O’zbekiston respubikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi barayev f. A


Rasm 10. Sugoriladigan yerlar meliorativ xolatining zamonaviy kadastr tuzilishi va gidromeliorativ tizimlarining


Download 2.91 Mb.
Pdf ko'rish
bet5/7
Sana05.12.2019
Hajmi2.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

 

 

Rasm 10. Sugoriladigan yerlar meliorativ xolatining zamonaviy kadastr tuzilishi va gidromeliorativ tizimlarining texnik xolati. 

 

  

 

  

 

Мелиоратив-сув хѝжалигини айрим жихатларини бахолаш натижалари   

 

  

 

Ерларни кулай мелиоратив холатини таъминлаш учун зарурий тадбирлар  

 

Асос  (база)  маълумотлари

 

Ерлапрни мелиоратив холатини характерловчи 

кѝрсаткичлар 

Сугориш тармокларининг 

техник даражасини 

характерловчи кѝрсаткичлар 

Дренаж тармоклари техник 

даражапсини характерловчи 

кѝрсаткичлар 

Вегетация даври бѝйича сугориладиган 

ерларни сув билан таъминланганлигини 

бахолаш 

Сугориладиган ерларни текисланганлигини 

бахолаш 

Ерларни мелиоратив холатини бахолаш 

Дренажни 

капитал 


таъмирлаш  

Дренажни 

куриш 

Сув кабул килувчи 

иншоотни ва 

дренажни кайта 

таъмирлаш 

Капитал 

текислаш 

Капитал шѝр 

ювиш 


Бош сув олувчи 

иншоотни кайта 

таъмирлаш 

Комплекс кайта 

таъмирлаш 

Сугориш 


тармокларини 

кайта куриш Bunda  kriterial  kattaliklar  gidromeliorativ  tizimlardagi  kursatkichlar  tarkibi  va 

turli regionlarda bir-biridan fark kiladi va bundan tashkari vakt birligida uzgarishi 

mumkin. 

Xar  kaysi  kayd  etilgan  muammoni  xal  etishda,  kadastrni  olib  borish  usuliga 

karatilgan bulishi kerak, aloxida tadkikod ob’ekti tarikasida karab chikilishi kerak. 

Xar kaysi tadkikot ob’ekti uchun uning xolatini gidromeliorativ tizmlarni ishlashga 

ta’sirini  ҳarakterlovchi    kursatkichlar  tarkibini  aniklash  lozim;  (suv  bilan 

ta’minlanganlik, zovurlar bilan ta’minlashganlik dalalarni tekislanishi, sugorish va 

zax kochirish tarmoklarini texnik xolatini, xamda ularni ish rejimini). 

Sugorish  va  zax  kochirish  tizimlarini  ishlashini  xar  bir  muammoni  xam 

qilishda maqsadli yo’nalish nuqtan nazaridan kuzatishi va baҳolashi lozim (aloxida 

gidrotexnik inshootlarni texnik xolati va ishlash kobiliyatini) yunalishda bajarilish 

usullari  orkali  baxolash  va  kuzatish  lozim.  Shu  bilan  birgalikda  meliorativ 

qo’rsatkichlarining, meliorativ ta’sirlarni va ayrim gidrotexnik inshootlarni ishlash 

qobiliyatlarini o’zgarish qonuniyatlarini xisobga olish zarur. 

Gidromeliorativ  tizimlar  va  uning  aloxida  elementlari  faoliyati  ҳaqida  to’liq 

tasavvurga  ega  bo’lish  uchun  va  uning  ayrim  elementlarini    qo’rsatilgan 

muamolarni  xal  qilishdagi  rolini  tushunish  uchun    tabiiy-  agromeliorativ  tizimni 

umumiylikda  kurib  chikish  kerak  va  sugoriladigan  yerlarni  meliorativ  xolatini  va 

ularga yondash  ob’ektlarni sababiy- okibatiy boglikligini o’rnatish kerak (yerlarni,  

suv kabul kilgichlarni, sugorish ma’nbalarini), meliorativ ta’sir kursatishni amalga 

oshishini  samaradorligi  bilan  (tekislash,  sugorish,  shur  yuvish,  zax  kochirish  va 

boshkalar),  gidromeliorativ  tizimlarni  texnik  xolati  va  ishlashi  bilan  birgalikda 

kurib chikish kerak.    

 

  

 

        4-BOB.SUGORILADIGAN YeRLAR 

KADASTRI 

VA 

GIDROMELIORATIV TIZIMLARINING TEXNIK XOLATI.  

 


        Қo’llaniladigan    ta’lim  texnologiyalari:  dialogik  yondoshuv,  muammoli 

ta’lim.  Bingo,  blits,  ajurali  arra,  nilufar  guli,  menyu,  algoritm,  munozara,  o’z-

o’zini nazorat. 

Adabiyotlar:

 

A1;A2; A3; A4; Қ1; Қ2 Қ3; Қ4 

 

Sugoriladigan  yerlar  meliorativ  xolatining  asosiy  kursatkichi  sifatida,  sizot suvlari  chukurligi  va  minerallashganligi,  tuprok  sho’rlanishi  va  kishlok  xujaligi 

ekinlarining  xosildorligi  tavsiya  etiladi.    Baxolash  toifasini  /  62  /  "Kullanma"  da 

kursatilganidek  yaxshi,  konikarli,  konikarsiz,  sizot  suvi  satxi  chukurligi,  tuprokni 

shurlanishi  buyicha,  bir  vakt  mobaynida  sizot  suvi  satxini  chukurligi  va  tuprok 

shurlanishi birgalikda ajratiladi. 

Buning uchun oxirgi 3- 5 yillik kursatkichlar dinamikasini taxlil kilib chikish 

kerak  (Yokubov,  Ikramov.,1987yil).  Barkaror  kategoriyaga  tegishli  toifalarni 

(yaxshi,  konikarli,  konikarsiz)  meliorativ  jarayon  deb  xisoblash  mumkin,  kaysiki 

ko’rib  chikilayotgan  davrda  kursatilgan  toifalarni  mezonli  kursatkichlarini 

koniktirish  kerak.  Ba’zi  xollarda  meliorativ  jarayon  kaysidir  kursatkichlari  bilan  

o’lchov mezonlarini koniktirmagan xollarda, bu sharoitni barqaror bo’lmagan deb 

xisoblash mumkin. 

Paxta xosildorligini taqimlash barqaror yukori (30 s/ga dan ortik), nobarqaror 

yukori  (25-30    s/ga),  barqaror  (20-25  s/ga)  va  nobarqaror  past  (15-20    s/ga) 

toifalarga bo’linadi. Agar yerlar sizot suvlari satxi chukurligi va tuprok shurlanishi 

buyicha  barqaror  emas  qoniqarli  baxolansa,  xosildorlik  esa  yukori  deb  olinsa, 

sugoriladigan yerlarni baxolanishi konikarli deb kabul kilinadi. 

Sugorish yerlarni meliorativ xolatini uzgarish kursatkichlarini yunaltirilganlik 

taxlili  bilan  baxolashni    1:50000  masshtabdagi  tomonlar  o’lchovi  2x2  sm.  li 

kvadratda  ularni  kartogrammasini  ajratish  yuli  bilan  olib  borish  mumkin.  Xar  bir 

kvadrat  ichidagi  (yacheyka)  kursatkichlarni  uzgarishi  tendensiyasi  kurib 

chikilayotgan  davr  uchun  oldingidan  zamonaviyga  qarab  ularni  son  qiymatlariga 

qarab urnatiladi (Yokubov va boshkalar, 1978). Sugoriladigan yerlarini meliorativ 

xolatini kursatkichlarni uzgarishi yunalishini xisobga olgan xolda baxolash uchun 

elektron xisoblash mashinasida (EVM)  programma tuzilgan. 


Sugoriladigan yerlarni meliorativ xolati barqaror yaxshi va konikarli bo’lgan 

maydonlarida  xech  kanday  kushimcha  meliorativ  tadbirlar  kilishni  kuzda  tutmasa 

xam  buladi.  Sugoriladigan  yerlarni  meliorativ  xolatini  kursatkichlari  konikarsiz 

bulgan  yerlarda gidromeliorativ tizimlarda  ekspluatatsion  tadbirlar  utkazish  zarur, 

barqaror  konikarsiz yerlarda esa- kapital tadbirlar utkazilishi kerak. 

Rasm  11  va  jadval  3.1  da  takdim  etilgan  usul  buyicha  sugoriladigan  yerlarni 

meliorativ xolatini baxolash natijalari keltirilgan. 

Keyingi etapda xar bir katak ichidagi (yacheyka) sugoriladigan yerlarni 

meliorativ xolatini shakllantiruvchi omillari o’rnatiladi. Asosiy omillarni taxlili 

bilan inkor kilish uslubi orkali yerlarni meliorativ yaxshi xolatini ta’minlashni 

bajarish uchun zarur bulgan tadbirni sababi va turlari aniklanadi (11-rasm). 


 

 

 10-Rasm.    Meliorativ  jarayonlarni  barqarorligi  va  yunaltirilganligini  xisobga 

olgan  xolda  meliorativ  xolatini  baxolash  namunasi  (Sirdaryo  viloyatini 

Sayxunobod  tumani).    Yerlarni  meliorativ  xolati:  1  –  yaxshi;    2  –  konikarli;   

Konikarsiz:    3  –  yer  osti  suv  satxi,    4  –  shurlanish,    5  –  yer  osti  suv  satxi  va 

shurlanish 

buyicha                           3.1-Jadval  

Rasm 10 da keltirilgan kursatkichlarni uzgarishini yunaltirilganligini xisobga olgan xolda  

 Sayxunobod tumanining sugoriladigan yerlarining meliorativ xolatini kadastr baxolash natijalari 

Xujaliklar 

Umumiy 

maydon, 


(ga) 

YeF


Sugorish 

maydoni  

(ga) 


Yaxshi 

Konikarli  

Sh u   j u m l a d a n 

 

Sizot suvi satxi buyicha  mumkin 

emas 


Shurlanish buyicha shu 

darajaga keltirish mumkin emas 

Sizot suv satxi va 

shurlanish buyicha shu 

darajaga keltirish 

mumkin emas 

Jami 

Jami 


Barq

aror 


Barqar

or 


emas 

Jami 


Barqaror 

Barqaror 

emas 

Ja

mi Barqar

or 


Barqaror 

emas 


 

Sh.Raximov 

2241 

0,6 


1786 

K.Sultanov 

2828 

0,67 


1912 

1577 

268 

268 


 

67 


67 

335 Galaba 

2032 


0,8 

1631 


1511 
120 

60 


60 120 


A.Temur 

3582 


0,74 

2665 


74 

2480 
111 

111 
111 


Birlashgan 

1998 


0,76 

1538 


1188 
342 

205 


137 342 


G.Gulom 

2040 


0,49 

1559 


201 
1309 

1025 


284 

49 


49 

7558 Guliston 

6492 


0,66 

4339 


2821 


594 

594 


858 


858 

66 66 

518 Uzbekiston 

3278 


0,76 

2523 
2177 1751 

426 


346 

136 


190 

2523 


Paxtakor 

5573 


0,76 

4250 


380 


76 

76 3794 

2882 


912 3870 


Shuruzak 

3924 


0,71 

2986 


142 
2509 

1954 


355 

355 


255 

100 


355 

Yangiobod 

7891 

0,63 


4991 

4360 442 

316 


126 

189 


157 

32 
631 

MOB 


366 

0,95 


350 

64 

296 

120 


176 291 


Tuman buyicha 

42245 


0,72 

30342 


74 

18500 


111

910 202 

11773 


9391 

2382 


883 

593 


290 

13768 


 

1. Паст техник холат ва ишлаш кобилияти  

 

2. Сув узатгичларни коллекторлар ва магистрал трактлар бўйича таъминланганлиги учун бирламчи зовурлар танлаш 

3. Кувватни етишмаслиги 

4. Мелиоратив тизимлар номукаммаллиги 

6. Хўжалик тармокларининг паст ФИКи 

5. Ички сугориш тармокларининг паст сувдан фойдаланиш 

коэффициенти 

7. Сугориш манбаларидан сув йигувчи иншоотни 

номукаммаллиги 

8. Кишлок хужалик экинларининг лойихавий таркибини 

бузилиши 

9. Сугориш манбаларидан сув Билан таъминланганликни 

етишмаслиги. 

10. Сугориш сувларини минераллашганлигини ўсиши 

11. Вегетация даврида шўр ювиш режимини етишмаслиги.  

13. Сугориш даласининг ѐмон текисланганлиги 

12.Шўр ювиш меъѐрини етишмаслиги 

14. Сугориш меъѐрини ошиши 

16. Юкори худуддан сизот сувларини кўшимча озукаланиши 

15. Шўр ювиш меъѐрини ошиши 

4. Дренажни кайта таъмирлаш 

 

2.Кўшимча дренажни курилиши 

 

3.  Эксплуатацион  хизматни  материал-техника  ресурслари  ва 

механизмлари Билан яхшиланганлиги 

 

1. Дренажни тозалаш ва таъмирлаш 

 

6. Сув элтувчи трактларни реконструкцияси. 

 

5. Кишлок хўжалик экинларини лойихавийга    

 

9. Сугориладиган ерлар майдонини кискариши 

 

7. Сув билан таъминланганликни ошириш 

 

8. Мелиоратив режимни оптималга келтириш 

 

10. Шўр ювиш технологиясини яхшилаш 

 

11. Капитал текислаш

 

 12.  Антифильтрацион  тадбирларни  кўллаш  билан  хўжалик  ичи 

сугориш тармокларини кайта таъмирлаш 

 

 

 

13. Инфильтрацион тадбирлар кўллаш

 

 14.  Янги  техника  ва  технологияларни  кўллаш  блан  хўжалик 

ички  сугориш  тармокларини  сугориш  тармокларини  кайта 

куриш

 

 15.  Сугориш  тармокларидан  бош  сув  йигувчи  иншоотларни 

реконструкция килиш

 

 16. Дренаж ташлама сувлардан ишлатиш

 

 17.  Кудуклардан  тортиб  олинадиган  ер  ости  сувларидан 

фойдаланиш

 

 Мелиоратив холат 

ва мелиоратив 

тадбирларни 

бахолаш 

h<[h] 

S>[S] 

B<[B] 

D<[D] 

11-расм. Мелиоратив кадастр юритишда (олиб боришда) ташкиллаштиришни  танлаш ва тахлил схемаси 

Мелиоратив холатни ѐмонлашиш сабаблари 

Мелиоратив холатни яхшилаш учун тадбирлар 

3.2.  "Kritik"  meliorativ  rejimni  matematik  modellashtirish  asosida  kadastrni  olib 

borish usulini takomillashtirish.   

 

Yukorida  aytib  utilganidek,  anik  xududlardagi  meliorativ  xolatni  yaxshiligi, yerlarni  drenalanganligi  sugorish  va  sho’r  yuvish  me’yorlari  sizot  suv  satxi 

chukurligini keng diapozonga erishilganida ma’lum bir nisbatga. 

Kriterial  qiymat  sifatida  arid  mintaqa  uchun  vegetatsiya  davrida  kishlok 

xujalik  ekinlari  ildiz  faoliyati  katlamining  shurlanmaganligini  ta’minlash 

konsepsiyasi  kabul  kilinadi  (Parfenova,  1984).  Kadastrni  yuritishda  sugoriladigan 

yerlarning  meliorativ  xolatini,  melioratsiyani  samaraligini  ob’ektlarni  tabiiy- 

xujalik  sharoitini    meliorativ  tadbirlar  kompleksni  tanlash  baxolash  lozim 

meliorativ  tizimlarni  texnik  darajasini,  meliorativ  jarayonlarni  yo’nalishi  va 

barqarorligini xisobga olgan xolda. 

Kursatilgan    kompleks  baxolash  uchun  melioratsiyani  anik  ob’ektlari  uchun 

taalukli  bo’lgan  kursatkichlarini  "kritik"  meliorativ  rejim  tushunchasini  kirtish 

tavsiya etiladi. "Kritik"meliorativ rejim deganda  tuprokka ta’sir kursatish omillar 

yigindisi-sugorish  sho’r  yuvish  agrotexnika  tadbirlari,  zax  qochirgichlar 

tushuniladi.  Ular  sizot  suvlari  chuqurligi  va  minerallashganligiga  katta  miqdorga 

o’zgarib turganda yuqori umudorlik va yuqori xosil olishni ta’minlaydi. 

Anik  xududlarning  kritik  meliorativ  rejimini  kursatkichlari  "etalon"  deb 

xisoblanadi.  Ular  bilan  anik  kursatkichlarni  takkoslab  yukorida  kursatilgan 

sugorish  yerlarini  meliorativ  xolatini  yuritish  kadastri  masalalarini  xal  kilamiz.  

Albatta,  anik  kursatkichlarni    makbul  meliorativ  rejimlar  kursatkichlari  bilan 

takkoslanganda yanada tugri bular edi. Shu bilan birgalikda amaliyotda biz turli xil 

tez-  tez  uchraydigan  konikarsiz  kursatkichli  meliorativ  tizimlar  bilan  ish  olib 

boramiz.  Bundan  tashkari    suvdan  foydalanishni  rejalashtirishni  mavjud  prinsipi 

"diskret" gidromodulli rayonlashtirishga asoslangan: sugorish me’yorlari  sizot suv 

satxi  chukurliklarini  "kattik"  oraliklari  uchun  tayinlangan.  Shu  sababli 

muammolarni tula xajmda xal kilish xozirgi vaktda mumkin emas. 


"Kritik"  meliorativ  rejimlar  kursatkichlari  kuyidagi  tarzda  ishlab  chikiladi.  

Asos sifatida meliorativ jarayonlarni modellashtirish va  suv- tuz balansi umumiy 

va  xususiy  usulida  gidromeliorativ  tizimlarni  ishlashi  olingan.  Meliorativ 

jarayonlar  va  meliorativ  ta’sir  kilishlar  dinamikasini  xisobga  olgan  xolda  (biz 

tomondan  Sirdaryo,  Xorazm  viloyatlari  va  Korakalpogiston  respublikalari  uchun 

tuzildi)  balans  modellari  ishlab  chiqildi  va  qo’nikma  xosil  qilindi.  Ular  real 

sharoitda  va    xarakterli  tabiiy-xo’jalik  sharoitlarida  rivojlanadigan  real 

jarayonlarning  asosiy  xususiyatlariga  mos  keladi.  Keyinchalik  ekin  ekish 

maydonining  tuzilmasi  uchun  umumiy  va  xususiy  suv-tuz  balansi  bashorati 

asosida,  sizot  suvlarini  turli  xil  minerallashganligi,  sugorish  tizimlarini  FIK, 

sugoriladigan  yerlarni  koeffitsiyentlari,  II  -  O  kursatkichlari  va  irrigatsion 

tashlamalardagi "kritik" meliorativ rejimlarning kursatkichlari xisoblangan. 

Bashoratlashda  melioratsiyalanayotgan  xududning  umumiy  suv  balansi, 

sugorish dalasi sugorish uchastkasi aeratsiya  mintaqasining suv- tuz balansi, sizot 

suvlarning  yuqori  qatlami,  tik  xarakatlanayotgan  suv  va  ildiz  faoliyati  katlami 

balanslari    xisoblanadi.    Bunday  murrakkab  va  katta  xisoblarni  bajarish  uchun  

Ikromov  R.K.  va    A.A.  Odilov  (SANIIRI)  lar  tomonidan  IVM  klassdagi  PEVM 

uchun  algoritmlar  va  dasturlar  ishlab  chikilgan.  Algoritmning  kattalashtirilgan 

blok- sxemasi rasm 12 da kursatilgan. 

 

                         

 

12-Rasm  «Kritik» meliorativ rejimning kursatkichlarini xisoblash kattalashtirilgan blok-sxema.  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

        


ХА 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

ЙЎК 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

ЙЎК 


 

 

  

 

        ЙЎК 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

ХА 


 

 

  

ХА 


 

 

  

 

  

 

ЙЎК   ХА   

 

  

ЙЎК   


 

 

  

 

     ЙЎК  

 

 ХА   

 

  

 

 ХА   

Бирламчи 

маълумотни 

киритиш 


Сугориш даласи аэрация 

минтакасини сув балансини 

хисоблаш 

Аэрация минтакаси туз баланси 

хисоби 

Илдиз катлами ва тик оким минтакаси туз баланси хисоби 

Сизот сувлари юкори кисмини 

туз балансини хисоби 

Сугориш 


даврлари 

Даврларни ѝзгариши 

Барча 

даврлар 


учун хисоб 

 

Зарарлилик даражаси бѝйича 

меъѐрларни мослиги 

Шароитни 

текшириш 

Н

К(1)


N(II) 


H

K(I)


=H

N(II) 


Мелиорация килинаѐтган 

худудни умумий сув 

баланси хисоби 

Турли хил К, µ да 

вариантлар хисобини 

ѝзгариши 

Барча К, µ 

бѝйича 


хисоб

 

Натижалар жадвалини 

чикариш 


Барча H

c

 ва В3

 

бѝйича хисоб Тухташ 

Olingan  natijalar  (xar  xil  xolatdagi  "kritik"  meliorativ  rejimlarni 

kursatkichlarini  aniklash  massivi)  ekspluatatsion  suv  xujaligi  tashkilotlarininig 

amaliyotdagi  ishida  kulay  foydalanishlari  uchun  nomogramma  kurinishida 

tuldiriladi (kursatiladi) (rasm 13-16) (Ikromov va boshkalar, 1987).   

 

Си

зо

т с

увл

ари

н

и

н

г 

ўрт

ач

а ч

ук

ур

л

и

ги

 

13-Rasm.    Vegetatsiya davri uchun "kritik" meliorativ rejimlarni Xorazm viloyati 

tuprok gruntlarini yengil mexanik tarkibi uchun yer osti okimi sarfi nolga teng 

bo’lgandagi kursatkichlarini nomogrammasi (zamonaviy sharoit). Sugorish 

suvining minerallashganligi 1,2 g/l. 

1,2; 1,1; 1,0; 0,9; 0,85; 0,80 –aloka chiziklari 

ор

r

;  


3; 5; 7,5; 12 – yer osti suvining minerallashganligi  M

gr

, g/l
Download 2.91 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling