O’zbеk аdаbiyoti kаfеdrаsi


Download 0.65 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/8
Sana05.02.2018
Hajmi0.65 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

 

O’ZBЕKISTОN RЕSPUBLIKАSI ХАLQ TА’LIMI VАZIRLIGI   

А

JINIYOZ NОMIDАGI  NUKUS DАVLАT PЕDАGОGIKА INSTITUTI 

 

 

 

O’ZBЕK АDАBIYOTI KАFЕDRАSI 

 

 

 

 

 

 

 

      Bаkаlаvriаtning o’zbеk tili vа аdаbiyoti yo’nаlishi uchun  

 

"PEDAGOGIK TEXNOLOGIYАLAR» 

fаnidаn  

 

MА’RUZАLАR MАTNI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nukus – 2012 

 

 1-MA’RUZA KADRLAR TAYYORLASH MILLIY MODELI. PEAGOGIK 

TEXNOLOGIYALAR VA UNING XX ASRDA RIVOJLANISHI 

Reja 

1.Pedagogik  texnologiyalarning  rivojlanishi  Uzbekiston  Respublikasida  kadrlar 

tayyorlash tizimini tubdan kayta kurish moxiyati va muammolari. 

2.  “Texnologiya”  tushunchasining  kelib  chekishi  “Pedagogik  texnologiyalar” 

tushunchasining kelib chikishi. 

3.  Pedagogik  davr  va  texnologiya  taraqqiyoti  tarixi.  Pedagogik  texnologiyaning 

zamonaviy tarakkiyoti. 

 

Tayanch  iboralar:  Pedagogik  texnologiyalarning  rivojlanishi  U’zbekiston Respublikasida  kadrlar  tayyorlash  tizimini  tubdan  kayta  kurish  moxiyati  va 

muammolari.Kadlar  tayyorlash  milliy  modeli”ning  asosiy  tarkibiy  kismlari:  shaxs, 

davlat va jamiyat, uzliksiz ta’lim, fan, ishlab chikarish. “Texnologiya” tushunchasining 

kelib  chekishi  “Pedagogik  texnologiyalar”  tushunchasining  kelib  chikishi.  Peagogik 

texnologiyalar  va  uning  XX  asrda  rivojlanishi.  Pedagogik  davr  va  texnologiya 

taraqqiyoti tarixi. Pedagogik texnologiyaning zamonaviy tarakkiyoti. 

 

Mustakil Uzbekiston Respublikasida shakllanayotgan milliy istiklol goyasi 

Respublika 

Konstitu tsiyasida e’tirof etilgan insonparvar, demokratik, xukukiy davlat va jamiyatni 

barpo  etish,  shuningdek,  ijtimoiy  —iktisodiy  xamda  madaniy  rivojlanishning  yukori 

boskichlariga  kutarish,  jaxon  xamjamiyati  safidan  munosib  urin  egallashga 

yunaltirilgan ezgu maksadlarni amalga oshirishga xizmat kiladi. 

Ushbu maksaddarning ijobiy natijaga ega bulishi, eng avvalo, yosh avlodga ilmiy 

bilimlar  asoslarini  puxta  urgatish,  ularda  keng  dunyokarash  xamda  tafakkur  kulamini 

xosil  kilish,  ma’naviy  —axlokiy  sifatlarni  shakllantirish  borasidagi  ta’limiy  — 

tarbiyaviy  ishlarni  samaralya  tashkil  etishga  boglikdir.  Zero,  yurtning  porlok 

istikbolini  yaratish,  uning  nomini  jaxonga  keng  yoyish,  ulug  ajdodlar  tomonidan 

yaratilgan  milliy  —  madaniy  merosni  jamiyatga  namoyish  etish,  ularni  boyitish, 

mustakil  Respublikamizning  rivojlangan  mamlakatlar  katoridan  joy  egallashini 

ta’minlash  yosh  avlodni  komil  inson  xamda  malakali  mutaxassis  kilib  tarbiyalashga 

boglikdir. 

Uzbekiston Respublikasi Oliy Majlisining IX sessiyasi (1997 yil 29 avgust) da kabul 

kilingan  xamda  bugungi  kunda  goyalari  amaliyotga  keng  kulamda  muvaffakiyatli 

tadbik  etilayotgan  Uzbekiston  Respublikasining  «Ta’lim  turrisida»gi  Konuni  va 

«Kadrlar  tayyorlash  Milliy  dasturi»  mazmunida  barkamol  shaxs  va  malakali 

mutaxassisni  tarbiyalab  voyaga  etkazish  jarayonining  moxiyati  tulakonli  ochib 

berilgandir.  Malakali  kadrlar  tayyorlash  jarayonining  xar  bir  boskichi  uzida  ta’lim 

jarayonini samarali 

tashkil  etish,  uni  yukori  boskichlarga  kutarish,  shu  bilan  birga  jaxon  ta’limi 

darajasiga  etkazish  borasida muayyan vazifalarni amalga oshirishi lozim. Chunonchi, 

mazkur  jarayonning  birinchi  boskichi  (1997  —  2001  yillar)da  «...  ukuv  —uslubiy 

majmualarning xamda ta’lim jarayonini didaktik va axborot ta’minotining yangi avlodini 

ishlab chikish va joriy etish», ikkinchi boskich (2001 —2005 yillar)da «... ta’lim muassasa 

—  larining  moddiy  —  texnika  va  axborot  bazasini  mustaxkamlashni  davom  ettirish,  

ukuv  —  tarbiya  jarayonini  yukori  sifatli  ukuv  adabiyotlari  va  ilgor  pedagogik texnologiyalar  bilan  ta’minlash»  xamda  uchinchi  boskichi  (2005  va  undan  keyingi 

yillar)da  «...  ta’lim  muassasalarining  resurs,  kadrlar  va  axborot  bazalarini  yanada 

mustaxkamlash,  ukuv  —  tarbiya  jarayonini  yangi  ukuv  —  uslubiy  majmualar,  ilror 

pedagogik  texnologiyalar  bilan  tulik  ta’minlash»  kabi  dolzarb  vazifalar  ijobiy  xal 

ETILMORI 

lozim. 


Mazkur  vazifalarning  muvaffakiyatli  xal  etilishida  yana  bir  omilning 

mavjudligi,  ya’ni,  uzluksiz  ta’lim  tizimi  xodimlari,  pedagog  —  ukituv—  chilarning 

zamonaviy ta’lim texnologiyalarining moxiyatidan xabardorliklari xamda ularni ta’lim 

jarayonida  samarali  kullay  olishlari,  shuningdek,  ta’lim  jarayonini  tashkil  etishga 

nisbatan ijodiy yondoshuvning karor topishi muxim axamiyat kasb etadi. 

Ukituvchi — pedagoglarning  xususiy 

fanlar  asoslarini  ukitishga  yunaltirilgan 

mashgulotlar  jarayonini  noan’anaviy  shakllarda  tashkil  etish,  ta’lim  jarayonini 

mukammal  andoza  asosida  loyi^alashga  erishish,  mazkur  loyixalardan  okilona 

foydalana  olish  kunikmalariga  ega  bulishi  ta’lim  oluvchilar  tomonidan  nazariy 

bilimlarni puxta, chukur uzlashtirilishi,  ularda  amaliy  kunikma  va  malakalarning 

x.osil bulishining kafolati bula oladi. 

Mazkur kursni urganishda pedagogik texnologiya nazariyasining mox.iyati, uning 

shakllanishi xamda tarakkiyoti tarixi, afzalliklari, ta’lim jarayonining 

istikbolini  ta’minlashdagi  muxim  urni  va  roli,  shuningdek,  yangi  pedagogik 

texnologiyalarni  ta’lim  (xususiy  ukuv  fanlarini  ukitish)  jarayoniga  tadbik  etish 

shartlari xususida suz yuritiladi. 

        Pedagogik texnologiya (PT) -shunday bilimlar soxasiki, ular yordamida XXI asrda 

davlatimizda ta’lim soxasida tub burilishlar yuz beradi, ukituvchi faoliyati yangilanadi, 

talaba-yoshlarda 

xurfikrlilik, 

bilimga 


chankoklik, 

Vatanga 


mexr-muxabbat, 

insonparvarlik  tuygulari  tizimli  ravishda  shakllanadi.  Ma’lumotlilik  asosida  yotuvchi 

bosh  goya  xam  tabiat  va  inson  uzviyligini  anglab  etadigan,  avtoretar  va  soxta 

tafakkurlash  usulidan  voz  kechgan  sabr  bardosh-  li,  kanoatli,  uzgalar  fikrini 

xurmatlaydigan,  milliy  madaniy  va  umuminsoniy  kadriyatlar  kabi  shaxs  sifatlarini 

shakllantirishni  kuzda  tutgan  insonparvarlik  xisoblanadi.  Bu  masalaning  echimi  kaysi 

darajada  ta’limni  texnologiyalashtirish  bilan  bog-  lik?  Texnologiya  tushunchasi 

texnikaviy tarakkiyot bilan boglik xolda fanga 1972 yilda kirib keldi va yunoncha ikki 

suzdan-texnos (technt)- san’at, xunar va logos (logos) - fan, ta’limot suzlaridan tashkil 

topib  xunar  fani  ma’nosini  anglatadi.  Birok  bu  ifoda  zamonaviy  texnologik  jarayonini 

tulik  tavsiflab  bera  olmaydi.  Texnologik  jarayon  xar  doim  zaruriy  vositalar  va 

sharoitlardan  foydalangan  xolda  amallarni  muayyan  ketma-ketlikda  bajarishni  kuzda 

tutadi.  Yanada  anikrok  aytadigan  bulsak, texnologik  jarayon bu  mexnat kurollari bilan 

mexnat  ob’ektlariga  boskichma  boskich  ta’sir  etish  natijasida  maxsulot  yaratish 

borasidagi  ishchining  faoliyatidir.  Ya’ni:  PT-  bu  ukituvchi  (tarbiyachi)  ning  ukitish 

(tarbiya) vositalari yordamida ukuvchi (talaba) larga muayyan sharoitda ta’sir kursatish 

va  bu  faoliyat  maxsuli  sifatida  ulardan  oldin  belgilangan  shaxs  sifatlarini  intensiv 

shakllantirish jarayonidir. 

 

Xozirgi  kundagi  pedagogik  nashirlarda  (texnologiya)  atamasini  xilma  xil  talkin etilishi  xolatini  kuzatishimiz  mumkin:  ukitish  texnologiyasi,  ukuv  jarayoni 

texnologiyasi, ma’lumot texnologiyasi, tarbiy texnologiyasi va x.k  

Jaxon  pedagogik  tafakkurida  ta’lim  —  tarbiyaga  bunday  endashuv  yangi  emas. XUSh  asrdaek  "Buyuk  didaktika"ning  muallifi  Yan  -Amos  Komenskiy  ta’lim 

jarayonini  "unda  ^ar  bir  usul  va  narsalar  vakt  ji^atidan  shunday  joylasht^rilishi 

kerak  ediki",  "butun  pedagogik  jaraen  yaxshi  sozlangan  soat  kabi  bexato  yurishi 

kerak"  bulgan  shaklga  solmokchi  b^lgandi.  Buyuk  pedagog  Komenskiy  etmagan 

orzularga  XXI  asr  pedagog  —  lari  etib,  bu  ijtimoiy  ^odisa  pedagogik  texnologiya 

nomini  olib,  butun  dunyo  ukituvchi  va  pedagoglariga  daschurilamal  bulib  xizmat 

kilmokda. 

Pedagogik nazariyalar yigindisi

 

xisoblangan pedagogikada katta xajmda nazariy va amaliy  bilimlar  tuplangan  bulishiga  karamay,  XX  asr  ikkinchi  yarmigacha  mashxur 

pedagoglarning  birontasi  kayta  tiklanadigan,  ya’ni  izdoshlari  tomonidan  ular  utgan 

yukori  samarali  darslarni  uzlariga  uxshatib  utish  imkonini  beradigan  pedagogik 

jaraen  andozasini  ishlab  chikishmagan.  Buning  boisi,  mashxur  pedagoglar  uslubi 

tarkibida  uzlarining  shaxsiy  sifatlari  etakchi  urinni  egallaganligidadir.  Ma’lumki, 

jamiyat  tarkibida  mashxurlikka  da’vogar  bukj  shaxslar  juda  xam  oz.  Bizga  esa, 

ular  xar  bir  maktabda,  xar  bir  litsey  va  kollejda,  xar  bir  oliy  ukuv  yurtida,  xar  bir 

sinf  va  dars  xonalarida  kerak.  Bunga  etishishning  birdan  —  bir  yuli  —  mashxur 

pedagoglarning  darsini  pedagogik  texnologiya  shakliga  solib,  loyixasini  tuzish  va 

kupaytirshdir. 

Texnologik  endashuv  ishlab  chikarishdan  olingan  bulib,  unda  minglab  texnologik 

jaraenlar loyixalashtirilgan. Ular ishlab chikarishda kerakli natijalarga erishing garovi 

xisoblanadi. Bu texnologiyalarni kullash vaktida xudud va ularning ijrochisi uzgarsa 

xam,  kerakli  maxsulot  chikaveradi.  Ta’lim  —  tariya  jarayonida  xam  shunga 

erishish uchun pedagogik texnologiya ishlab chikildi. 

Bu ish birinchi bor AKSh olimlari B.Blum, D.Kratvol, N.Granlund, Dj. Kerrolla, 

Dj. Blok, L.Anderson va boshkallr xarakati natijasida amalga oshdi. 

Hozirda  q’ullanilayotgan  pedagogik  texnologiyalar  uz  moHiyatiga  kura  pedagogika 

fani va amaliyoti yutuklarining sintezini, ilgarigi tajribaning an’anaviy elementlari bilan 

jamiyat taraq’q’iyoti, jamiyatni insonparvarlashtirish va demokratlashtirish natijalari 

yig’indisini ifodalaydi. Uning manbalari va tarkibiy elementlari q’uyidagilar: 

 ijtimoiy uzgarishlar va yangi pedagogik tafakkur; 

 pedagogika, psixologiya, ijtimoiy fanlar; 

 ilg’or pedagogik tajriba; 

 vatanimiz  va  xorijiy  mamlakatlarning  ta’lim-tarbiya  soHasidagi    ilgarigi  Hamda 

zamonaviy tajribalari; 

 

turli  xalq’larning  tarixiy  rivojlanishi  davomida  shakllangan  va  ular  tomonidan amal q’ilib kelinayotgan xalq’ pedagogikasi (etnopedagogika) an’analari. 

       Makgablar  faoliyatining  Hozirgi  nazariyasi  va  amaliyotida  uq’uv-tarbiya  jarayonini 

amalga  oshirish  va  olib  borishning  kuplab  variantlari  mavjud.  Har  bir  muallif  Hamda 

amaliyotchi  pedagogik  jarayonga  uzining  individual  ulushini  q’ushadi.  Lekin  kup 

texnologiyalar  uz  maq’sadlari,  mazmuni,  q’ullanadigan  metodlari  va  vositalari  buyicha 

etarlicha  kup  uxshashliklarga  ega  va  ularni  shu  umumiy  belgilariga  kura  tasnif  q’ilish 

mumkin. 

Pedagogik texnologiyalarni q’uyidagi belgilariga kura tasnif q’ilinadi: 

 

q’ullanish darajasiga kura;  

falsafiy asosi buyicha;   

asosiy rivojlantiruvchi omili buyicha; 

 

uzlashtirish kontseptsiyasi buyicha;  

shaxsiy belgi-sifatlariga kura yunalganligi buyicha;  

mazmun xususiyatlari buyicha;  

boshq’aruv turi buyicha;  

bolaga yondashuv buyicha;  

kup q’ullaniladigan metodlari buyicha;  

ta’lim oluvchilar toifalari buyicha. Yuq’oridagi  tasnif  asosida  misol  sifatida  Hozirgi  an’anaviy  maktab  ta’limini 

q’uyidagicha tasniflash mumkin: 

 

q’ullanish darajasiga kura: umumpedagogik;  

falsafiy  asosi  buyicha:  majburlash  pedagogikasi  (umumiy  majburiy ta’lim); 

 asosiy  rivojlantiruvchi  omili  buyicha:  sotsiogen,  ya’ni  asosiy  e’tibor  jamiyatning 

faol  a’zolari  bulgan  barkamol  insonlarni  tarbiyalashga  q’aratilgan;  shu  bilan  bir 

vaq’tda biogen omillarga, ya’ni shaxsning Har tomonlama rivojlanishiga Ham e’tibor 

q’aratilgan Holda; 

 

uzlashtirish  kontseptsiyasi  buyicha:  assotsiativ-reflektor        bulib,  suggestiya (namuna, misol, urnak, ibrat kursatish)ga tayangan Holda; 

 shaxsiy  belgi-sifatlarga  kura  yunalganligi  buyicha:  axborotli,  ya’ni  bilim, 

malaka, kunikmalarni shakllantirish va mustaHkamlashga yunaltirilgan; 

 

mazmun  xususiyatlari  buyicha:  dunyoviy,  texnokratik,  umumta’lim  mazmunida bulib, ta’lim-tarbiya jarayonini tashkil  q’ilish  va  olib  borishda      didaktikaga  markaziy   

urin beriladi; 

 

boshq’aruv  turi  buyicha:  an’anaviy-mumtoz  (klassik)  bulib,  unga  ta’limning texnika vositalari q’ushilgan; 

 bolaga yondashuv buyicha: avtoritar; 

 kup q’ullaniladigan metodlari buyicha: tushuntirish- i ll yustratsi yal a sh; 

 ta’lim oluvchilar toifalari buyicha: ommaviy. 

Shu  bilan  bir  vaq’tda,  jamiyatning  rivojlanishi  aloxdda  mamlakatlarda  va  umuman 

jaHonda insonparvar falsafiy asosdagi yangi pedagogik texnologiyalarni yaratdi. Bular 

Ham  yuq’orida  aytilgan  belgilarga  kura  q’uyidagicha  tasnif  q’ilini-shi  mumkin: 

Hamkorlik  pedagogikasi,  uyin  texnologiyalari,  muammoli  ta’lim,  dasturlashtirilgan 

ta’lim, guruxli texnologiyalar va boshq’alar. 2-MA’RUZA 

TALIM JARAYONIDA UQ`UVCHILARNING SHAXSI 

 

REJA 

 

1. Uq`uvchining shaxsi ta’lim jarayonida ob’ekt va sub’ekt sifatida. Shaxs sifatlari tuzilishining  turtta  darajasi;  temperament,  psixik  jarayonlari  xususiyatlari,  tajribi  va 

shaxsning yuunalganligi.  

2. Bilish, mah`orat va kuunikmalari (BMK). Aq`liy h`arakat usullari (AXU).  

3. Pedagogning inovatsion faoliyati va inovatsion faoliyatining tuzilishi. 

  4.  Sh.A.Amonashvillining shaxs insonparvarlik texnologiyasi. 

 


 Tayanch iboralar: Uq`uvchining shaxsi ta’lim jarayonida ob’ekt va sub’ekt. Shaxs sifatlari  tuzilishining  tuurtta  darajasi;  temperament,  psixik  jarayonlari  xususiyatlari, 

tajribi  va  shaxsning  yuunalganligi.  Bilish,  mah`orat  va  kuunikmalari  (BMK).  Aq`liy 

h`arakat  usullari  (AXU).  Pedagogning  inovatsion  faoliyati  va  inovatsion  faoliyatining 

tuzilishi. Sh.A.Amonashvillining shaxs insonparvarlik texnologiyasi. 

 

 

Pedagogika  fani  ta’lim  jarayoning  ikki  tomonlama  xususiyatiga  ega  ekanligi ukuvchi  tomonidan  bajariladigan  ukuv  faoliyati  va  ukituvchining  urgatuvchanlik 

faoliyati yigindisi didaktik jarayoni ekanligiga asoslanib berilgan.  

 

Prezident  Islom  Karimov  “Ta’lim  Uzbekiston  xalk  ma’naviyatiga  yaratuvchilik faoliyatini  baxsh  etadi.  Usib  kelayotgan  avlodning  barcha  eng  yaxshi  imkoniyatlari 

unda  namoyon  buladi,  kasb  -  kori,  maxorati  uzliksiz  takomillashadi,  katta  avlodning 

dono  tajribasini  anglab  olinadi  va  yosh  avlodga  utadi”-  deb,  ta’lim  tushunchasi  milliy 

nuktai  nazaridan  ta’rif  berilgan.  Yurtboshimiz  tomonidan  ta’limning  yangi  modeliga 

asos  solindi  va  uning  kelajak  istikbollari  ilmiy  asoslab  berildi.  Ta’limning  yangi 

modelini  amaliyotga tadbik  etish ukuv  jarayonini texnogiya  bilan boglikdir.  Jumladan, 

xozirgi  kunda  barcha  soxalarda  yangi  texnologiyalarni  joriy  etilishini  xayotning  uzi, 

ilmiy-texnikaviy  tarakkiyot  talab  etmokda.  Shuning  uchun,  Kadirlar  tayyorlash  Milliy 

dasturida  “Ukuv  -  tarbiyaviy  jarayonini  ilgor  pedagogik  texnologiyalar  bilan 

ta’minlash”  uning  ikkinchi  va  uchinchi  boskichlarida  bajariladigan  jiddiy  vazifalardan 

biri sifatida belgilangan. 

 

Tabiiy  savol  tugiladi:  Nima  uchun  bugungi  kunda  pedagogik  texnologiyaning nazariy asosini yaratish va amaliyotga tadbik etish zarurati tugildi? 

 

Bu  omil  mamlakatimizning  ijtimoiy  siyosatini  belilab  berganligi  tufayli ta’limning yangi modeli yaratildi. 

 

Prezidentimiz  Islom  Karimov  tomonidan  modelning  amalga  oshirish  bilan jamiyatimizning  xayotida  ruy  berish  kutilayotgan  “Portlash  effekti”  ijobiy  natijalar 

ruyrost kursatib  berildi: 

 

-  ijtimoiy  -  siyosiy  iklimga  ijobiy  ta’sir  kiladi  va  natijada  mamlakatimizdagi mavjud muxit butunlay uzgaradi: 

 

- insonning xayotidan uz urnini topish jarayoni tezlashadi:  

- jamiyatda mustakil fikrlovchi erkin shaxsning shakllanishiga olib keladi: 

 

-  jamiyatimizning  potentsial  kuchlarini  ruyobga  chikarishda  juda  katta  axamiyat kasb etadi: 

 

-fukarolik  jamiyatini  kurishni  ta’minlaydi,  model  vositasida  dunyoda  munosib urin olishga, uzbek nomini yanada yoyib tarannum etishga erishiladi. 

 

Prezidentimiz  tomonidan  kursatib  berilgan  “portlash  effekti”    sari  shijoat  bilan kadam tashlash, bu yulda uchraydigan kiyinchiliklarni boskichma- boskich va izchil xal 

etish  masalalari  nafakat  pedagogik  nazariyoti  va  amaliyotlarini  junbushga  keltiradi, 

balki,  jamiyatimizni  tulik  pedagoglashtirish  muammosini  ijtimoiy  buyurtma  sifatida 

keltirib  chikaradi.  Demak,  jamiyatimizning  xar  bir  fukarosini  tarbiyashunoslik  asoslari 

bilan  tanishtirish,  yosh  avlodni  barkamol  inson  kilib  voyaga  etkazish  jarayoni  yangi 

pedagogik “kurol” va vositalar bilan ta’minlash davr takazosidir. 

 

Sungi  payitlarda  pedagogik  olimlar,  amaliyotchilar  ilmiy  asoslangan  ta’lim texnologiyalarini 

uz 


faoliyatlarida 

keng 


kullashga 

intilmokdalar. 

Ta’lim 


 

texnologiyalarini  ishlab  chikish  va  amalga  oshirish  ilmiy  muammo  sifatida  maxsus tadkik etishni kuzda tutadi, bunda eng avvalo kuydagilarni aniklash lozim:  

 

- ta’lim texnolgiyasi sifatida nimani anglatishi va uning tuzilmasi kanday tarkibiy kismlardan tashkil topgan; 

 

-jarayon sifatida ta’lim texnologiyasining funktsional tuzimasi nimalardan iborat;  

-ta’lim  texnologiyalari  Kadrlar  tayyorlash  milliy  dasturi  maksadlariga  kanday 

darajada tugri kelishi va uni kanday baxolash mumkinligi. 

 

Ukuv  jarayonini  texnologiyalashtirishda  didaktik  masalalarni  belgilash konuniyatlari. 

 

Erkin  Shaxsni  shakillantirish  muammosi  ta’lim  muassasalarida  ukuv-  tarbiyaviy ishlarni  pedagogik  texnologiya  “rels”  iga  utkazish  takazo  etadi.  Bu  jarayon  oson 

kechmaydi.  Chunki:  butun  ixtiyoriy  kurilayotgan  va  joriy  etilayotgan  ukitish  tizimini 

kat’iyan  ilmiy  asoslangan  pedagogik  tizimga  aylantirish  kerak.  Aslida  xam  ijtimoiy 

tajriba  elementlari  -  bilim,  ijodiy  faoliyat,  ob’ektiv  borlikka  munosabatlar  -  pedagogik 

jaryon  maxsulidir  va  ma’lum  pedagogik  tizim  doirasida  shakillantiriladi.  Pedagogik 

texnologiya  esa  amaliyotga  joriy  etilayotgan  pedagogik  tizim  loyixasidir.  Unda 

pedagogik  tizim  nima?  Uning  tarkibi  kanday?  Bu  savollarga  mavjud  pedagogik 

nashrlardan topish mumkin.  

 

N.V.Kuzmina pedagogik tizim uzida ta’lim va tarbiya  maksadida buysindirilgan uzaro  boglik  tarkibli  elementlardan  tashkil  topishini  ukdiradilar:  pedagogik  maksad; 

ukuv  va  ilmiy  axborot;  pedagogik  aloka  vositalari:  ukuvchilar  va  pedagog. 

V.P.Bespalkoning  ta’rifiga  kura  “Pedagogik”  tizim  ma’lum  shaxs  sifatlarini 

shakillantirshga  tartibli,  anik  maksadni  kuzlab  va  oldindan  uylab  pedagogik  ta’sir 

etishini  vujudga  keltirish  uchun  zarur  bulgan  uzaro  boglik  vositalar,  usullar  va 

jarayonlar  yigindisidir.  Xar  jamiyatda  shu  jamiyat  mafkurasiga  xos  shaxsni 

shakllantirsh  maksadi  va  unga  mos  pedagogik  tizim  mavjud  buladi.  Agar  maksad 

uzgarsa tizim xam uzgaradi. 

 

Uzbekistonda  kadrlar  tayyorlash  milliy  dasturi  jamiyat,  davlat  va  oila  oldida  uz javobgarligini xis etadigan fukarolarni tarbiyalashni bosh maksad kilib kuygan. Demak, 

Milliy  dastur  ta’lim  va  tarbiya  soxasidagi  davlat  buyurtmasi  xisoblanib  miliy 

mafkuraning  tarkibiy  kismini  tashkil  etadi.  Fakat  ijtimoiy  (davlat)  buyurtmasigina 

belgilab  beradi  yoki  oliy  (urta,  urta  maxsus,  kasb-xunar)  ta’lim  uchun  pedagogik 

tizimining mavjudlik shartlarini kafolatlaydi. 

 

Kuyidagi barcha ta’lim tizimlari uchun umumiy bulgan pedagogik tizim loyixasi keltirilgan.  Professor  N.Saydaxmedovning  tadkikot  etishicha  xar  kanday  pedagogik 

tizim uzaro boglik bulgan kuydagi invaritiv elementlardan tashkil topadi: 

 1- ukuvchilar ; 2-ta’lim maksadlari, 3-ta’lim -tarbiya mazmuni,  

4-  didaktika  jarayonlar,  5-  tashkiliy  shakllar  6-pedagogik  yoki  ukitishning  texnik 

vositalari (UTV) . 

 

Yukoridagi  shakldan  2  ta  tushunchani  izoxlash  mukin:  didaktik  masalalar  va ularni amalga oshirishning pedagogik tizim doirasida inson faoliyatining muxim soxasi 

sifatida anik maksad va unga erishish uchun shart - sharoitlar xamda bu faoliyat uchun 

axborotlar bulishi kerak. 

 

3.Didaktik  masalalarni  xal  etish  maksadi  shaxsning  ma’lum  sifatlarini shakllantirish  zarur  bulsa,  shart  sharoitlar-ukuvchi  (talaba)  larning  boshlangich  sifat 

kursatkichlari, axborot esa ukuv predmetining mazmuni yoki tarbiyaviy ta’siridir.  

 Xar bir didaktik masala pedagogik  tizimda uziga mos keladigan PT elementlari 

bilan xal kilinadi, ular didaktiv jarayon, ukitishning tashkiliy shakllari xamda pedagog 

yoki  ukitishning  texnik  vositalari  (UTV).  Yukorida  shakl  ijtimoiy  buyurtma  yunalishi 

didaktiv  masalalarga  karatilgan  va  bu  bejiz  emas,  chunki  ta’lim  xar  doim  jamiyat 

talablarini kondirishga xizmat kiladi va u ongli ravishda yoki induktiv tarzda tez, balki 

sekinlik  bilan  bu  talablarga  mos  xolda  tuzilib  boradi.  XXI  asr  busagasida  ta’lim 

tarakkiyotining  xarakatlantiruvchi  kuchi,  xakkoniy  dvigateli-  bu  uzida  didaktiv 

masalalar  va  PT  ni  mujassamlashtirilgan  pedagogik  tizim  xisob-  lanadi.  PT  ning 

muvaffakiyatli loyixalanishi va yakuniy natijaning kafolatlanishi ukituvchining didaktik 

masalalar  moxiyatini  anglab  etish  darajasiga  va  darsda  ularni  tugri  belgilab  olishga 

boglikdir.  Bu  vazifa  xozirga  kadar  ukituvchilar  tomonidan  anglashilmay  kelinyapti, 

kator xollarda esa ular metodikani texnologiyadan farklay olmayaptilar. 

 

Shu boisdan kuyida PT ning loyixalanishi uchun zaruriy shartlardan biri didaktik masalalar  tugrisida  fikr  yuritiladi.  Chunki  xar  bir  ukituvchi  pedagogik  faoliyatga 

kirishishidan  oldin  xal  etilishi  lozim  bulgan  pedagogik  masalalarni  etarlicha  anik 

tasavvur  etishi  va  ifodalanishi,  ayni  paytda  uz  ukuvchilariga  xam  tushuntira  olishi 

kerak. 


 

Bugungi  xar  kadamda  va  xar  kanday  ta’lim  muassasasining  ukituvchisi 

faoliyatida  tasodifiy  ukuvchi  (talaba)  lar  guruxining  anik  urnatilmagan  maksadga 

erishish  uchun  ixtiyoriy  tanlangan  ta’lim  mazmunini  uzlashtirishga  oid  xarakatlarni 

boshkarayotganligini kuzatish mumkin. Bu xolatni izoxlashga xarakat kilamiz. 

 

4.  Getrogen  gurux.  Nima  uchun  “tasodifiy  ukuvchilar  guruxi”  deyapmiz? Ma’lumki, ukuv yurtlariga (maktab, kasb-xunar kolleji, oliygox va boshka) ukuvchilarni 

kabul  kilish,  asosan,  ikki  omil  vositasida  amalga  oshirilyapti,  ya’ni:  uzlashtirish 

darajasiga  yoki yoshlarning tengligi (yakinligi) ga karab. Ayni paytda abiturientlarning 

shaxs  sifatlari,  tugma  iste’dod  nishonalari,  kobiliyati,  faoliyatga  kizikishlari  va  boshka 

yakkaliy xususiyatlari xisobga olinmayapti. Natijada ukuv guruxlari tasodifiy tarkibi N 

ta  ukuvchilar  sonidan  tarkib  topadi,  ya’ni  “getrogen”  gurux  tuziladi.  “Bozor 

ma’muriyati”  ustiga  bu  gurux  ukuvchilariga  bir  xil  ukuv  fani  sharoitida  yagona  ta’lim 

maksadiga erishish zarurligini uktiriladi. Bunga esa amaliyotda erishib  bulmaydi. Olti 

oylik sessiya natijalarini kuz oldingizda gavdalantiring, xayratdan yoka ushlaysiz! Axir 

ukuvchilar  test    yordamida  imtixon  topshirib  ukishga  kirganku?  Nima  uchun  imtixon 

natijalari yomon? Sababi nima ekan? 

 

Sababi  esa  biz  yukorida  tilga  olgan  omillar:  talabada  kobiliyat  nishonalari  yuk yoki  tanlagan  faoliyat  turiga  kizikmaydi.  Shu  boisdan,  xatto,  bitiruvchi  boskich 

talabalari xam  kupincha  kelajakda kaysi mutaxasis  egasi bulayotganligini  yoki  bulajak 

ish  faoliyatini  tulik  tasavvur  etisha  olmaydi.  Respublikamizda  Xalk  ta’limi  vazirligi 

tasarrufidagi  “Iste’dod”  Markazi  ma’lum  darajada  bu  masalaga  ijodiy  yondoshmokda. 

Markaz  ukuvchilarining  kobiliyatlarini  va  uzlashtirish  darajalarini  psixologik  testlar 

yordamida  aniklab,  kerakli  ilmiy  tavsiyalar  ishlab  chikayapti  va  ular  akademik 

litseylarga tanlov utkazishda kul kelmokda. 

Shaxsga yunaltirilgan pedagognk texnologiyalar 

 

         Reslublikamizda  ta’lim  jarayonini  tubdan  islox  q`ilishlnlg  ilmiy-nazariy  asosi bulgai  Kadrlar  tayyorlash  milliy  dasturida  berilgan  milliy  modelning  asosiy  tarkibiy 

q`ismlari shaxs, davlat va jamiyat, uzluksnz 'ta’lim, fan va pshlab chiq`arish bulib, uiing  

asosnni shaxs tashkil etadi.     Uzluksiz ta’lim ijodkor, ijtimoiy faol, ma’naviy boy shaxs shakillantirishi va yuq`ori 

malakalm rakobatbardosh kadrlar tayyorlanishn uchui zarur shart-sharoitlar yaratadi. 

   Demak, uzluksiz ta’lim tizimining diq`q`at markazida barkamol shaxsni shakllantirish 

masalasi turadi. 

   Zamonaviy  ta’lim  tizimi  fuq`aroning  bilim  olish,  njodly  q`obiliyatlarini  namoyon 

etish,  individual  jixatdan  rivojlanish,  kasbi  buyicha  moxiat  q`ilish  xukuq`ini  ruyobga 

chiq`arish omili sifatnda q`anday taiablarga javob bernshn kerak? 

    Uzluksiz  ta’lim  tizimi  shaxsning  davlat  ta’lim  staidartlariga  mos  bnlim  va 

kunikmalarni  egallashi,  uning  q`aysi  sifatlari  va  fazilatlarini  rivojlantirishini  bilish 

uchun avvalo shaxs xakida fikr yuriilishi zarur. 

   Shaxs  -  insonning  ruxiy,  ma’naviy  moxiyati  bulib,  unda  q`uyidagi  sifatlar 

umumlashgan tizim xolatida buladi: 

•      Ijtimoiy axamiyatga molik xususiyatlar majmuasi; 

•      Atrof-muxitga, uziga va dunyoga bulgan munosabatlar tizimi; 

•      Xayot    davomida    turli    ijtimoiy    vazifalarni    bajarishi    orq`ali vujudga 

keladigan faoliyat tizimi, xulq`-atvor majmuasi; 

•      Dunyoni va unda uzining urnini anglash; 

•      Extiyojlar tizimi; 

•      Q`obiliyat va ijodiy imkoiiyatlar majmuasi; 

•      Tashq`i muxit ta’sirlariga javob berish reaktsiyasi va x.k. 

Shaxs sifatlarining  tuzilishi.  Shaxs sifatlari  taxlil q`ilinganda unda  nasliy  (biologik)  va 

xayotda orttirilgan ijtimoiy sifatlar uygun xolatda bulishini kurish mumkin. 

Shaxsda biologik va ijtimoin sifatlarning nisbatiga kura ular turt darajaga bulinadi: 

I.            Temperament     darajasi            insonlarping     irsiyat     orkali 

belgilangan  nerv  sistsmasining  xususiyatlari  tushiniladi.  Ular  jumlasiga  instinkt  va 

extiyojlarning uziga xosligi, jinsiy, yosh, milliy va boshka xususiyatlar kiradi. 

II.  Ruxiy  jarayonlarning  uziga  xoslik  darajasi  -  iroda,  sezgi,  tafakkur,  xotira,  diq`q`at, 

tasavvur, axborotni q`abul q`ilish va xarakterning uziga xos tomonlarini uz ichiga oladi. 

Shaxsning  mantikny  fikr  yuritish  operatsiyalari  (taq`q`oslash,  abstrakt  tasavvur,    

induktsiya,    dedukiya), akliy    faoliyat    usullarini egallaganligi muxim rol uynaydi. 

III.  Shaxs  tajribasi  darajasi  -  bunga  shaxs  egallagan  bilim,  kunikma  malakalar  va 

odatlarining  majmuasi  kiradi.  Bularning  ichida  uzluksiz  ta’lim  tizimi,  uq`uvchilarni 

uq`itish,  ukuv  faoliyatida  bilim,  mexnat  va  amaliy  faoliyatida  kunikma  va  malakalarli 

shakllantirish muxim axamiyatga ega.  

IV.Shaxsning  yunaltirilganlik  darajasi  -  shaxsning  ijtimoiy  axamiyatga  ega  bulgan, 

atrof-muxitga  munosabati,  shuningdek,  xulq`                      atvorining  ruxiy  asoslarini 

yunaltiruvchi  va  boshq`aruvchi  sifatlarini  mujassamlashtiradi.  Bunga  shaxsning 

q`iziq`ishi, nuq`tai nazari, ijtimoiy faoyaligi. ichki dunyosi, axlokiy-etik tamoyillari va 

dunyoq`araish kiradi. 

        Shaxsning  yunaltirilganligi,  extiyojlari  va  «men»  kontseptsiyasi  bilan  birgalikda 

shaxsning uz-uzini boshkarish mexanizmining asosini tashkil etadi. Shaxsning axloq`iy-

etik  q`arashlari  va  xususiyatlari  u  uzlashtirgan  bilim,  kunikma  va  malakalar  bilan 

birgalikda estetik va axlokly xususiyatlarni tashkil etadi. 

     Yukornda q`ayd etilgan darajalarni insonlarniig ijtimoiy moxiyatini, shaxsning irsiy 

xususiyatlarini  tashkil  etuvchi  yadro  atrofidagi  xalq`alar  shaklida  tasavvur  etish 


 

10

mumkin.  Lekin  shaxs  strukturasida  q`ator  xususiyatlar  bulib,  ular  barcha  darajalarga radius  shaklida  singib  ketadi.  Ular  guruxiga  extiyoj,  xarakter,  q`obiliyat  va  «men» 

kontseptsiyasi kirib, shaxs strukturasining tayanchini xosil q`iladi. 

    Shunday q`ilib, shaxs xususiyatlarining guruxlari bnr-biri bilan uzviy boglangan, bir-

birini tuldiradi va takozo etadi va murakkab yaxlit tizimii tashkil etadi. 

     Zamonaviy  uzluksiz  ta’lim  tizimi  avvalo  shaxsning  davlat  ta’lim  staidartlari 

darajasida bilim olishini ta’minlashi lozim. 

Bilim - atrof-muxitli urganish jarayonida tekshirilgan nzzariy va  amaliy   faoliyatning 

natijasi  bulib,  uning inson  miyasida tugri  aks ettirilishi   sanaladi.   Ta’lim    tizimi   

bilim,    kunikma      va    malakalarning  individual  tarzda,  xar  bir  shaxsda  aks  etishni 

ta’minlashi lozim. Bilimlar kuyidagi guruxlarga ajratiladi: 

•      Belgili, belgi va til shaklida, kodlangan verbal bilimlar, 

•      Obrazli, sezgi organlari orq`ali obrazlar shaklida q`abul q`ilingan bilimlar. 

-     Moddiy bilimlar - mexnat faoliyati natijasida paydo buladigan bilimlar. 

•            Texnik      bilimlar.  --      insonning      ijodiy      va      mexnat      jarayonida  vujudga 

keladigan bilimlar. 

     Bilimlar asosini tushunchalar tashkil q`iladi. Tushunchalar - atrof-muxitdagi predmet 

va  xodisalarning  mavjud  xususiyatlari  xaq`idagi  bilimlar  bilan  ulardagi  aloq`a  va 

bogliklikni aks ettiradi. 

Biologik ta’limda tushunchalar ikki guruxga ajratmladi:   

1.     Umumiy biologik tushunchalar. 

2.     Xususiy biologik tushunchalar. 

    Shaxsning  uzlashtirgan  bilimlarini  amaliyotga  q`ullashda  kunikma  va  malakalar 

muxim  rol  uymapln.  Kunikma  va  malakalarni  til  bilan  tushuntirib  bulmaydi,  ularni 

amaliy  faoliyatda  kursatish  kerak  buladi.  Shu sababli inson  xayotining  asosini  faoliyat 

usullari (kunikma va malakalar) tashkil etib, u shaxsning muxnm sifati sanaladi. 

     Kunikma  -  shaxsning  muxim  sifati,  ya’ni  uzlashtirgan  bilimlari  asosida,  yangi 

vaziyatlarda muayyan faoliyatni samarali bajarishi xisoblanadi. Oddiy kunikmalar etarli 

darajada mashq` q`ilganda u avtomatik xolatga 

-  malaka  darajasiga   etadi.   Malaka  -    biror   bir   faoliyatni   avtomatik ravishda 

bajarilishi sanaladi. Malaka bu avtomatlashgan kunikmadir. 

      Demak, ukuv dasturidan urin olgan mavzular buyicha uq`uvchilarda bilim, kunikma 

va malakalarni shakllantirish samaradorligini oshirish muxim sanaladi. 

      Aq`liy    faoliyat    usullari  deganda    fikr    yuritish    uchun      zarur    bulgan  usullar 

tushuniladi. Ular q`uyidagi guruxlarga ajratiladi: 

1.    Xarakteriga  kura:   predmet-faoliyatli,   kurgazmali-obrazli,   abstrakt, intuitiv. 

2.          Mantiq`iy        yunalishiga        kura:        taq`q`oslash,        taxlil        q`ilish,        abstrakt 

tasavvur    q`ilish,    umumlashtirish,    sintez,    tasniflash,    induktsiya    va deduktsiya, 

gipoteza va eksieriment. 

3.          Olinadigan        natija      shakliga      kura:        fanga      avvaldan      ma’lum        bulgan 

kashfiyotlarni      q`ayta       kashf      q`ilish,       tushunchalarning      ta’rifi        va tasdigini 

topish, , q`onuniyat, q`onun va nazariyalar yaratish. 

4.     Fikr yuritish tipiga kura: zmpirik, dialektik ka mantiq`iy 

      Ta’lim  tizimida  akliy  faoliyat  usullariiing  tarkibiga  kiruvchi  ukuv  faoliyati  usullari 

muxim axamiyat kasb etadi. 

Ukun faoliyati usullari q`uyidagilarni uz ichiga oladi: 


 

11

•            Ukuv        faoliyatini        rejalashtirish          kunikma          va        malakalari:          uq`uv topshiriq`larini    anglash,    maq`sadni    belgilash,    unga    erishish    uchun optimal      

va     samarali     yullarini     faoliyatniig     bosq`ichlari      va davomiyligiii   aniq`lash,   

faoliyat   algaritmnii   tuzish,   mustaq`il   ish rejasini tuzish. 

•            Uz    uq`uv    faoliyatini  tashkil    etish    kunikma      va    malakalari:          uz  uq`uv 

faoliyatini  tashkil  etish,  ukuv  adabiyotlari  va  jixozlarning  mavjudligi  va  ulardan 

foydalana olishi, gigienik talablarga javob beradigan sharoit    yaratishi,    ish    rejimini    

tashkil    etish,    uy    vazifalarini mustaq`il bajarishni tashkil etish. 

•            Axborotni        q`abul        q`ilish        kunikma        va        malakalari:        turli        axborot 

manbalari      ustida      ishlash,      matn      tuzish,      bibliografik      izlanish      olib  borish, 

spranochniklar  bilan  ishlash,  axborotni  diq`q`at  bilan  tinglash  va  yozish,  dikkatini 

boshq`arish, kuzatish utkazish va eslab q`olish. 

•      Fikr  yuritish  faoliyati kunikma va malakalari:   uq`uv materialining mazmunini 

anglash,  asosiy  goyani  ajratish,  taxlil  q`ilish,  sintezlash,  abstraktsiya  va  aniq`lash, 

induktsiya  va  deduktsiya,  tasniflash,  umumlashtirish,      dalillash,      xikoya,      xisobot,   

ma’ruza   tuzish,   xulosalarni   ishlab chiq`ish, muammolariing echimini topish. 

•        Uz ukuv faoliyati natijasini anglash va baxolash kunikma va  malaka-lari:   ukuv   

faoliyati   natijasini   anglash,   uz-uzini   va  uzaro   nazorat 

q`ilish,  muaommo  echimining  tugriligini  aniklash,  xodisalarga  turli  jixatdan  baxo 

berish,  nazariy  va  amaliy  kunikmalarning  tugriligi  ia  mustaxkamlashni  tekshirish 

kunikmalari. 

Shaxsning uz-uzini boshq`arishi va nazorat  q`ilish muxim sistema sanaladi. Bu sistema 

asosida shaxs rivojlanishining psixologik omillari: extiyojlari, yunaltirilganlik va "Men" 

kontseptsiyasi tashkil etadi. 

Ananaaviy  ta’limda  ukuvchilar  faoliyati    passiv  tinglovchi  sifatida  tashkid  etilib, 

yappasiga  ukitish  nazarda  tutilsa,  zamonavny  pedagogik  texnologiyalarga  asoslangan 

ta’lim-tarbiya jarayonida ukuvchilarning kizi-q`ishi, q`ibiliyati, extiyoji, motivi xisobga 

olingan xolda shaxsning xar tomonlama  rivojlanishiga zamin tayyorlanadi.  Shu sababli 

barcha texnologiyalar shaxsga yunaltirilgan buladi. 

 

 

  

NAZORAT  SAVOLLARI 

1.

 

Nima uchun bugungi kunda pedagogik  texnologiyaning nazariy asosini   yaratish  va  

amaliyotga tadbik etish zarurati tugildi? 

2.

 

Ta’lim tushunchasini milliy nuktai nazardan ta’riflang? 3.

 

Ta’lim jarayonining ikki tomonlama xususiyatini tushuntiring? 4.

 

Prezidentimiz tomonidan yangi pedagogik texnologiyaga kanday ta’rif berilgan? 5.

 

Pedagogik tizim nima? 6.

 

Pedtexnologiyaning tarkibi kanday? 7.

 

Invariativ elementlar nima? 8.

 

Pedagogik tizim nechta invariativ   elementlardan tuziladi? 9.

 

Tasodifiy ukuvchilar guruxi deb kanday   guruxga aytiladi? 10.Getrogen gurux deb nimaga aytiladi? 

11. Kadrlar   tayerlash   milliy   modelining   asosiy   tarkibiy q`ismlarini aniklang. 

12.  Shaxs-kadrlar      tayyorlash        tizimining          bosh        sub’ekti        va  ob’ekti,    ta’lim  

soxasidagi  xizmatlarining  iste’molchisi  va  ularni  amalga  oshiruvchisi  jumlasini 

izoxlang. 


 

12

13.  Zamoiaviy  ta’lim  tizimi  fuq`aroning  q`anday  xuq`uq`larini  ruyobga  chiq`arishn zarur? 

14.Shaxs-pedagogik      jarayonning      sub’ekti        sifatida      faollik  kursatishi  uchun 

nimalarga e’tibor berish zarur? 

15 Biologik           ta’lim           jarasinda     sub’ekt-sub’ekt munosabatlarining uziga 

xos xususiyatlariii aniklang. 

16.Biologik     talimda     shaxsga     yunaltirilgan     pedagogak texiologiyalarning uziga 

xos xususiyatlarini aniklaig. 

17. Mazkur     texnologiya     shaxsning     q`aysi      xususiyatlarini rivojlantirishga asos 

buladi? 

 


Katalog: lektions -> ozbek%20adabiyoti -> O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> Ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika instituti
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> O'zbekiston respublikasi xalq ta'lim vazirligi ajiniyоz nomidagi
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> Ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika instituti
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> Navoiyshunoslik
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> Ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika instituti
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> O'zbekiston respublikasi xalq ta'lim vazirligi ajiniyоz nomidagi nukus davlat pedagogika
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> Chet el adabiyoti tarixi
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> O`zbekiston respublikasi xalq ta`limi vazirligi ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika instituti
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> Ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika instituti
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> Ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika

Download 0.65 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling