O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti samdu qoshidagi 2-son akademik litseyi


-mavzu:Rossiya imperiyasi Turkistondagi


Download 1.69 Mb.
Pdf ko'rish
bet6/17
Sana06.04.2020
Hajmi1.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

3-mavzu:Rossiya imperiyasi Turkistondagi 
mustamlakachilik siyosati 
 
1. S. M. Duxovskiy Turkistonni general 
gubernator b
o‘lib necha yil boshqardi? 
A) 5 yil        B) 2 yil 
 C) 1 yil      D) 3 yil 
 
2.  Nechanchi  yilda  Aleksandr  II  “Turkiston 
viloyatini  idora  qilish  t
o‘g‘risida  Muvaqqat 
Nizom”ni tasdiqlaydi. 
A) 1867 
– yil 17 – iyunda 
  
B) 1865 
– yil 6 – avgustda 
C) 1870 
– yil 5 – martda 
  
D) 1866 
– yil 1 – yanvarda 
 
3.” Turkiston viloyatini idora qilish to‘g‘risidagi 
Muvaqqat Nizom” ga ko‘ra hokimiyatni tashkil 
etuvchi tizim nima deb yuritiladigan b
o‘ldi? 
A) Xalq boshqaruvi  
B) Harbiy boshqaruv 
C) Harbiy 
– harakatchan boshqaruv  
D) Harbiy 
– xalq boshqaruvi 
 
4. Mahalliy hokimiyat boshli
g‘i bo‘lmish harbiy 
gubernator q
o‘lida qanday hokimiyat jamlangan 
edi. 
A) Harbiy va fuqaroviy hokimiyat 
  
B) Faqat harbiy hokimiyat 
C) Faqat fuqaroviy hokimiyat   
  
D) Harbiy va mahalliy hokimyat 
 
5.  K.  Palen  podsho  topshiri
g‘i  bilan  nechanchi 
yillarda Turkistonda taftish 
o‘tkazdi? 
A) 1908-1910- yillarda  
B) 1898-1901- yillarda 
C) 1909-1910- yillarda  
D) 1904-1905- yillarda 
 
6.  Podsho  topshiri
g‘i  bilan  Turkistonda  taftish 
o‘tkazgan K. Palen ……… edi. 
A) senator  
 
B) bosh vazir 
C) sudya  
 
D) q
o‘shin boshlig‘i 
 
7. Rossiya imperiyasi ma
’muriyatining mahalliy 
aholiga ta
’sirini kuchaytirish maqsadida 1866 – 
yil Toshkentda 
o‘ziga xos mahkama joriy etgan. 
Uning tarkibiga qozi va necha nafar a
’lam 
kirgan? 
A) 5 nafar 
  
B) 7 nafar 
  
C) 9 nafar 
  
D) 11 nafar 
 
8.Turkiston 
general 
– 
gubernatorligidagi 
uchastkalarga ……….. boshchilik qilishgan. 
A) Uchastka oqsoqollari 
  
B) Uchastka harbiylari   
C) Uchastka pristavlari  
  
D) Uchastka mirshablari 
 

 
45 
9. Quyidagi ma
’muriy hududiy birikmalardan 
qaysi biri Q
o‘qon xonligi tugatilishi bilan tashkil 
topdi?     
A) Sirdaryo viloyati 
B) Zarafshon okrugi 
C) Far
g‘ona viloyati   D) Samarqand viloyati 
 
10.Quyidagi  ma
’muriy  hududiy  birikmalardan 
qaysi biri 1876 
– yilda tashkil etilgan? 
A) Turkiston viloyati   B) Sirdaryo viloyati  
C) Far
g‘ona viloyati  D) Zarafshon viloyati 
 
11.Tohkentda  joriy  etilgan  “  shahar  nizomiga” 
k
o‘ra  boshqaruv  Dumaga  o‘tgan  edi.  Duma 
a
’zolarining  qancha  qismi  shaharning  “osiyo” 
qismidan saylangan edi? 
A) 1/4 qismi    
B) 1/3 qismi    
C) 1/5 qismi    
D) 1/2 qismi 
 
12.Zarafshon 
okrugi 
qachon 
Samarqand 
viloyatiga aylantirildi? 
A) 1889 
– yilda 
 B) 1886 
– yilda 
  
C) 1880 
– yilda 
 D) 1890 
– yilda 
 
13.  Zarafshon  okrugi  Samarqand  viloyatiga 
aylantirilgach  uning  tarkibiga  qaysi  uyezdlar 
kiritildi? 
 A) X
o‘jand, Karmana, O‘ratepa, Jizzax, 
Samarqand 
 B) Jizzax, X
o‘jand, Kattaqo‘rg‘on, Samarqand 
 C) Samarqand, Qiziltepa, Vardonzi, Jizzax   
 D) Samarqand, Qiziltepa, Vardonzi, X
o‘jand 
 
14.Qurama  uyezdining  nomi  nechanchi  yili 
Toshkent uyezdi deb 
o‘zgartirildi? 
A) 1885 
– yil   
 B) 1896 
– yil   
C) 1867 
– yil   
 D) 1886 
– yil 
 
15. 1886-yilda Turkiston general 
– 
gubernatorligining umumiy hududi necha kv.km 
tashkil qilar edi? 
A) 1,3 mln. kv.kmni 
 B) 1,5 mln kv.kmni 
C) 1,7 mln kv.kmni 
 D) 1,9 mln kv.kmni 
 
16.1886-yilga  kelganda,  Turkiston  general 
– 
gubernatorligida 
o‘zbeklar  va  boshqa  tub 
millatlar necha kishini tashkil etgan? 
A) 5 millionni    
B) 6,200 millionni 
  
C) 7 millionni    
D) 5,2 millionni 
 
17. Nechanchi yilga kelib, 
o‘zbeklar va boshqa 
tub millatlar Turkiston general 
– gubernatorligi 
da qariyb 6 mln tashkil etdi? 
A) 1897 
– yilda 
 B) 1911 
– yilda 
  
C) 1886 
– yilda 
 D) 1877 
– yilda 
 
18.  1886 
–  yilgi  “Nizom”ga  muvofiq  Turkiston 
general 
– 
gubernatorligining 
ma
’muriy 
boshqaruvi yangi idora __________ 
A) Viloyat harbiy gubernatori bilan t
o‘ldirildi  
B) General 
– gubernator devoni bilan to‘ldirildi 
C)  Turkiston  harbiy  okrug  shtabi  boshli
g‘i  bilan 
t
o‘ldirildi 
  
D)  Turkiston  general 
–  gubernatori  kengashi 
bilan t
o‘ldirildi 
 
19.1886-
yilgi“  Nizom”ning  “Turkiston  o‘lkasining 
yer  tuzilishi
“  degan  bo‘limida  o‘lkada  tarixan 
shakllanib  kelgan  an
’anaviy  yerga  egalik  qilish 
munosabatlari 
o‘zgartirib  yuborildi.  Unga  ko‘ra 
..……  
1. Turkiston yerlari davlat mulki deb e
’lon qilindi, 
2.
O‘rmonlari  davlat  mulki  deb  e’lon  qilindi, 
3.Vaqf  mulklari 
o‘z  holicha  qoldirildi,  4.Yer  osti 
qazilma  boyliklari  davlat  mulki  deb  e
’lon  qilindi, 
5.Bu  bilan  ular  Rossiya  imperiyasi  mulkiga 
aylandi, 6.
O‘lkada yirik yer egaligi tugatildi. 
A) 1, 2, 3, 4, 5, 6  
B) 1, 2, 3, 4, 6 
C) 1, 2, 4, 5, 6  
D) 1, 3, 4, 5 
 
20. 
O‘rta Osiyoda Rossiyadan kelgan 
dehqonlarning birinchi manzilgohi qachon va 
qayerda tashkil etilgan edi? 
A) 1878 - yil Sirdaryoda  
C) 1875 - yil Avliyootada 
B) 1876 - yil Samarqandda  
D) 1890 
– yil Farg‘onada 
 
21.1875  - 
1890  yillarda  ….ta  qishlog‘ini  tashkil 
etgan  13  ming  oila  Turkiston 
o‘lkasiga  ko‘chib 
kelib, 
o‘rnashdi. 
A) 15 ta      B) 25 ta      C) 19 ta      D) 22 ta  
 
22.  Rossiyadan  Turkiston 
o‘lkasiga  ko‘chib 
kelganlarning 1891-1892  
– yillarda 
 nechta manzilgohi vujudga keldi? 
A) 15 ta      B) 25 ta      C) 19 ta      D) 22 ta  
 
23.  Rossiya 
O‘rta  Osiyoni  istilo  qilgan  vaqtda 
xonliklardagi  sud  organlaridagi  faoliyatning 
ikkinchi  bosqichi  qanday  nomlangan  (ikkinchi 
bosqich sudyalari). 
A) Qozilar sudi 
B) Xalq sudyalari qurultoyi 

 
46 
C) Turli volostlar va uyezdlar aholisi 
o‘rtasidagi 
yuzaga keluvchi bahsli ishlarni hal qiluvchi 
“xalq” sudyalarning favqulotda qurultoylari  
 D) Volost sudlari qurultoyi 
 
24. Qozilar 
– …… 
A) Shaharlarning hududi katta kichikligidan kelib 
chiqib belgilanardi.  
B)  Shaharlardagi  aholisi  nufuzidan  kelib  chiqib 
belgilanardi 
C) Barcha shaharlarga bir xil qilib belgilgan 
D) Aholi soniga qarab belgilangan 
 
25.  Turkiston 
o‘lkasida  nechinchi  yilda  viloyat 
sudlari tugatildi va ularning 
o‘rnida okrug sudlari 
va Toshkent sud palatasi tuzildi. 
A) 1898 
– yilda           B) 1886 – yilda  
C) 1888 
– yilda           D) 1867 – yilda 
 
26.Okrug sudlari Turkiston 
o‘lkasining ……. 
A) uch viloyatida joriy etildi  
B) bitta viloyatida joriy etildi 
C) barcha viloyatida  
D) ikki viloyatida joriy etildi 
 
27.Quyidagi  atamalarni  javobini  mos  ravishda 
belgilang? 
1.Politsiya, 2.Ispravnik, 3.Zemstvo, 4.Qozi sud 
lari, 5.Biy sudlari  
a)  uezd  politsiyasi  boshli
g‘i,  b)Vakolati  cheklab 
q
o‘yilgan  mahalliy  idora,  c)  shariat  qoidalari 
asosida  ish  k
o‘radi,  d)qabila  urf  -  odatlari  asosi 
da  ish  k
o‘radi,  e)  jamoat  xavfsizligini  saqlovchi 
tashkilot 
A) 1-a, 2-e, 3- b, 4-c, 5-d  
B) 1-e, 2-a, 3-b, 4-c5-d 
C) 1-b, 2-d, 3- a, 4-c, 5-e  
D) 1-b, 2-e, 3- a, 4-c, 5-d 
 
28.  XIX  asrning  oxirlarida  mahalliy  sanoat 
ishchilari ……………ortib bordi. 
A) Rossiyadan k
o‘chirib keltirilganlar hisobidan 
B) Ishsiz qolgan hunarmandlar hisobidan 
C)  Xonavayron  b
o‘lgan  dehqonlar  va  ishsiz 
hunarmandlar hisobidan 
D)  Mahalliy  aholining  barcha  tabaqa  vakillari  h 
isobidan 
 
29. XIX asrning oxirlarida podsho Rossiyasi 
ning Turkiston borasidagi barcha rejalari 
paxtachilikni rivojlantirish bilan b
o‘g‘liq edi, 
quyidagi viloyatlardan qaysi biri paxta 
yetishtiriladigan eng muhim markazlari edi?  
A) Samarqand, Surxandaryo, Qashqadaryo  
B) Far
g‘ona, Sirdaryo, Samarqand  
C) Far
g‘ona, Andijon, Namangan  
D) Navoiy, Jizzax, Samarqand 
 
30.  1911 
–  yilda  Sirdaryo  magistral  kanalini 
bunyod etish ishlari boshlanib, 
…….. tugallandi. 
A) 1918 
– yilga kelib  
B) 1913 
– yilga kelib  
C) 1915 
– yilga kelib  
D) 1917 
– yilga kelib 
 
31
. Turkiston ……….. …….. qadar 
“kuchaytirilgan qo‘riqlov” va “favqulodda 
q
o‘riqlov”holatida bo‘ldi. 
A) 1892- yildan 1916-yilga qadar 
B) 1893- yildan 1917-yilga qadar 
C) 1886- yildan 1915-yilga qadar 
D) 1867- yildan 1911-yilga qadar 
 
32.Chorvachilik 
yaylovlari 
uchun 
foydalaniladigan  yerlar  paxta  maydonlariga 
aylantirilishi, ayniqsa 
……. sezildi. 
 A) Qashqadaryoda    
B) Far
g‘onada 
 C) Samarqandda  
 
D) Toshkentda 
 
33. Qachon Samarqandga birinchi poyezd 
keldi? 
A) 1885-yilda    
 
B) 1888-yilda 
C) 1889-yilda    
 
D) 1895-yilda 
 
34.  Nechanchi  yilda  Toshkent  va  Andijongacha 
b
o‘lgan oraliqda temiryo‘l qurilishi yakunlandi? 
A) 1899-yilda   
 
B) 1889-yilda   
C) 1900-yilda   
 
D) 1897-yilda 
 
35. Orengburgdan Toshkentga qadar temiry
o‘l 
qachon barpo etilgan? 
A) 1906 
– yilda B) 1914 –1916 –yillarda 
C) 1905 
– yilda D) 1901 – yilda 
 
36.  ….  Turkistonda  yangi  paxta  navi(Amerika 
navi) yetishtirila boshlandi. 
A) 1884-yildan  
 
B) 1888-yildan 
C) 1892-yildan  
 
D) 1885-yildan 
 
37. ………… Turkiston general – gubernatorli- 
gida ishga tushirilgan 175 ta sanoat korxonasi 
b
o‘lib, ularning aksariyat ishlari qo‘l mehnati 
bilan bajarilgan. 
A) 1865-1886-yillarda   B) 1866-1889-yillarda 
C) 1867-1900-yillarda   D) 1867-1916-yillarda 

 
47 
 
 
4-mavzu: XIX asr oxirida Turkistondagi milliy 
ozodlik harakatlari 
 
1.XIX asr 
oxirida ………..  
1.Iqtisodiy  qiyinchiliklar,2.Xalqning  ma
’naviy 
jihatdan  kamsitilishi,3.Mahalliy  urf-odatlarga  zid 
b
o‘lgan  qarorlarning  qabul  qilinishi,4.Milliy 
davlatchilikning  yuqolishi  natijasida  Turkiston 
Rossiya imperiyasining  milliy ozodlik  harakatlari 
avj  olgan  markazlaridan  biriga  aylandi.Nuqtalar 
o‘rniga mos javobni belgilang. 
A) 1,2,3   B) 1,2,3,4    C) 1,3  D) 2,3,4 
 
2.XX 
asr 
oxirida 
Turkiston 
o‘lkasida 
k
o‘tarilayotgan 
q
o‘zg‘olonlarning 
asosiy 
harakatlantiruvchi kuchi, 
…… bo‘lgan.  
A) dehqonlar va savdogarlar 
B) dehqonlar va ruhoniylar 
C) dehqonlar va hunarmand kosiblar 
D) dehqonlar va mulkdorlar 
 
3.  XIX  asr  oxirida  Turkistonda  b
o‘lgan  milliy 
ozodlik harakatlarini sanalar bilan moslashtiring. 
1.Mingtepada q
o‘zg‘olon  
2.X
o‘jand uyezdida qo‘zg‘olon  
3.Andijonda q
o‘zg‘olon.  
4.Namanganda q
o‘zg‘olon  
5.Far
g‘ona viloyat boshqarmasi  
a)1879-yilning kuzi, b) 1885-yilning yozi  
c) 1882-yilning boshlari, d) 1878-yili 
e) 1880 yilning noyabri  
 
A) 1-d, 2-a, 3-b, 4-c, 5-e 
B) 1-d, 2-e, 3-b, 4-c, 5-a 
C) 1-d, 2-c, 3-a, 4-b, 5-e 
D) 1-d, 2-c, 3-e, 4-b, 5-a 
 
4.Qaysi  q
o‘zg‘olonda  qo‘zg‘olonchilar  kurash 
usulini 
o‘zgartirib,  boylar  va  volost  boshliq 
larining qarorgohlariga hujum uyush tiradi? 
A) Mingtepadagi q
o‘zg‘olonda  
B) X
o‘jand uyezdidagi qo‘zg‘olonda  
C) Andijondagi q
o‘zg‘olonda 
D) Namangandagi q
o‘zg‘olonda  
5.Nima  sababdan  X
o‘jand  uyezdi  aholisi 
q
o‘zg‘olon ko‘tarishga majbur bo‘ldi. 
A)  q
o‘shimcha  yer  solig‘i  haqidagi  qonun  joriy 
etilgani uchun 
B) aholi mingboshilar saylovidan norozi b
o‘lgani 
uchun 
C) mingboshilarning porax
o‘rligi uchun 
D) uyezd boshli
g‘ining aholiga bo‘lgan 
munosabati tufayli 
 
6. 
………  uyezdining  Oqsuv-  Shahrixon  volosti 
dagi  Naymanchi,  K
o‘hna  mozor,  Langarbob 
qishloqlarida  aholining  mingboshilar  saylov- 
laridagi  noroziligi  oshkora  q
o‘zg‘olonga  aylanib 
ketdi. 
A) 1896-yilda Jizzax  
B) 1896-yilda Namangan 
C) 1892-yilda Andijon  
D) 1885-yilda Sirdaryo 
 
7.  …..  mustamlakachilar  oddiy  fuqarolarni 
ma
’murlarga  qarshilik  ko‘rsatgan  taqdirda 
bevosita harbiy dala sudiga bera boshladi. 
A) 1896-yildan  
B) 1885-yildan 
C) 1894- yildan  
D) 1892-yildan 
 
8.  Toshkentdagi  “Vabo  isyoni  ”  ning  asosiy 
harakatlantiruvchi kuchlari kim edi? 
A) Dehqonlar va chorvadorlar   
B) Hunardand-kosiblar va mardikorlar 
  
C) Mardikorlar va dehqonlar    
D) Savdogarlar va hunardand-kosiblar 
 
9
. Toshkentda “Vabo isyoni ” ko‘tarilgan vaqtda 
shahar boshli
g‘i kim edi? 
A) Graf Panel    
B) F. Girs  
C) N. Korolkov   
D) S.Putinsev 
 
10.  Toshkentdagi 
“Vabo  isyoni  ”  xalq  orasida 
yana qanday nom bilan ataladi? 
A) “Toshkent isyoni”  
B) 
“Toshbo‘ron isyoni” 
C) 
“Toshotar voqeasi”  
D) “Vabo shamoli” 
 
11. Toshkentdagi 
“Vabo isyoni ” qo‘zg‘olon 
chilari shahar boshli
g‘ining oldiga borganda ular 
qancha kishini tashkil qilardi? 
A) 200 kishini   
B) 300 kishini 
C) 400 kishini   
D) 500 kishini 
 
12.  Toshkentdagi  q
o‘zg‘olonni  bostirish  uchun 
…………chaqirildi. 
A) kazaklar polki va bir rota askar 
B) kazaklar polki va ikki rota askar 
C) kazaklar polki va uch rota askar 
D) kazaklar polki va besh rota askar 
 

 
48 
13.Turkiston 
o‘lkasida  “Harbiy  holat  deb  e’lon 
qilingan joylar haqida Qoi
da” qachondan kuchga 
kirdi? 
A) 1896-yil 16-iyuldan  
B) 1892-yil 18-iyundan 
C) 1892-yil 24-iyundan  
D) 1894-yil 18-iyundan 
 
14.1892-yilda 
Toshkentdagi 
norozilik 
harakatlarini  keltirib  chiqargan  asosiy  omillar 
quyida  raqamlar  bilan  keltirilgan.Ularni  mosini 
belgilang. 
1.mahalliy  aholiga  nisbatan  siyosiy,  ijtimoiy-
iqtisodiy 
jihatdan 
mustamlakachilik 
jabr-
zulmining tobora kuchayib borayotganligi, 2.xalq 
ommasining o
g‘ir ahvoli , hunarmand kosiblar va 
mardikorlarning  ayovsiz  ishlatilishi,  3.  Iste
’mol 
mahsulotlari narxlarining t
o‘xtovsiz oshib borishi, 
soliqlarning 
k
o‘pligi,  4.amaldorlarning  o‘z 
mansablarini  suistemol  qilishi,  porax
o‘rlikning 
k
o‘payishi 
A) 2, 3, 4     B) 2, 3    C) 1, 3, 4     D) 1, 2, 3, 4 
 
15.XIX 
asr 
oxirida 
Turkistonda 
Chor 
Rossiyasiga 
qarshi 
k
o‘tarilgan  eng  yirik 
q
o‘zg‘olon nomini aniqlang? 
A) Toshkentdagi “vabo isyoni” 
  
B) Andijon q
o‘zg‘oloni  
C) Jizzax q
o‘zg‘oloni  
D) Q
o‘qon qo‘zg‘oloni 
 
16.Andijon  harbiy  kazarmasida  Dukci  eshon 
boshchiligidagi  q
o‘zg‘olonchilardan  qanchasi 
yaralandi?  
A) 8 tasi     B) 22 tasi     C) 11 tasi     D) 18 tasi 
 
17. Dukchi eshon boshchiligidagi q
o‘zg‘olon- 
chilarga Qutchi qishlo
g‘iga yetib borganda 
ularning safiga qancha kishi q
o‘shildi? 
A) 150 kishi    
B) 200 kishi  
C) 400 kishi    
D) 220 kishi 
 
18. Andijonda Dukchi eshon boshchiligidagi 
q
o‘zg‘olon ro‘y berganda Rossiya podshosi kim 
edi? 
A) Nikolay I    
B) Aleksandr I 
C) Yaroslav    
D) Nikolay II 
 
19.Andijondagi  q
o‘zg‘olondan  keyin  Rossiya 
podshosi  Turkiston  general-
gubernatori  ………. 
A. Vrevskiyni lavozimidan chetlatdi. 
A) general-polkovnik   B) general-marshal 
C) general-leytinant   D) general-mayyor 
 
20. Andijondagi q
o‘zg‘olon bostirilgach qancha 
kishi hibsga olindi? 
A) 2000 kishi    
B) 3000 kishi 
C) 4000 kishi    
D) 5000 kishi 
 
21.  Dastlab,  Andijondagi  q
o‘zg‘olonchilaridan 
qancha kishi 
o‘limga hukm qilingan edi? 
A) 280 kishi    
B) 380 kishi 
C) 190 kishi    
D) 68 kishi 
 
22. 
N.Korolkov …….. qo‘zg‘olon ko‘tarilishining 
oldini olishmaganligi uchun Far
g‘ona viloyat 
harbiy gubernatori va bir qancha amaldorlarni 
lavozzimidan b
o‘shatdi. 
A) 1898-yil 18-may kuni  
B) 1898-yil 20-may kuni 
C) 1898-yil 18-iyun kuni  
D) 1898-yil 20-avgust kuni 
 
 
5-mavzu: XIX asrning ikkinchi yarmi XX asr 
boshlarida Qoraqolpoqlar 
 
1. XIX asr 
o‘rtalarida qoraqolpoqlarning 
soni…… 
A) 50 ming nafardan oshmas edi  
  
B) 100 ming nafardan oshmas edi.    
C) 150 ming nafardan oshmas edi 
  
D) 200 ming nafardan oshmas edi. 
 
2. Qoraqolpoqlar 
……….. kelib o‘troqlashib, 
dehqonchilik ular hayotida asosiy 
o‘rinni egallay 
boshladi. 
A) XIX asrning birinchi yarmiga 
B) XIX asrning oxirlariga 
C) XIX asrning ikkinchi yarmiga 
D) XVIII asrning oxirlariga 
 
3. “XIX asrning ulusi”ni qaysi Xiva xoni 
shakllantirdi? 
A) Muhammad Rahimxon I  
B) Muhammad Rahimxon II 
C) Sher
g‘ozixon  
D) Olloqilixon 
 
4.  Quyidagi  qabilalar  tarkibidagi  qaysi  uru
g‘lar 
“o‘n to‘rt urug‘ “- aris (urug‘) birlashmasini tashkil 
qilgan.  
1.Xitoy,  2.Qipchoq,  3.Man
g‘it,  4.Kenagas, 
5.Baxrin, 6.Q
o‘ldovli 

 
49 
A) 1, 3, 5  
 
B) 1, 2, 3, 4 
C) 1, 4, 5, 6    
D) 2, 3, 4, 6 
 
5.  XIX  asrning  ikkinchi  yarmida  qoraqolpoq- 
larda  beklarbegi  lavozimi  ta
’sis  etilgan  bo‘lib,  u 
qanday vazifalarni bajargan?  
1.uru
g‘larni  boshqargan,  2.Soliqlarni  undirgan, 
3.Qoraqolpoq  yoshlarini  Xiva  madrasalariga 
j
o‘natib  turgan,  4.Islom  dinini  qoraqolpoqlar 
orasida  tarqalishini  nazorat  qilgan,  5.Harbiy 
xizmatni 
o‘tash  majburiyatiga  doir  ishlarni 
tartibga solgan 
A) 1, 2, 3     B) 1, 2, 5     C) 2, 3, 4     D) 2, 4, 5 
 
6. XIX asrning ikkinchi yarmida qoraqolpoq 
larda aholidan 40 bosh qoramol uchun pul 
hisob
ida ……. miqdorida zakot olingan. 
A) 7 s
o‘m  
 
B) 8 s
o‘m  
C) 9 s
o‘m  
 
D) 10 s
o‘m 
 
7.Qozon puli qoraqolpoqlarda ………. olingan. 
A) ruhoniylar foydasiga 
B) yer soligi sifatida 
C) harbiy xizmatni 
o‘tash maqsadida  
D) urush paytlarida 
 
8.  Qoraqolpoqlarda  safarbarlik  cho
g‘da,  askar 
yetkazib  bera  olmagan  jamoalar  qancha 
miqdorda pul t
o‘lagan? 
A) 170 mingdan 220 minggacha 
B) 180 mingdan 250 minggacha 
C) 190 mingdan 280 minggacha 
D) 200 mingdan 250 minggacha 
 
9.1855-yilda  Xiva  xonligiga  qarshi  Ernazarbiy 
q
o‘zg‘oloni bo‘lib o‘tdi.Ushbu qo‘zg‘olonga bosh-
chilik qilgan Ernazarbiy qaysi qabiladan edi? 
A) juz    
 
B) qipchoq-nayman 
C) ming  
 
D) q
o‘ldovli 
10.  Ernazarbiy  boshchiligidagi  qoraqolpoqlar 
bundan buyon ………  
A) Rossiya fuqaroligiga 
o‘tishini e’lon qildi 
B) Xiva xonligiga b
o‘sunmasligini e’lon qildi 
C) Alohida davlat b
o‘lishini e’lon qildi 
D) Buxoro amirligiga 
o‘tishini e’lon qildi 
 
 
11.  …….  Said  Muhammadxon  Xiva  taxtiga 
o‘tirgach,  Ernazarbiy  qo‘zg‘olonini  bostirish 
uchun kata q
o‘shin yubordi. 
A) 1855-yili    
B) 1856-yili 
C) 1857-yili    
D) 1858-yili 
 
12.  1858-1859-yillarda  qoraqolpoq  uru
g‘laridan 
ayrimlari  yana  q
o‘zg‘olon  ko‘tardi,  o‘shanda 
q
o‘zg‘olon  markaziga  aylangan  shahar  nomini 
belgilang? 
A) Chimboy    
B) X
o‘jayli 
C) Q
o‘ng‘irot    
D) Nukus 
 
13. Said Muhammadxon Xiva taxtiga 
o‘tirgan yili 
________  
 
A)  AQSH  harbiy  floti  Yaponiyani  ochishga 
majbur etdi 
B) Yonchjon Koreya taxtini egalladi  
C)  Xitoy  qoshinlariga  Buyuk  Britaniya  va 
Fransiyaning birlashgan q
o‘shini zarba berdi  
D) Buyuk Britaniya hamda Eron 
o‘rtasida noteng 
shartnoma imzolandi 
 
14.1858-1859-yillarda  qoraqolpoq  uru
g‘laridan 
ayrimlari  yana  q
o‘zg‘olon  ko‘targanda,  bu 
q
o‘zg‘olonni  bostirish  uchun  Xiva  xoni  kimni 
yuboradi? 
A) Otamurodxonni  
B) Muhammadniyozni 
C) Matniyozni  
D) Ziyovuddin maxsumni 
 
15. Dehqonlarning ahvoli o
g‘irlashishi oqibatida 
1900-
yil ………..norozilik harakati  
amalga oshirildi.  
A) Biybozor va Nukus volostida 
B) Muynoqda 
C) X
o‘jayli va Qo‘ng‘irot shaharlarida 
D) Nukus volosti va Q
o‘ng‘irot bekligida 
 
17. Podsho hukumatiga qarshi Bobo G
o‘klan 
boshchiligidagi q
o‘zg‘olon nechanchi yillarda 
amalga oshirildi?  
A) 1881-1891-yillarda  
B) 1888-1891-yillarda  
C) 1875-1900-yillarda  
D) 1992-1900-yillarda 
 
18.  XIX  asrning  70 
–  yillarida  Xiva  xonligi 
hududidagi  qoraqolpoqlarning  soni  necha  foizni 
tashkil qilgan? 
A) 48,6% ni     
B) 3,8% ni  
C) 5,7% ni  
  
D) 70% ni 
 
19. XIX asrning oxirgi choragida Qoraqolpoqlar 
yashagan hududda qoraqolpoqlar x
o‘jaliklarining 
necha foizi yersiz dehqonlar edi? 
A) 70 % dan ziyodi 
 B) 80 % dan ziyodi    

 
50 
C) 90 % dan ziyodi 
 D) 18 % dan ziyodi 
 
20.  XIX  asrning  70 
–  yillarda  qaysi  shahar 
qoraqolpoqlarning iqtisodiy jihatdan birlashtirgan 
bozorga aylandi. 
A) Qon
g‘irot    
B) Chimboy 
  
 C) X
o‘jayli 
  
D) Hozarasp 
 
21.XIX  asrning  70 
–  yillarida  qoraqolpoqlarning 
qaysi  shahari  Rossiya  imperiyasi  va  Xiva 
xonligining  asosiy  markazlari  bilan  bo
g‘langan 
edi? 
A) Q
o‘ng‘irot    
B) X
o‘jayli  
C) Chimboy     
D) Mangit 
 
22. 1914 
– yilda qoraqolpoqlar yashaydigan 
joylarda nechta umumta
’lim maktablar faoliyat 
k
o‘rsatgan? 
A) 3 ta        B) 6 ta 
 C) 4 ta       D) 8 ta 
 
24. XIX asrning ikkinchi yarmida qoraqalpoq  
larda biylarning tayinlanish tartibini belgilang. 
A) Uru
g‘ oqsoqollari tomonidan tayinlanardi  
B) Uru
g‘ a’zolari tomonidan tayinlanardi 
C) Xiva xoni tomonidan tayinlanardi    
D) Biylar 
o‘z mansabini otadan bolaga 
o‘tkazardilar 
 
25. XIX asrning ikkinchi yarmida qoraqolpoq -
lardagi Arislar orasidagi eng yirigi qaysi edi. 
A) 
O‘n to‘rt urug‘ 
B) Shulluk 
  
C) Joungur 
 
D) Aris q
o‘ng‘irotlar 
 
26.Qoraqolpoqlarda 
aholining 
tabaqalanishi 
nimaga qarab belgilangan? 
A) chorva mollariga qarab 
B) yer-mulkiga qarab 
 
C) qabiladagi nufuziga qarab 
D) ijtimoiy kelib chiqishiga qarab 
 
27.  “Qirqqiz”  dostonidagi  Sarkub  podshosining 
nomi qaysi javobda t
o‘g‘ri ko‘rsatilgan? 
A) Omongeldi   
B) Olloyor 
C) Olloquli  
 
D) Sulton 
 
28.“Ernazarbiy”  dostoni  kimning  qalamiga 
mansub? 
A) Kunx
o‘ja    
B) Otash Olshinboy  
C) Ajiniyoz  
 
D) Berdaq 
 
29. “Ahmoq podshoh” dostonining muallifi kim?  
A) Kunx
o‘ja    
B) Otash Olshinboy  
C) Ajiniyoz  
 
D) Berdaq 
 
30.  Petro 
–  Aleksandrovsk,  Uralskiy  posyolkasi 
va  Nukus  qishlo
g‘ida  istiqomat  qila  boshlagan 
Ural Kazaklarining asosiy mash
g‘uloti nima edi? 
A) dehqonchilik  
B) baliqchilik  
C) hunarmandchilik   D) chorvachilik 
 
 
Download 1.69 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling