O`zbеkistоn rеspublikasi оliy va o`rta maхsus ta’lim vazirligi


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/13
Sana17.02.2017
Hajmi5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

 
O`ZBЕKISTОN RЕSPUBLIKASI ОLIY VA O`RTA MAХSUS 
TA’LIM VAZIRLIGI 
 
URGANCH DAVLAT UNIVЕRSITЕTI 
KIMYO TEXNIKA FAKULTЕTI 
401-KT(QXMT) GURUH TALABASI DO’SMETOVA SHIRIN SHAVKATBOY 
QIZINING 
_5111000 Kasbiy ta’lim(5410500 - Qishloq xo’jalik maxsulotlarini saqlash va 
dastlabki qayta ishlash texnologiyasi) 
(shifri va ta’lim yo`nalishi nоmi) 
ta’lim yo`nalishi bo`yicha: 
bakalavr darajasini оlish uchun 
 
 
 
 
 
Mavzu:  Kasb- hunar kollejlarida “Qishloq xo`jaligni mexanizasiyalashtirish” 
fanini o’qitishda zamonaviy pedagogic texnologiya “Venn diagrammasi” dan 
foydalanish 
 
 
Ilmiy rahbar: 
 
 
 
 
 
Qurambayev Sh.R.  
  
                                        
Urganch 2015 yil 
                                                                                                                       

 
 
1-ilоva. Bitiruv malakaviy ishining titul varag’i 
 
O`ZBЕKISTОN RЕSPUBLIKASI 
ОLIY VA O`RTA MAХSUS TA’LIM VAZIRLIGI 
URGANCH  DAVLAT  UNIVЕRSITЕTI 
Kimyo-texnika fakulteti 
 (fakultеt nоmi) 
“Kimyoviy texnologiyalar” kafedrasi 
(kafеdra nоmi) 
 
             Kasb-hunar kollejlarida “Qishloq xo`jaligini mexanizasiyalashtirish” 
fanini o’qitishda zamonaviy pedagogik texnologiya “Venn diagrammasi”dan 
foydalanish 
                               (bitiruv malakaviy ish mavzusining nоmi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bajaruvchi:                                                               Do`smetova Sh.Sh. 
          Rahbar:                                                                           Qurambayev Sh.R. 
                                                 
 
 
Urganch shahar  2015-yil 
 
 

 
          2-ilоva 
URGANCH  DAVLAT  UNIVЕRSITЕTI 
KIMYO-TEXNIKA FAKULTЕTI 
(fakultеt nоmi) 
“KIMYOVIY TEXNOLOGIYA” KAFEDRASI 
(kafеdra nоmi) 
BITIRUV MALAKAVIY ISHNI BAJARISH BO`YICHA 
TОPSHIRIQLAR RЕJASI: 
1.Talaba  Do’smetova  Shirin  Shavkatboy  qiziga  Univеrsitеt  rеktоrining  20  noyabr  
2014  yil  «190  T»  buyrug`i    bilan  bitiruv  malakaviy  ish  bajarish  uchun            mavzusi 
Kasb-  hunar  kollejlarida  “Qishloq  xo`jaligini  mexanizasiyalashtirish”  fanini  o’qitishda 
zamonaviy pedagogik texnologiya “Venn diagrammasi”dan foydalanish tasdiqlangan. 
2.  Kafеdra  majlisining  qarоriga  binоan  Qurambayev  Sh.R.      bitiruv  malakaviy  ishini 
bajarishga rahbar qilib tayinlangan. 
3. Bitiruv malakaviy ishining tarkibiy tuzilmasi:                                                                             
    Kirish,  pedagogik  texnologiya  qo`llash  texnologiyasi,  asosiy  qism,  хulоsa,  
fоydalanilgan adabiyotlar ro’yхati, ilоvalar. 
4. Bitiruv malakaviy ish uchun ma’lumоtlar:   Bitiruv malakaviy ish uchun ma’lumоtlar 
internetdan va  ilmiy manbalardan foydalangan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
                              
 
 

 
                                      Bitiruv malakaviy ishni bajarish jadvali 
№ 
Bajarilgan ishning mazmuni 
Bajarish muddati 

Malakaviy bitiruv ishi topshirig’i mavzuni va 
hajmini aniqlash 
12.01.2015 

Maхsus adabiyotlarni o’rganish, metodik va 
amaliy materiallari yig’ilishi 
24.01.2015 

Pedagogik texnologiya qo`llash texnologiyasi 
06.02.2015 

Ma`ruzalarda “Venn diagrammasi” sini 
qo`llash 
20.02.2015 

Ma`ruzalarda yangi ped texnologiylarni 
qo`llash 
12.03.2015 

Ma`ruzalarda nilufar gulini usulini qo`llash 
23.03.2015 

Ma`ruzalarda baliq skleti usulini qo`llash 
29.04.2015 

Mashg`ulotlarda texnologik xaritani qo`llash 
07.05.2015 

Xulosa 
20.05.2015 
10  BMI ini himoyaga tayyorlash 
15.06.2015 
 
Bitiruv malakaviy ish rahbari:                                   Kurambayev Sh.R.                               
         Bajaruvchi talaba:                                                          Do’smetova Sh. Sh.      
                                                                 
 2015 yil «15» iyun 
Tоpshiriqlar rеjasi va jadvali kafеdra majlisida 2015yil tasdiqlandi 
(27 oktyabr «3»- sоnli bayonnоma) 
 
Kafеdra mudiri:                                         Matchanov Sh.K._______________ 
                                                                                      (imzо) 

                                                                                                                        3-ilоva 
BITIRUV MALAKAVIY ISH BO`YICHA RAHBARINING  
MULОHAZALARI 
Talaba: Do’smetova Shirin Shavkatboy qizi 
Bitiruv  malakaviy    ish  mavzusi:  Kasb-hunar  kollejlarida  “Qishloq  xo`jaligini 
mexanizatsiyalashtirish” fanini o’qitishda “Venn diagrammasi” usulidan foydalanish 
Bitiruv malakaviy ish хajmi:__________________________________________ 
Tushuntirish qismi:___________________________________________________ 
Ilоvalar sоni:_______________________________________________________ 
Mavzuning dоlzarbligi: Kadrlar tayyorlash milliy dasturida belgilangan vazifalarni 
bosqichma-bosqich amalga oshirilayotganligi natijasida,  respublikamiz ta’lim tizimida 
tub islohotlar sodir bo`lib, u rivojlangan mamlakatlar ta’lim tizimi bilan uyg`unlashib 
bormoqda.     Bu jarayonda tayyorlanayotgan kadrlarning Kasbiy mustaqil fikrlash 
qobiliyatlarini rivojlantirish, ularning eng muhim sifat ko`rsatkichlaridan biri sifatida 
e’tirof etilmoqda. O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Abdug`anievich Karimov 
ta’kidlaganidek: «Agar talabalar fikrlashga o`rganmasa, ta’lim samarasi past bo`lishi 
muqarrar. Albatta bilim ham kerak. Ammo u o`z yo`liga. Mustaqil fikrlash ham katta 
boylikdir.» CHunki, bozor iqtisodi sharoitida fakat mustaqil fikrlash qobiliyatiga ega 
bo`lgan shaxsgina, ijtimoiy hayotda o`zining munosib o`rnini topaoladi, jamiyat uchun 
ham, o`zi uchun ham foydali bo`ladi va turli g`arazli oqimlar ta’siriga berilmaydi. 
SHuning uchun ham, so`ngi yillarda malakali mutaxassislar tayyorlash jarayonida   
talabalarning mustaqil  fikrlash qobiliyatini rivojlantiruvchi noan’anaviy ta’limni tashkil 
qilish, faol usullarida foydalanishga ko`proq e’tibor berilmoqda noan’anaviy ta’lim 
usullarining o`ziga xos xususiyatlari quyidagilardan iborat:o`qituvchi talabalarga tayyor 
o`quv materialini taqdim etmaydi; 
 
o`quv  materiali  shunday  bayon  etiladiki,  talabalar  faol  bilish  va  mustaqil 
o`zlashtirish jarayonida yangi bilim va ko`nikmalarga ega bo`ladilar; 

 
faol o`qitishning negizida mustaqil fikrlashga undash yotadi. 
          Noan’anaviy  ta’lim  -  talabalarni  o`z  kasbiga  qiziqtiruvchi,  bilim  doiralarini 
kengaytiruvchi, ularda hozirjavoblik  xususiyatlarini  tarbiyalovchi,  faollashtiruvchi va 
ularning  mustaqil  fikrlash  qobiliyatini  rivojlantiruvchi  kabi  didaktik  funktsiyalarni 
bajaradi.    Tajribalarda  ta’kidlanganidek,  agar  mashg`ulot  odatdagi  -  fakat  tinglab 
o`tirishga asoslangan usulda o`tkazilganda, talabalar axborotning ko`pi bilan  20 foizini 
o`zlashtirgan  bo`lsa,  ilg`or  pedogogik  usullardan  foydalanilganda  esa,  bu  ko`rsatkich 
80-90 foizgacha oshganligi tasdiqlangan. 
Noan’anaviy 
ta’limning 
samaradorligi 
yana 
shundan 
iboratki, 
uning 
qatnashchilari  yaxlit  tizimli  bilimga  ega  bo`ladi  va  mustaqil  -  ijodiy  fikrlash 
qobiliyatlari  rivojlanishi  negizida  bo`lajak  kasbiy  faoliyatga  oid  boshlang`ich 
ko`nikmalar shakllantirilib, o`quv-tarbiyaviy jarayonni  amaliyot bilan bevosita bog`lab 
olib  borishni  ta’minlaydi.  Shuning  uchun  ham  u,  rivojlantiruvchi  o`qitishning  yuqori 
samarali usullaridan biri bo`lib hisoblanadi.  
 
Bitiruv malakaviy ish rahbari:                                              Kurambayev Sh.K                             
                                                                                           (f.i.sh.) 
 
2015 yil « 15 » iyun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   4-ilоva 
Urganch davlat univеrsitеti Kimyo texnika fakulteti  Kasbiy ta’lim(Qishloq 
xo’jalik maxsulotlarini saqlash va dastlabki qayta ishlash texnologiyasi) 
        ta’lim yo`nalishi bitiruvchisi Do’smetova Shirinning 
Bitiruv malakaviy ishiga 
T A Q R I Z 
Malakaviy 
ish 
mavzusi: 
Kasb-hunar 
kollejlarida 
“Qishloq 
xo`jaligini 
mexanizatsiyalashtirish” fanini o’qitishda “Venn diagrammasi” usulidan foydalanish 
Malakaviy ishning hajmi___________________so`zdan ibоrat 
a) tushuntirish qismi varaqlar sоni:______________sahifadan ibоrat 
b) ilоvalar sоni:______________________________________________ 
Bitiruv malakaviy ish mavzusining dоlzarbligi va bеrilgan tоpshiriqqa mоsligi. 
 
Kadrlar tayyorlash milliy dasturida belgilangan vazifalarni bosqichma-bosqich 
amalga oshirilayotganligi natijasida,  respublikamiz ta’lim tizimida tub islohotlar sodir 
bo`lib, u rivojlangan mamlakatlar ta’lim tizimi bilan uyg`unlashib bormoqda. Bu 
jarayonda tayyorlanayotgan kadrlarning Kasbiy mustaqil fikrlash qobiliyatlarini 
rivojlantirish, ularning eng muhim sifat ko`rsatkichlaridan biri sifatida e’tirof etilmoqda. 
O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Abdug`anievich Karimov ta’kidlaganidek: 
«Agar talabalar fikrlashga o`rganmasa, ta’lim samarasi past bo`lishi muqarrar. Albatta 
bilim ham kerak. Ammo u o`z yo`liga. Mustaqil fikrlash ham katta boylikdir.» CHunki, 
bozor iqtisodi sharoitida fakat mustaqil fikrlash qobiliyatiga ega bo`lgan shaxsgina, 
ijtimoiy hayotda o`zining munosib o`rnini topaoladi, jamiyat uchun ham, o`zi uchun 
ham foydali bo`ladi va turli g`arazli oqimlar ta’siriga berilmaydi. SHuning uchun ham, 
so`ngi yillarda malakali mutaxassislar tayyorlash jarayonida   talabalarning mustaqil  
fikrlash qobiliyatini rivojlantiruvchi noan’anaviy ta’limni tashkil qilish, faol usullarida 
foydalanishga ko`proq e’tibor berilmoqda noan’anaviy ta’lim usullarining o`ziga xos 

xususiyatlari quyidagilardan iborat:o`qituvchi talabalarga tayyor o`quv materialini 
taqdim etmaydi; 
 
o`quv  materiali  shunday  bayon  etiladiki,  talabalar  faol  bilish  va  mustaqil 
o`zlashtirish jarayonida yangi bilim va ko`nikmalarga ega bo`ladilar; 
 
faol o`qitishning negizida mustaqil fikrlashga undash yotadi. 
          Noan’anaviy  ta’lim  -  talabalarni  o`z  kasbiga  qiziqtiruvchi,  bilim  doiralarini 
kengaytiruvchi,  ularda  hozirjavoblik  xususiyatlarini    tarbiyalovchi,    faollashtiruvchi  va 
ularning  mustaqil  fikrlash  qobiliyatini  rivojlantiruvchi  kabi  didaktik  funktsiyalarni 
bajaradi.    Tajribalarda  ta’kidlanganidek,  agar  mashg`ulot  odatdagi  -  faqat  tinglab 
o`tirishga asoslangan usulda o`tkazilganda, talabalar axborotning ko`pi bilan  20 foizini 
o`zlashtirgan  bo`lsa,  ilg`or  Pedogogik  usullardan  foydalanilganda  esa,  bu  ko`rsatkich 
80-90 foizgacha oshganligi tasdiqlangan. 
Noan’anaviy 
ta’limning 
samaradorligi 
yana 
shundan 
iboratki, 
uning 
qatnashchilari  yaxlit  tizimli  bilimga  ega  bo`ladi  va  mustaqil  -  ijodiy  fiQrlash 
qobiliyatlari  rivojlanishi  negizida  bo`lajak  kasbiy  faoliyatga  oid  boshlang`ich 
ko`nikmalar shakllantirilib, o`quv-tarbiyaviy jarayonni  amaliyot bilan bevosita bog`lab 
olib  borishni  ta’minlaydi.  SHuning  uchun  ham  u,  rivojlantiruvchi  o`qitishning  yuqori 
samarali usullaridan biri bo`lib hisoblanadi.  
 
Taqrizchi:     ________       Urganch Neft va gaz sanoati KHK o`q. Kutlimuratov N.F. 
 (imzо)                                                            (mansabi, ish-jоyi, darajasi, f.i.sh.) 
 
2015 yil «_____» ______________ 
 
 
 

                                                5-ilоva 
 
 
               Bitiruv malakaviy ishni DAK tоmоnidan bahоlash mеzоnlari 
№ 
Bahоlanadigan bo`limlar 
Eng yuqоri 
ko`rsatkich 
ball hisоbida 

BMI ning “Kirish” qismida mavzuning dоlzarbligi, 
maqsad va vazifalarning yoritilishi 
10 

Ishning asоsiy (tushuntirish) qismining Nizоm 
talablariga mоs хоlda bajarilishi 
35 

“Хulоsa” qismida ilmiy-nazariy va amaliy 
tavsiyalarning mavjudligi 
10 

Ishni bajarishda mavzuga оid manbaalarning tahlili. 
Chеt el adabiyotlaridan va intеrnеt matеriallaridan 
fоydalanish 
10 

Ishdagi ilоvalarning mavzu mazmuniga mоsligi 
10 

Ishni bajarishda grammatika qоidalariga amal 
qilinganligi 


Himоyaga ish mazmunini bayon qila bilganligi. 
Savоllarga bеrilgan javоblar darajasi 
10 

BMI mavzusi bo`yicha ilmiy-nazariy sеminarlar va 
kоnfеrеntsiyalarda ma’ruza (aхbоrоt) bilan ishtirоki, 
maqоla (tеzis) nashr qilinganligi 
10 
 
Eslatma:  har  bir  kafеdraning  хususiyatlari  e’tibоrga  оlingan  hоlda  bahоlash 
mеzоnlariga o`zgartirishlar kiritish maqsadga muvоfiq. 

6-ilоva 
Urganch  davlat  univеrsitеti  Kimo-texnika  fakultеti  yo`nalishining  bitiruvchi 
Do’smetova 
Shirinning 
Kasb-hunar 
kollejlarida 
“Qishloq 
xo`jaligini 
mexanizatsiyalashtirish”  fanini  o’qitishda  “Venn  diagrammasi”  usulidan  foydalanish 
mavzusida  bajarilgan  bitiruv  malakaviy  ishi  DAK  ning  «____»  2015  yil 
«______________» dagi majlisida himоya qilinadi. 
 
Davlat  attеstattsiya  kоmissiyasi  bitiruv  malakaviy  ishga  quyidagi  o`zlashtirish 
ko`rsatkichlarini bеlgilaydi. 
№ 
Bahоlanadigan bo`limlar 
Eng yuqоri 
ko`rsatkich 
ball hisоbida 
Kоmissiya 
bеlgilagan 
fоiz 

BMI  ning  “Kirish”  qismida  mavzuning  dоlzarbligi, 
maqsad va vazifalarning yoritilishi 
10 
 

Ishning  asоsiy  (tushuntirish)  qismining  Nizоm 
talablariga mоs хоlda bajarilishi 
35 
 

“Хulоsa” 
qismida 
ilmiy-nazariy 
va 
amaliy 
tavsiyalarning mavjudligi 
10 
 

Ishni bajarishda  mavzuga оid  manbaalarning tahlili. 
Chеt  el  adabiyotlaridan  va  intеrnеt  matеriallaridan 
fоydalanish 
10 
 

Ishdagi ilоvalarning mavzu mazmuniga mоsligi 
10 
 

Ishni  bajarishda  grammatika  qоidalariga  amal 
qilinganligi 

 

Himоyaga  ish  mazmunini  bayon  qila  bilganligi. 
Savоllarga bеrilgan javоblar darajasi 
10 
 

BMI  mavzusi  bo`yicha  ilmiy-nazariy  sеminarlar  va 
kоnfеrеntsiyalarda ma’ruza (aхbоrоt) bilan ishtirоki, 
maqоla (tеzis) nashr qilinganligi 
10 
 
Jami: 
 
  
 
 

 
Davlat attеstattsiya kоmissiyasi majlisining qarоri: 
1.Kasb-hunar kollejlarida “Qishloq xo`jaligini mexanizatsiyalashtirish” fanini o’qitishda 
“Venn  diagrammasi”  usulidan  foydalanish  mavzusida  bajargan  bitiruv  malakaviy  ish 
uchun _______ lik o`zlashtirish ko`rsatkichi bеlgilanish va «______» dеb bahоlansin
.
 
2._____________________________________________________________________
____________________      
 
 
          DAK 
raisi:_______________________________ 
 
 
 
 
A’zоlari:___________________________________ 
 
 
 
 
____________________________________________ 
2015 yil «______» ______________ 
 

 
7-ilоva 
Urganch davlat univеrsitеti Kimyo-texnika fakultеti Kimyoviy texnologiyalar kafеdrasi  
Bitiruv  malakaviy  ish  ___________________________sоnli  tartib  raqam  bilan  qayd 
qilindi. 
Bitiruv malakaviy ishni bajaruvchining ismi-sharifi Do’smetova Shirin Shavkatboy qizi 
Bitiruv  malakaviy  ishning  mavzusi:    Kasb-hunar  kollejlarida  “Qishloq  xo`jaligini 
mexanizatsiyalashtirish” fanini o’qitishda “Venn diagrammasi” usulidan foydalanish 
  
Ilmiy rahbar (maslahatchi) ning ismi-sharifi     
 
 
Kuramboyev Sh.K 
 
Bitiruv  malakaviy  ish  kafеdraning  2015  yil  «_____»________da  o`tkazilgan  majlisi 
qarоriga muvоfiq DAK majlisida himоya qildi. 
 
Bitiruv  malakaviy  ishga  taqrizchi  qilib_________Urganch  Neft  va  gaz  sanoati  KHK 
o`q. KuramboyevSh.K.__tayinlandi. 
 
 
Kafеdra mudiri:                                                                    Matchanov Sh. 
 
 
 
 
Kafеdraning bitiruv  malakaviy  ishni DAK  majlisida  himоya qilish bo`ycha  tavsiyasiga 
rоziman. 
Fakultеt dеkani:                                                          dоts. Matnazarov A. 
 
              
 
 
“___”__________2015 y. 
 
 
 
 
 

 
                           BITIRUV MALAKAVIY ISH BO`YICHA TОPSHIRIQ 
 
Talaba______Do’smetova Shirin Shavkatboy qizi 
Ishning mavzusi: Kasb- hunar kollejlarida “Qishloq xo`jaligini mexanizatsiyalashtirish” 
fanini o’qitishda “Venn diagrammasi” usulidan foydalanish 
 
 
1. «20»  noyabr 2014 yil univеrsitеt rеktоrining 192-T  buyrug’i bilan tasdiqlangan. 
2. Ishni tоpshirish muddati: “___”__________2015 y. 
3. Mavzu bo`yicha dastlabki ma’lumоtlar bеruvchi adabiyotlar ro`yхati: 
 
1.  Ўзбекистон  Республикасининг  «Таълим  тўғрисида»ги  Қонуни.  Т.,  1997  й.    21 
бет. 
Кадрлар тайёрлаш миллий дастури. Т.,1997й. 17 бет.  
И.А.Каримов.«Баркамол авлод – Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори».  
Тошкент.: 1998. -64 б. 
2.  Malakali  pedagog  kadrlar  tayyorlash  hamda  o’rta  maxsus,  kasb-hunar  ta’limi 
muassasalarini shunday kadrlar bilan ta’minlash tizimini yanada takomillashtirishga oid 
chora-tadbirlar  to’g’risida:  O’zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2012  yil  28 
maydagi Qarori G’G’ Zarafshon gazetasi. – 31.05.2012. – №66. 
3. I.A.Karimov «O’zbekiston XXI asr busag’asida:  xavfsizlikka tahdid, barqarorlik 
shartlari va taraqqiyot kafolatlari» Toshket.O’zbekiston, 2000y 124b. 
4. I.A. Karimov “Yuksak ma’naviyat – engilmas kuch” T.: Ma’naviyat 2008y 63 b. 
5. I.A.Karimov “O’zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida”  Toshkent. 2011y. 
112b. 
6. I.A. Karimov “Yuksak bilimli va intellektual rivojlangan avlodni tarbiyalash – 
mamlakatni barqaror taraqqiy ettirish va modernizatsiya qilishning eng muhim sharti”  
mavzusidagi xalqaro konferentsiyaning ochilish marosimidagi nutqi. G’G’ Xalq so’zi 
gazetasi. 18.02.2012. № 35. 
7. Асқарова.Ў. “Педагогика”  - Тошкент : “Фан” 2008 йил 58 бет. 
Жалилова.С.Х. “Амалий психология” Т: 2008йил. 104 бет. 
8. Жўраев Р.Ҳ., Толипов Ў.Қ. Педагогик фаолият, технологиялар ва маҳорат. ҒҒ 
Узлуксиз таълим ж. 2003. № 2. 3-10 б. 
9. Зиёмуҳаммедов. Б.”Педагогик технология”  Тошкент :”Турон-Иқбол” 2006 йил 
88 бет.  
10 .Искандаров.Е.А, Д.Ж.Норбоева “Педагогика.Психология”Самарқанд. 
2008йил. 
11. Искандаров. Е.А, Б.Годфри, П.Назаров “Узлуксиз таълим бўйича хориж 
тажрибаси” Самарқанд. 2004 йил.69 бет. 
12. Йўлдошев Ж.”Замонавий педагогик технологияларни амалиётга жорий 
қилиш”-Т., 2008, 130б. 

13. Норов.Ш. Таълим сифатини бошқаришда замонавий ахборот 
технологияларининг ўрни.”Касб-ҳунар таълими” журнали №1 2007 йил 10 бет. 
14. Сайидаҳмедов Н. С.“Янги педагогик технологиялар” Т.: “Молия”, 2001. 63б. 
Сайидаҳмедов  Н.С.  Педагогика  амалиётида  янги  технологияларни  қўллаш 
намуналари. Т.: Янги аср авлоди. 2003. – 40 б. А.Ерматов, В.Ғаниев. Деҳқончилик. 
Тошкент. «Меҳнат» 1990 йил. 
15. Е.И.Зауров ва бошқалар. Деҳқончилик. Тошкент «Ўқитувчи» 1966 йил. 
16.  А.Мирзаев.  Суғориш  ва  заҳ  қочириш  мелиорацияси.    Тошкент  «Ўқитувчи» 
1973 йил. 
17. М.Баходиров. Тупроқшунослик. Тошкент «Ўқитувчи» 1971 йил. 
18 .Абдурахманов А.,Рождественский К.М. «Ипак қурти наслчилиги ва 
уруғчилиги». Т. «Меҳнат».1991й. 
19 .Аҳмедов Н. «Ипак қурти уруғини жонлантириш». Т. «Ўқитувчи» 1992й. 
20.  Аҳмедов Н., Муродов С. «Тут ипак қурти биологиясидан лаборатория амалий 
машғулотлар»., Т. «Радуга». 1995й. 
21. Аҳмедов Н., Муродов С. «Тут ипак қурти ембриологиясидан лаборотория 
амалий машғулотлар», Т: «Консаудитинформ» 1997й. 
22. Аҳмедов Н. Муродов С. «Ипакчилик асослари»,Т: «Ўқитувчи» 1998й. 
23. Муродов С. «Умумий ентомология курси» Т: «Меҳнат» 1986й. 
24. Насириллаев У. Жуманов У. «Пиллакорларга маслахатларимиз» Т: «Меҳнат» 
1992й 
 
25. «Ипак» илмий-техник ахборотлар тўплами журнали .1999-2004й. 
26. «Республика ипакчилик соҳасини бошқаришни янада такомиллаштириш чора 
тадбирлари тўғрисида Ўзбекистон Республикаси вазирлар маҳкамасининг 
қарорлари». (1998 й. 3 апрел 2000й. 15 март). 
27. Ахмедов Н.,Муродов С. «Ипак қурти екологияси ва боқиш агротехникаси» 
Т:2004й. 
28. Абдуллаев У. «Тутчилик», «Меҳнат».Т.2011й. 
29. Рахманбердиев К. Дуз-Крятченко М.А., Мухаммеджонова Ш. Лабороторно 
практические работ. «Матбуот».Т:1978г. 
30. Рахманбердиев К., Хиббимов М. «Тут дарахтини қаламчасидан кўпайтириш». 
«Меҳнат». 1997й. 
31. Рахманбердиев.К,Муҳаммаджонова Ш- Тут селексияси. «Меҳнат», 1988й 
32. Қишлоқ хо`жалиги ишлаб чиқаришини механизасиялаштириш. О`қув услубий 
мажмуа. Ражабов А. Урганч 2013 
33.Шоумарова.Т.Абдиллаев.  Кишлок  хужалиги  машиналари.Тошкент  Укитувчи 
2002. Дарслик. 
34.Ойхўжаев  Е.,  Қўшназаров  Х.  Қишлоқ  хўжалик  ишлаб  чиқаришни 
механизациялаштириш. Т. 1988 
35. Белянчиков Н.Н., Смирнов А.И. Чорвачиликни механизациялаштириш. Т.1980 
 
 
 
 
 
 

 
4.  Ishning  maqsadi:  Bitiruv  malakaviy  ishimning  maqsadi  Qishloq  xo`jalik  kasb-hunar 
kollejlari talabalari uchun “Qishloq xo`jaligini mexanizatsiyalashtirish” fanini talbalarga 
tushintirishda  ilg`or  pedagogik  texnologiyalardan  “Venn  diagrammasi”  usulidan 
foydalanib tushintirish. 
 
   6. Maslahatchilar:__________________________________________________ 
 
Imzо, sana 
Bo`limlar 
Maslahatchi 
F.I.SH. 
Tоpshiriq bеrdi 
Tоpshiriq qabul 
qildi 
Adabiyotlar sharhi 
Qurambayev SH.R 
24.01.2015 
4.02.2015 
Ishning qisqacha 
mazmuni maqsad 
va vazifalari 
Qurambayev SH.R 
12.03.2015 
22.03.2015 
Tajriba tadqiqot 
qismi  
Qurambayev SH.R 
29.04.2015 
10.05.2015 
 
Ishga  taqriz  yozuvchining  F.I.SH.,  ilmiy  darajasi,  unvоni:  _____Urganch  Neft  va  gaz 
sanoati KHK                                                                o`q. Kutlumuratov N.F. 
7. Ilmiy rahbar:                                                                     Quramboyev Sh.K 
BMI bajaruvchi talaba:                                                          Do’smetova Sh.Sh 
Kafеdra mudiri:                                                                     Matchanov Sh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNDARIJA 
 
I. 
KIRISH…………………………………………………………… 
 
 
II 
ZAMONAVIY PEDOGOGIK  TEXNOLOGIYALARNI TAHLIL 
QILISH VA TEGISHLI XULOSALAR CHIQARISH...................... 
 
 
2.1   Zamonaviy  Pedogogik  texnalogiyalardan  “Venn  diagrammasi” 
metodi haqida ma`lumotlar o`rganish 
 
 
 
III 
            Kasb-hunar             kollejlarida                 “ Qishloqxo`jaligini 
mexanizatsiyalashtirish”  fani  bo`yicha      namunaviy  dastur  asosida 
me’yoriy xujjatlar yaratish 
 
 
 
3.1 
 
             Kasb-hunar 
kollejlarida 
“Qishloqxo`jaligini  
mexanizatsiyalashtirish”  fanini  namunaviy  dastur  bo`yicha  ishchi 
dastur 
yaratish…………………………………………………………………. 
 
 
 
IV. 
 
             Kasb-hunar 
kollejlarida 
“Qishloqxo`jaligini 
mexanizatsiyalashtirish”    fanning  ishchi  dastur  va  me’yoriy 
xujjatlar 
asosida 
fanning 
majmuasini  
yaratish……………………………………………………… 
 
 
 
V. 
 
UMUMLASHGAN  YAKUNIY  XULOSALAR QILISH VA 
TEGISHLI  TAVSIYALAR  BERISH……………………… 
 
 
 
VI. 
 
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR    RO’YXATI………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KIRISH 
Mavzuning dolzarbligi: Kadrlar tayyorlash milliy dasturida belgilangan vazifalarni 
bosqichma-bosqich amalga oshirilayotganligi natijasida,  respublikamiz ta’lim tizimida 
tub islohotlar sodir bo`lib, u rivojlangan mamlakatlar ta’lim tizimi bilan uyg`unlashib 
bormoqda. Bu jarayonda tayyorlanayotgan Kadrlarning Kasbiy mustaqil fikrlash 
qobiliyatlarini rivojlantirish, ularning eng muhim sifat ko`rsatkichlaridan biri sifatida 
e’tirof etilmoqda. O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Abdug`anievich Karimov 
ta’kidlaganidek: «Agar talabalar fikrlashga o`rganmasa, ta’lim samarasi past bo`lishi 
muqarrar. Albatta bilim ham kerak. Ammo u o`z yo`liga. Mustaqil fikrlash ham katta 
boylikdir» Chunki, bozor iqtisodi sharoitida faqat mustaqil fikrlash qobiliyatiga ega 
bo`lgan shaxsgina, ijtimoiy hayotda o`zining munosib o`rnini topaoladi, jamiyat uchun 
ham, o`zi uchun ham foydali bo`ladi va turli g`arazli oqimlar ta’siriga berilmaydi. 
Shuning uchun ham, so`ngi yillarda malakali mutaxassislar tayyorlash jarayonida   
talabalarning mustaqil  fikrlash qobiliyatini rivojlantiruvchi noan’anaviy ta’limni tashkil 
qilish, faol usullarida foydalanishga ko`proq e’tibor berilmoqda. Noan’anaviy ta’lim 
usullarining o`ziga xos xususiyatlari quyidagilardan iborat:o`qituvchi talabalarga tayyor 
o`quv materialini taqdim etmaydi; 
 
o`quv  materiali  shunday  bayon  etiladiki,  talabalar  faol  bilish  va  mustaqil 
o`zlashtirish jarayonida yangi bilim va ko`nikmalarga ega bo`ladilar; 
 
faol o`qitishning negizida mustaqil fikrlashga undash yotadi. 
          Noan’anaviy  ta’lim  -  talabalarni  o`z  kasbiga  qiziqtiruvchi,  bilim  doiralarini 
kengaytiruvchi,  ularda  hozirjavoblik  xususiyatlarini    tarbiyalovchi,    faollashtiruvchi  va 
ularning  mustaqil  fikrlash  qobiliyatini  rivojlantiruvchi  kabi  didaktik  funtsiyalarni 
bajaradi.    Tajribalarda  ta’kidlanganidek,  agar  mashg`ulot  odatdagi  -  fakat  tinglab 

o`tirishga asoslangan usulda o`tkazilganda, talabalar axborotning ko`pi bilan  20 foizini 
o`zlashtirgan  bo`lsa,  ilg`or  pedogogik  usullardan  foydalanilganda  esa,  bu  ko`rsatkich 
80-90 foizgacha oshganligi tasdiqlangan. 
Noan’anaviy 
ta’limning 
samaradorligi 
yana 
shundan 
iboratki, 
uning 
qatnashchilari  yaxlit  tizimli  bilimga  ega  bo`ladi  va  mustaqil  -  ijodiy  fikrlash 
qobiliyatlari  rivojlanishi  negizida  bo`lajak  Kasbiy  faoliyatga  oid  boshlang`ich 
ko`nikmalar shakllantirilib, o`quv-tarbiyaviy jarayonni  amaliyot bilan bevosita bog`lab 
olib  borishni  ta’minlaydi.  Shuning  uchun  ham  u,  rivojlantiruvchi  o`qitishning  yuqori 
samarali usullaridan biri bo`lib hisoblanadi.  
BMIning 
maqsadi: 
Kasb-hunar 
kollejlarida 
“Qishloq 
xo`jalikgini 
mexanizatsiyalashtirish”  fani  o`qitishda  “Venn  diagrammasi”  usulidan  foydalanib 
talabalarga bilim berish bo`yicha materiallar tayyorlash. 
BMIning vazifalari:  
BMIni  maqsadlaridan  kelib  chiqib  quyidagi  vazifalar  belgilab  olindi  va  hal  etishga 
harakat qilindi: 
-zamonaviy pedogogik  texnologiyalarni tahlil qilish va tegishli xulosalar chiqarish 
 
-  Zamonaviy  Pedogogik  texnalogiyalardan  “Venn  diagrammasi”  metodi  haqida 
ma`lumotlar o`rganish 
-  Kasb-hunar 
Kollejlarida  “Qishloqxo`jaligini 
mexanizatsiyalashtirish” 
fanini 
namunaviy dastur bo`yicha ishchi dastur yaratish 
-  Kasb-hunar 
Kollejlarida  “Qishloqxo`jaligini 
mexanizatsiyalashtirish” 
fanini 
namunaviy dastur bo`yicha ishchi dastur yaratish 
-Kasb-hunar  Kollejlarida  “Qishloqxo`jaligini  mexanizatsiyalashtirish”    fanning  ishchi 
dastur va me’yoriy xujjatlar asosida fanning majmuasini yaratish 
 

Dars berish jarayonida yoshlarning  dunyoqarashini shakllantirishda noan’anaviy ta’lim 
usullaridan  foydalanishning  amaliy  va  metodik  jihatlarini  tadqiq  etish  va  tegishli 
xulosalar ishlab chiqish. 
      BMI  ob’ekti:  Xorazm  viloyati  Xonqa      sanoat  va  xizmat  ko`rsatish    kasb-hunar 
kollejining  ta’lim jarayoni.    
      BMIning  predmeti:  Kasb-hunar  kollejlarda    noan’anaviy  ta’lim  usullarini  tatbiq 
etish, talabalarning  dunyoqarashini shakllantirishda faol o`qitish  metodlarining amaliy 
va metodik jihatlarini ko`rsatib berish.       
  BMIning  nazariy  va  metodologik  asosi.  O`zbekiston  Respublikasi  “Kadrlar 
tayyorlash milliy dasturi” va “Ta’lim to`g`risida”gi” qonuni,  O`zbekiston Respublikasi 
Prezidenti  I.A.Karimov  asarlari    tadqiqotning  nazariy  va  metodologik  asosi  sifatida 
olindi.  Aniq  vazifalarni  hal  qilishda  noan’anaviy  ta’lim  usullarini  yoritib  bergan 
pedogogik adabiyotlardan foydalanildi. 
BMI natijalarining ilmiy-amaliy ahamiyati: Tadqiqot natijasida respublikamiz ta’lim 
muassasalarida  “Kasb-hunar  kollejlarining  ta’lim  jarayonida  noan’anaviy  ta’lim 
usullaridan  foydalanish”  mavzusini  o`qitishda  mavjud  Kamchiliklar  va  yutuqlar 
o`rganildi.  Natijada  ushbu  mavzuni  o`qitish,  noan’anaviy  ta’lim  usullaridan  
foydalanishning takomillashtirishi bo`yicha taklif va tavsiyalar berildi. 
   Mazkur  bitiruv  malakaviy  ishdan  “Qishloq  xujaligi  mexanizatsiyatsiyalash”  fanini 
o`qitishda metodik qo`llanma sifatida foydalanish mumkin. 
 
 
 
 

II. ZAMONAVIY PEDAGOGIK  TEXNOLOGIYALARNI TAHLIL QILISH VA 
TEGISHLI XULOSALAR CHIQARISH  
Noan’anaviy  ta’lim  berish  usuli,  ta’limiy  maqsadni  amalga  oshirish  bo’yicha 
ta’lim  beruvchi  va ta’lim oluvchi bilan  hamkorlik  faoliyatining  murakkab jarayonining 
asosi  hisoblanadi.  Usullar:  ushbu  ta’lim  berish  davridan  chiqqanda  ta’lim  oluvchi 
bilishi,  udallashi  va  qadrlashi  lozim  bo’lgan  ko’zlanayotgan  natijalarga  erishishni 
ta’minlaydi. 
Tajribalarning ko’rsatishicha, usulning asosiy natijaviylik mezonlari quyidagilar: 
  belgilangan vazifalarni hal etish uchun uni qo’llashning mosligi va iqtisodiyligi; 
  uni qo’llashda soddallik va osonlik; 
  nafaqat  eng  yaxshi  natijalarni  ta’minlashi,  balki  ularga  erishishning  yuqori 
ishonchliligini ta’minlay olishi. 
Demak,  faol  ta’lim  berish  usuli  -  ta’lim  oluvchilarning  bilim  faoliyatlarini 
rag’batlantiruvchi usuldir. U yoki boshqa  muammoni echish to’g’risidagi fikrlarni erkin  
almashinuvini nazarda tutuvchi suhbat asosida  quriladi 
Eng  ko’p  tarqalgan  va  xususiyatga  ega  bo’lgan  ta’lim  usullari  quyidagilar 
hisoblanadi:  suhbat,  bahs,  o’yin,  keys-stadi,  loyihalar  usuli,  muammoli  usul,  aqliy 
hujum va boshqalar hisoblanadi 
Noan’anaviy  ta’limda  interfaollik  daraja  qancha  yuqori  bo’lsa,  ta’lim  berish 
jarayoni shuncha natijali bo’ladi. 
Pedagogikada  ta’lim  usullarini  tasniflash  (tartiblashtirish,  bir  guruhga 
birlashtirish)ga  turli  yondashishlar  yuzaga  keldi.  Ular  tizimlashtirishni  turli  asoslarida 
tuzilgan.  
Ta’lim  usullarini  ta’limiy  maqsadlarga  erishish  bo’yicha  ta’lim  beruvchi 
(o’rgatish)  va  ta’lim oluvchini (o’rganish)  hamkoriy  faoliyatini  yo’li sifatida ko’rsatish 
ular  xususiyati  va  o’quv  faoliyati  natijalari  bo’yicha  quyidagicha  guruhlashtirish 
imkonini beradi: 
1-guruh:  tayyor  o’zlashtiruvchilik  o’quv  faoliyati  va  ta’lim  oluvchilarga 
bilimlarni 1-darajada o’zlashtirishni ta’minlovchi usullar; 
2-guruh: esda qolganlarni tasvirlovchi o’quv faoliyati va ta’lim oluvchilarga bilim 
va ko’nikmalarni 2-darajada o’zlashtirishni ta’minlovchi usullar; 

3-guruh:  muhokama  qiluvchi,  qisman-izlanuvchilik  o’quv  faoliyati  va  ta’lim 
oluvchilarga bilim va ko’nikmalarni 3-darajada o’zlashtirishni ta’minlovchi usullar;  
4-guruh:  mustaqil  izlanuvchilik  faoliyati  hamda  4-darajada  bilimlarni 
o’zlashtirishni ta’minlovchi, usullar. 
Kasbiy  ta’limda  noan’anaviy    ta’lim  usullaridan  asosan  uchinchi  guruh  joriy  etiladi. 
Uchinchi  guruh  ta’lim  usullari:  muhokama  qiluvchi,  qisman-izlanuvchilik  o’quv 
faoliyati  va  ta’lim  oluvchilarga  bilim  va  ko’nikmalarni  3-darajada  o’zlashtirishni 
ta’minlovchi, usullar hisoblanadi: 
 Suhbat  –  dialogli  (yunoncha:  dialogos  -  ikki  yoki    bir    necha  insonlar  orasidagi  
so’zlashuv), ta’lim berish va o’rganishning savol–javobli yo’li 
Usulning  etakchi  vazifasi  -  qiziqtirish:  maqsadga  yo’naltirilgan  va  mohirona 
qo’yilgan savollar yordamida ta’lim oluvchilarda berilgan mavzu bo’yicha o’zlarining 
bilimlarini  eslash  va  bayon  qilishga  harakat  qilinadi,  o’qituvchi  rahbarligida    boshqa  
ta’lim  oluvchilar  bilan  muhokama  qilinadi.  Ta’lim  oluvchilar  o’qituvchi  bilan  birga 
qadamma-qadam  mustaqil  fikrlash,  yakunlash,  xulosalash  va  umumlashtirish  yo’li 
bilan yangi bilimlarni anglaydilar va o’zlashtiradilar. 
Suhbatning  afzalligi  yana  shundaki,  u  ta’lim  oluvchilar  fikrlashini  faollashtiradi 
va bilim kuchini rivojlanishiga yordam beradi. 
Suhbatlar vazifasiga ko’ra quyidagilarga bo’linadi: 
 kirish  yoki  tashkillashtiruvchi  (didaktik  vazifasi:  ta’lim  oluvchilarni 
mashg’ulotdagi ishga tayyorlash); 
 yangi  bilimlarni  etkazish  (didaktik  vazifasi:  ta’lim  oluvchilarni  yangi  material 
bilan tanishtirish); 
 sintezlovchi  yoki  mustahkamlovchi  (didaktik  vazifasi:    ta’lim    oluvchilar 
bilimlarini  tizimlashtirish, “mustahkamlash”, eslab qolishi va fikrlashi). 
Suhbatlar tashkiliy shakli bo’yicha o’quv va “davra suhbatiga” bo’linadi. 
“Davra suhbati” o’quv suhbatidan erkin holatda ishtirokchilar joylashish tartibi va 
asosiysi, ular fikrini navbat bilan bildirishi bilan farqlanadi. 
Eng  muhimi  savollarni  to’g’ri  shakllantirish  va  berish.  Ular  o’zaro  mantiqiy 
bog’liqlikka ega bo’lishi kerak, o’rganilayotgan savol mohiyatini ochib berishi, tizimda 
bilimlarni  o’zlashtirishga  yordam  berishi  kerak.  Savollar  mazmuni  va  shakliga  ko’ra 
ta’lim oluvchilarning rivojlanish darajasiga mos kelishi lozim.  

Esda  tuting:  oson  savollar  faol  bilish  faoliyatini  rag’batlantirmaydi,  jiddiy 
munosabat esa bilishga rag’batlantiradi. 
Bahs (munozara) - aniq muammo bo’yicha fikr almashish, muhokama shaklidagi 
ta’lim berishning faol usuli.  Munozara usuli hamma vazifalarni bajaradi 
 
Bu usuldan quyidagi maqsadlarda foydalaniladi: 
  yangi bilimlarni shakllantirishda; 
  ta’lim oluvchilar u yoki bu savollarni chuqur o’ylab ko’rish, ularning mohiyatiga 
kirishni ta’minlashda; 
  ta’lim  oluvchilarni  dalil  va  dalillarga  asoslangan  xulosalar  orasidagi  farqni 
tushunib etishga o’rgatishda; 
  o’zaro fikr almashinuv ko’nikmalarni shakllantirishda; 
  ta’lim  oluvchilarga  shaxsiy  fikrida  mustahkam  turish  va  uni  himoya  qilishiga 
yordam berish. 
Munozara  erkin  bo’ladi,  qachonki,  u  erkin  rivojlansa,  boshqaruvchan  bo’lishi 
mumkin.  U  faqat  o’zlashtirish  lozim  bo’lgan  mavzu  va  savollarga  taalluqli  bo’lishi 
kerak. 
Aqliy  hujum  (breynstroming-aqllar  to’zoni)  -  amaliy  yoki  ilmiy  muammolar 
echish g’oyasini jamoaviy yuzaga keltirish.Ishtirokchilar aqliy hujum vaqtida murakkab 
muammoni  hal  etishga  harakat  qiladilar:  ularni  tanqid  qilishga  yo’l  qo’ymay  uni  hal 
etishning  ko’proq  shaxsiy  g’oyalarini  yuzaga  keltiradilar,  so’ngra  ko’proq 
oqilonaG’samaraliG’maqbul  va  boshqa  g’oyalarni  ajratadilar,  ularni  muhokama 
qiladilar  va  rivojlantiradilar,  ularni  isbotlash  yoki  qaytarish  imkoniyatlarini 
baholaydilar. 
Bu  usul  hamma  vazifalarni  bajaradi,  lekin  uning  asosiy  vazifasi  -  ta’lim 
oluvchilarni o’quv-bilish faoliyatini faollashtirish, ularni muammoni mustaqil tushunish 
va  echishga  qiziqtirish  va  ularda  muomala  madaniyati,  fikr  almashinish  malakalarini 
rivojlantirishi, tashqi ta’sir ostida fikrlashdan ozod bo’lish va ijodiy topshiriqni echishda 
birlamchi yo’l fikrlarini engib o’tishni tarbiyalaydi. 
An’anaviy  ta’limda  vazifani  echish  vaqtida  ko’pgina  ta’lim  oluvchilar  o’z 
g’oyalarini  aytishga  botina  olmaydilar.  O’z  takliflarining  xatoligi  va  ta’lim 
beruvchining  salbiy  munosabatidan,  boshqa  ishtirokchilarning  yo’q  qilib  yuboruvchi 
tanqidi va kulgisidan asosli qo’rqadilar. 

Insert – samarali o’qish va fikrlash uchun matnda belgilashning interfaol tizimi.
1
 
Avvalgi bilimlarni  faollashtirish  va  matnda belgilash  uchun savollarning  qo’yilish 
muolajasi. Shundan so’ng matnda  uchraydigan, har turdagi axborotlarning belgilanishi. 
Insert  -  matn  bilan  ishlash  jarayonida  ta’lim  oluvchiga  o’zining  mustaqil  bilim 
olishini  faol  kuzatish  imkonini  ta’minlovchi  kuchli  asbob.Insert  -  o’zlashtirishning 
majmuali  vazifalarini  echish  va  o’quv  materialini  mustahkamlash,  kitob  bilan 
ishlashning o’quv malakalarini rivojlantirish uchun foydalaniladigan o’qitish usulidir. 
Matnda belgilash tizimi 
(


Download 5.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling