O‟t b yunoncha


Download 144.39 Kb.
bet1/2
Sana14.12.2022
Hajmi144.39 Kb.
#1005969
  1   2
Bog'liq
9-sinf Olimpiada savollari javobli


1-10- savollar 0.9 balldan
1. Botanika so‟zi qaysi so‟zdan olingan va qanday ma‟noni bildiradi? A yunoncha “botane” - o‟t B yunoncha “botane” - o‟tli
C yunoncha “botane” - o’t-o’simlik, ko’kat D yunoncha “botane” – o‟saman, rivojlanaman 2.O‟simliklar yer sharida tarqalish qonuniyatlarini o‟rganadigan {a}va tashqi muxit bilan bo‟lgan munosabatlaridagi qonuniyatlari va tashqi muhit omillarining o‟simliklarga tasirini{b} qaysi bo‟limlar o‟rgandi. A.a-Ekologya b- Ekologya B.a-geobotanika b-ekologya
C.a-marfologya b-geobotanika D.a-geobotanika b-o‟simliklar anatomyasi

 1. O'simlik mevasiga rang beruvchi plastida(lar)ni belgilang. 1)Xloroplast 2)xromoplast 3)leykoplast

A 1,2,3 B 1,2 C 2,3 D 2

 1. Volvoks koloniyasidagi hujayrlar qaysi begilari bilan evglenadan farq qiladi? A)bir xivchinli duksimon bo‟lishi B)ikki xivchinli noksimon bo‟lishi

C)ikki xivchinli gardishsimon bo‟lishi D)ko‟p xivchinli gardishsimon bo‟lishi

 1. Daryo qisqichbaqasining oshqozoni qanday tuzilishga ega? A)chaynovchi, to‟rsimon B)suruvchi, suzgichsimon C)suzgichsimon, to‟rsimon D)xitin tishchali, suzgichsimon 6.Ushbu rasmdagi organism qaysi tipga tegishli?

A)To‟garak chuvalchanglar B)Yassi chuvalchanglar C)kiprikli chuvalchanglar D)So‟rg‟ichlilar

7. Mechnikov qaysi ishlari uchun Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan.


A) Anatomiy B)Gerentologiya C)Fiziologiya D)Gigiyena 8.Ko„krak qafasida joylashgan organlarni belgilang
A) yurak,jigar,o‟pka B)yurak,meda,ichak
C) yurak, halqum, kekirdak C)yurak,meda,halqum

 1. Birmuncha yassilashgan piramidalar shakliga ega bez qaysi. A)buyrakusti B)epifiz C)ayrisimon D) gipofiz

 2. Shamolda, iflos qo'l, kir sochiq yoki boshqa sabablar tufayli ko'zga mikroblar tushib qolganida yallig'lanish… nia paydo bo'ladi.

A) daltonizm B) gemodiliya C) konyunktivit D) shapko`rlik

11-20- savollar 1.5 balldan 1. Agar bemorning sezuvchi nerv tolalari zararlansa(x); kasallangan nerv sohasida kuchli og„riq sezilsa (y); harakatlantiruvchi nervlarning shamollash (z); Orqa miya harakatlantiruvchi neyronlarini viruslar zararlashi (v)dan qanday kasallik kelib chiqadi.


X

Y

Z

V

1

nevralgiya

nevralgiya

nevrit

radikulit

2

nevrit

nevralgiya

nevrit

nevralgiya

3

nefrit

radikulit

nevrit

nevrit

4

nevralgiya

nevralgiya

nevrit

polemiyelit
 1. Bosh miya yarimsharlari ikki qavatdan iborat: (1) moddadan tashkil topgan tashqi po„stloq qavat; (2) moddadan tashkil topgan ichki qavat. A) 1- oq 2- kulrang B) 1- kulrang 2- oq C) 1- oqimtir 2- targ`il

D) 1- oq 2- targ`il

 1. Bosh miya katta yarim sharlari po„stlog„ining qaysi zonasidagi nerv hujayralari to„plami muskullar, paylar, bo„g„imlar, suyaklaming retseptorlaridan impuls qabul qilib, odam tanasining barcha qismlari harakatini boshqaruvchi oliy nerv markazi vazifasini bajaradi.

 1. harakat B) qo`zg`alish C) sezish D) assotsiativ
 1. Qanotchali mevaga ega bo‟lgan manzarali daraxtlarni belgilang.3

1)qayrag‟och 2)saksovul 3)boyalish 4)zarang 5)rovoch 6)jud 7)cherkez 8)shumtol 9)terakA. hammasi B 1,2,3,4,5,6,7,8 C 1,2,4,8 D 1,4,8

 1. Agar meva faqat tugunchaning o‟zidan hosil bo‟lsa(a), agar uning hosil bo‟lishida tugunchadan tashqari gulning boshqa a‟zolari ham qatnashsa(b) qanday ataladi?

1)soxta meva 2)ho‟l meva 3)chin meva 4)quruq meva A a-1; b-3; B a-2; b-4; C a-4; b-2; D a-3; b-1;

 1. Makkajo‟xori o‟simligini 6 soatda bug‟latadigan suv miqdorini litrda hisoblang. A) 0,55 l B) 0,24 l C) 0,33 l D) 5,55 l

90kun=2160 soat 200 l


6 soat x
X=6*200/2160=0.55 l javob A 1. Ekologik guruhlar bilan juftlab yozing?

a-suvda yashovchilar b-namsevar d-seret osimliklar e-namlik yetarli
1-qo‟g‟a 2-elodeya 3-baliqko‟z 4-qamish 5-nilufar 6-ro‟vak 7-makkajo‟xori 8-olma 9-sarsazan 10-sebarga 11- agava 12-karam 13-kaktus 14-bug‟doy
A)a-2.5 b-1.4 .6 d-3.9.11.13 e-12.10.7.8.14 B) a-2.5 b-1.4 c-3.9.6.11.13 e-7.8.10.14
C) a-1.2.5 b-4.6 c-3.9.11.13 e-6.7.8.10.14 D)a-1.2 b-4.6 c-3.9.11.13 e-7.8.12.14

 1. Lantsetnikda qaysi organlar bo‟lmaydi?

1)jabra; 2)yurak; 3)ichak; 4)ko‟z; 5)bosh miya; 6)halqum;7)ayirish sistemasi; 8)eshitish organi; 9)nerv sistemasi A)1,2,6,9 B)2,4,5,8 C)6,9,4,2 D)7,8,9,1 E)1,3,6,7

 1. A vitaminni hosil qiladigan karotin moddasi bo'ladiganlari aniqlang?

1-sabzi, 2-ismaloq, 3-pomidor, 4-o„rik 5-qizil garmdorida.6-baliq yog‟i.7-saryog‟.8-sut.9-baliq ikrasi A) 6,7,8,9 B) 1,2,3,8,9 C) 1,2,3,,5,6,7,8,9 D) 1.2.3.4.5.

 1. Tirik organizmlarni tuzilish darajalarini ketma ket joylashtiring

1)hujayra 2)molekula 3)biosfera 4)organ 5)organizm 6)to‟qima 7)hujayra 8)populyatsiya 9)biogeotsenoz A. 1,2,7,4,5,8,9,3 B.2,1,7,6,4,5,9,3 C.7,6,4,5,8,9,3 D.2,1,6,4,5,8,9,3


21-30- savollar 2.6 baldan 21.Botanika bo‟limlarini juftlab ko‟rsating .
1.marfalogya 2.sistematika 3.embiriologya 4.anatomya 5.geobotanika
a.o‟simliklar organlari tashqi tuzilishini o‟rganish b.o‟simlik ichki tuzilishini c.o‟simliklar hayotiy jaroyonlari; fotosentiz , suv bug‟latish jarayonlar o‟rganadi d. o‟simliklarning kelib chiqishi va belgilari asosida ularni alohida guruhlarga birlashtiradi g. o‟simliklarning nafas olish va mineral moddalar qabul qilish jarayonlarni o‟rganadi p. o‟simliklarning yer sharida tarqalish qonuniyatlar o‟rgandi
A) 1-a 2-d 3-c 4-b 5-g B) 1-a 2-d 3- c ,g 4- b 5-p C) 1-a 2-d 4-b 5-p D) t.j.y 22.Quyidagi organizmlarda viruslarni kim aniqlagan? A. o‟simliklar B.hayvon C.mikroorganizm 1)Ivanovskiy 2)Erell 3)Leffler va Frash

Download 144.39 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling