Oraliq nazorat savollari


Download 15.18 Kb.
Pdf ko'rish
Sana28.11.2017
Hajmi15.18 Kb.

Oraliq nazorat savollari 

 1. Qaysi moddaning molekulyar massasi eng katta? 

A) karbonat angidrid; B) sul`fat kislota; C) ichimlik soda 

D) sirka kislota; E) malaxit 

2.  Modda  molekulasining  massasi  5,65 

  10-26

  bo`lsa,  uning  nisbiy  molekulyar 

massasi qanchaga teng? A) 34 B) 36 C) 38 D) 32 E) 48 

3. Agar nisbiy atom massa birligi qiymati sifatida uglerod (12) izotopi massasining 

1/12  qismini  emas,  1  atom  uglerod  massasi  (12)  ni  qabul  qilsak,  moddaning  bir 

mol’ miqdorining massasi qanday o`zgaradi? 

A) o`zgarmaydi B) 12 marta ortadi C) 12 marta kamayadi  

D) modda tarkibiga kiruvchi elementlar massalariga qarab o`zgaradi  

E) elementlar izotoplari massasiga qarab o`zgaradi 

4. Yer qobig`i massasining 47,2 % kislorod va 8.8 % alyuminiydan iborat. Undagi 

alyuminiyning har bir atomiga kislorodning necha atomi to`g`ri keladi? 

A) 15 B) 12 C) 9 D) 6 E) 3 

5. Besh valentli element oksidi tarkibida 56,33 % kislorod bor. Elementning nisbiy 

atom massasini aniqlang. 

A) 75   B) 31   C) 14   D) 122   E) 208,7 

6. Davriy sistemaning IV gruppa elementining hosil qilgan yuqori valentli xloridi 

va  oksidining  molekulyar  massalari  nisbati  17:6  ni  tashkil  etadi.  Bu  elementni 

aniqlang. 

A) qo`rg`oshin; B) uglerod; C) germaniy; D) qalay; E) kremniy 

7.  Magniy  gidroksiddagi  magniy,  kislorod  va  vodorodlarning  massalari  nisbatini 

ko`rsating. 

A) 6:10:1; B) 6:8:1; C) 12:16:8; D) 12:16:1; E) 3:4:0,5 

8.  Uglerod  bilan  kislorod  qanday  og`irlik  nisbatlarida  reaksiyaga  kirishishi 

mumkin? 


A) 1:1,5 va 1:3 B) 1,5:2 va 3:4 C) 1,5:2 va 1,5:4 D) 3:4 va 1:2  E) 1:1,33 va 1:2,67  

9. Bir element oksidi tarkibida 50,45 % kislorod bor. Agar shu elementning nisbiy 

atom massasi 55 ga teng bo`lsa, uning valentligi nechaga teng bo`ladi? 

A) 7   B) 6   C) 5   D) 4   E) 2 

10. Tarkibi faqat uglerod va vodorod atomlaridan iborat bo`lgan moddaning nisbiy 

molekulyar massasi 44 ga teng. Uning molekulyar formulasini aniqlang. 

A) C

3

H6

   B) C


3

H

8   C) CO

2

   D) C3

H

4   E)C

3

H11.  5  molg’  kaliy  sulg’fat  tarkibidagi  kaliy  elementi  necha  gramm  kaliy  xlorid 

tarkibida bo`ladi? 

A) 750   B) 740   C) 745   D) 755   E) 760 

12.  Ikki  xil  atomlardan  tashkil  topgan  birikmalarning  tarkibi  A

x

By

  formula    bilan 

ifodalanadi, x va  y quyidagilarning qaysi biri bilan bog`liq? 

A) A va B moddalarning atom massalari 

B) A va B moddalarning  nisbiy atom massalari 

C) A va B atomlarning valentligi       

D) A va B atomlardagi elektronlar soni 

E) A va B atomlarning tartib nomerlari 

13. Mis atomining absolyut massasi necha gramm? 


A) 3,9 

 10-23

   B)1,1 

 10


-22

    C) 6,4 

 10


-23

   D) 2 


 10


-22

   E) 3 


 10


-22

 

14. Massaning atom birligi qiymatini ko`rsating. A) 2

10-23

   B) 1,66

10

-24   C) 1   D) 1/12    E) 12 

15. Agar molekulaning massasi 44 m.a.b. ga teng bo`lsa, uning 1 mol’ miqdoridagi molekulalar massasini toping. 

 


Download 15.18 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling