O’rnatilgan tizimlarning dasturiy ta’minotini ishlab chiqish fanidan test savollari 4 kurs


Download 121.95 Kb.
bet2/4
Sana03.10.2020
Hajmi121.95 Kb.
1   2   3   4

28

Axborot-boshqaruv tizimi bo’linishi - …

A.

bir nechta qurilmalarga bo’linishi, bir-birdan uzoqda joylashib, aloqa kanallari orqali bog’lanishi

B.

bir nechta qurilmalarga bo’linishi, bir-birdan uzoqda joylashib, aloqa kanallari orqali bog’lanmasligi

C.

obektni boshqairsh bevosita yaqin qurilgan, aloqasi to’g’ri konstruksiyalangan, jamlangan qurilmalar

D.

obektni boshqairsh uchun to’g’ridan-to’g’ri qurilgan, aloqasi konstruksiyalanganmagan, jamlangan qurilmalar

29

Axborot-boshqaruv tizimi aparat va daturiy yelementlari tarkibi:

A.

kiritish/chiqarish qurilmasi, obektlarni biriktirish qurilmasi, hisoblash bloki, tarmoq bloki, kontroller, tizimli dasturiy ta’minot, instrumental dasturiy ta’minot, amaliy dasturiy ta’minot

B.

kiritis/chiqarish qurilmasi, ta’minot bloki, isoblash bloki, tarmoq bloki, kontroller, tizimli dasturiy ta’minot, instrumental dasturiy ta’minot, amaliy dasturiy ta’minot

C.

boshqaruv qurilmasi, ta’minot bloki, isoblash bloki, tarmoq bloki, kontroller, tizimli dasturiy ta’minot, instrumental dasturiy ta’minot, amaliy dasturiy ta’minot

D.

boshqaruv qurilmasi, ta’minot bloki, isoblash bloki, tarmoq bloki, kontroller, instrumental dasturiy ta’minot, amaliy dasturiy ta’minot

30

O’rnatilgan hisoblash tizimi (embedded system) – …

A.

aniqlangan funksiyalar jamlanmasini bajaruvchi ixtisoslashtirilgan axborot-boshqaruv tizimi

B.

ixtisoslashtirilmagan axborot-boshqaruv tizimi

C.

aniqlangan funksiyalar jamlanmasini bajaruvchi ixtisoslashtirilmagan axborot-boshqaruv tizimi

D.

aniqlanmagan funksiyalar jamlanmasini bajaruvchi ixtisoslashtirilmagan axborot-boshqaruv tizimi

31

Har qanday hisoblash tizimini o’zida o’rnatilga tizim deb hisoblash mumkin, qaysindaki…

A.

shaxsiy kompyuter yemas, portativ yoki undan kattaroq universal kompyuterda

B.

shaxsiy kompyuter, portativ yoki undan kattaroq universal kompyuterda

C.

shaxsiy kompyuter, portativ kompyuter yemas balki undan kattaroq universal kompyuterda

D.

shaxsiy , portativ kompyuterda lekin undan kattaroq universal kompyuterda yemas

32

O’zida o’rnatilga tizimlarning bo’linishi - …

A.

bu maydon jihatidan tarqatilgan o’rnatilgan tizim

B.

bu maydon jihatidan tarqatilmagan o’rnatilgan tizim

C.

tarqatilmagan o’rnatilgan tizim

D.

bu bo’linmagan o’rnatilgan tizim

33

Bo’lingan o’rnatilgan tizimlar qanday harakterga yega?

A.

komponentalar orasida aloqaning kuchsiligi

B.

obektlar orasida aloqaning mavjudligi

C.

tarmoq komponentalari orasidagi aloqning kuchsizligi

D.

tarmoq komponentalari orasidagi aloqning mavjudligi

34

O’rnatilgan hisoblash tizimlarinig o’ziga xos xususiyatini belgilang.

A.

katta bo’lmagan aparat resurslari; real vaqt shkalasi; yuqori ishonchlilik va xavfsizlik talablariga rioya qilish;

B.

katta bo’lmagan aparat resurslari; real vaqt shkalasi; yerganomika talablariga rioya qilish;

C.

katta aparat resurslari; real vaqt shkalasi; yuqori ishonchlilik va xavfsizlik talablariga rioya qilish;

D.

katta aparat resurslari; real bo’lmagan vaqt shkalasi; yuqori ishonchlilik va xavfsizlik talablariga rioya qilish;

35

O’rnatilgan tizimlar barpo qilingan asosiy komponentani ko’rsating

A.

kontrollerlar

B.

operativ xotira

C.

kesh xotira

D.

boshqaruv qurilmasi

36

Kontroller quyidagilarni boshqarishi mumkin-…

A.

fuksional bloklar va kompyuter tashqi qurilmalarini

B.

funksional bloklar va o’zini

C.

oz’ini va komp. tashqi qurilmalarini

D.

funksional bloklar, tashqi qurilmalar va inson omilini

37

Bo’lingan axborot-boshqaruv tizimlarida kontrollerlar…

A.

kontrollerlar tizimida birlashtiriladi

B.

kontrollerlar tzimida birlashtirilmaydi

C.

hech qanday vazifa bajarmaydi

D.

qandaydir vazifa bajaradi

38

Sanoat va bortovoy kontrollerlarga qo’yiladigan talablar?

A.

Ishonchli va xavfsiz

B.

resurslar bilan

C.

texik savollar bilan tashkillashtirilgan

D.

hech qanday talab qo’yilmaydi

39

Bajarilish joyiga qarab kontroller turlari?

A.

integrallashgan sanoat, instrumental, bort kontrollerlar, mikrokontrollerlar

B.

sanoat, instrumental, bort kontrollerlar, aerokosmik mikrokontrollerlar

C.

sanoat, instrumental, bort kontrollerlar, avtomobil mikrokontrollerlar

D.

sanoat, instrumental, bort kontrollerlar, uchish aparatlari kontrollerlari, mikrokontrollerlar

40

Kontroller dasturlanishi darajasi bo’yicha quyidagilarga bo’linadi

A.

mantiqiy dasturlashtiriladigan, daturlashtiriladigan, maxsuslashtirilgan

B.

mantiqiy dasturlashtiriladigan, daturlashtirilmaydigan, maxsuslashtirilgan

C.

mantiqiy dasturlashtiriladigan, daturlashtirilmaydigan, maxsuslashtirilmaydigan

D.

mantiqiy dasturlashtiriladigan, dasturlashtiriladigan, umumiy

41

Kontrollerlarni bevosita dasturlash mumkinmi?

A.

yo’q, apparat resurslar kamligi uchun

B.

ha, apparat resurslar ko’pligi uchun

C.

yo’q, dasturiy vositaar kamligi uchun

D.

ha, dasturiy vositalar ko’pligi uchun

42

CHipdagi tizim (System on a Chip, SoS) -

A.

umuman olganda bir chipdagi integrallashgan protsessorli tizim

B.

umuman olganda bir chipdagi integrallashgan kontrollerli tizim

C.

umuman olganda bir chipdagi integrallashgan boshqaruv qurilmali tizim

D.

umuman olganda bir chipdagi integrallashgan xotira modulli tizim

43

DVB (Digital Video Broadcasting) nima?

A.

Java ga asoslangan raqamli TV ni loyihalashda qo’llaniladigan standart

B.

Java ga asoslangan ma’lumotlarni raqamli TV ga uzatishda qo’llaniladigan standart

C.

Java ga asoslangan o’rnatilgan tizimni loyihalashda ishlatiladigan standart

D.

Java ga asoslangan raqamli TV ni baxolashda qo’llaniladigan standart

44

OCAP (OpenCable Application Forum) nima?

A.

dasturlarni o’tkazish interfeysini qo’llab quvvatlovchi tizimli dasturiy daraja

B.

ma’lumotlarni o’tkazish interfeysini qo’llab quvvatlovchi tizimli dasturiy daraja

C.

ma’lumotlar ochiqliligini ta’minlovchi tizimli dasturiy daraja

D.

ma’lumotlarni o’tkazishni ta’minlovchi notizimli dasturiy daraja

45

Registr bu -

A.

Ikkilik sanoq sistemasidagi ma’lumotlar (mashina so’zi)ni vaqtincha saqlovchi yelektron sxema

B.

mashina operatsiyasida qatnashuvchi son yoki simvol

C.

bir necha sodda amallarni buyruqlar bo’yicha bajaruvchi qurilma

D.

bank yelektron yacheykasi

46

Mantiqiy ko’paytirish amalini … bajaradi

A.

VA mantiqiy yelementi

B.

YoKI mantiqiy yelementi

C.

INKOR mantiqiy yelementi

D.

YoKI YeMAS mantiqiy yelementi

47

Energiya uzatuvchi, kanalni ochish yoki yopishga mo’ljallangan qurilma … nomlanadi

A.

Deshifrator

B.

Kommutator

C.

Kalit yelementi

D.

Konsentrator

48

Ikkilik sanoq sistemasidagi sonlarni qo’shish uchun mo’ljallangan qurilma …

A.

Summator

B.

Kommutator

C.

Multipleksor

D.

Deshifrator

49

Qaysi qurilma rejimni o’rnatadi va protsessor boshqarish va rejimini tekshirish uchun foydalanilgan registrlarni tekshiradi?

A.

Kiritish/chiqarish kontrolleri

B.

Xotirani boshqarish qurilmasi

C.

Tezkor xotira

D.

Qurilmalar drayveri

50

Bus protocol nechta funksiyani o’z ichiga oladi?

A.

10

B.

8

C.

6

D.

4

51

Qurilma drayverining qanday funksiyasi boshqa aparat ta’minotini dasturiy ta’minot orqali boshqarishga imkon beradi?

A.

Hardware Enable

B.

Hardware Startup

C.

Hardware Release

D.

Hardware Acquire

52

Uzilishlarni qayta ishlash jarayonining qaysi biri qayta ishlashni kodlashtiradi?

A.

Interrupt-Handler Servicing

B.

Interrupt-Handling Startup

C.

Interrupt-Handling Shutdown

D.

Interrupt-Handling Enable

53

Qanday rejimda bir qancha ma’lumot tiplari aktiv holatda bo’ladi va ishlatiladi?

A.

bandlik holatida

B.

tugallanmagan holatda

C.

aktiv bolmagan holatda

D.

aktiv holatda

54

Aparat vositalar necha xil rejimda bo’lishi mumkin?

A.

3

B.

2

C.

1

D.

4

55

Qurilma drayverining quyida keltirilgan qaysi funksiyasi dasturiy ta’minotga istisno tarzida boshqa aparat ta’minotini boshqarishga imkon beradi?

A.

Hardware Acquire

B.

Hardware Enable

C.

Hardware Release

D.

Hardware Startup

56

Aparat ta’minoti va operatsion tizim o’rtasida o’rta pog’onada va dastur po’g’onasida aloqa qiluvchi qurilma qanday nomlanadi?

A.

qurilma drayveri

B.

kiritish/chiqarish qurilmasi

C.

protsessor

D.

modem

57

Qaysi biri o’rnatilgan tizimning asosiy komponentasi hisoblanadi?

A.

Kontrollerlar

B.

SHinalar

C.

Mikroprotsessor

D.

mikrokontroller

58

Kontrollerning asosiy maqsadi nima?

A.

real obektlarni boshqarish

B.

uzluksiz ta’monitni ta’minlab berish

C.

aloqa kanallarini boshqarish

D.

simsiz aloqa liniyalarini boshqarish

59

Kontroller turlari

A.

ishlab chiqarish kontrollerlari, qurilmalar kontrolleri, bortovoy kontroller, integratsiyalangan bajarilishni boshqarish konrollerlari, dasturlash mantiqiy kontrollerlari, maxsus kontrollerlar

B.

tarmoq kontrolleri, ishlab chiqarish kontrolleri

C.

ma’lumotlat bazasini boshqarish kontrolleri

D.

intellektual tizimlarni boshqarish kontrolleri

60

Kontrollerlar qanday xususiyatlarga yega?

A.

Nisbatan kichik aparat resursi, to’g’ridan-to’g’ri dasturlash imkoniyati yo’qligi, (ko’p hollarda) foydalanuvchi uchun interfeys yo’qligi, o’ziga xos foydalanilishi

B.

boshqarish uchun qulay va funksional interfeysi, real obektlarni boshqarish uchun katta funksional imkoniyati

C.

moslashuvchan, ishonchli, imkoniyat, yaxlitlik

D.

barcha javoblar to’g’ri

61

Mikrokontroller bu-

A.

mikroprotsessor yelementlar bazasida ishlovchi kontroller

B.

analog-raqamli o’zgartiruvchi qurilma

C.

demodulyator

D.

Raqamli-analog o’zgartiruvchi qurilma

62

Kristaldagi tizim nima?

A.

protsessor bilan integrallashgan yagona kristaldagi tizim

B.

operativ xotira bilan integrallashgan yaqona kristaldagi tizim

C.

xotira hajmi bilan integrallashgan yagona kristaldagi tizim

D.

qattiq disk bilan integrallshgan yagona kristaldagi tizim

63

Quyidagi qaysi 3 ta tizimli blok kristaldagi tizimni tashkil qiladi?

A.

protsessor, xotira, mantiq

B.

protsessor, mantiq, OZU

C.

protsessor, OZU , shina

D.

protsessor, shina, analog-raqamli o’zgartirgich

64

Markaziy protsessor nima?

A.

tizimni boshqarishning yeng asosiy yelementlaridan biri.

B.

ma’lumotlarni boshqarishning yeng asosiy yelementlaridan biri.

C.

Tizim bo’laklarining yeng asosiy yelementlaridan biri

D.

kengeshittirish tamoqlarining yeng asosiy yelementlaridan biri

65

markaziy protsessor nimaga yo’naltirilgan

A.

boshqaruvga

B.

tizimning ma’lim yelementlariga ruxsatni ta’minlashga

C.

hisoblashlarni samaradorligini ta’minlashga

D.

uzluksiz ta’minotni ta’minlashga

66

Protsessor yadrosi qanday sxema asosida qurilishi kerak?

A.

triggerlar bazasida qilingna saqlovchi yacheykalarga asoslangan statik sxema asosida

B.

j-k triggerlari bazasida qilingan saqlovchi yacheykalarga asoslangan statik sxema asosida

C.

R-S triggerlari bazasida qilingan saqlovchi yacheykalarga asoslangan statik sxema asosida

D.

T triggeri bazasida qilingan saqlovchi yacheykalarga asoslangan statik sxema asosida

67

Ta’minotni boshqarish tizimi nima?

A.

harqanday yelektr sxema asosi

B.

zaxirani ta’minlash

C.

uzluksizlikni ta’minlash

D.

barcha javoblar to’g’ri

68

Ta’minot yoqilgandan so’ng platada qanday jarayonlar ro’y beradi?

A.

o’tish jarayonlari

B.

statistik jarayonlar

C.

dinamik jarayonlar

D.

ma’lumot uzatish jarayonlari

69

Ta’minotni boshqarish tizimi t ishlash jarayonida nimani tekshiradi?

A.

ta’minot zanjiridagi kuchlanish darajasini

B.

butun tizimdagi kuchanish darajasini

C.

chastota bo’laklaridagi kuchlanish darajasini

D.

demodulyator kuchlanish darajasini

70

Nima sababdan katta hajmdagi operativ xotira va flesh xotira kontrollerga bog’lanadi?

A.

platadagi mikrosxemalar sonini kamaytirish uchun

B.

samaradorlikni oshirish va mikrokontroller ishlashini stabillashtirish uchun

C.

bajarilayotgan topshiriqlar sonini oshirish uchun

D.

barcha javoblar to’g’ri

71

CHastotani fazaviy avtosozlash nima?

A.

avtomatik boshqarish tizimi

B.

boshqaruvni nazorat qilish tizimi

C.

ta’minotni nazorat qilish tizmi

D.

xavfsizlikni nazorat qilish tizimi

72

Energiya iste’molini kamaytirish zaruriy vositalari nima?

A.

Ayni vaqtda ishlamayotga bloklarni o’chirish

B.

ta’minotni muntazamlashtirish

C.

energiya sarfini boshqarish tizimlarini soddalshtirish

D.

elektr ta’minotidagi sarfni kamaytirish

73

O’rnatilgan Flash-xotira vazifasi nima?

A.

dasturlarni va nisbatan katta hajmdagi ma’lumotlarni saqlash

B.

har qnday kerakli ma’lumotni saqlash

C.

ma’lumotlarni saqlash va tizimni boshqarish

D.

klient-server tizimini tashkil qiluish

74

O’rnatilgan energiyaga bog’liq bo’lmagan konfiguratsion xotira nimaga mo’ljallangan?

A.

nisabatn katta bo’lmagan axborotlarni saqlash

B.

katta hajmdagi axborotlarni saqlash

C.

katta va kichik hajmdagi axborotlarni saqlash

D.

barcha javoblar to’g’ri

75

Vaqt nazoratchisi nima?

A.

tizim muvaffaqqiyatsizliklariga qarshi himoya tizimi

B.

Ruxsatsiz kirishlardan himoya tizimi

C.

fizik tahdidlardan himoya tizmi

D.

DOS-hujumlardan himoya tizimi

76

CAN (Control area network)

A.

sanoat tarmoqlari texnologiyasi

B.

lokal hisoblash tarmoqlari texnologiyasi

C.

kengeishittirish termolari texnologiyasi

D.

global ma’lumot uzatish texnologiyasi

77

LCD Controller maqsadi nima?

A.

segment displeylari bilan ishlashni soddalashtirish uchun mo’ljallangan

B.

tizimni boshqarish bilan ishlash uchun mo’ljallangan

C.

sanoat tarmoqlari bilan ishlashni soddalashtirish uchun mo’ljallangan

D.

MBBT bilan ishlash uchun mo’ljallangan

78

Hisoblash modeli bu-

A.

hisoblash tizimlari yelementlari o’rtasidagi qoidalar to’plami

B.

arifmetik logik tizim yelementlari o’rtasidagi qoidalar to’plami

C.

dinamik tizimlar yordamida hiosblash yelementlari o’rtasidagi qoidalar to’plami

D.

barcha javoblar to’g’ri

79

dastlabki dasturni natija beruvchi dasturga shu hisoblash modeli doirasida tarjima qiluvchi Translyator bu-…

A.

kompilyator

B.

interpretator

C.

tester

D.

debugger

80

C tilidan foydalanish davomida yuzaga keladigan asosiy muammolardan biri (ortiqchasini tanlang)

A.

Meros olishdagi noaniq xulq-atvor

B.

Mavjud bo’lmagan massiv elementiga murojaat

C.

Ko’rsatkichlar bilan bog’liq bo’lgan xatoliklar

D.

Initsializatsiya qilinmagan avtomatik o’zgaruvchilar

81

Kontantali massiv operativ xotiraga ko’chirilmasiligi uchun qaysi kalit so’zdan foydalanish kerak (C tilida)

A.

const

B.

var

C.

temp

D.

nonv

82

22 soni 2lik sanoq tizimida qanday ifodalanadi?

A.

10110

B.

10111

C.

11110

D.

110

83

Qaysi kengaytmalar C tilining mikrokontrollerlar uchun nostandart kengaytmaslariga kirmaydi

A.

GPU yadrosini ishga tushiruvchi spetsifikatorlari

B.

overlay lar

C.

absolyut adreslash

D.

semafora

84

«void *» tipidagi ifodalardan foydalanish uchun qaysi operatr ishlatilishi kerak

A.

goto;

B.

move;

C.

call;

D.

override;

85

Qaysi kalit so’z ifoda tipini nomlash uchun ishlatiladi?

A.

typedef

B.

typeof

C.

define

D.

struct

86

C51 kompilyatori qaysi ma’lumot tipini qo’llab quvvatlamaydi?

A.

string

B.

sbit

C.

enum

D.

sfr16

87

Resurslarni taqsimlash va birgalikda ishlashini ta’minlashni boshqarish mexanizmi, bu-

A.

overlay

B.

patok

C.

semafora

D.

absolyut adreslash

88

Tashqi murojaatlarga ruxsat yetilmagan mashina tilidagi dastur, bu-

A.

obekt moduli

B.

komponovshik

C.

moc-fayl

D.

plagin

89

Obekt faylda qaysi qism bo’lmaydi

A.

sarlavha qismi

B.

ma’lumot

C.

bajariluvchi kod

D.

e’lon qilinmagan ma’lumotlar

90

Qaysi maxsus format WindowsNT va yeskiroq OT kutubxonalarida foydalaniladi

A.

Portable Executable

B.

Intel HEX

C.

Common Objective File Format

D.

Executable and Linkable Format

91

Taqsimlangan kutubxonalardagi qaysi format faqat xotira obrazini saqlashga xizmat qiladi

A.

Intel HEX

B.

Portable Executable

C.

Common Objective File Format

D.

Executable and Linkable Format

92

HEX fayl qatorlari qanday nomlanadi?

A.

zapis

B.

stek

C.

qator

D.

xatboshi

93

Qaysi bazaviy operatsiyalar C tilidagi fayllarda amal qilmaydi?

A.

Nusxalash

B.

O’qish

C.

Yaratish

D.

Yozish

94

Eng mos javobni tanlang. "xatolikni tosihga yordam beruvchi instrumental vosita, bu-"

A.

interpretator

B.

otladchik

C.

simulyator

D.

chegarali o’qish mexanizmi

95

Dastur ishlashini baxolash – bu …

A.

Profilirovanie

B.

Otladka

C.

Testirovanie

D.

Kompilyatsiya

96

Berilgan vazifalar uchu tizmni tekshirish – bu …

A.

Testlash

B.

Sayqallash

C.

Qo’llab quvvatlash

D.

Yaratish

97

Vaqtinchalik harakterga yega bo’lgan defekt - bu..

A.

muvaffaqiyatsizlik( Sboy)

B.

rad yetish(Otkaz)

C.

vaqtinchalik tahlil

D.

tahlil

98

Xatolikni topishga urinish, dasturni testlash uchun bajarish - bu

A.

verifikatsiya

B.

validatsiya

C.

simulyatsiya

D.

emulyatsiya

99

Qaysi vosita oddiy dasturlash uchun testlash imkonini beradi?

A.

simulyator

B.

instrumental mashina

C.

JTAG

D.

Iqlimli o’rnatish

100

"Muloqot oynasidagi testlash afzalliklari: "(ortiqchasini belgilang)

A.

test natijalariga ta’sir qiluvchi inson omili mavjudligi

B.

amalga oshirish uchun qulaylik

C.

arzon narxlarda amalga oshirish

D.

moslashuvchan yechimlar

Mavzu: Taqsimlangan algoritimlar va tizimlar
1.Tizm bu

 1. muntazam o'zaro ta'sir qiluvchi yoki bir biriga bog`liq bo`lgan elementlar guruhidir.

 2. muntazam o’zaro bog’langan ma’lumotlar yig’indisi.

 3. o'z tabiati va maqsadlari bilan tasvirlangan funksiyadir.

 4. Tabiiy va insonparvar harakatlar yig’indisi.

2. "Tizim" tushunchasi nechanchi asrda kashf etildi. 1. XIX – asrda

 2. XVII – asrda

 3. XVIII – asrda

 4. XX – asrda

3. Taqsimlangan tizimlarni necha qisimga bo’lish mumkin. 1. diskret va taqsimlangan tizim

 2. uzluksiz va diskret

 3. uzlukli va diskret

 4. uzliksiz va o’rnatilgan tizim

4. Uzliksiz tizimlarga to’g’ri keladigan javobni aniqlang. 1. ma’lumotlarni uzatish va vaqtga bog’liq bo’lgan dasturlar

 2. ma’lumotlarni uzatish va qabul qilish

 3. vaqtga bog’liq bo’lgan dasturlar

 4. ma’lumotlatni yig’ish va uzatish

5. Diskret tizimlar qanday elementlardan tashkil topgan. 1. fizik yoki mantiqiy

 2. mantiqiy yoki jismoniy

 3. jismoniy yoki fizik

 4. mantiqiy yoki sun’iy intellect

6. Marshrutizatsiyaning vazifasi bu-

a) optimizatsion xarakterga ega bo’lgan tipik taqsimlash

b) ma’lumotlarni kiritish-chiqarish

c) yangi ma’lumotlarni izlab toppish

d) manzilga eltish


7. Intranet nima?

 1. Intranet Internetning boshqa shakli bo'lib, Intranet odatda faqat kompaniya tarmog'idagi foydalanuvchilar uchun ochiqdir.

 2. Aslida, axborot Intranet tizimi - bu Internetning usullari va vositalaridan foydalanadigan korporativ tizim.

 3. Kompaniyalar uni kompaniyaning ofisida joylashgan kompyuterlar va terminallarga jismoniy kirish imkoniga ega

8. Xavfsiz axborotning imkoniyatlari va muammolari Intranet tizimlari kursning kursning qaysi qismida ko’rib chiqiladi? 1. 5 qism

 2. 3 qism

 3. 2 qism

 4. 4 qism

9. Intranet tarmog’idan foydalanishni nechta usuli bor? 1. 2 usul

 2. 6 usul

 3. 1 usul

 4. 4 usul

10. Intranet tarmog’idan foydalanishning usullari to’g’ri ko’rsatilgan qatorni ko’rsating? 1. Birinchidan, hipermedia HTML formatlash tilidan foydalansangiz, kelajakda tugallangan veb-serverlardan biri tomonidan ta'minlanadigan foydalanuvchilarga qulay bo'lgan axborot strukturasini osongina ishlab chiqishingiz mumkin.

 2. Ikkinchidan, foydalanish uchun tayyor bo'lgan bir nechta mijozlar - brauzerlar yoki "brauzerlar" mavjudligi o'zlarining foydalanuvchi interfeyslarini yaratish zarurligini bartaraf etib, ularga axborot olish uchun qulay va ilg'or mexanizmlarni taqdim etadi.

 3. To’g’ri javob yo’q

 4. A va B javob to’g’ri

11. Axborotlarni uzatish qanday amalga oshiriladi? 1. Turli xil usullarda

 2. Oddiy usulda

 3. Murakkab usulda

 4. Sodda usulda

12. Taqsimlangan tizimlar deb nimaga aytiladi? 1. Ular uchun elementlarning yoki elementlar guruxlarining joylashuv predikatlari va tizimning faoliyati muhim ahamiyat kasb etadi

 2. Operatsiyalarni avtomatlashtirishni, ro’yxatga olishni boshqarish va hujjatlarni qo’llab-quvvatlaydigon tizimlarga

 3. bir-biridan uzoqda joylashgan va umumiy parametrlarga ega bo’lgan ma’lumotlar bazalarining to’plamidir

 4. Ular axborot tizimiga kiritilgan barcha ma’lumotlar bazalari uchun markaziy ravishda bir vaqtning o’zida aniqlangan umumiy qoidalarga muvofiq ishlaydigon tizimlar

13. Taqsimlangan axborot tizimi deb nimaga aytiladi? 1. Bir-biridan uzoqda joylashgan va umumiy parametrlarga ega bo’lgan ma’lumotlar bazalarining to’plami

 2. Operatsiyalarni avtomatlashtirishni, ro’yxatga olishni boshqarish va hujjatlarni qo’llab-quvvatlaydigon tizimlarga

 3. Ular uchun elementlarning yoki elementlar guruxlarining joylashuv predikatlari va tizimning faoliyati muhim ahamiyat kasb etadi

 4. Ular axborot tizimiga kiritilgan barcha ma’lumotlar bazalari uchun markaziy ravishda bir vaqtning o’zida aniqlangan umumiy qoidalarga muvofiq ishlaydigon tizimlar

14. Ma'lumotlar markazlashtirilgan tarzda belgilanadigan ______ muvofiq almashiladi 1. Qoidalarga

 2. Tizimlarga

 3. Algoritmlarga

 4. Dasturga

15. Taqsimlangan tizimlar ham boshqa tizimlar kabi o’z ____ bo’yicha faoliyat olib boradi? 1. Algoritmlar

 2. Tizimlar

 3. Qoidalar

 4. Dastur

16. Taqsimlangan algoritmlarning hususiyati? 1. Har bir ma’lumotni to’liq va istalgan(talab qilingan) tarzda yuborilishi va ijobiy javob(signal) kelishi

 2. Bir-biridan uzoqda joylashgan va umumiy parametrlarga ega bo'lgan ma'lumotlar bazalarining to'plamidir

 3. Hujjatlarni izlash va tanlash, ularni ko'rish (hujjat boshqaruv komponentlari orqali) ko'rish imkoniyatiga ega

 4. Kiritilgan o'zgartirishlar faqatgina tegishli operatsiyalar bajarilishi orqali amalga oshiriladi

17. Kaskad modeli qaysi yillarda ishlab chiqilgan? 1. 1980-yillarda

 2. 1970-yillarda

 3. 1990-yillarda

 4. 1960-yillarda

18. Kaskad sxemasi qanday jarayonni nazarda tutadi? 1. Har ikkala bosqichga barobar o’tishni

 2. oldingi bosqichda ish tugaganidan keyin keyingi bosqichga o'tishni

 3. keyingi bosqichda ish tugaganidan keyin oldingi bosqichga o'tishni

 4. ketma-ketlikda o'tishni

19. Kaskad modeli dastlab kim tomonidan taklif etligan? 1. A.D. Royce

 2. W.W.Royce

 3. A.G. Henre.

 4. B.G. Henry.

20. Dastlabki kaskad modelida nechta bosqich mavjud? 1. 7 ta

 2. 6 ta

 3. 8 ta

 4. 10 ta

21. Kaskad modelidagi 2- bosqich qanday? 1. Yordam

 2. Loyihalashtirish

 3. Inkarnatsiya

 4. Moliyalashtirish

22. …- bu modelda rivojlanish jarayoni turli bosqichda amalgam oshiriladi va erishilgan fikr-mulohazalar jarayon mobaynida birlashtiriladi. 1. Spiral

 2. Kaskadli

 3. V model

 4. shartli o’zgaruvchi

23. Forward Engineering (kaskad modeli) konseptsiyasiga qaratilgan spiral modelida alohida modellar qat’iy ravishda keskin tarzda qanday ko’rinishda keladi? 1. ketma-ket

 2. pog’onali

 3. shartli o’zgaruvchi

 4. V model

24. Inkriment so’zi qanday ma’no anglatadi? 1. Pog’onali

 2. Ketma-ket

 3. Shartli

 4. V model

25. Spiral modelda necha xil harakat usuli mavjud? 1. 2 xil

 2. 3 xil

 3. 5 xil

 4. 4 xil

26. Klassik kaskad modelining asosiy kamchiligi nimada? 1. fazalarning “yuqoridan pastga” qat’iy ketma-ketlikdan iboratligida.

 2. fazalarning “pastdan yuqoriga” qat’iy ketma-ketlikdan iboratligida.

 3. fazalarning “yuqoridan pastga” noqat’iy ketma-ketlikdan iboratligida.

 4. qat’iy ketma-ketlikdan iboratligida.

27. Samarali echimlarni qabul qilishni qo'llab-quvvatlash uchun menejerlarga ma'lumot berishga mo'ljallangan axborot tizimlari boshqaruv axborot tizimlari nima deb ataladi? 1. (MIS)

 2. (RedWell)

 3. (KIS)

 4. (Comand)

28. Qabul qilingan qarorlarning natijalari uzoq vaqtdan keyin namoyon bo’ladi, strategik darajadagi maxsus vazifa - bu


Download 121.95 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling