O’simlik urug’i, ya’ni yog’ olish mumkin bo’lgan xomashyo necha guruxga bo’linadi?


Download 27.73 Kb.
Sana21.02.2022
Hajmi27.73 Kb.
#585964
Bog'liq
Fizik kimyoviy nazorat
Elektr o'lchash asboblarini rostlash va ta'mirlash (P.Ismatullayev va b.) (2), provodkalar, Tayyor tovarlar xisobi va tannarxi, milliy iqtisodiyot, marketing, 4-5-sinf olimpiada savollari..., 10-sinf-davlat-va-huquq-asoslari, Menejment mustaqil ish, BERILGANLAR MODELLARINING KUCHLI VA KUCHSIZ TURLARI ORASIDAGI FARQLAR, BERILGANLAR MODELLARINING KUCHLI VA KUCHSIZ TURLARI ORASIDAGI FARQLAR, BERILGANLARNI BUTUNLIGINI SAQLAB TURISH, ERGASHEVA, 10.Ривожланиш хариталари.узб, 6- cинф тарих конспект

 1. O’simlik urug’i, ya’ni yog’ olish mumkin bo’lgan xomashyo necha guruxga bo’linadi?

 1. 1guruxga

 2. 3guruxga

 3. guruxga bo’linmaydi

 4. 2 guruxga 1. Urug’lar yog’liliga qarab necha guruxga bo’linadi?


 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. guruxlanmaydi 1. Eryong’oq po’chog’i va mag’iz iarkibi qanday?


A) 20-35% po’choq, 65-80%mag’iz
B) 20-40% po’choq, 60-80%mag’iz
C) 1 0-30% po’choq, 70-80%mag’iz
D) 15-25% po’choq, 75-85%mag’iz


 1. Kunjud moyliligi kancha?


A) 65-66%
B) 60-65%
C) 55-56%
D) 60-70%


 1. Zig’irning moylilik miqdori?


A) 20-40%
B) 28-44%
C) 55-56%
D) 10-30%


 1. Kungaboqar yog’lilik miqdori qancha?


A) 55-60%
B) 50-70%
C) 40--50%
D) 20-30%


 1. Rapisni yog’lilik miqdori qancha?


A) 20-35%
B) 10-20%
C) 35-40%
D) 38-45%


 1. Coyada yog’lilik miыdori qanday?


A) 10-15 %
B) 15-20%
C) 19-22%
D) 22-30%


 1. Paxta navlarini sof gossipol miqdorini ko’rsating.


A) Toshkent-2 0.65-0,75 C). Toshkent-2 0.05

108-F

0.3

108-F

0.02

5904

0.45

5904

0.07

B). Toshkent-20.35


D) Toshkent-20.50


108-F

0.40

108-F

0.02

5904

0.10

5904

0.07 1. Yog’li urug’larni kritik namligini aniqlash tenglamasini toping.


A) Nkg=14.5(90-Uo4)/100%
B) Nkg=13.5(100-Uo4)/100%
C) Nkg=14.0(100-Uo4)/100%
D) Nkg=14.5(90-Uo4)/100%


 1. Urug’larni foizlarda ifodalngan tozalik darajasi ыaysi formula bilan ajratiladi?


A) X=100+(A+V/2)
B) X=100-(A+V/2)
C) X=100-(A-V/2)
D) X=100-(A/2-V)


 1. Moylarda quruq modda miqdorini aniqlash


A) m=m-m2/m1*100%
B) m=m-m2/m2*100%
C) m=(m-m2)* m2*100%
D) m=(m-m1)*100%


 1. Chigit namligi forpress uchun qancha bo’lishi kerak?


 1. 7%

 2. 4%

C) 5.5%
D) 2%


 1. Presslash uchun chigit namligi qancha bo’lishi kerak?


A) 5-6 yoki 2-4%
B) 3-4 yoki 2.5-3%
C) 5-6 yoki 7-8%
D) 1-3 yoki 4-5%


 1. Forpressda nazariy siqilish darajasi qancha?


A) 10.1
B) 12.1
C) 7.2
D) 14.3


 1. Xaqiqiy siqilish darajasi forpressda qancha?


A) 1.8-1.9
B) 1.1-1.6
C) 2.8-
D) 1-3 yoki 4-5%


 1. Ko’p marotaba purkash usuli bilan ishlatiladigan ekstratorlar uchun G qiymati qanday?


A) G=0,3:0,6:1
B) G=0,4:0,6:0,7=1

C) G=0,2:0,4:0,8


D) G=0,5:1


 1. Fil’trlash tezligi formulasi.


 1. w=∆V*m/Sdr

 2. w=∆V*n/Sdr

 3. w=∆V /S*dr

 4. w=∆V*p/S*dr 1. Xo’jalik sovuni uchun yog’ kislotalarining titri.


A) 20-2-°S
B) 30-32°S
C) 15-25°S
D) 35-42°S


 1. Atir sovuni uchun yog’ kislotalari titri.


A) 36-41°S
B) 30-35°S
C) 20-25°S
D) 30-32°S


 1. Sovunlarni yog’ kislotasini aniqlash formulasi.


A) S*s=m*Y0* k*g/100
B) S*s=m*Y0* n /100
C) S*s=m* * k*g/100
D) S*s=m* k*g/100


 1. Ko’pik barqarorligi nima?


 1. Ko’pikning barqarorligi 5 minutdan keyin parchalanib ketgan ko’pik xajmining dastlabki bosimga nisbati bilan aniqlanadi.

 2. Bunday ko’rsatgich mavjud emas.t

 3. ko’pik 10 minut turishi kerak.

 4. Ko’pik 2-3 minut turishi kerak. 1. Xo’jalik sovuni uchun qanday titrli salomas ishdatiladi?


 1. Salomas kichik titrli 35-38°S

 2. Salomas o’rta titrli 39-42°S

 3. Salomas yuqori titrli 46-42°S

 4. Titirlikka bog’liq emas. 1. Atir sovuni uchun qanday titrli salomas ishlatiladi?


 1. Salomas o’rta titrli 38-39°S

 2. Salomas past titrli 39-42°S

 3. Titrlik xisobga olinmaydi

 4. Salomas yuqori titrli 46-42°S 1. Sovunni necha xil usulda quritiladi?


 1. 2 xil

 2. 5 xil

 3. 4 xil

 4. 3 xil
 1. Kaustuk sovunlash nima?


 1. Bunda 20-30% Sa(ON)2 eritmasi kiritiladi.

 2. Bunda 10-20% NaON eritmasi kiritiladi.

 3. Bunda 15-25% NaON eritmasi kiritiladi.

 4. Bunda 40-44% NaON eritmasi kiritiladi. 1. Margarin kim tomonidan kashf qilingan?


 1. 1870 yil Mendeleev tomonidan

 2. 1870 yil Mechnikov tomonidan

 3. 1869 yil Mej-Mure tomonidan

 4. 1920 yil Vereshagin tomonidan 1. Margarinda namik miqdori qancha?


 1. 17% atrofida

 2. 19% atrofida

S) 24% atrofida
D) 5 % atrofida


 1. Margarin uchun ishlatiladigan quruq sut qoldiq miqdori va kislota soni necha bo’lishi kerak?


 1. Quruq qoldiq 8% kis soni 210 T dan kam bo’lishi kerak

 2. Quruq qoldiq 7.0% kis soni 190 T dan kam bo’lishi kerak

 3. Quruq qoldiq 9.0% kis soni 220 T dan kam bo’lishi kerak

 4. Quruq qoldiq 10.0% kis soni 230 T dan kam bo’lishi kerak 1. Margarin maxsulotda uchuvchan moddalar qancha miqdorda bo’ladi?


A) 17-18%
B) 16-17%
C) 18-19 %
D) 15-16%


 1. Margarindan olingan yog’ning erish xarorati qancha bo’lishi kerak?


A) 25-35%
B) 22-30%
C) 27-36 %
D) 26-36%


 1. Kokos va pal’ma yadro moylari tarkibida necha % lourin va miristin kislota bor?


 1. 52 % lourin 19 % gacha miristin

 2. 51 % lourin 20 % gacha miristin

 3. 53 % lourin 22 % gacha miristin

 4. 45 % lourin 25 % gacha miristin 1. Sovunga aromatizatorlar nima uchun qo’yiladi?


 1. Xid berish uchun

 2. Qattiq xolatga keltirish uchun

 3. Kirni toza qilishi uchun

 4. Aromatizator qo’shilmaydi. 1. Sovunlarni oksidlanishga qarshi qanday moddalar ishlatiladi?


 1. natriy sulfat, limon kislotasi

 2. Natriy silikat, limon kislotasi

 3. natriy gtdroksid, sirka kislotasi

 4. kaliy gidroksid, sirka kislotasi 1. 1 t sovunga qancha xushbo’y moddalar ko’shiladi?


 1. 10 kg

 2. 12 kg

 3. 15 kg

 4. 17 kg 1. Uy ro’zg’or uchun mo’ljallangan sovunlar necha xil % li qilib tayyorlanadi?


A) 72%, 70 % , 60 % li
B) 70%, 65 % , 90 % li
C) 60%, 70 % , 75 % li
D) 70%, 72 % , 65 % li


 1. Sovun asosiy keo’rsatgichlarini sovun tarkibidagi qaysi moddalar belgilaydi?


 1. Yog’ kislotalari, tuzlari, smola, natriy gidroksid

 2. Yog’ kislotalari tuzlari, smola va neft kislotalari

 3. Smola va yog’ kislotalari

 4. yog’ kislotalari tuzlari, smola, neft kislotalari va ishqor 1. Korxonaning markaziy laboratoriyasini vazifasi nimadan iborat?


 1. Korxona va xom-ashyo laboratoriyalarini va vaqtincha nazorat qilish

 2. Korxona laboratoriyasini nazorat qilish

 3. Korxona va xom-ashyo laboratoriyalarini va korxona faoliyatini davriy nazorat qilish

 4. To’g’ri javob yo’q. 1. Korxona laboratoriyasining vazifasi nimadan iborat?


 1. texnologik jarayonlarni nazorat qilish

 2. Barcha xom-ashyolarni nazoratdan o’tkazish

 3. texnologik jarayonlarning barcha jarayonlarini nazorat qilish

 4. texnologik jarayonlarni ayrim nazoratidir 1. Margarin qovrilganda qanday xolatda bo’lishi kerak?


 1. sachramasligi kerak

 2. sachrashi kerak

С) suv ajramasligi kerak
D) barcha javob to’g’ri.


 1. Margarin maxsuloti necha maqsadda ishlab chiqariladi?


 1. qandolat, non maxsulotlari uchun

 2. qandolat, non maxsulotlari va kulinar maxsulotlar tayyorlash uchun С) non maxsulotlari, oshpazlik va kulinar maxsulotlari uchun

D) qandolat, oshpazlik va non maxsulotari tayyorlash uchun


 1. Sut yog’ini o’rtacha energetik qiymati qancha?


A) 39, 38 kj
B) 42, 38 kj
С) 38, 66 kj
D) 38, 64 kj
 1. Paxta yog’ining o’rtacha energetik qiymati qancha kj?


A) 38, 48 kj
B) 39, 50 kj
С) 39, 48 kj
D) 39, 72 kj


 1. Sarig’ yog’ning o’rtacha energetik qiymati qancha kj?


A) 38, 48 kj
B) 35, 51 kj
С) 39, 48 kj
D) 39, 72 kj


 1. Mayda zarrachali emul’siya xolatdagi yog’lar kishi organizmiga qanday singadi?


 1. yaxshi singadi

 2. yomon singadi

С) umuman singmaydi
D) yarim xolatda singadi


 1. Margarin maxsuloti qachon va qaerda ishlab chiqilgan?


 1. 1869 yilda Mex-mure tomonidan Frantsiyada

 2. 1868 yilda Mex-mure tomonidan Frantsiyada С) 1870 yilda Dolton tomonidan Frantsiyada

D) to’g’ri javob yo’q.


 1. Margarin so’zining ma’nosi?


 1. inglizcha marvarid

 2. inglizcha mayda С) frantsuzcha mayda

D) frantsuzcha marvarid


 1. Salomas maxsuloti necha xilda ishlab chiqariladi?


 1. texnik va ozuqaviy

 2. faqat ozuqaviy maqsadda С) faqat texnik maqsadda

D) barchasi to’g’ri


 1. Yog’larni gidrogenlab qanday maxsulot olinadi?


 1. salomas olish uchun

 2. soapstok olish uchun С) margarin olish uchun

D) sovun olish uchun


 1. Korxonada nech xil laboratoriya bo’ladi?


 1. 2 xil

 2. 3 xil

S) 1 xil
D) 4 xil
Download 27.73 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling