O‘zbеkistоn rеspublikаsi хаlq tа’limi vаzirligi


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet6/9
Sana16.02.2020
Hajmi5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

 
72 
qo‗yildi  
2. Polsha va Shvetsi] Rossiyaning ichki ishlsriga zo‗r berib aralasha bosbladilar  
3. Boyar - noibiaming o‗zlari uchun aholidan yig‗adigan soliqiari bekor qilindi 
4. Davlat yerlarining êàïà qismi aholiga shaxsiy mulk qilib berildi  
5. Mmir, va Pojarskiy‘ar tomonidan xaiq Iashkari to‗plandi 
A) 1,2,3 
В) 1,4,5   C)* 1,3,4    D)2,4,5 
96.Qaysi hukmdor davrida joylarda bd^r- noiblari boshqaruvi o‗rniga mahailiy o‗zi‘ni -
o‗zi boshqari; organiari tuzildi? 
A)* Ivan IV Grozniy     В) M. F. Romanov     C) Nikolay I    D) Fyodr I 
97.Ivan  Grozniy  hukmronligi  davrida  podsho  hokimiyati  qaysi  tabeqa  vakillariga 
tayangan?  
A) dvoryanlar, ruhoniylar  
B) dvoryanlar, harbiylar, ruhoniylar, savdogarlar  
C)* dvoryaniar, posad va chernostlar 
 
D) ruhoniylar , harbiylar 
98.Rossiyada Fyodor ivanovich qachon vafot etdi? 
A) 1547-yilda " B) 3 549-yilda C)*1598-yilda D) 1603-yiIda 
99.Xronoiogik xatoni toping? 
A)1605-yil - Boris Godunov vafot etgach, Rossiya tarixida notinch, alg‗ov - dalg‗ovli 
yillar boshlandi 
B)1609-yil - Polsha Moskvani bosib oldi 
C) 1612-yii - Moskva uchun bo‗lgan janglarda Polsha qo‗shini mag‗lubiyatga uchratildi 
D)*  1615-yil  -  Moskvada  chaqirilgan  Zemstvo  sobori  M.  F  Romanovni  Rossiya 
podshosi etib tayinladi 
100.  Frasiyada  inqilob  yillarida  hokimiyat  tepasiga  kelgan  yirik  burjuaziya  tabaqasi 
qandey jamiyat tarafdori edilar? 
A) Mutlaq monarxiya tarafdori  
B)* mulkni va erkinlikni tadbirkorlikni himoya qiladigan respublika tarafdori 
C) mehnat sharoitini yaxshilaydigan, ishsizlikni tugatadigan respublika tarafdori 
D)  siyosiy 
nizolarga chek qo‗yadigan respubiika tarafdori 

 
73 
JAHON TARIXI  9-SINF DARSLIGIDAN SARA TESTLAR 
1.Reyn  -  Vestfaliya  sindikati  qachon  tashkil  topgan  va  u  soliladigan  ko‗mirning 
qancha qismini o‗z qo‗lida saqlagan? 
A) 1868 — yil, 72 % ni 
B)1912 - yil, 80 % ni  
С) *1893-yil, 86,7 % ni  
D)1905-yil 90,2 % ni 
2.1896  -  yil  Germaniyada  mornopoliyalar  soni...  edi,  1900  -  yilda  esa  AQSHda  ... 
monopoliya faoliyat ko‗rsatgan? 
A) 100 dan ortiq, 163 ta  
B)*250 dan ortiq, 185 ta  
C) 300 dan ortiq, 205 ta 
 D) 70 dan ortiq, 128 ta 
3. XX asr bosbiarida gigant bankiar Fransiyada ..., AQSH da esa ... edi. 
A) 5 ta, 10ta       B)  22ta, 18 ta 
C) 33ta, 23ta 
  D)* 3ta, 2ta 
4. Quyidagi qaysi italyancha "qog‗oz", "hujjat" degan ma‘noni bildirudi?  
A) trest     B) konsern 
 C) *kartel 
D) sindika 
5.Parij  shahri  qachon  ichimlik  va  oqova  suv  tarraoqlariga,  tramvay  va  metroga  ega 
bo‗ldi? 
A) XIX asr o‗rtalarida В) XIX asr oxiri-XX asr boshlarida С)* XIX asr oxirida D) XX 
asr boshlarida 
6. Germaniyada Vilgelm  imperatorlik qilgan yillarini aniqlang? 
A) 1871-1890-yillarda  
B) 1866-1888-yillarda  
C)* 1871-1888-yillarda  
D) 1871-1895-yillarda  
 7. 1910-yilga kelib xalqaro monopoliyalarning soni nechta bo‗lgan? 
 A) 25 ta  
B) 200 ta  

 
74 
C) *100ta  
 
D)72ta 
 8. XX asr boshlarida jahon kerosin bozortai bo‗lib olgan davlatlarni aniqlang? 
A) AQSH va Germaniya 
B) Angliya va German iya 
C) Fransiya Germaniya    D) * AQSH va Buyuk Britaniya 
9.  XIX  asr  oxirlarida  mustamlakalar  zabt  etishga  intilmagan,  boshqa  davlatlarga 
iqtisodiy kirib borishni afzal bilgan davlatni aniqlang?  
 A) Buyuk Britaniya  B)* AQSH  C) Germaniya  D) Fransiya 
10. XX asr boshlarida Buyuk Britaniyada davlat boshlig‗i kirn edi? 
 A)* Qirol B) Imperator C) Prezident  D) Bosh vazir 
11.Dunyoni hududiy jihatdan bo‗lib oiish qachon tugallangan? 
A) *XIX asr oxirlarida  
В) XX asr oxirlarida  
С) XX asr o‗rtalarida  
D) XX asming ikkinchi yarmida 
12.  XIX  asr  oxiri  -  XX  asr  boshlarida  katta  mustamlakalarga  ega  bo‗lgan  davlatlarni 
aniqlang?  
A) Germaniya, Italiya, Yaponiya 
 
B) Niderlandiya, Belgiya, Buyuk-Britaniya  
C)*Buyuk Britaniya, Rossiya, Fransiya  
D) Ispaniya, portugaliya, Buyuk Britaniya 
13. Fransiyada uchinchi respublika qaysi yillarni o‗z ichiga oladi? 
A) 1875-1945-yillarda  
B) 1870-1918-yillarda  
C) *1870-1944-yillarda  
D)1830-1852-yillarda 
14.Bismark qaysi yillarda Germaniyada kansler lavozimida ishlagan? 
A) 1890-1894-yillarda  
B) 1875-1890-yillarda  
C) 1876-1898-yillarda   

 
75 
D) *1871-1890-yillarda 
15.1891-1896-yillarda qaysi davlat Madagaskar orolini bosib oldi? 
A) Buyuk Britaniya  
B)* Fransiya  
C) Germaniya  
D) Belgiya 
16.XIX  asr  oxiri  -  XX  asr  boshlarida  Portugaiiya  qo‗l  ostida  bo‗lgan  hududlarni 
aniqlang?  
A) Kamemn, Sharqiy Afrika, Janubiy - G‗arbiy Afrika   
B)* Angoia va Mozambik  
C) Filippin va Guam orollari 
D) Somali va Liviya 
17.XIX  asr  oxiri  -  XX  asr  boshlarida  Kurill  va  Ryukyu  oroiisri  qaysi  davlatga  tegishli 
bo‗lgan?  
A)* Yaponiya  
B) Buyuk Britaniya  
C) Fransiya  
D) AQSH  
18. 1891-1896-yillarda qaysi davlat Gvineya va Mavri Uniyani orolini bosib oldi? 
A) Buyuk Britaniya  
B) *Fransiya  
C) Germaniya  
D) Belgiya 
19. 1900-yilda Buyuk Britaniyada tred yunonlar asos solgan partiya qachondan boshlab 
Leyborislar nomini oladi? 
A) 1908-yildan  
B) 1912-yildan  
C) 1907-yitdan  
D)*1906-yildan 
20. XIX asr oxiri XX asr boshlarida Kongo Respublikasi qaysi davlatning mustamlakasi 

 
76 
bo‗lgan? 
A) Niderlandiya  
B) Ispaniya  
C)* Belgiya  
D) Italiya 
21.  XIX asr oxiri - XX asr boshlarida Kipr oroli qaysi davlat tarkibida bo‗lgan? 
A)* Buyuk Britaniya  
B) Turkiya  
C) Rossiya  
D) AQSH 
22.Quyidagilardan  qaysi  biri  XIX  asr  oxiri-XX  asr  boshlarida  Germaniyaga  qarashli 
bo‗lgan? 
A) Kurill va Ryukyu orollari 
B) Mavrikiya va Maldiv orollari 
C) Kurill va Kipr orollari 
D) Mariana va Karolina orollari 
23.Quyidar  orollardan  qaysilari  XIX  as.  oxiri  -  XX  asr  boshlarida  Buyuk  Britaniyaga 
qarashli bo‗lgan? 
A) Kurill va Ryurukyu orollari  B) Mavrikiya va Maldiv orollari, Sokotra orollari 
C) *Maldiv va Kipr orollari   
D) Mariana va Karolina orollari 
24.Naturalistlar bu... 
A)  *davr hayotini o‗tkir badiiy bo‗yoqlarda tasvirlagin bir guruh san‘atkorlar 
B)  fanni din va idealistik falsafa. bilan qo‗shishga urinish, zo‗rlikka sig‗ina boshlash, 
shovinizm va irqchilikka o‗tishni o‗z asarlarida ifodalovchilar 
C)  hukmron  tabaqa  vakillariga  emas,  xalq  manfaatlariga,  uning  kelajagiga  xizmat 
qiluvclii, kishilarni kelajakka  ishonch  ruhida tarbiyalovchi, voqeylikni haqqoniy  aks 
ettiruvchi adabiyot namoyondalari 
D)  tuzum illatlarini satira va yumor bilan tasvirlab beruvchi ijodkorbr 
25."Jerminal" va "Tor-mor" asarlarining muallifini aniqlang? 
A) kayner Mariya Rike  
B)* Emil Zolya  
C) Moris Meterlink  

 
77 
D) Frenk Norris 
26.  AQSH  va  Germaniyada  jadal  urbanizatsiya  jarayonining  boshlanishi  qaysi  davrga 
to‗g‗ri keladi? 
А) ХIХ asr boshlarida  
В)* XIX asming 70 - yillarida  
С) XX asr boshlarida  
D) XX asrning 50 – yillarida 
27."La‘nati shoirlar" deb nom qozongan shaxslarni aniqlang  
A) Oskar Uayld , Moris Meterlink 
 
B)* P. Verlen, A. Relebo, S. Ma‘lorme  
C) Stivcn Kreyn , Frenk Norris  
D) R. Dario , A. Frans  
28.1880-yilga kelib Parij aholisi... kishiga yetdi  
A) 1 mln  
B)* 2 mln  
C) 680 ming  
D) 923 ming 
29.Mashhur  fransuz  haykaltaroshi  O‗.Rodenning  qaysi  sarigaarab  hech  kim 
insonning dekadentlar ishontirmoqchi bo‗lganidek oily kuchlar qo‗lida o‗ylamaydi? 
A) "Adolatni tarannum etuvchilar" 
 
B) "Xo‗rlangan shoirlar" 
C)* "Mutafakkrr" 
 
D) "Tushkunlik kuychilari" 
30.XIX  asr  o‗rtalarida  Buyuk  Britaniya  parlamenti  jamoa  palatasining  nechta  a‘zosi 
bo‗lgan?  
A) 250 ta       B) 120 ta       C) 489 ta 
D)* 652 ta 
31."Ishchi aristokratiyasi"ni kimlar tashkil qilishgan?  
A) Qashshoq ishchilar  B) *malakali mutaxassis ishchilar  
C) Kasaba uyushmalariga a‘zo ishchilar D) Og‗ir sharoitlarda ishlovchi ishchilar 
32.XIX  asrhing  70  -  yillarigacha  ish  kunining  uzunligi  AQSH  da  ...,  Germaniya  va 

 
78 
Fransiyada ..., Rossiya va Yaponiyada ... ni tashkil qilgan? 
A) 18 soat, 14-16 soat, 20 soat  B) 8 soat, 12 soat, 18 soat 
C) 10 soat, 10-12 soat, 10- 16 soat 
D)* 14 soat, 12- 14so3t, 16- 18 soat 
33.U  yoki  bu  davlatdan  aholiniag  turli  sabablarga  ko‗ra  boshqa  mamlakatga  doimiy 
yoki uzoq muddatli ko‗chib ketishi nima deyiladi? 
A)* Immigrant B)  Migratsiya C)  Urbanizatsiya D)  Vatangadolar 
34.Industriya - bu ... 
A) 
sanoat, xususan yirik sanoatni anglatuvchi tushuncha 
B) 
u yoki bu davlat aholisining bir huctoddan boshqa hududga ko‗chishi 
C) 
bir turli yoki bir - biriga o‗xshash mahsulot ishlab chiqaruvchi korxona egalarining 
ittifoqi 
D) 
*monopoiiya bo‗lib birlashmoq 
35.Fransiya - Prussiya urushining boshlanishiga nima bahona bo‗ldi? 
A) Sitsiliya masalasi 
 
B)* Ispan  taxti 
C) 
1860 - yilda Angliya - Fransiya o‗rtasidagi shartnomaning imzolanishi 
D) 
Fransiya imperatorining xotini Izabellaga taxtni qaytarib olishida yordam berishi 
36.Ispaniyada nechanchi yilda inqilob boshlandi?  
A) 1848-yil  B) 1882-yil  C)* 1868-yil    D) 1900-yil 
37. Sedan qal‘asi  yonidagi jang qachon bo‗lgan? 
A) IS70—yil 17-yulda  B)* 1870 yil 1-sentabrda  
C)1871 yil 2-sentabrda D) 1870 yil 4-sentabrda 
38. Napoleon I armiyasl tor - mor etilgan jang bo‗lib o‗tgan Vaterloo qishlog‗i hozirgi 
qaysi davlat hududida joylashgan? 
A) Avstriya B) Albaniya C) Belorussiya D)* Belgiya 
39.1870-yil  3-sentabrda  Parij  aholisi  qo‗zg‗olon  ko‗tardi.  Qo‗zg‗olonchilarning  asosiy 
talablari qaysi javobda to‗g‗ri ko‗rsatilgan? 
A)Fuqarolarning huquq va erkinliklarini kafolatlanishmi ta‘minlash 
B)"Inson va fuqaro huquqlari Dekloratsiyasi"ni ratifikatsiya qilish 
C)* Respublika e‘lon qilinisbini va Vatanni himoya qilishni 
 

 
79 
D) Parlament nufuzini oshirish 
40.Quyidagi qaysi davlatda 1881-1882-yilIarda ta‘lim to‗g‗risida qonun qabul qilindi?  
A) Avstriya 
B) Germaniya   C)* Fransiya   D) Belgiya 
41. 1871-yil 26-fevralda  
A) Fransiyada Milliy majlisga shoshilinch saylov o‗tkazildi 
B)Fransiyaning  Versa)  saroyida  Germaniya  imperiya,  Vilgelm  I  esa  Germaniya 
impcratori deb e‘lon qilindi 
C) Parij 320 ming kishilik Pruss armiyasi tomonidan qurshab olindi 
D) *Iransiya Germaniya bilan tinchlik shartnomasiga imzo chekdi 
42.  1870-yil  4  -  sentabr  kuni  tuzilgan  Muvaqqat  milliy  mudofaa  hukumatiga  kim 
boshchilik qildi 
A) *Troshyu 
В) Tyer С) Мак Magon D) Minye 
43. Fransiyada 1,2,3 - respublikalar o‗rnatilgan sanalarni aniqlang. 
A) 1815-yil, 1863-yil, 1871-yil B) 1785-yii, 1815-yil, 1870-yil 
C)* 1792-yil, 1848-yil, 1870-yil 
       D)* 1815-yil, 1872-yil, 1871-yil 
44.Qaysi jangdan so‗ng Fransiyada ikkinchi imperiya quladi? 
A)"Leypsig jangi" B) "Vaterloo jangi" C) "Borodino jangi" D)* Sedan qal‘asi yonidagi 
jang  
45.1871-yil 8- fevralda Fransiyada Milliy Majlisga sboshilinch saylov o‗tkazildi. Yangi 
tuzilgan hukumatni rahabari etib ... saylandi. 
A) Troshyu 
В) *Tyer  С) Мак Magon  D) Minye 
46. Fransivadagi 1871-yil 18- mart voqealari to‗g‗ri ko‗rsatilgan qatorni aniqlang? 
A). Parij Kommunasiga saylov o‗tkazildi 
 
B) Parij Kommunasi tormor etildi 
C) Germaniyaning Frankfijrt shahrida Fransiya - Germaniya sulh shartnomasi tuzildi 
D)* Hukumat armiyasi Milliy gvardiyaga hujum qildi 
47. Parij Kommunasi qachon tashkil topdi ? 
A) 1871-yil28-may B) 1870-yil 29-dekabr C) *1871-yil26-mart D) 1871-yil 26-fevral 
48.Parij Kommunasi qancha yashadi? 
A) 30 kun        В) 100 kun     C) 60 kun      D) *72 kun 

 
80 
49.    1871-yil  10  -  may  kuni  Fransiya  -  Germaniya  sulh  shartnomasi  qaysi  shaharda 
imzolandi? 
A)* Frankfuitda 
B) Parijda  C) Lionda 
D) Myunxenda 
50.Emil Zolya ijodining cho‗qqisi hisoblangan asarlarini aniqlang? 
A) "Jermmal" va "Tor - mor"   
B) *"Jarohatning qonli belgisi" va "Sakkizoyoq" 
C)"Do‗zaxdagi yoz" va "Ravshanlik"   
D) "Hikoyalar" va "Dorian Grey portreti" 
51.  Frankfurt  sulh  shartnomasiga  ko‗ra  Fransiya  Germaniyaga  ...  tovon  to‗laydigan 
bo‗ldi hamda ... Germaniyaga berildi 
A) 4 mlrd. Frank, Nant va Lion  
B)* 5 mlrd. Frank, Elzas va Sharqiy Lotaringiya 
C) 3 mlrd frank, Jeneva va Orlean 
 
D) 5 mlrd frank, Bordo va Tuluza 
52.  Parij  Kommunasi  tomonidan  amalga  oshirilgan  ijtimoiy  -  iqtisodiy  tadbirlarni 
aniqlang 
1.Majburiy va bepul ta‘lim joriy qilindi. 
 
2. Cherkov davlrdan, maktab cherkovdan ajratildi 
3.Xususiy mulkchilik joriy qilindi 
4.Egalari tashlab ketgan korxonalar shu korxona ishlab chiqaruvchilariga topshirildi 
5.Dehqonlar va ishchilarning qarzlari bekor qilindi 
A) 1,2,3 
B)* 1,2,4  C) 1.2,5  D) 2,3,5 
53. Fransiya - Prussiya urusbida Fransiya ... zarar ko‗rdi. 
A) 5 mlrd frank В) 10 mlrd frank С)* 13 mlrd frank D) 18 mlrd frank 
54. Germaniya o‗z qo‗shinlarini Fransiyadan olib chiqib ketganidan 2 yil o‗tgach ... 
A) Mamlakat Prezidenti Tyer iste‘foga chiqdi  
B) *Uchinchi Respublika konstitutsiyasi qabul qilindi 
C) Fransiya respublika deb e‘lon qilindi 
D)Versal saroyida Germaniya imperiya, Vilgelm 1 esa Germaniya imperatori deb e‘lon 
qilindi 

 
81 
55. Fransiyada uchinchi respublika Konstitutsiyasiga ko‗ra mamlakat Prezidenti qanday 
tartibda va necha yil muddatga saylanardi? 
A) xalq tomonidan, 5 yil 
 
B) Deputatlar palatasining yig‗ilishida, 7 yil 
C) *Parlament har ikki palatasining qo‗shma yig‗ilishida, 7 yil  
D) senatorlar tomonidan, 5 yil 
56.  Fransiyada  uchinchi  respublika  Konstitutsiyasiga  ko‗ra,  hukumat  a‘zolari  qaysi 
organ oldida javobgar edilar? 
A) Prezident  
B) Deputatlar palatasi  
C) Senat palatasi  
D)* Milliy Majlis 
57.Uchinchi  respublika  konstitutsiyasiga  ko‗ra,  Fransiyada  hukumat  a‘zolari  qaysi 
organ (mansabdor shaxs) tomonidan tayinlanari? 
A) *Prezident    B) Deputatlar palatasi 
 C) Senat palatasi 
D) Milliy Majlis 
58.Fransiyada uchinchi respublika konstitutsiyasi qachon qabul qilindi?  
A)1870-yilda   B) 1873-yilda   C)* 1875-yilda   D) 1886-yilda 
59. Fransiyaning milliy bayram kunini aniqlang. 
A)26-mart        B) 10-may         C)26-fevral        D)*l4-iyul 
60.1875  yil  30-  yanvarda  qabul  qilingan  konstitutsiyaga  ko‗ra,  Prezident  qanday 
vakolatlarga ega bo‗ldi ? 
I. Vazirlarni tayinlash 2. Respublika nomidan tashqi siyosat yuritish  
3. Xalqaro hujjatlami ratifikatsiya va tonsatsiya qilish  
4. Urush e‘lon tuzish, umumiy avf e‘lon qilish 5. Markaziy saylov komissiyasini tuzish  
6. Davlat mukofotlari va unvonlarini  ta‘sis etish 
A) 1,5,6 
B) 2,4,6        C)* 1,2,4       D) 1,3,5 
61. Fransiyada Milliy bayram kuni qaysi voqea bilan belgilangan? 
A) Parij Kommunasi tashkil etilgan kun  
B) Fransiyada uchunchi  respublika e‘lon qilingan kun 
C) *Bastiliya ishg‗ol etilgan kun 
 

 
82 
D) Ikkinchi imperiya qulatilgan kun 
62. 1881-1882 yillarda Fransiyada qanday qonun qabul qilindi? 
A)* Ta‘lim to‗g‗risida   
C) Pensiya haqida 
 
B) Matbuot erkinligi to‗g‗risida 
D) Kasaba uyushmalarining erkin faoliyatiga hamda ish tashlashga ruxsat etuvchi qonun 
63. Dekadentlik uastlab ... adabiyotida yaqqol nameyon bo‗lgan. 
A) ingliz  B) *fransuz      C) nemis     D) amerika 
64. Yevropa  mamlakatlaridagi  inqiroz  holatini  umumlashgan  tarzda  ifoda  etuvchi 
tushuncl deyiladi? 
A) naturalism B)* dekadeutlik C) klerikalizm D) tanqidiy realism 
65  Josuslikda  ayblanib  1894-yil  umurbod  surgun  jazosiga  hukm  qilingan  shaxsni 
aniqlang.  
     A) Estergazi      B) Emil Zolya       C) Emil Lube     D)* A. Dreyfus 
     66.Italiyani Uchlar ittifoqi olib kirgan asosiy sababni aniqlang? 
A) Bolqondagi Rossiya bilan K lishmovchilik  
B)* U da‘vo qilgan Tunisni Fransiya bosib olishi 
C)Mamlakatda Germaniya kapitaii hukmronligi 
D) Bolqonda Avstriya-Vengriya bilan manfatlarining yaqinligi 
67.1897-yil Fransiya matbuoti... 
A. Dreyfusning umrbod surgun jazosiga hukm qilinganligini e‘lon qildi 
B)* mashhur yozuvchi Fmil Zolyatning maktubini e‘lon qildi 
C) A. Dreyfusning to‗la oqlanganligini e‘lon qildi 
D)  1893 - yii Parlament binosiga bomba tashlagan bir gumh anarxistlami fosh‘etdi 
68.1913-yil  Fransiya  iqtisodiy  hayotning  qaysi  sohasida  AQSH  va  Germaniyani  ortda 
qoldirdi?  
A) Shoyi gazlama ishlab chicgrish bo‗yicha 
B) Elektrotexnika sohasida 
C)* Temir rudasi ishlnb chiqarish schasida  
D) Mashinasozlikda 
69.Fransiyada  kasaba  uyshmalarlning  erkin  faoliyatiga  hamda  ish  tashlashga  ruxsat 
etuvchi; qachon qabul  qilingan? 

 
83 
A) 1881 -1882-yil 
B) 1910-yil 
C) 1904-yil 
D)* 1884-yil 
70. XX asr boshlariga kelib Fransiya sanoatida xizmat qitayotgan aholining soni  ... ga 
yetdi, ... qishloq xo‗jaligida band edi. 
A) *36%, 40% 
B) 70%, 25%,  C)45%,22% 
D)30%,63% 
71. Eyfel minorasi... qurilgan bo‗lib, uning balandligi... ni tashkil qiladi 
A)*1889-yil, 312 m   B) 1906-yil, 298 m    C) 1895-yil, 345 m    D) 1912-yil, 328  
72.  1881  -  1882  -  yiilarda  qabul  qilingan  qonunga  ko‗ra  majburiy  bepul  ta‘lim  olish 
necha yoshg belgilandi 
A) 15 yoshgacha B) 16yoshgacha C) *13 yoshgacha D) 14 yoshgacha 
73.Fransiyaning  1909-yilgi  eksportida  tovarning  qimmatligi  jihatdan  ...  birinchi,  ... 
ikkinchi, ... ... to‗rtinchi o‗rinni egalladi 
A) shisha mahsulotlari, shoyi gazlama, kimyo mahsulotlari, fransuz vinolari 
B) jun, ip - gazlama, shoyi gazlama, fransuz vinolari 
C) zargarlik buyumlari, fransuz konyagi, jun, ip – gazlama 
D)* fransuz vinolari, shoyi gazlama, ip - gazlama, jun 
74. "Fransiya ishchi partiyasi" qachon tuzilgan? 
A) 1897-yilda 
B) 1912-yilda      C) 1906-yilda 
D)*1880-yilda 
75.1890-yil  Fransiyada  chiq.irilgan  pensiya  haqidagi  qonunda  belgilangan  pensiya 
yoshi Angliya Germaniyadagi pensiya yoshidan qancha farq qilardi? 
A) 10 yosh  B) 2 yosh  C)* 5 yosh 
D) 4 yosh 
76.Germaniya va Avstriya - Vengriya ittifoqi tuzilganidan 3 yil o‗tgach ... 
A) Fransiya Marokash ustidan o‗z protektoratini o‗rnatdi 
 
B) *Fransiya Senegalni bo‗ysundirdi 
C) Shimoliy Afrikada joylashgan Tunisni bosib oldi 
 
D) Fransiya Madagaskami bosib oldi 
77.1881 - yil Fransiya Tunisni bosib oldi. Bu davlaJni bosib olishga yana qaysi davlat 
da‘vogar edi. 
A) Germaniya 
B) *Italiya 
C) Buyuk Britaniya 
D) Ispaniya 
78.  Fransiya  Tunisni  bosib  olgach  Fransiya  -  italiya  munosabatlarini  keskinlashtirish 
qaysi asosiy maqsadi edi. 

 
84 
A) Buyuk Britaniya B) Avstriya - Vengriya 
C) AQSH 
D)* Germaniya 
  79.  "Uchlar  ittifoqi"  qachon  tuzilgan  va  bu  ittifoq  tarkibiga  kiruychi  davlatlarni 
aniqlang 
A)1879-yil, Germaniya, Avstiiya-Vengriya,Turkiya  
B) 1882-yil, Turkiya, Germaniya, Ispaniya 
C) *1881-yil, Rossiya, Angliya, Fransiya  
D) 1882-yil, Germaniya, Avstriya-Vengriya, Italiya 
80.Fransiyada  ikkinchi  imperiya  dfvridagi  bir  oilaning  hayoti  va  ijtimoiy  tarixiga 
bag‗ishlanga "Rugon - Makkariar" asarining muallifini aniqlang 
A) A. Frans 
    B) Viktor Gyugo     C)* Emil Zolya    D) Klod Mone 
81.Italiyadagi naturalizm namoyondalari qaysi javobda to‗g‗ri ko‗rsatilgan?  
A) Stiven Kreyn va Frenk Norris 
B) Jak Mereas va P. Verlen 
C)Rayner Mariya Rilke va Moris Meterlink 
 D)* Luidji Kapuana va Jovanni Veg;. 
82.Bernard Shou asarlari to‗g‗ri ko‗rsatilgan qatorni aniqlang 
A)*"Qariyalar uyida", "Qurol va inson" 
B)"Dahshatli 
yil", "Xo‗rlanganlar", "To‗qson uchinchi yil" 
"Hayotga 
muhabbat", "Bir pajxha go‗sht"  
D)"Havo sliarida besh hafla", Yer markaziga sayoh 
83.Yunonchada  "hokimlyatsizlik",  "beboshlik"  ma‘nolarini  bildirib,  rahbar  sifatida 
faqat alohida shaxsning xoxish - -rodasiniglna tan olib, har qanday hokimiyat va davlat 
tuzumini rad etuvchi ta‘limot nima deyiladl ? 
A) Totalitar tartibot  B) Komunizm 
C)  Klerikalizm D)* Anarxizm 
84.Ta‘sis reyxstagi tomonidan umumgerman Konstitutsiyasi qachon qabul qilingan 
A)* 1871-yil aprelda   
B) 1905-yil 12-oktabrda  
C) 1870-yil 18-mayda   
D) 1912-yil avgustda 
85.Fransuz adlbi Viktor Gyugoning asarlari to‗g‗ri ko‗rsatilgan javobni aniqlang 
A)  "Qariyalar  uyida",  "Qurol  va  inson",  "Yashasak  ko‗ramiz",  "Shayton  shogirdi", 

 
85 
"Mayor Barbara" 
B)* "Dahshatli yil", "Xo‗rlanganlar", «To‗qson uchinchi yil", "Dengiz zahmatkashlari" 
C) "Hayotga muhabbat", "Bir parcha go‗sht", "Dengiz bo‗risi" 
D)  "
HAVO    SHARIDA  BESH  HAFTA
",
 
"
YER  MARKAZIGA  SAYOHAT
",
 
"
YERDAN  OYGACHA
",
 
"
KAPITAN GIANT BOLALARI
",
 
"
O

N BESH  
yoshli kapitan" 
86.  Germaniya  imperiyasi  tashkil  topganidan  so‗ng  imperiya  tarkibiga  hokim 
(shtatgalter)  tomonidan  idora  qilinadigan  "maxsus  imperiya  viloyati"  bo‗lib  kirgan 
shaharlarni aniqlang 
A) Lyubek, Bremen va Gamburg 
B)* Elzas va Lotaringiya 
C) Leypsig va Frankfurt - Mayn 
D) Nyunberg, Kyoln, Frankfurt-Mayn 
87. Quyidagi asariarning mualliflari bilan birga to‗g‗ri ko‗rsatilgan qatorni aniqlang? 
l.U. Voyao 2.Li Baotszya 
3.LyuE.  4. SzenPu 
a)  "Bizning  chinovniklar"      b)  "Yigirma  yil  ichida"      c)  "Qahri  dengizdagi  qullar"  d) 
"Lao San sayohati"  
A) l-a-b,3-c,4-d  
B)* l-b,2-a,3-d,4-c  
C) t-c,2-a,3-b,4-d  
D) l-d,2-c,3-a,4-b 
88. 1871-yilgi umumgerman Konstitutsiyasiga muvofiq, urush e‘lon qilish, sulh tuzish, 
xalqaro munosabatlarda Imperiya nomidan ish ko‗rish qaysi organ (mansabdor shaxs) 
ning vakolatiga kiritildi? 
 
 A) Bundesrat     B)* Imperator      C) Reyxstag    D) Bosh Vazir 
89.  Germaniya  qishloq  xo‗jaligida  barcha  haydaladigan  yerlarning  qancha  qismi 
yunkerlar (katta yer egalari) qo‗lida to‗plangan? 
A)50%  B) *25% C)70% 
D)30% 
90.  "Temir  kansler"  laqabi  bilan  nom  qoldirgan  imperiya  kanslerining  hukmronlik 
davrinl aniqlang. 
A) 1888- 1918-yillar  
B)* 1871 - 1890-yillar  
C) 1890-1894-yillar  

Download 5.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling