O`zbekiston respublikasi oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligi “ “ m m


Download 0.51 Mb.
Pdf ko'rish
bet9/12
Sana09.03.2020
Hajmi0.51 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

a

D

C

B

A

)

;)

;

4;

6

;3

,

3;

5

;1

,

2;

6

;4

,

2;

4

;5

-

--

-

25.(

) (


) (

) (


)

DBC

b

AC

va

AB

a

D

C

B

A

)

;)

;

3;

4

;2

,

2;

3

;5

,

4;

3

;6

,

;6

;

5;

3

--

-

-26.

(

) () (

) (


)

ACD

b

BD

va

BC

a

D

C

B

A

)

;)

;

5;

3

;;

4

,1

;

4;

6

,3

;

2;

2

,8

;

2;

4

--

-

--

27.


(

) (


) (

) (


)

BAD

b

CD

va

CA

a

D

C

B

A

)

;)

;

3;

2

;;

4

,1

;

4;

6

,3

;

5;

2

,;

4

;2

;

3-

-

--

28.


(

) (


) (

) ( )


CAB

b

DB

va

DA

a

D

C

B

A

)

;)

;

1;

3

;1

,

1;

4

;6

,

2;

3

;4

,

3;

4

;4

-

--

-


44

29.


(

) (


) (

) (


)

BCD

b

AD

va

AC

a

D

C

B

A

)

;)

;

7;

5

;;

6

,2

;

5;

3

,3

;

2;

4

,1

;

2;

2

--

-

-30.

(

) () (

) (


)

ACD

b

BD

va

BC

a

D

C

B

A

)

;)

;

3;

4

;5

,

1;

2

;1

,

2;

3

;6

,

3;

6

;3

-

--

-

-2-topshiriq.

  A,B va C nuqtalarning koordinatalari berilgan.

a)

®

a va

®

b

 vektorlar orasidagi burchak kosinusini;

b)

®®

ba

b

a vektorning

®

a

 vektor yo`nalishidagi proeksiyasini toping:

1.

() (

) (


)

.

2,

1

;4

,

32

,

4;

0

;4

,

1;

6

;7

,

1;

10

;9

=

=+

=

-=

-

-®

®

®®

®

®b

a

ACBC

b

AC

AB

a

C

B

A

2.

() (

) (


)

.

2,

1

;5

2

,3

3

,1

;

3;

0

,0

;

2;

1

,1

;

2;

0

=-

=

+=

-

=-

®

®®

®

®®

b

aBC

AB

b

BC

AC

a

C

B

A

3.

() (

) (


)

.

3,

2

;4

,

4,

1

;4

;

1,

2

;4

;

5,

8

;4

;

0=

-

=+

=

-=

-

--

®

®®

®

®®

b

aAB

AC

b

AC

AB

a

C

B

A

4.

() (

) (


)

.

3,

2

;5

6

,3

,

2;

1

;1

,

2;

3

;2

,

1;

0

;3

-

==

+

=-

=

--

®

®®

®

®®

b

aAC

BC

b

AB

BC

a

C

B

A

5.

() (

) (


)

.

3;

5

7,

2

4,

3

;3

;

1,

2

;1

;

5,

3

;1

;

4=

=

+=

-

=-

-

-®

®

®®

®

®b

a

BCAB

b

CB

AC

a

C

B

A

6.

() (

) (


)

.

2,

3

;6

,

43

,

2;

1

;0

,

2;

1

;3

,

1;

1

;4

=

=-

=

-=

-

®®

®

®®

®

ba

AC

BA

b

CA

BC

a

C

B

A

7.

() (

) (


)

.

5,

2

;2

5

2,

3

4,

3

;2

;

1,

2

;1

;

0,

5

;4

;

3=

-

=-

=

-=

-

--

-

®®

®

®®

®

ba

BA

CA

b

BC

AB

a

C

B

A

8.

() (

) (


)

.

2,

4

;5

2

,3

,

2;

2

;7

,

0;

0

;6

,

2;

5

;7

=

-=

+

=-

=

-®

®

®®

®

®b

a

ACCB

b

BC

AB

a

C

B

A

9.

() (

) (


)

.

1,

3

;5

5

,5

2

,2

;

3;

2

,1

;

3;

1

,3

;

7;

3

=-

=

-=

-

=-

-

--

-

-®

®

®®

®

®b

a

CBAC

b

AB

BC

a

C

B

A

10.


(

) (


) (

)

.6

,

5;

2

2,

3

,7

;

0;

2

,7

;

1;

3

,8

;

1;

2

==

-

=-

=

-®

®

®®

®

®b

a

ACCB

b

BC

AB

a

C

B

A

11.


(

) (


) (

)

.3

,

4;

5

2,

2

36

,

1;

1

;0

,

2;

1

;4

,

8;

1

;1

=

-=

+

=-

=

--

-

--

®

®®

®

®®

b

aAB

AC

b

AB

BC

a

C

B

A

45

12.


(

) (


) (

)

.6

,

3;

5

2,

4

3,

4

;3

;

0,

0

;1

;

3,

2

;4

;

2-

=

=+

=

-=

-

--

®

®®

®

®®

b

aCA

BC

b

AC

AB

a

C

B

A

13.


(

) (


) (

)

.3

,

5;

3

2,

2

4,

3

;3

;

1,

5

;1

;

2,

4

;1

;

1=

-

=+

=

-=

-

-®

®

®®

®

®b

a

ABAC

b

BC

AC

a

C

B

A

14.


(

) (


) (

)

.12

,

9;

3

2,

7

53

,

0;

2

;4

,

8;

2

;2

,

6;

2

;4

=

=+

=

-=

-

®®

®

®®

®

ba

BA

BC

b

AC

AB

a

C

B

A

15.


(

) (


) (

)

.6

,

7;

3

,6

,

3;

6

;9

,

0;

3

;6

,

0;

12

;15

=

-=

+

=-

=

--

-

®®

®

®®

®

ba

BC

AB

b

BC

AC

a

C

B

A

16.


(

) (


) (

)

.4

,

3;

3

,5

3

,2

;

8;

1

,4

;

6;

0

,2

;

5;

1

=-

=

+-

=

+=

-

--

-

--

®

®®

®

®®

b

aAB

AC

b

AB

BC

a

C

B

A

17.


(

) (


) (

)

.6

,

4;

3

4,

3

2,

4

;0

;

0,

3

;6

;

1,

5

;10

;

1-

=

=+

=

-=

-

--

-

-®

®

®®

®

®b

a

BCAB

b

AC

BC

a

C

B

A

18.


(

) (


) (

)

.8

,

3;

3

2,

4

,6

;

2;

3

,6

;

3;

2

,7

;

3;

3

=-

=

-=

-

=-

-

-®

®

®®

®

®b

a

BABC

b

AC

AB

a

C

B

A

19.


(

) (


) (

)

.1

,

4;

4

,3

5

,1

;

2;

1

,4

;

2;

5

,8

;

2;

2

=-

=

+=

-

=-

-

--

-

-®

®

®®

®

®b

a

ABCA

b

BC

AB

a

C

B

A

20.


(

) (


) (

)

.5

,

3;

4

2,

2

3,

2

;1

;

1,

6

;1

;

4,

4

;2

;

1-

=

=+

=

-=

-

--

®

®®

®

®®

b

aBC

AB

b

BC

CA

a

C

B

A

21.


(

) (


) (

)

.4

,

3;

3

2,

3

,3

;

3;

1

,1

;

5;

2

,4

;

1;

1

-=

=

-+

=

+=

-

-®

®

®®

®

®b

a

ABBC

b

AC

AB

a

C

B

A

22.


(

) (


) (

)

.6

,

2;

4

3,

3

2,

1

;1

;

4,

2

;1

;

3,

2

;1

;

0=

-

=-

=

-=

-

®®

®

®®

®

ba

AB

BC

b

BA

AC

a

C

B

A

23.


(

) (


) (

)

.8

,

2;

5

2,

6

3,

6

;4

;

2,

4

;2

;

0,

10

;8

;

6=

=

-=

+

=-

-

-®

®

®®

®

®b

a

BCAC

b

BC

AB

a

C

B

A

24.


(

) (


) (

)

.5

,

2;

4

6,

2

5,

3

;7

;

5,

0

;1

;

2,

2

;3

;

0=

-

=+

=

-=

-

--

-

-®

®

®®

®

®b

a

ACAB

b

CA

BC

a

C

B

A

25.


(

) (


) (

)

.4

,

3;

6

2,

4

8,

5

;3

;

1,

5

;2

;

0,

6

;4

;

1-

=

-=

-

=-

=

--

®

®®

®

®®

b

aAB

BC

b

AB

AC

a

C

B

A

26.


(

) (


) (

)

.1

,

2;

4

3,

3

23

,

4;

2

;0

,

1;

2

;4

,

3;

2

;1

=

=-

=

-=

-

--

-

®®

®

®®

®

ba

BC

AB

b

BC

AC

a

C

B

A

46

27.


(

) (


) (

)

.6

,

4;

,

3,

1

;2

;

3,

3

;4

;

6,

1

;1

;

1-

=

=+

=

-=

-

--

-

®®

®

®®

®

ba

BC

AC

b

BC

AB

a

C

B

A

28.


(

) (


) (

)

.6

,

2;

2

,3

2

,3

;

3;

1

,5

;

5;

2

,4

;

1;

1

=-

=

+=

-

=-

-

®®

®

®®

®

ba

BC

AB

b

BC

AC

a

C

B

A

29.


(

) (


) (

)

.4

,

6;

3

2,

4

3,

1

;1

;

0,

0

;2

;

1,

1

;2

;

3=

-

=+

=

-=

-

--

-

--

-

®®

®

®®

®

ba

BC

AC

b

BC

BC

a

C

B

A

30.


(

) (


) (

)

.3

,

5;

3

2,

,

1;

2

;3

,

0;

1

;2

,

3;

4

;5

=

-=

-

=+

=

--

-

®®

®

®®

®

ba

CA

AB

b

AC

BC

a

C

B

A

3-topshiriq.

Piramidaning  uchlari A,B,C,D berilgan.

a) Ko`rsatilgan yoq yuzini;b) piramidani l qirrasi va berilgan ikkita uchidan

o`tuvchi kesim yuzini; v) piramidani hajmini hisoblang:

1.

() (

) (


) (

)

.,

)

;)

1

;2

;

0,

1

;2

;

3,

0

;1

;

2,

3

;4

;

5C

va

B

AD

l

b

ABC

a

D

C

B

A

=

--

-

2.(

) (


) (

) (


)

.

,)

;

)1

;

0;

2

,1

;

2;

1

,2

;

2;

1

,2

;

1;

0

Cva

D

BA

l

b

BCD

a

D

C

B

A

=

--

3.

() (

) (


) (

)

.,

)

;)

1

;2

;

0,

1

;0

;

1,

2

;1

;

6,

3

;4

;

5D

va

A

CB

l

b

ACD

a

D

C

B

A

=

--

-

4.(

) (


) (

) (


)

.

,)

;

)3

;

10;

1

,2

;

3;

5

,6

;

0;

3

,1

;

1;

2

Bva

A

CD

l

b

ABD

a

D

C

B

A

=

--

-

--

-

5.(

) (


) (

) (


)

.

,)

;

)1

;

2;

4

,1

;

2;

4

,3

;

0;

1

,7

;

3;

1

Cva

A

BD

l

b

ABD

a

D

C

B

A

=

--

-

--

6.

() (

) (


) (

)

.,

)

;)

0

;3

;

1,

4

;1

;

2,

2

;1

;

5,

3

;1

;

4C

va

A

AC

l

b

BCD

a

D

C

B

A

=

--

-

-7.

(

) () (

) (


)

.

,)

;

)1

;

3;

0

,4

;

1;

2

,3

;

0;

1

,4

;

3;

5

Dva

C

AB

l

b

ACD

a

D

C

B

A

=

--

8.

()

(

) () (

)

.,

)

;)

2

;1

;

1,

0

;3

;

2,

3

;1

;

44

,

4;

7

;3

D

va

A

BC

l

b

ABD

a

D

C

B

A

=

--

-

--

-

9.(

) (


) (

) (


)

.

,)

;

)3

;

5;

6

,2

;

1;

4

,0

;

3;

1

,5

;

2;

8

Dva

C

BC

l

b

ABC

a

D

C

B

A

=

--

-

--

-

-10.

(

) () (

) (


)

.

,)

;

)2

;

4;

3

,5

;

6;

0

,1

;

3;

3

,3

;

10;

7

Cva

B

AD

l

b

BCD

a

D

C

B

A

=

--

-

--

-

-47

11.


(

) (


) (

) (


)

.

,)

;

)1

;

3;

6

,2

;

2;

1

,1

;

0;

1

,4

;

6;

3

Cva

A

BD

l

b

ACD

a

D

C

B

A

=

--

-

12.(

) (


) (

) (


)

.

,)

;

)4

;

2;

6

,2

;

3;

0

,10

;

5;

8

,5

;

2;

4

Dva

B

AC

l

b

ABD

a

D

C

B

A

=

--

-

--

13.


(

) ( ) (


) (

)

.,

)

;)

7

;2

;

4,

7

;1

;

2,

3

;1

;

1,

4

;2

;

1C

va

B

AD

l

b

ABC

a

D

C

B

A

=

--

-

14.(

) (


) (

) (


)

.

,)

;

)2

;

1;

4

,1

;

5;

2

,7

;

3;

2

,6

;

3;

6

Dva

C

AB

l

b

BCD

a

D

C

B

A

=

--

-

--

15.


(

) (


) (

) (


)

.

,)

;

)1

;

5;

2

,6

;

0;

3

,3

;

6;

3

,10

;

6;

7

Dva

A

CB

l

b

ACD

a

D

C

B

A

=

--

-

--

-

16.(

) (


) (

) (


)

.

,)

;

)0

;

1;

1

,2

;

3;

5

,1

;

5;

9

,1

;

6;

3

Bva

A

CD

l

b

ABD

a

D

C

B

A

=

--

-

--

-

-17.

(

) () (

) (


)

.

,)

;

)5

;

2;

0

,2

;

5;

0

,1

;

2;

4

,1

;

1;

1

Cva

A

BD

l

b

ABC

a

D

C

B

A

=

-18.

(

) () (

) (


)

.

,)

;

)2

;

1;

2

,1

;

2;

1

,5

;

0;

6

,10

;

9;

7

Dva

B

AC

l

b

BCD

a

D

C

B

A

=

--

-

--

19.


(

) (


) (

) (


)

.

,)

;

)2

;

0;

4

,1

;

7;

1

,4

;

8;

4

,1

;

4;

6

Dva

C

AB

l

b

ACD

a

D

C

B

A

=

--

-

--

-

20.(

) (


) (

) (


)

.

,)

;

)14

;

4;

5

,5

;

3;

2

,2

;

6;

3

,2

;

2;

1

Dva

A

CB

l

b

ABD

a

D

C

B

A

=

--

-

--

-

-21.

(

) () (

) (


)

.

,)

;

)1

;

2;

0

,3

;

0;

3

,5

;

2;

6

,8

;

4;

9

Bva

A

CD

l

b

ABC

a

D

C

B

A

=

--

22.


(

) (


) (

) (


)

.

,)

;

)2

;

1;

2

,1

;

2;

1

,3

;

2;

1

,4

;

2;

5

Cva

B

AD

l

b

BCD

a

D

C

B

A

=

--

-

23.(

) (


) (

) (


)

.

,)

;

)1

;

1;

2

,1

;

1;

3

,2

;

2;

4

,1

;

0;

2

Cva

A

BD

l

b

ACD

a

D

C

B

A

=

--

-

-24.

(

) () (

) (


)

.

,)

;

)2

;

3;

1

,4

;

1;

2

,;

6

;3

;

7,

7

;5

;

3D

va

B

AC

l

b

ABD

a

D

C

B

A

=

--

25.


(

) (


) (

) (


)

.

,)

;

)1

;

1;

1

,1

;

3;

2

,3

;

2;

1

,5

;

9;

8

Cva

B

AD

l

b

ABD

a

D

C

B

A

=

--

26.


(

) (


) (

) (


)

.

,)

;

)1

;

5;

7

,3

;

6;

3

,2

;

7;

3

,4

;

8;

12

Dva

C

AB

l

b

BCD

a

D

C

B

A

=

--

-

--

27.


(

) (


) (

) (


)

.

,)

;

)3

;

4;

7

,1

;

5;

4

,5

;

2;

0

,2

;

5;

4

Dva

A

CB

l

b

ACD

a

D

C

B

A

=

--

-

--

48

28.


(

) (


) (

) (


)

.

,)

;

)1

;

2;

3

,4

;

1;

0

,2

;

1;

2

,3

;

4;

5

Dva

A

CD

l

b

ABD

a

D

C

B

A

=

--

-

-29.

(

) () (

) (


)

.

,)

;

)4

;

1;

3

,2

;

1;

0

,0

;

5;

1

,8

;

2;

6

Cva

A

BD

l

b

ABC

a

D

C

B

A

=

--

-

-30.

(

) () (

) (


)

.

,)

;

)1

;

1;

1

,2

;

0;

3

,2

;

1;

1

,2

;

2;

4

Dva

B

AC

l

b

BCD

a

D

C

B

A

=

--

-

--

TESTLAR


1.

l

.60

)

,(

,

3,

4

0=

=

=®

Ù

®®

®

ba

b

a

 ning qanday qiymatida

®

®

®^

+

ab

a

)

(l

 bo’ladi?

A)

3

22

B)

32

2

-  C)

3

21

D) 1


E) –1

2.

{}

{

}3

;

5;

2

,4

;

3;

2

--

=

=®

®

ba

vektorlar berilgan .

®

a

+

®b

=?

A) {0;8;1}B) {0;7;1} C) {0;8;-1}

D) {1;8;1}

E) {0;-8;1}

3.

{}

4

;3

;

2=

®

a

 va

{

}3

;

5;

2

--

=

®b

vektorlarni skalyar ko’paytiring.

A) 0

B) 1  C) -1D) 2

E) –2


4.

{

}2

;

4;

3

--

=

®a

vektorni 3 ga ko’paytiring va uzunligini toping.

A)

29

B)260

  C)


226

D)

261E)

262


5. B(4;2;0) nuqta

{

}1

;

3;

2

--

=

®a

 vektorning oxiri bo’lsa, bu vektor boshining

koordinatalarini toping.

A) (6;-1;-1)  

B) (6;1;-1)  C) (-6;-1;1)    

D) (-6;-1;-1)

 E) (6;-1;1)

6.

{ }1

;

0=

®

a

 va

{ }


1

;

2=

®

b

 vektorlar berilgan. x ning qanday qiymatlarida

®

®a

x

b

vektor


®

b

 vektorga perpendikulyar bo’ladi?

A) 2

B) -2  C) 5D) –5

E) 0


7.

}

2;

2

;1

{

=®

a

 vektorning birlik vektori toping.

A) (6;-1;-1)

B) (6;1;-1)   C) (-6;-1;1)

D) (-6;-1;-1)

E) (6;-1;1)

8.

{

}{

}

{}

6

;4

;

5,

4

;2

;

1,

1

;3

;

2-

=

-=

-

=®

®

®c

b

a

 vektorlarga qurilgan parallelepipedning

hajmini toping.

A) 53


B) 54

C) 55


D) 56

E) 58


9.

0

60)

,

(,

3

,4

=

==

®

Ù®

®

®b

a

b

a

.

l ning qanday qiymatida (

®

®®

^

-b

b

a

)

2l

 bo’ladi ?49

A)

34

B)

43

C)

43

-

D) 1.E) –1

10.


®

a

 va


®

b

nokollinear vektorlar berilgan.

3

=

=®

®

ba

 bo’lsa, (

)

®

®b

a

 bilan


(

®

®b

a

) vektorlar orasidagi burchakni toping.

A) 30

o

B) 45o

C) 60


o

D) 90


o

E) 120


o

11.


®

a

 va


®

b

nokollinear vektorlar berilgan.

2

=

=®

®

ba

 bo’lsa, (

)

®

®b

a

 bilan (


®

®

ba

)

vektorlar qanday burchak tashkil etadi?A) 30

o

B) 45o

C) 60


o

D) 90


o

E) 120


o

12.


}

2

;0

{

-=

®

b

 va

}

4;

3

{-

=

®c

 vektorlar berilgan.

®

®

®-

=

cb

a

2

3 vektorning

koordinatalarini toping.

A) (6;-11)

B) (6;-1)   C) (-6;-14)

D) (-6;14)

E) (6;-14)

13.

}

3;

2

{-

=

®a

 va


}

3

;2

{

--

=

®b

 vektorlar berilgan.

®

®

®-

=

ba

m

2

 vektorningkoordinatalarini toping.

A) (6;3)


B) (6;-3)   C) (-6;3)

D) (-6;-3)

E) (6;-4)

14. Agar


}

3

;2

;

1{

=

®a

 va


}

9

;2

;

4{

-

=®

b

 bo’lsa,


®

®

®+

=

ba

c

 vektorning uzunligini toping.

A) 10

B) 11


C) 12

D) 13


E) 14

15. Agar


}

1

;2

;

6{

=

®a

 va


}

2

;1

;

0{

-

=®

b

  bo’lsa,

®

®

®-

=

ba

c

2

 vektorning uzunliginitoping.

A) 9


B) 10

C) 11


D) 12

E) 13.


16. B(0;4;2) nuqta

}

1;

3

;2

{

-=

®

a

 vektorning oxiri bo’lsa, bu vektor boshining

koordinatalarini toping.

A) (2;-7;-1)

B) (2;7;-1)

C) (-2;7;1)   D) (-2;-7;-1)

E) (-2;-7;1)

16. N(2;0;4) nuqta

}

3;

2

;1

{

-=

®

с

 vektorning oxiri bo’lsa, bu vektor boshining

koordinatalarini toping.

A) (1;-2;-1)

B) (1;2;1).  C) (1;2;-1)

D) (-1;-2;-1)

E) (-1;2;1)

17. A(x;0;0) nuqta B(0;1;2) va C(3;1;0) nuqtalardan teng uzoqlikda bo’lsa, x ni

toping.


50

A)

54

B)

53

C)

53

-

D)6

5

E) –6

5

18.}

4

;3

;

2{

-

=®

a

va

}1

;

3;

2

{-

-

=®

b

 vektorlarning skalyar ko’paytmesini toping.

A) 9

B) 10


C) 11

D) 12


E) 13

19.


}

3

;5

;

1{

-

=®

m

 va


};

4

;2

;

2{

-

=®

n

 vektorlarning skalyar ko’paytmesini toping.

A) -2

B) 0


C) -1

D) 2


E) 1

20.


}

2

;4

;

0{

-

=®

e

va

};3

;

2;

2

{-

=

®k

 vektorlarning skalyar ko’paytmesini toping.

A) -2

B) 0


C) -1

D) 2


E) 1

21.


}

5

;2

{

=®

a

 va


};

3

;7

{

--

=

®b

vektorlar orasidagi burchakni toping.

A) 30

o

B) 45o

C) 60


o

D) 90


o

E) 135


o

22.


}

0

;1

{

=®

c

 va


};

1

;1

{

-=

®

d

 vektorlar orasidagi burchakni toping.

A) 30


o

B) 45


o

C) 60


o

D) 90


o

E) 135


o

23.


}

3

;5

{

-=

®

m

 va

};

1;

4

{=

®

n

 vektorlar orasidagi burchakni toping.

A) 30


o

B) 45


o

C) 60


o

D) 90


o

E) 150


o

24. Agar


137

a

=

®,

20

b

a

=

+®

®

 va2

9

b

a

=

-®

®

 bo`lsa,®

b

ni toping.

A)

2

8

  B) 15

C)

2

7

  D) 12

 E)

3

7

25. m ning qanday qiymatida

{

}

2;

;

1-

=

®m

a

 va


{

}

8;

3

;-

=

®m

b

 vektorlar perpendikulyar

bo’ladi?

A) 4


B) –2

 C) 2


 D) –4

E) 3


26. B(4;2;0) nuqta

{

}1

;

3;

2

--

=

®a

 vektorning oxiri bo’lsa, bu vektor boshining

koordinatalarini toping.

A) (0;-1;1)

B) (-6;-1;1)

C) (-6;1;1) D) (6;-1;-1)

E) (6;1;1)

27.


l

.

60)

,

(,

3

,4

0

==

=

®Ù

®

®®

b

a

b

a

 ning qanday qiymatida

®

®

®^

+

ab

a

)

(l

 bo’ladi?

A)

3

22

B)

32

2

-  C)

3

21

D) 1


E) –1

28.


{

}

{}

3

;5

;

2,

4

;3

;

2-

-

==

®

®b

a

vektorlar berilgan .

®

a

+

®b

=?

A) {0;8;1}B) {0;7;1}   C) {0;8;-1}

D) {1;8;1}

E) {0;-8;1}


51

29.


{

}

4;

3

;2

=

®a

 va


{

}

3;

5

;2

-

-=

®

b

vektorlarni skalyar ko’paytiring.

A) 0


B) 1   C) -1

D) 2


E) –2

30.


{

}

2;

4

;3

-

-=

®

a

vektorni 3 ga ko’paytiring va uzunligini toping.

 A)


29

B)

260  C)

226


D)

261


E)

262


31. B(4;2;0) nuqta

{

}1

;

3;

2

--

=

®a

 vektorning oxiri bo’lsa, bu vektor boshining

koordinatalarini toping.

A) (6;-1;-1)   

B) (6;1;-1)   C) (-6;-1;1)    D) (-6;-1;-1)

 E) (6;-1;1)

32.

{ }


1

;

0=

®

a

 va

{ }


1

;

2=

®

b

 vektorlar berilgan. x ning qanday qiymatlarida

®

®a

x

b

vektor


®

b

 vektorga perpendikulyar bo’ladi?

A) 2

B) -2  C) 5D) –5

E) 0


33.

}

2;

2

;1

{

=®

a

 vektorning birlik vektorini toping.

A) (6;-1;-1)

B) (6;1;-1)   C) (-6;-1;1)

D) (-6;-1;-1)

E) (6;-1;1)

34.

{

}{

}

{}

6

;4

;

5,

4

;2

;

1,

1

;3

;

2-

=

-=

-

=®

®

®c

b

a

 vektorlarga qurulgan parallelepipedning

hajmini toping.

A) 53


B) 54

C) 55


D) 56

E) 58


35.

0

60)

,

(,

3

,4

=

==

®

Ù®

®

®b

a

b

a

.

l ning qanday qiymatida (

®

®®

^

-b

b

a

)

2l

 bo’ladi ?

A)

3

4B)

4

3C)

4

3-

D) 1


E) –1

36.


®

a

 va


®

b

nokollinear vektorlar berilgan.

3

=

=®

®

ba

  bo’lsa,  (

)

®

®b

a

  bilan  (

®

®

ba

)

vektorlar orasidagi burchakni toping.A) 30

o

B) 45o

C) 60


o

D) 90


o

E) 120


o

37.


®

a

 va


®

b

nokollinear vektorlar berilgan.

2

=

=®

®

ba

 bo’lsa, (

)

®

®b

a

 bilan (


®

®

ba

)

vektorlar qanday burchak tashkil etadi?A) 30

o

B) 45o

C) 60


o

D) 90


o

E) 120


o

38.


}

2

;0

{

-=

®

b

 va

}

4;

3

{-

=

®c

 vektorlar berilgan.

®

®

®-

=

cb

a

2

3 vektorning

koordinatalarini toping.52

A) (6;-11)

B) (6;-1)   C) (-6;-14)

D) (-6;14)

E) (6;-14)

39. Agar


}

1

;2

;

6{

=

®a

 va


}

2

;1

;

0{

-

=®

b

  bo’lsa,

®

®

®-

=

ba

c

2

 vektorning uzunligini toping.A) 9

B) 10


C) 11

D) 12


E) 13.

40. B(0;4;2) nuqta

}

1

;3

;

2{

-

=®

a

 vektorning oxiri bo’lsa, bu vektor boshining

koordinatalarini toping.

A) (2;-7;-1)

B) (2;7;-1)  C) (-2;7;1)  D) (-2;-7;-1)

E) (-2;-7;1)

41. N(2;0;4) nuqta

}

3;

2

;1

{

-=

®

с

 vektorning oxiri bo’lsa, bu vektor boshining

koordinatalarini toping.

A) (1;-2;-1)  B) (1;2;1   C) (1;2;-1).

D) (-1;-2;-1)

E) (-1;2;1)

42.


}

4

;3

;

2{

-

=®

a

va

}1

;

3;

2

{-

-

=®

b

 vektorlarning skalyar ko’paytmesini toping.

A) 9

B) 10


C) 11

D) 12


E) 13

43.


}

3

;5

;

1{

-

=®

m

 va


};

4

;2

;

2{

-

=®

n

 vektorlarning skalyar ko’paytmasini toping.

A) -2

B) 0


C) -1

D) 2


E) 1

44.


}

2

;4

;

0{

-

=®

e

 va


};

3

;2

;

2{

-

=®

k

 vektorlarning skalyar ko’paytmasini toping.

A) -2

B) 0


C) -1

D) 2


E) 1

45.


}

5

;2

{

=®

a

 va


};

3

;7

{

--

=

®b

 vektorlar orasidagi burchakni toping.

A) 30

o

B) 45o

C) 60


o

D) 90


o

E) 135


o


Download 0.51 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling