O‘zbеkistоn rеspublikаsi хаlq tа’limi vаzirligi


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet5/9
Sana16.02.2020
Hajmi5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

 
55 
hayvonot olami haqida  
B)* shaetiat qonun-qoidalari, ijtimoiy  hayot va ahloqiy muammolarga oid ma‘lumotlar  
hukmdorlar to‗g‗risida  qiziqarli lavhalar 
C) O‗z davrining ijtimoiy siyisiy hayoti  tilga olingan  
D)  falsafa tarix,  ilohiyot masalalari bayon etilgan  
145.Qaysi hukmdor mazkaziy hokimiyatga  bo‗sinmagan qabilalarni  turgan joydan 
ko‗chirtirib yuborish  siyosatini tutdi. 
A)* Muhammad Rahimhon 
B)  Doniyolbiy otaliq 
C) Amir Nasrullo  
D) Muhammad Hakimbiy 
146. Samarqand shahrida  katta bunyodkorlik ishlarini amalgam oshirgan  hukmdorini 
aniqlang? 
A) Muhammad Rahimhon 
B)  Doniyolbiy otaliq 
C) *Amir Shomurod 
D) Amir Nasrullo 
147.  Amir Shomurod  qanday lovozimlarnin joriy qilingan? 
A)  Dodxog  va Muroxur  
B)8 Rais va Qozi askar   
C) Tug‗begi va Munshiy 
D) Qo‗rchiboshi Muhtar 
148. Qaysi sulola davrida  suv inshoatlari  qurilishiga yetarli  etibor berilmagan? 
A) Shayboniylar  
B)* Ashtarxoniylar  
C) Minglar  
D) Mang‗itlar  
 
                            JAHON TARIXl 8-SINF  

 
56 
1. Olimlarning fikricha "Yang tarix" qachondan boshlangan? 
A)   XV asr oxiridan 
B) *XVI asrdan    С) XVII asrdan    D) XVIII asrdan 
2.  Kapitalizm jamiyati dastlab qaysi qit‘ada qaror topdi? 
A)  Sharqiy  Yevropada  B)  Shimoliy  Amerikada  Cj  G‗arbiy  Yevropada  D)  G‗arbiy 
Osiyoda 
3.  XVIII  asr  oxirida  Prussiya  maydoni  jihatdan  Yevropada  ....,  qo‗shini  soni  jihatdan 
esa...o‗rinni egalladi.  
A) birinchi, ikkinchi  
B) ikkinchi, to‗rtinchi  
C)* uchinchi, to‗rtinchi  
D) birinchi, uchinchi 
4. Buyuk geografik kashfiyotlarning tashabbuskorlari qaysi davlatlar edi? 
A) Angliya va Fransiya  
B) Italiya va Ispaniya  
C) Germaniya va Italiya  
D)* Portugaliya va Ispaniya 
5. XVII asrgacha xizmat qilgan joyning geografik kordinatalarini, vaqtni, Yuluzlarning 
chiqish va botish paytini aniqlovchi astronomik asbobni aniqlang. 
A) Usturiob  
B)* Astrolyabiya  
C) Sekstant  
D) А, В javoblari to‗g‗ri 
6. Xristofor Kolumbning maqsadi qaysi qatorda to‗g‗ri ko‗rsatilgan.  
A) Braziliya qirg‗oqlarini tadqiq qilish   
B) Yangi qit‘a kashf qilish 
C) *Hindistonga Atlantika okeani orqali boradigan yo‗lni kashf qilish 
D) Dinyo bo‗ylab aylana sayohatni amalga oshirish 
7. P.Toskanelli xaritasida Osiyo qit‘asi qayerda joylashtirilgan? 
A)* Atlantika okeanining g‗arbiy sohillarida  
B) Atlantika okeanining sharqiy sohillarida  

 
57 
C) Hind okeanining shimoliy qismida   
D) Tinch okeanining sharqiy sohillarida 
8. X. Kolumb ekspeditsiyasi qachon boshlangan? 
A)* 1492 -yil 6 - -avgust 
 B) 1454-yil 7-sentabr  
C) 1492- yil 12 - oktabr 
 
D) 1512-yil 25-avgust 
9.Amerika qit‘asining rasman kashf qilingan sanasini aniqlang. 
A) 1492-yil 6-avgust  
B) *492-yiI 12-oktabr  
C) 1454-yil 7 - sentabr  
D) 1512-yil 25-avgust 
10.  X.  Kolumb  Ispaniya  qiroli  bilan  tuzgan  shartnomasiga  ko‗ra,  Kolumb  yangi 
yerlardan  olinadigan  daromadning  ...  qismiga,  yangi  yerlar  bilan  olib  boriladigan 
savdodan tushgan daromadr ing esa ...qismiga egalik ham qilardi. 
A)* 1/5, 1/10   
B) 1/8, 1/12  
C) 1/10, 1/8  
D) 1/6, 1/10 
11. 1454-1512-yillarda yashagan, Ispaniya va Portugaliya flotida xizmat qilgan Ispaniya 
dengizchisi va aslronomini aniqlang. 
A) Marko Polo  
В) X. Kolumb  
C)* A. Vespnchchi  
D) M. Valdzcinyuler 
12.Atlantika okeani orqali Hindistonga boriladigan dengiz yo‗li qachon kashf etildi. 
A) 1492-yil 
      B)* 1498-yil      C) 1519-yil     D) 1605-yil 
13.Quyidagi ekspeditsiyalardan qaysi biri Avstraliyani kashf qilgan? 
A) A.Vespuchchi ekspeditsiyasi 
B) F.Magellan 
С) X. Kolumb ekspeditsiyasi       D) L.Torres ekspeditsiyasi 

 
58 
14.  Amerika  qit‘asini  aylanib  o‗tib,  Hindistonga  boradigan  dengiz  yo‗lini  ochgan 
sayyohni aniqlang. 
A)* F.Magellan C) Vasko do Gamma     B) X. Kolumb     D) M. Valdzemyuller 
15.  Quyidagi  qaysi  davlatda  tarkibini  qirol  tuzadigan  Maxfiy  Kengash  faloliyat  olib 
borgan? 
 A) Ispaniyada     B) Portugaliyada C) *Angliyada D) Germaniyada 
16. Yangi Dunyo "Amerika" deb atalgan birinchi globus qaysi davlatda yaratildi? 
A) Ispaniyada   B) Portugaliyada    C) Angliyada    D) *Germaniyada 
17. Quyidagi ekspeditsiyalardan qaysi biri yerning dumaloqligini, uning katta qismi suv 
bilan qoplanganligini isbotladi? 
A) *X. Kolumb ekspeditsiyasi  B) F. Magellan ekspeditsiyasi 
C) Vasko da Gama ekspeditsiyasi  D) A. Vespuchchi ekspeditsiyasi 
18. Qachondan boshlab Kolumb kashf etgan yerlar boshqa xaritalarda ham "Amerika" 
deb yoziladigan bo‗ldi? 
A) 1515-yildan     B)* 1522-yildan      C) 1565-yildan     D) 1569-yildan 
19.  X.  Kolumb  1492-yil  6-avgust  kuni...  dengizchi  bilan  birinchi  ekspeditsiyasini 
boshiadi. 
A) 3 ta kemada, 90 kishilik 
B) 4 ta kemada, 80 kishilik 
C) 5 ta kemada, 100 kishilik 
D) *2 ta kemada, 60 kishilik 
20.  Ispaniya  qiroli  tomonidan  mahalliy  hindularni  qulga  aylantirishni  taqiqlab 
qo‗yuvchi qonun qachon chiqarilgan? 
A) 1519-yil 
    B) 1522- yil     C) *1569-yil     D) 1512-yil 
21. Astrolyabiya asbobidan foydalanish qachongacha davom etgan?  
 A)*XVII asrgacha  
 B) XVIII asrgacha 
 C) XIX asrgacha 
 D) XX asrgacha 
22. Yangi Dunyo "Amerika" deb atalgan birinchi globus qachon yaratilgan? 
A) 1512-yil 
B)* 1515-yil 
   C) 1569-yil  D)* 1578-yil 
23. "Yerning choragi ma‘muradir. Ma‘murani G‗arb va Sharq tomondan Muhit okeani 

 
59 
o‗rab  turibdi  Bu  muhit  okeani  yerning  obod  qismini  dengizlarning  narigi  tomonida 
bo‗lishi  mumkin  bo‗lgan  quruqlik  yoki  odam  yashaydigan  orollardan  ikkala  yoqdan 
ajratib turadi" Yuqoridagi fikr kimning qaysi asaridan olingan? 
A) N. Kopernikning"Osmon jismlarining aylanishi haqida"  
B) Beruniyning "O‗tmish avlodlardan qolgan yodgorliklar"  
C)*Beruniyning "Hindiston"  
D) Xorazmiyning "Kitob surat ul arz" 
24.Afrlkada  yashovchi  aholfni  qulga  aylantirib,  Amerikaga  olib  kelish  qachondan 
boshlangan? 
A)XV asr oxirlaridan                      B)  XVII asr boshlaridan 
C)*XVI asr o‗rtalaridan 
      D)  XVII asming ikkinchi yarmidan 
25. Konklsta siyosati qachondan boshlangan va qachongacha davom etgan? 
A) 1510-yildan - XVIII asr o‗rtalarigacha  
B) 1512-yiIdan - XVII asr oxirlarigacha  
C) 1514-yildan XVIII asming ikkinchi yarmigacha  
D) *1510-yildan - XVII asr o‗rtalarigacha. 
26.  XVI  asrning  20-40-yillari  oralig‗ida  Ispaniya  mustamlakachilari 
tomonidan egallangan hududlarni aniqlang. 
A) Kolumbiya, Meksika, Venesuella, Gaiti 
 
B)* Kolumbiya, Ekvador; Peru, Boliviya 
C) Chili, Argentina, Braziiiya, Paragvay 
 
D) Kosta - Rika, Meksika, Chili, Kolumbiya 
27."Katta flot" ma‘nosini anglatuvchl so‗zni aniqlang. 
A) "admiral"    B) *"armada"   C)"triyera" 
  D)"Gigant" 
28.  1503-yildan-1565-yilgacha  Amerikadan  Ispaniyaga  ...  oltin  va  salkam  ...  kumush 
tashib ketildi. 
A) 100 tonna, 10 000 tonna  
B) 80 tonna, 25 000 tonna.  
C) 190 tonna, 13 000 tonna  
D) *181 tonna, 17 000 tonna 

 
60 
29.Vitse - qirollarga qanday huquqlar taqiqlangan? 
A) O‗zi bilan oila a‘zo‗arini olib ketish  
B) Bosib olingan hududda ko‗chmas mulk sotib olish 
C) Tadbirkorlik bilan shug‗ullanish 
 
D) *А, В, С javboblari to‗g‗ri 
30. Vitse - qirollar faoliyatini nazorat qiluvcfii organni aniqlang. 
A) Ispaniya qiroli  
B) Ispaniya qirollik Kengashi  
C)*"Hindiston kengashi"  
D)"Seviliya savdo palatasi"  
31. 1529-yilda Ispaniya qaysi hududni bosib oldi? 
A) Meksikani  
B) Venesuellani 
 
C) Karib dengizi orollari 
 
D) *Filippin orollari 
32. Braziliyani kim va qachon kashf qilgan? 
A) L.V.Torres 1605-yilda  
B)*Kabral 1500-yilda  
C)X.. Kolumb 1498-yiida  
D)Kabral 1510-yilda 
33.  Ispaniyada  mustamlakalar  bilan  olib  boriladigan  savdo  qaysi  organ  tomonidan 
nazorat qilingan. 
A)Ispaniya qiroli B)Ispaniya qirollik Kengashi  
C)"Hindiston kengashi"  
D)*"Seviliya savdo palatasi", 
34. XVI asr Ispaniyaning dengiz savdosidagi asosiy raqibini aniqlang. 
A) Portugaliya 
 
B) *Angliya   
C) Niderlandiya 
 
D) Italiya 

 
61 
35. "Yengilmas armada" qachon tor - mor etildi? 
A)* 1588-yil     
B) 1592-yii 
  C)160-yil 
D)1568-yil 
36.  Quyidagi  sabablardan  qaysi  biri  Angliya  -  Ispaniya  o‗rtasidagi  urushga  olib 
kelishini muqarrar qilib qo‗ydi? 
A) dengiz savdosiga Ispaniya raqibiga aylangani uchun 
B)  Ispaniyani  boshqa  davlat  savdogarlarining  Ispaniya  mustamlakalari  bilan  savdo 
qilishini taqiqlab qo‗yishi 
C)  Angliya  tomonidan  Ispan  mustamlakalari bo‗lgan  Peru  va Boliviyani bosib  olishga 
urinishi  
D) *A, C javoblari to‗g‗ri 
37.Inglizlarning  XVII  asr  boshlarida  asos  solgan  Shimoliy  Amerikadagi  birinchi 
mustamlakasini aniqlang.  
A) Barbados  
B) Grenada  
C) Bagama orollari  
D)* Virginiya 
38.  Quyidagi  kompaniyalarning  qaysi  biriga  Hind  va  Tinch  okeanlari  sohilida 
joylashgan mamlakatlar bilan savdo qilish huquqi berilgan? 
A) "Vest - Indiya"  
B) "Sitsiliya savdo palatasiga"  
C)*"Ost- Indiya" 
 D) "Hindiston kengashi" 
39. Vitse - qirolning vakolat muddati to‗g‗ri ko‗rsatilgan qatorni aniqlang.  
A) *3 yil 
B) 4 yil  
C) 5 yil  
D) 6 yil 
40. Kolumb sayohatidan keyin qaysi hudud G‗arbiy Hindiston deb atalgan? 
A) Hindiston yarim orolidagi mamlakatlar 
 
B)* Karib dengizi orollari 

 
62 
C) Atlantika okeanining sharqiysohilidagi orollar 
 
D) В, С javoblari to‗g‗ri 
41.XVII asr o‗rtalariga kelib burjuaziyaning yuqori qatlamini kimlar tashkil qilishgan?  
A) Ruhoniylar va Dvoryanlar   
B) Sudxo‗rlar va Bankirlar 
C)* Savdogar - negosiantlar va bankirlar  
D) Yangi dvoryanlar va Savdogar – negosiantlar 
42. XVI -XVII asrlarda Yevropada butun aholining 88 % ini kimlar tashkil qilgan?  
A)*dehqonlar  
B) yangi dvoryanlar  
C) savdogarlar  
D) boy shaharliklar 
43. Yevropa aholisi 1650-yilga kelib qancha kishini tashkil qilgan? 
A) 800 mmg kishini  
B) 150 mln kishini  
C) *100 mln kishini 
 
D) 200 mln kishini  
44.Yevropada usti yopiq bozorlarning qurilishi qachondan boshlab avj olgan?  
A) XV asrdan  
B) XVI asrdan  
C)* XVII asrdan  
D) XVIII asrdan 
45.Angliyada  shaxtalardan  suvni  chiqarishda  ishlatiiadigan  bug‗  mashinasi  kim 
tomonidan yaratildi?  
A) Edmud Kartrayt  
B)* Abraham Darbi II  
C)T.Modsli  
D) Jon Uilkinson 
46.  XVII  asr  boshlarida  ingliz  savdo  kompaniyalari  ta‘sirida  bo‗lgan  hududlarni 
aniqlang. 

 
63 
A) Afg‗onistondan Shimoliy Amerikagacha, Niderlandiyadan Hindistongacha 
B) Hindistondan Shimoliy Amerikagacha, Sharqiy Yevropadan Janubiy Amerikagacha 
C) *Erondan Shimoliy Amerikagacha, Shvetsiyadan Hindistongacha 
D) Hindistondan Shimoliy Airikagacha, Erondan Janubiy Amerikagacha 
47. Usti yopiq bozorlarning eng yirigi qaysi shaharlarda qurilgan? 
A) Parij, Rim  
B)Londan, Oriean 
 
C)*Parij va London 
 
D)Parij, Bryugge 
48. XVII asrga kelib qaysi daVlatlarda manufaktura ishlab chiqarish xo‗jalikning asosiy 
shakliga aylangan?  
A)Fransiya va Germaniya 
 
B)Italiya va Fransiya 
C)Ang!iya va Fransiya   
D)*Angliya va Gollandiya 
49.Artilleriyaning  qisqa  masofaga  balandlatib  o‗q  otadigan  turi  qaysi  javobda  to‗g‗ri 
ko‗rsatilgan?  
A) mushket  
B) to‗pponcha 
 C) pilta miltiq  
D)* mortira 
50. Shaharlarni mudofaa qiladigan qal‘a devorlarini bemalol qulata oladigan artilleriya 
o‗qi kashf qilinganidan so‗ng, shaharlar qanday himoya qilinadigan bo‗ldi? 
A) *UIkan tuproq uyumlqri bilan  
B) Shahar atrofmi suv to‗la xandaq bilan o‗rab olish 
C) Bu davrga kelib shaharlami himoya qilish ehtiyoji qolmagan  
D) А, В javoblari to‗g‗ri 
51. Qachondan boshlab qo‗l granatalari yasala boshlangan?  
A) XVI asr boshidan 
 
B)* XVII asr birinchi yarmidan  

 
64 
C) XVIII asr oxiridan  
D) XIX àüã boshidan 
52. Genarai Sukri quyidagi qaysi vatanparvarning safdoshi bo‗lgan? 
A) Migel Idalgo 
 B)* S.Bolivar 
 C) Xose San Martin 
D) Xose Moreleos 
53. Lotinchada "taqsimlanadigan narsa" ma‘nosini anglatuvchi so‗zni aniqlang.  
A) Konscntratsiya  
B) Tiyul  
C) Katorga 
D)* Divident 
54. XVII asrga kelib qaysi davlatda manufaktura ishlab chiqarishi  o‗zining rivojlanish 
bosqichiga kirdi?  
A) *Fransiyada  
B) Germaniyada  
C) Italiyada  
D) Gollandiyada 
55.Mushket qachon ixtiro qilingan? 
A)* XVI asr o‗rtalarida  
В) XVII asming ikkinchi yarmida  
С) XV asr boshlarida  
D) XIX asrda 
56.Lotinchada  ochiq,  ravshan  ma‘nolarini  anglatib,  biror  -  bir  ixtironing  davlat 
tomonidan  e‘tirof  etilgani  va  ixtirochining  o‗z  ixtirosiga  olgan  huquqini  tasdiqlovchi 
hujat nima deyiladi? 
A)Aksiyadorlikjamiyati  
B) Divident  
C)* Patent  
D) Negosiant 

 
65 
57.Katolik  cherkovi  ta‘limotini  isloh  qilish  dastlab  qachon  va  qaysi  davlatda  bo‗lib 
o‗tgan? 
A) XV asrda Fransiyada  
B)* XVI asrda Germaniyada  
C)XVI1 asrda Angliyada  
D)XVI asrdz Italiyada 
58.Reformatsiya natijasida vujudga kelgan xristianlikdagi yangi oqimni aniqlang. 
A) Provaslav 
B) Katolik   C)* Protestant    D) A,B,C 
59.Germaniyada  taraqqiyotning  to‗sig‗iga  aylangan  siyosiy  tarqoqlikning  va 
krepostnoylik mttnnsabatlarining tayanchi... edi. 
A) Germaniya imperatori  
B) Knyazlar  
C)* katolik cherkovi  
D) tashqi yurishlar 
60.  Germaniyadagi  reformatsiya  to‗lqinining  kucnayisbiga  katta  ta‘sir  ko‗rsatgan 
sababni aniqlang.  
A) Dehqonlar unishi 
 
B) *Martin Lyuter ta‘limoti 
C) Kaiolik cherkovi zulmining oshishi   
D) A,C,D  javoblari to‗g‗ri 
61. Germaniyadagi reformatsiyani aholining qaysi qatiamlari qo‗llab - quvvatladilar?  
A) Knyazlaming bir qismi  
B) Shaharliklar C) Dehqonlar   
D)*A, B,C javoblar to‗g‗ri 
62. IX asrda Eronda taxt vorisining qarorgohi qaysi shaharda joylashgan edi?  
A) Tehran 
 
B)* Tabriz  
C) lsfahon 
 
D) Marv 
63.  Germaniya  reyxstagi  tomonidan  Lyuterchi  knyazlar  talabi  bilan  har  bir  nemis 

 
66 
knyazi  o‗zi  va  fuqarosi  uchun  xohlagan  dinni  tanlash  huquqiga  ega  ckanligi 
to‗g‗risidagi qaror qachon qabul qilingan? 
A) 1524-yil    B) 1525-yil   C)* 1526-yil     D) 1529-yil 
64.1524-yilda  boshlangan  Germaniyadagi  dehqonlar  qo‗zg‗oloniga  kim  boshchilik 
qilgan?  
A) M. Lyuter  
B)* Tomas Myunser  
C) Migel IdaJgo  
D) Genrix Burbon 
65. Nechanchi yiida protestant knyazlar bilan Rim Papasi o‗rtasida bitim imzolanadi?  
A) 1526-yil 
 
B) 1529-yil  
C) 1545-yil  
D) *1555-yil 
66.Germaniyada reformatsiya natijasida ... 
A)  Germaniya  imperatori  Karl  V  knyazlarga  o‗zlari  e‘tiqod  qilgan  diniy  ta‘limotni 
o‗z knyazliklari hududlarida o‗matish huquqini beradigan qonun chiqardi 
 
B) qirol hokimiyati mustahkamlandi  
C)* knyazlarga bo‗ysunadigan cherkov vujudga keldi   
D) А, С javoblari to‗g‗ri 
67. Yunonchada qoida, isbot ma‘nosini bildiradigan bahsda yoki biror- bir ta‘limotni 
bayon qilisbda aytiladigan asosiy fikr nima deyiladi? 
A) *"Tezis" B) "Xitobnoma" C) "Kontrreformatsiya" D) "Fanat" 
68. Butun mamlakatni yagona markaz - Londonga bo‗ysundirgan hukmdorni aniqlang. 
A) Mariya 
 
B) *Genrix VIII Tyudor  
C) Yakov VI Styuart 
D) Yelizaveta I 
69.Tyudorlar  sulolasi  hokimiyat  tepasiga  kelgach,  parlament  butunlay  bo‗lmasda,  o‗z 
ahamiyatini yo‗qotdi. Parlamentga qanday huquq saqlab qolindi? 

 
67 
A) Yangi soliqlar joriy etish   
B) Veto huquqi 
C)* Yangi soliqlar joriy etish masalasidagina rozilik bildirish  
D)Malakali va faxriy unvonlami ta‘sis etish 
70.  XVI  asr  Angliyada  mamlakat  ichki  va  tashqi  siyosatining  asosiy  yo‗nalislilarini 
qaysi organ belgilab berardi? 
A)*Maxfiy Kengash  
B) Qirol  
C) Parlament  
D) Ta‘sis Kengashi 
71.  Quyidagi  davlatlarning  qaysi  birida  reformatsiya  qirolning  xohish  Irodasi  bilan 
amalga oshirilgan? 
A) Germaniyada B) Fransiyada C) *Angliyada D) Italiyada 
72. Angliya qiroli Genrix VIII qirol hokimiyatini yanada mustahkamlash uchun ...  
 A) yirik fcdallaming yer - mulkini qirol mulki deb e‘lon qildi 
B)  cherkovni  yerdan  va  boshqa  mol  -  mulklardan  mahrum  etish  haqida  farm  on 
chiqardi  
C)* parlament faoliyatini taqiqlab qo‗ydi 
 
D) А, В javoblari to‗g‗ri 
73.  Qaysi  hukmdor  davridan  boshlab  cherkov  ibodatlari  ingliz  tilida  o‗tkaziladigan 
bo‗ldi?  
A) Mariya  
B)*Yelizaveta  
C) Genrix VIII Tyudor  
D) Genrix V 
74. Xitoyda qaysi davrga kelib davlat hamda dehqonlar yerlarinitig katta yer egalari 
qo‗liga o‗tish jarayoni kuchaydi? 
A)* XVI asrda  
В) XVII asrda  
С) XVIII asrda  

 
68 
D) XIX asrda 
75. Mariya hukmronligi davrida ko‗pchilik protestantlar ... qochib jon saqladiiar. 
A) Italiya va Fransiyaga  
B) *Germaniya va Shvetsariya  
C) Avstriya va Fransiya 
 D) Avstriya va Polsha 
76.Quyidagi  qaysi  savdo  kompaniya  o‗z  aksiyadorlariga  500  %  miqdorida  dividend 
to‗lagan kompaniyani aniqlang. 
A) *"Ost Indiya"  
B) "Moskva"  
C) "Vest Indiya"  
D) "Levantiy" 
77.Angliyaga chetdan qalampir olib kelish huquqi qaysi kompaniyaga berilgan? 
A)*"Ost Indiya"  
B) "Moskva"  
C) "Vest Indiya"  
D) "Levantiy" 
78.  Yelizaveta  vafotidan  so‗ng  taxtga  o‗tqazilgan  Yakov  VI  Styuart  qayerning  qiroli 
bo‗lgan? 
A)* Shotlandiya 
 
B)Uels  
C) Irlandiya  
D) Niderlandiya 
79.  Quyidagi  davlatlarning  qaysi  birida  mamlakat  fuqarolariga  viloyatlardagi  sudlar 
ustidan shikoyat qilish huquqi berilgan?  
A) Angliyada   
B) Germaniyada  
C) Italiyada  
D) *Fransiyada 
80. Yupiter baykali qaysi hukmdorning yuziga o‗xshatib ishlangan?  

 
69 
A) Genrix VIII  
B) Lyudovik IX  
C) *Lyudovik XIV  
D) Filipp II 
81.Qaysi davlatda protestantlar gugenotlar deb aytilgan? 
A) Angliyada  
B) Germaniyada  
C) Italiyada  
D)*"Fransiyada 
82. XVI - XVII asrlarda Fransiya taxt vorisi yosh bo‗lsa, regent tayinlash huquqqi qaysi 
organga berilgan? 
A) Hukumat  
В) Hukumat kengashi   
C)* Parij parlamenti 
 
D) Maxfiy Kengash 
83.  Fransiyada  36  yil  davom  etgan  diniy  urushning  boshlanishiga  turtki  bo‗lgan 
voqeani aniqlang? 
A) Prorestantlikning ommalashib ketishi 
B) Qirol tomonidan prctestantlikni taqiqlash to‗g‗risidagi chiqafgan farmoni 
C)*  Qirolning  qarindoshi,  katolik  rahnamosi  gersog  Gizning  1562-yilda  o‗z  qo‗shini 
bilan Vassida protestant gimnini ijro etayotgan paytda ularga hujum qilishi  
D) А, Б, С javoblari to‗g‗ri 
84.Ma‘lumki,  "Gerroai.iya  miliatining  Muqaddas  R‘.m  impeHyssi"hech  qanday  real 
hokimiyatga ega bo‗imagan devlat edi.  
Quyidagilarga aniqlik kiriting. 
1. Iraperator saroyi      2,Reyxstag bino  3. Imperiyasi sudi binosi 
  a) Vena 
  b) Vetslar     c) Regensburg 
A)l-a, 2-b, 3-е 
B)l-c, 2-b, 3-a  
С)* а, 2-е, 3-b  

 
70 
D)I-b,2-c, 3-a 
85.0‘zinteg  kuchi,  qobiiiyati  va  ta‘siridaa  bar  ikki  cherkov  qavmlarini  murosaga 
erishtirish  yo‗lida  foydalangan,  katolik  amaldcrlarni  ebsonga  ko‗mib  tashlagan, 
protestar.tiikdan chiqib, katolik mansabiga o‗tgiin hukmdorni aniqiang. 
A) Genrix III   
B)Kari IX   
C)Genrix Giz  
D)*Genrix IV 
86.  Rus  yerlari...  unvomida  mo‗g‗ularga  qarani  bo‗lib  kelgan  va  bu  qaramlik  qachon 
barham topgan?  
A) 140 yil, 1482-yil  
B)*240 yil, 1480-yil  
C) 260 yil, 1485-yil  
D) 200 yil, 1486-yil 
87.Poytaxti Moskva shahri bo‗lgan Rus daviati qachon vujudga kelgan?  
A) 530-yiida  
B) 1541-yilda  
C)* 1521 –yilda 
D) 1527-yida 
88.Rossiya tarixida biriachi nor podshoiik tojin» kiygaa hukmdorni aniqlang.  
A) Vasiliy III  
B) Boris Godunov  
C) M. F. Romanov  
D)* Ivan IV Grozniy 
89.Rossiyada qaram dehqonlar nima deb aytilgan? 
A) Posad 
 
B) Cherncsot  
C)* krepostnoy  
D) A,B,C 
90.  Qachon  Ivan  IV  davlat  yerlaridan  katta  qismini  ajratib  oldi  va  bu  yerlarni 

 
71 
oprichnina deb nomladi? 
A)* 1565-yilda  
B) 1549-yiida  
C) 1556-yiIda  
D) 1583-yiida 
91.Qaysi voqeadaa keyin Fransiyada protestantlik taqiqlandi? 
A) 1562-yiIda protestantlarg a hujum qilinganidan so‗ng. 
 
B)*"Varfokomey kechasi" dan so‗ng 
C) Nant edikti imzolangaitidan so‗ng  
D) Fransiyada protestanrtlik dini taqiqlangan emas 
92  Ivan  IV  Grozniy  ichki  sivosathiing  asosiy  vazifasi  to‗g‗ri  ko‗rsatilgan  qatorni 
aniqlang. 
A)dehqoncbilik, hunarmandchilik, savdo - sotiqni rivojiantmsh 
B) kuchli harbiy qo‗shin tuzish  
C) dvoryanlar tabaqasini kuchaytirish orqali boyarlar mavqeyini zaiflashtirish 
D)* А, В, С javoblari to‗g‗ri 
93  Ivan  IV  tomonidan  feodallnr  turli  qailamiars  vakiiiarining  birinchi  yig‗illshi  - 
Zesnstvo sobori qachon chaqirilgan? 
A) 1547-yilda  
B) *1549-yilda  
C) 1565-yiIda  
D) 1582-yilda 
94. Posad kishilar-bu ... 
A) Rossiyadagi qaram dehqonlar  
B) shaliar hunarmandlari  
C)* savdogar kishilar   
D) Rossiyaga chetdan kirib kelganlar 
95.Ivan  IV  Grozniy  davriga  xos  bo‗lgan  xususiyatlar  to‗g‗ri  ko‗rsatilgan  qatorni 
aniqlang. 
 1.  Davlat  lavozimlarini  kelib  chiqishi  zodagor.Hgiga  qarab  egaiiash  tartibiga  chek 

Download 5.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling