Oshirish kursi uchun barcha fanlardan test savollari


Download 166.51 Kb.
bet3/5
Sana22.09.2020
Hajmi166.51 Kb.
1   2   3   4   5
CTRL+ALT+DEL

519

Konfidensial (maxfiy) axborot – bu … .

* Qonun talablariga mos ravishda kirish huquqi cheklangan axborot

520

Konstitutsiyaviy prinsiplardan birini ko‘rsating:

* Hokimiyat vakolatlarining bo‘linish prinsipi

521

Konstruktiv qobiliyat …

o‘quv–tarbiya ishlarini rejalashtirish va natijasini oldindan ko‘ra bilish.

522

Korrupsiya qanday jinoyat ekanligi qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?

Shaxsning o’z mansab yoki xizmat mavqеidan shaxsiy manfaatlarini yoxud o’zga shaxslarning manfaatlarini ko’zlab moddiy yoki nomoddiy naf olish maqsadida qonunga xilof ravishda foydalanishi, xuddi shuningdеk bunday nafni qonunga xilof ravishda taqdim etish

523

LMS – inglizcha «Learning Management System» so`zlari qanday ma` noni bildiradi?

*Ta`limni boshqarish tizimi degan ma`noni bildiradi

524

LMS tizimlari uchun elеktron ta'lim rеsurslarini qanday standart asosida yaratish tavsiya etiladi?

SCORM

525

Logik formatlash teglari qatorini toping?

* ABBR, ARONYM, ITE, ODE, DEN, EM, KBD, SAMP, STRONG, VAR

526

Lucy’s birthday is __ the 12th of July.

on

527

Lug‘aviy jihatdan “didaktika” sо‘zi qanday ma’noni bildiradi?

*yunoncha sо‘zidan olingan bо‘lib, - “о‘rgatish”, “о‘qitish” degan ma’nolarni bildiradi

528

Lug‘aviy jihatdan “interfaol” tushunchasi qanday ma’nosini anglatadi?

*о‘zaro harakat qilmoq

529

Lug‘aviy jihatdan “kompetensiya” tushunchasi qanday ma’noni anglatadi?

* lotincha sо‘zdan olingan bо‘lib, “loyiq”, “mos kelmoq” degan ma’noni anglatadi

530

Ma`lum bir vazifani bajarish uchun kompyuterga beriladigan buyruqlarning tartibli ketma-ketligi nima deb ataladi?

*Dastur

531

Ma’lum natijaga erishish uchun birlashtiriluvchi bir butun yoki jami turli xil obyektlar sifatida o’ganiluvchi ixtiyori obyekt deb nimaga aytiladi?

Tizim

532

Ma’lum sharoitgan muvofiqlashtirilgan kichik guruhlardagi psixologik muhitni aniqlashda odatda qaysi metod qo’llaniladi?

Sosimetriya metodi

533

Ma’lumot tashuvchilar. CD-R disklari xajmi to’g’ri ko’rsatilgan javobni toping.

650-700 mb

534

Ma’lumotlar bazasini yaratishda qanday dasturlardan foydalaniladi?

Microsoft Excel, Microsoft Access

535

Mahorat sо‘zi lug‘aviy jihatdan qanday ma’noni anglatadi?

* arabcha sо‘zdan olingan bо‘lib “mohirlik”, “ustalik”, “epchillik” degan ma’noni anglatadi

536

Make up a sentence hasn’t / Susan / a phone / got / mobile.

*Susan hasn’t got a mobile phone

537

Make up a sentence six / My / has / mother / pens / got.

My mother has got six pens

538

Maktab o’quvchilarining darsliklar bilan ta’minlanish darajasi o’tgan

55,4 foizdan 99,4 foizga

539

Maktab ta’limiga tayyorlanayotgan bolada diqqat qanday holda bo‘ladi?

Nisbatan uzoq muddatli va shartli barqaror

540

Maktabda o’qituvchi mutaxassislarning malakasi nima maqsadda oshiriladi?

Blimini yangilash, ilg’or tajribani o’rganish

541

Maktabдa o’z-o’zini boshqarishning yuqori organi bu-

Maktab pеdagogika kеngash

542

Malaka - bu … .

O`rganilgan bilim va shakllangan ko`nikmalarni notanish vaziyatlarda qo`llay olish va yangi bilimlar hosil qilish qobiliyati

543

Malaka oshirish tizimidagi o’zaro faol ta'lim mashg`ulotlarini aniqlang.

Ilg`or tajribalarni o’rganish, namoiyish etish, o’zaro muloqot

544

Mamlakatimiz taraqqiyoti uchun iste’dodli kadrlarni yetakchi xorijiy ta’lim markazlarida tayyorlash va malakasini oshirish maqsadida qanday tashkilot Vazirlar Maxkamasida huzurida tashkil etildi?

“El-yurt umidi” jamg‘armasi

545

Markaziy Osiyo mintaqasida O`zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi tarkibida hisoblash markazi bo`lgan Kibernetika instituti nechanchi yilda tashkil etilgan?

1966 yilda

546

Mashg’ulotlar jarayonida o’quvchilar bilan axborot, shaxsiy va shaxsiy tajribalarni almashish asosidagi guruxi o’qitish shakli nima?

Xamkorlikda o’qitish nima?

547

Mashq qildirgichlar –bu … .

Avval o`zlashtirilgan o`quv materialini takrorlash va mustahkamlashga xizmat qiladi

548

Masofadan o`qitish uslubiy materiallari?

*Darslik, audio va video darsliklar, onlayn darslar (Internet sahifa), elektron kutubxona, testlar, multimedia- elektron darslik va albatta axborot texnologiya vositalari

549

Masofadan o`qitishning tarkibiy belgilari?

O`qituvchi-kommunikatsiya-o`quvchi

550

Masofadan turib o’qitishning usullariga asoslangan holda aholining keng qatlamlariga taqdim etiluvchi zamonaviy ta’lim texnologiyasi nima deb ataladi?

Masofaviy ta’lim

551

Masofali o'qitish nima?

Aralash modeli, ikkilangan, loyihalar, yagonalik modeli, parallel modellar, Fronchayzin modeli

552

Matn prosessorida rasm qanday qo’yiladi?

вставка-рисунок

553

Matn ustida ishlash ko‘nikmalarini shakllantiruvchi mе’tоd.

«insеrt»

554

Mavjud nazariy bilimlar va amaliy tajribalarni tahlil qilsh, taqqoslash orqali muammoni hal etish yo’llarini topishga, bilimlarni mustaxkamlash, takrorlash, baxolashga, mustaqil, tanqidiy fikrlashni, nostandart tafakkurni shakllantirishga xizmat qiluvchi metodni belgilang.

SWOT taxlil metodi

555

Maxsus psixologik adabiyotlarda “o’tish davri”, “og’ir davr”, “inqiroz davri” kabi nomlar bilan ham ataladigan yosh davri qaysi?

o’smirlik davri

556

Maxsus buyruqlar va amallar majmui nima deyiladi?

 

557

Me’yoriy - huquqiy hujjat bu?

o`ziga nisbatan yuqori yuridik kuchga ega bo`lgan me’yoriy -huquqiy hujjatlarga muvofiq bo`lishi shart

558

Me’yoriy - huquqiy hujjatlar o`rtasida tafovut bo`lgan taqdirda qanday hujjat qoidalari amal qiladi?

yuqori yuridik kuchga ega bo`lgan me’yoriy - huquqiy hujjat qo`llaniladi

559

Me’yoriy-huquqiy hujjatlar necha turga bo’linadi?

7ta

560

Mehmonxonalarning infratuzilmasi, dam olish maskanlari va boshqa sohalarni rivojlantirish uchun qancha mablag’ yo’naltirildi?

2 trillion 300 milliard

561

Metod sо‘zining lug‘aviy jihatdan qanday ma’noni anglatadi?

*lotincha sо‘zdan olingan bо‘lib, “usul”, “jarayon” degan ma’noni anglatadi

562

Metodika bu…

o‘quv jarayonini tashkil etish va o‘tkazish bo‘yicha tavsiyalar majmuasidir

563

Me'yoriy-huquqiy hujjatga to‘g‘ri berilgan ta'rif qaysi?

me'yoriy hujjatlar to‘g‘risidagi Qonunga muvofiq qabul qilingan, umummajburiy davlat ko‘rsatmalari sifatida huquqiy normalarni belgilashga, o‘zgartirishga yoki bekor qilishga qaratilgan rasmiy hujjatga aytiladi.

564

Microsoft Excel – bu:

*Jadval muharriri

565

Microsoft Excel dasturi ish kitobiga yangi sahifani (list) qanday qo`shish mumkin?

* Sahifa nomiga sichqoncha o`ng tugmasini bosing va paydo bo`lgan menyudan “Vstavit” amalini tanlang

566

Microsoft Excel dasturida qanday masalalar yechiladi ?

* Matematik, statistik, mantiqiy, iqtisodiyot, buxgalteriya, moliya, matnli, axborotli

567

Microsoft Excel dasturida qanday resurs tayyorlanadi?

*Ishchi kitob bir nechta elektron jadvaldan iborat bo`lib, unda hisoblash ishlari olib boriladi

568

Microsoft Excel dasturida quyida keltirilgan funksiyalarning qaysi biri mantiqiy hisoblanadi?

*ЕСЛИ

569

Microsoft Office Power Point dasturi menyusidagi «Dizayn» bandining vazifasi nima?

slaydlarning fonidagi rangni o‘zgartirish

570

Microsoft Office WORDda yozilgan matnning hammasini belgilash uchun klaviaturaning qaysi tugmalari bosiladi?

«Ctrl+A» tugmalari bosiladi

571

Microsoft PowerPoint dasturida taqdimotga yangi slayd qo’shish uchun quyidagi amallarning qaysi biri bajarilishi kerak?

“Главная” menyusidan “Создать слайд” buyrug’i tanlanadi

572

Microsoft PowerPoint dasturida yaratilgan fayllar qanday ataladi?

Taqdimotlar (Презентация)

573

Microsoft Word – bu:

* Matn muharriri

574

Microsoft Word dasturi yordamida yaratilgan fayllar qanday nomlanadi?

Hujjat (Документ)

575

Microsoft Word dasturida CTRL tugmasini bosib sichqoncha g`ildiragi aylantirilsa nima sodir bo`ladi?

*** Hujjat masshtabi o`zgaradi

576

Microsoft Word dasturida kiritilgan ma`limotlarni bir vaqtning o`zida barchasini belgilash qaysi klaviatura birikmalari orqali amalga oshiriladi.

*Ctrl+A

577

Microsoft Word dasturida kursordan chapdagi belgilarni о‘chirish uchun qaysi tugmadan foydalaniladi?

* Backspace

578

Microsoft Word dasturida sichqoncha yordamida matnning ixtiyoriy qismlarini ixtiyoriy tartibda belgilash uchun qaysi tugmadan foydalaniladi?

* Ctrl

579

Microsoft Word dasturida, sichqoncha yordamida, matnning turli fragmentlarini ixtiyoriy tanlangan ravishda belgilash uchun klaviaturaning qaysi tugmasi ishlatiladi?

Ctrl

580

Mike ________ his parents on Sundays.

visits

581

Modem 28 800 bit/sek tezlikda axborotni uzatsa, 22 sahifali matnni (39600 bayt) qancha vaqtda uzatadi ?

* 11 sekundda

582

Modem bu … .

Modulyatsiya, demodulyatsiya so`zlaridan olingan bo`lib uzluksiz signallarni raqamli ma`lumotlarni uzluksiz signallarga almashtirib beradigan qurilma

583

Moderatorning vazifasini aniqlang?

*Qabul qilingan qoidalarga amal qilishni tekshiradi, tinglovchilarning mustaqil fikrlash va ishlash qobiliyatlarni rivojlantirish, bilish faoliyatini faollashtirishga yordam beradi

584

Modulli ta'lim dastlab qaysi mamlakat o'quv yurtlarida va malaka oshirish tizimida qo'llanilgan?

AQSh, Germaniya, Angliya

585

Mos predlognitanlab qo’ying.My grandmother is sitting … .

on the sofa

586

Mos so’zni tanlab qo’ying. I … football with my friends yesterday.

played

587

Mos so’zni tanlab qo’ying. She often … in the swimming pool.

swims

588

Mr Ben and Mrs Mark ….. in the town now.

are

589

MS FrontPage muharriri … .

* Web- sahifalarni yaratish imkonini beradi

590

MS Office Excelda formulalar qatori nima uchun kerak?

*Yacheykalarga berilganlarni kiritish uchun

591

MS Office Power Point dasturida «Дизайн» menyusi orqali qanday vazifalar bajariladi?

Slaydlarga rang beriladi

592

Muammoli ta`lim o`quvchilarda nimalarni rivojlantiradi?

Ijodiy tafakkur va qobiliyatlarni o`stiradi

593

Muammoli ta'limning ilk g‘oyalarini asoslagan muallifni aniqlang.

J.Dyui

594

Muayyan ishlab chiqarish sohasidagi usullar va jarayonlar majmuasibu-…

Texnologiya

595

Muayyan millatga xos bo’lgan psixologik xususiyatlarni o’rganuvchi fan - bu…

Etnopsixologiya

596

Muhammad Tarag`ay Ulugbеk nеchanchi asrda jamoali o’qitish g`oyasini ilgari surgan?

XV asrda

597

Muloqot nima?

*shaxslararo aloqalarni о‘rnatish va rivojlantirish jarayoni

598

Multimedia bu …

Informatikaning dasturiy va texnikaviy vositalari asosida audio, video, matn, grafika va animasiya effektlari asosida o’quv materiallarini o’quvchilarga (tinglovchilarga) yetkazib berishni mujassamlangan holdagi ko’rinishidir

599

Multimedia nima?

* Tovushli va tasvirli axborotlarini qabul qilish qurilmasi

600

Multimedia umumta’lim dasturlarini rivojlantirish markazi sayti to'g'ri ko'rsatilgan qatorni ko'rsating ?

www.multimedia.uz

601

Multimedia vositalariga nimalar kiradi?

Apparat va dasturlar to’plami

602

Multimediali elektron o`quv kurslarini yaratish imkoniyatini beruvchi dasturni ko`rsating

* Wave lab

603

Multimediali elektron o’quv kurslarini yaratish imkoniyatini beruvchi dasturni ko’rsating?

Ispring

604

Muqobil javobni tanlang. It …got 2 hands.

has

605

My brothers …… Jack and Tom.

are

606

My daughter’s son is my …..

*grandson

607

My father works at school. He is a ….

teacher

608

My father’s father is my … .

granddad

609

My father’s father is my ….

grandfather

610

My friend likes … football

play

611

My hands … cold.

are

612

My name is John. .. was a teacher last year.

I

613

Mаnipulyatоr (boshqarish) qurilmalari to'g`ri ko'rsatilgan qatorni belgilang.

Sichqoncha, oyoq manipulyatorlari, sharikli manipulyatorlar (trekbol), djoystik

614

Mе'yoriy-huquqiy hujjat dеb nimaga aytiladi?

normativ hujjatlar to’g’risidagi qonunga muvofiq qabul qilingan, umummajburiy davlat ko’rsatmalari sifatida huquqiy normalarni bеlgilashga,o’zgartirishga bеkor qilishga qaratilgan rasmiy hujjatdir

615

Mе'yoriy-huquqiy hujjatlarning turlari qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?

O’zbеkiston Rеspublikasining Konstitutsiyasi, O’zbеkiston Rеspublikasining qonunlari,Oliy Majlis palatalari qarorlari,Vazirlar Mahkamasining qarorlari,mahalliy hokimiyat qarorlari

616

Necha yoshdan boshlab o‘smir mantiqiy fikrlab harakat qila boshlaydi?

11-12 yoshdan

617

Nerv sistemasining qo‘zg‘alishi kuchli va muvozanatli tipi qaysi temperamentga mos keladi?

sangvinik

618

Nima fanning o’quv hajmini to’liq yoki qisman qamragan va masofaviy o’qitish hamda mustaqil o’rganish uchun kompyuter texnologiyasiga asoslangan, mustaqil ta’lim olishga hamda fanga oid o’quv materiallar, ilmiy ma’lumotlarning xar tomonlama samarali o’zlashtirishga mo’ljallangan axborot manbai hisblanadi?

Electron ta’lim resursi

619

Nine and three are _____

twelve

620

Nizoli vaziyatlarda о‘zini namoyon qilish strategiyalari:

*raqobat, hamkorlik, kompromiss, qochish, moslashish

621

Noan’anaviy o‘qitish modelining afzalliklari qaysi qatorda berilgan?

barcha javoblar to‘g‘ri

622

Nodavlat ta'lim muassasasi qanday tartibda ta'lim faoliyati bilan shug‘ullanish huquqiga ega bo‘ladi?

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi belgilangan tartibda davlat akkreditatsiyasidan o‘tgan paytdan boshlab yuridik shaxs huquqlari va ta'lim faoliyati bilan shug‘ullanish huquqiga ega bo‘ladi

623

Normativ hujjatlar to’g’risidagi Qonunga muvofiq qabul qilingan, umummajburiy davlat ko’rsatmalari sifatida huquqiy normalarni belgilashga, o’zgartirishga yoki bekor qilishga qaratilgan rasmiy hujjatga nima deyiladi?

Me’yoriy-huquqiy hujjat

624

Notо‘liq oila bu ...

*ota onadan biring yо‘qligi, odatda ota

625

Nuqtalar o’rniga kerakli so’zni qo’ying?

psixika

626

O`nlik sanoq sistemasidagi 38 soni qaysi sanoq sistemasida 53 ga teng bo`ladi?

*7

627

O`qitishning barcha interfaol usullari qaysilar?

Vizual va akustik

628

O`qituvchi ishtirokidagi virtual o`quv muhitini shakllantiruvchi dasturlar?

O`quvchilarning bilim darajasi va qiziqishlaridan kelib chiqib yangi bilimlarni o`zlashtirishga yo`naltiradi

629

O`qituvchi shaxsini ifodalaovchi xususiyatlar

 

630

O`quv faoliyatining tuzilishini aniqlang.

*O`quv faoliyati = talab + motiv + o`quv harakatlari + o`zini-o`zi nazorat +o`zini-o`zi baholash

631

O`quvchilar bilimini baholash xalqaro dasturi, 15 yoshli bolalarning matematika, tabiiy fanlar va ona tilidan hayotiy ko`nikmalarni egallaganligini o`rganishga qaratilgan tadqiqot bu ... .

* PISA

632

O`quvchilar muhokamalarini tashkil etuvchi, o`qituvchi tomonidan ularning faoliyatini baholash imkonini beruvchi platformani aniqlang?

DropBox

633

O`quvchilar muhokamalarini tashkil etuvchi, o`qituvchi tomonidan ularning faoliyatini baholash imkonini beruvchi platformani aniqlang?

*Socrative

634

O`quvchining ish joyiga yorug`lik qaysi tomondan tushishi lozim?

* Tepadan va chapdan

635

O`rgatuvchi dasturlar – bu … .

* O`quvchilarning bilim darajasi va qiziqishlaridan kelib chiqib yangi bilimlarni o`zlashtirishga yo`naltiradi

636

O`zbekiston Respublikasi birinchi Prezidentining “Zamonaviy axborot-kommunikasiya texnologiyalarini joriy etish va rivojlantirish chora-tadbirlari to`g`risida”gi PQ-1730-sonli Qarori qachon qabul qilingan?

*2012 yil 21 mart

637

O`zbekiston Respublikasi BMTning Bola huquqlari to`g`risidagi konvensiyasini qachon ratifikasiya qildi?

1992 yil 9 dekabrda

638

O`zbekiston Respublikasi Prezidentining “Mirzo Ulug`bek nomidagi ixtisoslashtirilgan davlat umumta’lim maktab-internatini va “Astronomiya va aeronavtika” bog`ini tashkil etish to`g`risida”gi Qarori qachon qabul qilindi?

2017 yil 14 sentyabrda

639

O`zbekiston Respublikasi Prezidentining “Muhammad al-Xorazmiy nomidagi axborot-kommunikasiya texnologiyalari yo`nalishiga oid fanlarni chuqurlashtirib o`qitishga ixtisoslashtirilgan maktabni tashkil etish to`g`risi”dagi № PQ-3274 sonli Qarori qachon qabul qilindi?

2017 yil 14 sentyabrda

640

O`zbekiston Respublikasi Prezidentining “Pedagog kadrlarni tayyorlash, xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to`g`risida”gi qarori qachon qabul qilingan?

2017 yil 26 sentyabrda PQ-3289-son

641

O`zbekiston Respublikasi Prezidentining “Xalq ta’limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo`yicha qo`shimcha chora-tadbirlar to`g`risida”gi PF-5538-son Farmoni qachon qabul qilindi?

2018 yil 5 sentyabrda

642

O`zbekiston Respublikasi umumiy o`rta va o`rta maxsus, kasb-hunar ta`limi tizimida davlat ta`lim standartlariga asoslangan holda umumta`lim fanlarini o`rganish A1+ standart darajasi qanday nomlanadi?

* Umumta`lim fanlarini o`rganishning kuchaytirilgan boshlang`ich darajasi

643

O`zbekiston Respublikasi umumiy o`rta va o`rta maxsus, kasb-hunar ta`limi tizimida davlat ta`lim standartlariga asoslangan holda umumta`lim fanlarini o`rganish A2 standart darajasi qanday nomlanadi?

*Umumta`lim fanlarini o`rganishning tayanch darajasi

644

O`zbekiston Respublikasi umumiy o`rta va o`rta maxsus, kasb-hunar ta`limi tizimida davlat ta`lim standartlariga asoslangan holda umumta`lim fanlarini o`rganish A2+ standart darajasi qanday nomlanadi?

*Umumta`lim fanlarini o`rganishning kuchaytirilgan tayanch darajasi

645

O`zbekiston Respublikasi umumiy o`rta va o`rta maxsus, kasb-hunar ta`limi tizimida davlat ta`lim standartlariga asoslangan holda umumta`lim fanlarini o`rganish B1 standart darajasi qanday nomlanadi?

*Umumta`lim fanlarini o`rganishning umumiy darajasi

646

O`zbekiston Respublikasi umumiy o`rta va o`rta maxsus, kasb-hunar ta`limi tizimida davlat ta`lim standartlariga asoslangan holda umumta`lim fanlarini o`rganish B1+ standart darajasi qanday nomlanadi?

*Umumta`lim fanlarini o`rganishning kuchaytirilgan umumiy darajasi

647

O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “O`zbekiston Respublikasida majburiy mehnatga barham berishga doir qo`shimcha chora-tadbirlar to`g`risida”gi 349-sonli Qarori qachon qabul qilindi?

2018 yil 10 maydagi

648

O`zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 666-son “Davlat umumiy o`rta ta’lim muassasalari o`quvchilarini zamonaviy yagona maktab formasi bilan ta’minlash choratadbirlari to`g`risida”gi qarori qachon qabul qilingan?

2018 yil 15 avgust

649

O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Umumiy o`rta ta’lim to`g`risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi 140-son qarori qachon qabul qilindi?

2017 yil 15 martdagi

650

O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2007 yil 17 dekabrdagi 259-sonli Qaroriga muvofiq, gov.uz - O`zbekiston Respublikasi hukumat portalini axborot bilan kim ta`minlaydi ?

*O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasi

651

O`zbekiston Respublikasining “Korrupsiyaga qarshi kurashish to`g`risida”gi qonuni nechta bob nechta moddadan iborat?

Qonun 6 ta bob, 34 ta moddadan iborat

652

O`zbekiston Respublikasining “Korrupsiyaga qarshi kurashish to`g`risida”gi qonunini O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev qachon imzoladi?

2017 yilning 3 yanvar kuni

653

O`zbekiston Respublikasining 2017 yil 29 avgust kuni qabul qilingan Qonuni asosida Konstitusiyaning nechanchi moddalariga o`zgartirishlar kiritilgan?

99 va 102-moddalariga

654

O`zbekiston Respublikasining Konstitusiyasiga ikkinchi marta qachon o`zgartirish va qo`shimchalar kiritilgan?

2003 yil 24 apreldagi

655

O`zbekiston Respublikasining Prezidenti qanday me’yoriy - huquqiy hujjatlar qabul qiladi?

farmonlar, qarorlar va farmoyishlar

656

O`zbekiston Respuplikasi Prezidentining “Pedagog kadrlarni tayyorlash, xalq ta`limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to`g`risida”gi № PQ 3289 qarori qachon qabul qilingan?

*2017 yil 26 sentabr

657

O`zbekistonda qachondan boshlab Internet Provayderlar xizmat ko`rsata boshladi?

1997 yildan

658

O`zbekistoni “Bola huquqlarining kafolatlari to`g`risida”gi Qonun qachon qabul qilingan?

2008 yil 8 yanvarda

659

O`ziga ulangan kompyuterlarga xizmat ko`rsatuvchi va boshqa tarmoqlarga chiqish imkoniyatini beruvchi kompyuter nima deb ataladi?

* Server

660

O`z-o`zini ishontirish, shaxsni o`z-o`zini boshqarishga qaratilgan maxsus mashqlar to`plami.

*Autotrening

661

O‘qituvchi o‘quvchilar bilan muloqot jarayonida paydo bo‘ladigan turli ziddiyatli vaziyatlarni bartaraf yetishi uchun...

Avvalo o‘z iqtidoriga, pedagogik va psixologik mahoratiga tayanishi lozim

662

O‘qituvchining “Konstruktiv” qobiliyat sifati to‘g‘ri ko‘rsatilgan qatorni toping?

O‘qituvchining ta’lim-tarbiyaviy ishlarini rejalashtira bilishi va uning natijasini oldindan ayta olish qobiliyat sifati

663

O‘qituvchining kasbiy kompentensiyasi turlari qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?

Kasbiy, shaxsiy, umuminsoniy, madaniy, maxsus

664

O‘qituvchining pedagogik inovatsiyalarini qo‘llash borasidagi amaliy harakat bu...

faoliyat

665

O‘quv jarayonini psixologik ta’minlashga quyidagilar kiradi.

O‘quvchining o‘quv faoliyati motivlarini aniqlash, o‘quvchilarda o‘quv faoliyatiga ehtiyoj o‘yg‘otish va ularda ijobiy emotsional ruhiyat shart-sharoitlarini yaratish

666

O‘quvchi shaxsining rivojlanishida va o‘qitishda differensial yondashuvning emotsional buzilish jarayonlarini ko‘rsating.

Giperaktivlik, agressivlik va xavotirlanish

667

O‘quvchilarning o‘smirlik yosh davri qaysi yoshlarini o‘z tarkibiga oladi?

12-16 yoshlarni

668

O‘quvchining kichik maktab yoshidagi yetakchi faoliyatni aniqlang.

O‘qish faoliyati

669

O‘smirlarning psixik o‘sishini harakatga keltiruvchi kuch nima?

uning faoliyatini vujudga keltirgan yangi ehtiyojlar bilan ularni qondirish imkoniyatlari o‘rtasidagi qarama-qarshiliklar tizimining namoyon bo‘lishidir

670

O‘smirlik avtonomiyasi qanday turlardan iborat?

huquqiy, emotsional, makoniy

671

O‘smirlik davri to‘g‘ri ko‘rsatilgan javobni toping?

11-12 yoshdan 14-15 yoshgacha

672

O‘smirlik davrida rivojlanishi kuchayadigan xususiyatlar ko‘rsatilgan qatorni toping.

Bolada xarakter aksentuatsiyasining vujudga kelishi ehtimoli, bolaning tengdosh, referent guruhidagi konformlik darajasi va boladagi affiliatsiya ehtiyojlarining kuchayish darajasi

673

O‘smirlik davridagi qiyinchiliklarning oldini olishning eng ishonchli va foydali yo‘li – bu . . .

uning biror narsaga turg‘un qiziqishiga erishish, faoliyat motivlarini mazmunliroq qilishdir

674

O‘smirlik davridagi yetakchi faoliyatni aniqlang.

O‘smirlik davrida yetakchi faoliyat–bu o‘qish, muloqot va mehnat faoliyatidir

675

O‘smirlik yosh davrida etakchi faoliyat turlarini ko‘rsating.

o‘qish, muloqat hamda mehnat

676

O‘zbekiston Prezidenti 2017-2021 yillarga mo‘ljallangan Harakatlar strategiyasining nechta ustuvor yo‘nalishi mavjud?

5

677

O‘zbekiston Respublikasi “Ta`lim to‘g‘risida”gi Qonunining maqsadi?

-Fuqarolarga ta`lim-tarbiya berish, kasb-hunar o‘rgatishning huquqiy asoslarini belgilash hamda har kimning bilim olishdan iborat konstitutsiyaviy huquqini ta`minlash

678

O‘zbekiston Respublikasi Birlashgan Millatlar Tashkilotining Korrupsiyaga qarshi Konvensiyasiga qachon qo‘shilgan edi?

2008 yilda

679

O‘zbekiston Respublikasi BMTning Bola huquqlari to‘g‘risidagi konvensiyasiga qachon a'zo bo‘lgan edi?

1992 yil 9 dekabrda

680

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining asosiy prinsiplari nechta?

4та

681

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qanday me`yoriy huquqiy hujjat chiqarish vakolatiga ega?

* farmonlar, qarorlar, farmoyishlar

682

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev 2018 yil 28 dekabr kuni Murojaatnomasi kimga tag‘dim etdi?

* Oliy Majlis

683

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan maktabgacha ta’lim tizimini tarkibiy jihatdan tubdan isloh qilish, takomillashtirish bo‘yicha qanday Farmon qabul qilindi?

*“Maktabgacha ta’lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”

684

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan, umumiy o‘rta va ta’lim-tarbiya tizimini mutlaqo yangi bosqichga ko‘tarish maqsadida 2018 yil 5 sentyabr kuni qanday Farmon qabul qilindi?

*“Xalq ta’limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”

685

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 14.09.2017 yil “Muhammad al-Xorazmiy nomidagi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yo‘nalishiga oid fanlarni chuqurlashtirib o‘qitishga ixtisoslashtirilgan maktabni tashkil etish to‘g‘risi”dagi № PQ-3274 sonli Qarori qabul qilindi. Ushbu Qarorga asosan, maktab qaysi vazirlik tasarrufida?

Xalq ta'limi vazirligi va O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi

686

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20 aprelda PQ-2909-sonli Qarori qabul qilingan. Mazmun jihatidan qaysi ta’lim tizimini yanada rivojlantirishga qaratilgan?

Oliy ta’lim tizimi

687

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 26 sentyabrdagi PQ-3289-son “Pedagog kadrlarni tayyorlash, xalq ta'limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qaroriga asosan bu tizim takomillashtirildi. Ushbu qarordan kelib chiqib, qaysi pedagogika institutlari O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta'lim vazirligi tasarrufiga berildi?

Nukus davlat pedagogika instituti, Navoiy davlat pedagogika instituti, Jizzax davlat pedagogika instituti, Qo‘qon davlat pedagogika instituti va Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti

688

O‘zbekiston Respublikasi Ta'lim to‘g‘risidagi qonunga ko‘ra, qanday tartibda pedagogik faoliyat yuritishga yo‘la qo‘yilmaydi?

pedagogik faoliyat bilan shug‘ullanish sud hukmiga asosan man etilgan shaxslarning ta'lim muassasalarida bu faoliyat bilan shug‘ullanishiga yo‘l qo‘yilmaydi

689

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta`limining davlat ta`lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 187-son qarori qachon qabul qilindi?

2017 yil 6 aprelda

690

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 191-sonli Qaroriga muvofiq “ZiyoNET” tarmog‘i axborot resurslarini yaratish va ekspertizadan o‘tkazish qaysi davlat organi vakolatiga kiradi?

Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi hamda Xalq ta’limi vazirligi

691

O‘zbekiston Respublikasida davlat hokimiyatining birdan bir manbai...?

Xalq

692

O‘zbekiston Respublikasida hozirda nechta kodeks amalda?

17 ta

693

O‘zbekiston Respublikasida ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlarning asosiy maqsadi bu…

Ilm, fan va madaniyatni yanada rivojlantirish

694

O‘zbekiston Respublikasida ta'lim turlariga qaysilar kiradi?

maktabgacha ta'lim, umumiy o‘rta ta'lim, o‘rta maxsus, kasb-hunar ta'limi, oliy ta'lim, oliy o‘quv yurtidan keyingi ta'lim, kadrlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash, maktabdan tashqari ta'lim

695

O‘zbekiston Respublikasining “Korrupsiyaga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi qonuni 2017 yilning 3 yanvar kuni qabul qilingan.Ushbu Qonunning maqsadini ko‘rsating.

korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat

696

O‘zbekiston Respublikasining “Ta'lim to‘g‘risida”gi Qonunining maqsadi qaysi javobda ko‘rsatilgan?

Qonun fuqarolarga ta'lim, tarbiya berish, kasb-hunar o‘rgatishning huquqiy asoslarini belgilaydi hamda har kimning bilim olishdan iborat konstitutsiyaviy huquqini ta'minlashga qaratilgan.

697

O‘zbekiston Respublikasining jamoat ta’lim axborot tarmog‘i «ZiyoNet»ning asosiy maqsadi nima?

ta’lim tizimida respublika yoshlari hamda ta’lim oluvchilarni kompyuterlar parkiga texnik va serviz xizmatini ko’rsatish

698

O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga ko‘ra “Fuqarolarning davlat organlariga arizalar, takliflar va shikoyatlar bilan murojat qilish huquqi” qaysi huquqlar guruhiga kiradi?

Siyosiy huquqlar

699

O‘zbekiston Respublikasining Prezidenti O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va qonunlari asosida hamda ularni ijro etish uchun qanday me'yoriy-huquqiy hujjatlar qabul qilinadi?

farmonlar, qarorlar va farmoyishlar

700

O‘zbekistonda 2018 yil .....

*«Faol tadbirkorlik, innovatsion g‘oyalar va texnologiyalarni ko‘llab-quvvatlash yili»

701

O‘zbekistonni rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasining beshinchi ustuvor yo‘nalishni belgilab bering?

Xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag‘rikenglikni ta’minlash hamda chuqur o‘ylangan, o‘zaro manfaatli va amaliy tashqi siyosat sohasidagi ustuvor yo‘nalish

702

O‘zi nihoyatda og‘ir, yuvosh, bamaylixotir harakatlari salmoqli, bosiqlik bilan ish boshlaydi, boshlagan ishini oxiriga yetkazadi, bu bolaning temperament tipini aniqlang?

Flegmatik

703

O’qitishning intеrfaol usullarining asosiy turini aniqlang?

Kognitiv, eksperimеntal, amaliyot orqali o’qitish, rolli o’yinlar va modеllashtirish

704

O’qituvchi faoliyatidagi asosiy jarayonlarni aniqlang?

So’zlash, ko’rsatish , vazifa topshirish, rahbarlik, nazorat

705

O’qituvchi innovatsion faoliyatini tashkil etishning bosqichlari nеchta?

4 ta

706

O’qituvchi, o’quvchi, tarbiyalanuvchi orasidagi bilim bеrish va bilim olish, o’rgatish munosabatlari tizimi nima dеyiladi?

Pеdagogik jarayon

707

O’qituvchiga xos bo’lgan pedagogik qobiliyatlarning soni qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?

9

708

O’quv matеriallarini yaratishda rastrli yoki vеktorli rasmlar bilan ishlovchi dasturlardan foydalanilgan qatorni ko’rsating?

Corel Draw, Corel Xara, Corel Photo Paint, Adobe Photo Shop, Adobe Illustrator

709

O’rta Osiyo uygonish davrida pеdagogikaga hissa qo’shgan olimlarni aniqlang?

Xorazmiy, A.Navoiy, Ibn Sino, Bеruniy

710

O’smirlik davri necha yoshlarni o’z ichiga oladi?

11-16 yosh

711

O’smirlik davri nima uchun qarama-qarshiliklarga boy davr deyilishini sababi ifodalangan qatorni ko’rsating.?

Ota-onasiga puldan qaramligi, tashqi ko’rinishdan qoniqmasligi, tengqurlari tomonidan tan olinmasligi va javobsiz sevgi va hokazolar

712

O’z fanini mukammal bilishi va boshqa fanlar yuzasidan muayyan bilimga ega bo’lish qobiliyati qanday nomlanadi?

Akademik qobiliyat

713

O’zbekiston milliy internet resurslarini ko’rsatib bering.

www.uz, mail.uz, ziyonet.uz, uforum.uz, edu.uz, aci.uz, mtrk.uz

714

O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 32, 78, 93, 98, 103 ва 117-moddalariga qachon o’zgartirish va qo’shimchalar kiritilgan?

2014 yil 12-aprel

715

O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 90- moddasiga qachon o’zgartirishlar va qo’shimchalar kiritilgan?

2011 yil 12- dekabr

716

O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 77-moddasi 1-qismiga qachon o’zgartirishlar va qo’shimchalar kiritilgan?

1993 yil 28-dekabr

717

O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 80, 93, 108 ва 109-moddalariga qachon o’zgartirish va qo’shimchalar kiritilgan?

2017 yil 31- may

718

O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining XVIII, XIX, XX, XXIII boblariga qachon o’zgartirish va qo’shimchalar kiritilgan?

2003 yil 11- aprel

719

O’zbekiston Respublikasi Prezidenti ”Korrupsiyaga qarshi kurashish to’g’risida”gi qonunni qachon imzoladi?

2017 yil 3 -yanvar

720

O’zbekiston Respublikasi Prezidenti SH. Mirziyoyevning O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 26 yilligiga bag’ishlangan tantanali marosimdagi ma’ruzasi qanday nomlanadi?

“Bilimli avlod – buyuk kelajakning, tadbirkor xalq – farovon hayotning, do’stona hamkorlik esa taraqqiyotning kafolatidir”

721

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “Istiqbolli boshqaruv kadrlarni tanlov asosida tanlab olishning zamonaviy tizimini yaratish chora-tadbirlari tog’risida”gi PQ-37/55-sonli qarori qachon tasdiqlandi?

2018-y30-may

722

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi PQ-29/09-sonli qarori qachon qabul qilindi?

2017-yil 20-aprel

723

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “Xalq ta’limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo’yicha qo’shimcha chora-tadbirlar to’g’risida”gi Farmoni qabul qilingan sana?

2018 yil 5 sentyabr

724

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining ”Ma’naviy–ma’rifiy ishlar samaradorligini oshirish va sohani rivojlantirishni yangi bosqichga ko’tarish to’g’risida”gi qarori qachon qabul qilingan?

2017 yil 28- iyulda

725

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining ”Mirzo Ulug’bek nomidagi ixtisoslashtirilgan davlat umumta’lim maktab internatini va astronomiya va ayranovtika bog’ini tashkil etish to’g’risida” gi qarori qachon qabul qilingan?

2017 йил 14- сентябр

726

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 14-sentabrda qabul qilingan PQ 3274 sonli qarori…

Muhammad al Xorazmiy nomidagi axborot kommunikatsiya texnologiyalari yo`nalishiga oid fanlarni chuqurlashtirib o`qitadigan iqtisoslashtirilgan maktabni tashkil etish tog`risida

727

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 47/24 sonli farmoyishi qachon tasdiqlangan?

2016-yil 8-oktabr

728

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining“O’zbekiston Respublikasi xalq ta’limi vazirligi faoliyatini takomillashtirish to’g’risidagi qarori qachon qabul qilingan?

2017 yil 30- sentabr

729

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Umumiy o’rta va o’rta maxsus, kasb-hunar ta'limining davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to’g’risida”gi 187-sonli qarori qaysi variantda to’g’ri ko’rsatilgan?

2017 yil 6-aprеlda

730

O’zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi veb sayti qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan.

* www.uzedu.uz

731

O’zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligining internetdagi axborot ta’lim-portali manzili to’g’ri korsatilgan qatorni toping.

* eduportal.uz

732

O’zbekiston Respublikasida bugungi kunda nеchta maktab bor?

9779 ta

733

O’zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo’yicha “Harakatlar strategiyasi to’g’risida”gi O’zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-4947-sonli farmoni qachon qabul qilingan?

2017 -yil 7- fevralda

734

O’zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo’yicha “Harakatlar strategiyasi to’g’risida”gi O’zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-4947-sonli farmonida mamlakatimizni yanada rivojlantirish bo’yicha nechta ustuvor yo’nalishlar belgilab berilgan?

5 ta

735

O’zbekiston Respublikasining Birinchi prezidenti I.A.Karimov : ―Men Konstitutsiyani bolalar bog’chasidan boshlab o’rganishni, maktablarda darslik tariqasida o’qitishni, oliy o’quv yurtlarida maxsus bir dars sifatida o’rganishni bugun barcha mutassaddi rahbar va tashkilotlarimizga topshiriq tariqasida aytmoqchiman. Toki unib-o`sib kelayotgan yosh avlodimiz Konstitutsiyaning mazmun-mohiyatini, u xalqimizning istiqlol yillarida erishgan ulkan tarixiy yutuq ekanini teran anglab yetsin, degan so`zlari qaysi nutqidan olingan?

Konstitutsiyaning 8-yilligiga bag`ishlangan tantanali nutqidan

736

O’zbekiston Respublikasining Prezidenti qanday me’yoriy - huquqiy hujjatlar qabul qiladi.

farmonlar, qarorlar va farmoyishlar

737

O’zbekistonda 2009- 2011 yillarda nеchta yangi bolalar musiqa va san'at maktablari qurildi?

119 ta

738

O’zbekistonda kimga pedagoglik qilish huquqi beriladi?

Tegishli ma’lumoti, kasb tayyorgarligi bor va yuksak axloqiy fazilatlarga ega bo’lgan

739

O’zbekistonda qachondan boshlab yillar nomlandi va Davlat dasturlari qabul qilindi?

1997 yildan

740

O’zbеkiston Respublikasida ta'lim nеchta tilda amalga oshiriladi?

7 ta

741

O’zbеkiston Rеspublikasi Prеzidеnti Sh.Mirziyoyevning ”Pеdagog kadrlarni tayyorlash, xalq ta'limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida” qarori qachon joriy etildi?.

2017 yil 26- sеntabrda

742

O’zbеkiston Rеspublikasi Prеzidеntining “Maktabgacha ta’lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi qonuni qachon qabul qilingan?

2017 yil 30 -sentabr

743

O’zbеkiston Rеspublikasi Prеzidеntining “Maktabgacha ta'lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida“ farmoni qachon qabul qilingan?

2017 yil 30- sеntabr

744

O’zbеkiston Rеspublikasi Prеzidеntining “Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish bo’yicha” farmon qachon qabul qilindi?

2017 yil 5 -iyul

745

O’zbеkiston Rеspublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998 yil 5 -yanvarida joriy etgan qarori qaysi variantda to’g’ri ko’rsatilgan?

Uzluksiz ta'lim tizimi uchun davlat ta'lim standartlarini ishlab chiqish va joriy etish to’g’risida qarori

746

O’zbеkiston Rеspublikasi Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 1-martida joriy qilgan qarori qaysi variantda to’g’ri ko’rsatilgan?

“Nodavlat ta'lim muassasalari faoliyatini litsеnziyalash tartibi to’g’risida”gi qarori

747

Ochiq axborot resurslari yordamida interaktiv vertual muhitda amalga oshiriladigan moslashuvchan va induviduallashtirilgan yangi global ta`lim texnologiyasi bu

SMART EDUCATION

748

Og`zaki bayon metodlari qaysi javobda to`g`ri ko`rsatilgan?


Download 166.51 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling