O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti samdu qoshidagi 2-son akademik litseyi


-mavzu: XIX asr oxiri XX asr boshlarida


Download 1.69 Mb.
Pdf ko'rish
bet15/17
Sana06.04.2020
Hajmi1.69 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

5-mavzu: XIX asr oxiri XX asr boshlarida 
Osiyo davlatlari 
 
1.Qaysi yillarda Yaponiyada yuz bergan Meydzi 
inqilobi  Yaponiyada  bozor  munosabatlariga 
asoslangan jamiyat qurilishiga keng y
o‘l ochdi? 
A) 1867-1868-yillarda   
B) 1865-1866-yillarda 
C) 1870-1971-yillarda   
D) 1872-1873-yillarda 
 
2.  Qachon  “to‘rt  tabaqa”  haqidagi  qonun  qabul 
qilindi? 
A) 1867-yilda    
B) 1868-yilda  
C) 1869-yilda   
D) 1871-yilda  
 
3.  1871-yilda  Yaponiyada  qanday  qonun  bekor 
qilindi? 
A) “To‘rt tabaqa” haqidagi 
B) huquqsiz quyi tabaqa haqidagi 
 
C) Samuraylik haqidagi 
D) yalpi harbiy xizmat haqidagi 
 
4.  Yaponiyada  qaysi  yillarda  qishloq  x
o‘jaligi 
sohasida  islohatlar 
o‘tkazilib,  yerni  erkin  oldi-
sotti  qilish,  istalgan  turdagi  ekinlarni  ekishga 
ruxsat berildi? 
A) 1870-1875-yillarda   
B) 1871-1878-yillarda 
C) 1873-1880-yillarda   
D) 1875-1882-yillarda 
 
5.  Yaponiyada  t
o‘qimachilik  sanoati  1890-yilda 
barcha  sanoat  tarmoqlarining  qancha  foizini 
tashkil etadi? 
A) 45 foizini    
B) 50 foizini  
C) 55 foizini    
D) 60 foizini 
 
6.  Chorak  asr  davomida  Yaponiyada  qancha 
sanoat korxonasi qurildi? 
A) 1000 ta  
 
B) 1200 ta  
C) 1300 ta  
 
D) 1400 ta 
 
7.  XIX  asr  oxiri  XX  asr  boshlarida  Yaponiyada 
sanoat  ishlab  chiqarishi  Rossiyadan  necha 
barobar tez rivojlandi? 
A) besh  
 
B) yetti  
C) 
o‘n   
 
D) 
o‘n ikki 
 
8.  Buyuk  Britaniya,Fransiya,AQSH  dan  farqli 
o‘laroq,  Yaponiya  hokimiyati  burjuaziya  qo‘lida 
b
o‘lmay, …. qo‘lida edi. 
A) pomeshchik-burjuaziya bloki 
B) samuraylar tabaqasi 
C) kapitalistlar  
  
D) yirik zamindorlar 
 
9.  1900-1913-yillarda  sanoat  ishlab  chiqarishi 
Yaponiyada necha foizga 
o‘shdi? 
A) 85 foizga   
B) 120 foizga 
C) 168 foizga   
D) 181 foizga 
 
10.  XX  asr  boshlarida  Yaponiyada  agrar 
islohotga k
o‘ra, yer olgan dehqonlarning qancha 
qismigina olgan yerlarini saqlab qola oldi? 
A) 1/3 qismi    
B) 2/5 qismi  
C) 3/7 qismi    
D) 2/4 qismi 
 
11. Qachon Yaponiyada Prussiya konstitut-
siyasi nomunasi asosida konstitutsiya qabul 
qilindi? 
A) 1882-yilda    
B) 1884-yilda  
C) 1886-yilda   
D) 1889-yilda  
 
12. Yaponiya konstitutsiyasiga k
o‘ra, …. 
A)  Vazirlar  Kengashi  faqat  Imperatorga  hisob 
berardi 
B) syogunlik bekor qilindi 
C) yalpi harbiy xizmat joriy etildi 
D) barcha uchun saylov huquqi joriy etildi 
 
13.  Qachon  Yaponiya  Xitoyning  noroziligiga 
qaramay, Ryukyu orolini bosib oldi? 
A) 1876-yilda    
B) 1879-yilda  
C) 1881-yilda   
D) 1884-yilda  
 
14.  Qachon  Yaponiya  Janubiy  Saxalin  hisobiga 
Kuril orollarini Rossiyadan ajratib, 
o‘ziga qo‘shib 
oldi? 

 
121 
A) 1872-yilda    
B) 1875-yilda  
C) 1877-yilda   
D) 1879-yilda  
 
15.  1876-yilda  yaponlar  uchun  qaysi  davlat 
“ochiq” mamlakat deb e’lon qilindi? 
A) Vyetnam    
B) Hindiston  
C) Xitoy  
 
D) Koreya 
 
16. Qaysi yillardagi Yaponiya-Xitoy munosa-
batlaridagi ziddiyat ular 
o‘rtasida urush chiqi-
shiga olib keldi? 
A) 1885-1886-yillarda    B) 1888-1889-yillarda 
C) 1892-1893-yillarda    D) 1894-1895-yillarda 
 
17. 
1889-yilda 
qabul 
qilingan 
Yaponiya 
konstitutsiyasiga  k
o‘ra  imperatorga  qanday 
huquqlar berildi? 
1. sulh tuzish huquqi; 2.q
o‘shinlarning Oliy bosh 
q
o‘mondoni  bo‘lish;  3.  vazirlarni  ishdan 
b
o‘shatish;  4.  parlamentni  chaqirish,  ochish  va 
tarqatib  yuborish;  5.  qonunlar 
o‘rniga  oliy 
farmonlar  chiqarish;  6.  urush  e
’lon  qilish; 
7.siyosiy partiya a
’zosi bo‘lish 
A) 1, 2, 5, 6, 7  
B) 1, 2, 4, 5, 6 
C) 1, 3, 4, 5, 6, 7 
D) 3, 4, 5, 6, 7 
 
18.  Qachon  Xitoy  q
o‘shinlari  Pxenyan  yonida 
ma
g‘lubiyatga uchradi? 
A) 1890-yilda    
B) 1892-yilda  
C) 1894-yilda   
D) 1896-yilda  
 
19.  1895-yilda  Xitoy  va  Yaponiya  davlatlari 
o‘rtasida….. 
A) d
o‘stlik shartnomasi imzolandi 
B) savdo-sotiq bitimi imzolandi 
 
C) chegara masalalari hal qilindi 
D) Simonoseki sulhi tuzildi 
 
20.  Qachon  Yaponiya  10  yillik  qurollanish 
dasturini qabul qildi? 
A) 1892-yilda    
B) 1895-yilda  
C) 1898-yilda   
D) 1901-yilda  
 
21.  Qachon  Yaponiya  Buyuk  Britaniya  bilan  5 
yillik  bitim  tuzib,  Xitoyda  Buyuk  Britaniya-
Yaponiya manfaatlarini belgilab oldi? 
A) 1902-yilda    
B) 1903-yilda  
C) 1904-yilda   
D) 1905-yilda  
 
22.  Qachon  Yaponiya  Koreya  yarim  orolini 
harbiy kuch ishlatib qonunga zid ravishda 
o‘ziga 
q
o‘shib oldi? 
A) 1902-yilda    
B) 1905-yilda  
C) 1907-yilda   
D) 1910-yilda  
 
23.  Qachon  yuz  bergan  Rossiya-Yaponiya 
urushida 
erishilgan 
g‘alaba  Yaponiyaning 
qudratini yanada orttirdi? 
A) 1900-yilda    
B) 1902-yilda  
C) 1904-yilda   
D) 1906-yilda  
 
24.  XIX  asrning  oxiri  XX  asrning  boshlarida 
qaysi  davlat  AQSH  va  Buyuk  Britaniyaning 
Uzoq sharqdagi “xafli raqibi” ga aylandi? 
A) Rossiya  
 
B) Fransiya  
C) Germaniya   
D)Yaponiya 
 
25.  XIX  asrning  70-yillarida  ajnabiylar  Xitoyning 
nechta  porti  (bandargohi)  ga  bemalol  kiradilar 
va x
o‘jayinlardek ish yuritardilar? 
A) 12 ta     B) 20 ta        C) 26 ta  
D) 28 ta 
 
26.  1897-yilda  Germaniya  qayerni  bosib  oldi  va 
Shandun viloyatini 
o‘z ta’sir doirasiga kiritdi? 
A) Szyaochjouvan korfazini 
B) Suamchjuvan va Shandunni 
C) Veyxay portini  
 
 
D) Port-Arturni 
 
27.  XIX  asrning  oxirida  Xitoyning  eng  boy 
hududi  Yanszi  daryosi  havzasi  qaysi  davlatning 
ta
’sir doirasiga tushib qoldi? 
A) AQSH ning  
B) Germaniyaning 
C) Rossiyaning 
D) Buyuk Britaniyaning 
 
28.  Qachon  Shimoliy  Xitoyda  birinchi  temir  y
o‘l 
ishga tushirildi? 
A) 1881-yilda    
B) 1883-yilda  
C) 1885-yilda   
D) 1887-yilda  
 
29.  1897-yilda  Xitoyda  qancha  chet  el  firmalari 
mavjud edi? 
A) 400 ga yaqin 
B) 500 dan ziyod 
C) 600 ga yaqin 
D) 700 dan ziyod 
 
30.  Yevropaning  Xitoyda  savdodagi  hissasi 
1990-yilda qanchaga teng b
o‘ldi? 
A) 20 mln.dollarga 
B) 30 mln.dollarga 
C) 40 mln.dollarga 
D) 50 mln.dollarga 
 

 
122 
31. Qachon Xitoy bilan Buyuk Britaniya 
o‘rtasida 
tuzilgan  konvensiya  Xitoyni  yanada  asoratga 
soldi? 
A) 1874-yilda    
B) 1876-yilda  
C) 1878-yilda   
D) 1880-yilda  
 
32.  Konvensiya  Buyuk  Britaniya  Xitoyning 
necha  portiga  erkin  kirish,  qator  viloyatlarda 
imtiyozli savdo qilish huquqini berdi? 
A) 8 ta       B) 10 ta         C) 12 ta  
D) 14 ta 
 
33. Qachon Fransiyaning Vyetnamni bosib olishi 
tufayli 
Fransiya-Xitoy 
munosabatlari 
yomonlashdi? 
A) 1880-yilda    
B) 1882-yilda  
C) 1884-yilda   
D) 1886-yilda  
 
34.  Qachon  Xitoy  Markaziy  Vyetnam  ustidan 
rasmiy  hukmronligidan  voz  kechdi  va  u  yerda 
Fransiya protektoratini tan oldi? 
A) 1882-yilda    
B) 1884-yilda  
C) 1886-yilda   
D) 1888-yilda  
 
35.  XIX  asr  oxiri  XX  asr  boshlarida  Xitoydagi 
ijtimoiy 
harakatda 
kimning 
o‘rni  alohida 
ahamiyatga ega b
o‘ldi? 
A) Chan Kayshining   B) Sun Yat Senning 
C) Lyu Banning 
 D) Dya Ponning 
 
36. Sun Yat Senning qanday nomdagi tashkiloti 
manjurlarning Sin sulolasini a
g‘darib tashlash va 
Xitoyda  demokratik  milliy  davlat  tuzish  uchun 
kurashdi? 
A) Xitoy uygonish jamiyati  
B) Xitoy Kommunistik partiyasi 
C) Ixetuan harakati 
 
D) Xitoy xalq partiyasi 
37.  Qachon  “Ixetuan”  harakati  qo‘zg‘olon  tusini 
oldi? 
A) 1888-yilda    
B) 1892-yilda  
C) 1897-yilda   
D) 1899-yilda  
 
38.  Qachon  Xitoy  hukumati  q
o‘zg‘olonchilarga 
qarshi yuborgan q
o‘shin yengildi? 
A) 1898-yilda    
B) 1900-yilda  
C) 1902-yilda   
D) 1904-yilda  
 
39. Pekinga chet el intervensiyasi boshlanga-
nida unda nechta davlat qatnashdi? 
A) beshta  
 
B) oltita  
C) yettita  
 
D) sakkizta 
 
40.  Xitoy  chet  el  interventlariga  qancha  tovon 
t
o‘lashga majbur etildi? 
A) 20 mln.dollar 
B) 28 mln.dollar 
C) 33 mln.dollar 
D) 37 mln.dollar 
 
41.  Qaysi  davlat  monopolistlari  XIX  asrning  90-
yillarida Xitoyga bostirib kirishni 
o‘zlariga asosiy 
maqsad qilib oladilar? 
A) AQSH 
 
B) Buyuk Britaniya 
C) Fransiya 
 
D) Rossiya 
 
42. Qachon AQSH davlat kotibi Xeyning “ ochiq 
eshiklar”  va  “teng  imkoniyatlar”  siyosati  e’lon 
qilindi va u “Xey” doktrinasi deb nom oldi? 
A) 1895-yil mayda 
  B) 1897-yil iyunda 
C) 1899-yil sentabrda   D) 1901-yil aprelda 
 
43.  Quyidagi  qaysi  tarixiy  atama- 
“iqtisodiy 
qoloq  va  qaram  davlatlar  burjuaziyasining  chet 
el  kapitali  bilan  ichki  bozor 
o‘rtasida vositachilik 
qiluvchi qismi” degan ma’noni anglatadi? 
A) Intervensiya 
 B) Komprador 
C) Konvensiya   
D) Anneksiya 
 
44.  Xitoyning  eksporti  1901-yildan  1911-
yilgacha 122 mln.dollardan qanchaga oshdi? 
A) 200 mln.dollarga   B) 245 mln.dollarga 
C) 280 mln.dollarga   D) 300 mln.dollarga 
 
45.  Xitoyda  xorijiy  davlatlar  ichida  qaysisi  tovar 
ayirboshlashda birinchi 
o‘rinda turgan? 
A) AQSH 
 
B) Rossiya 
C) Buyuk Britaniya 
D) Fransiya 
 
46.  1914-yilga  kelib,  Xitoy  xorijiy  davlatlardan 
qancha qarz b
o‘lib qoldi? 
A) 400 mln.dollar 
B) 580 mln.dollar 
C) 790 mln.dollar 
D) 835 mln.dollar 
 
47.  Qachon  Xitoyda  chet  elliklardan  temiry
o‘l 
qurilishi uchun qarz olish haqida bitim tuzilgach, 
qurolli qarshilik tusini oldi? 
A) 1905-yilda    
B) 1909-yilda  
C) 1911-yilda   
D) 1913-yilda  
 
48.  Xitoydagi  qaysi  inqilob  natijasida  qurolli 
q
o‘zg‘olon  yo‘li  bilan  Xitoyda  XVIII  asrdan 
boshlab  hukm  surgan  manjurlar  hokimiyatini 
a
g‘darib tashladi? 
A) Sinxay inqilobi 
B) Gomindan inqilobi 
C) Pekin inqilobi 
D)Shanxay inqilobi 
 

 
123 
49.Qachon Sun Yat Sen “Xitoy uyushmalari itti-
foqi” (Tunmin xay) degan siyosiy tashkilot tuzdi? 
A) 1901-yilda    
B) 1903-yilda  
C) 1905-yilda   
D) 1907-yilda  
 
50.  “Xitoy  uyushmalari  ittifoqi”  (Tunmin  xay) 
1905-
yil  noyabrida  …  gazetasini  chiqara 
boshladi 
A) Tunmin xay  
B) Minbao 
C) Sinxay inqilobi 
D) Shanxay inqilobi 
 
51.  Qachon  k
o‘p  yillik  muhojirlikdan  so‘ng  Sun 
Yat Sen Xitoyga qaytib keldi? 
A) 1905-yilda    
B) 1907-yilda  
C) 1909-yilda   
D) 1911-yilda  
 
52.  Pekindagi  imperator  hukumatining  boshli
g‘i 
kim edi? 
A) Sun Yat Sen 
B) Yuan Shikay 
C) Di Syapon   
D) Vin Kandi 
 
53.  Qachon  Yuan  Shikay  inqilobiy  harakatining 
ta
’siri bilan Sin sulolasini taxtdan voz kechishga 
majbur etdi? 
A) 1907-yil 5-mayda   
B) 1909-yil 12-martda 
C) 1910-yil 5-iyunda   
D) 1912-yil 12-fevralda 
 
54.  Demokratik  kuchlar  1912-yilda  qanday 
partiyani tuzdilar? 
A) Gomindan (Milliy patiya)ni 
B) Sinxay inqilobi partiyasini 
 
C) Xitoy Xalq partiyasini 
D) Shanxay xalq partiyasini 
 
55.  Qachon  Xitoyning  janubida  hukumatning 
reaksion  siyosatiga  qarshi  “ikkinchi inqilob”  deb 
nomlangan q
o‘zg‘olon boshlanib ketdi?  
A)1910-yilda    
B) 1911-yilda  
C) 1912-yilda   
D) 1913-yilda  
 
56.  Qachon  Yuan  Shikay  Konstitutsiyaviy 
Kengash chaqirdi? 
A) 1910-yilda    
B) 1912-yilda  
C) 1914-yilda   
D) 1916-yilda  
 
57.  Metropoliya  XIX  asr  oxiri  XX  asr  boshlarida 
qanday boshqargan? 
A)  vitse-qiroli  boshchiligidagi  amaldorlar  va 
politsiya yordamida 
B) harbiylar yordamida 
C) mahalliy amaldorlar yordamida 
D)  Buyuk  Britaniya  hukumati  tomonidan 
tayinlangan bosh vazir 
 
58. 
Hindistonda 
1886-yilda 
t
o‘qimachilik 
sanoatida nechta fabrika bor edi? 
A) 70 ta       B) 75 ta     C) 85 ta  
 D) 95 ta 
 
59.  1900-yilda  Hindiston  temir  y
o‘l  tarmoqlari 
qanchani tashkil qildi? 
A) 20000 km.ni 
 
B) 30000 km.ni 
C) salkam 40000 km.ni  
D) salkam 50000 km.ni 
 
60. 
Buyuk 
Britaniya 
mustamlakachilari 
Hindistonda  sanoat  korxonalarini  qayerlarda 
joylashtirishga harakat qildi? 
A) dengiz b
o‘yi port shaharlarida 
B) konlar yaqinida 
C) aholi k
o‘p shaharlarda 
D) aholi punktlaridan uzoq joyda 
 
61.  1873-yildan  1883-yilgacha  Hindiston  bilan 
Buyuk Britaniya savdosi qanchaga 
o‘shdi? 
A) 40 foizga    
B) 50 foizga  
C) 60 foizga    
D) 70 foizga 
 
62. Buyk Britaniya mustamlakachilari tomoni-
dan ochilgan su
g‘orish inshootlari bor yo‘g‘i 
necha foiz yerni su
g‘orishga yetar edi? 
A) 20 foizga   
B) 30 foizga 
C) 40 foizga   
D) 50 foizga 
63.  XIX  asr  oxiri  XX  asr  boshlarida  Hindiston 
qishloq  x
o‘jaligida  monokulturaning  vujudga 
kelishi  natijasida  Assam  nima  yetishtirishga 
ixtisoslashdi? 
A) kanop  
 
B) paxta  
C) bu
g‘doy    
D) choy 
 
64.  1870-1890-yillar  davomida  Hindistonda 
necha martadan k
o‘p ocharchilik yuz berdi? 
A) 10 martadan 
B) 15 martadan 
C) 20 martadan 
D) 25 martadan 
 
65. XIX asr t
o‘rtinchi choragida Hindistonda yuz 
bergan  ocharchilik  natijasida  qancha  odam 
qirilib ketdi? 
A) 10 mln.odam 
B) 15 mln.odam 
C) 18 mln.odam 
D) 22 mln.odam 
 

 
124 
66.  Qachon  ingliz  ma
’muriyati  Hindistondagi 
milliy  tillarda  chiqadigan  matbuot  haqida  qonun 
qabul qildi? 
A) 1875-yilda    
B) 1878-yilda  
C) 1881-yilda   
D) 1884-yilda  
 
67.  1910-yilga  kelib  Hindistonda  kanop-tola 
fabrikalari soni qanchaga k
o‘paydi? 
A) ikki barobarga 
B) uch barobarga 
C) t
o‘rt barobarga 
D) besh barobarga 
 
68.  XX  asr  boshlarida  paxta  xomashyosi 
tayyorlash,  surp  mato  t
o‘qish  korxonalarining 
nechtasi hind kapitalistlariga qarashli edi? 
A) 150 tasi  
 
B) 175 tasi  
C) 215 tasi  
 
D) 245 tasi 
 
69.  1896-1906-yillarda  qancha  odam  ochlikdan 
o‘ldi? 
A) 5 mln.dan ziyod 
 B) 8 mln.ga yaqin 
C) 10 mln.dan ortiq 
 D) 15 mln.ga yaqin 
 
70. 1904-yil Hindistonda vabodan qancha odam 
qirilib ketdi? 
A) 500 ming odam 
 
B) 700 ming odam  
C) 900 ming odam  
 
D) 1 mln.dan ortiq odam 
 
71.  Qachon  Kerzon  universitetlarga  kirish  pulini 
ikki barobarga oshirdi? 
A) 1900-yilda    
B) 1902-yilda  
C) 1905-yilda   
D) 1907-yilda  
 
72.  Qachon  Bombay  shahrida  muayyan 
dasturga  ega  siyosiy  partiya 
–  “Hindiston  milliy 
kongres
si” (HMK) tuzildi? 
A) 1880-yilda    
B) 1885-yilda  
C) 1890-yilda   
D) 1895-yilda  
 
73.  Kim  “  milliy  kongress  inqilobdan  arzonroq” 
deb izohlagan edi? 
A) Hindiston vitse-qiroli lord Dafferin 
B) Hindiston vitse-qiroli lord Kerzon 
C) Hindistondagi radikal oqim vakili Bal 
Gandaxara Tilak 
D)  Hindiston  Milliy  Kongressi  raisi  Maxatma 
Gandi 
 
74. 
XIX 
asr 
oxiri 
XX 
asr 
boshlarida 
Hindistondagi 
radikal 
oqim 
rahbari 
Bal 
Gandaxara  Tilak  (1856-1920)  qaysi  shaharda 
mustaqil 
o‘rta maktab tashkil qildi? 
A) Dehli  
 
B) Puna  
C) Kashmir    
D) Agra 
 
75.  Qachon  Hindistonda  “so‘l”  radikal  oqim 
shakllandi? 
A) 1885-yilda    
B) 1888-yilda  
C) 1890-yilda   
D) 1892-yilda  
 
76.  1880-
yilda  Bal  Gandaxara  Tilak  … 
gazetasini tashkil etdi. 
A) Kesari (sher)  
B) Svaraj  
C) Svadeshi    
D) Paysafond 
 
77. 
Ingliz 
mustamlakachilari 
milliy-ozodlik 
harakatini “bog‘ishga” intilib, qachon Bengaliyani 
ikki qismga b
o‘lib tashladi? 
A) 1900-yilda    
B) 1905-yilda  
C) 1902-yilda   
D) 1907-yilda  
 
78.XX  asr  boshlarida  Kalkuttadagi  namoyishda 
qancha kishi qatnashdi? 
A) 50 ming  
 
B) 70 ming  
C) 90 ming  
 
D) 100 ming 
 
79.  Qachon  “so‘l”  radikal  oqim  talabi  bilan 
Hindiston  milliy  kongressi  q
o‘shimcha  qaror 
qabul qildi? 
A) 1901-yil mayda  
 B) 1903-yil fevralda  
C) 1906-yil dekabrda   D) 1908-yil aprelda  
80. 1908-yili Bombay viloyatining qaysi shahrida 
Hindiston 
milliy 
kongressining 
qurultoyi 
chaqirildi? 
A) Agra      B) Dehli      C) Sind      D) Surat 
81.  1909-yilda  qanday  nomdagi  hujjat  qabul 
qilindi? 
A) Hindiston kengashi haqida qonun 
B) Svaraj, Svadeshi dasturlari 
C) Ta
’lim to‘g‘risidagi    
D) Saylovlar t
o‘g‘risidagi 
 
82.  Qaysi  yildan  keyin  Hindiston  Buyuk 
Britaniyaning  b
o‘lg‘usi  jahon  urushi  rejalarida 
muhim rol 
o‘ynay boshladi? 
A) 1905-yilda    
B) 1907-yilda  
C) 1910-yilda   
D) 1912-yilda  
 
83. Qachon Hindistonda Mustamlaka ma
’muri- 
yati ish vaqtini 12 soat bilan cheklash haqida 
qonun qabul qildi? 
A) 1907-yilda    
B) 1909-yilda  

 
125 
C) 1910-yilda   
D) 1911-yilda  
 
84.  XIX  asrning  oxiri  XX  asr  boshlarida  Eronga 
kapital  chiqarish  b
o‘yicha  qaysi  davlat  birinchi 
o‘rinda edi? 
A) Rossiya 
 
B) Buyuk Britaniya 
C) Fransiya 
 
D) Germaniya 
 
85.Qachon  Buyuk  Britaniya  Eron  konlaridan 
foydalanish,tosh 
va 
temir 
y
o‘l 
qurish 
konsessiyalari olindi? 
A) 1872-yilda    
B) 1874-yilda  
C) 1876-yilda   
D) 1878-yilda  
 
86.  Qachon  ingliz  monopolisti  Reyter  Eronda 
“shahanshohbank” ochishga erishdi? 
A) 1880-yilda    
B) 1874-yilda  
C) 1887-yilda   
D) 1889-yilda  
 
87.  Birinchi  jahon  urushi  arafasida  Eron  Buyuk 
Britaniyadan qancha qarz b
o‘lib qoldi? 
A) 6,5 mln. funt sterling  
B) 7 mln. funt sterling 
C) 9,6 mln. funt sterling  
D) 10,3 mln. funt sterling 
 
88.  Birinchi  jahon  urushi  arafasida  Eronning 
Rossiyadan qarzi qanchani tashkil etadi? 
A) 70 million rublni 
 B) 110 million rublni 
C) 142 million rublni   D) 164 million rublni 
 
89. 
Inglizlar 
kimlarni 
markazga, 
shoh 
hukmronligiga qarshi gijgijlab turdilar? 
A) 
Fors 
viloyati, 
baxtiyorlar 
(qabilalar), 
Huziriston xonlarini 
B) gilzoylar(qabilalar), Tabriz xonlarini 
C) abdallar(qabilalar), Huziriston xonlarini 
D) hojarlar sulolasini 
 
90.  Qachon  shoh  konstitutsiya  qabul  qilish 
haqida farmon chiqarishga majbur b
o‘ldi? 
A) 1902-yilning 12-mayida  
B) 1904-yilning 10-iyunida  
C) 1906-yil 5-avgustida  
  
D) 1908-yilning 22-martida  
 
91.  Eronda  qaysi  ijtimoiy  qatlamlar  saylov 
huquqiga ega b
o‘ldilar? 
A) ruhoniylar,ishchilar,dehqonlar,zamindorlar 
B) kojarlar,ruhoniylar,savdogarlar,zamindorlar,  
    dehqonlar,hunarmandlar 
C) hunarmandlar,zamindorlar,ruhoniylar,  
 sanoatchilar 
D) dehqonlar,ishchilar,zamindorlar, savdogarlar 
 
92. 1907-yilda Shoh Muzaffariddin vafot etgach, 
taxtga  mustabid  tuzum  tarafdori  b
o‘lgan  kim 
o‘tirdi? 
A) Muhammad Alishoh  
 
B) Muhammad Afzalxon 
C) Ali Muzaffariddin   
D) Shoh Abbosxon 
 
93.  XX  asr  boshlarida  qabul  qilinayotgan 
qonunlarning  shariatga  muvofiqligi  ustidan 
nazorat  qilish  uchun  ….  ulamo  tayinlanadigan 
b
o‘ldi? 
A) ikki ulug
‘    
B) uch ulu
g‘  
C) t
o‘rt ulug‘    
D) besh ulu
g‘ 
 
94. 
1907-yildagi 
Buyuk 
Britaniya-Rossiya 
bitimiga k
o‘ra Eron necha qismga bo‘lindi? 
A) ikki      B) uch     C) t
o‘rt     D) besh 
 
95.  1908-yilda  Eron  shohi  kimlar  yordamida 
aksilinqilobiy davlat t
o‘ntarishi o‘tkazdi? 
A) ingliz va ruslar 
  
B) fransuzlar va nemislar 
C) ruslar va nemislar    
D) inglizlar va fransuzlar 
 
96.  Qachon  Tehronda  Muhammad  Alishoh 
taxtdan tushirildi? 
A) 1907-yilda    
B) 1909-yilda  
C) 1910-yilda   
D) 1911-yilda  
97. XX asr boshlarida Eron Buyuk Britaniya-dan 
qancha qarz oldi? 
A) 500 mln.funt sterling  
  
B) 950 mln.funt sterling 
C) 1mln. 250 ming.funt sterling 
D) 1 mln. 600 ming.funt sterling  
 
98.  Qachon  Eron  1907-yilgi  Rossiya-Buyuk 
Britaniyaning ta
’sir doiralari haqidagi bitimini tan 
olishga majbur etildi? 
A) 1909-yilda    
B) 1910-yilda  
C) 1911-yilda   
D) 1912-yilda  
 
99.  XX  asrning  boshlarida  Eron  Rossiyadan 
qancha  qarz  oldi  va  iqtisodiy  hamda  siyosiy 
jihatdan buyuk davlatlarga qaram b
o‘lib qoldi? 
A) 10 mln.rubl B) 12 mln.rubl 
C) 14 mln.rubl D) 16 mln.rubl 
 

 
126 
100.  Qaysi  davrda  Af
g‘oniston  Rossiya  bilan 
Buyuk Britaniya 
o‘rtasida bahsga sabab bo‘lgan 
mamlakat b
o‘lib qoldi? 
A) XIX asrning 50-yillarida  
B) XIX asrning 70-yillarida 
C) XIX asrning 90-yillarida  
D) XIX asrning 10-yillarida 
 
101.  Qachon  Buyuk  Britaniya  Hindiston-
Af
g‘oniston  chegarasida  harbiy  kuch  to‘play 
boshladi? 
A) 1870-yilda    
B) 1871-yilda  
C) 1872-yilda   
D) 1873-yilda  
 
102. 1878-yili Af
g‘oniston amiri Sheralixon …. 
A)  ingliz  missiyasini  Kobul  shahrida  qabul 
qilishdan bosh tortdi 
B) Rossiyadan yordam s
o‘rab elchi yubordi 
C)  Stoletov  boshchiligidagi  Rossiya  elchilarini 
kutib oldi 
D) Buyuk Britaniyaga qarshi urush e
’lon qildi 
 
103.  Vafot  etgan  Sheralixon 
o‘rniga  taxtga 
o‘tirgan o‘g‘li Yoqubxon 1879-yilda….. 
A) Rossiya bilan d
o‘stlik shartnomasini imzoladi 
B) Gandamak bitimini imzoladi 
C) ingliz missiyasini Kobulda qabul qilmadi 
D) Hindiston-Af
g‘oniston chegaralarini belgi-lab   
     oldi 
 
104.  Qachon  Af
g‘onistonning  sobiq  amiri 
M.Afzalxonning 
o‘g‘li  Abdurahmon  Shimoliy 
Af
g‘onistonda o‘z hokimiyatini o‘rnatdi? 
A) 1873-yilning 
o‘rtalarida  
B) 1878-yilning noyabrida 
C) 1879-yilning oxirida  
D) 1880-yilning bosida 
 
105.  Inglizlarning  amir  Abdurahmon  bilan  olib 
borgan  muzokaralari  natijasida  qaysi  shahar 
Buyuk Britaniya ta
’sir doirasida qoldi? 
A) Kobul  
 
B) Hirot  
C) Qandahor    
D) Mozori Sharif 
 
106. Amir Abdurahmon qaysi davrda Af
g‘onis-
tonda hukmronlik qildi? 
A) 1880-1901-yillarda B) 1882-1902-yillarda 
C) 1878-1900-yillarda D) 1884-1906-yillarda 
 
107.  Af
g‘onistonning  qaysi  amiri  mamlakatda 
“yopiq” siyosat olib bordi? 
A) Sheralixon   
B) Yoqubbek 
C) Abdurahmon 
D) Ayubxon 
 
108.  Af
g‘oniston amiri Abdurahmon kimlarni  o‘z 
tarafida tutish uchun ularga maosh belgiladi? 
A) diniy ulamolarga    
B) harbiy boshliqlarga 
C) viloyat boshliqlariga  
D) xalq ta
’limi vakillariga 
 
109.  Af
g‘onistonning  XIX  asr  oxiri  va  XX  asr 
boshlaridagi  xalqaro  ahvoli  t
o‘la  ma’noda  qaysi 
davlatlarning 
o‘zaro  munosabatlariga  bog‘liq 
edi? 
A) Buxoro amirligi va Rossiyaning 
B) Rossiya va Buyuk Britaniyaning 
C) Turkiya va Hindistonning 
D) Buyuk Britaniya va Eronning 
 
110.  Qachon  turkmanlar  yashaydigan  joylarda 
af
g‘on-rus chegaralari qat’iy belgilab olindi? 
A) 1880-yilda    
B) 1883-yilda  
C) 1885-yilda   
D) 1887-yilda  
 
111.  Af
g‘oniston  amiri  Abdurahmon  ikki  ulkan 
mustamlakachi  davlat  (Rossiya  va  Buyuk 
Britaniya) 
kelishmovchiliklaridan 
foydalanib 
mamlakat hududini…. 
A) Jalolobodgacha kengaytirib oldi 
B) shimolda Amudaryogacha kengaytirib oldi 
C) Qandahorgacha b
o‘lgan yerlargacha kengay-
tirib oldi 
D) janubiy Erongacha b
o‘lgan hududlargacha  
 kengaytirib oldi 
 
112.  Qachon  Abdurahmon  inglizlar  bilan  bitim 
tuzdi? 
A) 1887-yilda    
B) 1890-yilda  
C) 1893-yilda   
D) 1896-yilda  
 
113.  1901-yili  Abdurahmon  vafot  etgandan 
keyin amirlik taxtiga….. 
A) 
o‘g‘li Habibullo o‘tirdi  
B) nevarasi Omonulloxon 
o‘tirdi 
C) ukasi Ahmadshoh 
o‘tirdi  
D) akasi Ayubxon 
o‘tirdi 
 
114.  Inglizlarning  qaysi  yilda  Af
g‘oniston  bilan 
tashqi  savdo  Buyuk  Britaniya  nazoratida 
b
o‘lmog‘i,  mamlakatda  inglizlarning  temiryo‘l 
qurishiga  rozilik  berish,  ingliz  fuqarolarining 
Af
g‘onistonda  erkin  kirib-chiqishiga  ruhsat 
berish talab qilingan bitimi imzolangan edi? 

 
127 
A) 1903-yilda    
B) 1905-yilda  
C) 1906-yilda   
D) 1907-yilda  
 
115.Af
g‘onistonda “Yosh afg‘onlar” ning qanday 
gazetasi nashr qilindi? 
A) Siroj ul-af
g‘oniya  
B) Ittihodi Muhammadi 
C) Hurriyat va birdamlik  
D) Af
g‘on yoshlari 
 
116.  “Yosh  afg‘onlar”  harakati  tomonidan 
chiqarilgan gazetaning muharriri kim b
o‘lgan? 
A) Ahmad Zohir 
 
  
B) Muhammad Tarziy 
C) Muhammad Ayubxon  
D) Omonulloxon 
 
117.  XIX  asr  oxiri  XX  asr  boshlarida  Turkiyada 
haydaladigan  yerlarning  necha  foizi  katta  yer 
egalari va ruhoniylariga qarashli b
o‘lgan? 
A) 56 foizi   B) 60 foizi   C) 65 foizi   D) 72 foizi 
 
118. 
Qaysi 
yillarda 
Turkiyada 
mehnat 
unumdorligi  kam  b
o‘lganligi  uchun  kuchli 
ocharchilik  oqibatida  k
o‘plab  odamlar  qirilib 
ketdi? 
A) 1870-1872-yillarda     B) 1873-1875-yillarda 
C) 1874-1877-yillarda     D) 1875-1878-yillarda 
 
119. Sulton hukumati 
o‘zining moliyaviy ahvolini 
yaxshilash uchun chet eldan 1870-1874-yillarda 
qancha qarz oldi? 
A) 2 mlrd.dollardan ziyod  
B) 3 mlrd.frankdan ortiq 
C)4 mlrd.markadan ziyod 
D)5 mlrd.funt sterlingdan ortiq 
 
120.  Qachon  hukumat  Turkiyani  moliyaviy 
bankrot deb e
’lon qilishga majbur bo‘ldi? 
A) 1873-yilda    
B) 1874-yilda  
C) 1875-yilda   
D) 1876-yilda  
 
121.  Turkiya  hukumati  XIX  asr  oxiri  XX  asr 
boshlarida qaysi davlat bilan yaqinlashdi? 
A) Buyuk Britaniya bilan  
 
B) Germaniya bilan 
C) Rossiya bilan 
  
 
D) Fransiya bilan 
 
122. Qachon Germaniya b
o‘lajak Bog‘dod temir 
y
o‘l  loyihasining  Izmir-Anqara  qismini  qurishni 
q
o‘lga kiritdi? 
A) 1884-yilda    
B) 1886-yilda  
C) 1888-yilda   
D) 1890-yilda  
 
123.  Turkiya  1875-yilda  qarzlar  uchun  yiliga 
qancha miqdorda foiz t
o‘lashi lozim edi? 
A) 380mln.frankka yaqin  
B) 420 mln.frankdan ortiq 
C) 520mln.frankka yaqin  
D) 570 mln.frankdan ortiq 
 
124.  Tu
rkiyadagi  “Yangi  usmonlilar  harakati” 
ning qanday gazetasi nashr qilingan? 
A) Ibrat  
 
B) Bayroq  
C) Yosh turklar  
D) Isyon 
 
125.  Qachon  Turkiyada  xalq  q
o‘zg‘oloni 
boshlandi? 
A) 1872-yilda    
B) 1874-yilda  
C) 1876-yilda   
D) 1878-yilda  
 
126.  1876-yilning  22-mayida  Turkiyaning  qaysi 
sultoni, Shayx ul-Islomning fatvosi bilan taxtdan 
tushirildi? 
A) Abdulaziz   
B) Abdulhamid II 
C) Salim I 
 
D) Niyozbiy 
 
127.  Qachon  Turkiyada  konstitutsiya  e
’lon 
qilindi? 
A) 1876-yilning 22-mayida 
B) 1876-yilning 23-dekabrida 
C) 1877-yilning 17-iyunida 
D) 1877-yilning 27-noyabrida 
 
128.  Turkiyada  qaysi  sulton  davri  “zulm  davri” 
nomini oldi? 
A) Abdulaziz   
B) Mahmud V Rashod 
C) Abdulhamid II 
D) Salim I 
 
129.  1889-yilda  Turkiyaning  qaysi  shahrida 
harbiy-meditsina  bilim  yurti  kursantlari  yashirin 
“Birlik va taraqqiyot” tashkilotini tuzdilar? 
A) Anqarada   
B) Izmirda 
C) Karosda 
 
D) Istambulda 
 
130.  Qachon  sulton  Ahmad  II  “Birlik  va 
taraqqiyot” tashkiloti ustidan sud uyishtirdi? 
A) 1888-yilda    
B) 1897-yilda  
C) 1885-yilda   
D) 1893-yilda  
 
131.  “Yosh  turklar”  1902-yilda  qaysi  shaharda 
o‘zlarining birinchi qurultoyini o‘tkazdilar? 
A) Parijda  
 
B) Istambulda  

 
128 
C) Londonda    
D) Berlinda 
 
132.  Qaysi  yillarda  Turkiyada  inqilobiy  vaziyat 
yuzaga keldi? 
A) 1902-1903-yillarda    B) 1904-1905-yillarda 
C) 1905-1906-yillarda    D) 1907-1908-yillarda 
 
133. Qachon “Yosh turklar” dan bo‘lgan qo‘shin 
zobitlari rahbarligida q
o‘zg‘olon ko‘tarildi? 
A) 1905-yil 5-may kuni  
 
B) 1905-yil 16-mart kuni 
C) 1905-yil 3-iyul kuni  
D) 1905-yil 22noyabr kuni 
 
134.  1908-yil  20-
iyulda  qaysi  shaharda  “  Birlik 
va  taraqqiyot”  partiyasi  tantanali  bir  vaziyatda 
konstitutsiya  tiklanganligini  e
’lon  qildi  va  sulton-
dan bu masalada farmon berishni talab qildi? 
A) Monastirda   
B) Anqarada  
C) Izmirda 
 
D) Parijda 
 
135. 
XX 
asrning 
boshlarida 
Turkiyada 
ruhoniylarning qanday partiyasi mavjud edi? 
A) Ittihodi Muhammadi    B) Ibrati Islomiya 
C) Birlik tu
g‘i   
    D) Islomiya Turkiya 
 
 
 
136.  1913-yil  13-
aprel  isyonidan  keyin  “Yosh 
turklar”  ning  arboblaridan  bir  qismi  qayerga 
qochib ketdilar? 
A) Anqara va Izmirga  
B) Salonika va Adrionopolga 
C) Adrionopol va Karasga  
D) Izmir va Salonikiga 
 
137.  Turkiya  sultoni  Mahmud  V  Rashod  qaysi 
yillarda davlatni boshqardi? 
A) 1890-1914-yillarda    B) 1895-1910-yillarda 
C) 1903-1916-yillarda    D) 1909-1918-yillarda 
 
138.  Qachon  Turkiyada  davlat  t
o‘ntarilishi 
o‘tkazildi? 
A) 1908-yilning 20-iyunida  
B) 1909-yilning 5-mayida 
C) 1911-yilning 16-avgustida 
D) 1812-yilning 5- avgustida 
 
139.  Qachon  “Yosh  turklar”  rahbarlaridan  biri 
b
o‘lgan Anvarbey boshchiligida isyon ko‘tarildi? 
A) 1908-yil fevralida     B) 1909-yil mayida 
C) 1911-yil iyunida    D) 1913-yil yanvarida 
 
140.  Qachon  Germaniya  va  Turkiya 
o‘rtasida 
maxfiy suratda ittifoq shartnomasi imzolandi? 
A) 1909-yilning 10-mayida  
B) 1911-yilning 12-martida 
C) 1914-yilning 2-avgustida 
D) 1815-yilning 26-noyabrida 
 
141.  Yevropacha  “Yosh  turklar”  deb  atalmish 
“Birlik va taraqqiyot” partiyasi qachon tuzildi? 
A) 1882-yilda    
B) 1884-yilda  
C) 1886-yilda   
D) 1889-yilda  
 
 
Download 1.69 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling