Oshirish kursi uchun barcha fanlardan test savollari


Download 154.78 Kb.
bet4/5
Sana18.09.2020
Hajmi154.78 Kb.
1   2   3   4   5
Hikoya, suhbat, ma`ruza

749

Oilaning moddiy ahvoli va qiziqishlarini ko’proq biladigan tuzilma, bu -

Mahalla

750

Oldimizga qo’yilgan maqsadga erishish uchun bajariladigan xarakatlar yig’indisi nima?

Jarayon

751

Oldindan belgilab qo‘yilgan aniq maqsad yo‘lida o‘qituvchining kasbiy faoliyatini yangilovchi va ta’limda yakuniy natijani kafolatlaydigan tadbirlar majmuasi yig‘indisi bu…

pedagogik tehnologiya

752

Ong deb nimaga aytiladi?

Faqat odamga xos bo’lgan psixikaningyuksak darajasi

753

Ontogenez bu- …

organizmning individual rivojlanishi

754

Operasion tizim – bu ...?

Kompyuterdagi barcha qurilmalarning xamkorlikdagi faoliyatini va foydalanuvchining ular bilan aloqasini ta’minlab beruvchi dasturlar to’plami

755

Operatsion sistemaning fizik qurilma bilan aloqasini ta`minlaydigan boshqaruv dasturi bu … .

*BIOS

756

Ovoz bilaan ishlovchi dasturni belgilang.

sound forge

757

Ovozli jarayonlarni taqdim etish va ovozni tahrir qilish uchun qaysi dasturlar yordamida amalga oshiriladi?

Sonic Foundry, SoundForge, Wave Lab, Sound Recorder

758

Ovozli jarayonlarni taqdim etish va ovozni tahrir qilish uchun qaysi mualliflik dasturiy vositalardan foydalaniladi?

SonicFoundry SoundForge, Wave Lab, Sound Recorder

759

O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi Milliy ma'lumotlar bazasining axborot-qidiruv tizimi qanday ataladi?

lex.uz

760

O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi Milliy ma'lumotlar bazasining axborot-qidiruv tizimi qanday ataladi?

www.lex.uz

761

O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi axborot-ta'lim portalining manzilini ko'rsating.

www.eduportal.uz

762

O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi veb-saytining manzilini ko'rsating.

www.uzedu.uz

763

Paint grafik muharririning uskunalar panelida bor bo`lgan amallarni ko`rsating. 1. Zalivka (Bo`yash) 2. Ellipis (ellips) 3. Mnogougolnik (Ko`pburchak) 4. Palitra (Palitra)

*2.3

764

Pascal tili qanday tillar turkumiga kiradi?

Tarkibiy

765

Pavlovning faoliyat sohasi?

* fiziologiya

766

Pedagog atamasining lug‘aviy ma’nosi qanday?

yunoncha «Peydagog» ( «Paydi»-bola, «gogos»-yetaklovchi) so‘zi, «bola yetaklovchi» ma’nosini anglatadi

767

Pedagogik (ta`lim va tarbiya) jarayonni bajaruvchi yoki ma`lum obektga texnik xizmat ko`rsatuvchi pedagoglarga taqdim etiladigan barcha zarur ma`lumotlar, ko`rsatmalarni o`z ichiga olgan hujjat qanday nomlandi?

* O`quv dastur

768

Pedagogik dasturiy vositalar bu......?

Kompyuter texnologiyalari yordamida o’quv jarayonini qisman yoki to’liq avtomatlashtirish uchun mo’ljallangan didaktik vosita hisoblanadi

769

Pedagogik faoliyatning samarali bо‘lishi uchun о‘qituvchiga zarur bо‘lgan pedagogik qobiliyat turlarini aniqlang?

* didaktik, akademik, perseptiv, nutqiy, tashkilotchilik, obrо‘ga egalik, kommunikativ, diqqatni taqsimlash, kelajakni kо‘ra bilish, konstruktiv

770

Pedagogik mahorat – bu…

Ta'lim va tarbiyaviy faoliyatda yuqori darajaga erishishni va uni doimiy takomillashtirib borish imkoniyatini ta'minlovchi faoliyatdir

771

Pedagogik mahoratga to‘g‘ri tavsif berilgan javobni belgilang ?

O‘qituvchining shaxsiy va kasbiy fazilatlarini rivojlantirishni belgilovchi xususiyatlar

772

Pedagogik nizolarning turlarini aniqlang

shaxslararo, guruhiy, shaxsning chiki nizolari

773

Pedagogik psixologiya …………. psixologik qonuniyatlarni o‘rganuvchi fandir.

Ta’lim va tarbiyaning

774

Pedagogik takt bu–

O‘qituvchining ta'lim oluvchilar oldida o‘zini tutishni bilishi, ta'lim oluvchilarni tushuna olishi va eng samarali ta'sir etish yo‘lini topa olishidir

775

Pedagogik texnologiya atamasi va bu sohadagi ilk ishlanmalar qachon paydo bo‘lgan?

AQSH da XX asrning 50-yillarida

776

Pedagogik texnologiya tamoyillarini ko‘rsating?

Kafolatlangan yakuniy natija, ta’limning mahsuldorligi, teskari aloqaning mavjudligi, ta’lim maqsadlarining aniq qo‘yilganligi

777

Pedagogik texnologiya?

Ta'lim vositalarini qo‘llab dars o‘tish

778

Pedagogik tizim bu – ma’lum shaxs sifatlarini shakllantirishga tartibli, aniq maqsadni ko‘zlab va oldindan o‘ylab pedagogik ta’sir etishni vujudga keltirish uchun zarur bo‘lgan o‘zaro bog‘liq vositalar, usullar va jarayonlar yig‘indisidir deb qaysi olim ta’rif bergan?

V.P.Bespalko

779

Pedagogika atamasining ma'nosi?

Bola yetaklovchi

780

Pedagogika fanining maqsad va vazifalari berilgan qatorni belgilang?

Yosh avlodni erkin fikrlovchi, jahon andozasiga mos qilib tarbiyalash

781

Pedagogika tarixida birinchi ilmiy asar qachon va kim tomonidan yaratilgan?

Yan Amos Komenskiy “Buyuk Didaktika

782

Pedagogika...?

Shaxs rivojlanishi va ta'lim-tarbiyasi qonuniyatlarini o‘rganuvchi fan.

783

Pedagogikaning asosiy kategoriyalari nimalardan iborat?

shaxs, tarbiya, ta’lim (о‘qitish, о‘qish), bilim, kо‘nikma, malaka, ma’lumot, rivojlanish

784

Pedagogikaning asosiy tushuncha (kategoriya) larini ko’rsating?

Shaxs, bilim, ko’nikma, malaka, ta’lim, tarbiya, ma’lumot, rivojlanish

785

Pedagogning dasturiy vositalarini Internet tarmog’ida joylashtirishda qanday gipermatn hujjatlaridan foydalaniladi?

HTML

786

Pedagogning qiyin o‘quv ma’lumotlarni oson, tushunarsizini tushunarli va murakkabini oddiy qilib o‘quvchilarga yetkaza olish fazilatiga ........... deyiladi.

Didaktik qobiliyat

787

PIRLS – ...?

*4-sinf ta’lim oluvchilarining matnni о‘qish va tushunish darajasini baholash dasturi

788

PISA – ...?

*15 yoshli ta’lim oluvchilarning о‘qish, matematika va tabiiy yо‘nalishdagi fanlardan savodxonlik darajasini baholash dasturi

789

PISA (Programme for International Student Assessment) xalqaro dasturi kimlarning bilimini baholaydi?

Talabalar bilimini baholash xalqaro dasturi

790

PISA (Programme for International Student Assessment) xalqaro dasturi qaysi fan egalarining hayotiy ko`nikmalarni egallaganligini o`rganishga qaratilgan tadqiqot?

15 yoshli bolalarning matematika, tabiiy fanlar va ona tilidan hayotiy ko`nikmalarni egallaganligini o`rganishga qaratilgan tadqiqot

791

PISA dasturi bo’yicha birinchi tadqiqot 2000 yili o’tkazilgan bo’lib unda nechta davlatdan qatnashchilar ishtirok etganlar?

32

792

PISA dasturi bo’yicha birinchi tadqiqot nechanchi yili o’tkazilgan?

2000 yilda

793

POWER POINT dasturida CTRL+M qanday vazifani bajaradi?

taqdimotga yangi bo‘sh slayd qo‘shish

794

PPT, .PPTX, .PPS, .PPSX formatdagi fayllarni Flash (.SWF) va HTML5 formatiga konvertasiyalash imkoniyatini beradigan mualliflik dasturi - bu ..........?

iSpring

795

Prezentasiya (taqdimot) yaratuvchi dasturini ko'rsating?

Power Point

796

Prezentatsiya deganda nima tushuniladi?

-*bu slaydlar va maxsus effektlar tо‘plami bо‘lib, tayyor material, doklad yoki konspekt shaklida bitta faylda saqlanadi va uni ekranda namoyish qilinadi

797

Prezident Sh.Mirziyoyevning “Tanqidiy tahlil, qatiy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo’lishi kerak” nomli ma’ruzasida qo’yilgan eng muhim vazifalardan biri –

Nafaqat akademik ilm-fanni, balki oliy o’quv yurtlaridagi ilm-fanni yanada rivojlantirish

798

Prezident Sh.Mirziyoyevning 2018 yil 28 dekabrda Oliy Majlisga Murojaatnomasida ilgari surilgan eng muhim g’oya?

Xalq bilan muloqotni yangi bosqichda davom ettirish

799

Prezident Shavkat Mirziyoyevning O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 26 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi ma’ruzasi mavzusini aniqlang?

*“Bilimli avlod – buyuk kelajakning, tadbirkor xalq – farovon hayotning, do‘stona hamkorlik esa taraqqiyotning kafolatidir”.

800

Printerning vazifasi qaysi javobda to'g`ri ko'rsatilgan?

Qog'ozga matnli va grafikli ma'lumotlarni chiqarish

801

Printorlar necha xil bo’ladi?

3

802

Provayder serveriga foydalanuvchilarning web-saytlari yoki boshqa axborotlarini joylashtirishga yordam beradigan xizmat qanday ataladi?

Xosting

803

Provayder serveriga foydalanuvchilarning web-saytlari yoki boshqa axborotlarini joylashtirishga yordam beradigan xizmat qanday ataladi?

* Xosting

804

Proyеktor - …

Axborotni katta ekranda yoritib bеrishga xizmat qiluvchi qurilma

805

Psixik faoliyatning shaxs uchun ahamiyatga ega bo‘lgan obyektga yo‘naltirishi?

Diqqat

806

Psixik jarayonlar (bilish jarayoni) to’g’ri ko’rsatilgan qatorni aniqlang?

Sezgi, idrok, diqqat, xotira, xayol, tafakkur, nutq

807

Psixik taraqqiyot qonunlarini ontogenez rivojlanishi jarayonining har bir bosqichlarida kishilarga xos bo’ladigan psixologik xususiyatlarni o’rganadigan psixologiya fanining sohasi qanday ataladi?

Yosh davrlari psixologiyasi

808

Psixika nima?

U tashqi olamni (ichki ruhiy olamni ham)  ongli tarzda aks ettirishimiz

809

Psixologik diagnostika metodlarini aniqlang

* kuzatuv, eksperiment, test, sotsiometriya, intervyu, suhbat

810

Psixologik holatlar berilgan qatorni toping?

Emosiya, iroda, kayfiyat, stress, affect

811

Psixologik xizmatning asosiy yo’nalishlari ko’rsatilgan qatorni toping.?

Psixologik ma’rifat, psixologik tashxis, psixologik profilaktika, psixologik korreksiya, psixologik maslahat, kasb-hunarga yo’naltirish

812

Psixologiya fa’ni nimani о‘rganadi?

ruhiy hodisalarni, ularning fakt va mexanizmlarini hamda miya mahsuli bо‘lgan psixikaning paydo bо‘lishi va uning taraqqiyot qonuniyatlarini о‘rganadi

813

Psixologiya fani nimani o’rganadi?

Ruhiy xodisalarni, ularning fakt va mexnizmlarini xamda miya mahsuli bo’lgan psixikaning zoxir bo’lishi va uning taraqqiyot qonuniyatlarini o’rganadi

814

Psixologiya fani tarixida birinchi bo’lib “Jon haqida”gi asarni kim yozgan?

Aristotel

815

Psixologiya so’zi qanday ma’noni anglatadi?

lotincha «psyuxe» – ruh, jon, «logos» – fan, ta’limot degan

816

Psixologiya so’zining ma’nosi?

Psixo so’zidan olingan bo’lib, ruh, jon degan ma’noni anglatadi

817

Psixologiyada umum qabul qilingan yosh davrlari ketma-ketligini aniqlang

chaqqloqlik, ilk bolalik,/////

818

Psixologiyada yosh davrlar inqirozi (krizis) tushunchasining mohiyati nima?

Bola yosh davrlar bosqichlaridan o‘tishda psixologik qiyinchiliklari

819

Psixologiyada yosh davrlarni ketma-ketligini to‘g‘ri tartibda keltirilgan variant javobini toping. A - kichik maktab yoshi, B - bog‘cha yoshi, V - o‘smirlik yoshi, G- o‘spirinlik yoshi, D - go‘daklik yoshi.

DBAVG

820

Psixologiyaning asosiy tadqiqot metodlarini to’liq ko’rsating?

Kuzatish, eksperiment, test , so’rov, modellashtiish

821

Psixotrening nima ?

shaxsni о‘zini anglashi va о‘zgartirishiga qaratilgan о‘yinlar

822

Pupils don’t go to school on …

Sunday

823

Put the words in a correct sequence. So’zlarni to’g’ri ketma-ketlikda qo’ying.

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday

824

Pеdagogik tеxnologiya tushunchasi dastlab qayеrda qo’llanilgan?

XX asr o’rtalari AQShda

825

Pеdagogik tеxnologiyaning rivojlanishi nеcha bosqichda amalga oshiriladi?

4 bosqichda

826

Pеdagogik dasturiy vositalar qanday turlarga bo’linadi?

O’rgatuvchi, tеst, mashq qildirgich dasturlar

827

Pеdagogik dasturiy vositalar yaratishga qo’yiladigan talablar nеchta?

8 ta

828

Pеdagogika fani oldida turgan vazifalardan biri --

Hamkorlik pеdagogikasi asoslarini yaratish, milliy pеdagogikani yaratish

829

Qabul qilingan qoidalarga amal qilishni tekshiruvchi, tinglovchilarning mustaqil fikrlash va ishlash qobilyatlarini rivojlantirish, bilsh faoliyatini faollshtirishga yordam beruvchi shaxs kim?

Moderator

830

Qadimgi Yunonistonda o’qituvchilar qanday nomlangan?

Didaskallar

831

Qanday ta'lim turlari uchun Davlat Ta`lim standartlari joriy etilgan?

Barcha ta'lim turlari uchun joriy qilingan

832

Qanday bayonnoma asosida WWW xizmati gipermatnni uzatadi?

HTTP

833

Qanday dastur rasmni yuqori va past tomonida qoldirilgan bo`sh joyni o`lchamini piksellarda beradi?

Vspay

834

Qanday dastur rasmni yuqori va past tomonida qoldirilgan bo`sh joyni o`lchamini piksellarda beradi?

* Border

835

Qanday printer eng yuqori unumdorlikka ega?

lazerli printer

836

Qanday temperament tiplarini bilasiz?

* xolerik, sangvinik, flegmatik, melanxolik

837

Qanday tugmalar kombinatsiyasi yordamida belgilangan matnni tagiga chizilgan shriftga o`tkazish mumkin?

Ctrl+U

838

Qaysi dastur yordamida turli shakllar, rasmlar chizish, har xil ranglardan foydalanish, so`zlar yozish yoki xatolarni tahrir qilish mumkin?

Word

839

Qaysi davlatning maktablarida guruhli ta`lim yaxshi mavqega ega?

* Fransiyada

840

Qaysi interfaol metod o’quvchilarda yangi axborotlarni tizimli qabul qilish va bilimlarni o’zlashtirishni yengillashtirish maqsadida va shuningdek, o’quvchilar uchun xotira mashqi vazifasida ham qo’llaniladi?

Insert metodi

841

Qaysi jamiyatning ko`pchilik a`zolari axborot, ayniqsa uning oliy shakli bo`lmish bilimlarni ishlab chiqarish, saqlash, qayta ishlash va amalga oshirish bilan band bo`lgan jamiyat?

Axborotlashgan jamiyat

842

Qaysi javobda mantiqiy miqdorlar tavsiflangan?

*var sh: Boolean

843

Qaysi mashhur pedagog ta’lim-tarbiya jarayonida intizomning ahamiyati juda kattaligini ko‘rsatdi. Buning isboti uchun u chexlarning “Intizomsiz maktab bamisoli suvsiz tegirmondir”, degan maqomini keltiradi?

Y.A.Komenskiy

844

Qaysi resurs o`qituvchi va o`quvchilar uchun yuzlab mavzularga oid video lavhalarni taqdim etadi?

* Teaching Channel

845

Qaysi teg HTML hujjatning tanasini ifodalaydi?

*BODY

846

Qaysi teg hujjatni stilini ifodalash uchun ishlatiladi?

*STYLE

847

Qaysi test turi javoblarni ochiluvchi menyudan qo’yish imkoniyatini beradi?

“Влoжeнные ответы”

848

Qaysi test turi javoblarni so’zlar bankidan qo’yish imkoniyatini beradi?

“Банк слов”

849

Qaysi test turi javoblarni to’g’ri ketma-ketlikda qo’yish imkoniyatini beradi ?

“Порядок”

850

Qaysi test turi tasdiqning to’g’ri yoki noto’g’rilini bildiradi?

“Верно/неверно”

851

Qaysi web-vosita orqali o`qituvchi va o`quvchilar xabarlarni elektron pochta, uyali telefon, iPad yoki Android qurilma orqali bitta tugmani bosish bilan butun bir sinf o`quvchilariga yuborishi mumkin?

*Remind

852

Qaysi yosh davri uchun atrofdagilar bilan muloqot asosiy о‘rin egallaydi?

o‘smirlik va о‘spirinlik

853

Qobiliyat bu….?

Faoliyat bilan bog’liq individual psixologik xususiyat

854

Qobiliyatlar – bu:

Faoliyatga bog’liq individual psixologik xususiyati bo’lib, kishining faoliyatida namoyon bo’ladi

855

Qobilyatlar bu?

qobilyatlar – bu layoqat asosida shakllanadigan, hamda faoliyat va muloqot jarayonida rivojlanadigan dinamik tuzilma

856

Qobilyatlar qachon namoyon bо‘ladi …

 

857

Qobilyatlar qachon namoyon bо‘ladi …

* bilim, kо‘nikma va malakalarni о‘zlashtirishda

858

Qonunchilik palatasi tomonidan “Korrupsiyaga qarshi kurashish to’g’risida”gi qonun qachon qabul qilindi?

2016 yilning 24- noyabr

859

Qonunlar qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?

O’zbеkiston Rеspublikasining Konstitutsiyasi va qonunlari, O’zbеkiston Rеspublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlari

860

Qonunosti hujjatlariga qanday hujjatlar kiradi?

O’zbеkiston Rеspublikasi Prеzidеntining farmonlari, O’zbеkiston Rеspublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari, vazirliklar,davlat qo’mitalari va idoralarning buyruqlari hamda qarorlari, mahalliy davlat hokimiyati organlarining qarorlari

861

Quiz Maker bo’limi qaysi maqsadda ishlatiladi?

test savollar tuzish uchun

862

Quyi darajadagi dasturlash tili bu… .

Mashina tili

863

Quyida keltirilgan harakatlardan qaysi biri Microsoft PowerPoint dasturida yaratilgan taqdimotni saqlash uchun mo’ljallanmagan?

“Ctrl+F12” tugmalari bosiladi

864

Quyida keltirilgan sahifalarning qaysi biri O`zbekiston Respublikasi hukumat portali hisoblanadi?

* www.gov.uz

865

Quyida keltirilgan sahifalarning qaysi biri O‘zbekiston Respublikasi Hukumat portali hisoblanadi?

www.gov.uz

866

Quyida keltirilgan tarmoqlarning qaysilari birinchilardan tashkil etish...kompyuter tarmoqlari hisoblanadi?

*Axborot uzatish kabellari, kontsentrator, server, modem

867

Quyidagi dasturlardan qaysi biri yordamida Web-sahifa tuzish mumkin?

FrontPage Bloknot, Flash MX, PHP, JavaScript, VBScript, Java

868

Quyidagi axborot tashuvchi disklarni hajmi bo`yicha o`sib borish tartibida ko`rsatilgan variantni tanlang? *

Floppi – CD - DVD - HDD

869

Quyidagi dasturlashtirish tillaridan qay biri buyurtma asosida yaratilgan?

*Ada

870

Quyidagi gapni ingliz tiliga tarjima qiling. “Men matematika fani o’qituvisiman”

I am a math teacher

871

Quyidagi gapni tarjima qiling. “Mening onam o’qituvchi.”

My mother is a teacher

872

Quyidagi gapni umumiy so’roq gapga aylantiring. “I work at school.”

Do you work at school?

873

Quyidagi jumla kimga tegishli ekanligini toping? «Ochiq aytish kerak: agar biz yurtimizda barqaror iqtisodiyot qurmoqchi bo‘lsak, dunyodagi rivojlangan mamlakatlar kabi boy va farovon yashamoqchi bo‘lsak, chala-chulpa, yuzaki emas, balki qanchalik qiyin va murakkab bo‘lmasin, haqiqiy bozor iqtisodiyotiga o‘tishimiz shart».

Sh.Mirziyoyev

874

Quyidagi kasb egalarining qaysi biri “bog’bon”

a gardener

875

Quyidagi kasb egalarining qaysibiri “qo’shiqchi”

A singer

876

Quyidagi operator necha marta takrorlanadi? for x:=1 downto 10 do write (x);

*0 marta

877

Quyidagi savolga mos keluvchi javobni toping“What is your name?”

My name is Muhammad

878

Quyidagi savolga mos keluvchi javobni toping. “How old are you?”

I am thirty years old.

879

Quyidagi savolga mos keluvchi javobni toping“What date is it today?”

Today is the first of January

880

Quyidagi so’zni tarjima qiling. “Good morning”

Xayrli tong

881

Quyidagi tushunchalarning qaysi biri mamlakatimizda millatlararo munosabatlar munosabatlarning muhim jihatini belgilaydi?

Tolerantlik

882

Quyidagi veb serverlarning qaysi birlari qidiruv tizimi hisoblanadi?

*Google, yahoo, Bing, MSN

883

Quyidagilardan “huquqlarda tenglashish” ma`nosini bildiruvchi atamani toping?

* Emansipatsiya

884

Quyidagilardan qaysilari kiritish qurilmalari hisoblanadi?

Klaviatura, sichqoncha, mikrofon, skaner

885

Quyidagilarning qaysi biri “Microsoft Word 2010” mаtn muhаrririning mеnyular satriga kirmаydi?

“Рисунок”

886

Quyidаgi dаsturlаrdаn qаysi biri Internet resurslari va ma'lumotlaridan foydalanishni ta'minlovchi dastur?

Google Chrome

887

Raqamlangan ro`yxat tuzish uchun qaysi teg- konteyneridanfoydalaniladi?

*ol

888

Rasm qo`yish tegi aniqlang.

*IMG SRC

889

Rastrli grafika bilan ishlashga mo`ljallangan dasturlarni toping?

 

890

Rastrli grafika bilan ishlashga mo`ljallangan dasturlarni toping?

* MS Paint, Adobe Photoshop

891

Rastrli yoki vektorli rasmlar bilan ishlovchi dasturlarga qanday dasturlar kiradi?

Corel Draw, Adobe Photo Shop

892

Respublikada ta’lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy mazmuni hamda yo’nalishlari qaysi me’yoriy hujjatlarda belgilab berilgan?

Ta’lim to’g’risidagi Qonun va Kadrlar tayyorlash milliy dasturi

893

Respublikamiz aholisining 64%ni – 30 yoshgacha bo‘lgan yoshlar tashkil etadi, aholimizning necha foizini bolalar tashkil etadi?

40% ni

894

Respublikamizda bugungi kunda maktabgacha ta’lim sohasiga bolalarni qamrab olish necha foizni tashkil qiladi?

27 foizni

895

Respublikamizning iqtisodiy ahvoli og‘ir hisoblangan shahar va tumanlari nechta?

27 ta

896

Rex is … the table. Do not touch it.

under

897

Rus milliy pеdagogikasining asoschisi kim?

K.Ushinskiy

898

S matni ifodalayotgan butun sonni aniqlang.

*StrToInt (s)

899

Sangvinik tipidagi maxsus xususiyatlarini ajrating?

Tez paydo bo’luvchi va oson almashinadigan tuyg’ular bilan farq qiladi.

900

Sanitariya gigiyena talablariga ko`ra o`quvchi kompyuter xonasining o`rtacha harorati qanday bo`lishi lozim?

20-24

901

Sarlavha satridan so`ng qanday satr mavjud?

 

902

Savolni javobini toping.“Have you got a family?”

Yes, I have

903

Savolning javobini toping.“What is your job?”

I am a doctor

904

SCORM kengaytmasini toping?

Sharable Content Object Reference Model

905

Sezgiga to‘g‘ri tarif berilgan javobni toping:

sezgi a’zolarimizga bevosita ta’sir etib turgan narsa yoki hodisalarning ayrim sifat va xossalarining ongimizda aks ettirilishi

906

Shaxs shakllanishida qaysi faoliyat turlari yetakchilik qiladi, bolaning rivojlanishi tartibidagi to‘g‘ri qatorni toping?

O‘yin, o‘qish va mehnat faoliyatlari

907

Shaxs psixik xususiyatlarining yosh o‘zgarishi davomidagi dinamikasini o‘rganuvchi fan?

Yosh davrlari psixologiyasi

908

Shaxs psixikasining bilish sohasi to‘g‘ri ko‘rsatilgan javobni toping.

diqqat, nutq, faoliyat

909

Shaxs shakllanishiga ta’sir etuvchi omillari qaysilar?

Irsiyat, muhit, tarbiya, shaxsning o’z faoliyati

910

Shaxsiy kompetensiya ko’rinishlari qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?

Muloqatchanlik, bag‘rikenglik, yetakchilik, faol, tashabbuskor, moslashuvchan, sog‘lom turmush tarzi, mas’uliyat, ishchanlik, insonparvarlik

911

Shaxsiy kompyuterlar va ularning tashqi qurilmalari, test o’tkaziladigan manbalar pedagogik dasturiy vositalar didaktik talablarining qaysi turiga kiradi?

Texnik talablar

912

Shaxsni faollikka undovchi omil nima?

Extiyoj

913

Shaxsni о‘ziga va atrofdagilarga nisbatan munosabatini ifodalovchi individual psixologik xususiyati bu?

*xarakter

914

Shaxsning .yonlariga nimalar kiradi, to‘g‘ri ko‘rsatilgan javobni toping.

Sezgi, idrok, xotira, tafakkur, tasavvur

915

Shaxsning individual-psixologik xususiyatlari qaysilar:

temperament, xarakter, qobiliyat

916

Shaxsning mazkur faoliyatini muvaffaqiyatli amalga oshirish sharti hisoblangan va buning uchun zarur bilim, ko’nikma va malakalarni egallash dinamikasida yuzaga chiqadigan farqlarda namoyon bo’ladigan individual-psixologik xususiyat bu-...

qobiliyat

917

Shaxsning shakllanishiga qanday omillar ta’sir kо‘rsatadi?

tarbiya, muhit, irsiyat

918

She …… to bed… 10 p.m.

*goes/at

919

She goes to school at ….

8 a. m

920

Shift klаvishi nimа uchun hizmаt qilаdi?

Hаrflаrni kаttаlаshtirib yozish uchun

921

Simsiz aloqa tarmoqlarini to‘g‘ri ko‘rsating.

Wi-Fi, WiMAX

922

Sinf – dars tizimi kim tomonidan ishlab chiqilgan?

Y. A. Komenskiy

923

Sinf-dars tizimi birinchi kim tomonidan ishlab chiqilgan?

Yan Amos Komеnskiy

924

Sinfxonaga oid so’zlar berilgan qatorni toping.

Scissors, a notebook, blackboard

925

Skaner qurilmasining vazifasi nima?

Ma’lumotlarni xotiraga kiritish

926

Slayd deganda nima tushuniladi?

bu slaydlarni namoyish qilish va ko'rsatishda ularni samaradorligini oshiruvchi tovush, rang, matn va harakatlanuvchi effektlar yig'indisidan iborat

927

Smart Classroom Suite – qanday maxsus dasturiy paket hisoblanadi?

Interaktiv o`rganish uchun mo`ljallangan

928

Smart education qanday ta’lim?

Aqlli ta’lim

929

Smart Notebook™ ... .

* Hamkorlikda ta`lim olish dasturiy ta`minoti

930

Smart Response™ … .

*Interaktik so`rovlarni amalga oshirish dasturiy ta`minot

931

Smart Sync™ … .

* Sinfni boshqarish dasturiy ta`minoti

932

SMART texnologiyalari deganda nimalar inobatga olinadi?

Aqlli-doskalar, aqlli-o`quv qo`llanmalari, aqlli proektorlar, interfaol va kommunikativ harakterdagi o`quv materiallarini yaratish va tarqatishning dasturiy ta`minotlari

933

SMART-ta`limning 2- tamoyili qaysi?

* O`quvchining mustaqil bilim olishi, tadqiqot va loyiha faoliyatini tashkil etish. Ushbu tamoyil o`quvchilarning muammolarni hal etishda ijodiy izlanishlar olib borish, mustaqil axborot va ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishda ustuvor ahamiyatga ega

934

SMART-ta`limning 3- tamoyili qaysi?

*O`quv jarayonini tarqalgan keng o`quv muhitida amalga oshirish. Ta`lim muhitini o`quv muassasasi hududi yoki masofaviy ta`lim tizimi chegaralari bilan cheklash kerak emas. Ta`lim jarayoni doimiy bo`lishi kerak

935

SMART-ta`limning 4- tamoyili qaysi?

*Moslashuvchan ta`lim yo`nalishlari va ta`limni individuallashtirish- shaxsga qaratish. Ta`lim faoliyatining xilma-xilligi - o`quvchilarga ta`lim dasturlari va kurslarini o`qitish, o`quv jarayonida asbob-uskunalardan foydalanish, ularning sog`lig`ini saqlash imkoniyatlari, moddiy va ijtimoiy sharoitlarga mos ravishda keng imkoniyatlar berishni talab qiladi

936

So‘nggi ikki yilda mamlakatimizda nechta yangi oliy ta'lim muassasasi ochildi hamda nechta nufuzli xorijiy oliy o‘quv yurtining filiallari tashkil etildi?

5 ta oliy ta'lim muassasasi, 12 ta filial

937

So’ngi ikki yilda mamlakatimizda nechta nufuzli xorijiy oliy o’quv yurtining filiallari tashkil etildi?

12 ta

938

STEAM dasturi nimani anglatadi?

Noan`anaviy tarzda o`qitishning asosi hisoblanadi

939

STEAM ta`limi orqali o`quvchilarning egallangan bilimlari nimaga imkon beradi?

Qandaydir fikrlarni o`ylab topishlariga imkon beradi

940

STEAM ta`limi orqali o`quvchilarning egallangan bilimlari nimaga imkon beradi?

 

941

STEAM ta`limi orqali o`quvchilarning egallangan bilimlari nimaga imkon beradi?

* Fikrlarini haqiqatda amalga oshirishga imkon beradi STEAM таълими асосида ёндашув ўқувчи ёшларга дунёни тизимли равишда ўрганишга, атрофда рўй бераётган жараёнларни мантиқий мушоҳада қилишга, улардаги ўзаро алоқани англаб етишга ўзи учун янги, ноодатий ва қизиқарли нарсаларни кашф қилишга имкон беради. Қандайдир янгиликни кутиш орқали ўқувчи ёшларда қизиқувчанликни ривожлантиради, ўзи учун қизиқарли масалани аниқлаб олишни, ечимини топишнинг алгоритимини ишлаб чиқишни, натижаларни танқидий баҳолашни, фикрлашнинг муҳандислик жиҳатларини шакллантиришга олиб келади.

942

STEAM ta`limida, kompyuter texnologiyalari va dasturlarini o`rganishning eng qiziq usullaridan biri bu ... .

*Lego Mindstorms

943

STEAM talimi dasturining asosini tashkil etuvchi omillar qaysilar?

Axborotni olish, qayta ishlash va amaliyotga qo’llay olish

944

SWOT tahlili metodida jadvalda qanday tushunchalar tahlili yoziladi?

Kuchli tomoni, kuchsiz tomoni, imkoniyatlari va to`siqlari

945

Ta`lim jarayonida sinfdan tashqari ishlarni tashkil etishdan maqsad… .

Ta`lim orqali ijodiy va do`stona muhitni shakllantirish ,O`quvchilarni bo`sh vaqtda ta`limga yo`naltirish,Mavzularni mustahkamlashga erishish

946

Ta`lim oluvchilarni tabiiy holatda hodisalar, jarayonlar, obektlar bilan ko`rgazmali tanishtirishga qaratilgan metod bu ...

*Namoyish etish

947

Ta`lim sifatiga nimalar ijobiy ta`sir ko`rsatadi?

* Barcha javoblar to`g`ri

948

Ta`lim sifatini nazorat qilish bu ... .


Download 154.78 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling