lgan 

bunkerlar 

er usti idishlari 

er osti idishlari 

Qishloq xo‘jalik 

mahsulotlarini 

saqlash va dastlabki 

ishlash logistikasi 49.  

Moddiy boylik manbalarni 

etkazib berish nechta 

asosiy variantda bo‘lishi 

mumkin 

Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini 

saqlash va dastlabki 

ishlash logistikasi 

50.  


Moddiy boylik 

manbalarini etkazib berish 

asosiy variantlarini toping 

Barchisi 

shaxsiy ishlab 

chiqarish 

hisobiga 

mavjud ta’minotchilar 

hisobiga 

yangi ta’minotchilarni 

jalb qilish hisobiga 

Qishloq xo‘jalik 

mahsulotlarini 

saqlash va dastlabki 

ishlash logistikasi 

51.  


Logistika tizimida 

omborxona ishining ba’zi 

bir ko‘rsatkichlari 

quyidagilardan qaysilari 

kiradi. 

 Barchisi 

Bir xil 

o‘lchamlar va 

konstruksiyali  

joylashtiriladiga

n birliklarni 

alohida 


omborxona 

bo‘limlariga 

joylashtirish 

kerak 


B)Omborxona bo‘limi 

uzunligi doirasida 

joylashtiriladigan 

birliklar tarkibiy 

qismlarining qat’iy 

belgilangan miqdori 

o‘rnatiladi. 

Agar tovarlar bevosita 

bir-birlari ustiga 

joylashtiriladigan bo‘lsa, 

ularning miqdori 

oldindan aniqlanishi va 

belgilangan miqdordan 

ortib ketmasligi kerak 

Qishloq xo‘jalik 

mahsulotlarini 

saqlash va dastlabki 

ishlash logistikasi 

52.  

Logistika axborot tizimlari necha guruhga bo‘linadi Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini 

saqlash va dastlabki 

ishlash logistikasi 

53.  


Logistika axborot tizimlari 

qaysi guruhlarga bo‘linadi 

Barchisi 

Rejali 


dispozitsion 

Tezkor 


Qishloq xo‘jalik 

mahsulotlarini 

saqlash va dastlabki 

ishlash logistikasi 

54.  

O‘zbekistonda nechta ta paxta tozalash zavodlari 

bor 


120 

130 


140 

150 


Qishloq xo‘jalik 

mahsulotlarini 

saqlash va dastlabki 

ishlash logistikasi 55.  

1 kg anjirdan necha% 

quritilgan mahsulot 

olinadi? 

22-24 

22-28 


18-20 

15-22 


Qishloq xo‘jalik 

mahsulotlarini 

saqlash va dastlabki 

ishlash logistikasi 

56.  

1 kg gilosdan necha% quritilgan mahsulot 

olinadi? 

19-22 

15-20 


14-20 

Окт-18 


Qishloq xo‘jalik 

mahsulotlarini 

saqlash va dastlabki 

ishlash logistikasi 

57.  

1 kg o‘rikdan necha% kaysa olinadi? 

20-28% 


20-22% 

20-25% 


25-30% 

Qishloq xo‘jalik 

mahsulotlarini 

saqlash va dastlabki 

ishlash logistikasi 

58.  


Doimiy omborlarda 

sabzavotlar qatlamlari 

bo‘yicha shamollatish va 

sovutish qanday amalga 

oshiriladi? 

faol 


Tabiiy 

majburiy 

Sun’iy 

Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini 

saqlash va dastlabki 

ishlash logistikasi 

59.  


Qishloq xo‘jaligi 

mahsulotlarni kimyoviy 

nazorat qilishda qaysi 

ko‘rsatkichlar aniqlanadi? 

kimyoviy tarkibi 

zaharli moddalar 

miqdori 

oziqaviylik qimmati 

Sun’iy 

Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini 

saqlash va dastlabki 

ishlash logistikasi 

60.  


Qishloq xo‘jaligi 

mahsulotlarni 

orgonomentik nazorat 

qilishda qaysi 

ko‘rsatkichlar aniqlanadi? 

inson sezgi 

organlariga 

muntazam 

kuzatish 

mahsulotlarni 

loyihalashtirish 

Xidi 


Qishloq xo‘jalik 

mahsulotlarini 

saqlash va dastlabki 

ishlash logistikasi 

61.  

Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarni sosiologik 

nazorat qilishda qaysi 

ko‘rsatkichlar aniqlanadi? 

iste’molchilarning 

bahosi 

inson sezgi organlariga 

muntazam kuzatish 

Tuzilishi 

Qishloq xo‘jalik 

mahsulotlarini 

saqlash va dastlabki 

ishlash logistikasi 


62.  

Qishloq xo‘jaligi 

mahsulotlarni fiziologik 

nazorat qilishda qaysi 

ko‘rsatkichlar aniqlanadi? 

oziqaviylik 

qimmati, 

koloriyasi, biologik 

qimmati 

unuvchanligi, 

zaharli 

moddalari, 

zahardanishi 

hajmi, og‘irligi, zichligi 

Sotib olish 

Qishloq xo‘jalik 

mahsulotlarini 

saqlash va dastlabki 

ishlash logistikasi 

63.  


Qishloq xo‘jaligi 

mahsulotlarning sifatini 

nazorat qilishda 

qo‘llaniladigan o‘lchash 

vositalariga qarab nazorat 

turlari necha? 

Qishloq xo‘jalik 

mahsulotlarini 

saqlash va dastlabki 

ishlash logistikasi 

64.  


Xandak va uyumlar 

qanday tuproq qalinligida 

ko‘miladi (sm)? 

20-40 


Окт-15 

45-50 


15-20 

Qishloq xo‘jalik 

mahsulotlarini 

saqlash va dastlabki 

ishlash logistikasi 

65.  


100 kg undan o‘rtacha 

qancha miqdor non 

chiqadi? 

 120-150 kg  

100-150 kg 

 150-200 kg 

 100-200 kg 

Yo'nalishga kirish 

66.  

 Deratizatsiyalash jarayoni qaysi don 

zararkunandalarga qarshi 

qaratilgan? 

Kemiruvchi 

zararkunandalarga  

Burga - 


toshbaqalarga 

Ombor 


zararkunandalariga * 

 Ombor uzuntumshug‘iga 

Yo'nalishga kirish 

67.  


 Non mahsulotlari turiga 

qarab necha gradus 

haroratda yopiladi? 

 220-280 0C  

200-250 0C 

 150-280 0C 

 200-280 0C 

Yo'nalishga kirish 

68.  

DSZ-2 diafanoskopida donning qanday 

ko‘rsatkichi aniqlanadi? 

Oynavandligi  

Donning 


to‘kiluvchanligi 

 Donning unish kuchi 

 Endosper miqdori 

Yo'nalishga kirish 

69.  

 Non sifati unni qanday ko‘rsatkichlariga bog‘liq? 

 G‘ovakligi va 

yumshoqligiga  

YUmshoqligiga 

G‘ovakligiga 

 Oynavandligi va 

po‘stligiga 

Yo'nalishga kirish 

70.  

Saqlashning osmoanabioz usuli nimaga asoslangan? 

Mahsulot 

hujayralarida 

yuqori osmotik 

bosim hosil 

qilishiga  

Mahsulotga 

yuqori haroratda 

ishlov berishga 

 Mahsulotlarning 

mikroflorasini 

boshqarishga 

 Sovuqlik ta’siriga 

Yo'nalishga kirish 71.  

 SHakllangan xamirning 

tinish muddati qancha 

vaqtni tashkil qiladi? 

25 minutdan 120 

minutgacha  

15 minutdan 100 

minutgacha 

 30 minutdan 150 

minutgacha 

 20 minutdan 200 

minutgacha 

Yo'nalishga kirish 

72.  


Sezgi organlari yordamida 

mahsulot sifatini baholash 

usuli qaysi? 

Organoleptik 

laboratoriya  

qayd qilish 

Hisoblash 

Yo'nalishga kirish 

73.  

O’rik necha xil usulda quritiladi? 

3 xil 


6 xil 

4 xil 


2 xil 

Yo'nalishga kirish 

74.  

Dukkakli, donli ekinlar keltirilgan qatorni 

ko‘rsating? 

 Loviya, no‘xat, 

yasmiq, soya, mosh 

Suli, javdar, no‘xat, 

loviya, mosh 

Bug‘doy, 

no‘xat, mosh, 

loviya, nut 

 Vigna, suli, mosh, 

loviya, bug‘doy 

Suli, javdar, no‘xat, 

loviya, mosh 

Yo'nalishga kirish 

75.  

 Saqlashning anabioz usullari keltirilgan qatorni 

ko‘rsating? 

Termoanabioz, 

osmoanabioz, 

senoanabioz, 

narkoanabioz 

Senoanabioz, 

eubioz, 


termosterilizatsi

ya, filtrlash 

 Kimyoviy 

sterilizatsiya, 

krioanabioz, 

psixroanabioz, abioz 

 Senoanabioz, eubioz, 

psixroanabioz, abioz Yo'nalishga kirish 

 

Download 235.89 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling