Ommaviy oferta


ABONENTNING OPERATORGA BO‘LGAN DA’VOLARINI KO‘RIB ChIQISh TARTIBI


Download 166.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet3/3
Sana12.02.2017
Hajmi166.01 Kb.
1   2   3

7. ABONENTNING OPERATORGA BO‘LGAN DA’VOLARINI KO‘RIB ChIQISh TARTIBI 

7.1.  Aloqa  xizmatlarini  ko‗rsatish  bo‗yicha  majburiyatlarni  bajarmaganligi  yoki  lozim  darajada  bajarmaganligida 

Abonent Operatorga da‘vo qiladi. 


 

10 


7.2.  Da‘vo  yozma  ko‗rinishda  taqdim  etiladi  va  Operator  tomonidan  belgilangan  tartibda  ro‗yxatdan  o‗tkazilishi 

kerak. 


7.3.  Ko‗rsatilmagan,  o‗z  vaqtida  ko‗rsatilmagan  yoki  sifatsiz  ko‗rsatilgan  aloqa  xizmatlari  bilan  bog‗liq  da‘volar 

bunday xizmat ko‗rsatilgan sanadan keyin 6 oy davomida qabul qilinadi. 

7.4. Da‘volarga yozma javoblar ushbu ommaviy ofertaning 7.2-bandiga muvofiq Operator tomonidan ro‗yxatga olish 

sanasidan keyin 30 kun davomida berilishi kerak.  

7.5.  Uchinchi  shaxslarning  Tarmoqdan  ruxsatsiz  foydalana  olish  yo‗li  orqali  aloqa  xizmatlaridan  foydalanish 

natijasida  kelib  chiqqan  kelishmovchiliklarda  amalga  oshirilgan  telefon  so‗zlashuvlarining  tegishliligini 

aniqlash uchun belgilangan tartibda texnik tekshiruv o‗tkaziladi. 

 

8. TOMONLAR JAVOBGARLIGI 

8.1.  Operator  shartnoma  bo‗yicha  majburiyatlarning  bajarmaganligi  yoki  lozim  darajada  bajarmaganligi,  aloqa 

xizmatlarini  ko‗rsatishning  e‘lon  qilingan  sifati,  ularni  ko‗rsatish  muddatlari  va  kamchiliklarni  bartaraf  etish 

muddatlarining  buzilganligi,  aloqa  xizmatlari  va  bu  xizmatlarning  bajaruvchilari  to‗g‗risidagi  axborotning 

ishonchli  emasligi  uchun  O‗zbekiston  Respublikasining  qonun  hujjatlari  yoki  ushbu  Shartnomada  ko‗zda 

tutilgan tartib va miqdorda javobgar bo‗ladi. 

8.2. Abonentda SIM-karta karta yo‗qolgan, o‗g‗irlangan yoki bo‗lmasligining boshqa holatlarida, Abonent Operator 

undan ushbu SIM-kartaga xizmat ko‗rsatishni to‗xtatish to‗g‗risida yozma ariza olgan vaqtgacha SIM-kartadan 

foydalanish bilan bog‗liq bo‗lgan, Operator tomonidan ko‗rsatilgan aloqa xizmatlari uchun haq to‗lash bo‗yicha 

majburiyatga  ega.  Ushbu  voqea  bo‗lgunga  qadar  Abonentning  SIM-kartasi  bilan  bog‗liq  barcha  harakatlar 

Abonent nomidan va uning manfaatlari yo‗lida bajarilgan deb hisoblanadi. 

8.3. Operator Abonent oldida bilvosita yetkazilgan zarar va qo‗ldan chiqarilgan foyda uchun javobgar emas. 

8.4.  Operator  Abonentning  shaxsiy  ma‘lumotlaridan  foydalanish  tartibini  buzganligi  uchun  amaldagi  qonun 

hujjatlarida ko‗zda tutilgan holda javobgar bo‗ladi. 

 

9. FORS-MAJOR 

9.1. Ushbu Shartnoma maqsadlari uchun «Fors-major» Fors-major to‗g‗risida e‘lon qilayotgan tomon barcha oqilona 

xatti-harakatlariga  qaramay,  oldini  olish,  yengib  o‗tish  yoki  cheklash  imkoniyatiga  ega  bo‗lmagan  qandaydir 

voqea-hodisani  bildiradi,  shu  jumladan,  urush,  ommaviy  tartibsizliklar,  ish  tashlashlar,  davlat  hokimiyati 

organlarining  qarorlari,  embargo,  yong‗inlar,  portlashlar,  suv  toshqinlari  yoki  boshqa  tabiiy  ofatlar,  ushbu 

voqea-hodisa  O‗zbekiston  Respublikasida  yoki  uning  tashqarisida  sodir  bo‗lganligidan  qat‘i  nazar;  ammo  pul 

yo‗qligi yoki yetishmasligi Fors-major holati bo‗lib hisoblanmasligi sharti bilan. 

9.2.  Istalgan  Fors-major  holati  yuzaga  kelganda,  ushbu  Shartnoma  bo‗yicha  qaysidir  majburiyatning  (pul  to‗lash 

to‗g‗risidagi  majburiyatdan  tashqari)  Tomon  tarafidan  bajarilishi  bunday  Fors-major  holatiga  taalluqli  bo‗lsa, 

«Ziyon ko‗rgan tomon» darhol ikkinchi Tomonni fors-major holatlarining mavjudligi, boshqa Tomonga ziyon 

va  zararni  kamaytirish  va  Ziyon  ko‗rgan  Tomonga  ushbu  Shartnoma  bo‗yicha  majburiyatlarni  bajarish 

qobiliyatini  tiklash  uchun  barcha  kerakli  choralarni  ko‗rish  to‗g‗risida  yozma  shaklda  xabardor  qiladi  («Fors-

major to‗g‗risida bildirish»). 

Fors-major to‗g‗risidagi bildirish: 

a) Fors-major voqea-hodisasini ko‗rsatishi; 

v) Ziyon ko‗rgan Tomonning o‗z majburiyatlarini bajarish qobiliyatiga uning ta‘sirini oqilona tafsilotlar bilan 

tavsiflash; 

s)  ushbu  Tomon  tarafidan  boshqa  Tomonga  yetkaziladigan  ziyon  yoki  zararni  kamaytirish  va  Ziyon  ko‗rgan 

Tomonning  ushbu  Shartnoma  bo‗yicha  majburiyatlarni  bajarish  qobiliyatini  tiklash  uchun  ko‗riladigan 

choralarni tavsiflash. 

Yuzaga kelgan favqulodda holatlar to‗g‗risida bildirmaslik yoki o‗z vaqtida xabar qilmaslik tegishli Tomonni 

shartnoma bo‗yicha majburiyatlarning bajarilmaganligi uchun uni javobgarlikdan ozod qiluvchi asos sifatida bu 

holatlardan biriga havola qilish huquqidan mahrum qiladi. 

9.3.  Agar  Fors-major  bilan  bog‗liq  holda  Tomonlardan  biri  ushbu  Shartnoma  bo‗yicha  o‗z  majburiyatlarining 

bajarilishini kechiktirsa, bunday kechiktirish davri ushbu Shartnomada ko‗zda tutilgan muddatlarni hisoblashda 

hisobga  olinmaydi  va  bu  Tomon  Fors-major  holati  sabab  bo‗lgan  bajarmaslik  doirasida  Shartnoma  bo‗yicha 

olingan majburiyatning kechiktirib bajarganligi uchun haqli deb topiladi, ammo Fors-major tufayli Tomonlardan 

biri  Fors-major  to‗g‗risidagi  bildirish  uzatilganidan  keyin  oltmish  (60)  kun  davomida  o‗z  majburiyatlaridan 

qaysi  birlarini  bajara  olmasa,  tomonlar  ushbu  Fors-major  holatining  oqibatlarini  aniqlash  uchun  darhol 

maslahatlashishlari va vaziyatga bog‗liq holda Tomonlarning ixtiyoriga ko‗ra kerakli choralarni qabul qilishlari 

kerak.  Agar  Tomonlar  Fors-major  to‗g‗risida  bildirish  topshirilgan  kundan  to‗qson  (90)  kun  davomida  o‗zaro 

maqbul choralar bo‗yicha bitimga kelishmasa, Tomonlardan har biri ushbu Shartnomani bekor qilishi mumkin. 

 

10 ShARTNOMA MUDDATI  

11 


10.1  Ushbu  Shartnomaning  amal  qilish  muddati  uni  tuzish  (Ofertani  akseptlash  sanasi)  (2.1  band)  paytidan 

boshlanadi  va  tomonlarning  ushbu  Shartnoma  buyicha  o‗z  majburiyatlarini  bajarish  vaqtigacha  yoki  uning 

to‗xtatilishigacha  amal  qiladi.  Agar  boshqasi  Shartnomada  tomonlar  bilan  kelishilmagan  bo‗lsa,  ushbu 

Shartnoma belgilanmagan muddatgacha tuzilgan deb hisoblanadi 

 

11. BOSHQA SHARTLAR 11.1. Aloqa sifatining yomonlashishi yoki to‗xtatilishi radioto‗lqinlar tarqalishi va qo‗yilishining tabiiy sharoitlari, 

Abonentning binoga yaqin yoki uning ichida, tunnellar, podvallar va boshqa yer osti inshootlarida bo‗lishi, relef 

va  qurilishning  mahalliy  xususiyatlari;  mahalliy  simli  telefon  liniyalari  va  xalqaro  hamda  shaharlararo  aloqa 

operatorlari  uskunasining  texnik  xarakteristikalari  va  holati;  meteorologik  shart-sharoitlar  va  Operator  ta‘sir 

ko‗rsata  olmaydigan  yoki  ko‗zda  tuta  olmaydigan  boshqa  sabablar  oqibati  bo‗lib  hisoblangan  holda  Operator 

aloqa sifatining yomonlashganligi yoki uning to‗xtatilganligi uchun javobgar bo‗lmaydi.  

11.2.  Abonentga  taqdim  etiladigan  mobil  aloqasi  xizmati  tarmoqning  konstruktiv  xususiyatlariga  ko‗ra  mahalliy 

simli telefon liniyalari operatorlari, xalqaro va shaharlararo aloqa operatorlari uskunasining sifatiga bog‗liq, bu 

operator vakolatiga kirmaydi.  

11.3.  Operator  Abonentning  oldindan  buyurtmasi  asosida  kontent-provayder  tomonidan  Operator  tarmog‗i  orqali 

jo‗natiladigan kontentning taqdim etilmaganligi yoki o‗z vaqtida taqdim etilmaganligi, mazmuni va sifati uchun 

javobgar emas. 

11.4.Aloqa xizmatlarini ko‗rsatish bilan bog‗liq masalalar bo‗yicha barcha nizolar va kelishmovchiliklar O‗zbekiston 

Respublikasining  amaldagi  qonun  hujjatlari  va  ushbu  Shartnoma  shartlariga  muvofiq  tomonlar  tarafidan  hal 

etiladi.  Tomonlar  kelishuvga  kelmagan  kelishmovchiliklar  Toshkent  shahar  sud  organlarida  (O‗zR  FPK  243-

moddasida ko‗zda tutilgan tartibda) ko‗rib chiqilishi lozim. 

11.5.  Ushbu  Oferta  shartlari  asosida  shartnoma  tuzib,  Tomonlar  barcha  sud  da‘volari  Operatornin  joylashgan  joyi 

bo‗yicha taqdim etilishi to‗g‗risida kelishib oldilar. 

11.6. Abonentning ko‗rsatilgan aloqa xizmatlari uchun yuzaga kelgan va u tomonidan ixtiyoriy tartibda to‗lanmagan 

Operator oldidagi qarzi notariuslar tomonidan bajariladigan ijro yozuvlari asosida da‘vo ish yuritishi tartibida

buyruq tartibida, shuningdek so‗zsiz tartibda majburan undirilishi kerak. 

11.7. Abonent ushbu Ofertaning 3.2-bandida ko‗zda tutilgan tartibda tariflarning o‗zgarganligi to‗g‗risida Operator 

tomonidan  tarqatilgan  axborotni,  shuningdek  uning  Operatorga  bog‗liq  bo‗lmagan  sabablarga  ko‗ra  hisoblarni 

olmagan  holda,  Operator  ularning  olinmaganligi  uchun  javobgar  emas  va  bu  bo‗yicha  da‘volarni  qabul 

qilmaydi.  

11.8.  Ushbu  Shartnoma  shartlariga  muvofiq  Operator  tomonidan  ko‗rsatiladigan  aloqa  xizmatlari  to‗g‗risidagi 

qo‗shimcha  axborotdan  Operator  ofislarida,  Operator  tijorat  vakillarining  Vakolatlangan  ofislarida,  axborot-

ma‘lumot  xizmat  ko‗rsatish  tizimida  foydalanish  mumkin,  shuningdek  Operator  tomonidan  ommaviy  axborot 

vositalarida hamda operatorning rasmiy WEB-saytiga joylashtiriladi. 

11.9.Shartnomani  bitta  Abonent  –  jismoniy  shaxsdan  boshqa  jismoniy  shaxsga  qayta  rasmiylashtirish  faqat  ikkala 

shaxs ishtiroki va pasportlarini taqdim etganda mumkin. 

11.10.Ushbu  Shartnomaning  bajarilishi  bilan  bog‗liq  bo‗lgan  yoki  undan  kelib  chiqadigan  barcha  habarlar, 

bildirishlar  Shartnomada  (Ro‗yxatga  olish  Blankida)  ko‗rsatilgan  xat-xabarlarni  yetkazib  berish  manzillari 

bo‗yicha tomonlar tarafidan bir-birlariga jo‗natilishi kerak. 

11.11. Ushbu Oferta rus tilida tuzilgan va o‗zbek tiliga tarjima qilingan.  Ushbu Ofertaning qaysidir qoidalarini talqin 

qilishga nisbatan nizo kelib chiqqan holda, Rus tilidagi tahrir ustuvor kuchga ega. 
Download 166.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling