O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti samdu qoshidagi 2-son akademik litseyi


-mavzu:  G‘arbiy Yevropa davlatlatlari XIX


Download 1.69 Mb.
Pdf ko'rish
bet12/17
Sana06.04.2020
Hajmi1.69 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

2-mavzu: 
G‘arbiy Yevropa davlatlatlari XIX 
asr oxiri va XX asr boshlarida  
 
1.  Qachondan  boshlab  Fransiya  imperatori 
Napaleon III mavqeyiga putur yetdi? 
A) XIX asrning 40-yillari 
o‘rtalaridan 
B) XIX asrning 50-yillari boshlaridan 
C) XIX asrning 60-yillari ikkinchi yarmidan 
D) XIX asrning 80-yillari ikkinchi yarmidan 
 
2.  Fransiya  hukmron  doiralari  …  Buyuk 
Britaniya 
– Fransiya savdo shartnomasidan ham 
norozi edi. 
A) 1852-yildagi 
B) 1860-yildagi 
C) 1867-yildagi 
D) 1872-yildagi 
 
3. Fransiya 
– Prussiya urushining boshlanishiga 
nima bahona b
o‘ldi? 
A) Fransiyani Germaniyaning birlashishiga 
qarshiligi 
B) Prussiyani Italiya hududiga bostirib kirishi 
C) Ispaniya taxtiga kimni 
o‘tqazish masalasi 
D) Prussiyani Fransiya chegaralarini buzib 
o‘tishi 
 
4. Qachon Ispaniyada inqilob yuz berdi? 
A) 1864-yilda   
B) 1866-yilda 
C) 1862-yilda   
D) 1868-yilda 
 
5.  Qachon  Fransiya  Prussiyaga  qarshi  urush 
e
’lon qildi? 
A) 1870-yil 17-iyulda   
B) 1870-yil 27-sentabrda 
C) 1870-yil 7-mayda   
D) 1870-yil 17-avgustda 
 
6.  Qachon  tarkibida  Napaleon  III  ham  b
o‘lgan 
Fransiya  q
o‘shinlari  Sedan  qal’asi  yonida 
qurshab olindi? 
A) 1870-yil 10-avgust kuni 
 
B) 1870-yil 27-avgust kuni 
C) 1870-yil 1-sentabr kuni 
D) 1870-yil 17-sentabr kuni 
7.  Fransiya 
–  Prussiya  urushida  Fransiya 
q
o‘shini  nemislarning  qancha  qo‘shini  orasidan 
qurshovni yorib 
o‘ta olmadi? 
A) 80 ming kishilik 
 B) 120 ming kishilik 
C) 140 ming kishilik   D) 160 ming kishilik 
 
8.  Ispaniyada  1868-yilda  yuz  bergan  inqilob 
vaqtida  qirolicha  Izabella  II  qayerga  qochib 
ketishga majbur b
o‘ladi? 
A) Germaniyaga 
B) Fransiyaga 
C) Angliyaga   
D) Rossiyaga 
 
9.  Noiloj  qolgan  Napaleon  III  2-sentabr  kuni  oq 
bayroq k
o‘tarishga buyruq berishga, … Prussiya 
qiroliga j
o‘natishga majbur bo‘ldi. 
A) Fransiyaning ma
g‘lubiyati to‘g‘risidagi aktni 
B) Fransiyaning bayro
g‘ini 
C) 
o‘zning qilichini  
D)  5  mlrd  frank  miqdorida  kontributsiya  t
o‘lash 
haqidagi aktni 
 
10. Fransiyaning qancha kishilik ikkinchi q
o‘shini 
ham Mets qal
’asida qurshovga tushib qoldi? 
A) 60 ming kishilik 
B) 75 ming kishilik 
C) 85 ming kishilik 
D) 100 ming kishilik 
 
11.  “Depesha”  so‘zining  ma’nosini  quyidagi 
qaysi ibora ifodalaydi? 
A) ishonchsiz xabar  B) shoshilinch xabar 
C) b
o‘hton xabar 
D) tahqirlovchi xabar 
 
12.  Vaterlo  qishlo
g‘i  hozirgi  qaysi  davlat 
hududida joylashgan? 
A) Fransiya 
 
B) Germaniya 
C) Shvetsiya   
D) Belgiya 
 
13.  Qachon  ma
g‘lubiyat  haqidagi  xabarni 
eshitgan Parij aholisi q
o‘zg‘olon ko‘tardi? 
A) 1870-yilning 20-iyunida 
B) 1870-yilning 27-avgustida 
C) 1870-yilning 3-sentabrida 
D) 1870-yilning 17-sentabrida 
 
14.  Fransiyaning  Qonun  chiqaruvchi  Korpusi 
kim  boshchiligida  Muvaqqat  milliy-mudofaa 
hukumatini tuzdi? 
A) Bosh vazir Tyer 
 B) general Troshyu 
C) general Makoshyu  D) Napalon III 
 
15.  Qachon  Parij  Prussiya  q
o‘shini  tomonidan 
qurshab  olindi  va  Muvaqqat  hukumat  noiloj 
taslim b
o‘ldi? 

 
98 
A) 4-sentabr kuni 
B) 16-sentabr kuni 
C) 19-sentabr kuni 
D) 26-sentabr kuni 
 
16.  Urushdagi 
g‘alaba  Prussiyaga  qanday 
imkonni berdi? 
A) Fransiya tovarlarini sotish va 5 ming frank     
     kontributsiya undirish imkonini 
B) 
o‘z qo‘l ostida butun Germaniyani yagona   
    davlatga birlashtirish imkonini 
C) Yevropa territoriyasida 
o‘z hukmronligini  
     
o‘rnatish imkonini 
D) Dengizda 
o‘z kemalarini emin-erkin suzish  
     imkonini 
 
17.  …  Fransiyada  Milliy  Majlisga  shoshilinch 
saylov 
o‘tkazildi  va  Tyer  boshchiligida  yangi 
hukumat tuzildi? 
A) 1871-yil yanvar oyida 
B) 1871-yil fevral oyida 
C) 1871-yil mart oyida  
D) 1871-yil may oyida 
 
18.  Fransiyaning  Versal  saroyida  Germaniya 
– 
imperiya,  Prussiya  qiroli  Vilgelm  I  esa 
Germaniya imperatori  deb  e
’lon qilingan vaqtda 
imperiya kansleri lavozimini kim egallagan edi? 
A) general Troshyu 
 B) Otto fon Bismark 
C) q
o‘mondon Nivel   D) monarx V.Kapp 
 
19. Tyer boshchiligidagi hukumat qanday 
shartnomani imzolashga muvaffaq b
o‘ldi? 
A) ishchilarni maoshini oshirish t
o‘g‘risidagi  
B) Milliy gvardiyani qurolsizlantirish  
    shartnomasini 
C) Fransiya 
– Germaniya tinchlik shartnomasini 
D) Vilgelm I ni Germaniya imperatori deb tan   
     olish haqidagi shartnomani 
 
20.  Qachon  Fransiya  hukumati  q
o‘shinlari Milliy 
gvardiyaga hujum qildi? 
A) 8-mart kuni erta tongda 
B) 18-mart kuni kechasi 
C) 28-mart kuni kunduzi 
D) 8-may kuni kechasi 
 
21. Qachon Parij Kommunasiga saylov 
o‘tkazlidi? 
A) 18-mart kuni 
 
B) 20-mart kuni 
C) 23-mart kuni 
 
D) 26-mart kuni 
22.  Kommuna  Kengashi 
o‘z  a’zolaridan  nechta 
komissiya (vazirlik) tashkil etdi? 
A) 6 ta      B) 8 ta     C) 10 ta     D) 12 ta 
 
23. Parij Kommunasi quyidagi qaysi ijtimoiy-
iqtisodiy tadbirlarni amalga oshirdi? 
1. Majburiy va bepul ta
’limni joriy etdi;  
2. Egalari tashlab ketgan korxonalar shu 
korxona ishchilariga topshirildi 
3. Cherkov davlatdan, maktab cherkovdan  
    ajratildi 
4. Mehnatkashlarning uy-joy haqini t
o‘lash  
    muddatlari kechiktirildi 
5. Parijdan qochib ketgan Tyer hukumatini ta
’qib    
    qildi 
6. Ishsizlarni ish bilan ta
’minlash idorasi tuzildi 
7. Xususiy mulk b
o‘lib kelgan temiryo‘l 
idoralarini Kommuna 
o‘z ixtiyoroga oldi va 
ishlab chiqarish ustidan nazorat 
o‘rnatdi 
A) 1,3,4,5,6,7   
B) 1,2,4,5,6,7 
C) 2,3,4,5,6,7   
D) 1,2,3,4,6,7 
 
24.  Kommunani  tor-mor  etishda  qaysi  davlat 
Tyer hukumatiga yordam berdi? 
A) Buyuk Britaniya 
B) Germaniya 
C) AQSh 
 
D) Rossiya 
 
25. Bismark qancha fransuz askar va zobitlarini 
asirlikdan  b
o‘shatib,  ularni  Tyer  hukumati 
ixtiyoriga yubordi? 
A) 30 ming 
 
B) 35 ming 
 
C) 40 ming  
 
D) 50 ming 
 
26.  Asirga  olingan  qancha  kommunachi  otib 
tashlandi? 
A) 20 mingdan ziyod   B) 30 mingga yaqin 
C) 40 mingga yaqin   D) 45 ming atrofida 
 
27.  Parij  Kommunasi  tor-mor  etilishi  natijasida 
qancha kommunachi qamoqqa olindi? 
A) 30 mingga yaqin  B) 40 mingdan ziyod 
C) 50 mingga yaqin  D) 60 ming atrofida 
 
28.  1871-yil  10-
may  kuni  Germaniyaning  … 
shahrida  Fransiya-Germaniya  sulh  shartnomasi 
imzolandi. 
A) Berlin 
 
B) Myunxen 
C) Bavariya 
 
D) Frankfurt 
 
29.  Fransiya-Germaniya  sulh  shartnomasiga 
k
o‘ra … 
A) Fransiya Germaniyaga Reynning 
o‘ng   
     qir
g‘og‘ini berdi 
B) Fransiya Germaniyaga 5 mlrd tovon  
     t
o‘laydigan bo‘ldi 

 
99 
C) Germaniya Fransiya territoriyasida q
o‘shin  
     saqlaydigan b
o‘ldi 
D) 100 yilgacha urushmaslikka kelishdi 
 
30. 1871-yil 10-may kuni Germaniya 
– Fransiya 
o‘rtasidagi  sulh  shartnomasiga  ko‘ra  Fransiya 
qanday shartlarni bajarishi kerak edi? 
1. Fransiyaning Elzas va Lotaringia viloyatlari  
    Germaniyaga berilishi kerak edi 
2. Fransiya Germaniyaga 5 mlrd frank tovon  
    t
o‘laydigan bo‘ldi 
3. Tovon t
o‘lanib bo‘lguncha, Germaniya o‘z  
    qurolli kuchlarining bir qismini Fransiya    
    hududida saqlab turadigan b
o‘ldi 
4. Fransiya Germaniyaga asirga tushgan 40       
    ming askari uchun tovon t
o‘laydigan bo‘ldi 
5. Fransiya 20 yilga dengizga kemalarini       
    chiqarmaslik majburiyatini oldi 
A) 1,3,5  
 
B) 2,3,5  
C) 1,2,3  
 
D) 3,4,5 
 
31. Fransiya urushdan qancha zarar k
o‘rdi? 
A) 5 mlrd frank   
B) 8 mlrd frank 
C) 11 mlrd frank 
D) 13 mlrd frank 
 
32.  Qachonga  kelib  Fransiya  Germaniyaga 
tovon t
o‘lab bo‘ldi? 
A) 1873-yilda   
B) 1874-yilda 
C) 1875-yilda   
D) 1876-yilda 
 
33. 1875-
yil Fransiyada… 
A) Germaniyaga tovon puli t
o‘lab bo‘lindi 
B) Uchinchi Respublika Konstitutsiyasi qabul  
     qilindi 
C) Milliy Majlis tuzildi 
D) Ikki palatali parlament tuzildi 
 
34.  Quyidagi  qaysi  q
o‘shiq  Fransiyaning 
madhiyasi deb e
’lon qilindi? 
A) “Salomeya”   
B) “Marselyeza” 
C) “Gullar qo‘shig‘i”  D) “Ozod Fransiya” 
 
35.  Quyidagi  qaysi  kun  fransuz  xalqining  Milliy 
bayram kuni deb e
’lon qilindi? 
A) 14-iyun 
 
B) 14-iyul 
 
C) 14-avgust   
D) 14-sentabr 
36.  Qachon  Fransiyada  ta
’lim  to‘g‘risida  qonun 
qabul qilindi? 
A) 1879-1880-yillarda    B) 1880-1881-yillar 
C) 1881-1882-yillarda    D) 1882-1883-yillarda 
 
37. XIX asrning 80-yillari boshida qabul qilingan 
ta
’lim  to‘g‘risidagi  qonunga  ko‘ra  Fransiyada 
necha  yoshgacha  b
o‘lgan  bolalar  uchun 
majburiy bepul ta
’lim joriy etildi? 
A) 10 yoshgacha 
B) 13 yoshgacha 
C) 11 yoshgacha 
D) 14 yoshgacha 
 
38. 
Qachon 
Fransiyada 
kasaba 
uyushmalarining  erkin  faoliyatiga  hamda  ish 
tashlashga ruxsat etuvchi qonun qabul qilindi? 
A) 1880-yilda   
B) 1882-yilda 
C)1884-yilda   
D) 1886-yilda 
 
39.  Fransiyada  majburiy  ta
’lim  dasturida  o‘g‘il 
bolalar  uchun  qaysi  predmet  majburiy  deb 
belgilandi? 
A) matematika  
B) yengil atletika 
C) geografiya   
D) gimnastika 
 
40.  Qachon  Senatga  b
o‘lgan  saylovlarda 
respublikachilar q
o‘li baland keldi? 
A) 1874-yilgi   
B) 1876-yilgi 
C) 1878-yilgi   
D) 1880-yilgi 
 
41.  Fransiyada  anarxistlarning  terrori  natijasida 
qachon  mamlakat  prezidenti  Sadi  Karno  ham 
o‘ldirildi? 
A) 1890-yilda   
B) 1892-yilda 
C) 1894-yilda   
D) 1896-yilda 
 
42. Qachon A.Dreyfus t
o‘la oqlandi? 
A) 1903-yilda   
B) 1905-yilda 
C) 1904-yilda   
D) 1906-yilda 
 
43. 1913-yilda Fransiya nima b
o‘yicha AQSh va 
Germaniyani ortda qoldirdi? 
A) temir rudasi qazib chiqarish b
o‘yicha  
B) 
g‘alla yetishtirish bo‘yicha 
C) kauchuk ishlab chiqarish b
o‘yicha 
D) harbiy kemalar ishlab chiqarish b
o‘yicha 
 
44.  XIX  asr  oxiri  XX  asr  boshlarida  Fransiya 
sanoatida  ishlayotgan  aholining  soni  qancha 
foizga yetdi? 
A) 36 foizga   
B) 42 foizga 
C) 48 foizga   
D) 53 foizga 
 
45.  XX  asr  boshlarida  Fransiya  chetga  capital 
chiqarish b
o‘yicha qaysi davlatdan so‘ng ikkinchi 
o‘ringa chiqdi? 
A) AQSh dan   
B) Rossiyadan 
C) Yaponiyadan 
D) Buyuk Britaniyadan 

 
100 
 
46.  XX  asr  boshlarida  Fransiya  aholisining 
necha foizi qishloq x
o‘jaligida band edi? 
A) 35 foizi   B) 40 foizi    C) 46 foizi  D) 52 foizi 
 
47.  XIX  asr  oxiri  XX  asr  boshlarida  Fransiya 
eksportida  qaysi  mahsulot  birinchi 
o‘rinni 
egalladi? 
A) vino  
 
B) ip-gazlama   
C) shoyi gazlama 
D) jun 
  
48.  1914-yilga  kelganda  Fransiya  quyidagi 
mamlakatlarga qanchadan capital chiqardi? 
1. Rossiya 
2. Buyuk Britaniya 
3. AQSh 
4. Janubiy Afrika 
a) 5 mlrd b) 6 mlrd 
c) 13 mlrd d) 5 mlrd 
A) 1-a; 2-b; 3-d; 4-c  B) 1-c; 2-a; 3-d; 4-b 
C) 1-b; 2-a; 3-c; 4-d  D) 1-d; 2-c; 3-a; 4-b 
 
49.  Quyidagi  partiyalardan  qay  biri  1880-yilda 
tuzildi? 
A) Milliy tiklanish partiyasi 
B) Liberal demokratik partiyasi 
C) Konservativlar partiyasi 
D) “Fransiya ishchi partiyasi”  
 
50. XX asr boshalrida Fransiya eksportida shoyi 
gazlama nechanchi 
o‘rinda turardi? 
A) birinchi  
 
B) ikkinchi  
C) uchinchi    
D) t
o‘rtinchi 
 
51.  XIX  asr  oxiri  XX  asr  boshlarida  Fransiya 
eksportida  t
o‘rtinchi  o‘rinda  qaysi  mahsulot 
turgan? 
A) jun gazlama 
B) shoyi gazlama 
C) vino  
 
D) ip-gazlama 
 
52. Qachon Fransiyada pensiya haqidagi qonun 
qabul qilindi? 
A) 1906-yilda   
B) 1908-yilda 
C) 1910-yilda   
D) 1912-yilda 
 
53.  XX  asr  10-yillarida  Fransiyada  qabul 
qilingan  pensiya  haqidagi  qonunga  k
o‘ra 
pensiya yoshi necha yosh deb belgilandi? 
A) 60 yosh  
 
B) 63 yosh  
C) 65 yosh  
 
D) 70 yosh 
54.  1879-yilda  qaysi  davlatlar 
o‘rtasida  tuzilgan 
ittifoqchilik  shartnomasi  Fransiyaning  xalqaro 
mavqeyini yanada yomonlashtirib yubordi? 
A) Germaniya va Buyuk Britaniya 
B) Rossiya va Prussiya 
C) Buyuk Britaniya va Prussiya 
D) Germaniya va Avsrtiya-Vengriya 
 
55.  Qachon  Shimoliy  Afrikada  joylashgan 
Tunisning  bosib  olinishi  yangi  mustamlakalar 
bosib olish y
o‘lidagi dastlabki qadam bo‘ldi? 
A) 1878-yilda   
B) 1881-yilda 
C) 1883-yilda   
D) 1886-yilda 
 
56. Germaniya Fransiyaning Tunisni bosib 
olishga atayin qarshilik k
o‘rsatmaganligidan 
maqsadi,… 
A) 
o‘zi ham Shimoliy Afrikadan mustamlaka  
     egallash edi 
B) Fransiya va Avstriya-Vengriya 
o‘rtasida janjal  
     chiqarish edi 
C) Italiya va Fransiya munosabatlarini  
     keskinlashtirish edi 
D) Fransiyaning Germaniyaga 5 mlrd frank  
     tovon t
o‘laganligi edi 
 
57.  Qachon  Italiya  Germaniya  va  Avstriya-
Vengriya  imperiyalari 
o‘rtasida  tuzilgan  harbiy-
siyosiy ittifoqqa q
o‘shildi? 
A) 1882-yilda   
B) 1879-yilda 
C) 1884-yilda   
D) 1880-yilda 
 
58.  Qaysi  yillar  davomida  Fransiya  Gvineya, 
Senegal,  Madagaskar  va  Mavritaniyani  bosib 
oldi? 
A) 1886-1890-yillarda    B) 1888-1892-yillarda 
C) 1891-1896-yillarda    D) 1893-1897-yillarda 
 
59. 1912-yilda Fransiya qaysi hudud ustidan 
o‘z 
protektoratini 
o‘rnatdi? 
A) Gvineya 
 
B) Madagaskar 
C) Marokash   
D) Tunis 
 
60. Fransiya Osiyoda ham 
o‘z mustamlakalarini 
k
o‘paytirishi natijasida 1884-yilda … egalladi. 
A) Xitoyni 
 
B) Koreyani 
 
C) Yaponiyani  
D) Vyetnamni 
 
61.  Fransiya  Vyetnam  bosib  olganidan  s
o‘ng, 
oradan  necha  yil 
o‘tgach  Laos  ustidan 
protektorat 
o‘rnatdi? 
A) besh yil 
 
B) yetti yil 
 
C) 
o‘n yil 
 
D) 
o‘n ikki yil  
 
62. XIX asrning 80-yillarida Germaniya 
Yevropadagi qaysi davlatning birinchi davlat 
mavqeyiga eng k
o‘p darajada xavf solayotgan 

 
101 
davlatga aylanib borayotganligi bu davlat 
hukmron doiralarini tashvishlantirgan?  
A) Rossiyaning 
 
B) Fransiyaning  
C) Avstriya-Vengriyaning 
 
D) Buyuk Britaniyaning 
 
63.  XIX  asr  oxiri 
–  XX  asr  boshlarida  qaysi 
davlat  xalqaro  siyosiy  maydonda  “quyoshning 
hamma  davlatlar  yelkasiga  birdek  nur  sochishi 
lozimligi”ni davo qilayotgan hisoblangan? 
A) Fransiya 
 
B) Buyuk Britaniyaning 
C) Germaniya  
D) Yevropa 
 
64.  1904-yilda  qaysi  davlatlar 
o‘rtasida  bitim 
imzolandi? 
A) Avstriya va Vengriya 
 
B) Rossiya va Fransiya 
C) Germaniya va Angliya 
 
D) Fransiya va Buyuk Britaniya 
 
65. Qachon Fransiya va Rossiya 
o‘rtasida ittifoq 
bitimi tuzildi? 
A) 1882-yilda   
B) 1886-yilda 
C) 1891-yilda   
D) 1895-yilda 
 
66. Quyidagi qaysi voqea Fransiya va Rossiyani 
yaqinlashishiga majbur etdi? 
A) 1879-yilda Germaniya va Avstriya-Vengriya  
     harbiy siyosiy ittifoqning tuzilishi 
B) 1882-
yilda “Uchlar ittifoqi”ning tashkil  
     etilganligi 
C) 1870-1871-yillardagi Fransiya-Prussiya  
     urushi 
D) Italiyaning Fransiya bilan munosabatlarini  
     yomonlashuvi 
 
67.  1904-yilgi  Buyuk  Britaniya  va  Fransiya 
o‘rtasidagi bitim… 
A) ikki davlat 
o‘rtasidagi iqtisodiy hamkorlikni  
     bildirardi 
B) ikki davlat 
o‘rtasida harbiy-siyosiy ittifoq  
    t
o‘g‘risida shartnoma tuzilganligini ham   
    anglatar edi 
C) “Antanta” tuzilganligini bildirar edi 
D) “Uchlar ittifoqi”ga qarshi kuch paydo    
      b
o‘lganligini bildirardi 
 
68.  Qachon  Rossiya  davlati  1904-yilda  Buyuk 
Britaniya  va  Fransiya 
o‘rtasida  tuzilgan  harbiy-
siyosiy ittifoqqa q
o‘shildi? 
A) 1905-yilda   
B) 1906-yilda 
C) 1907-yilda   
D) 1908-yilda 
 
69.  Qachon  german  davlatlarining  monarxlari 
Versalda  t
o‘planib,  Prussiya  qiroli  Vilgelm  I  ni 
Germaniya imperatori deb e
’lon qildilar? 
A) 1870-yil 18-yanvarda 
B) 1870-yil 18-sentabrda 
C) 1871-yil 18-yanvarda 
D) 1871-yil 18-martda 
 
70. Butun Germaniya hududining … joylahsgan, 
aholisining  esa  …  yashayotgan  Prussiya 
monarxiyasi 
yetakchiligida 
Germaniyaning 
birlashuvi tugallandi. 
A) 1/3 qismida; 40 %i     B) 2/3 qismida; 60 %i  
C) 2/4 qismida; 50 %i    D) 2/5 qismida; 70 %i 
 
71.  Qachon  imperiya  reyxstagi  umumgerman 
konstitutsiyasini qabul qildi?   
 
 
A) 1868-yilda   
B) 1869-yilda  
C) 1870-yilda   
D) 1871-yilda 
 
72.  Otto  fon  Bismark  qaysi  yillar  davomida 
imperiya konsleri lavozimida faoliyat k
o‘rsatdi? 
A) 1870-1889-yillarda       B) 1871-1890-yillarda 
C) 1872-1892-yillarda       D) 1874-1894-yillarda 
 
73.  XX  asr  boshlariga  kelib  Germaniya  qaysi 
sanoatda jahonda birinchi 
o‘ringa chiqib oldi? 
A) kimyo 
 
B) ch
o‘yan 
C) kauchuk 
 
D) yonil
g‘i 
 
74.  1912-yilda  Germaniyada  ch
o‘yan  ishlab 
chiqarish qancha tonnaga yetdi? 
A) 15,4 mlrd tonnaga   B) 17,6 mlrd tonnaga 
C) 18,6 mlrd tonnaga   D) 19,2 mlrd tonnaga 
 
75.  XX asr  boshlarida  har  birida  1000  dan  ortiq 
ishchi  ishlaydigan  korxonalar  soni  qanchaga 
yaqinlashgan edi? 
A) 400 taga 
 
B) 500 taga 
 
C) 600 taga 
 
D) 700 taga 
 
76. 1914-yilga kelib, Germaniyada sanoat ishlab 
chiqarishi  1871-yilga  nisbatan  necha  martaga 
k
o‘paydi? 
A) 5 martaga   
B) 7 martaga 
C) 9 martaga   
D) 11 martaga 
 
77.  XX  asr  boshlarida  Germaniyada  k
o‘mir 
qazib chiqarishi, ch
o‘yan va po‘lat eritish nechta 
monopoliya q
o‘lida to‘plandi? 

 
102 
A) 2 ta  B) 3 ta  C) 4 ta D) 5 ta 
 
78. 1906-yilda qancha polyak bolalari maktabga 
borishdan bosh tortdi? 
A) 60 ming 
 
B) 100 ming 
C) 80 ming 
 
D) 120 ming 
 
79.  Germaniya  sotsial-demokratik  partiyasi 
(GSDP) qachon tashkil topdi? 
A) 1870-yilda   
B) 1872-yilda 
C) 1875-yilda   
D) 1877-yilda 
 
80.  1877-yilgi  parlament  saylovida  GSDP 
nechta deputatlik 
o‘rniga ega bo‘di? 
A) 12 ta B) 16 ta C) 20 ta D) 25 ta 
 
81.  Qachon  sotsialistlarga  qarshi  favqulodda 
qonun 
(“sotsial 
demokratlarning 
xavfli 
intilishlariga  qarshi  qonun”  deb  ataluvchi)  qabul 
qilindi? 
A) 1876-yilda   
B) 1877-yilda 
C) 1878-yilda   
D) 1879-yilda 
 
82. Bismarkning katolik cherkovi ta
’siriga qarshi 
q
o‘llagan tadbirlari qanday nom oldi? 
A) “Maynkampf” 
B) “Rude Pravo” 
C) “Kulturkompf” 
D) “Xalshteyn” 
 
83.  XX asr  boshlarida  Germaniya sanoat ishlab 
chiqarish  hajmi  jihatidan  qaysi  davlatdan  keyin 
ikkinchi 
o‘rinni egalladi? 
A) Rossiyadan  
B) Fransiyadan 
C) Xitoydan 
 
D) AQShdan 
 
84. 
Germaniyada 
sotsialistlarga 
qarshi 
favqulodda  qonun  2,5  yil  muddatga  qabul 
qilingan b
o‘lsada, u qancha vaqt davomida amal 
qilindi? 
A) 8 yil  
 
B) 10 yil  
C) 12 yil  
 
D) 14 yil 
 
85.  Germaniya  imperatori  Vilgelm  I  1888-yilda 
….  
A) ishchilarga oid qonunni qabul qildi 
B)  fuqarolik  holati  aktlarini  qayd  etish  ishlarini 
y
o‘lga qo‘ydi 
C) 13 yoshdan kichik b
o‘lgan bolalar mehnatini  
 taqiqladi 
D) vafot etdi 
86. Qachon Bismark Reyxstag oldiga sotsilist-
larga qarshi qonunga doimiy tus berish masala-
sini q
o‘ydi? 
A) 1882-yilda   
B)1886-yilda 
C) 1888-yilda   
D) 1890-yilda 
 
87. Germaniya tarixida “Temir kansler” laqabi 
bilan nom qoldirgan Otto fon Bismark qachon 
istefo berdi? 
A) 1888-yilda   
B) 1890-yilda 
C) 1892-yilda   
D) 1894-yilda 
 
88. 1891-
yildan boshlab Gernaniyada…… 
A) yakshanba dam olish kuni deb belgilandi 
B) qariyalarga pensiya tayinlandi 
C) partiyalar faoliyati taqiqlandi 
D) polyak tilida 
o‘qitiladigan maktablar yopib  
     q
o‘yildi 
 
89.  Qachondan  boshlab  Germaniyada  13 
yoshdan 
kichik 
b
o‘lgan  bolalar  mehnati 
taqiqlandi  va  xotin-qizlar  uchun  11  soatlik  ish 
kuni joriy qilindi? 
A) 1887-yildan  
B) 1888-yildan 
C) 1890-yildan  
D) 1891-yildan 
 
90.  XIX  asr  oxiri-XX  asr  boshlarida  Germaniya 
qishloq 
x
o‘jaligida 
barcha 
haydaladigan 
yerlarning  necha  foiziga  yaqini  yunkerlar  (katta 
yer egalari) q
o‘lida to‘plangan edi? 
A) 25 % ga  
 
B) 30 % ga  
C) 34 % ga    
D) 40 % ga 
 
91.  Qaysi  yillardagi  jahon  iqtisodiy  inqirozi 
ishsizlikning  ortishiga,  ish  haqining  yanada 
kamayishiga olib keldi? 
A) 1892-1895-yillardagi  
B) 1895-1897-yillardagi 
C) 1897-1900-yillardagi  
D) 1900-1903-yillardagi 
 
92. Germaniyada 1912-yilgi parlament saylov-
larida Germaniya sotsial demokratik partiyasi 
qancha foiz ovoz olishga muvaffaq b
o‘lishdi? 
A) 30,2 % ga    
B) 34,8 % ga  
C) 38,2 % ga    
D) 40,5 % ga 
 
93.  Qachon  Germaniya  Rossiya  va  Avstriya-
Vengiriya  bilan  ittifoq  t
o‘g‘risida  shartnoma  –
“Uch imperator shartnomasi” ni tuzdi? 
A) 1870-yilda   
B) 1871-yilda 
C) 1873-yilda   
D) 1875-yilda 
 
94. 1879 yilda Germaniya …… 
A) Avstriya-Vengriya bilan ittifoq tuzdi 

 
103 
B) Italiya bilan d
o‘stlik shartnomasini tuzdi 
C) Rossiyaga qarshi urush e
’lon qildi 
D)  Bolqon  yarimoroli  hududiga  davogarlik  qila 
boshladi 
 
95.  Germaniya  kansleri  Bismark  qaysi  davlatni 
o‘z  siyosiy  rejalarini  amalga  oshirish  yo‘lidagi 
asosiy 
g‘ov deb bilardi? 
A) Rossiyani   
B) Buyuk Britaniyani 
C) Fransiyani   
D) AQSH ni 
 
96.  1891-yilda  tuzilgan  qaysi  shovinistik 
tashkilot  “Qirol  Prussiya  ustida,  Prussiya 
Germaniya  ustida,  German
iya  dunyo  ustida” 
degan shiorni ilgari surgan? 
A)”Mayn kampf” 
B) “Kultur kampf” 
C) “German ittifoqi”  D) “Rude pravo” 
 
97.  Qachon  Bremen  savdogarlari  Afrikaning 
janubi-
g‘arbiy  sohilidagi  Angra-Pekin  buxtasiga 
keladilar? 
A) 1880-yilda   
B) 1882-yilda 
C) 1891-yilda   
D) 1893-yilda 
 
98.  Bremen  savdogarlari  nimalar  evaziga 
Angra-Pekin  buxtasi  hududidagi  yerli  qabila 
boshli
g‘idan anchagina hududni sotib oldi? 
A) 200 ta eski miltiq va 200 marka badaliga 
B) 300 ta yangi miltiq va 500 marka badaliga 
C) 10 ta t
o‘p va 5 tonna sholi evaziga 
D) 20 ta t
o‘p va 10 tonna bug‘doy evaziga 
 
99.1884-yilda 
Germaniya 
Afrikaning 
o‘rta 
qismidagi qaysi hududlarini ish
g‘ol qildi? 
A) Senegal va Tunis   
B) Togo va Komerunni 
C) Mali va Ruandoni   
D) Tanganika va Kongoni 
 
100. 1885-yilda Germaniya Afrikaning qaysi 
hududlarini zabt etdi? 
A) Afrikaning sharqiy qismidagi hududlarni va  
    Zanzibarni 
A)Shimoliy Afrikaning Togo va Kongo  
    hududlarini 
C) Markaziy Afrika hududlarini 
D) Janubiy va Shimoliy Rodeziya hududlarini 
 
101.  XIX  asr  80-yillarining 
o‘rtalarida  qaysi 
hududlar  “Germaniya  Sharqiy  Afrikasi”  nomini 
oldi? 
A) Karolina va Marshal 
B) Mariona va Samoa orollarining bir qismi 
C) Afrikaning sharqiy qismidagi hududlar va  
 Zanzibar 
D) Kamerun va Gvineyaning katta qismi 
 
102.  Qachon  Germaniya  Marshall  orollarini 
q
o‘lga kiritdi? 
A) 1884-yilda   
B) 1885-yilda 
C) 1886-yilda   
D) 1887-yilda 
 
103.  Kim  Germaniya  hukmron  doiralari  ichida 
bosqinchilik  siyosatining  “jarchi”  va  faol  amalga 
oshiruvchisi b
o‘lib chiqdi? 
A) Vilgelm I 
 
B) Otto fon Bismark 
C) Vilgelm II   
D) K.Kavur 
 
104. 
Qachon 
Germaniya 
boshqa 
G‘arb 
davlatlari  bilan  birga  Xitoyda  milliy-ozodlik 
harakatini bostirishda ishtirok etdi? 
A) 1885-yilda   
B) 1895-yilda 
C) 1890-yilda   
D) 1900-yilda 
 
105. 1889-
yilda Vilgelm II …. 
A) “hazrati Iso qabri” ni ziyorat qilish bohonasi  
      bilan Falastinga bordi 
B) Kichik Osiyo orqali Bo
g‘dodga sayohatga  
     chiqdi 
C) Xitoyning Shandun provinsiyasini bosib  
     olishga buyruq berdi 
D) Mariona va Samoa orollarini Germaniya  
     protektorati deb elon qildi 
 
106. Qachon Germaniya Quvaytda 
o‘z protek-
toratini 
o‘rnatdi? 
A) 1887-yilda   
B) 1889-yilda 
C) 1899-yilda   
D) 1902-yilda 
 
107.  Qachon  Germaniya  va  Turkiya 
o‘rtasida 
temir 
y
o‘l  masalasida  yakunlovchi  bitim 
imzolandi? 
A) 1890-yilda   
B) 1895-yilda 
C) 1897-yilda   
D) 1902-yilda 
 
108. Qachon tuzilgan Buyuk Britaniya, Fransiya 
va  Rossiya  ittifoqi  Germaniyaning  tashqi 
ahvolini murakkablashtirib yubordi? 
A) 1902-yilda   
B) 1905-yilda 
C) 1907-yilda   
D) 1909-yilda 
 
109. 
XIX 
asning 
90-yillariga 
kelganda 
Germaniya  egallagan  mustamlakalar  hududi 
o‘zining hududidan necha barobar ortiq edi? 

 
104 
A) uch barobar 
B) t
o‘rt barobar 
C) besh barobar 
D) olti barobar 
 
110. Germaniyaning Bolqondagi, Yaqin va Uzoq 
Sharqqa suqilib kirishi shu darajada faollashdiki, 
bu faollik tarixga qanday nom bilan kirdi? 
A) “Sharqqa hujum”    
B) “Buyuk Germaniya” 
C) “Germaniya dunyo ustida”  
D) “Dunyo hukmdori” 
 
111. Vilgelm II qanday shiorni ilgari surdi? 
A) Germaniya dunyo ustida 
B) Germaniyaning kelajagi dengizda 
C) Germaniya dunyo hukmdori  
D) Sharqqa hujum 
 
112.  Qachon  Germaniya  qurolli  kuchlari  Bosh 
shtabi  ikki  frontda,  ya
’ni  ham  G‘arbda,  ham 
Sharqda  (Rossiyaga  qarshi)  urush  olib  borish 
rejasini ishlab chiqdi? 
A) 1903-yilda    
B) 1905-yilda  
C) 1907-yilda   
D) 1909-yilda 
 
113.XIX  asr  oxiri 
–  XX  asr  boshlarida  Buyuk 
Britaniyadagi ikki kuchli partiyalar qaysilar edi? 
A) Konservatorlar va Liberallar 
B) Leyboristlar va Respublikachilar 
C) Sotsialistlar va Konservatorlar 
D) Respublikachilar va Leberallar 
 
114.  Qachon  Buyuk  Britaniyada 
o‘tkazilgan 
parlament  isloh  tufayli  saylovda  qatnashuvchi-
lar uchun mulk senzi kamaytirildi? 
A)1863-yilda    
B)1865-yilda 
C)1867-yilda    
D)1869-yilda 
 
115.  Buyuk  Britaniyada  Liberallar  partiyasidan 
kim 4 marta bosh vazirlik lavozimini egallagan? 
A) U.Gladiston  
B) B.Dizraeli  
C) U.Cherchil   
D) Mak-Magon 
 
116 U.Gladistonning qaysi bosh vazirlik davrida 
uning hukumati qator islohotlar 
o‘tkazdi? 
A) 1856-1864-yillardagi  
B) 1864-1874-yillardagi 
C) 1870-1878-yillardagi  
D) 1878-1886-yillardagi 
 
117.  1874-1880-yillarda  Buyuk  Britaniya  bosh 
vaziri kim b
o‘lgan? 
A) A.Grift  
 
B) U.Gladston  
C) L.Jorj 
 
D) B.Dizraili 
 
118.  Qachondan  Buyuk  Britaniyada  haftada  54 
soatlik ish vaqti belgilandi va 10 yoshdan kichik 
bolalarni ishga qabul qilish taqiqlandi? 
A) 1873-yilda   
B)1875-yilda 
C) 1877-yilda   
D) 1879-yilda 
 
119.  Buyuk  Britaniyaning  XIX  asr  oxiri-  XX  asr 
boshlarida tashqi savdodagi ulushi necha foizga 
qisqardi? 
A) 40 foizga    
B) 50 foizga  
C) 60 foizga    
D) 70 foizga 
 
120.  XIX  asrning  80-yillaridan  tortib  XX  asr 
boshlarigacha 
Germaniyaning 
Buyuk 
Britaniyaga eksporti necha foizga k
o‘paydi? 
A) 32 foizga    
B) 37 foizga  
C) 41 foizga    
D) 46 foizga 
 
121.  Qaysi  yillar  orali
g‘ida  Buyuk  Britaniyada 
harbiy xarajatlar 3 martaga k
o‘paydi? 
A) 1874-1880-yillardagi  
B) 1880-1888-yillardagi 
C) 1890-1900-yillardagi  
D) 1900-1914-yillardagi 
 
122.  Buyuk  Britaniyaning  1910-yilda  chetga 
chiqargan kapitali … tashkil etdi? 
A) 3,7 mlrd.funt-sterlingni 
 
B) 4,5 mlrd dollarni 
B) 6,4 mlrd.funt-sterlingni 
 
D) 7,2 mlrd dollarni 
 
123.  Buyuk  Britaniyaga  1912-yilda  chetdan 
kelayotgan daromadlar qanchani tashkil etdi? 
A) 110 mln dollarni     
B) 145 mln dollarni 
C) 176 mln.funt-sterlingni  
D) 193mlrd.funt-sterlingni 
 
124.  Buyuk  Britaniyada  ochlik,
o‘lim  va  ko‘chib 
ketish  natijasida  aholi  1851-yildagi  6,5  mln 
kishidan … kamayib ketdi 
A) 1865-yilda 5 mln.kishiga 
B) 1875-yilda 5 mln.kishiga 
C) 1885-yilda 4,5 mln.kishiga 
D) 1900-yilda 4,5 mln.kishiga 
 
125. 1875-yilda Buyuk Britaniyaning parla-menti 
deputati olsterlik protestant, yer egasi kim 

 
105 
Irlandiyaga muxtoriyat berilishi huquqi haqida 
qonun qabul qilish (gomrul)ni talab qildi? 
A) A.Grift 
 
B) U.Gladiston 
C) Parnell 
 
D) B.Dizraeli 
 
126.XIX 
asrning 
70-yillari 
oxirida 
irland 
dehqonlarining  qanday  ommaviy  tashkiloti 
tashkil topdi? 
A) ”Yer-suv ligasi” 
  
B) ”Oy yog‘dusi bahodirlar”i 
C) ”Xotin-qizlar yer ligasi”  
D) ”Oq O‘g‘lonlar” 
 
127.Gladiston  hukumati  irlandlarga  gomrul 
o‘rniga nimani taklif qildi? 
A) “yerni ijaraga berishni” 
 
B) “Yer-suv aktini” 
C)”Oq o‘g‘lonlar tashkilotini tuzishni” 
D)”Yerlarini sotish huquqini” 
 
128.  Taqiqlangan  “Yer-suv  ligasi”  o‘rniga 
qanday tashkilot tuzildi? 
A) “Oy yog‘dusi bahodirlari”  
B) “Yengilmas botirlar” 
C) “Xotin-qizlar yer ligasi”  
D) “Oq o‘g‘lonlar” 
 
129.  Qachon  Buyuk  Britaniya  hukumati  Parnell 
va uning tarafdorlari bilan bitim tuzishdi? 
A) 1875-yilda    
B) 1877-yilda  
C) 1879-yilda   
D) 1881-yilda 
 
130.  1882-yilda  Buyuk  Britaniyada  qanday 
voqea sodir b
o‘ldi? 
A) Dublinda Irlandiya ishlari b
o‘yicha stats-
sekretar va Irlandiya lord hokimi 
o‘ldirildi 
B) Yer-suv akti imzolandi 
C) irlandlarning “Yengilmas botirlar” nomli 
millatchi jangovar tashkiloti tuzildi 
D) Parnell va uning tarafdorlari bilan bitim tuzildi 
 
131. 
Qachon 
Buyuk 
Britaniya 
hukumati 
irlandlarga gomrul berishga qaror qildi? 
A) 1882-yilda   
B) 1884-yilda 
C) 1886-yilda   
D) 1888-yilda 
 
132. 1905-yilda kim 
rahbarlligida “Shinfeyn” (Biz 
o‘zimiz) partiyasi tuzildi? 
A)Parnell  
 
B) A.Grift  
C)U.Gladiston  
D) B.Dizraeli 
 
133.  Qachon  Buyuk  Britaniyada  parlament 
islohoti t
o‘g‘risida qonun qabul qilindi? 
A) 1905-yilda    
B) 1907-yilda  
C) 1909-yilda   
D) 1911-yilda 
 
134. Buyuk Britaniya hukumati 1912-
yilda …. 
A) parlamentga yana gomrul haqidagi qonun  
 loyihasini taqdim etishga majbur b
o‘ldi? 
B) Parnell va uning tarafdorlari bilan bitim  
 imzolashdi 
C) dehqonlarga ijaraga yer berishni taqiqladi 
D) parlamentga saylovlar 
o‘tkazishni e’lon qildi 
 
135.  Qachon  Buyuk  Britaniya  qabul  qilingan 
qonunga  k
o‘ra  parlamentning  yuqori  palatasi 
Lordlar palatasining veto huquqlarini chekladi? 
A) 1907-yilda    
B) 1909-yilda  
C) 1911-yilda   
D) 1913-yilda 
 
136.  Buyuk  Britaniya  tred-yunionlar  (kasaba 
uyushmalari)  a
’zolarining  soni  1888-yilda  750 
ming  kishi  b
o‘lgan  bo‘lsa,1892-yilda  qancha 
kishiga yetdi? 
A) 900 ming kishiga  B) 1,2 mln kishiga 
C) 1,5 mln kishiga 
D) 2,0 mln kishiga 
 
137.  Tred-yunionlar 
o‘z  partiyalarini  qachon 
tuzishgan  va  u  qachondan  boshlab  Leyboristlar 
partiyasi deb atala boshlandi? 
A)  1880-yilda  tuzulgan,  1885-yildan  shu  nomda 
atala boshlangan 
B)  1885-yilda  tuzulgan,  1890-yildan  shu  nomda 
atala boshlangan 
C)  1890-yilda tuzulgan,  1895-yildan  shu  nomda 
atala boshlangan 
D)  1900-yilda tuzulgan,  1906-yildan  shu  nomda 
atala boshlangan 
 
138.  Leyboristlar  partiyasi  tuzilgandan  keyin 
o‘tkazilgan  birinchi  parlament  saylovida,  bu 
partiya nechta deputatlik 
o‘rnini egalladi? 
A) 29 ta     B) 36 ta        C) 41 ta  
D) 48 ta 
 
139.  1911-yilda  Buyuk  Britaniyada  qaysi  soha 
vakillarining 6 haftalik ish tashlashi b
o‘lib o‘tdi? 
A) dehqonlarning 
 
B) temir y
o‘lchilarning 
C) k
o‘mir qazuvchilarning  
D) t
o‘qimachilarning 
 
 
 

 
106 
140. Buyuk Britaniya hukumatining qaysi rah-
bari “Leyborist” lar partiyasining tuzilishi 
Leberallar hukumatining xatosi deb afsus bilan 
qayd etgan edi? 
A) U.Gladiston  
B) L.Jorj  
C) A.Graft  
 
D) B.Dizraili 
 
141.  XIX  asr  oxiriga  kelganda  Buyuk  Britaniya 
tomonidan 
mustamlakalarga 
aylantirilgan 
hududlar qanchani tashkil etdi va ularda qancha 
aholi yashar edi? 
A) 33 mln.kv.km. ni va 370 mln. kishini 
B)  23  mln.kv.km.  ni  va  270  mln.  kishini 
C)  13  mln.kv.km.  ni  va  170  mln.  kishini 
D) 20 mln.kv.km. ni va 230 mln. kishini 
 
142. 
O‘sha  davr  tarixchilari  Buyuk  Britaniya 
uchun  mustamlakalarning  ahamiyati  haqida 
obrazli qilib quyidagi qaysi iborani yozgan edi? 
A) “Britaniya, dengizlarini boshqar, hukmronlik 
qil” 
B)  “Hindiston  Buyuk  Britaniyani  boquvchi 
enaga.Misr  esa  Britaniya  imperiyasi  boshiga 
kiydirilgan toj” 
C) “Britaniya dengizlar hukmdori” 
D) “Buyuk Britaniya dunyo ustida” 
 
143. Qachon Buyuk Britaniya Misr hukumati dan 
O‘rtayer dengizidan Hind okeaniga chiqishga 
imkon beruvchi Suvaysh kanalining 45 % 
aksiyasini sotib oldi?  
A) 1870-yilda   
B) 1873-yilda 
C) 1875-yilda   
D) 1877-yilda 
 
144.  Qachon  Buyuk  Britaniya 
o‘z  qirolichasi 
Viktoriyani  Hindistonning  imperatori  deb  e
’lon 
qildi? 
A) 1874-yilda   
B) 1876-yilda 
C) 1878-yilda   
D) 1880-yilda 
 
145.  Nima  sababdan  1877-yilda  Rossiya-
Turkiya urushi kelib chiqdi? 
A) podsho Rossiyaning Bolqonda mustahkam  
     
o‘rnashib olishga intilishi, Turkiyaning esa  
     Bolqondagi slavyan xalqlarini 
o‘z zulmi ostida    
     saqlab turishga intilishi 
B) Rossiyaning Istambul shahriga bostirib kirishi 
C) Qora dengizga b
o‘lgan davogarliklari 
D) Turkiyani Kipr orolini Buyuk Britaniyaga  
     berganligi 
 
146.  XIX  asr  oxirlarida  Bolqon  yarim  oroli 
xalqlarining ma
’lum qismi….. 
A) Rossiya davlati tasarrufida edi. 
B) Turkiya zulmi ostida edi 
C) Buyuk Britaniya protektorati edi 
D) Germaniya hukmronligi ostida edi 
 
147. Buyuk Britaniya tomonidan 1877-yilda oltin 
va olmosga boy b
o‘lgan qayerlar bosib olindi? 
A) Bur Respublikasi va Misr  
B) Nigeriya va Somali 
C) Transvaal va Oranj Respublikasi 
D) Kongo va Tunis 
 
148.Qachon Buyuk Britaniya Misrni egalladi? 
A) 1878-yilda   
B) 1880-yilda 
C) 1882-yilda   
D) 1884-yilda 
  
149.  Buyuk  Britaniya  1899-yilda  Afrikaga 
qayerdan  k
o‘chib  borgan  kishilar  avlodlari 
boshqarayotgan  Bur  Respublikasiga  qarshi 
urush harakatlarini boshladi? 
A) Gollandiya, Fransiya va Germaniyadan 
B) Rossiya, Belgiya va Ispaniyadan 
C) Italiya, Germaniya va Avstriyadan 
D) Fransiya, Gollandiya va Rossiyadan  
 
150. Qachon Bur Respublikasi Buyuk 
Britaniyaga taslim b
o‘ldi? 
A) 1900-yilda   
B) 1901-yilda 
C) 1902-yilda   
D) 1903-yilda 
 
151. Buyuk Britaniya Afrikada bosib olgan 
barcha hududlarini yagona birlikka - 
……. 
birlashtirdi. 
A)Bur Respublikasiga  
B)Janubiy Afrika Ittifoqiga 
C)Oranj Respublikasiga  
D)Shimoliy Afrika Ittifoqiga 
 
152.  Qachon  Buyuk  Britaniya  Panama  kanali 
masalasida  AQSh  ga  “yon  berdi”  va  AQSh-
Kanada chegara masalalarini hal etdi? 
A) 1900-yilda   
B) 1901-yilda 
C) 1902-yilda   
D) 1903-yilda 
 
153.  Qachon  Buyuk  Britaniya  Yaponiya  bilan 
shartnoma  imzolab,  unga  katta  moliyaviy 
yordam k
o‘rsatdi? 
A) 1902-yilda   
B) 1903-yilda 
C) 1904-yilda   
D) 1905-yilda 
 

 
107 
154. Qachon Buyuk Britaniya bilan Fransiya 
o‘r-
tasida shartnoma tuzilib, u Antanta nomini oldi? 
A) 1901-yilda    
B) 1902-yilda  
C) 1903-yilda   
D) 1904-yilda 
 
155. 1907-
yilda …. bitimi tuzildi 
A) Buyuk Britaniya-Rossiya 
B) Buyuk Britaniya-Yaponiya 
C) Buyuk Britaniya-Fransiya 
D) Buyuk Britaniya-AQSh 
 
156.Qachon Hindiston Milliy Kongressi partiyasi 
Hindistonga 
o‘z-o‘zini  boshqarish  huquqini 
berishni talab qilib chiqa boshladi? 
A) 1906-yilda   
B) 1908-yilda 
C) 1908-yilda   
D) 1907-yilda 
 
157.  Qachon  Buyuk  Britaniya  mustamlakasi 
b
o‘lgan  Hindistonda  yig‘ilishlar  va  matbuotga 
qarshi qat
’iy qonunlar qabul qilindi? 
A) 1903-yilda    
B) 1905-yilda  
C) 1909-yilda   
D) 1909-yilda 
 
158.Qachon  Hindistondagi  qonun  chiqaruvchi 
kengashning tarkibi kengaytirildi? 
A) 1903-yilda   
B) 1905-yilda 
C) 1907-yilda   
D) 1909-yilda 
 
159. Buyuk Britaniya qaysi yili Xitoyda inqilobga 
qarshi chiqqan kuchlarni q
o‘llab quvvatladi? 
A) 1907-yilda    
B) 1909-yilda  
C) 1911-yilda   
D) 1913-yilda 
 
160. Buyuk Britaniya qaysi yillarda Eronda b
o‘lib 
o‘tgan inqilobni bostirdi? 
A) 1900-1903-yillarda    B) 1903-1905-yillarda 
C) 1905-1911-yillarda    D) 1907-1913-yillarda 
 
161  Buyuk  Britaniya  qaysi  mustamlakalariga 
dominionlik huquqini berdi? 
A)Avstraliya,Yangi  Zellandiya  va  Janubiy  Afrika 
Ittifoqiga 
B)Yangi Zellandiya, Transvaal va Oranj  
    Respublikalariga 
C) Hindiston, Keniya va Ugandaga 
D) Janubiy Afrika Ittifoqi, Bur Respublikasi va  
     Misrga 
 
162. 
Qachon 
Kanada 
Buyuk 
Britaniya 
hukumatidan dominionlik huquqini oldi? 
A) 1864-yilda    
B) 1867-yilda  
C) 1870-yilda   
D) 1872-yilda 
Download 1.69 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling