O`zbekiston respublikasi oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligi “ “ m m


Mavzu: Ikkinchi va uchinchi tartibli determinantlar


Download 0.51 Mb.
Pdf ko'rish
bet3/12
Sana09.03.2020
Hajmi0.51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Mavzu: Ikkinchi va uchinchi tartibli determinantlar.

Determinantlarning asosiy xossalari. Yuqori tartibli determinantlar.

Ikkinchi tartibli kvadrat matritsaga mos keluvchi ikkinchi tartibli determinant

deb quyidagi belgi va tenglik bilan aniqlanuvchi songa aytiladi:

21

1222

11

2221

12

11a

a

a

a

a

a

a

a

×

-×

=

Uchinchi tartibli kvadrat matritsaga mos keluvchi uchinchi tartiblideterminand deb quyidagi belgi va tenglik bilan aniqlanuvchi songa aytiladi:

11

2332

33

1221

13

2231

33

3221

31

2312

33

2211

33

3231

23

2221

13

1211

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

-

--

+

+=

Uchinchi tartibli determinantlarni hisoblash uchun  ”uchburchaklar qoidasi

danfoydalanamiz.


14

·

··

·

··

·

··

-

··

·

··

·

··

·

=·

·

··

·

··

·

·Determinantdagining

ij

a

 elementiningij

M

 minori deb, bu element turgan qator

va ustunni o`chirish natijasida hosil bo`lgan determinantga aytiladi.

ij

a

 elementining algebraik to`ldiruvchisi deb, musbat yoki manfiy ishora bilan

olingan minorga aytiladi va

( )


ij

j

i

ij

M

A

+

-= 1

munosabat bilan aniqlanadi.

Ixtiyoriy tartibli determinantni hisoblashning uchta usulini keltiramiz:

1.Determinant tartibini pasaytirish usuli- determinant biror qatori (ustun)

elementlarining bittasidan boshqalarini oldindan nolga aylantirib olib, shu qator

(ustun) bo`yicha yoyish usuli.

Masalan.

( )


91

30

713

0

030

7

013

0

12

4

132

3

115

4

12

4

11

32

03

1

150

4

12

0

48

12

13

15

82

9

73

1

123

34

35

8

121

3

3=

-

=-

=

=-

-

-=

-

-=

-

--

-

--

-

=A

2. Determinantni uchburchak ko`rinishiga keltirish usuli - determinantning

bosh diagonalidan bir tomonida yotuvchi hamma elementlari nolga aylantiriladi va

uchburchaksimon shaklga keltiriladi, masalannn

n

n

a

a

a

a

a

a

...


0

0

......

...


...

...


0

...


2

22

112

11

=D

Ravshanki, uchburchak shaklidagi determinantning qiymati bosh diagonallari

elementlari ko`paytmasiga teng:


15

nn

a

a

a

×

××

=

D...

22

11Masalan.

48

83

2

18

0

00

7

30

0

95

2

04

3

21

0

64

2

73

0

09

5

20

4

32

1

=×

×

×=

=

--

-

=D

Determinantni satr yoki ustun bo`yicha yoyib hisoblash quyidagicha bo`ladi:

( )

( )


( )

32

3122

21

133

1

3331

23

2112

2

133

32

2322

11

11

33

3231

23

2221

13

1211

1

11

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

+

++

-

+-

+

-=

Masalan.


192

2

110

17

81

3

40

2

10

10

178

1

34

2

47

3

15

2

22

1

68

2

814

3

210

2

16

8

02

8

140

3

210

0

03

7

1=

=

--

×

=-

-

--

×

××

=

--

-

-×

=

--

-

-=

D

3. Sarrius usuli..

33

2112

11

2332

13

2231

13

3221

31

2312

33

2211

32

3122

21

1211

.

3332

31

2322

21

1312

11

aa

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

-

--

+

+=

=

D33

32

3123

22

2133

21

1211

23

3213

22

3113

32

2131

23

1233

22

11.

33

3231

23

2221

13

1211

.

aa

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

-

--

+

+=

=

DMasalan.

1.

547

52

89

30

610

36

41

2

31

3

53

2

31

2

51

2

43

3

35

3

12

3

43

5

13

1

22

3

=-

=

--

-

++

=

=×

×

-×

×

-×

×

-×

×

+×

×

+×

×

=2.

5

4752

8

930

6

1036

1

31

2

23

4

12

3

13

5

32

3

12

5

12

4

33

4

35

1

31

2

23

=

-=

-

--

+

+=

=

××

-

××

-

××

-

××

+

××

+

××

=


16

Determinantlarning asosiy xossalari:

a) agar determinantning barcha satrlari mos ustunlari bilan almashtirilsa, uning

qiymati o`zgarmaydi;

b) agar determinant nollardan iborat ustun yoki satrga ega bo`lsa , uning qiymati

nolga teng bo`ladi;

v) agar determinant  ikkita bir xil parallel satr yoki ustunga ega bo`lsa, uning qiymati

nolga teng.

Misollar.

Determinantlarni hisoblang.

1.

37

2

5 2.

4

32

1

 3.5

8

23

 4.


12

8

96

 5.


2

2

bab

ab

a

 6.


1

1

-+

n

n

n

n

7.

ba

b

a

b

a

b

a

+

--

+

8.a

a

aa

cos


sin

sin


cos

-

 9.b

b

aa

cos


sin

cos


sin

10.


2

2

22

2

21

1

12

1

21

1

tt

t

t

t

t

t

t

+

-+

-

++

-

11.x

x

x

x

x

-

--

-

11

0

112.

3

41

2

35

3

12

13.


2

4

33

5

21

2

314.

5

72

8

23

5

34

-

--

-

15.3

2

52

1

44

2

3-

-

- 16.

6

31

3

21

1

11

 17.


0

1

11

0

11

1

0 18.

5

06

6

17

3

02

19.


64

8

149

7

125

5

1 20.

1

11

1

11

1

11

1

11

1

11

1

--

-

Quyidagi determinantlarni ixtiyoriy ustun yoki satr elementlari bo`yicha yoyibhisoblang.

21.


3

2

11

2

54

3

2-

 22.


a

a

a

a

a

1

11

1

--

 23.


8

4

07

5

03

2

1-

24.


b

b

b

b

0

00

1

1 25.

8

40

7

50

5

21

-

 26.9

8

76

5

21

0

017

27.


8

1

37

5

26

4

1-

 28.


3

3

32

2

21

1

1 29.

x

x

x

x

x

-

--

-

11

0

130.

10

98

7

65

2

13

-

- 31.

7

04

6

02

5

21

-

 32.4

1

12

6

21

7

1-

Determinantni tartibini pasaytirish usulidan foydalanib hisoblang:

33.

0

52

3

41

3

23

2

34

3

04

1

--

-

--

 34.


2

4

03

3

12

4

42

3

15

0

12

-

--

-

--

-

35.3

5

81

2

01

5

74

1

53

0

13

-

--

-

 36.3

1

50

4

37

2

54

0

12

4

36

-

--

-

Mavzu:  Chiziqli tenglamalar sistemasini Gauss,Kramer va matritsalar usulidayechish

1. Ikki noma`lumli ikkita chiziqli tenglamalar sistemasi

î

í

ì=

+

=+

2

22

1

11

c

y

b

x

a

c

y

b

x

a

0

22

1

1¹

=

Db

a

b

a

 shart bajarilganda

2

2

11

2

21

1

22

1

12

2

11

,

ba

b

a

c

a

c

a

y

b

a

b

a

b

c

b

c

x

=

=Yechimga ega.

Masalan. Ushbu

î

í

ì=

-

=+

40

54

7

23

y

x

y

x

 chiziqli tenglamalar sistemasini yeching.

( )

23

815

4

25

3

54

2

3-

=

--

=

×-

-

×=

-

=D

18

4

2392

8

1528

120


5

4

23

40

47

3

523

115


8

15

8035

5

42

3

540

2

7-

=

-=

-

--

=

-=

=

--

=

--

-

-=

-

-=

y

x

J: (5;-4)

2. Bir jinsli uch noma`lumli ikkita tenglamalar sistemasi

î

íì

=

++

=

++

0

02

2

21

1

1z

c

y

b

x

a

z

c

y

b

x

a

ushbu


2

2

11

2

21

1

22

1

1,

,

ba

b

a

k

z

c

a

c

a

k

y

c

b

c

b

k

x

=

-=

=

Formula bilan aniqlanuvchi yechimlarga ega, bunda k- ixtiyoriy son.Masalan: Ushbu

î

íì

=

-+

=

+-

0

34

0

25

2

zy

x

z

y

x

 tenglamalar sistemesini yeching.

(

)

,7

8

153

4

25

k

k

k

x

=

-=

-

-=

(

),

8

26

3

12

2

kk

k

y

-

=-

-

=-

=

()

.

135

8

41

5

2k

k

k

z

=

+=

-

=J: x=7k;y=-8k;z=13k.

3. Bir jinsli uch noma`lumli uchta tenglamalar sistemasi berilgan.

ï

î

ïí

ì

=+

+

=+

+

=+

+

00

0

33

3

22

2

11

1

zc

y

b

x

a

z

c

y

b

x

a

z

c

y

b

x

a

Uning determinanti

0

3

33

2

22

1

11

=

=D

c

b

a

c

b

a

c

b

a

bo`lsa, tenglamalar sistemasi cheksiz ko`p

yechimga ega.

Misol.Ushbu

ï

î

ïí

ì

=+

+

=-

+

=+

+

102

3

33

2

43

2

zy

x

z

y

x

z

y

x

 tenglamalar sistemasini yeching.19

0

2323

8

39

18

62

2

33

1

12

3

21

=

-=

-

+-

+

-=

-

=D

J: Sistema birgalikda emas.

4. Ikki noma`lumli uchta chiziqli tenglamalar sistemasi

ï

îï

í

ì=

+

=+

=

+3

3

32

2

21

1

1c

y

b

x

a

c

y

b

x

a

c

y

b

x

a

0

33

3

22

2

11

1

==

D

cb

a

c

b

a

c

b

a

bo`lganda va uning hech qaysi ikkita tenglamasi o`zaro zid bo`lmasa,

birgalikda bo`ladi.

Masalan. Ushbu

ï

î

ïí

ì

=+

=

+=

-

34

9

36

3

2y

x

y

x

y

x

 tenglamalar sistemasini yeching.

Yechish:

0

2772

6

7227

6

34

1

91

3

63

2

=+

-

-+

-

=-

=

DJ:Tenglamalar sistemasi birgalikda.

5. Uch noma`lumli uchta chiziqli tenglamalar sistemasi

ï

î

ïí

ì

=+

+

=+

+

=+

+

333

32

312

23

2221

1

1312

11

,,

b

z

a

y

a

x

a

b

z

a

y

a

x

a

b

z

a

y

a

x

a

ning bоsh dеtеrminanti

0

33

3231

23

2221

13

1211

¹

=D

a

a

a

a

a

a

a

a

a

bo’lganda yagоna yеchimga ega bo’lib, bu yеchim Kramеr fоrmulalari bilan

hisоblanadi:

,

,,

D

D=

D

D=

D

D=

z

y

x

z

y

x

bunda


20

.

,,

3

3231

2

2221

1

1211

33

331

23

221

13

111

33

323

23

222

13

121

b

a

a

b

a

a

b

a

a

a

b

a

a

b

a

a

b

a

a

a

b

a

a

b

a

a

b

z

y

x

=

D=

D

=D

Masalan: Ushbu

ï

î

ïí

ì

-=

+

-=

-

+-

=

+-

6

23

2

,8

2

3,

4

2z

y

x

z

y

x

z

y

x

chiziqli tеnglamalar sistеmasini yеching.Yechilishi: asosiy va yordamchi dеtеrminantlarni tоpamiz:

.

4)

5

(1

)]

2(

3

2)

1

()

3

(1

1

22

[

)1

(

)2

(

21

)

3(

3

22

1

23

2

12

3

12

1

=-

-

-=

-

××

+

-×

-

×+

×

×-

-

×-

×

+×

-

×+

×

×=

-

--

=

DDеtеrminant

0

4¹

=

D bo’lgani uchun sistеma yagоna yеchimga ega va Kramеr

fоrmulasini qo’llab, uni tоpamiz:

;

4

)56

(

52)]

2

(8

2

)1

(

)3

(

)4

(

12

)

6[(

)

1(

)

2(

)

6(

1

)3

(

82

2

42

3

61

2

81

2

4=

-

--

=

=-

×

×+

-

×-

×

-+

×

×-

-

-×

-

×-

+

×-

×

+×

×

-=

-

--

-

-=

D

x

;

8

)2

(

6)]

4

(3

2

)1

(

)6

(

11

8

2[

)

1(

)

4(

2

1)

6

(3

2

81

2

62

1

83

1

41

=

--

=

=-

×

×+

-

×-

×

+×

×

--

×

-×

+

×-

×

+×

×

=-

-

-=

D

y

.

4

)4

(

8)]

2

(3

)

6(

8

)3

(

1)

4

(2

2

[8

)

2(

2

)4

(

)3

(

3)

6

(2

1

63

2

82

3

42

1

-=

-

--

=

=-

×

×-

+

×-

×

+-

×

×-

×

-×

+

-×

-

×+

-

××

=

--

-

-=

D

z

1

4

4,

2

48

,

14

4

-=

-

=D

D

==

=

DD

=

==

D

D=

z

y

x

z

y

x

J:

.1

,

2,

1

-=

=

=z

y

x

7. Gauss usuli bilan tenglamalar sistemasini yechish.

Masalan: Ushbu


21

ï

ïî

ï

ïí

ì

-=

+

++

=

++

+

-=

+

++

=

++

+

32

3

2,

2

511

3

2,

3

43

,

12

5

tz

y

x

t

z

y

x

t

z

y

x

t

z

y

x

chiziqli tеnglamalar sistеmasini Gauss usuli bilan yеching.

Yechish:Ikkinchi, uchinchi, to’rtinchi tеnlamalardan х larni yo’qоtamiz. Buning uchun

birinchi tеnglamani kеtma-kеt -1, -2, -2  ga ko’paytiramiz va mоs ravishda ikkinchi,

uchinchi, to’rtinchi tеnglamalar bilan qo’shamiz. Natijada ushbu sistеmaga ega

bo’lamiz:

ï

ï

îï

ï

íì

-

=-

-

-=

+

+=

-

=+

+

+,

5

27

,

0,

4

22

,

12

5

tz

y

t

z

y

t

z

t

z

y

x

yoki


ï

ï

îï

ï

íì

=

-=

+

+=

+

+=

+

++

.

2,

5

27

,

0,

1

25

t

z

t

z

y

t

z

y

t

z

y

x

Uchinchi tеnglamadan ikkinchi tеnglamani ayiramiz:

ï

ï

îï

ï

íì

=

-=

+

=+

+

=+

+

+,

2

,5

6

,0

,

12

5

tz

t

z

t

z

y

t

z

y

x

so’ngra to’rtinchi tеnglamani -6 ga ko’paytirib, uchinchi tеnglamaga qo’shsak,

uchburchakli sistеma hоsil bo’ladi:

ï

ïî

ï

ïí

ì

-=

=

-=

+

+=

+

++

.

77

,

2,

0

,1

2

5t

t

z

t

z

y

t

z

y

x

Bundan,


22

.

22

5

1,

0

,1

2

,1

-

=-

-

-=

=

--

=

=+

=

-=

t

z

y

x

t

z

y

t

z

t

J:

1,

1

,0

,

2-

=

==

-

=t

z

y

x

.

6. n ta nоma’lumli ta chiziqli tеnglamalar sistеmasiniï

ï

îï

ï

íì

=

++

+

=+

+

+=

+

++

n

n

nn

n

n

n

n

n

n

b

x

a

x

a

x

a

b

x

a

x

a

x

a

b

x

a

x

a

x

a

...


.

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

,

...,

...


2

2

11

2

22

22

121

1

12

12

111

matritsa ko’rinishdaB

AX

=

kabi yozish mumkin, bunda.

...


,

...


,

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

2

12

1

21

2

2221

1

1211

÷÷

÷÷

÷

øö

çç

çç

ç

èæ

=

÷÷÷

÷

÷ø

ö

ççç

ç

çè

æ

=÷÷

÷

÷÷

ø

öçç

ç

çç

è

æ=

n

n

nn

n

n

n

n

b

b

b

B

x

x

x

X

a

a

a

a

a

a

a

a

a

A

Agar A maхsusmas matritsa, ya’ni

0

det


¹

A

 bo’lsa, u hоlda bu sistеmaning matritsa

shaklidagi yеchimi ushbu ko’rinishga ega bo’ladi:

.

1B

A

X

-

=E

A

A

AA

=

=-

-

11

 ekanini tеkshirish mumkin.

Masalan: Tenglamalar sistemasini matrisa usuli yordamida yechini.

ï

îï

í

ì=

+

--

=

-+

-

=+

-

56

4

59

4

25

3

2z

y

x

z

y

x

z

y

x

Yechish. Tenglamalar sistemasi yordamida matritsani tuzamiz23

÷

÷÷

ø

öç

ç

çè

æ

--

=

÷÷

÷

øö

ç

çç

è

æ=

÷

÷÷

ø

öç

ç

çè

æ

--

-

=5

9

5,

,

64

5

42

1

13

2

Bz

y

x

X

A

Ushbu matritsaning determinantini hisoblaymiz

;

56

1832

10

460

24

64

5

42

1

13

2

=+

-

--

+

=-

-

-=

D

Endi matritsaning algebraik to`ldiruvchilarini topamiz7

5

126

5

12

)

1(

14

)4

18

(6

4

13

)

1(

14

104

4

52

1

)1

(

26)

20

6(

6

54

1

)1

(

416

12

64

4

2)

1

(4

22

321

4

133

12

211

=

-=

-

==

+

--

=

--

-

=-

=

--

=

--

=

-=

+

-=

-

-=

-

=-

=

--

-

=A

A

A

A

A

7

34

2

13

2

)1

(

9)

1

8(

4

11

2

)1

(

102

12

42

1

3)

1

(7

)

158

(

45

3

2)

1

(6

33

532

4

315

23

=+

=

--

=

=-

-

-=

-

-=

=

-=

-

--

=

-=

+

--

=

--

-

=A

A

A

A

Teskari matritsani tuzamiz

÷

÷

÷ø

ö

çç

ç

èæ

-

--

-

=-

7

714

9

726

10

144

56

11

A

B

A

X

1

-=

 formulaga asosan noma`lumlarni topamiz

3

;

2;

1

,3

2

156

168


56

112


56

56

168112

56

561

35

6370

45

63130

50

12620

5

7)

9

()

7

()

5

(14

5

9)

9

(7

)

5(

26

510

)

9(

14

)5

(

45

9

57

7

149

7

2610

14

456

1

==

-

=÷

÷

÷ø

ö

çç

ç

èæ-

=

÷÷

÷

÷÷

÷

øö

ç

çç

ç

çç

è

æ-=

÷

÷÷

ø

öç

ç

çè

æ-

=÷

÷

÷ø

ö

çç

ç

èæ

+

++

-

+-

=

÷÷

÷

øö

ç

çç

è

æ×

+

-×

-

+-

×

-×

+

-×

+

-×

-

×+

-

×+

-

×-

=

÷÷

÷

øö

ç

çç

è

æ-

-

÷÷

÷

øö

ç

çç

è

æ-

-

--

=

÷÷

÷

øö

ç

çç

è

æ=

z

y

x

z

y

x

X

J: (-1;2;3)24

Misollar.Tenglamalar sistemasini yeching:

1.

î

íì

=

+=

+

42

3

32

y

x

y

x

2.

îí

ì

=-

=

-1

2

62

3

xx

y

x

3.

îí

ì

=+

=

+2

2

41

2

yx

y

x

4.

îí

ì

=-

=

-2

2

13

y

ax

y

ax

5.

()

(

)î

í

ì¹

=

--

=

-n

m

n

y

x

n

m

ny

mx

2

22

6.

îí

ì

=+

+

=+

+

03

2

50

2

23

z

y

x

z

y

x

7.

ïî

ï

íì

=

-=

+

=-

5

54

2

63

2

yx

y

x

y

x

8.

ïî

ï

íì

=

++

=

++

=

--

16

23

4

143

2

05

z

y

x

z

y

x

z

y

x

9.

ïî

ï

íì

=

--

=

+-

=

-+

0

50

6

07

z

y

x

z

y

x

z

y

x

10.


ï

î

ïí

ì

=+

-

=+

+

=-

+

02

3

22

8

43

z

y

x

z

y

x

z

y

x

Tenglamalar sistemasini Gauss usuli bilan yeching.

11.

ï

ïî

ï

ïí

ì

=+

+

=+

+

=+

+

=+

+

235

11

415

3

82

t

y

x

t

z

x

t

z

y

z

y

x

  12.


ï

ï

îï

ï

íì

=

+-

=

++

-

=-

-

=+

-

+6

2

32

16

36

2

62

3

zy

x

t

z

y

t

y

x

t

z

y

x

Tenglamalar sistemasini matritsa usuli bilan yeching.

13.

ï

îï

í

ì=

+

+=

+

+=

+

-3

2

56

4

212

3

zy

x

z

y

x

z

y

x

 14.


ï

î

ïí

ì

=+

-

=+

-

=+

+

010

11

40

4

32

0

zy

x

z

y

x

z

y

x

15.


ï

î

ïí

ì

=+

-

+=

+

-+

=

+-

0

43

4

05

4

52

3

2z

y

x

z

y

x

z

y

x

 17.


ï

î

ïí

ì

=+

-

=+

-

=+

-

25

3

34

2

13

4

2z

y

x

z

y

x

z

y

x

 18.


ï

î

ïí

ì

=+

-

-=

-

+=

+

-1

2

22

2

32

2

zy

x

z

y

x

z

y

x

20.


ï

î

ïí

ì

=+

+

=-

-

=+

+

64

3

12

5

32

z

y

x

z

y

x

z

y

x

 21.


ï

î

ïí

ì

=+

+

=+

-

=+

+

1710

2

54

4

92

4

3z

y

x

z

y

x

z

y

x

 22.


ï

î

ïí

ì

=+

-

=+

+

=+

-

32

2

33

0

32

z

y

x

z

y

x

z

y

x


Download 0.51 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling