Oshirish kursi uchun barcha fanlardan test savollari


Download 166.51 Kb.
bet5/5
Sana22.09.2020
Hajmi166.51 Kb.
1   2   3   4   5
O`qitish mazmuni va natijalarining DTSlari talablariga muvofiqligini tekshirish

949

Ta`lim sohasida yagona davlat siyosatini amalga oshirish qaysi organning vakolati doirasiga kiradi?

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining

950

Ta`lim turlari samaradorligi va uni belgilovchi qonunlar va qoidalarning darsda qanchalik to`g`ri hamda mukammal bajarilganligini tahlil qilish dars tahlilining qaysi turiga kiradi?

 

951

Ta`limda differensiyaning asosiy shakllari to`gri ko`rsatilgan javobni aniqlang. *Barcha javob to`g`ri

*Barcha javob to`g`ri

952

Ta’lim jarayonida o‘quvchilar hamda o‘qituvchi o‘rtasida faollikni oshirish orqali o‘quvchilarning bilimlarini o‘zlashtirishini faollashtirish, shaxsiy sifatlarini rivojlantirishga xizmat qiladigan metod …?

interfaol metod

953

Ta’lim mazmuniga nimalar kiradi?

O’quv rejasi, dastur, darslik, qo’llanma

954

Ta’lim mazmunini takomillashtirish deganda nimani tushunasiz?

Ta’lim va tarbiyaga yangicha yondashish, yangi uslub, shakl, vositalardan unumli foydalanish

955

Ta’lim metodlari qaysi qatorda to‘g’ri ko‘rsatilgan?

amaliy, og‘zaki, ko‘rsatmali

956

Ta’lim olish huquqi qaysi hujjatning nechanchi moddasida kafolatlangan?

O’zbekiston Respublikasining Konstitusiyasi, 41 moddada

957

Ta’lim olishda nechta ustunga tayanish lozim?

4ta

958

Ta’lim oluvchida muammoli vaziyatlarning sabab va oqibatlarini taxlil qilish hamda ularning yechimini topsh bo’yicha ko’nikmalarini shakllantirishga qaratilgan metod bu-….

Muammoli vaziyat metodi

959

Ta’lim oluvchining fikrlash va harakat strategiyasini inobatga olgan holda uning shaxsi, о‘ziga xos xususiyatlari, qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan ta’lim bu...........?

shaxsga yо‘naltirilgan ta’lim texnologiyasi

960

Ta’lim shakllarini optimallashtirish maqsadida о‘qitish va о‘zlashtirish jarayonini inson va texnika imkoniyatlari hamda ularning о‘zaro ta’sirini hisobga olgan holda yaratish, tatbiq etish va aniqlash tizimidir. Ushbu pedagogik texnologiyaga kim tomondan ta’rif berilgan?

*YUNESKO

961

Ta’lim soxasidagi kamsitishlarga qarshi kurash to`g`risidagi Konvensiya qachon qabul qilingan?

1960 yil 14 dekabrda

962

Ta’lim va fan sohasini rivojlantirish Harakatlar strategiyasining qaysi ustuvor yo’nalishi tarkibiga kiradi?

To’rtinchi ustuvor yo’nalishiga

963

Ta’limning yagona tizimi (uzliksiz talim tizmi) necha bosqichni o`z ichiga oladi?

7

964

Ta’lim-tarbiya jarayonining tarkibiy qismlari nimalardan iborat?

ta’lim-tarbiya maqsadlari, ta’lim-tarbiya mazmuni, ta’lim-tarbiya metodlari, ta’lim-tarbiya ishini tashkil etish shakllari, ta’lim-tarbiya vositalari, ta’lim-tarbiya natijalari

965

Tadbirkorlik faoliyati uchun yer maydonlarini ajratishdagi to‘siq va g‘ovlarni bartaraf etish, tizimdagi korrupsiya holatlariga barham berish maqsadida yer maydonlarini …… tartibi joriy etildi. Nuqtalar o‘rnida qanday so‘zlar tushirib qoldirilgan?

elektron auksion orqali ajratish

966

Tafakkurga to‘g‘ri tarif berilgan javobni toping.

voqelikni umumlashtirilgan holda, qonuniy bog‘lanishlarni so‘z va tajriba vositasida aks ettirish

967

Takrorlanuvchi algoritmlar haqida qaysi javobda to`g`ri ma`lumot keltirilgan?

Shartli asosida algoritmda bir necha marta takrorlanish yuz beradigan jarayonlarga takrorlanuvchi algoritmlar deyiladi

968

Ta'lim modеli nеcha turga bo’linadi?

3 turga

969

Talim muasasasining yuridik shaxs huquqlari va ta’lim faoliyati bilan shug`ullanish huquqiga ega bo`ladi “Ta’lim to’g’risida”gi qonunning nechanchi moddasida ko’rsatilgan?

6 moddasi

970

Ta'lim olish huquqining mazmuni ko‘rsatilgan qatorni belgilang.

O‘zbekiston Respublikasining har bir fuqarosi uchun ta'lim va tarbiyaning barcha shakllaridan teng foydalanish imkoniyatini beradi

971

Ta'lim soxasidagi kamsitishlarga qarshi kurash to‘g‘risidagi Konvensiya qachon qabul qilingan?

1960 yil 14 dekabrda

972

Ta'lim texnologiyasi......

Ta'lim jarayonining yuksak mahorat, san'at darajasida tashkil etilishi

973

Ta'lim to`g‘risidagi qonun qachon qabul qilingan?

1997 yil 29-avgust

974

Ta'lim to’g’risidagi qonun nеchta bo’lim va moddadan iborat?

5 bo’lim va 34 ta moddadan

975

Ta'lim va fan sohasini rivojlantirish Harakatlar strategiyasining qaysi-ustuvor yo‘nalishida qamrab olingan?

Ijtimoiy sohani rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari

976

Taqdimotga (prezentatsiya) yangi slayd qо‘shish uchun qanday amalni bajarish kerak?

«Главная-Создать слайд» menyu amalini yoki Ctrl+M

977

Tarbiya bu.........?

* aniq maqsad asosida yosh avlodni har tomonlama о‘stirish, uning ongi, xulq-atvori va dunyoqarashini tarkib toptirish jarayoni

978

Tarmoqlanuvchi algoritmlar haqida qaysi javobda to`g`ri ma`lumot keltirilgan?

* Biror shartning bajarilishi bilan bog`liq ravishda tuziladigan algoritmlarga tarmoqlanuvchi algoritmlar deyiladi.

979

Tarmoqning texnik vositalariga nimalar kiradi?

* Ishchi stantsiya va server o`rtasidagi o`zaro aloqani o`rgatuvchi

980

Tayanch kompetensiyalar qatorini belgilang

Kommunitativ kompetensiya, axborot bilan ishlash kompetensiyasi, o’zini-o’zi rivojlantirish kompetensiyasi, ijtimoiy faol fuqorolik kompetensiyaasi, milliy va umummadaniy kompetensiyasi, Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo’lish hamda foydalanish kompetensiyasi

981

Tayanch kompitensiyalar nechta?

6

982

tegi nima uchun qo`llaniladi?

 

983

Temperament haqidagi ta’limotning g‘arbdagi va sharqdagi asoschilari kimlar?

Gippokrat, Ibn Sino, Galen

984

Temperament sо‘zining ma’nosi?

* ismlarning nisbati

985

Temperament tipi…

*tug‘ma va о‘zgarmaydigan

986

Temperament tiplari qaysilar?

sangvinik, xolerik, flegmatik, melanxolik

987

Temperament tiplarini gormonal sistema bilan boshqariladigan tana xususiyatlariga to‘g’ridan-to‘g’ri bog‘liq deb klassifikatsiyalagan olim kim?

E.Krechmer

988

Temperament va xarakter munosabati:

O’zaro bog’liq, ammo aynan bir xil emas

989

Teng yuridik kuchga ega bo`lgan me’yoriy - huquqiy hujjatlar o`rtasida tafovut bo`lgan taqdirda qanday hujjat qoidalari amal qiladi?

keyinroq qabul qilingan hujjat qoidalari amal qiladi

990

Test tuzishda to’g’ri javob variantini sonli formada kiritish qaysi test turidan foydalaniladi?

Ввод числа

991

Test dasturlari – bu … .

* Egallangan bilim, malaka va ko`nikmalarni tekshirish yoki baholash maqsadlarida qo`llaniladi

992

Test-bu … .

sinov

993

The ball is …… the table.

*under

994

The book ……. …….. the bag.

is/in

995

The clock is ….. the wall.

*on

996

The picture…. on the wall.

is

997

The pupils…. in the classroom.

are

998

There … 26 pupils in the classroom.

are

999

There …… nine pencils in my pencil case. *are

*are

1000

They …… clever students.

are

1001

This car is… .Where is … ?

mine/yours

1002

This is Mr. Mark. … is 42 years old.

He

1003

TIMSS – ...?

4 va 8-sinf ta’lim oluvchilarining matematika va tabiiy yо‘nalishdagi fanlardan о‘zlashtirish darajasini baholash dasturi

1004

TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) dasturi maktabda qaysi fanlarni o`qitish sifati monitoringi hisoblanadi?

Matematika va tabiiy fanlarni o`qitish sifatining xalqaro monitoringi hisoblanadi

1005

TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) dasturi nechanchi sinf o`quvchilarining matematika va tabiiy fanlardan tayyorgarlik darajasini baholashga qaratilgan?

* TIMSS dastur asosidagi tadqiqot turli davlatlardagi 4- va 8-sinf o`quvchilarining matematika va tabiiy fanlardan tayyorgarlik darajasini baholashga qaratilgan

1006

TIMSS xalqaro tadqiqotlari necha yilda o’tkaziladi?

4 yilda bir

1007

Tinglovchilarning individual holda bitiruv malakaviy ishi, kurs loyihalarini bajarishda maslaxatchi rolini bajaruvchi shaxs-….

Edvayzaer

1008

Tizim bosh menyusida joylashgan «Nastroyka» bo`limi orqali nimalarni amalga oshirish mumkin?

Tizimning barcha komponentalarini ro`yxatini ko`rsatadi va kerak bo`lsa so`zlashni amalga oshiradi

1009

Tizim bosh menyusida joylashgan «Выполнить» amalining vazifasini ko`rsating?

Windows va Internet resursida joylashgan papka, hujjatlarni ochadi, dasturni ishga tushiradi

1010

Tizim bosh menyusining «Найти» bo`limi yordamida qanday obektlarni qidirish mumkin?

* Papkalarni, fayllarni, server kompyuteri yoki E-Mail ma`lumotlarini qidirish imkonini beradi.

1011

Tizimdagi ayrim elementlarning o‘zgarishini tavsiflovchi tushuncha bu…?

novatsiya

1012

Tizimga kirishda foydalanuvchining logini va paroli to`g`ri kiritilsa qanday jarayon sodir bo`ladi?

* Amaliyot tizim yuklanmaydi

1013

To’g’ri qatorni tanlang.

There aren't pupils in the classroom

1014

To’g’ri tarjima qilingan qatorni toping.”Men har kuni maktabga soat 8 d a boraman.”

Everyday I go to school at 8 o’clock

1015

To’g’ri tarjima qilingan qatorni toping.One, three, four, five, nine, ten, two, six, eight, seven

1, 3, 4, 5, 9, 10, 2, 6, 8, 7

1016

To’g’ri tarjima qilingan qatorni toping.Sixteen, nineteen, eleven, fourteen, seven

16, 19, 11, 14, 7

1017

To’plangan tajribani tahlil etish va umumlashtirish asosida, mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish istiqbollariga muvofiq kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish va yanada rivojlantirish nechanchi bosqichda berilgan?

Uchinchi bosqich (2005 va undan keyingi yillar) da

1018

Trеning mashg`ulot jarayonida qo’llaniladigan mеtodlarni aniqlang.

Ishchanlik o’yini, bahs-munozara, rolli o’yinlar

1019

Tuzilishi jihatdan murakkabroq bo’lgan va xar xil ko’rinishga ega bo’lgan geometrik obyektlar to’plami qanday tasvirlar xisoblanadi?

Vektorli tasvirlar

1020

Tyutor- (Tutorem -lotincha) qanday vazifani bajaradi?

* Ustoz, murabbiy

1021

Tyutor bu-…

Ustoz, murabbiy

1022

Tеst - bu ….

Aniq vazifani takomillashganlik darajasini aniqlash sifat va miqdoriy o’lchamlarini bеlgilash imkonini bеradi

1023

Umumiy o`rta ta`lim maktablari Informatika va axborot texnologiyalari fanida nechta tayanch kompetensiyalar rivojlantiriladi?.

*3 ta

1024

Umumiy o`rta ta`lim maktablarining 5-sinf bitiruvchilari ta`lim muassasalarida informatika va axborot texnologiyalari o`quv fanini o`rganish bosqichlari daraja nomlanishi ... .

*Informatika va axborot texnologiyalari fanini o`rganishning boshlang`ich darajasi

1025

Umumiy o`rta ta`lim maktablarining 9-sinf bitiruvchilari ta`lim muassasalarida informatika va axborot texnologiyalari o`quv fanini o`rganish bosqichlari standart darajasi ... .

* A2

1026

Umumiy o’rta ta’limning Davlat ta’lim standarti necha tarkibiy qismdan iborat?

4 qismdan

1027

Umumta`lim muassasalarida oraliq nazorat qachon va qanday shaklda o‘tkaziladi?

chorak yakunida o‘quvchilarning bilim, ko‘nikma va malakalarini baholash uchun o‘quv dasturining bir qismi tugaganda amalga oshiriladi va u yozma nazorat ishi yoki testlar ko‘rinishida olib boriladi;

1028

UNICEF tashkiloti qachon o’z faoliyatini boshlagan?

1946 -yil 11-dekabr

1029

Ushbu gapni tarjima qiling. “I have breakfast in the morning”.

Men ertalab nonushta qilaman

1030

Ushbu gapning to’g’ri tarjimasi berilgan qatorni toping.“I get dressed”

Men kiyinaman

1031

Ushbu gapning to’g’ri tarjimasi qaysi qatorda berilgan.“We live in a big city”

Biz kata shaharda yashaymiz

1032

Ushbu gapningto’g’ritarjimasi berilgan qatorni toping. “My school is a modern two-storey building.”

Mening maktabim zamonaviy 2 qavatli bino

1033

Uzluksiz ta’lim – bu:

Oddiydan murakkabga, quyidan yuqoriga rivojlanib boruvchi va bir-birini taqozo etuvchi bosqichlardan iborat ta’lim jarayoni

1034

Uzluksiz ta’lim tizimini zamonaviy talablarga javob beradigan o’quv uslubiy adabiyotlar majmui bilan ta’minlashni takomillashtirish maqsadida qabul qilingan Vazirlar Mahkamasining qarorini belgilang.

1998-yil 5-yanvar 4-sonli

1035

Uzluksiz ta’lim turlari qaysilar, ularni ko’rsating?

Maktabgacha ta’lim, umumiy o’rta ta’lim, o’rta maxsus kasb hunar ta’limi, oliy ta’lim, kadrlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash, maktabdan tashqari ta’lim

1036

Uzoqlashgan va lokal hisoblash tizim nazoratini qo`lgaolish (o`zhuquqinioshirish) yoki uni turg`unligini buzish hamda xizmat qilish qobiliyatini izdan chiqarish maqsadidagi harakatlar nima deb ataladi?

* Xaker xujumi

1037

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi mutaxassislarni xorijda tayyorlash va vatandoshlar bilan muloqot qilish bo’yicha “El-yurt umidi” jamg’armasi O’zbekiston Respublikasi Prezidentining qaysi Farmoniga ko’ra tashkil etildi?

2018 yil 25 sentyabrdagi

1038

Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15- martida qanday qarori joriy qilindi?

“Umumiy o’rta ta'lim to’g’risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi qarori

1039

Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 8 dekabrdagi “Xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 997-sonli Qarorida, boshlang‘ich 4-sinf o‘quvchilarining matnni o‘qish va tushunish darajasi uchun qanday baholash dasturi qabul qilindi?

**Progress in International Reading and Literacy Study (PIRLS)

1040

Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 8 dekabrdagi “Xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 997-sonli Qarorida, rahbar va pedagog kadrlarning umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida o‘qitish va ta’lim olish muhitini hamda o‘qituvchilarning ish sharoitlarini o‘rganish uchun qanday baholash dasturi qabul qilindi?

The Teaching and Learning International Survey (TALIS)

1041

Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 8-dekabrdagi 997-sonli qaror mazmuni qanday?

“Xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tashkilotlarni tashkil etish chora tadbirlar to’g’risida”

1042

Vazirliklar, davlat qo‘mitalari va idoralar o‘z vakolati doirasida qanday me’yoriy - huquqiy hujjatlar qabul qiladi?

buyruqlar hamda qarorlar

1043

Vazirliklar, davlat qo‘mitalari va idoralar tomonidan me'yoriy - huquqiy hujjatlar tarzida qanday me'yoriy-huquqiy hujjat qabul qilinishi mumkin?

qo‘shma qarorlar

1044

Veb brouzerga yuklangan veb sahifani kompyuter diskiga saqlash uchun qanday amallarni bajarish kerak?

*Файл - Сохранит как

1045

Vektorli grafika bilan ishlovchi dastur qatorini ko’rsating?

Corel Draw, Adobe Illustrator

1046

Videokonferentsiya nima?

* Odamlar orasidagi audio-video muloqot

1047

Virtual o‘qitish shakli qanday amalga оshiriladi?

masоfali tarzda

1048

Virtual tushunchasi qanday jarayonni anglatadi?

inson real borliqda harakat qilayotgan illyuziyasini kompyuterda yaratish imkonini beruvchi interfaol texnologiya

1049

Web Page Maker dastrui menyular qatorini sanang.

Файл, Правка, Вставка, Формат, Оформление, Справка

1050

Web Page Maker dastrui qanday ishga tushiriladi?

Пуск-Все программы-Web Page Maker

1051

Web Page Maker dastruida matn kiritish uchun qaysi tugmadan foydalanamiz?

«Вставка» menyusining «текст» tugmasi

1052

Web Page Maker dastruida rasm joylashtirish uchun qaysi tugmadan foydalanamiz?

«Вставка» menyusining «изображение» tugmasi

1053

Web Page Maker dastruida video joylashtirish uchun qaysi tugmadan foydalanamiz?

«Вставка» menyusining «медиа» tugmasi

1054

Web Page Maker dasturi asosiy oynasi ko`rinishi necha qismdan iborat?

3

1055

Web Page Maker dastruida kasbiy menyular qatorini yaratish uchun qaysi buyruqdan foydalanamiz?

Панель навигации

1056

Web Page Maker dasturining qaysi menyusidan foydalanib web sahifaga video materiallarni qo`yish mumkin?

*Вставка

1057

WEB sahifalarda qanday formatdagi rasmlarni qabul qiladi?

Gif, jpeg, png

1058

What …. the weather like today?

is

1059

What do you do?

* I’m a nurse

1060

What is your name?

My name is Jalil

1061

What time is it? – 15.45

It is a quarter to four

1062

What… his name?

is

1063

Where ………. you from? I ……. from Tashkent.

are/am

1064

Where are you from?

*I am from Uzbekistan

1065

Where do you …?

live

1066

Where…. you from?

are

1067

WideString tipidagi satrning har bir belgisi … - belgisidan iborat.

*Unicode

1068

WiMAX (IEEE802.16) tarmog‘ining maksimal uzatish tezligi qancha?

70 Mbit/s

1069

WINDOWS operasion tizimida klaviaturaning qaysi tugmalarini bir vaqtning o’zida bosish orqali fayllardan nusхa ko’chirish mumkin?

Ctrl+C

1070

WINDOWS operasion tizimida klaviaturaning qaysi tugmasi yordamida obyektni o’chirish mumkin?

Delete

1071

WINDOWS operatsion tizimida yangi papkalar qanday tashkilqilinadi?

*Sichqonchaning o`ng tugmasi bilan –“Создать-Папку” bandlari yordamida

1072

Windows OT tarkibidagi qaysi dastur videoni qayta ishlash imkonini beradi?

* Windows Mover Marker

1073

Word muharririning asboblar panelidagi har bir piktogramma nimani anglatadi?

*Buyruqni

1074

WWW – bu ...

internetga ulangan turli kompyuterlarda joylashgan o’zaro bog’langan

1075

WWW nima?

* Har hil kirish nuqtalari bilan tarmoq resurslariga kirish imkoniyatini beruvchi, gipermatn

1076

WWW tizimida veb sahifalarni yaratish va gipermatnli ma`lumotlarni joylashtirish tili qaysi javobda to`g`ri keltirilgan.

* HTML(ingliz tilidan. HyperText Markup Language — «gipertekstni joylashtirish tili ») — Internetga hujjatlarni joylashtirishning standart tili.

1077

Xalq pedagogikasining yo’nalishlari nechta?

10

1078

Xalq ta’limi tizimi 2018 - yilda nechi ming nafar oliy ma’lumotli yosh kadrlar bilan to’ldirildi?

16 ming nafar

1079

Xalqaro Mehnat Tashkilotining “Bolalar mehnatining og‘ir shakllarini taqiqlash va ularga barham berishga doir shoshilinch choralar to‘g‘risida”gi Konvensiyasi qaerda va qachon qabul qilingan?

Jeneva, 1999 yil 17 iyun

1080

Xalqaro Mehnat Tashkilotining “Ishga qabul qilish uchun eng kichik yosh to‘g‘risida”gi Konvensiyasi qaerda va qachon qabul qilingan?

Jeneva, 1973 yil 26 iyun

1081

Xarakter so‘zi qanday ma’nolarini anglatadi?

zarb qilish, belgi qo’yish

1082

Xat boshiga o'tish uchun klaviaturadan qaysi tugma bosiladi?

Enter

1083

Xitoy faylasuflaridan qaysi biri “Soliqlarni haddan ziyod kuchaytirish turli talon-tarojlikni keltirib chiqaradi, dushmanlarning boyishiga xizmat qiladi, oqibatda, davlat inqirozga uchraydi” degan hikmatli gapni aytib o‘tgan?:

Sun Szi

1084

Xolerik  tipdagi xususiyatlar qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?

Tez paydo bo’luvchi va kuchli tuyg’ular tez ta’sirlanishi tajanglik, ko’p g’ayrat, aniq imo-ishoralar, boy mimika bilan xarakterlanadi

1085

Xorijiy davlatlar psixologiyasida davrlashtirish muammosini tadqiq etgan yirik psixolog olimlarni toping.

J.Piaje, L.C.Vigotskiy, E.Erikson, Z.Freyd, A.G.Kovalev, D.B.Elkonin, T.V.Dragunova

1086

Xorijiy mamlakatlarda o‘quv muassasalarini turli tiplarga bo‘lish, bir maktab ichida potok va profillarga, sinfda guruhlarga ajratib ta’lim berish qanday nomlanadi?

differentsial ta’lim

1087

Xotira jarayonini aniqlang?

Esda olib qolish, esda saqlash, tanish, esda tushurish va unutish

1088

y:=a/b; Bu ifodada y o`zgaruvchini Pascalda qanday e`lon(tavsiflash) qilish kerak?

*Var y:real;

1089

Yangi ijtimoiy talablarning an`anaviy me`yorlarga mos kelmasligi yoki yangi g`oyalarning eski g`oyalarni inkor etishi natijasida vujudga keladigan majmuali muammolarni еchishga qaratilgan faoliyat qanday nomlanadi?

Innovatsion faoliyat

1090

Yangi ishga tushrilgan Microsoft Word dasturining nomi sarlavha satrida nima deb aks etib turadi?

*Документ1

1091

Yangi pedagogik texnologiyada axborot texnologiyalarni o`rni qanday?

*Boshqarish imkoniyati tug`iladi va u o`qituvchining yaqin ko`makdoshiga aylandi hamda uning funksiyalarini qisman o`z zimmasiga oladi

1092

Yangilanishni, o’zgarishni amalga joriy etish jarayoni va faoliyati nima?

Innovatsiya

1093

Yaponiya ta'limining shakllanishi qachon boshlangan?

1867-1868 yillarda.

1094

Yaponiyada magistraturada o`qish muddati necha yil?

2 yil

1095

Yaponiyada 1-sinfga necha yoshdan qabul qilinadi?

6 yoshdan

1096

Yaponiyada o`quv yili nechta chorakka bo`linadi ?

3 ta

1097

Yaponiyada o`quv yili qaysi oyda boshlanadi ?

Aprel

1098

Yaponiyada о‘quv mashg‘ulotlardan qaysi oydan boshlanadi?

*Aprel

1099

Yaratilgan taqdimot faylining xajmini 97% gacha siqish imkoniyatini beradigan dastur bu…

Power Point

1100

Yosh o’qituvchilar ish faoliyatining dastlabki bosqichida qanday psixologik to’siqqa duch kеladi?

O’quvchi va o’qituvchi orasidagi hosil bo’ladigan to’siq

1101

Yosh davri inqirozlari nima?

Bir yosh davridan ikkinchi yosh davriga o’tishdagi to’qnashuvli vaziyat

1102

Yosh davrlar quyidagi xususiyatlar orqali baholanadi: yosh davrlarining sifati, miqdori, ijtimoiy, ……….. va biologik xususiyatlar.

Fiziologik

1103

Yoshi va bilim darajasi bir хil bo’lgan o`quvchlar guruhiga nima deyiladi?

Sinf

1104

Yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish Harakatlar strategiyasining qaysi-ustuvor yo‘nalishida qamrab olingan?

Ijtimoiy sohani rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari

1105

Yurtimizda amalga oshirilgan keng ko’lamli islohotlar natijasida fuqarolarimizning o’rtacha umr ko’rish davomiyligi 2017 yilda necha yoshni tashkil etdi?

74 yosh

1106

Zamonaviy innovasion o`quv multimediya to`g`ri ko`rsatilgan javobni aniqlang?

Smart Control

1107

Zamonaviy innovasion o`quv multimediya to`g`ri ko`rsatilgan javobni aniqlang?

* QOMO HiteVision

1108

Zamonaviy innovatsion o`quv multimedia majmuaning bosh maqsadi nimada?

*O`quv jarayoni samaradorligi va maqbulligini keskinoshirish

1109

ZiyoNET jamoat axborot ta’lim tarmog‘i qachon tashkil topgan?

2005-yil 28-sentabrdagi O‘zR Prezidentining PQ-191-sonli qaroriqa muvofiq

1110

Ziyonet.uz jamoat ta’lim tarmog'ining foreign.ziyonet.uz subdomenida qanday ma’lumotlar joylashgan?

xorijiy tillarni o'rganish

1111

Коmpyutеr virusi nimа?

Mахsus yozilgаn dаstur

1112

О‘qituvchi shaxsini ifodalovchi asosiy xususiyat?

* kasbiy layoqat va kompetensiya

1113

О‘quv jarayonida kompyuterlar asosan quyidagicha foydalanilmoqda…

passiv, faol, interfaol
Download 166.51 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling