O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti samdu qoshidagi 2-son akademik litseyi


-mavzu:Xiva xonligining tashkil topishi


Download 1.69 Mb.
Pdf ko'rish
bet3/17
Sana06.04.2020
Hajmi1.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

4-mavzu:Xiva xonligining tashkil topishi. 
XVI-XVIII asrlarning birinchi yarmida 
xonlikning ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va 
madaniy hayoti. 
 
1.Shaybo
niyxon bosqini arafasida Xorazm… 
A) Xuroson davlati tasarrufida edi  
B) Eron davlati tarkibida edi 
C) Buxoro xonligiga b
o‘ysungan  
D) Usmonli Turklarga b
o‘ysungan 
 
2.Xorazm  hokimi  Chin  S
o‘fi  qaysi  qabiladan 
chiqqan edi? 
A) q
o‘ng‘orot    
B) nayman  
C) man
g‘it  
 
D) qiyot 
 
3. Qaysi javobda tarixiy xatolikka y
o‘l qo‘yilgan? 
A) 1505- yilda Shayboniyxon Xorazmni 
egallaydi  
B) 1511- yilda Xorazm Eron q
o‘shinlari 
tomonidan egallanadi  
C) Xiva xonligida Shayboniylar hukmronligi 
1770- yilgacha davom etdi  
D) Amudaryo 1573- yildan boshlab Kasbiy 
dengiziga oqmay q
o‘ydi 
 
4. Xiva xonligi asoschisi qaysi sulola b
o‘ldi? 
A)Ashtarxoniylar  
B) Shayboniylar  
C) Safaviylar     
D) q
o‘ng‘irotlar 
 
5. Elbarsxon davrida 
mamlakat poytaxti…. 
A) Urganchdan Vazir shahriga k
o‘chirildi  
B) Vazirdan Urganch shahriga k
o‘chirildi 
C) Urganchdan Xivaga k
o‘chirildi  
D) Xivadan Urganchga k
o‘chirildi 
 
6. Elbarsxon davrida qaysi omil xonlik  
hukmdorligini ijtimoiy tayanchini  
mustahkamladi? 
A) soliqlarning kamaytirilishi  
B) Urushlarning kam b
o‘lganligi 
C) Dashti Qipchoqdan k
o‘pgina qabilalarning 
Xorazmga k
o‘chib kelishi  
D) Eron q
o‘shinlarining mamlakardan quvub 
chiqarilishi 
 
7.  Shayboniy  Ubaydullaxon  Xorazmga  hujum 
qilgan vaqtda Xiva hukmdori kim edi? 
A) Elbarsxon    
B) Avanishxon  
C) Hojimxon    
D) Chin S
o‘fi 
 
8.Shayboniy  Ubaydullaxon  qachon  Xorazmni 
egallaydi? 
A) 1517-1518yillarda  B) 1528-1530 yillarda  
C) 1536-1537yillarda  D) 1537-1538 yillarda  
 
9.Elbarsxon eroniylarni mamlakatdan butunlay 
quvib chiqarganidan necha yil oldin Amir Temur- 
ning besh yillik yillik yurishlari boshlangan? 
A) 120 yil oldin 
B) 123 yil oldin  
C) 128 yil oldin  
D) 116 yil oldin 
 
10.Abdullaxon II Xorazmga yurish qilgan vaqtda 
Xiva xoni kim edi? 
A) Elbarsxon    
B) Arab Muhammad  
C) Hojimxon    
D) Avanishxon 
 
11.”Noib”  so‘zi  qaysi  tildan  olingan  va  qanday 
ma
’noni anglatadi? 
A) forscha, maslahatchi  
B) arabcha, 
o‘rinbosar  
C) turkcha, hukmdor  
D) arabcha, bosh eguvchi 
 
12.1480-yilda 
o‘zaro toji-taxt uchun kurashlarda 
Muhammad  Shayboniyxon  tomonidan 
o‘z 
bobokaloni  Shayboniyxon  avlodiga  mansub 
kimni 
o‘ldiradi? 
A) Berka Sultonni  
B) Botuxonni 
C) Sobutay Boxodirni  D) Jonibbek Sultonni 
 
 

 
20 
13.1512-yilda 
O‘rta Osiyoda yana bir davlat…. 
A) Safaviylar davlati tashkil topdi  
B) Xiva xonligi tashkil topdi 
C) Xuroson davlati tashkil topdi  
D) Q
o‘qon xonligi tashkil topdi 
 
14.Quyidagi  Xiva  hukmdorlaridan  qaysi  birining 
davrida  parokandalik  yuqori  nuqtaga  yetgan 
edi? 
A) Hojimxon    
B) Arab Muhammadxon  
C) Avanishxon  
D) Asfandiyorxon 
 
15.Poytaxtni Urganchdan Xivaga k
o‘chirilishiga 
sabab b
o‘lgan omilni ko‘rsating. 
A) turkmanlar hujumi  
B) iqtisodiy tanglik  
C) Amudaryo 
o‘zanining o‘zgarishi 
D) qabilalar 
o‘rtasidagi kurash 
 
16.Kimning hukmronligi davrida Yoyiq kazaklari 
atamani Nechay va Shamaylar Urganchga 
hujum qiladilar? 
A) Hojimxon    
B) Arab Muhammadxon  
C) Avanishxon  
D) Elbarsxon 
 
17. 1616 - yili Arab Muhammadning 
o‘g‘illari …. 
tayanib otalariga qarshi isyon k
o‘tardilar. 
A) ayrim qabilalaning boshliqlariga  
B) ayrim beklarga  
C) tuman hokimlariga 
D) ayrim mansab egalariga 
 
18.Xiva  xonligining  poytaxtini  Urganchdan  Xiva 
shahriga k
o‘chirgan hukmdorni ko‘rsa ting? 
A) Hojimxon    
B) Arab Muhammadxon  
C) Avanishxon  
D) Asfandiyorxon 
 
19.Arab  Muhammadxon 
o‘ziga  qarshi  isyon 
k
o‘targan  o‘g‘illariga  qaysi  shaharni  berishga 
majbur b
o‘ldi? 
A) Urganchni    
B) Xivani  
C) Vazirni  
 
D) Xorazmni 
 
20.Xiva  xonlaridan  qaysi  biri  Imomqulixon 
saroyida panoh topadi? 
A) Habash Sulton  
B) Elbars Sulton  
C) Abul
g‘ozi    
D) Asfandiyorxon 
 
21.Xiva  xoni  Asfandiyorxon  ukasi  Abul
g‘ozini 
qayerga hokim qilib tayinlaydi? 
A) Xivaga  
 
B) Urganchga  
C) Vazirga  
 
D) T
o‘rtko‘lga 
22.1623-1643  yillarda  hukmronlik  qilgan  Xiva 
xonini aniqlang. 
A) Asfandiyorxon  
 B) Anushaxon  
C) Elbarsxon     
D) Avanishxon 
 
23.Akasi bilan munosabati buzilib qochib yurgan 
Abul
g‘ozi  kimlarning  chaqirig‘i  bilan  Xivaga 
qaytib boradi? 
A) nayman qabilasi boshliqlarining  
B)  Asfandiyorxon  siyosatidan  norozi  b
o‘lgan 
askarlarning 
C)  Asfandiyorxon  siyosatidan  norozi  b
o‘lgan 
turkmanlarning  
D) Orol 
o‘zbeklarining 
 
24.Eron  shohi  saroyida  10  yil  tutqunlikda 
yashagan Xiva xonini aniqlang? 
A) Abul
g‘ozixon  
B) Asfandiyorxon  
C) Qoraboyxon  
D) Oloqulixon 
 
25.XVII  asrning  60-yillari  boshlarida  Buxoroga 
oxirgi hujum qilgan Xiva hukmdorini aniqlang? 
A) Abul
g‘ozixon  
B) Anushaxon  
C) Elbarsxon    
D) Arab Muhammad 
 
26. Abul
g‘ozi Bahodirxonning inoqlik mansabini 
joriy qilishdan k
o‘zlagan asosiy maqsadini 
aniqlang? 
A) qabila boshliqlarining hokimiyatga qarshi 
hatti-harakatlariga barham berish 
B) qabilalardagi tegishli masalalarni hal qilgan 
C) qabilalar uchun barcha mas
’uliyatni 
zimmasiga yuklash  
D) uru
g‘-qabilaviy nizolarni tugatish 
 
27.1685-yilda 
G‘ijdivon yaqinidagi jangda Xiva 
q
o‘shinlari…. 
A) turkmanlardan ma
g‘lubiyatga uchradi. 
B) qozoqlar ustidan 
g‘alaba qozondi 
C) Buxoro q
o‘shinlaridan mag‘lubiyatga uchradi  
D) Eron hukmdori bilan b
o‘lgan jangda yengildi 
 
28.  Xiva  xoni  Anushaxonga  fitna  uyishtirgan 
Buxoro hukmdorini aniqlang. 
A) Imomqulixon  
B) Subhonqulixon  
C) Abdulazizxon  
D) Ubaydullaxon II 
 
29. 
Xivada  “xonlar  o‘yini”  kim  tomonidan 
uyushtirilgan edi? 
A) Ubaydullaxon II  
B) Subhonqulixon  
C) Abdulazizxon  
D) Abulfayzxon 
 

 
21 
30.1663-1686-yillarda  hukmronlik  qilgan  Xiva 
xonini k
o‘rsating.  
A) Shohniyoz   
B) Anushaxon  
C) Sher
g‘ozixon  
D) Abul
g‘ozixon 
 
31.  Xiva  xoni Sher
g‘ozixon davrida Buxoro xoni 
… orolliklarni Xiva xoniga qarshi gijgijlay  
boshladi. 
A) Subhonqulixon  
B) Ubaydullaxon II  
C) Abulfayzxon  
D) Muhammad Rahimxon 
 
32.Qaysi Xiva hukmdori davrida Eron q
o‘shinlari 
Xivani b
o‘ysundurdi? 
A) Sher
g‘ozixon  
B) Elbarsxon  
C) Qoraboyxon  
D) Abul
g‘ozixon 
 
33.1728-yilda  Xiva  taxtiga 
o‘tqazilgan  qozoq 
sulolasidan b
o‘lgan hukmdorni ko‘rsating. 
A) Nasrullo  
 
B) Qoraboyxon  
C) Abdulla  
 
D) Elbarsxon 
 
34
. ……… . Xiva shahrida 2 ta xon saroyi, 17 ta 
masjid va 22 ta madrasa mavjud b
o‘lgan. 
A) XIX asrning ikkinchi yarmida 
B) XIX asrning oxirida 
C) XIX asrning birinchi yarmida 
D) XIX asrning 
o‘rtalarida 
 
35.1997-yilda  quyidagi  shaharlardan  qaysi 
birining 2500 yilligi nishonlandi? 
A) Vazirni  
 
B) Urganchni  
C) Yangi Urganchni   D) Xivani 
 
36
.Quyidagi  shaharlardan  qaysi  biri  “Ming 
gumbaz shahri” nomi bilan mashhur bo‘lgan? 
A) Vazir shahri  
B) K
o‘hna Urganch  
C) Yangi Urganch  
D) Xiva shahri 
  
 37.Quyidagi  shaharlardan  qaysi  biri  eng 
qadimiysi hisoblanadi? 
A) Vazir shahri  
B) K
o‘hna Urganch  
C) Yangi Urganch  
D) Xiva shahri 
 
38.Qaysi  Xiva  xoni  davrida  Vazir  shahri  aholisi 
Yangi Urganchga k
o‘chiriladi? 
A) Sher
g‘ozixon  
B) Elbarsxon  
C) Qoraboyxon  
D) Abul
g‘ozixon 
 
39..Xiva xonligi ekinzorlarning yarmidan orti
g‘i… 
A) 
g‘alla ekilgan dalalar tashkil qilar edi 
B) j
o‘xori ekilgan dalalar tashkil qilar edi 
C) sholi ekilgan dalalar tashkil qilar edi 
D) paxta ekilgan dalalar tashkil qilar edi. 
 
40.Xiva  xonligida  paxta  ekinlarining  qancha 
qismi yetishtirilar edi? 
A) 2/5     B) 1/5     C) 1/4     D) 1/3 
 
41.Qachondan  boshlab  Xiva  va  Rossiya 
o‘rtasida  savdo-sotiq  birmuncha  yo‘lga  qo‘yila 
boshladi? 
A) XV asr oxirlarida   B) XVI asr oxirlarida 
C) XVII asr oxirlarida  D) XVIII asr boshlarida 
 
42.Xiva xonlaridan qaysi biri Xiva tarixshunosligi 
maktabiga asos soldi? 
A) Asfandiyorxon  
B) Abul
g‘ozixon  
C) Anushaxon  
D) Sherg
‘ozixon 
 
43
.”Shjarayi  turk”  asarining  9-bobi  Xorazmning 
nechanchi  yillardagi  ijtimoiy-siyosiy  tarixiga 
ba
g‘ishlangan 
A) 1525-1643-yillardagi  
B) 1512-1663-yillardagi 
C) 1512-1643-yillardagi  
D) 1531-1663-yillardagi 
 
44.Quyidagi  asarlardan  qaysi  birida  Amir 
Temurdan 
tortib 
Zahiriddin 
Muhammad 
Boburgacha  temuriylar  shajarasi  qisqacha 
sharxlangan? 
A) 
”Shajrayi turk”  
 B) 
”Shajarayi tarokima”  
C) 
”Dasturul amal”    D) ”Shohnoma” 
 
45. Mashhur xattot Hamadoniy 1556- yilda qaysi 
Xiva xoni uchun “Shohnoma” minaturalar ochiq 
joy qoldirib k
o‘chirib berdi? 
A) Abul
g‘ozixonga    
B) Shohniyozga  
C) Eshmuhammadxonga  
D) Elbarsxonga 
 
46.Yangi  Urganch  shahriga  nechanchi  yilda 
asos solinadi? 
A) 1662-yilda   
B) 1646-yilda 
C) 1728-yilda   
D) 1672-yilda  
 
47.Qaysi javobda xatolikka y
o‘l qo‘yilgan? 
A) Lavvoh-sarlavha yozuvchi 
B) Muzahhib-oltin suvini yurituvchi 
C) Sahhof-maslahatchi  
D) Inoq- ishonch degan ma
’noni beradi 
 
48
.”Inoq” so‘zi qaysi tildan olingan? 
A) forscha  
 
B) arabcha  
C) turkcha  
 
D) turkiycha 

 
22 
49.Yangi  Urganch  shahriga  asos  solinganidan 
120 yil oldin…….. 
A) Nodirshoh Xivani egalladi 
B)  Amir  Temurning  yetti  yillik  yurishlari 
boshlandi 
C) Shayboniyxon Balxni egalladi 
D)  Zahiriddin  Muhammad  Bobur  Hindistonni 
egalladi 
 
 
5-mavzu:XVIII asrning ikkinchi yarmi va 
XIX asrning birinchi yarmida Xiva xonligi. 
 
1.Qachondan  boshlab  q
o‘ng‘irot  qabilasi  Xiva 
xonligida  hokimiyatni  asta-sekin 
o‘z  qo‘llariga 
ola boshladilar? 
A) XVII asrning 50-yillaridan  
B) XVIII asrning 60-yillaridan 
C) XIX asrning boshlaridan  
D) XVII asr oxiridan 
 
2.Qo
‘ng‘irot 
qabilasining 
y
o‘lboshchisi 
Muhammad  Amin  qachon  inoqlik  lavozimiga 
k
o‘tarildi? 
A) 1771-yilda    
B) 1761-yilda  
C) 1781-yilda   
D) 1791-yilda 
 
3.Muhammad  Amin  qaysi  qabilalar  bilan 
kurashda muvaffaqiyatsizlikka uchrab Buxoroga 
Doniyolbiy otaliq yoniga ketadi? 
A) ming va yuz 
 B) yovmut va chovduz 
C) nukuz va nayman   D) qiyot va qan
g‘li 
 
4.Muhammad  Amin  mamlakatda  ……  nisbatan 
siyosiy osoyishtalik vaziyatini yaratishga erishdi. 
1.
o‘z qabilasining faol qatlamiga tayanib 
2.savdogarlar madadiga tayanib 
3. ruhoniylar madadiga tayanib 
4.turkman 
qabilalari 
o‘rtasidagi 
o‘zaro 
nizolardan oqilona foydalanib  
A) 1,2     B) 1,4     C) 2,3,4     D) 1,2,3,4 
 
5.Xiva  hukmdori  Avaz  Muhammad  inoq 
nechanchi yillarda hukmronlik qilgan? 
A) 1790-1804-yillarda    B) 1770-1780-yillarda 
C) 1771-1781-yillarda    D) 1804-1806-yilda 
 
6.Quyidagi  Xiva  hukmdorlaridan  qaysi  birlari 
davlat hokimiyatini inoq unvonida boshqargan? 
1.Amin 
Muhammad, 
2.Avaz 
Muhammad, 
3.Muhammad Rahimxon, 4.Eltuzar 
A) 1,2     B) 1,2,3     C) 2,3     D) 1 
7.Kimning 
davridan 
boshlab, 
q
o‘ng‘irotlar 
sulolasi Xiva xonligi taxtini rasman egalladi 
A) Muhammad Amin  
B) Eltuzar  
C) Avaz Muhammad  
D) Muhammad Rahim I 
 
8.Eltuzarxon  nechanchi  yilda  Buxoro-  Xiva 
urushida halok b
o‘ldi? 
A) 1803-yilda    
B) 1804-yilda  
C) 1805-yilda   
D) 1806-yilda 
 
9.Xiva  xoni  Muhammad  Rahim  I  ning 
hukmronlik yillari qaysi javobda t
o‘g‘ri? 
A) 1804-1806-yillar   B) 1790-1804-yillar  
C) 1806-1825-yillar    D) 1846-1853-yillar  
 
10.Q
o‘ng‘irotlar  sulolasi  Xivani  qancha  vaqt 
boshqargan? 
A) 230 yil  
 
B) 250 yil  
C) 270 yil  
 
D) 300 yil 
 
11.Muhammad 
Rahimxonga 
b
o‘ysunishni 
istamagan  yovmut  qabilasi  qayerga  qochib 
ketadi? 
A) Eronga  
 
B) Xurosonga  
C) Hindistonga  
D) Turkiyaga 
 
12.Yovmutlar  qaysi  hukmdor  davrida  Xiva 
xonligi fuqarolari tarkibiga olingan? 
A) Ollohqulixon  
B) Muhammad Amirxon  
C) Muhammad Rahim I  
D) Rahimquli 
 
13.Muhammad Rahimxon I …tuzilgan qo‘shinga 
tayanib  yirik  zodagonlar  qarshiligini  sindirish 
uchun shiddatli kurash olib bordi? 
A) 
o‘zbek va qozoqlardan  
B) 
o‘zbeklardan  
C) qir
g‘iz va turkmanlardan 
D) 
o‘zbek va turkmanlardan 
 
14.Tarixiy  voqealar  yuz  bergan  sanalar  qaysi 
javobda t
o‘g‘ri ko‘rsatilgan? 
1.Muhammad  Rahim  I  davrida  orolb
o‘yi 
zodagonlari qarshiligini sindirdi  
2.Muhammad Amin inoqlik lavozimiga k
o‘tarildi  
3.Eltuzar 
o‘zini xon deb e’lon qildi  
4.Muhammad Rahim I ning hukmronlik yillari  
a)1806-yilda, b)1806-1825-yillarda, 
c) 1861-yilda, d) 1811-yilda 

 
23 
A) 1-a,2-b,3-d,4-c  
 
B) 1-b,2-a,3-c,4-d  
C) 1-b,2-a,3-d,4-c  
 
D) 1-d,2-c,3-a,4-b 
 
15………-yillarda  Xivaga  Buxorodan  O‘rozboy 
J
o‘ra va Avaz Murod yasovulboshi boshchiligida 
elchilar kelgan. 
A) 1809-1810-yillarda       B) 1810-1811-yillarda 
C) 1811-1812-yillarda       D) 1812-1813-yillarda 
 
16.Rossiya  hukumati  Muravyov  ekspeditsiyasi 
ni Xivaga nechanchi yilda j
o‘natdi? 
A) 1816 -yilda   
 B) 1825- yilda  
C) 1819 -yilda   
 D) 1824- yilda 
 
17.V.Perovskiy  harbiy  ekspeditsiyasi  nechanchi 
yilda Xiva xonligiga yuborilgan? 
A) 1840- yilda   
B) 1839 -yilda  
C) 1830- yilda   
D) 1841- yilda 
 
18.Xiva xonligiga Peterburg bilan kelishuv y
o‘lini 
axtarishga 
majbur 
etgan 
ekspeditsiyani 
aniqlang. 
A) Muravyov    
B) Sialkovskiy  
C) V.Perovskiy  
D) G.Danilevskiy 
 
19.Xiva  bilan  Rossiya 
o‘rtasida  “majburiyatlar 
akti”  deb  ataluvchi  shartnoma  qachon 
imzolangan va qaysi Xiva hukmdori davrida? 
A) 1842-yil 27 dekabr Ollohqulixon davrida  
B) 1842 -yil 27 dekabrda Rahimqulixon davrida 
C) 1841 -yil 27 dekabrda Muhammad Aminxon 
davrida  
D) 1843- yil 5 avgust Muhammad Rahimxon I 
davrida 
 
20.Ayni  paytda  ………  Qozoq  juzlarni, 
qoraqolpoqlarni  hamda  turkmanlarning  ayrim 
qabilalarini  Xivaga  b
o‘ysunmaslikka  da’vat  etib 
turgan. 
A) podsho Rossiyasi   B) Xitoy 
C) Buxoro amirligi  
D) Q
o‘qon xonligi 
 
21.XIX  asrning  1-yarmida  Xiva  va  Buxoro 
o‘rtasida  to‘qnashuvga  sabab  bo‘lgan  hududni 
k
o‘rsating? 
A) Maymana   
B) Marv 
C) 
G‘azovot   
D) Andxud 
 
22.Xivadagi 
Karvonsaroy 
majmuasi 
qaysi 
hukmdor davrida bunyod etilgan? 
A) Rahimqulixon davrida 
B) Muhammad Aminxon davrida 
C) Muhammad Rahimxon I davrida 
D) Ollohqulixon davrida 
 
23.  Xivadag
i  Karvonsaroy  majmuasi  …qavatli 
b
o‘lib, …hujradan iborat. 
A) 2 va 105 
 
B) 3 va 205 
C) 1va 75 
  D) 1 va 103 
 
24.Af
g‘onistonda 
hokimyat 
uchun 
shoh 
Mahmudning  ikkinchi  marta  hokimyat  tepasiga 
kelishiga  yordam  bergan  Xiva  xoni  nomini 
k
o‘rsating? 
A) Muhammad Rahimxon I  
B) Ollohqulixon 
C) Eltuzar  
D) Muhammad Avaz 
 
25.XIX  asrning  birinchi  yarmida  Rossiyadan 
Xivaga quyidagilardan qaysilari keltirilgan? 
1.metal, 
2.charm 
mollari 
3.t
o‘qimachilik 
mahsulotlari, 
4.dori-darmonlar,5.turli 
rangli 
b
o‘yoqlar, 6.mo‘yna terilari, 7.qurol-aslaha 
A) 1,3,5,6,7 
 
B) 2,4,6,7 
C) 1,4,5,6 
 
D) 1,2,3,4,5,6,7 
 
26.Podsho  Rossiyasi  Xiva  tarkibidagi  Kichik 
juzni b
o‘ysundirdi? 
A) 1822-yilda   
 B) 1824-yilda 
C) 1826-yilda   
D) 1829-yilda 
 
27.Rossiyaning  1828-1829-
yillarda  ……..bilan 
urushi  uni  Xiva  bilan  munosabatlarini  yanada 
keskinlashidan tiyishga majbur etdi?  
A) Eron 
 
B) Turkiya 
C) Af
g‘oniston  
D) Fransiya 
 
28.V.Perovskiy  harbiy  ekspeditsiyasi  ixtiyorida 
... piyoda askar,..ta t
o‘p, …tuya bor edi. 
A) 4000,12,10000 
 B) 4000,14,80000 
C) 2300,21,10000 
 D) 22000,12,10000 
 
29.1842-yilda Rossiya  elchisi  bilan  muzokaralar 
cho
g‘ida …… vafot etdi. 
A) Muhammad Rahimxon B) Olloqulixon 
C) Rahimqulixon 
      D) Elbarsxon 
 
30.1812-yilda  Xivaga  Eron  va  qozoqlarning 
O‘rta juz xonligidan elchilar kelishgan.Ular bilan 
qanday masalada kelishuvga erishilgan? 
A)  davlat  chegaralari  xavfsizligi  hamda  harbiy 
munosabatlarni y
o‘lga qo‘yishni 

 
24 
B)  ular  bilan  birga  Rossiyaga  qarshi  ittifoqchi 
b
o‘lishga 
C) 
O‘rta  Osiyo  xonliklarini  Xiva  atrofida 
birlashtirishga  
D)  davlat  chegaralari  xavfsizligi  va  savdo  sotiq 
masalasida kelishuvga erishilgan 
 
31.  1843-1844-yillarda  Xivaga 
…….  elchilar 
kelishadi. 
A) Eron 
 
B) Q
o‘qon xonligi 
C) Buxoro amirligi 
D) Tibet 
 
32. Xiva XIX asrning birinchi yarmida quyidagi 
raqamlarda keltirilgan mahsulotlari bilan 
mashhur edi. 
1.behi,  2.anor,  3.tarvuz,  4.qovun,  5.shaftoli, 
6.uzum, 7.bodom, 8.nashvati, 9.anjir, 10.
o‘rik 
A) 7,8,9,10. 
 
B) 1,2,3,4,5,6. 
C) 2,4,6,8,9,10 
D) 1,3,5,7,9 
 
33.XIX  asrning  20-yillari  Xiva  xonligining  aholisi 
necha kishi edi? 
A) 200 ming    
B) 300 ming  
C) 800 ming    
D) 500 ming 
 
34.Xiva  shahrining  aholisi  soni  XIX  asrning 
o‘rtalarida necha kishini tashkil etar edi? 
A) 2000      B) 3000        C) 4000  
 D) 5000 
 
35.Xiva xonligida aholining katta qismini
… 
A) 
o‘zbeklar tashkil qilgan 
B) 
o‘zbek va turkmanlar tashkil qilgan 
C) turkmanlar tashkil qilgan  
D) o
‘zbek va qozoqlar tashkil qilgan  
 
36.Xiva xonligi nechta viloyatga b
o‘lingan? 
A) 12 ta       B) 13 ta       C) 14 ta  
D) 15 ta 
 
37. 
XIX 
asrning 
o‘rtalarida 
Xivada 
hunarmandchilikning ….. ortiq turi rivoj topgan. 
A) 50 dan 
 
B) 100dan  
C) 200 dan 
 
D) 300 dan 
 
38.  XIX  asrning 
o‘rtalarida  Xivada  ….  dan  ortiq 
savdo  d
o‘koni,  …  ta  katta  va  …  ta  kichik 
bozorlar b
o‘lgan? 
A) 100,5,25 
 
B) 200,3,15 
C) 150,5,50 
 
D) 300,7,19 
 
39.  XIX  asrning 
o‘rtalarida  Xivada  ….  dan  ortiq 
hunarmandchilik ustaxonasi b
o‘lgan. 
A) 550 dan  
 
B) 800dan  
C) 700 dan  
  
D) 300 dan 
 
40.Xiva  xonligida  xon  huzuridagi  yuqori 
mamuriy  organ 
– Oliy Kengash ta’sis etigan.Bu 
Oliy  Kengash  qaysi  Xiva  xoni  davrida  ta
’sis 
etiladi?  
A) Muhammad Rahimxon I     B) Olloqulixon 
C) Rahimqulixon 
            D) Elbarsxon 
 
41. Oliy Kengash qanday vazifani bajargan? 
A) qonun chiqaruvchi 
B) ijro etuvchi 
C) sud hokimyati 
D) qonun chiqaruvchi,ijro etuvchi,va sud 
hokimyati 
 
42.Xiva xonligida mehtar qanday lavozim edi? 
A) bosh vazir             B) harbiy vazir  
C) moliya vaziri         D) elchilarni qabul qilgan 
 
43.Xiva 
xonligida 
davlat 
yerlari 
qanday 
nomlangan? 
A) mulki sultoniy  
B) amlok  
C) podshohi    
D) mulk yerlari 
 
44.  Xiva  xonligida  su
g‘oriladigan  yerlar  qanday 
nomlangan? 
A) adra  
 
B) axya  
C) amlok  
 
D) vaqf 
 
45.Tarixiy  iqtisodiyot  b
o‘limiga  oid  “adra” 
atamasi nimani anglatadi? 
A) favqulodda soliqni  
B) ishchi hayvonlardan olinadigan yi
g‘in 
C) su
g‘orilmaydigan yerlarni  
D) ijara uchun soliqning yarmini berish 
 
46.  Xususiy  mulk  yerlarida  dehqonchilik 
qiluvchilar qanday nomlangan? 
A) mardikor     
B) yarimchilar  
C) koranda 
 
D) chorikor 
 
47.Davkor k
o‘li yonida qachon kanal qazilgan? 
A) XVI asrda  
B) XVIII asrning 70-yillari  
C) XIX asr oxiri  
D) XIX asrning birinchi yarmi 
 
48.Quyidagi  su
g‘orish  inshootlaridan  qaysilari 
XIX  asrning  boshlarida  Xiva  xonligida  barpo 
etilgan? 

 
25 
1.Qozonariq, 2.Lavzan kanali, 3.Toyman ari
g‘i, 
4.Tuyatortar kanali, 5.Qilich Niyozbiy kanali, 
6.Xoja kab kanali, 7.Katta Xonobod kanali  
A) 1,2,3  
 
B) 2,5,7  
C) 2,6   
 
D) 1,2,3,4,5,6,7 
 
49.Xiva xonligidagi asosiy soliq bu- ? 
A) xiroj  
 
B) sal
g‘ut 
C) zakot 
 
D) ushr 
 
50.Xiva  xonligi 
o‘tmishida  ishlatilgan  tarixiy 
atamalarning  ma
’nosi  qaysi  javobda  to‘g‘ri 
k
o‘rsatilgan? 
1. qazu, 2. ichki va obx
o‘ra qazu , 3. hachi,  
4. otlanuv  
a) himoya dambalari qurish va ularni        
    mustahkamlashda qatnashish majburiyatlari 
b) butun qishloq aholisini katta va kichik 
c) har xil kanallarning suv taqsimlagichini    
    tozalash 
d) xon ovuda qatnashish uchun lashkarlikka   
     kelish 
A) 1-b,2-a,3-c,4-d  
B) 1-d,2-c,3-b,4-a  
C) 1-b,2-c,3-a,4-d  
D) 1-a,2-b,3-c,4-d 
 
51.Xiva xonligida suv chiqarish va himoya 
t
o‘g‘onlari nimalardan qurilar edi? 
A) toshlar,biton va tuproqdan 
B) tuproq,yo
g‘och,chimdan 
C) chim,pishiq 
g‘isht,tosh g‘ishtlardan 
D) faqat toshdan 
 
52. …….. kelib shaharlar  hayotida uzoq davom 
etgan tushkunlik holati barham topdi. 
A) XVIII asr boshlariga 
B) XVIII asr oxiriga 
C) XIX asr birinchi yarmiga 
D) XIX asr oxiriga 
 
53.Javoblarning qaysi birida tarixiy xatolikka y
o‘l 
q
o‘yilgan? 
A) 1765 -yilda Sher
g‘ozixon va Muhammad 
Amin madrasalari bunyod etildi 
B) 1880 -yilda Ollohqulixon madrasasi qurilishi 
tugallandi 
C) Dishan qal
’a 10 darvozali bo‘lgan 
D) Xiva shahri XX asr boshlarigacha xonlikning 
yagona shoyi t
o‘qish markazi bo‘lib qoldi 
 
54.Quyidagi  me
’moriy  yodgorliklardan  qaysi  biri 
ming gumbaz shahri nomi bilan mashhur? 
A) Ichan qal
’a   
B) Registon  
C) G
o‘ri Amir    
D) Xiva 
 
55.Xiva  shahrida  qayta  tiklash  ishlari  qashon 
tugatilgan? 
A) 1768-yilda   
B) 1782-yilda 
C) 1865-yilda   
D) 1769-yilda 
 
56.Xonlikda 
mamlakat 
miqyosida 
soliqlar 
yi
g‘ilishiga kimlar javobgar bo‘lgan? 
A) mehtar va q
o‘shbegi 
B) devonbegi va naqib 
C) shayxulislom va otaliq 
D) parvonachi 
 
57.Xonlikda nechta devon faoliyat k
o‘rsatgan? 
A) 2 ta       B) 3 ta 
 C) 4 ta        D) 5 ta 
 
58.Xonlik tarkibidagi qozoq va qoraqolpoqlar 
o‘zlarini biylari, turkmanlar esa ularning vakili 
tomonidan boshqarilgan. Ularning vakillari 
nasldan naslga meros b
o‘lib o‘tsada, nomzodini 
….. tasdiqlashi shart edi. 
A) mehtar 
 
B) naqib 
C) xon  
 
D) q
o‘shbegi 
 
59.Davlat  yerini  ijaraga  oluvchilar  nima  deb 
atalgan? 
A) koranda 
 
B) vaqfchi 
C) yarimchi 
 
D) bevatan 
 
60.Ichan qal
’aning nechta darvozasi bor? 
A) 2 ta      B) 4 ta      C) 5 ta      D) 10 ta 
 
61.Xiva  hukmdorlaridan  qaysi  biri  Ichan 
qal
’aning  g‘arbiy  qismidagi  ko‘hna  ark  yonida 
katta  minor  nomi  bilan  mashhur  b
o‘lgan 
minorani qurdirgan? 
A) Muhammad Rahim I  
B) Ollohqulixon  
C) Muhammad Aminxon  
D) Rahimquli 
 
62.  Ichan  qal
’a  Dishan  qal’adan  devor  bilan 
ajralib  turadi.  Unga  nechta  darvoza  orqali 
kirilgan? 
A) 2 ta          B) 4ta 
 C) 6ta       D) 8ta 
 
63.Nechanchi  yilda  Ichan  qal
’a  Butunjahon 
yodgorliklari r
o‘yxatiga kiritildi? 
A)1990-yilda     
B) 1992-yilda  
C) 1994-yilda    
D) 1996-yilda 
64.Dishan qal
’aning nechta darvozasi bo‘lgan? 
A) 4 ta B) 6 ta C) 8 ta D) 10 ta 
 

 
26 
65.  Ichan  qal
’a  nechanchi  yildan  e’tiboran 
me
’moriy yodgorlik sifatida muhofazaga olingan 
va muzey-q
o‘riqxonaga aylantirilgan? 
A) 1990-yilda    
B) 1969-yilda  
C) 1961-yilda   
D) 1996-yilda 
  
66.Xivada ji
g‘a qanday taqinchoq bo‘lgan? 
A) k
o‘krak taqinchoqi  
B) bosh taqincho
g‘i  
C) q
o‘l taqinchog‘i  
D) oyoq taqincho
g‘i 
 
67.Xivalik  Polvon  Abdusattor 
o‘g‘li  hunarmand-
chilikning qaysi turi b
o‘yicha nom chiqargan edi? 
A) zargarlik     
 
B) temirchilik  
C) yo
g‘och o‘ymakorligi  
D) kulolchilik 
 
68.XX  asrning  boshlarigacha  Xiva  xonligida 
yagona  shoyi  t
o‘qish  markazi  bo‘lgan  shaharni 
k
o‘rsating. 
A) Hazorasp    
B) Xonqo  
C) Xiva  
 
D) Yangi Urganch 
 
69.Xiva  xonligi  arxivi  hujjatlari  nechanchi  yilda 
Peterburgga olib ketilgan? 
A) 1870-yilda    
B) 1873-yilda 
C) 1880-yilda   
D) 1890-yilda 
 
70.”Eng go‘zal tarix” asari muallifini ko‘rsating. 
A) Hasanbek Rumlu   B) Munis  
C) Ogahiy  
 
D) Avaz Muhammad 
 
71.Quyidagi tarixiy asarlardan qaysi biri 
Eltuzarxonning topshiri
g‘i bilan yozilgan? 
A) 
”Firdavs ul-iqbol”   B) ”Shohidi iqbol”  
C) 
”Dili g‘aroyib”  
D) 
”Eng go‘zal tarix” 
 
72.1831-
1832 yillarda yozilgan “Dili g‘aroyib” 
asarining muallifini k
o‘rsating? 
A) Munis  
 
B) Ogahiy  
C) Avaz Muhammad   D) Hasanbek Rumlu 
 
7
3.”Shohidi  iqbol”  asari  nechanchi  yillar  tarixini 
o‘z ichiga oladi? 
A) 1812-1872-yillarni  
B) XVI asrdan 1812-yilgacha 
C) 1872-1912-yillarni  
D) XV asrning birinchi yarmi 
 
74.Rossiya  elchisi  Florio  Benevini  nechanchi 
yilda Xiva xonligiga tashrif buyurgan? 
A) 1800-yilda    
B) 1725-yilda  
C) 1731-yilda   
D) 1706-yilda 
 
75.1793-1794-yillarda Orengburgdan Xivaga 
kelgan oftomolog Blankennagel Xiva xonlari- 
dan qaysi birining k
o‘zi ojiz bo‘lib qolgan 
amakisini davolagan? 
A) Muhammad Amin   B) Avaz Muhammad  
C) Olloqulixon   
D) Muhammad Rahim I 
 
76.Xiva  bilan  Rossiya 
o‘rtasida  “Majburiyatlar 
akti”  shartnomasining  imzolanishiga  erishgan 
elchi  G.Danilevskiy 
o‘zi  bilan  Xivaga  kelgan 
tabiatshunos  olim  R.Baziner  bilan  birgalikda 
Xivaga oid qanday asar yozgan? 
A) 
”Inoqlar hukmronligi”  
B) 
”Qo‘ng‘irot sulolasi”  
C) 
”Xiva va xonlikning boshqa shaharlari hamda 
qishloqlari savdo-sotiq va 
sanoati”  
D) 
”Xorazmning qadimgi davridan hozirgi 
kunigacha b
o‘lgan tarixi” 
 
77.Missiya  rahbari  N.Ignatyev  nechanchi  yilda 
Xiva va Buxoroga yuborilgan? 
A) 1858 -yilda   
B) 1890- yilda  
C) 1765 -yilda   
D) 1840 -yilda 
 
78.Taniqli sharqshunos olim N.Vasilevskiy 
qalamiga mansub asarlarni aniqlang? 
A) 
”Esdaliklar” 
B) 
”Inoqlar hukmdorligi” 
C) 
”Qo‘ng‘irot sulolasi”va“Inoqlar hukmdorligi” 
D) 
” Xiva va xonlikning boshqa shaharlari 
hamda qishloqlari savdo-
sotiq va sanoati” 
 
79.”Rossiyaning  keyingi  300  yilda  Buxoro  va 
Xiva  bilan  aloqasi”  nomli  asarning  muallifini 
aniqlang? 
A) N.Vasilevskiy  
B) N.Ignatev  
C) C.Jukovskiy  
D) A.Jenkenson 
 
80.Venger sharqshunos olimi A.Vamberi asari 
qaysi javobda t
o‘g‘ri ko‘rsatilgan? 
A) 
”Esdaliklar”  
B) 
”Xorazmning qadimgi davridan hozirgi 
kunigacha b
o‘lgan tarixi” 
C) 
”O‘rta Osiyo bo‘ylab sayohat”  
D) “Xiva va xonlikning boshqa shaharlari hamda 
qishloqlari savdo-sotiq va sanoati 
 
 
 

 
27 
Download 1.69 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling