Ona tili VII sinf ( haftasiga 2 soat ) O’quv dasturi bo’yicha mavzuiy rejalashtirish I chorak


Download 116.39 Kb.
Sana29.02.2020
Hajmi116.39 Kb.

Ona tili VII sinf ( haftasiga 2 soat ) O’quv dasturi bo’yicha mavzuiy rejalashtirish I choraksoat

O’tish vaqti

Uyga vazifa

6-sinfda o’tilganlarni takrorlash

1-dars

Til va nutq

1
4-mashq

2-dars

Fonetika bo’yicha o’tilganlarni takrorlash

1
9-mashq

3-dars

Imlo bo’yicha o’tilganlarni takrorlash

1
gap tuzish

4-dars

Qo’shimchalarva ularning imlosi bo’yicha o’tilganlarni takrorlash

1
17-mashq

5-dars

Leksikologiya bo’yicha o’tilganlarni takrorlash

1
21-mashq

6-dars

Fe’l so’z turkumi bo’yicha o’tilganlarni takrorlash

1
25-mashq

7-dars

Ot so’z turkumi bo’yicha o’tilganlarni takrorlash

1
30-mashq

8-dars

Sifat so’z turkumi bo’yicha o’tilganlarni takrorlash

1
34-mashq

9-dars

Son so’z turkumi bo’yicha o’tilganlarni takrorlash

1
37-mashq

10-dars

Ravish so’z turkumi bo’yicha o’tilganlarni takrorlash

1
40-mashq

11-dars

1-nazorat diktanti

1
takrorlash

12-dars

Olmosh so’z turkumi va uning taNIfi

1
45-mashq

13-dars

Ko’rsatish Olmoshlari

1
gap tuzish

14-dars

Ko’rsatish olmoshining talaffuziva imlosi

1
50-mashq

15-dars

Kishilik olmoshlari

1
56-mashq

16-dars

O’zlik olmoshi

1
60-mashq

17-dars

2-NI test

1
TakrorlashII Chorak

18-dars

So’roq olmoshlari

1
66-mashq

19-dars

Belgilash olmoshlari

1
69-mashq

20-dars

Gumon olmoshlari

1
72-mashq

21-dars

Bo’lishsizlik olmoshlari

1
77-mashq

22-dars

Olmoshlar o’rnida qo’llanadigan so’zlar

1
80-mashq

23-dars

Olmoshlarning tuzilishiga ko’ra turlari

1
85-mashq

24-dars

Sodda va qo’shmaolmoshlar. Ularning imlosi

1
89-mashq

25-dars

Juft va takroriy olmoshlar. Ularning imlosi

1
93-mashq

26-dars

3-NI ijodiy bayon

127-dars

Mustahkamlash

1
4-topshiriq

28-dars

Ismlarning munosabat shakllari

1
98-mashq

29-dars

Ismlarning lug’aviy shakllari va munosabat shakllari

1
101-mashq

30-dars

Egalik shakllari va ularning imlosi

1
106-mashq

31-dars

Sifatdosh va harakat nomlaridagi egalik qo’shimchalarning vazifasi

1
110-mashqIII Chorak

32-dars

Egalik qo’shimchali so’zlarning imlosi

1
Takrorlash

33-dars

4-NI nazorat diktanti

1
Takrorlash

34-dars

Kelishik shakllari

1
115-mashq

35-dars

Bosh kelishik shakli

1
119-mashq

36-dars

Qaratqich kelishigi shakli

1
123-mashq

37-dars

Tushum kelishigi shakli

1
128-mashq

38-dars

Jo’nalish kelishigi shakli

1
131-mashq

39-dars

O’rin payt kelishigi shakli

1
136-mashq

40-dars

Chiqish kelishigi shakli

141-dars

Ismlarni kesimgaxoslovchi shakllar

142-43

darslar


5-NI Insho

2Yordamchi so’z turkumlari

44-dars

Yordamchi so’zlar

145-dars

Ko’makchilar

146-dars

6-NI test

147-dars

Sof ko’makchilar

148-dars

Vazifadosh ko’makchilar

149-dars

Ko’makchilarning ma’no turlari

150-dars

Ko’makchilar va qo’shimchalar ma’nodoshligi

151-dars

Ko’makchilar bilan birga kelgan so’zlarning shakllari

152-dars

Mustahkamlash

153-54-darslar

7-NI nazorat diktanti

2IV Chorak

55-dars

Bog’lovchilar

156-dars

Bog’lovchilarning vazifalariga ko’ra turlari

157-dars

Teng bog’lovchilar

158-dars

Sof va vazifadosh bog’lovchilar

159-dars

Biriktiruv bog’lovchilar

160-dars

Ayiruv bog’lovchi

161-dars

Zidlov bog’lovchi

162-dars

Inkor bog’lovchi

163-dars

Yakka va takror bog’lovcvhilar

164-dars

Ergashtiruvchi bog’lovchilar

165-dars

Sabab bog’lovchilari

166-dars

Aniqlov bog’lovchi

167-dars

Shart bog’lovchilar

168-69-darslar

8-NI

270-dars

Yuklama haqida ma’lumot

171-dars

Sof va vazifadsosh yuklamalar

172-dars

So’roq va taajjub yuklamalar

173-dars

Ayiruv – chegaralov yuklamalari

174-dars

Kuchaytiruv- ta’kid yuklamalari

175-dars

9-NI test

176-dars

O’xshatsh- qiyoslash yuklamalari

177-dars

Gumon va inkor yuklamalari

178-dars

Takrorlash

1

79-dars

Undov so’zlar

180-dars

His-hayajon undovlari

181-dars

Buyruq-xitob undovlari

182-dars

Taqlid so’zlar

183-dars

Taqlid so’zlarningtuzilishi va imlosi

184-dars

Modal so’zlar

185-dars

Modal so’zlarning ma’no turlari

186-87-darslar

10-NI Nazorat diktanti

288-dars

Sof va vazifadosh modal so’zlar

189-dars

Tasdiq va inkor so’zlar

190-dars

Mustahkamlash

191-dars

Olmosh yuzasidan o’tilganlarni takrorlash

192-dars

Egalik va kelishik shakllariyuzasidan o’tilganlarni takrorlash

193-94-darslar

11-NI

295-dars

Yordamchi so’zlar yuzasidan o’tilganlarni takrorlash

196-dars

Undov, taqlid va modal so’zlar yuzasidan o’tilganlarni takrorlash

197-dars

12- NI Test

198-dars

Asosiy atamalar ustida ishlash

199-dars

Ish qog’ozlari ustida ishlash

1100-101-darslar

Takrorlash

2102-dars

Yakuniy dars

1Download 116.39 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling