O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti samdu qoshidagi 2-son akademik litseyi


-mavzu: XIX asr oxiri XX asr boshlarida


Download 1.69 Mb.
Pdf ko'rish
bet16/17
Sana06.04.2020
Hajmi1.69 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

6-mavzu: XIX asr oxiri XX asr boshlarida 
Afrika mamlakatlari 
 
1. Afrikaning shimoliy qismida,sahroyi Kabirning 
janubiy  chegarasiga  qadar  aholining  k
o‘pchilik 
qismini kimlar tashkil etardi? 
A) negrlar  
 
B) arablar  
C) afrikanestlar  
D) mulatlar 
 
2.  XIX  asrning  70-yillariga  qadar  Afrikaning 
shimolida  va  shimoliy  sharqida,  yani  arablar 
yashovchi  hududlarda  qanday  tuzum  hukm 
surardi? 
A) imperiya 
 
B) parlamentar 
C) respublika   
D) mutlaq podsholik 
 
3.  XIX  asr  oxirida  Misr  va  Sudan  qaysi 
davlatning mustamlakasiga aylangan edi? 
A) Fransiyaning 
 
B) Italiyaning 
C) Buyuk Britaniyaning 
D) Turkiyaning 
 
4.  Misrning  qaysi  tarixi  Turkiya  hukmronligidan 
ozod  b
o‘lish  va  inglizlarning  mustamlakachilik 
siyosatiga  qarshi  kurash  bayro
g‘i  ostida  o‘tgan 
o‘zgarishlar davri bo‘ldi? 
A)XIX asr oxiri XX asr boshlaridagi 
B) XVIII asr oxiri XIX asr boshlaridagi 
C) XIX asr 
o‘rtalaridagi  
D) XX asrning 20-yillaridagi 
 
5.  Quyidagi  qaysi  hududlar  XIX  asr  oxirida 
Fransiyaning mustamlakalariga aylangan edi? 
A) Marokash va Liviya  
B) Tunis,Jazoir va Marokash 
C) Misr va Tripolitaniya 
D) Jazoir,Liviya va Misr 
 

 
129 
6.  Misr  milliy-ozodlik  harakatining  rahbari  kim 
edi? 
A) Jamoliddin al-Af
g‘oniy    B) Ahmad Orabibey 
C) Abdul Qodir 
        D) Monelik 
 
7.  Qachon  Hadiv  (Misr  hukmdori)  yangi 
qonunga imzo chekishga majbur b
o‘ldi? 
A)1880-yilning 10-mayida  
B)1882-yilning 7-fevralida 
C)1884-yilning 16-martida 
D)1886-yilning 22-noyabrida 
 
8.  Qachon  Jamoliddin  al-Af
g‘oniy  “Xizb  ul-
Vatan” (Vatan partiyasi) partiyasini tuzdi? 
A) 1871-yilda    
B) 1872-yilda  
C) 1873-yilda   
D) 1874-yilda  
 
9. Buyuk Britaniya 1882-yilda qayerni t
o‘plardan 
o‘qqa tutdi? 
A) Qohirani 
 
B) Xartumni 
C) Iskandariyani 
D) Sudanni 
 
10.  Misr  q
o‘shini  rahbarlaridan  biri  Ahmad 
Arabibey Qohirada oliy davlat organi 
–Muvaqqat 
Kengashni  tuzdi  va  qancha  kishilik  q
o‘shin 
t
o‘pladi? 
A) 40 ming  
 
B) 45 ming  
C) 50 ming  
 
D) 60 ming 
 
11.  Qachon  Misr  q
o‘shini  Buyuk  Britaniya 
q
o‘shinidan  yengildi  va  Buyuk  Britaniya 
mustamlakasiga aylanib qoldi? 
A) 1881-yil mayda  
 
B) 1882-yil sentabrda 
C) 1881-yil avgustda   
D) 1882-yil dekabrda 
 
12.  Qayerda  1888-yilda  Suvaysh  kanalidan 
foydalanish 
b
o‘yicha 
Buyuk 
Britaniya, 
Germaniya,  Ispaniya,Italiya,Rossiya,  Turkiya, 
Fransiya davlatlari konvensiya imzolashdi? 
A) Qohirada    
B) Xartumda  
C) Istambulda  
D) Parijda 
 
13.  “Vatan”  partiyasining  qanday  gazetasi  bor 
edi? 
A) Al-Liva (Bayroq) 
 B) Yosh Misrliklar 
C) Al-Azhar 
 
 D) Ozod Misr 
 
14.Misr  Majlisi  vitse-prezidenti  b
o‘lgan  qaysi 
shaxs 
demokratik, 
milliy-ozodlik 
ruhidagi 
deputatlarni 
o‘z  atrofiga to‘plab,  majlis  nomidan 
ingliz  hukmronligiga  qarshi  hujjatni 
o‘tkazishga 
erishdi? 
A) Ahmad Arabibey   
B) Abdul Qodir 
C) Saad Zaglul 
 
 
D) Jamoliddin al-Af
g‘oniy 
 
15. 
Qachon 
sudanliklarning 
yetakchisi 
Muhammad  Ahmad  xalqni  Misr-Turk  zulmiga 
hamda 
yevropaliklarga 
qarshi 
muqaddas 
urushga chaqirdi? 
A) 1876-yilda    
B) 1878-yilda  
C) 1881-yilda   
D) 1883-yilda  
 
16. 
1882-yilda 
kim 
Xartumda 
general-
gubernator etib tayinlandi? 
A) Saad Zaglul 
  
B) Misrlik Abdul Qodir 
C) Al-Af
g‘oniy    
D) Sudanlik Muhammad Ahmad 
 
17.  1883-yili  general  Xiks  boshliq ingliz  q
o‘shini 
kimlar tomonidan qirib tashlandi? 
A) Abdul Qodir q
o‘shinlari tomonidan 
B) Sudan ansorlari tomonidan 
C) Muhammad Ahmad q
o‘shinlari tomonidan 
D)  polkovnik  Ahmad  Arabibey  q
o‘shinlari 
tomonidan 
 
18.  Qachon  inglizlar  Sudanga  general  Gordon 
boshchiligida harbiy qism yuborishdi? 
A) 1882-yilda    
B) 1883-yilda  
C) 1884-yilda   
D) 1885-yilda  
 
19. 1885-
yilda Sudanda …… 
A) mustaqil mahdiylar davlati tuzildi 
B) konstitutsiya qabul qilindi 
C)  Misrlik  Abdul  Qodir  general-gubernator  etib 
tayinlandi 
D) ichki nizolar kuchaydi 
 
20. Qaysi shahar Sudan davlatining poytaxti etib 
belgilandi? 
A) Xartum 
 
B) Qohira 
C) Addis Abeba 
D) Omdurman 
 
21.  Qancha  kishilik  q
o‘shin  Sudan  davlatining 
tayanchi b
o‘lib qoldi? 
A) 200 ming    
B) 300 ming  
C) 400 ming    
D) 500 ming 
 

 
130 
22.Qachon  Efiopia  va  Sudan 
o‘rtasida  urush 
harakatlari boshlandi? 
A) 1883-yilda    
B) 1874-yilda  
C) 1885-yilda   
D) 1886-yilda  
 
23. 1887-
yilda Adua yonida … qo‘shinlari Italiya 
q
o‘shinlarini tor-mor qildi. 
A) Misr B) Sudan C) Jazoir D) Efiopia 
 
24.  Nima  uchun  Efiopia  hukmdori  Y
o‘xonni  va 
Sudan hukmdori Abdulloh 
o‘rtasidagi zarur bitim 
imzolanmay qolindi? 
A) Efiopiya q
o‘shinlarining Omdurman shahriga  
     hujumi 
B) Abdullaohni Y
o‘xoni islomga o‘tishini talab  
     qilganligi 
C) Sudanda boshlangan ichki nizolar 
D) Buyuk Britaniyaning ikki davlat 
o‘rtasiga nizo  
     solishi 
 
25.  Qachon  Efiopiya  imperatori  Menelik 
sudanliklar 
foydasini 
k
o‘zlovchi 
bitimni 
imzolashga majbur b
o‘ldi? 
A) 1884-yilda    
B) 1886-yilda  
C) 1888-yilda   
D) 1889-yilda  
 
26.  Qachon  Buyuk  Britaniya-Misr  birlashgan 
q
o‘shinlari  Sudan  mahhdiylari  qo‘shini  ustidan 
g‘alaba  qozondi  va  Sudanning  asosiy  qismini 
bosib olishga erishdi? 
A) 1887-yil mayda  
 B) 1888-yil fevralda 
C) 1889-yil avgustda   D) 1890-yil sentabrda  
 
27. 1883-
yil Tunisda….  
A) konstitutsiya qabul qilindi 
B) Fransiya hukmronligi 
o‘rnatildi 
C) soliq olish t
o‘g‘risidagi qonun qabul qilindi 
D) yosh tunisliklar partiyasi tuzildi 
 
28.  XIX  asr  oxirida  Jazoirda  qancha  fransuz 
yashar edi? 
A) 300 ming    
B) 400 ming  
C) 500 ming    
D) 600 ming 
 
29. Qaysi yillarda Jazoirda mustamlaka zulmiga 
qarshi kurash boshlandi? 
A) 1900-1903-yillarda   
B) 1903-1905-yillarda 
C) 1905-1906-yillarda   
D) 1907-1908-yillarda 
 
30. Qachon “Yosh Jazoir” partiyasi tuzildi? 
A) 1907-yilda    
B) 1909-yilda  
C) 1911-yilda   
D) 1912-yilda  
 
31.  1900-yilda  Italiya  Fransiyaning  Marokashga 
nisbatan  “huquqlarini”  tan  oldi  va  buning 
evaziga Italiya…. 
A) Liviyaga daxldor “huquq” ga ega bo‘ldi 
B) Sudanga daxldor “huquq” ga ega bo‘ldi 
C) Suvaysh kanalidan foydalanish huquqiga ega 
b
o‘ldi 
D) Efiopiyaga 
daxldor “huquq” ga ega bo‘ldi 
 
32. Qachon Liviya Italiya mulki deb e
’lon qilindi? 
A) 1911-yil 28-sentabrda  
B) 1911-yil 5-noyabrda 
C) 1912-yil 10-yanvarda  
D) 1912-yil 26-martda 
 
33.  Janubiy  Afrikani  mustamlaka  qilishda  qaysi 
davlat asosiy rol 
o‘ynadi? 
A) Fransiya 
 
 B) Germaniya 
C) Buyuk Britaniya 
 D) AQSH 
 
34.  XIX  asrning  oxirgi  choragida  Afrikaga 
yevropaliklarning  “oqib  kelishlarini”  yanada 
tezlashishiga nima sabab b
o‘ldi? 
A)  Janubdagi  qazilma  boyliklariga  boy  yerlarda 
70-yillarda 
olmos 
va 
80-yillarda 
oltin 
konlarining topilishi 
B) Shimoldagi yerlarda neft konlari va oltin  
 konlarining topilishi 
C) Bu yerda arzon ishchi kuchining k
o‘pligi 
D) Markaziy Afrikadan olmos va oltin konlarining 
topilishi 
 
35.  Qachon  Buyuk  Britaniya  Transvaalni  bosib 
oldi? 
A) 1884-yilda    
B) 1885-yilda  
C) 1886-yilda   
D) 1887-yilda  
 
36.  XIX  asr  oxiri  XX  asr  boshlarida  qaysi 
hududlar  Fransiya,  Gollandiya  va  Buyuk 
Britaniya 
o‘rtasida raqobat maydoniga aylandi? 
A) 
G‘arbiy  Sudan,  Senegal  va  Nil  daryosi 
havzasi 
B) Janubiy Afrika va Burlar Respublikasi 
C) Transvaal,Senegal va Misr hududlari 
D) Efiopiya,Tunis va Jazoir hududlari 
 
37.  Qachon  Fransiya 
G‘arbiy  Sudanni  bosib 
oldi? 
A) 1886-yilda    
B) 1888-yilda  

 
131 
C) 1890-yilda   
D) 1892-yilda  
 
38. 
G‘arbiy  sudanliklarning  ozodlik  kurashiga 
kim boshchilik qilgan? 
A) Samori Ture 
B) Muhammad Ahmad 
C) Abdul Qodir 
D) Ahmad Orabibey 
 
39. Qachon Chad k
o‘li atrofi bo‘ysindirildi? 
A) 1898-yilda    
B) 1900-yilda  
C) 1902yilda    
D) 1904-yilda  
 
40.  1904-yilda  Gvineya  k
o‘rfazi  bo‘ylari  qaysi 
davlat tomonidan tobe etildi? 
A) Buyuk Britaniya 
 B) AQSH 
C) Germaniya  
 D) Fransiya 
 
41.  1883-yilda  Kongo  havzasidagi  yerlar  qaysi 
davlat mustamlakasi deb e
’lon qilindi? 
A) Rossiya  
 
B) Italiya  
C) Belgiya 
 
D) Buyuk Britaniya 
 
42.  Yevropaliklar  Nil  daryosi  boshlanish 
havzalarini  ilmiy 
o‘rganish  bahonasi  bilan  qaysi 
mamlakatni “ochishdi”? 
A) Kongo  
 
B) Gvineya  
C) Senegal    
D) Buganda 
 
43.  Qaysi  davlat  qul  savdosiga  qarshi  kurash 
bahonasi  bilan  nemislar,fransuzlar  va  inglizlar 
tomonidan b
o‘lib olinadi? 
A) Buganda   
  
B) Senegal 
C) Zanzibar arab sultonligi   D) Kamerun 
 
44. 
Qachon 
Buganda 
Buyuk 
Britaniya 
tomonidan 
tuzilgan 
Uganda 
protektorati 
tarkibiga kiritildi? 
A)1886-yilda    
B) 1890-yilda  
C)1892-yilda   
D) 1894-yilda  
 
45.  XIX  asr  oxirida  Buyuk  Britaniya  qaysi 
davlatni bosib oldi? 
A) Bunoro davlatini 
  B) Togo davlatini 
C) Kamerun davlatini    D) Senegal davlatini 
 
46.XX  asr  boshlarida  Gambiya,Syerra-Leone, 
Oltin  qir
g‘oq,  Nigeriya,  Senegal,  Gvineya,  Fil 
Suyagi  Qir
g‘og‘i,  Dogomeya  hududlari  qaysi 
davlatning mustamlakasi edi? 
A) Buyuk Britaniyaning 
 
B) Fransiyaning 
C) Portugaliyaning 
 
 
D) Germaniyaning 
 
47.  Qaysi  davlat  hukmdori  Kongoni  ilmiy 
o‘rganish  assotsiatsiyasi  tuzib,uning  “soyasida” 
ustalik bilan ish olib bordi? 
A) Belgiya qiroli Leopold II 
B) Germaniya imperatori Vilgelm II 
C) Buyuk Britaniya rahbari Gladiston 
D) AQSH prezidenti S.Klivend 
 
48.  Qaysi  ingliz  korchaloni 
o‘z  kampaniyasini 
tuzib, olmos konlarini 
o‘z qo‘liga kiritdi? 
A) U.Gladiston  
B) A.Grift  
C) L.Jorj  
 
D) Sesil Rods 
 
49.  Qachon  Transvaal  oltin  va  mis  konlari 
ochildi? 
A) 1882-yilda    
B) 1884-yilda  
C) 1887-yilda   
D) 1890-yilda  
 
50. Qachon ingliz-bur urushi boshlandi? 
A) 1893-yilda    
B) 1896-yilda  
C) 1899-yilda   
D) 1902-yilda  
 
51. Qaysi yili Bur Respublikasi Britaniya mulklari 
tarkibiga q
o‘shib olindi? 
A) 1900-yilda    
B) 1902-yilda  
C) 1904-yilda   
D) 1906-yilda  
 
52. 1910-yili qaysi davlat mustamlaka hududlari 
b
o‘lgan  Transvaal,Oranj,Natal,Kapni  “Janubiy 
Afrika Ittifoqi” nomi ostida birlashtirdi? 
A) Buyuk Britaniya 
B) Germaniya 
C) Fransiya 
 
D) Belgiya 
 
53. Qachon Fransiya Madagaskarga urush e
’lon 
qildi? 
A) 1880-yilda     
B) 1881-yilda  
C) 1882-yilda   
 D) 1883-yilda  
 
54.  Qachon  Fransiya  Madakaskarni 
o‘z 
mustamlakasi deb e
’lon qildi? 
A) 1883-yilda     
B) 1884-yilda  
C) 1886-yilda   
 D) 1888-yilda  
 
55. Zuluslar hukmdori Ketchvayo 1879-yilda uch 
t
o‘qnashuv  davomida  inglizlarning  qancha 
kishilik q
o‘shinini yakson qilib tashladi? 
A) 10 ming kishilik  
B) 20 ming kishilik 
C) 15 ming kishilik  
D) 25 ming kishilik 
 
56.  Buyuk  Britaniya  zuluslar  yerlarini  egallab, 
uni nechta mayda hokimlikka b
o‘lib tashladi? 

 
132 
A) 8 ta     B) 10 ta     C) 13 ta     D) 15 ta 
 
57.  Qaysi  davlatlar  1869-yili  Suvaysh  kanali 
ochilishi  tufayli  alohida  savdo-iqtisodiy  va 
harbiy-strategik ahamiyatga ega b
o‘lib qoldi? 
A) Efiopiya va Somali  
B) Togo va Kamerun 
C) Nigeriya va Senegal  
 
D) Gambiya va Uganda 
 
58.  Qachon  inglizlar  Efiopiyaga  qashi  urush 
qilib,  podsho  (“negus”  deb  atalgan)  Teador  II 
ning birlashtiruvchi siyosatiga putur yetkazdi? 
A) 1863-yilda    
B) 1865-yilda  
C) 1867-yilda   
D) 1870-yilda  
 
59.  1889-1913-yillarda  Qizil  dengiz  bo
‘yi  va 
Somali  yarimoroli  qaysi  davlatlar 
o‘rtasida 
taqsimlab olindi? 
A) Buyuk Britaniya,Fransiya,Italiya 
B) Germaniya,Belgiya,Buyuk Britaniya 
C) Italiya,Portugaliya,AQSH 
D) Ispasniya,Fransiya,Germaniya 
 
60.  Janubiy  Afrikaning  shimoli-
g‘arbiy  qismi 
1883-yildan  boshlab  qaysi  davlat  tomonidan 
bosib olina boshlandi? 
A) Fransiya    
B) Belgiya  
C) Germaniya   
D) AQSH 
 
61. 
Janubiy 
Afrikadagi 
qaysi 
qabilalar 
rezervatsiyalarga q
o‘yildi? 
A) gottentot va gererolar  
B) nama va gererolar 
C) bur va gottentotlar 
D) zulus va zanzibarlar 
 
62.  Gerero  qabilalari  kim  boshchiligida  1904-
yilda 
bosqinchilarga 
qarshi 
q
o‘zg‘olon 
boshladilar? 
A) Samore Ture 
B) Samiul Magarero 
C) Xendrik Vitboy 
D) Abdul Qodir 
 
63. Nama qabilalari q
o‘zg‘oloniga kim bosh-
chilik qildi? 
A) Xendrik Vitboy 
B) Samore Ture 
C) Al-Af
g‘oniy   
D) Samiul Magarero  
 
64.  Germaniya  bosqinchilari  200000  dan  ortiq 
namalardan qanchasini qirib tashladi? 
A) 100 mingini B) 120 mingini 
C) 140 mingini D) 160 mingini 
 
65.  Germaniyaga  qarshi  Sharqiy  Afrikaning 
janubi  va  markazida  (Tanganika)  1905-yilda 
boshlangan q
o‘zg‘olon necha yil davom etdi? 
A) ikki yildan ortiq  
B) uch yil  
C) bir yil  
 
D) t
o‘rt yil 
 
66.  Nemis  q
o‘shinlari  qancha  afrikalikni  qirib 
tashlab, q
o‘zg‘olonni bostirdilar? 
A) 80 ming 
 
B) 100 ming 
C) 120 ming   
D) 140 ming 
 
7-mavzu: 1914-1018-yillarda birinchi jahon 
urushi 
 
1.  Birinchi  jahon  urushining  bosh  sababi 
nimadan iborat b
o‘lgan? 
A)  ikki  harbiy-siyosiy  guruh 
o‘rtasida  bo‘lingan 
dunyoni  qayta  b
o‘lib  olish  uchun  boshlangan 
kurash edi 
B) Germaniya va Rossiyaning mustamlakalarga  
 b
o‘lgan ishtiyoqi 
C)  kuchli  mamlakatlarning  boylik  orttirishga 
intilishi 
D)  Avstriya-Vengriya  taxt  vorisi  F.Ferdinand-
ning 
o‘ldirilishi 
 
2.  Qachon  Avstriya-Vengriya  davlati  Serbiyaga 
urush e
’lon qildi? 
A) 1914-yil 22-iyulda   
B) 1914-yil 28-iyulda 
C) 1914-yil 4-avgustda  
 
D) 1914-yil 15-avgustda 
 
3.  Qachon  Germaniya  Rossiyaga  urush  e
’lon 
qildi? 
A) 1914-yil 29-iyulda    B) 1914-yil 30-iyulda 
C) 1914-yil 1-avgustda D) 1914-yil 3-avgustda 
 
4.  Germaniyaning  Belgiyaga  hujumiga  javoban 
qaysi  davlat  Belgiyani  himoya  qilish  bahonasi 
bilan  4-avgust  kuni  Germaniyaga  urush  e
’lon 
qildi? 
A) Rossiya 
 
B) Fransiya 
C) AQSH 
 
D) Buyuk Britaniya 
 
5.  Nima  sababdan  Yaponiya  Germaniyaga 
qarshi urush e
’lon qildi? 
A) Yaponiya Germaniyadan Xitoydagi mus-
tamlaka hududlarini Yaponiyaga berish 
talabiga rad javobini olgach 

 
133 
B) Tinch okeani havzasidagi hududlarga b
o‘l-
gan Germaniyaning intilishi 
C) Germaniya Osiyo hududidagi mustamlaka-
larida Yaponiyaga savdo-sotiq qilishga ruxsat 
berganligi 
D)  Germaniyaning  Yaponiya  dushmani  Turkiya 
bilan yaqinlashuvi 
 
6.  Qachonga  kelib  Germaiya  Usmonli  turklar 
imperiyasi  keyinchalik  Bolgariyani 
o‘z  tarafida 
turib urushda qatnashishga muvaffaq b
o‘ldi? 
A) 1914-yilning sentabrida 
B) 1914-yilning oktabrida 
C) 1914-yilning noyabrida 
D) 1915-yilning dekabrida 
 
7.  Birnchi  jahon  urushi  davrida  nima  uchun 
Germaniya  q
o‘shini  generali  fon  Shliffenning 
yashin tezligida 
g‘alabaga erishish rejasi amalga 
oshmay qoldi? 
A) Fransiya q
o‘shinidan qattiq qarshilikka  
 uchraganligi 
B) Belgiya davlat q
o‘shinining qattiq qarshiligi  
 sababli 
C)  Fransiya  hukumatining  iltimosiga  k
o‘ra  17-
avgust  kuni  Rossiyaning  Germaniya  va 
Avstriya-Vengriyaga  qarshi  boshlagan  hujumi 
sababli 
D) Yaponiyaning Tinch okeanidagi Germaniya  
 mustamlakalariga hujumi 
 
8. Nima sabab b
o‘lib Fransiyani saqlab qoldi va 
kuch  t
o‘plab  Germaniyaga  qarshi  hujumga 
o‘tishga imkon yaratdi? 
A) 
G‘arbiy frontda Germaniya harbiy qudratining 
ma
’lum darajada kuchsizlanishi 
B) Rossiyaning Germaniyaga qarshi hujumi 
C)Yaponiyaning 
Tinch 
okeani 
havzasida 
Germaniya mustamlakalariga hujumi 
D)  Buyuk  Britaniya  harbiy  dengiz  flotining 
Fransiyaga yordami 
 
9.  Qayerda  Fransiya  va  Buyuk  Britaniyaning 
birlashgan  q
o‘shini  1914-yilning  sentabrida 
Germaniya q
o‘shiniga qarshi hujumga o‘tdi? 
A) Soma daryosi b
o‘yida  
B) Marna daryosi b
o‘yida 
C) Sharqiy frontda 
  
D) 
G‘arbiy frontda 
 
10.  Qachon  Turkiya  davlati  Germaniya  bilan 
yashirincha ittifoq shartnomasini imzoladi? 
A)1914-yil 30-iyulda   
B)1914-yil 2- avgustda 
C)1914-yil 9-sentabrida  
C)1914-yil 17- sentabrida 
 
11.Kim  1914-yil  29-oktabr  kuni  Turkiya  flotiga 
nemis  admirali  Sushan  q
o‘mondonligida  Qora 
dengizga  chiqishga  va  Rossiyaning  hududlarini 
o‘qqa tutushga buyruq berdi? 
A) Mustafo Kamol Otaturk  
B) Anvar poshsho 
C) Salim poshsho 
  
D) Ismet Imenyu 
12.  Qachon  Rossiya  Turkiya  hujumiga  javoban 
unga urush e
’lon qildi? 
A) 1914-yil 31-oktabrda  
B) 1914-yil 2-noyabrda 
C) 1915-yil 6-yanvarda  
D) 1915-yil 14-fevralda 
 
13. 
Rossiya-Turkiya 
o‘rtasidagi 
hujum 
harakatlari  uzunligi  qancha  b
o‘lgan  Kavkaz 
flotini vujudga keltirdi? 
A) 200 km  
 
B) 250 km  
C) 300 km  
 
D) 350 km 
 
14.  Qachon  Buyuk  Britaniya  va  Fransiya  ham 
Turkiyaga urush e
’lon qildilar? 
A) 1914-yilning 16-17- avgustida 
B) 1914-yilning 10-11- sentabrida 
C) 1914-yilning 5-6-noyabrida 
D) 1915-yilning 12-13-dekabrida 
 
15.  1915-yilning  19-yanvarida  Antanta  harbiy 
dengiz kuchlari…… 
A)  Turkiyaga  qarshi  Dardanel  b
o‘g‘ozida  harbiy 
operatsiyalarini boshlab yubordi 
B)  Germaniyaga  qarshi  Marna  daryosi  b
o‘yida 
hujumni boshladi 
C) 
G‘arbiy front  bo‘ylab  keng  ko‘lamda  hujumni 
boshladi 
D)  Avstriya-Vengriya  dengiz  q
o‘shinlarini  tor-
mor etdi 
 
16.  Dardanell  b
o‘g‘ozidagi  janglarda  qancha 
ingliz soldati halok b
o‘ldi va yaralandi? 
A) 100 ming    
B) 150 ming  
C) 200 ming    
D) 250 ming 
 
17.  Ittifoqchilarning  q
o‘shnlari  1915-yilning 
bahorida 
hujum 
harakatlarini 
qayerdan 
boshladi? 

 
134 
A) Galitsiyadan (
G‘arbiy Ukraina) 
B) Dardanel B
o‘g‘ozidan 
C) Marna daryosi b
o‘yidan  
D) Sharqiy Prussiyadan 
 
18.  Qachon  Italiya  hukumati  “Uchlar  ittifoqi” 
t
o‘g‘risidagi shartnomadan chiqqanligini bildirdi? 
A) 1914-yil 27-noyabrda  
B) 1914-yil 16-dekabrda 
C) 1915-yilning-10 martida  
D) 1915-yilning 3-mayida 
 
19. 
Qachon 
Xitoy 
Yaponiyaning 
biroz 
yumshatilgan talablarini qabul qildi? 
A) 1914-yil 14-noyabrda  
B) 1914-yil 24-dekabrda 
C) 1915-yilning 26-fevralida 
D) 1915-yilning 8-mayida 
 
20.  Qaysi  davlat  q
o‘shinining  1915-yilgi  buyuk 
chekinishi  Bolgariyani  kimning  tarafida  urushga 
kirishi masalasini hal etdi? 
A) Buyuk Britaniya 
B) Rossiya 
C) Germaniya  
D) Fransiya 
 
21.  Qaysi  davlatlar 
o‘rtasida  1915-yilning  6,15-
sentabr 
kunlarida 
imzolangan 
ittifoqchilik 
shartnomalari  “To‘rtlar  ittifoqi”  ni  vujudga 
keltirdi? 
A)  Avstriya-Vengriya  va  Bolgariya,  Bolgariya  va 
Turkiya 
B) Bolgariya va Turkiya, Germaniya va Italiya 
C) Italiya va Germaniya, Germaniya va Turkiya 
D)  Bolgariya  va  Germaniya,Yaponiya  va 
Germaniya 
 
22.  Birinchi  jahon  urushi  yillarida  Germaniya 
hukmron  doiralarining,  yana  asosiy  e
’tiborini 
G‘arbiy frontga qaratishga sabab nimada edi? 
A) Rossiyani tor-mor etish edi 
B) Fransiya taqdirini uzil-kesil hal etish edi  
C)  Rossiya  q
o‘’shinlarini  sharqiy  Prussiyadan 
chiqarish edi 
D)  Ingliz  harbiy  flotini  Dardanel  b
o‘g‘ozidan 
chiqarish edi 
 
23.  Germaniyaning  Verden  qa
’lasiga  hujumi 
qachondan qachongacha davom etdi? 
A)1915-yilning 10-sentabridan 26-dekabrgacha 
B) 1915-yilning 26-noyabridan 29-dekabrgacha 
C) 1915-yilning 21-fevralidan 21-martgacha 
D) 1915-yilning 27- fevralidan 23-maygacha 
 
24.  Qayerdagi  jangda  inglizlar  urushlar  tarixida 
birinchi  bor  yana  bir  yangi  qurol-tankni  ishga 
soldilar? 
A) Marna daryosi b
o‘yidagi 
B) Somma daryosi b
o‘yidagi 
C) Vengriya hududidagi 
 
 
D) Parij yaqinidagi 
 
25.  Verden  va  Somma  janglarida  har  ikki 
tomondan qancha jangchi halok b
o‘lgan? 
A) 1 million 200 ming    B) 1 million 700 ming 
C) 1 million 100 ming    D) 1 million 260 ming 
 
26.  Qachon  Germaniya  q
o‘shini  G‘arbiy frontda 
hujumga 
o‘tgach, Fransiya yordam so‘rab, yana 
Rossiyaga murojaat qilishga majbur b
o‘ldi? 
A) 1915-yil noyabrda    
B) 1915-yil dekabrda 
C) 1916-yil yanvarda  
D) 1916-yil fevralda 
 
27. 
Rus 
q
o‘shinining  hujumi  natijasida 
Avstriya_Vengriya q
o‘shinining qancha jangchisi 
halok b
o‘ldi va asir olindi? 
A)  1mln.dan  ortiq  jangchisi  halok  b
o‘ldi  va  400 
minggi asir olindi 
B)  700  mingi  halok  b
o‘ldi  va  200  minggi  asir 
olindi 
C)  1mln.  200  mingi  halok  b
o‘ldi  va  300  minggi 
asir olindi 
D)  900  mingi  halok  b
o‘ldi  va  500  minggi  asir 
olindi 
 
28.  Qachon  Rossiya-Ruminya  shartnomasi 
imzolandi? 
A) 1914-yilning 20-sentabrida  
B) 1914-yilning 1-oktabrida 
C) 1915-yilning 10-fevralida 
D) 1915-yilning 25-martida 
 
29.  Qachon  Ruminya  bilan  Antanta  davlatlari 
o‘rtasida  shartnoma  imzolandi  va  Ruminya 
Avstriya-Vengriyaga  qarshi  urushga  kirish 
majburiyatini oldi? 
A) 1915-yil 12-noyabrda 
B) 1915-yil 26-dekabrda 
C) 1916-yil 17-avgustda  
D) 1916-yil 23- noyabrda 
 
30.  1917-yilda  Antanta  qurolli  kuchlarining  son 
jihatdan ustunligi qancha foizni tashkil etardi? 

 
135 
A) 35 % ni  
 
B) 40 % ni  
C) 46 % ni  
 
D) 52 % ni 
 
31.  1915-yilda  AQSH  Buyuk  Britaniya  va 
Fransiya  bilan  qancha  miqdorida  qarz  berish 
haqidagi shartnomani imzoladi? 
A) 200 mln.dollar  
B) 300 mln.dollar 
C) 500 mln.dollar 
D) 700 mln.dollar 
 
32.  Birinchi  jahon  urushi  yillarida  Yevropadagi 
qancha  davlatning  AQSH  dan  qarzi  10 
mlrd.dollarni tashkil etdi? 
A) 10 ta     B) 14 ta     C) 18 ta     D) 20 ta 
 
33.  Qachon  AQSH  hukumati  Germaniyaga 
qarshi urush e
’lon qildi? 
A) 1916-yilning 14-noyabrida 
B) 1915-yilning 7-dekabrida 
C) 1917-yilning 23-martida 
D) 1917-yilning 6-aprelida 
 
34.  1918-yilga  kelganda  AQSH  ning 
G‘arbiy 
frontda  jang  qilayotgan  q
o‘shinlarining  soni 
qanchaga yetdi? 
A) 1 mln.kishiga  
 
B) 1 mln.500 ming kishiga 
C) 2 mln.kishiga 
 
D) 2,5 mln.kishiga 
 
35.  Birinchi  jahon  urushida  ishtirok  etayotgan 
davlatlarning  o
g‘ir  sanoatining  necha  foizi  va 
yengil sanoatining necha foizi urush ehtiyojlarini 
qondirish uchun ishladi? 
A) 40 va 30 foizi 
B) 50 va 40 foizi 
C) 60 va 40 foizi 
D) 70 va 50 foizi 
 
36.  Qachon  Sovet  davl
ati  “Sulh  to‘g‘risida”  gi 
dekretni qabul qildi? 
A) 1917-yilning 7-noyabrida 
B) 1917-yilning 8-noyabrida 
C) 1917-yilning 15-noyabrida 
D) 1918-yilning 3-martida 
 
37.Qachon  Sovet  Rossiyasi  va  Avstriya-
Germaniya  q
o‘mondonligi  o‘rtasida  yarashish 
bitimi imzolandi? 
A)1917-yil 28-noyabrda  
B)1917-yil 15-dekabrda 
C) 1918-yil 3-martida  
D) 1918-yil 12-aprelida 
 
38, 1917-yilning aprel oyida Antantaning 
G‘arbiy 
frontdagi  qurolli  kuchlari  hujumga 
o‘tdi  va  unda 
qancha dviziyasi ishtirok etdi? 
A) 50 ga yaqin dviziyasi  
B) 70 dan ortiq dviziyasi 
C) 100 dan ortiq dviziyasi 
D) 120 dan ziyod dviziyasi 
 
39.  1917-yilning  noyabr  oyida  ingliz  q
o‘shinlari-
ning  hujumini  qaytarishda  Germaniya  qanday 
yangi qurolni q
o‘lladi? 
A) tankni 
 
B) ognemyotni 
C) katyushani   
D) snaryadni 
 
40. 
Qachon 
inglizlar 
Bo
g‘dod  shahrini 
egalladilar? 
A) 1916-yilning noyabrida 
B) 1918-yilning yanvarida 
C) 1917-yilning martida 
D) 1917-yilning dekabbrida 
 
41.  Qachon  Sovet  Rossiyasi  “to‘rtlar  ittifoqi” 
bilan  ularning  shartlari  asosida  Brest  tinchlik 
shartnomasini imzoladi? 
A) 1917-yilning 15-dekabr kuni 
 
B) 1917-yilning 29-dekabr kuni 
C) 1918-yilning 12-fevral kuni 
D) 1918-yilning 3-mart kuni 
 
42.  Brest  tinchlik  shartnomasiga  k
o‘ra  qaysi 
hududlar Turkiyaga berildi? 
A) Kavkazdagi Kars, Ardagan va Batumi 
B) Qora dengiz b
o‘yidagi barcha hududlar 
C) Kaspiy dengizi b
o‘yidagi Ozarbayjon va Eron 
hududlari 
D) Kipr oroli va Makedoniya hududi 
 
43..  Brest  tinchlik  shartnomasiga  k
o‘ra  Rossiya 
Germaniyaga  qancha  miqdorda  reperatsiya 
t
o‘laydigan bo‘ldi? 
A) 4 mlrd.marka 
B) 5 mlrd.marka 
C) 6 mlrd.marka 
D) 7 mlrd.marka 
 
44.  Qachon  AQSH  prezidenti  V.Vilson  I  jahon 
urushidan 
s
o‘ng 
imzolanadigan 
tinchlik 
shartnomasi  va  qayta  tuzilajak  dunyo  siyosiy 
xaritasi  b
o‘yicha  AQSH  hukumatining  nuqtayi 
nazarini dunyoga ma
’lum qildi? 
A) 1917-yilning 20-sentabrida  
B) 1917-yilning 5-dekabrida 
C) 1918-yilning 8-yanvarida 
D) 1918-yilning 3-martida 

 
136 
 
45. 
Germaniya 
G‘arbiy 
frontda 
butun 
diviziyalarining necha foizini t
o‘plab 1918-yilning 
mart oyida hujumga 
o‘tdi? 
A) diviziyalarining 80 % ni va artilleriyaning 90 
% ni 
B) diviziyalarining 70 % ni va artilleriyaning 80 
% ni 
C) diviziyalarining 65 % ni va artilleriyaning 75 
% ni 
D) diviziyalarining 60 % ni va artilleriyaning 70 
% ni 
 
46.  1918-yil  mart  oyidagi  janglarda  har  ikki 
tomondan qancha janchi qurbon berildi? 
A) 200 ming    
B) 300 ming  
C) 400 ming    
D) 500 ming 
 
47.  Birinchi  jahon  urushi  davrida  Buyuk 
Britaniya  va  Fransiya  davlatlarining  birlashgan 
kuchlarining q
o‘mondoni etib kim tayinlandi? 
A) Buyuk Britaniya generali Askvit 
B) Fransiya generali Fosh 
C) Buyuk Britaniya generali Lyord Jorj 
D) Fransiya generali Jorj Klemanso 
 
48.  Qachon  Bolgariya  urush  harakatlarini 
t
o‘xtatdi va urushdan chiqdi? 
A) 1917-yil 20-noyabrda 
B) 1917-yil 26-dekabrda 
C) 1918-yil 3-martda 
D) 1918-yil 28-sentabrda 
 
49.  Qachon  Avstriya-Vengriya  yarash  bitimi 
tuzish haqida Antantaga murojat qildi? 
A) 1917-yil 16-noyabrda  
B) 1917-yil 13-dekabrda 
C) 1918-yil 23-avgustda  
D) 1918-yil 29- oktabrda 
 
50.  Qachon  Turkiya  Antanta  bilan  yarash 
bitimini imzolashga majbur b
o‘lgan edi? 
A)1917-yil 22-noyabrda  
B)1917-yil 14-dekabrda 
C)1918-yil 23-avgustda  
D)1918-yil 30- oktabrda 
 
51.  Qayerda  Germaniyaning  taslim  b
o‘lganligi 
haqida Antanta bilan bitim imzolandi? 
A) 1917-yil 10-noyabrda Parij shahrida 
B) 1917-yil 16-dekabrda Berlin shahrida 
C)  1917-yil  11-noyabrda  Kompen  ormonida 
marshal Foshning shtab vagonida 
D)  1917-yil  26-noyabrda  Germaniya  hukumati 
boshli
g‘i Ebert qarorgohida 
 
52. Qachon Versal sulh shartnomasi imzolandi? 
A) 1918-yil 15-martda  
B) 1918-yil 11-noyabrda 
 
C) 1919-yil 22 mayda  
D) 1919-yil 28-iyunda 
 
53.  Birinchi  jahon  urushida  dunyoning  nechta 
davlati ishtirok etdi? 
A) 26 ta     B) 32 ta     C) 38 ta     D) 44 ta 
 
54.  Birinchi  jahon  urushiga  qancha  kishi 
safarbar etildi? 
A) 74 mln.ga yaqin kishi  
B) 83 mln.dan ziyod kishi 
C) 90 mln kishi 
 
  
D) 100 mln.ga yaqin kishi 
 
55.  Birinchi  jahon  urushida  ishtirok  etgan 
davlatlarda qancha aholi yashar edi? 
A) 1 mlrd.ga yaqin aholi  
B) 1,2 mlrd aholi 
C) 1,5 mlrd.dan ortiq aholi  
D) 2 mlrd.dan ziyod aholi 
 
56.  Birinchi  jahon  urushida  uning  asosiy 
ishtirokchilari  b
o‘lgan  davlatlar  o‘z  milliy 
boyliklarining qancha qismini y
o‘qotdilar? 
A) ikkidan bir qismini  
B) uchdan bir qismini 
C) beshdan ikki qismini  
D) oltidan uch qismini 
 
 
Download 1.69 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling