O‘zbеkistоn rеspublikаsi хаlq tа’limi vаzirligi


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet7/9
Sana16.02.2020
Hajmi5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

 
86 
D) 1879- 1893-yillar 
91.  Germaniya  sanoatining  gurkirab  rivojlanishi  uchun  katta  imkoniyatlar  yaratgsn 
fosfor olish jarayonini soddalashtirish qaysi olim tomonidan amalga osbirilgan?  
A)* Tomson 
               B)Simens 
C) Kyoln 
D)Remin 
92. German parlamentining quyi palatasi qanday nomlanadi?  
A) Bundesrat  B)*Shtatgalter  C) Landtag 
D) Reyxstag 
93. Jek Londonning asarlari to‗g‗ri ko‗rsatgan javobni aniqlang 
A)"Qariyalar uyida", "Qurol va inson", "Yashasak ko‗ramiz", 
B)"Dahshatli yil", "Xo‗rlanganlar", "To‗qson uchinchi yil", "Dengiz zahmatkashlari" 
C)*"Hayotga  muhabbat",  "Bir  parcha  go‗sht",  "Dengiz  bo‗risi",  "Sokramento 
sohillarida" 
D)"Havo sharida besh hafta", "Yer markaziga sayohat", "Yerdan oygacha", 
94. XIX asr oxiri - XX asr boshlarida temir va po‗Iat ishlab chiqarish bo‗yicha AQSH 
dan so‗ng ikkinchi - o‗ringa chiqqan davlatni aniqlang. 
A)* Germaniya 
          B) Angliya 
C) Rossiya 
       D) Fransiya 
95. 1890-yilda Germaniyadagi temir yo‗llar uzunligi... km bo‗lsa, 1914 -yilga kelib ... 
km ga yetdi. 
 A) 12 ming, 35 ming B) 8 ming, 26 ming C) 82 ming, 95 ming D)* 43 ming, 68 ming  
96.  XIX  asr  oxiri  -  XX  asr  boshlarida    Germaniyada  mingdan  ortiq  ishchilar 
ishlaydigan korxonalar soni nechta bo‗lgan? 
 
A) 10 dan ortiq 
B) 40 dan ortiq  C)* 600gayaqin D) 300 dan ortiq 
97. 1907-yil Germaniya sanoatida ... ishchilar ishlar edi.  
A) 1 mln         В)* 10,4 mln ga yaqin         C) 869 ming      D) 5 mln 
98.XIX  asr  oxiri  -  XX  asr  boshlarida  Germaniya  qaysi  sohada  AQSH  dan  keyin 
ikkinchi o‗ringa chiqib oldi? 
A) qishioq xo‗jaligi sohasida 
B) harbiy qurol - aslaha ishlab chiqarishda 
C) chetga kapital chiqarish bo‗yichaD) *sanoat ishlab chiqarishi hajmi bo‗yicha I 
99. Germaniyada 1872-yilda qabul qilingan qonunga ko‗ra ... 
A) GSDP faoliyati ta‘qiqlandi 
B)  yakshanba  darn  olish  kuni  deb  e‘lon  qilindi,  13  yoshdan  kichik  bo‗lgan  bolalar 

 
87 
mehnati ta‘qiqlandi 
C)*  maktab  cherkovdan  ajratildi,  ruhoniylarning  siyosiy  tashviqot  olib  borishlari 
ta‘qiqlandi,  ruhoniy  kadrlar  tayyorlashni  hamda  ularni  vazifalarga  tayinlashni  davlat 
o‗z qo‗liga oldi 
 
D) armiya soni keskin ko‗paytirildi, reyxstag katta harbiy kemalar qurishga va suv osti 
floti uchun yangidan -yangi mablag‗lar ajratdi ‗‗ 
100 "Kultur kampf - bu ... 
A) adabiyot, san‘at, ilm - "anni rivojlantirishga qaratilgan chora - tadbirlar  
B)* Bismarkning katolik cherkovi ta‘siriga qarshi qo‗llagan tadbirlari 
C) Germaniyada huquqiy savodxonlilaii oshirishga qaratilgan chora – tadbirlar 
D)  nemis  xalqining  madaniyatini  dunyoda  birinchi  o‗ringa  olib  chiqishga  qaratilgan 
tadbirlar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
88 
O‗ZBEKISTON TARIXIDAN 
SAVOL –JAVOBLAR 
 
1.  Qo‗qon xonligida  sarbozlar qo‗shini ustida kim turgan?                      * Mingboshi  
2.  Qo‗qon xonligida   aloxida otryadlarga kim  boshchilik qilgan?           * amir lashkar  
3.  Qo‗qon xonligida  xon xazinasidan  qilinadigan xarajatlar kim tomonidan nazorat qilingan?                         
* mextar  
4.  Xiva xonligi necha tumanga bo‗lingan?                                             *70  
5.  Xiva xonligini nima ikki qismga ajratib turgan?                           * Qizilqum  
6.  Xiva xonligida xon xokimiyatni kimlar yordamida  boshqargan? 
A.  beklar                     B.  biylar                                          *A va S. 
7.  Xiva xonligida asosiy soliq nima edi?                                              *salg‗ut  
8.  Xiva xonligida xosilning yarmini to‗lagan ijarachilar nima deb atalgan?         *yarimchi  
9.  Xiva xonligida 12 kunlik majburiyat nima deb atalgan?                        *begor 
10. Chirchiq daryosi nechta ariqqa suv bergan?                                    *45 ta  
11. Zaxariq  kanalining uzunligi qancha edi?                  *60 km  
12. Bo‗zsuv kanalining uzunligi qancha edi?                   *70 km  
13. Farg‗ona viloyatidagi  magistral ariqlarning umumiy uzunligi qancha edi?                 *2 
ming km   
14. Samarqand  viloyatidagi magistral ariqlarning umumiy uzunligi qancha edi?               *4 
ming km 
15. Sirdaryo  viloyatidagi magistral ariqlarning umumiy uzunligi qancha edi?                    *21 
ming km   
16. Ulug‗nor  (Xonarik) kanali qachon qurildi?           *1868-1870  
17. O‗rta Osiyo ariqlari to‗g‗risida to‗xtalib o‗tgan rus geograf knyazi kim edi?                *V. 
Masalskiy  
18. Tarix 
millatlarning 
o‗tmishini,  taraqqiyotini  hamda  tanazzulining  sabablarini 
o‗rganaturg‗on ilmdir» deb aytgan alloma kim?                     *Fitrat  
19. Diniy  qissalarni aytib beruvchi kishi?                     *maddox  
20. Xuqqabozlar kimlar?                    *jonglyor  
21. Kim Xorazmning 1812 yilgacha bo‗lgan tarixini yozgan?                *Munis  
22. Kim Xorazmning 1839-1872 yillar tarixini yozgan?                        *Ogaxiy  
23. Navoiy asos solgan turkiy she‘riyat an‘analarini kim davom ettirgan?            *Munis  
24. 1825-1899 yillarda yashagan ma‘rifatparvar kim?                   *Komil Xorazmiy  
25. 1809-1874 yillarda yashagan ma‘rifatparvar kim?                          *Ogaxiy  
26. Muxammad Aminxon madrasasi qachon qurilgan?           *1852  
27. Muxammad Raximxon  madrasasi qachon qurilgan?             *1871 
28. Xudoyorxon saroyi qachon qurilgan?                                  * 1863-1870 
29. Xazrati Kalon Sohib madrasasi qachon qurilgan?                *1862 
30. Xokim oyim madrasasi qachon qurilgan?                              * 1870  
31. Sulton Murodbek madrasasi qachon qurilgan?                     *1872  
32. Andijondagi Jomiy madrasasi qachon qurilgan?                   *1874-1877 
33. Semipalatinsk shahri qachon qurilgan?                                  *1718 
34. Semipalatinsk shahri qayerda qurilgan?                   *Irtish daryosi bo‗yida  
35. 1824 yilda Buxoroga kim keldi?                                  *M. Murkroft  
36. Qaysi   shaxar  Zariasp  deb  atalgan?                *Baqtra      
37. Qoraqalpoqlarning   aniq   nomi   ilk  qaysi  hujjatda   uchraydi?                    *Abdullaxon  
II ning  Sig‗noqdagi  Ziyovuddin   maqbarisiga   1598-yilda  bergan yorliqnomasida    

 
89 
38. 1868  –  yilda  Rossiya    gazetalarining    birida      qaysi    xalq    xaqida    quyidagicha  
yozilganligini  aniqlang.  ―Bu  xalqning  asosiy  va  deyarli  birdan  –  bir  xunari  dexqonchilikdir, 
mexnatsevarlik  sharofatidan  ularning  yerlari  yaxshi  sug‗orilibdi  va  xech  yerda  xatto  chig‗ir 
bilan ko‗tariladigan joylarda ham suv taqchilligi sezilmaydi‖                  *qoraqalpoqlar      
39. 1429 yilda……..                        *Samarqand akademiyasi- ―Dorul ilmga‖ asos solindi   
40. Fayzulla  Xo‗jayev  Buxoro  Respublikasida  qanday  lavozimlarda  faoliyat  ko‗rsatganini 
aniqlang.  *Buxoro Respublikasi xukumati raisi, tashqi va ichki ishlar noziri 
41. Oliy  Majlisning  birinchi  sessiyasida  qabul  qilingan  va  uzoq  muddatga  mo‗ljallangan 
dasturni aniqlang.  
 *―O‗zbekistonning siyosiy-ijtimoiy va iqtisodiy istiqbolning asosiy tamoyillari    
42. I. A. Karimovning tanlangan asarlarining 7-jildi ……. 
*―Biz kelajagimizni o‗z qo‗limiz bilan quramiz‖ deb nomlangan 
43. Quyidagi qaysi yodgorlik uch qator mudofa devor bilan o‗ralgan?             *Sopolitepa   
44. Buxoro  xonligida shayboniylar davrida ikkinchi muxim davlat mansabi bu ...        *naqib  
45. Turkistonda paxtaga o‗zgarmas davlat narxlari joriy etilgan yilni aniqlang.*        1916 yil  
46. Ikkinchi jaxon urushi yillarida O‗zbekistonda qaysi ekin yetishtirish ancha kamayganligini 
aniqlang.              *bug‗doy  
47. Uchquduq shaxri qachon paydo bo‗lgan?             *1978 yil  
48. Go‗ri  Amirdagi   Amir  Temur  qabri  ustidagi nefrit toshi  qaysi davlatga yurish chog‗ida 
qo‗lga kiritilgan edi?         *Mo‗g‗uliston  
49. Ellikqala shahridagi to‗qimachilik korxonasi qachon tashkil topgan?     *1993 yil  
50. O‗zbekiston  Respublikasi  mustaqilligi  to‗g‗risidagi  qonun  nechta  moddadan  iborat?    *17 
modda          
51. Turkiston jadidlarining otasi deb sanalgan shaxsni toping?          *Bexbudiy 
 
52. 1920 yil 2 fevralda qaysi Xiva xoni taxtdan voz kechadi?                *Said Abdullo   
53. 1918 yilda tuzilgan Qiziltepa bitimi qaysi davlatlar o‗rtasida tuzilgan? *Rossiya va Buxoro  
54. «Rossiyada  yangi  bir  balo  bosh  ko‗tardi»    Fitrat  balo  deganda  nimani  nazarda  tugan?
  * Bolshevizm   
55. 1917 yilda tashkil etilgan Butun Turkiston musulmonlari markaziy kengashiga kim raislik 
qilgan?             *M.Cho‗qayev 
56. Xiva xonligidagi milliy ozodlik xarakatiga kim raxbarlik qilgan?                 *Junaidxon
   
57. Jadidlar  xokimiyat va taraqqiyotga qanday qilib erishmoqchi edilar? 
A.  tinch yo‗l bilan                     C.isloxotlarni bosqichma – bosqich oshirish yo‗li bilan  
*A va C javoblar to‗g‗ri 
58. «SHo‗roi Islom» tashkiloti dastlab qachon qayerda tuzildi?  *1917-yilda Toshkentda 
59. Buxoro amirligida xukmronlik qilgan mang‗itlar sulolasining so‗nggi vakili? 
A.  Amir Olimxon 
 
60. Turkiston muxtoriyati qachon, qayerda tuzildi?              *1917-yil Qo‗qonda 
61. Toshkentda xokimiyat sovetlar qo‗liga qachon o‗tdi?     *1917 yil 1 noyabrda 
  
62. Ilk  o‗rta asrlardagi   qudratli  davlatni  aniqlang?               *Eftaliylar      
63. Turkiston ASSR Markaziy Ijroiya Komitetining dastlabki raisi kim bo‗lgan?*T.Risqulov 
64. «SHo‗roi Islom» va «SHo‗roi Ulamo» qachon tarqatildi?           *1918 yil    
  
65. RSFSR tarkibidagi Turkiston ASSR qachon tashkil etildi?     * 1918 yil fevralda 
 
66. 1917 yil fevralida  Rossiyada yuz bergan inqilob natijasida …       *A va B to‗g‗ri 
67. Turkiston  muxtoriyati  hukumatida  Mustafo  CHo‗qayev  qanday  lavozimda  ishlagan?            
*B va C  

 
90 
68. Buxoro va Xiva xonliklari qachon tugatildi? 
                      *1920 yilda  
   
69. ―Tarixiy xotirasiz kelajak yo‗q‖ asari muallifi kim?                     *Islom Karimov  
70.  ―O‗zbek davlatchiligi tarixi‖kitobi  muallif kim?                     *Azamat Ziyo 
71. Buxoro xonligi qachondan boshlab amirlik deb atala boshlagan?              *1756 y 
72. Buxoro amirligining umumiy maydoni qancha edi?             *200 ming kv.km.  
73. Amir Nasrullo qachon hukmronlik qilgan?                       *1826-1860 yillarda  
74. Amir Muzaffar qachon hukmronlik qilgan?                    *1860-1885 yillarda  
75. Amirning qishki qarorgohi qayerda joylashgan edi?             *Arkda  
76. Buxoro amirligida  viloyat va tumanlarni kim boshqargan?            *beklar  
77. Poytaxt va poytaxt viloyatini kim boshqargan?                *bosh qushbegi  
78. Buxoro amirligida markaziy xokimiyatni kim boshqargan?            *devonbegi  
79. Buxoro amirligida iqtisodiy aloqalar va  amirlik tarixini yozish bilan kim shug‗ullangan?* 
mirzaboshi 
80. Buxoro  amirligida  soliqni  o‗z  vaqtida  yig‗ish  va  xisobga  olish  bilan  kim 
shug‗ullangan?*mushrif  
81. Buxoro amirligida  xalq arz-dodini kim eshitgan?             *  dodxox  
82. Buxoro amirligida  amirning farmonlarini kim e‘lon qilgan?             *     parvonachi  
83. Buxoro amirligida qonunlarga rioya etish va  odil sudlovni kim nazorat qilgan?  
*shayxulislom 
84. Buxoro amirligida bosh sudya kim bo‗lgan?         *qozikalon 
85. Buxoro amirligida shaxar sudyasi kim bo‗lgan?                       *raisi kalon  
86. Buxoro amirligida  vaqf mulkini kim boshqargan?                      *  sadr  
87. Buxoro  amirligida  amirning  do‗st  va  dushmanlari  to‗g‗risida    kim  ma‘lumot  to‗plagan? 
 
*  raisi kalon  
88. Sayyidlar  kimlar?                      *Muxammad (s.a.v.)ning avlodlari  
89. Xojalar kimlar?                          *To‗rt xalifaning avlodlari  
90. Buxoro amirligida davlat yerlari nima deyilgan?                 *amlok. 
91. Buxoro amirligida xususiy yerlar nima deb atalgan?             *mulk  
92. Buxoro amirligida vaqfdan keladigan daromadni kim  taqsimlagan?           *mutavalli  
93. Qo‗qon  xonligida      tarozi  va  o‗lchovlar  to‗g‗riligini  hamda  diniy  majburiyatlarning 
bajarilishini kim nazorat qilgan?               *muxtasib  
94. 1865 yil 6-avgustda ―Turkiston viloyatini idora qilish to‗g‗risida Muvaqqat Nizom‖ni kim 
tasdiqlagan?            *Aleksandr 2 
95. Yangi Marg‗ilon xozirgi qayerda?                *Farg‗ona  
96. Qaysi yozma manbada Xorazm Xvarizam shaklida aytilgan?              * ―Avesto‖ da 
97. Qaysi voqea mill. avv. VII-VI asrlardagi O‗rta Osiyo tarixiga xos emas. 
*Mudofaa devorlari oldidagi xandaqlar 
98. Quyidagi  antik  davlatlarning  ular  mavjud  bo‗lgan  davr  bilan  to‗g‗ri  keltirilgan  javobni 
aniqlang. 
1) Grek-Baqtriya; 2) Qang‗; 3) Dovon davlati 4) Kushon davlati 
a) Mil.avv. 3-2 asrlar; b) mil.avv. 3-milodiy 2-asrlar;  
s) mil.avv. 3-  milodiy 3-asrlar; d) mil.avv 1- , milodiy 4 asrlar 
*         1-a, 2-s. 3-b, 4-d 
99. Quyidagi  qaysi  xudud  aholisi  boshqalarga  nisbatan  oldinroq  temir  buyumlardan 
foydalanganlar?                           *Kichik Osiyo 
100.  Kushonlar davriga oid qaysi yodgorlikdan xukmdor saroyi topilgan?        *Xolchayon 

 
91 
101.  Buyuk  Ipak  Yo‗lining  shimoliy  tarmog‗i  uchun  qaysi  mamlakatlar  o‗rtasida  urushlar 
kelib chiqqan?                              *Xitoy va Dovon   
102.  Arxeologlar  tomonidan  O‗rta  Osiyodan  topilgan  eng  qadimgi  sopol  buyumlar 
yasashning boshlanishi qaysi davrga oid?               *Neolit dariga 
103.  Qaysi  yozma manbada o‗lkamizning qadimiy aholisi to‗g‗risida qimmatli ma‘lumotlar 
berilgan?    *Tarix          *Geografiya        *Xarbiy  xiyllar,  Tarixiy  yilnomalar                            *           
Hammasi  
104.  Surxon  voxasi.  SHimoliy  Afg‗oniston,  Tojikistonning  janubiy  qismi  quyidagi  
manbalarda nomlanishi to‗g‗ri berilgan javobni toping. 
1) Bexistun yozuvi; 2) yunon-rim asarlari 3) Avesto 
a)Baxdi; b) Baqtriana; s) Baqtrish. 
               *  1-s, 2-b, 3-a 
105.  Turmush va mexnat umumiyligi negizida birlashgan qadimiy odamlar jamlamasi bu –  
* Urug‗ jamoasi  
106.  Markaziy  Osiyo  xalqlarining  Ahamoniylarga  xiroj  olib  kelishi  tasviri  qaysi 
yodgorlikdan topilganligini aniqlang.            *Suzadagi shox saroyi devorlaridan  
107.  Makedoniyalik  Iskandar  va  Spitamen  o‗rtasida  xal  qiluvchi  jang  qachon  bo‗lganligini 
aniqlang.                *Mil.avv. 328 yil kuzida 
108.  Ma‘lumki  temir  buyumlardan  dastlab,  xettlar  foydalanishgan,  ulardan  keyin  bu 
kashfiyotdan  qaysi  xududlar  aholisi  foydalana  boshlagan?                    *Mesopatamiya.  Eron. 
Kavkaz 
109.  Qaysi  sulola  davrida  shaxar  me‘morchiligida  asosiy  e‘tibor  saroylar  va  ibodatxonalar 
qurilishiga qaratilgan?             *Kushonlar 
110.  Dalvarzintepa xozir qaysi viloyat xududida joylashgan?                *Surxondaryo 
111.  «Avesto»da  Axuramazda  tomonidan  odamlar  uchun  mamlakatlar  va  makonlar 
yaratilgani  qayd  qilingan.  Ushbu  ma‘lumotga  asoslanib,  yaratilgan  mamlakatlar  va  makonlar 
ketma-ketligi to‗g‗ri keltirilgan javobni aniqlang.  
1) Gava; 2) Baxdi; 3) Aryonam Vayjo; 4) Mouru; 
    *  3, 1, 4, 2 
112.   ―Baqtriya tabiati boy va xilma-xil. Ba‘zi joylari qalin daraxtzor, tok novdalarida shirin-
shakar mevalari bor‖, - deb qaysi tarixchi yozgan?         *Kvint Kursiy Ruf  
113.  Tadqiqotchi  olim  Meri  Boys  ko‗p  yillar  davomida...Zardushtiylar  xayoti  va  urf-
odatlarini o‗rgandi va o‗zining ―Zardushtiylar e‘tiqodlari va urf-odatlari‖ nomli kitobini yozdi.              
*Xindistonda 
114.  Kushonlar davriga oid bo‗lgan budda ibodatxonalari qaysi  yodgorliklarda aniqlangan?                            
*Fayoztepa, Ayritom. Dalvarzintepa 
115.  Farg‗ona vodiysi va Toshkent voxasida qanday hayvonlarning suyaklari topilgan? 
* Mamont va karkidon 
116.  Qaysi  manzilgox  aholisi  sopol  buyumlarni  kulolchilik  charxida  emas,  balki  qo‗lda 
yasashgan?             *  Darvozaqir 
117.  Markaziy Osiyo aholisi ilk temir davriga o‗tgan vaqtni aniqlang.  
* Mil.avv 1-minglik yillik boshlari 
118.  Uzunqir va yerqo‗rg‗on yodgorliklari qayerda joylashgan?  *Qashqadaryoda       
119.  Qadimgi Navtaka viloyati qayerda joylashgan?     *Qashqadaryoda      
120.  ―Avesto‖da go‗zal va bayroqlari baland ko‗tarilgan o‗lka bu qayer?           *Baqtriya    
121.  Qadimgi yunon-rim manbalarida Zariasp bu nima?                *Baqtra shaxri    
122.  Qadimgi saklar 3 ta guruxga bo‗linganligini biz qaysi manbalardan bilamiz? 
*Qadimgi yunon-rim manbalaridan    

 
92 
123.  Persepoldagi  fors  podshoxlari  saroyiga  o‗yib  ishlangan  manzarada  O‗rta  Osiyoning 
qaysi xalqi qo‗llarida qadax va qo‗y yetaklagan xolda tasvirlangan?        *So‗g‗diyonaliklar    
124.  ―Amudaryo xazinasi‖ qachon qayerda topilgan?               *1877-yil, Qobadiyondan    
125.  O‗rta Osiyoda eng qadimgi yozuv qachon paydo bo‗lgan va u qaysi yozuv yekanligini 
aniqlang.                        *mil. av. V-IV asrda Xorazm yozuvi        
126.  «Avesto»da  Axuramazda  tomonidan  odamlar  uchun  mamlakatlar  va  makonlar 
yaratilgani  qayd  qilingan.  Ushbu  ma‘lumotga  asoslanib,  yaratilgan  mamlakatlar  va  makonlar 
ketma-ketligi to‗g‗ri keltirilgan javobni aniqlang.  
 1) Gava; 2) Baxdi; 3) Aryonam Vayjo; 4) Mouru; 
A.  3, 1, 4, 2 
127.   ―Baqtriya tabiati boy va xilma-xil. Ba‘zi joylari qalin daraxtzor, tok novdalarida shirin-
shakar mevalari bor‖, - deb qaysi tarixchi yozgan?              *Kvint Kursiy Ruf  
128.  1886  yilgi  ―Nizom‖ning  nechanchi  moddasida  barcha  yerlar,  o‗rmonlar,  yer  osti 
qazilmalari davlat mulki deb e‘lon qilindi?                     *295  
129.  1886  yilgi  ―Nizom‖ning  nechanchi  moddasida  Turkistonning    bo‗sh  yotgan  yerlariga 
rus aholisini joylashtirish ko‗rsatilgan edi?                        *255  
130.  Buxoro amirligi tarkibiga kirgan bekliklarni toping .      *Xatirchi, Kitob, Guzor.  
131.  Xiva xonligidagi qo‗shin qo‗mondoni...                             *Yasavulboshi. 
 
132.  XIX asr o‗rtalarida Xiva xonligida davlat tili...                *o‗zbek tili 
133.  Qo‗qon xonligida qipchoqlarga qarshi qirg‗in qachon bo‗ldi?             *1853 y. 
134.  1856-y qoraqalpoqlarda boshlangan qo‗zg‗alon raxbarlari kimni xon qilib ko‗tarmoqchi 
edilar?             *Ernazarbiyni 
135.  O‗rta Osiyo xonliklarida yerni ishlashning keng tarqalgan tartibi qanday edi? 
* Aksariyat yerlar dexqonlarga ijaraga berilgan   
136.  O‗rta Osiyo xonliklarida davlat xazinasining asosiy manbai... 
*Xunarmandchilikdan keladigan soliq.  
137.  Xiva xonligida o‗zbeklardan keyin eng ko‗p sonli aholi kimlar edi?           *Turkmanlar. 
138.  XIX asr o‗rtalarida O‗rta Osiyo xonliklarining davlat tuzimi... 
*Cheklanmagan feodal monarxiya 
139.  Muxammad Raximxon II Feruz qaysi yillarda yashagan?  *1844-1910-yillar 
 
140.  Qozikalon madrasasi qayerda joylashgan?          *Xivada 
 
141.  O‗rta  Osiyo  xonliklarining  iqtisodiyotiga  qanday  jarayon  katta  zarar  keltirardi?
 
*Feodal-siyosiy tarqoqlik 
142.  Buxoro amirligida 1920-yilga qadar h    ukmronlik qilgan sulolani aniqlang.  
*Mang‗itlar.   
143.  1839-yilda Xiva xonligiga qilgan Rossiya xarbiy ekspeditsiyasiga kim boshchilik qildi?    
*Perovskiy. 
 
144.  O‗rta  Osiyo  madrasalarida  xo‗jalik  ishlari  bilan,  yani  vaqt  daromadlari  va  xarajatlari 
bilan kim shug‗ullangan?           *Mutavalli  
145.  CHor  Rossiyasining  O‗rta  Osiyoni  bosib  olishidagi  birinchi  bosqichni  ko‗rsating? 
*1847-1864 yillar 
146.  CHor  Rossiyasining  O‗rta  Osiyoni  bosib  olishidagi  ikkinchi  bosqichni  ko‗rsating? 
*1865-1868 yillar 
147.  CHor  Rossiyasining  O‗rta  Osiyoni  bosib  olishidagi  uchinchi    bosqichni  ko‗rsating? 
*1873-1879 yillar 
148.  CHor  Rossiyasining  O‗rta  Osiyoni  bosib  olishidagi  to‗rtinchi  bosqichni  ko‗rsating? 
*1880-1885  

 
93 
149.  XIX 
asr 
o‗rtalarida 
Toshkent 
shaxrida 
qancha 
aholi 
yashagan?                                  
*150-200 ming dan ortiq  
150.  Olimqulixon qachon vafot etgan?                *1865 yil 8- may  
151.  Toshkent Rossiya imperiyasi tarkibiga kiritildi?                    *1865 yil 8- iyun  
152.  Turkiston general gubernatorligi qachon  tashkil etildi?            *1867   
153.  Turkiston xarbiy okrugi qachon  tashkil etildi?                 *1867 yil 
154.  Zarafshon okrugi qachon tashkil  etildi?                             *1868   
155.  Gandimiyon shartnomasi qachon imzolandi?          * 1873 y 12 avgust   
156.  Farg‗ona viloyati qachon tashkil topdi?                   *1876 y 
157.  Kaspiyorti viloyati qachon tashkil topdi?               *1880 y 
158.  Buxoro amiri Muzaffarxonning to‗ng‗ich o‗g‗li kim edi?         *Abdumalik to‗ra 
159.  Rossiyaning Buxorodagi  birinchi diplomatik vakili kim edi?          *P. M. Lessar  
Download 5.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling