O‘zbеkistоn rеspublikаsi хаlq tа’limi vаzirligi


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet2/9
Sana16.02.2020
Hajmi5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

 
14 
88. So‗nggi paleolit davri odamlarining muhim ixtirosini ko‗rsating.  
A) mikrolit qurollarning paydo bo‗lishi    B) o‗q-yoyni kasiif etilishi  
C) hunarmandchilikka asns sclinishi ,       D) *turar joylarni qurilishi 
89. Ma‘lumki, odamlar so‗nggi paleolitda sun‘iy tarzda olov hosil qilishni o‗rganib 
olgan edi. Odam olovni qay tarzda hosil qilgan? 
A) yog‗ochni bir-biriga ishqalash orqali     B) chaqmoqtoshni bir-biriga urish orqali 
C) vulqon yoki chaqmoq chaqishi natijasida 
D)* yog‗ochni bir-biriga ishqalash va chaqmoqtoshni bir-biriga urish orqali 
90. Mezolit davri qaysi yillarni o‗z ichiga oladi? 
A)mil. av. 100-40 mingyilliklami               B)mil. av. 40-12 mingyilliklami 
C)*mil. av. 12-7 mingyilliklami                 D) mil. av. 6-4 mingyilliklami 
91. Qaysi davrning boshlanishi  bilan Muzlik davri poyoniga yetdi?  
A) Paleolit   В)* Mezolit   C) Neolit     D) Eneolit 
92. Inson o‗q-yoyni qaysi davrda kashf qilgan? 
A)*Mezolit davrida   B) Neolit davrida     C) Paleolit davrida    D) Eneolit davrida 
93. Insonning qaysi kashfiyoti qadimgi davrda odam ixtiyorida chopqir hayvonlar va 
qushlarni ovlash imkoniyati yaratdi? 
A) to‗rni kashf etilishi   B) mikrolitni kashf etilishi    C) nayzani kashf etilishi    
D)* o‗q-yoyning kashf etilishi  
94.Qaysi davrda insonlar   hayvonlarni qo‗lga o‗rgata   boshlandi? 
A) *Mezolit davrida   B)Neolit davrida   C)PaleoIh davrida  D)Eneolit davrida 
95. Qaysi davrda tiriklayin tutib olingan hayvonlarni odambor o‗ldirmasdan yegulik 
zahirasi sifatida saqlab qo‗yadigan bo‗lishdi? 
A)*Mezolit davrida  B)Neolit davrida    C)Paleolit davrida    D)Eneolit davrida 
96. Mezolit davri oxirida ... 
A)* inson hayvonlarni qo‗lga o‗rgata boshladi, ibtidoiy ziroatchilik va chorvachilik 
vujudga keldi 
B) o‗q-yoy kashf etildi  C) sopol buyumlarni ishlab chiqarishga o‗tildi     
D) ishlab chiqaruvchi xo‗jalikka o‗tildi 
97. Mezolit davriga oid O‗zbekistondagi manzilgohlarni aniqlang. 

 
15 
A) Obisher , Qo‗shilish, Jarqo‗ton               B)Teshiktosh, Ko‗lbuloq 
C) Zamonbobo, Souollitepa, Jarqo‗lon       D)* Obishir, Qo‗shilish, Machay 
98. Mezolit davriga oid manzilgohlar qaysi hududlarni ko‗plab uchraydi? 
A) Farg‗ona vodiysining tog‗oldi, tog‗li tumanlarida hamda O‗zbekistonning shimolida 
B) Qashqadaryo vodiysining tog‗oldi va tog‗li lumanlarida hamda O‗zbekislorning 
g‗arbida 
C) *Farg‗ona vodiysining tog‗oldi va tog‗li tumanlarida, Toshkent viloyati hamda 
O‗zbekistonning janubida 
D) Zarafshon vodiysining tog‗oldi va tog‗li tumanlarida hamda O‗zbekistonniing 
janubida 
99. Qaysi davrdan boshlab Amudaryo va Sirdaryo qirg‗oqlari, O‗zbekiston hududidagi 
ko‗llar va daryolar sohili ovchilari va baliqchilari maskanlariga aylanadi? 
A)Paleolit davridan        B)*Mezolit davridan       C)Neolit davridan D)Eneolit davridan 
100. Qaysi davrda ibtidoiy ziroatchilik va chorvachilik vujudga keldi? 
A) Eneolit davri oxirida     B) Bronza davri oxirida    C)*Mezolit davri oxirida      
 D) Neolit davri oxirida 
101. Ibtidoiy ziroatchilik va chorvachilik dastlab qayerda paydo bo‗lgan?  
A)* O‗rta Osiyo     B)Yaqin Sharq     C) Janubiy-Sharqiy Osiyo     D)0‗rtaOsiyo 
102. Quyidagi qaysi mashg‗ulot ishlab chiqaruvchi xo‗jalikka taaluqli?  
 A) ziroatchilik va termachilik   B) chorvachilik va ovchilik 
 C) termachilik va ovchilik         D) ziroatchilik va chorvachilik 
103. O‗rta Osiyoda neolit davri qaysi yillarni o‗z ichiga oladi? 
 A) mil. av. 100-40 mingyilliklarni      B)mil. av. 40-12 ming yilliklarni  
 C) mil. av. 12-7 mingyilliklarni          D)*mil. av. 6-4 mingyilliklami 
104. Arxeologlar neolit davrining boshlanishini qaysi voqea bilan "belgllaydilar? 
A)sopol idishlar yasashning kashf etilishi bilan   B)ziroatchilik va chorvachilikka 
o‗tilishi bilan 
C)doimiy turar joylar qura boshlanishi bilan     D)*mikrolit qurollar yasashni qo‗llay 
boshlashlari bilan 
105. Mezolit va neolit davrida odam ... 

 
16 
A) mikrolitlar yasashni organib oldi.       
B) toshga ishlov berishning silliqlash, arralash, sirlash va teshikchalar parmalashni 
o‗rganib oldi. 
C) *mikrolitlar yasashni, toshga ishlov berishning silliqlash, arralash, sirlash va 
teshikchalar parmalashni o‗rganib oldi     D)o‗troq turmush-tarziga o‗tdi. 
106. Qaysi davrda aksariyat qabilalar o‗troq turmush-tarziga o‗tib doimiy turar-joylar 
qura boshlagan?  
 A) Paleolit davrida B) *Mezolit davrida       C) Neolit davrida   D) Eneolit davrida 
107. Рама imoratlar qurish qaysi davrdan boshlangan? 
A) Jez davridan    B) O‗rta tosh davridan      C)* Yangi tosh davridan      
D) Mis-tosh davridan 
108. Neolit davrida hunarmandchilik rivojiga zamin yaratgan omilni aniqlang. 
A) *toshga ishlov berishning silliqlash, arralash, sirlash va teshikchalar parmalashni 
o‗rganib olishi. 
B) *paxsa imoratlar qurishni o‗rganib olishi. C) sopol idishlar yasashni o‗rganib olishi. 
D) ziroatchilik va chorvachilikka o‗tilishi. 
109. "Dab‘yu" - bu ... 
A)hududiy qo‗shnichilik jamoasi     B) *qabilalar ittifoqi  C) patriarxal oila       D)qabila 
110. O‗rta Osiyoning janubiy viloyatlarida aholi qachondan boshlab ziroatchilikka 
o‗tgan? 
 A)miloddan avalgi II-I mingyilliklar boshlaridan    
  B)niiloddan avvalgi lll-II mingyilliklar boshlaridan  
 C)* miloddan avalgi VI-V mingyilliklar boshlaridan   
  D)miloddan avalgi VI-IV mingyilliklar boshlaridan 
111. Miloddan avalgi Vl-V mingyilliklar boshlarida O‗rta Osiyoning markaziy va 
shimoliy o‗lkalarida aholi qanday mashg‗ulot bilan shug‗ullangan? 
A)chorvachilik va ovchilik bilan. B)ziroatchilik va chorvachilik bilan. 
C)*ovchilik va baliqchilik bilan D) termachilik va ovchilik bilan. 
112. Ma‘luinki, ziroatchilik termachilikdan boshlangan. Chorvachilik esa ... 
A) doimiy turar joylar qura boshlanishidan kelib chiqqan 

 
17 
B) o‗troq turmush tarziga o‗tilishidan kelib chiqqan 
C)* ovchilik qilish va hayvonarni qo‗lga o‗rgatishdan kelib chiqqan 
D) dehqonchilikdan kelib chiqqan 
113. Loydan ishlangan va olovda pishirilgan idishlar yasash sohasi niina deb atalgau? 
A) sopolchilik B)xumsozlik C)* kulolchilik D)sopolchilikvakulolchilik 
114. Tolalar va jundan kiyim-kechak tayyorlash tarmog‗i - bu ... 
 A)*to‗quvchilik   B) tikuvchilik     C) hunarmandchilik       D)keramika 
115. Neolit davri oxirida odamlar ixtiro va kashfiyotlar orasida eng buyuklaridsn birini 
aniqlang. 
A) kulolchilikning kashf etilishi        B) to‗qimachilikning vujudga kelishi 
C)g‗ildirakni kashf etilishi                 D)* misdan toydalanish 
116. Eneolit-bu ... 
A)qadimgi tosh asri      B)yangi tosh asri      C)*mis-tosh davri        Do‗rta tosh asri 
117. Eneolit davri qaysi mingyilliklarni o‗z ichiga oladi? 
A) mil. av. XU-VII mingyilliklar           B) mil.av.V1-IV mingyilliklar 
C)* mil. av. IV-III mingyilliklar           D) mil. av. III-II mingyilliklar 
                                     
                                            7- sinf  O‘zbekiston tarixi uhun  
  1.  Qadimgi  Turon  diyorida yuksalish  qaysi davlatlar  ravnaq topgan  davrdan 
boshlangan edi? 
A) Eftallar davlati  va Turon xoqonligi          B) Baqtriya va So‗g‗diyona davlati 
C)  Xorazm va  Qang‗lar davlati                     D)  *Qang‗ davlati va Kushon podsholigi 
2. Ilk o‗rta asrlarga o‗tish davrida  Turon zaminida ro‗y bergan  dehqonchilik 
yutuqlarini aniqlang? 
1.  vohalarda yirik sug‗orish  tarmoqlari qazilib, sug‗orma dehqonchilik maydonlari 
kengaydi. 
2.dehqonchilikda  ikki dalali  almashlab ekish joriy qilindi. 
3. qishloq xo‗jalik mahsulotlari  qo‗shni mamlakatlarga  chiqarila boshladi. 
4. suv tegirmoni  chig‗ir va charpalaklar kabi  suv inshoatlari kashf etildi. 
5. qishloq xo‗jalik mahsulotlariga bo‗lgan ihtiyoj  ortib bordi. 

 
18 
6. dehqonchiklikda uch dalai almashlab ekish joriy etildi. 
7. g‗allachilik va polizchilik bilan bir qatorda  paxtachilik va bog‗dorchilik maydanlari 
kengaydi., 
A) 2,4,6,8          B) 1,3,5,7,              C)* 1,4,5,7           D) 1,2,6,8 
3. Ilk o‗rta asrlarda  O‗rta Osiyo qishloq xo‗jaligi  mahsulotlariga  bo‗lgan ehtiyoj  
nimaning  natijasida  ortib brogan? 
A)*  shaharlarda aholining gavjumlashuvi,  hunarmandchilik, ichki va tashqi savdoning 
rivoj topishi natijasida 
B) dehqonlar, kadivarlar  va kashovazlar  tabaqalarining shakllanishi natijasida  
C)  dehqonchilikda  almashib ekish  joriy qilinishi natijasida  
D)  qishloq  xo‗jaligi mahsulotlarining  qo‗shni mamlakatlarga chiqarilishi natijasida                                                
4. Ilk o‗rta asrlarda mamlakatda qishloq xo‗jaligi mahsulotlariga bo‗lgan ehtiyojning 
ortib borishi qanday ijtimoiy-iqtisodiy o‗zgarishlarga olib keldi? 
1) yirik o‗rta asr davlatlari shakllana boshladi; 2) ziroatkor maydonlarga egalik qilish 
shakli asta-sekin o‗zgara boshladi;  3) sex hunarmandchiligiga va o‗ziga xos shahar 
ijtimoiy tuzumiga ega bo‗lgan o‗rta asr shaharlari vujudga keldi;  4) o‗troq ziroatkor 
aholi bilan chorvador qabilalar o‗rtasidagi aloqalar rivojlandi; 
5) xalqlaming buyuk ko‗chishlariga olib keldi; 6) ko‗chmanchi va yarim ko‗chmanchi 
aholining o‗troq hayotga o‗tishining kuchayishi; natijasida obikor yerlarga bo‗lgan 
muhtojlik oshib bordi; 
7) ikki dalali almashlab ekish joriy qilindi; 8) katta yer egaligiga asoslangan mulkdorlar 
tabaqasi shakllandi.  
A)*2.4,6.8        B) 1,3,6.8-   C) 1,2,4,6,7,8      0)1,3,5,7 
5. Ilk o‗rta asrlarda O‗rta Osiyoda qay tariqa katta yer egaligiga asoslangan mulkdorlar 
tabaqasi shakllandi? 
A) dehqonlarning yerga ishlov berishi natijasida yirik mol-mulkka ega bo‗Iib qolishi 
natijasida  
B)* nufuzga ega bo‗lgan mulkdorlar qo‗liga yangi yer maydonlarning ma‘lum bir 
utushining o‗tishi va vorisiy mulkiga aylanishi natijasida 
C) chorvadorlarning ko‗psonli chorvalarini boqqan yerlariga ega bo‗lib qolishi 

 
19 
natijasida 
D) dehqonlarning shahar va qishloqlarda hashamatli qasr va harbiylarga ega bo‗lib 
qolishi 
6. Ma‘lumki, ilk o‗rta asrlarda sarkorlar o‗zlariga tegishli yer maydonlarni sug‗orish 
tarmoqlarining yuqori qismidan, ayniqsa to‗g‗on boshi atrofidan ajratib olar edilar. Bu 
yo‗l bilan ular qanday imkoniyatlarga ega bo‗lardilar? 
A) barcha sug‗orish inshootlarini egasi bo‗lish 
B) suv taqsimotini nazoratga olib, qishloq ziroatkor mehnatkashlarining yerlariga 
yetarlicha suv yetkazib berish 
C) dehqonchilikda faqat o‗zlari uchun suvdan bemalol foydalanish 
D) *suvdan dehqonchilikda bemalol foydalanish, suv taqsimotini nazoratga olib, 
qishloq aholisi ustidan o‗z ta‘sirini o‗tkazish 
7. Ma‘lumki, ilk o‗rta asrlarda sarkorlar qishloqlarda o‗z ta‘sir doirasini kengaytirib, 
bora-bora ziroatkor aholi ustidan hukmronlik qila boshlaydi. O‗sha zamonda ular nima 
deb atalgan? 
A) kashovarzlar     B) kadivarlar   C)*dehqonlar  D) ziroatkorlar 
8. Ilk o‗rta asrlarda kimlar to‗g‗on boshi atrofidan o‗ziga tegishli yer maydonlarini 
ajratib olib, suv taqsimotini nazoratga olishi natijasida qishloq aholisi ustidan o‗z 
ta‘sirini o‗tkazish imkoniyatlga ega bo‗lgan? 
A) ixshidlar     B) kashovarzlar      C) kadivarlar    D)* sarkorlar 
9. Quyidagi qaysi javobda ilk o‗rta asrlarda mavjud bo‗lgan aholi tabaqasining yuqori 
vakili ko‗rsatilgan? 
A) kashovarz        B)kadivar       C)chokar         D)*dehqon 
10. "Ular shaharlarda hashamatli qasr va saroylarga, savdo va hunarmandchilik do‗kon-
u rastalaridan iborat kattagina xo‗jalikka ega edilar, qishloqlarda esa ekinzor 
paykallardan tashqari ularning ko‗shk va istehkomli qo‗rg‗onlari, objuvoz-u moyjuvoz 
va tegirmonlari bo‗lardi".  Ushbu so‗zlar ilk o‗rta asr aholisining qaysi tabaqasiga 
mansub? 
A) urug‗ va qabila boshliqlari       B) kadivarlar C) *dehqonlar D) kashovarzlar 
11. Chokarlar — bu ... 

 
20 
    A) ziroatchi oddiy qo‗shchilar             B) qishloq hokimi                       
  C) *dehqonning hayotini va mol-mulkini qo‗riqlovchi, harbiy poshon 
D) qishloqning dehqonlarga qaram bo‗lib qolgan ahli 
12. "Ular baquvvat va abjir hamda o‗z hojasiga sadoqatli o‗spirinlardan tanlab olingan, 
hojasi vafot etganda hatto u bilan birga tiriklayin ko‗milishi lozim bo‗lgan 
 Gap kimlar haqida ketmoqda? 
A) xalfalar     B) kadivarlar     C) *chokarlar      D) kashovarzlar 
13. Kadivarlar kimlar? 
 A) ziroatchi oddiy qo‗shchilar   B) qishloq hokimi    
 C)* qishloqning dehqonlarga qaram bo‗lib qolgan ahli 
 D) dehqonning hayotini va mol-mulkini qo‗riqlovchi, harbiy posbon 
14. Quyidagi qaysi javob ilk o‗rta asriarda shakllangan aholi tabaqasining vakili 
chokarlar uchun taaluqli? 
1) dehqonning hayoti va mol-mulkini qo‗riqlagan; 2) ular baquvvat va abjir hamda o‗z 
xojasiga sadoqatli o‗spirinlardan tanlab olingan; 3) qishloq jamoalarida yerlarida yashab 
yer va suvdan iborat umumiy mulkka ega bo‗lgan; 4) qo‗riqlarda ochilgan yangi yer 
maydonlarining ma‘lum bir ulushi ularning qo‗liga o‗tgan va vorisiy mulkiga aylanardi;   
S) ular dehqonchilikning asosiy ishlab chiqaruvchi kuchlari edi; 
6) ular bilan dehqonlar yovgarchilik paytlarda dushmanga qarshi harbiy yurishlarda 
qatnashgan; 
7) ular viloyat hokimining o‗rinbosari hisoblangan. 
A)*l,2,6            B)2.3.5,7        C) l,2,5      D)2,4,6 
15. Ilk o‗rta asrlarda kimlar dehqonchilik xo‗jaligining asosiy ishlab chiqaruvchi 
kuchlarining biriga aylangan? 
A) *kadivarlar      B) chokariar       C) dehqonlar        D) sarkorlar 
16. Ilk o‗rta asrlarda qishloq hokimi nima deb atalgan? 
A) kashovarz       B)*dehqon    C)kadivar    D) tudun 
17. V asrning o‗rtalarida ziroatkor vohalardagi obikor yerlarning asosiy qismi... 
A)* qishloq jamoalarining qaramog‗ida edi      B) mulkdor dehqonlar qo‗l ostida edi 
С) kadivarlar qo‗l ostida edi                D) erkin ziroatchi kashovarzlar qo‗l ostida edi 

 
21 
18. Ilk o‗rta asrlarda qishloq jamoalari yerlarida yashab yer va suvdan iborat umumiy 
mulkka ega bo‗lgan erkin ziroatchilar tabaqasi nima deb atalgan? 
A) * kashovarz    B) chokar     C)kadivar        D)sarkor 
19. Quyidagi qaysi javobda ilk o‗rta asrlarda shakllangan tabaqa vakillari ta‘rf l 
noto‗g‗ri ko‗rsatilgan? 
A)  dehqon — qishloq hokimi B) *kadivar — erkin ziroatchi 
C) kashovarz — ziroatchi oddiy qo‗shchilar D) chokar — dehqon qo‗riqchisi 
20. Ilk o‗rta asrlarda Turon aholisining ijtimoiy va iqtisodiy hayotidagi sodir bo‗lgan 
qanday keskin o‗zgarish mamlakatda maydon voha davlatlarining tashkil topishiga olib 
keldi? 
A) ekin maydonlarining barchasi qishloq oqsoqollari hamda urug‗ va qabila boshliqlari 
qo‗lida to‗planishi 
B) dehqonlarning kadivarlami eksplutatsiya shaklida ishlatishi 
C) ko‗chmanchi chorvador xion qabilasining hujumi 
D)* dehqonlar, kadivarlar va kashovarzlar tabaqalarining shakllanishi 
21. Milodiy III asrda zaiflashib borayotgan Qang‗ davlatidan birinchi bo‗lib qaysi davlat 
ajralib chiqadi? 
A) Xorazm     B) Xioniylar davlati    C) Eftaliylar davlati        D) Dovon davlati 
22. Quyidagi qaysi davlatda Afrig‗iylar sulolasi hukmronlik qilgan? 
A) *Turk xoqonligi       B) Qang‗ davlati    C) Dovon davlati       D) Xorazm davlati 
23. Milodiy III asrda Xorazm davlatining poytaxti qadimgi qaysi shahar xarobasining 
o‗rnida bo‗lgan? 
 A) Jonbosqal‘a    B) Jarqo‗ton    C) Qo‗yqirilganqal‘a   D)*Turoqqal‘a 
24. Ilk o‗rta asrda Xorazm davlatida hukmronlik qilgan sulola nomini aniqlang. 
 A) *Afrig‗iylar    B) Anushteginiylar   C)Kidariylar  D)Sosoniylar 
25. Xorazmning qadimgi poytaxti hisoblangan Tuproqqal‘a shahar xarobasi hozirgi 
qaysi hududda joylashgan? 
A) *Urganch shahri yaqinida         B)Qoraqalpog‗ istonning Ellikqa‘la tumanida 
C) Qoraqalpog‗istonning Mang‗it tumanida  D) Qoraqalpog‗istonning To‗rtko‗l 
tumanida 

 
22 
26. Shaharning mustahkam labirintli darvoza og‗zi istihkomi darvozaxonasi bo‗lgan... 
Shahar markazidan yuqoriroqda ibodatxona majmuasi, uning sliimoli-g‗arbiy burchak 
qismida esa balandligi 25 metr bo‗lgan och minorali hukmdor qasri qad ko‗targan. 
Yuqoridagi ta‘rif qaysi shahar xarobasiga tegishli? 
A) Bolaliktepa     B) *Turoqqal‘a     C) Yunosobod Oqtepasi      D) Jonbosqal‘a 
27.Ilk o‗rta asrlarda Xorazm poytaxti bo‗lgan shaharlar nomini aniqlang. 
A) *Jonbosqal‘a va Tuproqqal‘a     B) Urganch va Xiva    C) Turoqqal‘a va EllikqaPa    
D) Tuproqqal‘a va Kat 
28. Eftaliylar quyidagi qaysi shaharni bosib olgan?  
A)*Suza     B)Qoshg‗ar        C)Yettisuv      D)Ekbatana 
29. Xioniylarning So‗g‗dga bostirib kirishidan 48 yil oldin ... 
1) zaiflashgan Qang‗ davlatidan Xorazm davlati ajralib chiqdi; 2) Xorazmshoh Afrig‗ 
o‗z qarorgohini Xorazmning qadimgi poytaxti Kat shahriga ko‗chirdi; 
3)Xorazm va Amudaryo havzasiga toxarlar kirib keldi;     4) Katdagi AlFir qasrida 
yangi saroy qurildi; 
5) Afrig‗iy shohlari betiga shoh va orqasiga suvoriy tasvirlari tushirilgan kumush 
tangalar zarb ettira boshladilar; 
6) Sosoniylar hukmdori Pero‗z eftaliylarga qarshi uchinchi marta yurishga otlandi.  
A) 5,6       B)*l,4,6     C)2,4,5     D)3,4,5 
30. Quyidagi qaysi davlatda betiga shoh va orqasiga suvoriy tasvirlari tushiriligan 
kumush tangalar zarb qilingan? 
A) Somoniylar davlatida   B) Eftaliylar davlatida    C) Turk xoqonligida  
  D)* Afrig‗iylar davlatida 
31.Qachon O‗rta Osiyoga xion nomli ko‗chmanchi qabilalar hujumi boshlandi? 
A) V asr 20-yiilarida        В) *IV asr o‗rtalarida    С) IV boshlarida    D) V asr oxirlarida 
32. Nechanchi yilda Xioniylar Sug‗dga bostirib kiradilar? 
A)309-yilda        B)379-yilda     C)*353-yilda     D)459-yilda 
33.Grumbat kim? 
A) toxarlar yo‗iboshchisi     B) sosoniylar shohi    C) *Xioniylar hukmdori D) eftaliylar 
hukmdori 

 
23 
34. O‗rta Osiyoga hujum qilgan xion qabilalari qaysi hududdan kelishgan edi? 
A)*Yettisuv va Sharqiy Turkislondan B) Sirdaryo va Oral bo‗ylaridan 
C) Eton hududlaridan         D) Xitoy va Mo‗g‗uliston hududidan 
35. Xioniylar So‗g‗dga bostirib kirgach  ular kimlar bilan to‗qnashadilar?  
A)kidariylar     B) sosoniylar     C)* eftaliylar    D) kushonlar  
36. Xioniylardan yengilgan sosoniylar shohini aniqlang.  
A)Kubod    B) Pero‗z C) Shopur II D)Anushervon 
37.Qachon O‗rta Osiyoda  xioniylar hukmronligi o‗rnatildi? 
A) IV asr o‗rtalarida     3) VI asr boshlarida     С) *V asming 20-yilIarida   
  D) IV asming 70-yillarida 
38. Xioniylar davlati necha yil hukmronlik qilgan. 
A) *120 yildan oshiqroq    B) 80 yil C) 90 yildan ortiqroq     D) 140 yil 
39. V asr 20-yillarida Sharqdan Sirdaryo va Orol  bo‗ylari orqali Xorazm hamda 
Amudaryo havzasiga kimlar kirib keladilar? 
A)*toxarlar B)xioniylar С) eftaliylar  D)turklar 
40. Kidar — bu.. 
A)* toxarlar yo‗lboshchisi   B) sosoniylar shohi    C) Xioniylar hukmdori   D)Turk 
xoqonligining asoschisi 
41. Toxarlar kimlarning avlodlari hisoblanadi? 
A)* kushonlarning    B) parfiyaliklaming    C) saklarning D) massagetlarning 
42. V asr 20-yillarida kidariylar Amudaryo havzasi bamda g‗arbiy va janubiy So‗g‗d 
yerlarini ishg‗ol etib qaysi davlatning janubiy qismida o‗z hukmronligini o‗rnatdilar? 
A) Xorazm davlati        B)* Xioniylar davlati C) Eftaliylar davlati  O) Sosoniylar davlati 
43. Quyidagi qaysi shahar ilk o‗rta asr davlati bo‗lgan Kidariylar davlatining poytaxti 
hisoblanadi?  
A)Marv         B)* Balx        C)Yangikent         D)Naxshab 
44. Ilk o‗rta asr davlati hisoblangan Kidariylar davlatining nomi qanday kelib chiqqan? 
A) *Kidar ismli hukmdor nomidan   B) toxarlar qabilasining muqim aholisi kidariylar 
nomidan 
C) *ko‗chmanchi chorvador kidar nomli qabila nomidan    D) mamlakat poytaxti Kidar 

 
24 
shahri nomidan  
45.Quyidagi qaysi din jon va ruhlarga,  ota-bobolar ruhiga sig‗inish e‘tiqodini 
farbiyalagan? 
A)Nasroniylik     B)Buddaviylik    C)Shomoniylik     D)Zardushtiylik 
46.Qachon kidariylar bilan sosoiniylar o‗rtasidagi ziddiyat tobora kuchayib, ular bir-
biriga dushman bo‗lib qolgan? 
A)Vasr 60-70-yillarida       В) V asr 20-yillarida   С) VI asr boshlarida      D) *V asr 30-
50-yillarida 456-yilda... 
1) kidariylar sosoniylardan qaqshatqich zarbaga uchradilar;  2) xioniylar So‗g‗dga 
bostirib kirdilar; 
3) O‗rta Osiyoda kidariylar hukmronligi barham topdi;     4) O‗rta Osiyoga eftaliylar 
hujumi boshlandi;    5) eftaliylar Xitoyga elchi yubordilar;      6) xioniylar eftaliylar 
bilan bo‗lgan jangda qaqshatqich zarbaga    uchradilar; 7) Pero‗z eftaliylarga qarshi 
uchinchi marta yurishga otlandi 
A) *1,3,5     B)2,3,7 C)     1,4,5,7     D)2,4,6 
48. Kimlar bilan bo‗lgan to‗qnashuvda kidariylar O‗rta Osiyoni tark etishga majbur 
bo‗ladilar? 
A) xioniylar    B) sosoniylar     C)turklar    D) *eftaliylar 
49. V asr o‗rtalarida O‗rta Osiyoda kimlarning hukmronligi boshlandi? 
 A)arablar   B)turklar  * C) eftaliylar   D) kidariylar 
50. O‗rta Osiyoni tark etgan kidariylar Shimoliy Hindistonda necha yil hukmronlik 
qiladilar? 
A)120yil       B)* 75 yil      C) 47 yil     D) 140 yil 
51. Ma‘lamki, "eftal degan nom ilk bor "xeptal  shaklida uchraydi  Bunday 
ma‘lumotlarni qanday manbalarda uchratish mumkin? 
A)* V asr arman manbalarida    B) Behistun yozuvida    C)Avestoda       D) IV asr turk 
manbalarida 
52. Vaxshunvar kim? 
A) sosoniylar shohi      B) "Eftalon" deb yuritilgan shoh    C) eftaliylar hukmdori   
D)*BvaS 

 
25 
53. Nima sababdan sosoniylar Eftaliylar davlatiga qarshi yurish qiladi? 
A)* sosoniylarning tobora kuchayib borayotgan eftaliylar hujumidan xavfsirashlari 
sababli 
B) eftaliylarning sosoniylar bilan tuzgan savdo shartnomasini buzganliklari sababli 
C) eftaliylar shohining sosoniylar shohi Pero‗zga nisbatan haqoratli maktub yo‗llashi 
sababli 
D) eftaliylarning sosoniylar davlati tasarrufidagi hududni bosib olishlari sababli 
54. Eftaliylar va Sosoniylar o‗rtasidagi jang-u jadallar qaysi sosoniy shohi hukmronligi 
davrida ayniqsa  kuchaydi? 
A)* Pero‗z    B)Kubod       C) Anushervon       D)  Shopur    II 
55. Sosoniylar shohi Pero‗z (459-484) Eftaliylarga qarshi necha marta yurish qiladi va 
necha marta g‗alabi qozonadl? 
A) 4 marta yurish, 2 marta g‗alaba     B) *3 marta yurish qiladi, ammo har galgisida 
mag‗lubiyatga uchraydi  
C) 6 marta yurish, 4 marta g‗alaba     D) 3 marta yurish, 2 marta g‗alaba 
56. Ma‘lumki, Eftaliylar davlatiga qarshi yurish qilgan Sosoniylar shohi Pero‗z 
dastlabki janglardayoq mag‗lubiyatga uchrab, asir tushadi. Pero‗z kim tomonidan 
yuborilgan o‗lpon evaziga asirlikdan ozod etiladi? 
A) Pero‗zning vorisi Kubod tomonidan B)* Vizantiya imperatori Zenon tomonidan 
C) Turk xoqonligi hukmdori Bumin tomonidan D) Vizantiya imperatori Yustinian 
57. VI-VII asrlarda O‗rta Osiyoning qaysi shahrida usta hunarmandlar tomonidan o‗n 
turdagi cholg‗u asboblar yasalardi? 
A) *Buxoro       B) Samarqand C) Toxariston      D) Badaxshon 
58. ...davrida aholining tabaqalanishi, ya‘ni mulkiy tengsizlik kuchayib borgan. Shu 
boisdan davlat boshqaruvida qonun qoidalar tarkib topgan. Davlat harbiy kuchga 
tayangan, jinoyat uchun juda qattiq jazolangan. 
A)*Eftaliylar    B)Turk xoqonligi         C)Arablar       D)Qoraxoniylar 
59. Sosoniylar shohi Pero‗zning eftaliylarga qarshi 484-yilgi yurishi qanday oqibatga 
olib keladi? 
A) eftaliylarning tor-mor etilishi va juda og‗ir miqdorda o‗lpon to‗lash majburiyatini 

Download 5.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling