O`zbekiston respublikasi oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligi “ “ m m


Download 0.51 Mb.
Pdf ko'rish
bet6/12
Sana09.03.2020
Hajmi0.51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

B

 nuqtalar berilgan. AB kesmani

2

:

3:

=

MBAM

 nisbatda

bo`luvchi M(x;y)  nuqta topilsin.

Yechish:


2

3

:=

=

MBAM

l

 bo`lganligi uchun formulaga asosan1

5

,2

5

,2

5

,1

1

35

,

12

=

=+

×

+-

=

x

;

4

5,

2

105

,

11

6

5,

1

1=

=

+×

+

=y

j: M(1;4)

®

®

ABa

 vektorning l o`q bo`yicha tashkil etuvchi (komponenti) deb, shu vektor

boshi va oxirining proeksiyalarini birlashtiruvchi

®

11

B

A

 vektorga aytiladi.

Fazoda nuqtaning hamda vektorning to`g`ri burchakli koordinatalari

®

®AB

a

 vektorning l o`q yo`nalishi bilan bir xil yoki bir xil emasligiga qarab,

”+” yoki ”-” ishora bilan olinadigan tashkil etuvchisining uzunligiga aytiladi.

®

®±

=

11

B

A

AB

pr

l

®

a

 vektorning l o`qqa proeksiyasi

1

a

 deb belgilanadi, yani:

1

aa

pr

l

=

®(

)

11

1

;;

z

y

x

A

 va


(

)

22

2

;;

z

y

x

B

 berilgan bo`lsa, u holda

®

AB

 vektorning koordinata

o`qlaridagi proeksiyalari quyidagilardan iborat:

ï

ïþ

ï

ïý

ü

-=

=

-=

=

-=

=

®®

®

12

1

21

2

zz

Z

AB

pr

y

y

Y

AB

pr

x

x

X

AB

pr

z

y

x

Proeksiyalarning asosiy xossalari:

a)

j

cos®

®

aa

pr

l

 yoki


j

cos


®

aa

l

33

Bunda


®

a

j

vektor bilan o`q orasidagi burchak;b)

®

®®

®

+=

÷

øö

ç

èæ +

b

pr

a

pr

b

a

pr

l

l

l

 yoki


l

l

l

b

a

b

a

pr

+

=÷

ø

öç

è

æ +®

®

;v)

®

®=

a

pr

a

pr

l

l

l

l yoki

l

l

a

a

pr

l

l=

®

.Masalan.

{

}5

;

2;

3

-=

®

a

va

{

}1

;

3;

2

-=

®

b

 vektorlar berilgan.

®

®b

a

2

 vektorning koordinatao`qlaridagi proeksiyalari topilsin.

Yechish:


( ) ( )

{

} {}

.

11;

7

;4

1

52

;

32

2

;2

3

22

-

=-

-

×-

-

×-

×

=-

®

®b

a

Fazodagi nuqtaning radius-vektori.

®

®

rOM

 radius-vektorning moduli yoki uzunligi ushbu:

2

2

2z

y

x

r

+

+=

®

formula bilan aniqlanadi.Masalan. M(5;-3;4) nuqtaning radius-vektorining uzunligi topilsin.

Yechish:


( )

.

25

50

43

5

22

2

==

+

-+

=

=®

®

rOM

Mavzu: Ikkita vektorning skalyar ko’paytmasi va uning xossalari. Ikki

vektorlar orasidagi burchak.

Ikkita


®

a

 va


®

b

 vektorning skalyar ko`paytmasi deb,

®

®

× ba

 ko`rinishda

belgilanuvchi va shu vektorlar uzunliklari  va ular orasidagi burchak kosinusi bilan

ko`paytmasiga teng bo`lgan songa aytiladi:

j

cos


×

×

=×

®

®®

®

ba

b

a

Skalyar ko`paytmaning asosiy xossalari:

a)

®

®®

®

×=

×

ab

b

a

(o`rin almashtirish qonuni);

b)

®

®®

®

®®

®

+×

=

÷ø

ö

çè

æ +


×

c

a

b

a

c

b

a

(taqsimot qonuni);

v)

( )


÷÷

÷

øö

çç

çè

æ

×=

÷

øö

ç

èæ

=

=×

®

®®

®

®®

b

a

b

a

a

b

a

l

ll

( guruhlash qonuni);

g) agar

0

=®

a

,yoki


0

=

®b

, yoki


®

®

ba

 bo`lsa,


0

=

×®

®

ba

bo`ladi ( vektorlarning

ortogonallik sharti);


34

d)

2®

®

®=

×

aa

a

 yoki


2

2

®®

aa

;

e)®

®

®®

®

®®

®

=×

=

×a

pr

b

b

pr

a

b

a

b

a

;

Koordinata o`qlari ortlarining skalyar ko`paytmasi:®

®

®®

®

®®

®

®®

®

®®

®

®®

®

++

=

++

=

=×

=

×=

×

==

=

kb

j

b

i

b

b

va

k

a

j

a

i

a

a

k

j

k

i

j

i

k

j

i

z

y

x

z

y

x

,

0,

0

,0

,

1,

1

,1

2

22

bektorlar berilgan bo`lsin. U holda:

;

z

z

y

y

x

x

b

a

b

a

b

a

b

a

+

+=

×

®®

2

22

2

2z

y

x

a

a

a

a

a

+

+=

=

®®

®

a

 va

®

b vektorlar orasidagi

j

 burchak ushbu formula bo`yicha hisoblanadi:.

cos


2

2

22

2

2z

y

x

z

y

x

z

z

y

y

x

x

b

b

b

a

a

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

+

+×

+

++

+

=×

×

=®

®

®®

j

®a

 va


®

b

 vektorlarning perpendikulyarlik sharti:

0

=

×®

®

ba

yoki


.

0

=+

+

zz

y

y

y

x

b

a

b

a

b

a

®

F

 kuch jisimni l vector yo`nalishida

®

BC

 masofaga ko`chirish natijasida

bajargan ish ushbu formula bilan hisoblanadi:

j

cos


×

×

=×

=

®®

®

®BC

F

BC

F

A

,

bundaj

- ko`chish yo`nalishi

®

®

Fva

l

 kuchning ta`sir etuvchi orasidagi burchak.

Masalan.:

k

i

bk

j

i

a

+

=+

+

=r

r

33

 vektorlarning skalyar ko`paytmasi topilsin.

4

3

11

3

03

1

1=

+

=×

+

×+

×

=+

+

=×

z

z

y

y

x

x

a

a

b

a

b

a

b

a

r

rMasalan:

k

j

i

b

ва

j

i

a

r

rr

r

rr

r

22

+

-=

+

-=

 vektorlar orasidagi burchak aniqlansin.

2

2

22

2

2cos

z

y

x

z

y

x

z

z

y

y

x

x

b

b

b

a

a

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

+

+×

+

++

+

=×

×

=r

r

rr

a

=2

1

23

3

92

2

1-

=

-=

×

--

35

0

1352

1

cos=

-

-=

a

aMasalan. ning qanday qiymatida

k

j

m

i

b

ва

k

j

i

m

a

r

rr

r

rr

r

74

4

3-

+

=+

+

=®

 vektorlar

perpendikulyar bo`ladi.

Yechish. Vektorlarning skalyar ko`paytmasini topamiz:

28

7

283

4

-=

-

×+

×

=+

+

=×

m

m

m

a

a

b

a

b

a

b

a

z

z

y

y

x

x

r

r;

®

®b

a

 bo`lsa,


0

=

×®

®

ba

 tengligidan 7m-28=0, m=4.

 j: 4.

Masalan.


Agar

®

®­

®

^=

=

ba

b

a

,

3,

2

 bo`lsa,÷

ø

öç

è

æ-

×

÷ø

ö

çè

æ

+®

®

®®

b

a

b

a

2

35

 ni hisoblang.

Yechish.

13

2740

3

103

6

510

2

35

2

22

2

=-

=

-=

-

+-

=

÷ø

ö

çè

æ

-×

÷

øö

ç

èæ

+

®®

®

®®

®

®®

®

®®

®

ba

b

b

a

b

a

a

b

a

b

a

.

Mavzu: Ikki vektorning vektor ko’paytmasi va uning xossalari. Uchlariningkoordinatalari berilgan uchburchakning yuzi.

a

r

 vektorningb

r

 vektorga vektor ko`paytmasi deb®

®

®´

=

ba

c

 ko`rinishda

belgilanuvchi va quyidagi shartlarni qanoatlantiruvhi

®

с

 vektorga aytiladi:

a)

®с

 vektor


®

a

 va


®

b

 vektorlarga perpendikulyar:

b)

®

с vektor uchidan qaralganda

®

a

 vektordan

®

b

 vektorga eng qisqa burilish soat mili

yo`nalishiga teskari yo`nalishda kyzatiladi(

®

a

,

®b

,

®с

 vektorning bunday

joylashuvining o`ng uchlik deyiladi);

v)

®с

 vektorning moduli

®

a

 va


®

b

 vektorlarga qurilgan parallelogramning S yuziga

teng, yani

j

sin®

®

®=

=

ba

S

c

 (

®a

j

 va®

b

 vektorlar orasidagi burchak).

Vektor ko`paytmaning asosiy xossalari:

a)

®®

®

®´

-

=´

a

b

b

a

;

b)÷

ø

öç

è

æ ´=

÷

øö

ç

èæ

´

=´

÷

øö

ç

èæ

®

®®

®

®®

b

a

b

a

b

a

l

ll

;


36

v)

®®

®

®®

®

®´

+

´=

÷

øö

ç

èæ +

´

ca

b

a

c

b

a

;

g) Agar®

®

= 0a

, yoki


®

®

= 0b

, yoki


®

®

ba//

bo`lsa, u holda

®

®

®=

´

0b

a

. Xususan

®

®

®=

´

0a

a

.

Koordinata o`qlari ortlauirning vektor ko`paytmasi:.

,

,.

0

,0

,

0®

®

®®

®

®®

®

®®

®

®®

®

®®

=

´=

´

=´

=

´=

´

=´

j

i

k

i

k

j

k

j

i

k

k

j

j

i

i

Agar


®

®

®®

®

®®

®

++

=

++

=

kb

j

b

i

b

b

k

a

j

a

i

a

a

z

y

x

z

y

x

Vektorlar koordinatalari bilan berilgan bo`lsa, u holda vektorlar ko`paytma


Download 0.51 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling