O‘zbеkistоn rеspublikаsi хаlq tа’limi vаzirligi


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet4/9
Sana16.02.2020
Hajmi5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

 
38 
       B)* Jaloir va Do‗rmon qabila boshliqlarining   ig‗vosi 
      C) Mamlakatdagi  diniy va millat  nizo   D)  Badaxshon isyoni 
47. Pirmuhammad qo‗shinlari  qozoq xoni  tavakkal  qo‗shinlarini  tor-mor keltirib, 
Movaraunnahr hududi ozod etilgach qozoq lashkarlari qayerga chekindi? 
A) Samarqaqnd                                               B) Farg‗ona  
C) Toshkent                                                    D)* Dashti Qipchoq 
48. Abdulmo‗min vafotidan keyin Buxoro taxtining  davogari Abdulamin kimning 
o‗g‗li edi? 
A) *Ibodullo Sultonning                                               B) Sulaymon Sultonning  
C) Muhammad Sultonning                                           D) Ubaydulloxonning 
49. Shayboniylar davlatidagi ichki nizolardan foydalangan Eron hukmdori Shox Abbos 
egallagan hududlarni aniqlang? 
       A) Sig‗noq, O‗zgan,  Yassi, Turkiston,  Sayram,  
       B) Axsi, Koson,  Samarqand, Qarshi,  Buxoro 
       C) Axsi, Andijon,  Toshkent, Samarqand, 
       D)*Nishopur, Sabzavor, Mashhad,  Hirot 
50. Qaysi sulola hukmdorlari Sangzor, chirchiq, Sirdaryo, Amudaryo, Vaxsh va 
Murg‗ob daryolari oralig‗ida qurilgan?  
A) Temuriylar  
B)* Shayboniylar 
C) Mang‗itlar  
D) Ashtarxoniylar 
51. Zarafshon daryosidagi Karmana, Mehtar, Qosim, Chahar minor, Jondor suv 
ayirg‗ichlari qaysi yillar qurilgan? 
A) 1558 – 1580 yillar                       B) 1563 – 1583 yillar 
C) *1556 -1585 yillar                         D) 1557 – 1582 yillar  
52. Xo‗ja Ka‘b va Afshona kanallari qaysi hududlarni obodonlashtirish uchun qurilgan? 
A) Murg‗ob vohasi                       B) Jizzax vohasi 
C) Kesh viloyati                            D)* Samanjuq dashti 
53. Hauzixon suvombori qayerda qurilgan? 

 
39 
A) Jizzax vohasi  
B)* Murg‗ob vohasi 
C) Vaxsh ko‗li 
D) Zarafshon vohasi 
54. Shayboniylar davrida mamlakat hududi fuqarolarining axloq- odob qoidalariga rioya 
qilishini nazorat qiluvchi lavozimni aniqlang? 
A) Shayxulislom 
B) * Muxtasib 
C) Muxtar 
D) Muftiy 
55. Shayboniylar davrida xon yasovuli mansabi qanday vazifani bajargan? 
A) Harbiy yurishlarni bajarish 
B) Xon farmonlarini, rasmiy hujjatlarni mas‘ul shaxslarga yetkazish 
C) Dodgoh xafsizligi kundalik tartib hamda kelgan – ketganlarda xabardor bo‗lib turish 
D) * Xon va Shaxzodalar o‗rtasidagi ichki munosabatlar masalasi bilan shug‗ullanish 
56. Quyidagilardan noqib mansabiga  taa‘luqli bo‗lgan ishlarni  aniqlang? 
 1  Elchi vazifasi                        2  harbiy yurishlar uyushtirish             
 3. Moliya va xo‗jalik ishlarini boshqarish                             
  4.Xon va Shaxzodalar o‗rtasidagi ichki munosabatlar masalasi bilan shug‗ullanish        
5. Ichki va tashqi ichki masalasi bilan shug‗ullanish 
 A) 1,2,3            B) 2,3,5,   C) * 1,2,5          D) 1,4,5 
 57. Xonning farmon  yorlig‗ida  …ning  nomi birinchi yozilardi. 
A) otaliq             B) devonbegi       C) shayxulislom     D) *  noqib 
58. Xon siyosatiga  fuqarolarning  munosabatini  o‗rganish  va bu siyosatining  
daxlsizligini  ta‘minlashni  qaysi lavozim amalga oshirgan. 
A) *  Ko‗kaldosh                      B) Xon yassavuli           C) Bakavulboshi         D) Noqib 
59.Eshik og‗aboshi lavozimi qanday  qanday vazifani amalga oshiradi? 
 A) Harbiy yurishlar uyushtirish         
 B)  Xon farmonlarini, rasmiy hujjatlarni mas‘ul shaxslarga yetkazish 
C) * Dodgoh xavfsizligi kundalik tartib hamda kelgan – ketganlarda xabardor bo‗lib 

 
40 
turish 
 D) Xon va Shaxzodalar o‗rtasidagi ichki munosabatlar masalasi bilan shug‗ullanish  
60. Shayboniylar davrida  dargohga tushgan  arizalarni qabul qilish va ularga javob 
qaytarish  bilan  kim shug‗ullangan? 
 A) * Dodxoh           B)  Ko‗kaldosh     C)  Noqib           D)  Parvonachi 
61. Shayboniylar davrida olinadigan    xiroj solig‗larning  miqdori to‗g‗ri ko‗rsatilgan  
qatorni aniqlang 
A)  Hosilning 1/10 qismi                            *B) Daromadning 30-40%   
C)  daromadning   50%                               В) daromadning 20-25 % 
62  Bir yilda sodir bo‗lgan voqealarni aniqlang? 
A) Shayboniyxoning  Balxning egallshi,  Xiva  xoni  Abulg‗oziyxoning Buxoro 
atroflarini ikki marta talon- taroj qilishi  
B)  Sulton To‗qsabonning  shahardan haydalishi  Abdulfayzxon hukmronligining 
boshlanishi 
C) *  Abdullaxon II ning  Hindistonga ikkinchi marta  elchi yuborishi  Abdullaxon 
timining qurilishi 
63  Shayboniylar  davrida  Hindiston bilan  munosabatlarga  sovuqchilik tushishining  
asosiy sababini aniqlang? 
A)  Akbarshohning  Balx Badaxshon  va hattoki  Xurosonni bosib olishga intilishi  
B) * Badaxshon isyoni   
C) Abdulmo‗min maktabi  
D) Abdullaxon II Badaxshonni bosib olishi  
64. Ivan Grozniy tomonidan  Hojitarxonni  xonligini qachon bosib oldi. 
A) 1552-yil  
B)*1556- yil  
C) 1555-yil  
D) 1558- yil 
65. Abdullaxon II tomonidan  Ivan Grozniy  huzuriga qachon elchilar yubordi? 
A)1555-1556-yil   
B) 1556-1557- yillar 

 
41 
C) 1557-1558- yillar  
D) *1558-1559-yillar 
66.Abdullaxon II tomonidan  Hindistonga uch marta  elchi yuborilgan.  Bu nechanchi 
yillarda amalga oshirilgan? 
A) 1572-yil, 1577-yil, 1558-yil  
B) 1573-yil, 1578-yil, 1584-yil 
C) *1572-yil, 1575-yil, 1582-yil 
D) 1572-yil, 1576-yil, 1585-yil 
67. Shayboniyxon madrasasi  qaysi shaharda qurilgan? 
A) *Samarqandda 
B) Buxoroda 
C)  Toshkentda 
D) Qarshida 
68. Quyidagi yuzlduzshunos olimni aniqlang? 
A)  Kamoliddin Ibrohim 
B)* Qiyomiddin  Shaydo 
C) Shahali Ibn Sulaymon 
D) Muhammad Husayn  Samarqandiy 
69. 1541- yil  ilmi tib va dori- darmonlar haqida  asar  yozgan allomani aniqlang. 
A) Muhammad Majid 
B)  Hakim Shahrisabiziy 
C)* Bobokalon Muftiy Samarqandiy 
D) Tursun Zominiy 
70. Quyidagi allomlarning asarlari  bilan  birga to‗g‗ri  ketirilgan qatorni aniqlang. 
1. Muhammad Amin ibn Ubaydulla Mo‗minobodiy 
2. Bobokalon Muftiy Samarqandiy 
3. Tursun Zominiy 
4. Muhammad Husayn munajjim Buxoriy 
5.Muhammad Husayn Samarqandiy 
a) ―Ma‘rifat samti qibla‖   b) Risola   dar ilmi hisob  c) ―Risola dar muaddili qamar‖ d) 

 
42 
―Hisob amali shabaka‖    e) ―Tuhfayi amir‖ 
A) *1-d, 2-c, 3-b, 4-e, 5-a 
B) 1-d, 2-e, 3-c, 4-b, 5-a 
C) 1-d, 2-b, 3-e, 4-a, 5-c 
D) 1-b, 2-c, 3-d, 4-a, 5-e, 
71.1545-1550- yillarda  yozilgan asarni aniqlang? 
A) ―Dastur al iloj‖ 
B) Ajoyib ut-taboqat 
C)* Risola dar muaddili qamar  
D) Hoshiyli shahri ashkoli ta‘sis 
72. ―Tarixiy Rashidiy‖ asarining muallifini aniqlang? 
A) Muhammad Haydar 
B)* Hofiz Ko‗hakiy  
C) Kamoliddin Binoiy 
D) Zaynidir Vosifiy 
73.Sultonli Samarqandiyning  tibbiyotga oid asarini aniqlang? 
A) ―Ajoyib ut taboqat‖ 
B)* ―Shifo ul ilal‖ 
C) ―Muqaddas dastur al iloj‖ 
D) ―Zub latul ozor‖ 
74. ―Muzakkir al ahbob‖ asarida  qaysi alloma alohida qayd etilgan? 
A)* Ulug‗bek  
B) Beruniy 
C) Ibn Sino 
D) Kavkabiy 
75. ―Natijat ul- attibo‖ unvonini olgan allomani aniqlang. 
A) Shohali Ibn Sulaymon  
B)* Abdulhakim ibn Sulton Mahmud 
C) Xoja Husan Nosoriy 
D) Muhammad Husayn ibn Shiroq Samarqandiy 

 
43 
76.Buxoro xonligining  harbiy jihatdan o‗ta zayiflashuviga  olib kelgan sababini 
aniqlang? 
1 Harbiy sohada doimiy harbiy qo‗shinning yo‗qligi 
2) Markaziy harbiy qo‗mondonlikning yo‗qligi  
3  Qo‗shinning  zamonaviy harbiy qurol- yarog‗bilan ta‘minlanganligi  
4 Qo‗shinning zambaraklar bilan ta‘minlanganligi  
A) *1,2,3,4,   B) 1,4    C) 2,4     D)2,3,4  
77.Quyidagilar  orasidan   tarixiga  oid  asarlarni aniqlang. 
 1 *―Vaziyat bar chahar qism‖ 
 2 ―Zubat ul osor‖ 
 3 ―Tavorixi  guzidayi nusratnoma‖ 
 4. ―Tuhfai amir‖ 
5. ―Badoye ul vaqoye‖ 
A) 1,4,5       B) 1,2,4         C) 2,3,5        D)  2,4,5 
78 Toshkand  hokimi  Darveshxonning buyrug‗iga asosan yozilgan asarni aniqlang? 
A)* Badoye ul vaqoye 
B) ―Dastur al iloj‖ 
C) ―Shifo  ul ilol‖ 
D) ―Umdat ul kuhliya fil-amdarul basariya ‖ 
79.  Hofiz Ko‗hakiyning  to‗liq ismi ko‗rsatilgan  qatorni aniqlang 
A) Sulton Muhammad  Hofiz Toshkandiy 
B) Shohali ibn Sulaymon Samarqandiy 
C)  Muhammad  Husayn ibn Hofiz Toshkandiy 
D)* Muhammad Amin ibn Hofiz Toshkandiy 
80 ―Tarixiy Rashidiy ‖ asari qaysi yillarda yozilgan? 
A)  1545-1550- yillarda  
B) 1541-1546- yillar 
C) *1530-1535-yillar  
D) 1552-1557- yillar  
 
81.  Abdullaxon II … rabot va sardoba,  ko‗plab madrasa  ko‗prik, suv omborlari 

 
44 
qurdirgan. 
A) 100 dan ortiq           B) 1000 dan ortiq           C) 200 dan ortiq            D) *500 dan 
ortiq 
82.Usmonlilar Turkiyasi  sultoni bilan  uchrashib vazirlikka qilingan taklifni rad etgan 
tarixchi olimni  aniqlang. 
A)  Sultonlali Samarqandiy          
B)  Mirzo Muhammad Haydar 
C) * Sulton Muhammad Toshkandiy 
D) Xoja Hasan Nisoriy 
83.  ―Tabiblar iftixori‖  unvonini olgan allomalarni  aniqlang? 
A) Boqa,  Hoja Hakim, Shohali ibn Sulaymon 
B) Muhammad  Husayn ibn shiroq Samarqandiy 
C) *Muhammad Ma‘zid 
D) Sulton Muhammad  Hofiz Toshkandiy 
84.Ubaydiyning  O‗zbek tilidagi devoni …  g‗azal, ruboiydan iborat? 
A) 400,335          B) 306,400               C)* 306,435               D) 300, 402 
85  Qachondan boshlab Buxoro shahri Shayboniylar  davlatining poytaxti bo‗lgan? 
A) 1560-yildan  
B) 1557-yildan 
C) 1530-yildan 
D)* 1533-yildan  
86. 1602-yil Balx hokimi kim bo‗lgan? 
A) Boqi Muhammad  
*B) Vali Muhammad 
C) Dinmuhammad  
D) Jonibek Sulton 
87. Qozon xoni Keli Muhammad qo‗shinlarini Movoronnahrdan haydab chiqargan 
hukmdorni aniqlang? 
A) Vali Muhammad  
B) *Imomqulixon 

 
45 
C) Abdulazizxon 
D) Subxonqulixon  
88. 1611-yilda …. 
A) Shoh  Jahon o‗g‗illari Balxni egalladi 
B) qozoqlar Movoronnahrni hujum qilib, Xo‗jandgacha yetib keldilar 
C)* Imomqulixoni  Toshkentni qozoqlardan  ozod qilib, o‗z tasarrufiga oldi 
D) Imomqulixon hukmronligining boshlanishi 
89.  Boburiylar  hukmdori Shoh Jahon  bilan  qaysi Buxoro xoni  o‗rtasida Balx 
masalasida ziddiyat kelib  chiqqan? 
A) Imomqulixon  
B) Nodir Muhammad 
C)* Abdulazizxon 
D) Subxonqulixon  
90 Qaysi hukmdor Movoronnahrning  asosiy viloyatlarini  mulk  qilib 12 nafar o‗g‗li, 2 
nafar jiyani va nabiralariga  taqsimlab berdi. 
A) *Imomqulixon  
B) Nodir Muhammad 
C)  Abdulazizxon 
D) Subxonqulixon  
91 Xiva xoni Abdulg‗ozixon  qachon Vordonzeni egalladi? 
A) 1655-yil 
B)* 1658-yil  
C) 1662-yil  
D) 1665-yil  
92 Ashtarxoniylar davrida qaysi  Xiva hukmdori  Samarqandni egallab o‗z nomidan  
tanga  pullar zarb qilingan  
A) Anushxon  
B) Abdulg‗ozixon 
C) Amin Shohniyoz  
D)* Elbarsxon 

 
46 
93 Subxonqulixon  davrida qachon Xorazm Buxoro xonligi tasrrufga o‗tadi? 
A) 1686-yil  
B) *1688-yil  
C) 1685-yil  
D) 1681-yil 
94. Mahmudbiy  qachon o‗zini xon deb e‘lon qildi? 
A) 1705-yil  
B) 1706-yil  
C) *1707-yil 
D) 1704-yil 
95.Quyidagilardan o‗ziga  ―Umaro‖ unvonini olgan hukmdorni aniqlang? 
A) Imomqulixon    B) Iskandar Sulton  
C) * Irohimbiy       D) Muhammad Rahimbiy 
96.  Samarqand xonli mustaqilligini  saqlab turgan yillarni aniqlang. 
A)* 1729-1730-yillar             B) 1730-1731-yillar  
C) 1731-1732-yillar 
        D) 1732-1733-yillar 
97 Kimning  hukmronlik davrida  Buxoro xonligi Zarafshon  va Qashqadaryo  
vohalarida qozoqlar yeti kun mobaynida  talonchilik qilganlar 
A) Abdulfayzxon                   B) Subxonqulixon 
C) *Ibrohimbiy                      D) Muhammad Rahimbiy 
98. Ashtarxoniylar  davrida Eron shohlarining  Buxoro qilingan birinchi  va ikkinchi 
yurishlari sanasini aniqlang ? 
A) 1735, 1740-yil  
B) 1736, 1740-yil  
C) *1725, 1741-yil 
D) 1735, 1742-yil 
99. Ashtarxoniylar davrida joriy qilingan davlat lavozimini aniqlang? 
A) Yasavulboshi 
B)  Eshikog‗aboshisi 
C)  Qo‗rchiboshi 

 
47 
D) * Saroy qutvoli 
100  Ashtarxoniylar davrida barcha mulk shakllariga (yer egaligiga) xos bo‗lgan 
xususiyatni aniqlang? 
A) Ularda yersiz kambag‗al dehqonlar  ijara hisobiga mehnat qilganlar 
B) *Ularning hammasi amaldor va saidlarga bo‗lib berganlar 
C) Ijarachi dehqonlar  o‗z mehnatlaridan manfaatdor bo‗lishgan 
D) B va C javoblar to‗g‗ri 
101. Ashtarxoniylar davrida  buxorolik hunarmandlar …  kasb turi bilan  shug‗ulangan. 
A) yuzga yaqin  
B)* ikki yuzga yaqin 
C) o‗nga yaqin 
D) saksonga yaqin 
102. Ashtarxoniylar davrida  qimmatbaho toshlar, matolar qaysi davlatdan keltirikgan? 
A) Xitoyda      B) Rossiyada   C) Turkiyada   D)* Hindistonda  
103. Qaysi hukmdorning pul islohoto do‗konlarning yopilishiga va savdo sotiq ishlariga 
katta zarar yetkazdi? 
A) Kuchkunjihon 
B) Abdullaxon II 
C) *Ashtarxonoiy Ubaydullaxon 
D) Shayboniyxon 
104. XVIII asrda hukmdorlarga qarshi xalq qo‗zg‗alonlari bo‗lgan hududlarni aniqlang? 
A) Samarqand, Balx 
B) Karmana, Miyonqol 
C) Shaxrisabz 
D) *B va C javoblar to‗g‗ri 
105. 1736 – yil Eron qo‗shinlarining Buxoroga hujumiga kim boshchilik qilgan? 
A) Nodirshoh  
B) *Rizoqul 
C) Shoxabbos  
D) Rajab Sulton 

 
48 
106. Abdulfayzxon hukmdorligi davrida oily hokimiyatni qo‗lga olgan Javshon, 
Qalmoq qanday lavozim bo‗lgan? 
A) Devonbegi  
B) Naqib 
C)*Qushbegi 
D) Otaliq 
107. 1752 –yil Samarqandni kim egallagan? 
A) *Ibrohimbek 
B) Muhammad Xakimbey 
C) Rajabsulton 
D) Nodirshoh  
108. Abdulfayzxon hukmdorligi davrida amalda mustaqil bo‗lib olgan viloyatlarni 
aniqlang? 
A) Samarqand va Qarshi 
B) Balx va Farg‗ona  
C) Badaxshon 
D) *A,B,C javoblar  
109. Zarafshon daryosining bo‗yidagi Chorbarg qurig‗ida qanday siyosiy voqea yuz 
berdi? 
A) *Abdulfayzxon Nodirshoh huzuriga borishga va Buxoroni yengilganligi to‗g‗ridagi 
shartnomani imzolashga majbur bo‗ladi  
B) Abdulfayzxon oily hokimiyatni Javshon Qalmoq qo‗liga topshirdi 
C) Mustaqil Samarqand xonligining tashkil topganligini e‘lon qiladi 
D) Balx viloyatini egallagan Mahmudbiy Abaydullaxon bilan sulh shartnomasini 
imzoladi 
110. Kimning hukmdorligi davrida Qashqadaryodan Qarshi cho‗liga kanal qazilgan? 
A) * Imomqulixon  
B) Ubaydullaxon 
C) Abdulfayzxon 
D) Subxonqulixon 

 
49 
111. Qaysi yillarda   Qo‗shqo‗rg‗onda  kanal qazilib vohalarga suv chiqarilgan? 
A) 1614-1615-yillar 
B) 1702-1703-yillar 
*C) 1633-1664-yillar 
D) 1624-1643-yillar 
112. Qaysi sulola hukmronligi davrida  tog‗li hududlardan  kaliy qazib olish hollari 
bo‗lgan? 
A) Temuriylar  
*B) Ashtarxoniylar 
C) Shayboniylar 
D) Mang‗itlar  
113. Qaysi hukmdor davrida  raiyatdan yetti  yillik  soliqlarni birdaniga yig‗ib olish 
hollari bo‗lgan? 
A) Abdulfayzxon  
B) Imomquloxon  
C) Boqi Muhammad 
*D)Subxonqulixon 
114.Qaysi sulola  hukmronligi  davrida  Buxoro  xonligida xususiy mulkchilik tobora 
kuchayib bordi. Xon tomonidan davlat yerlarini  soliqqa tortmaslik sharti  bilan  yirik 
boylar va saroy amaldorlariga  sotish  hollari ham yuz beradi? 
A) Shayboniylar 
B) Mang‗itlar 
C) Qo‗ng‗irotlar 
*D) Ashtarxoniylar 
115. Ashtarxoniylar  davrida  tashqi  savdoga  qanday mahsulotlar chiqarilgan? 
*A)  paxta, teri, junva boshqa mahsulotlar 
B) dori-darmonlar, qimmatbaho toshlar, paxta 
C) qimmatbaho  toshlar, matolar, olton iplar, 
D)  sopol idishlar,  tayyor kulolchilik mahsulotlari 
116. 1712-yil Samarqandda ko‗tarilgan  qo‗zg‗olon  natijasida  qaysi hukmdor 

 
50 
shahardan  haydab yuborildi. 
A) Abdulfayzxon 
B) Iskandar Sulton 
*C) Sulton To‗qsabo 
D) Sulton Rajab 
117.XVII-XVIII asrlar  maktablarda  boshlang‗ich  ta‘lim muddati qancha bo‗lgan? 
A) 3-5-yil  
*B) 5-8-yil 
C) 2-3-yil 
D) 1-4-yil 
118. Ashtarxoniylar  davrida Buxoro savdogarlarning  savdo rastalari  qaysi davlat 
shaharlar  mavjud? 
A) Xitoy shaharlarda  
B) Hindiston shaharlarda  
C)  Turkiya  shaharlarda 
*D)  Sibir shaharlarda 
119.Maktablarining  xarajatlari  va domlalarining  maoshlari  qaysi? 
A)  Vaqf mulkidan tushgan daromadlarni  
B)  Hindiston shaharlarida  
C) Turkiya shaharlarida  
*D)  Sibir shaharlarida  
120.Ashtarxoniylar davrida  madrasa ta‘limi…  yil davomida bo‗lgan. 
A) 4-5      B) 6-7               *C) 7-12           D) 2-3 
121.  Ashtarxoniylar davrida  Buxoro xonligi shaharlarida …   madrasa bo‗lgan? 
A) 120 dan ortiq             *B) 150 dan ortiq            
C) 160 dan ortiq              D) 200 dan ortiq 
122.XVII-XVIII asrlarda madrasalarda  o‗qish qaysi  o‗quv qo‗llanmasini 
o‗zlashtirishdan boshlangan? 
A) ―Chor kitob‖ 
*B) ―Avvali ilm‖ 

 
51 
C) ―Axloq va odob‖ 
D) ―Ilmi nur‖ 
123.XVII-XVIII asr  madrasalarda  qaysi fan majburiy  kurs sifatida  o‗tilgan? 
A) Falsafa  
B)  Mantiq 
C) Turkiy  til garamaktikasi 
*D) Fiqh 
124.Quyidagi qaysi asarlarda  va zamon masalalariga bag‗ishlangan? 
A)  ―Xoqonga  foydali  maslahatlar ‖ 
*B) ―Davriylik haqida risola‖ 
C) ―Dasturul amal‖ 
D) ―Husn-u Dil‖ 
125. 1609-1697 –yilda  yashab ijod etgan,  falsafa tasavvuf, tarix, fiqh,  tilshunoslik, 
astranomiya   sohalarida 20 dan ortiq asarlar yozgan  Mir Arab madrasasi mudarrisini 
aniqlang? 
*A)  Muhammad Sharif Buxoriy  
B) Mulla Tursun Fariziy 
C)  Mulla Yusuf Qorabog‗iy 
D) Boboxo‗ja  ibn Xo‗
ja  Orif Samarqandiy 
126. “Ubaydullanoma” asarining muallifi kim? 
A)  Hofiz Tanish 
B) Muhammad sharif Buxoriy 
C) *  Muhammad Amin Buxoriy 
D) Mulla Yusuf Qorabog‗iy
 
127. Quyidagi asarlardan Muhammad  Shari Buxoriyga tegishlisini aniqlang? 
1 ―Baxr ul -asror‖  2. ―Davriylik haqida risola‖   3. )  ―Xoqonga  foydali  maslahatlar ‖ 
4. ―Muhid ut Tavorih‖  5. ―Nojot tantanasi‖ 
A) 1,2,4, 
B) *  2,3  
C) 1,4,5 

 
52 
D) 1,3,4 
128.Mavlono Yusuf  Qorabog‗iyning bizgacha  yetib kelgan asarlari fanning  qaysi 
sohasiga oid?               
A) fiqh va tibbiyot  
B)  matematika va astranomiya 
C)  tarix va  jo‗g‗rofiya 
D) *  falsafa va mantiq 
129. Quyidagi asarlarning qaysi birida Samarqandlik va Buxorolik 20 nafar olim  
haqida ma‘lumot berilgan? 
A) ―Davriylik haqida risola‖ 
*B) ―Baxr ul -asror‖   
C) . ―Muhid ut Tavorih‖ 
D)  ―Zafarnoma‖ 
130 .Astranomiya va tibbiyotga oid  asar yozgan hukmdorni aniqlang? 
 *A) Subxonqulixon   B) Imomqulixon  C) Ubaydullaxon   D) Abdullaxon 
131.  ―Baxr ul asror‖ asari qachon  yozilgan va uning muallifi to‗g‗ri ko‗rsatilgan 
qatorni aniqlang? 
*A) 1636-yil,Mahmud ibn Vali  
B) 1678-yil, Boboxo‗ja  ibn Xo‗
ja  Orif Samarqandiy 
C)1655-yil, Tursun Fariziy 
D) 1682-yil, Muhammad  Yusuf Munshy 
132. Quyidagilardan asarlai bilan biri to‗g‗ri ko‗rsatilgan  qatorni aniqlang

1.Muhammad Yusuf Munshy    2.Muhammad Zamon Buxoriy   3.Abdurahmon Tole  
4.Mulla Yusuf Qorabog‗iy
 
A) ―Muhid ut Tavorih‖    B). ―Abdulfayzxon tarixi‖ C) ―Ahloqiy husayniy‖    D) 
―Tarixi Muqimxoniy‖ 
A) 1-c, 2-d, 3-a, 4-b,     B) 1-d, 2-b, 3-c, 4-d    *C)1-d, 2-a, 3-b, 4-c  D) 1-a, 2-b, 3-c, 4-d 
133.  ―Muxabbatnoma‖, ―Axloq  husnlari‖ risolalaning  muallifi kim? 
A)  Muhammad Sharif Buxoriy 

 
53 
*B)  Muhammad ibn Vali 
C)  Muhammad Zamon Buxoriy 
D) Boboxo‗ja  ibn Xo‗
ja  Orif Samarqandiy 
134. Quyidagi  asarlardan qaysi birida  havo, yer, suv, olov haqida shuningdek, 
o‗simliklar, hayvonlar va  odamning kelib chiqishi haqida  fikrlar  bayon  etilgan? 
A) ―Irfon dostoni‖     B)  ―Sirlar dengizi asarlarida‖    
*C) To‗rt unsur  asarida  
D) ―Bahoriyot  ‖ asarida 
135. 1637-1710-yillarda  yashab  ijod etgan, to‗quvchilik bilan shug‗ullangan 
adabiyotshunos olimni aniqlang. 
A) Mirzo Abuqodir 
*B) Mirobid 
C) Turdi  
D) Fuzuliy 
136. Samarqand Registon ansambilining qiyofasi  qaysi  asrda shakllangan? 
A)XV asrda  
B) XVI asrda  
*C) XVII asrda  
D) XVIII asrda   
137. XVIII asr boshlarida  Qarshida bunyod etilgan  madrasalarni aniqlang? 
A)  Ko‗kaldosh, Ernazor 
*B)  Shermuhammadbiy, Xo‗jqurbonbiy 
C) Fayzulla Qo‗shbegi, Govushkon  
D) Abdulazizxon, Abdurahim Sadr 
138.1620-yilda  bozor  maydoni o‗rtasida bo‗yi 45 m chuqurligi 5m bo‗lgan  hovuzni 
kim qurdurgan? 
A)  Rajab Sulton   
B) * Nodirdevonbegi 
C) Muhammad Rahimbiy 
D) Abdulfayzxon 

 
54 
139. Ernazar elchi madrasasi qayerda joylashgan? 
A) *Buxoroda 
B) Samarqandda   
C)  Qarshida  
D) Xorazimda  
140. 1712-yilda bo‗lgan Samarqanddagi qo‗zg‗olon natujasida shahardan haydalgan 
Sulton To‗sabo  qaysi  qabiladan bo‗lgan? 
A) Jung‗or                                      B) mang‗it 
C) Qo‗ng‗irot                                  D) * kenagas 
141. Inson erkinligi  tafakkuri haqida  falsafiy, axloqiy  qarashlarni  sheriy va nasriy 
asarlarda bayon etganijodkorni aniqlang? 
A)* Bedil 
B) Sayyido Nasafiy  
C) Muhammadniyoz Nishotiy 
D)  So‗fi Olloyor 
142. Quyidagilardan qaysi birining she‘rlarida  ijtimoiy tengsizlikka,  jabr-zulmga  
qarshi norozilik bayon  etilgan? 
A) Bedil 
B) Sayyid  Nasafiy  
C)* Muhammadniyoz Nishotiy 
D)  So‗fi Olloyor 
143. Quyidagi asralardan  ilohiy ma‘rifat badiiy talqinda  bayon etilgan o‗zbek falsafiy 
adabiyotining  yetuk namunasini aniqlang? 
A) ―Axloqiy husayniy‖  
B) ―To‗rt unsur‖ 
C)* ―Taqqvodorlar maslagi‖ 
D) ―Hayvonotnoma‖ 
144.Muhammad Sharif Buxoriyning ―Xoqonga foydala maslahatlar‖ kitobida qanday 
ma‘lumotlar o‗z ifodasini topgan 
A) Mavorounnahr va Xuroson tarixi,  mamlakatlar shaharlar   okean va dengizlar, 

Download 5.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling