O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti samdu qoshidagi 2-son akademik litseyi


Download 1.69 Mb.
Pdf ko'rish
bet8/17
Sana06.04.2020
Hajmi1.69 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17

 
 
9-mavzu: Mustamlaka sharoitida 
Turkistonda madaniy hayot 
 
1.  XIX  asr  ikkiinchi  yarmi  XX  asr  boshlarida 
Turkistonda  boshlan
g‘ich  ta’lim  maktablari 
necha yil davomida 
o‘qitilardi? 
A) 3-4 yil davomida B) 4-5 yil davomida 
C) 5-6 yil davomida D) 7-8 yil davomida 
 
2. XIX asrning oxirlarida Turkistondagi 
maktablarda 
o‘qitiladigan kitoblar ketma – ket 
ligi qaysi javobda t
o‘g‘ri ko‘rsatigan? 
A) “Haftiyak”, “Chorkitob”, “Sofi Olloyor”, “Ho‘ja 
Hofiz” 
B) “Chorkitob”, “Haftiyak”, “Sofi Olloyor”, “Ho‘ja 
Hofiz” 
C) “Ho‘ja Hofiz”, “Haftiyak”, “Chorkitob”, “Sofi 
Olloyor” 
D) “Haftiyak”, “Sofi Olloyor”, “Chorkitob”, “Ho‘ja 
Hofiz” 
 
3. 
Nechanchi yildan boshlab Turkistonda “Rus – 
tuzem  maktablari”  deb  nomlangan  maktablar 
vujudga kela boshladi? 
A) 1886 
– yildan  
C) 1896 
– yildan 
B) 1906 
– yildan  
D) 1901 
– yildan 
 
4.  Toshkentda  birinchi  gimnaziya  qachon  va 
qayerda ochilgan? 
A) 1896 
– yil, Toshkentda  
B) 1886 
– yil, Samarqandda  
C) 1901 
– yil, Namanganda  
D) 1875 
– yil, Toshkentda 
 
5. Qachon Buxoro amirligidagi barcha yangi 
usul maktablari yopib tashlandi? 
A) 1911 
– yilda  
B) 1913 
– yilda  
C) 1915 
– yilda  
D) 1916 
– yilda 
 
6. 1871 
– yil …………. 
A)  Toshkentda  meteorologiya  stansiyasi  tashkil 
etildi 
B) 
O‘rta Osiyoda olimlar jamiyati tashkil etildi. 
C) 
O‘rta Osiyoda olimlar jamiyati o‘z faoliyatini       
     t
o‘xtatdi 
D) Toshkentda Turkiston muzeyi tashkil qilindi 
 
7. Quyidagi olimlardan qaysi biri Tyanshan to
g‘ 
tizimini 
o‘rganib, muzlik, vulqonlar haqida 
qiziqarli ma
’lumotlar to‘pladi? 
A) P. P. Semyonov   B) N. A. Mayev  
C) N. I. Veselovskiy   D) Bartold 

 
59 
 
8. Rus olimlaridan qaysi biri Pomir to
g‘ tizimini 
o‘rgangan? 
A) A. P. Fedchenko   B) P. P. Semyonov  
C) V. Vyatkin    
D) N. A. Seversev 
 
9. Jadidlar qaysi fanni Turkiston 
o‘lkasida 
savodxon va bilimdon kishilarni tarbiyalash 
borasida eng muhim fan deb hisoblashar edi? 
A) matematikani 
 B) tarixni 
  
C) geometriyani 
 D) adabiyotni 
 
10. 1870 
– yilda………….. 
A)  Arxeologiya  xavaskorlari  t
o‘garagi  tashkil 
etilgan 
  
B) Toshkentda xalq kutubxonasi tashkil etilgan 
C) N. I. Veselovskiy vafot etgan 
 
  
D) 
O‘rta  Osiyo  olimlar  jamiyatining  faoliyati 
t
o‘xtatildi 
 
11. 
O‘rta Osiyo mintaqasining bosh xaritasi 
tuzilgan sanani k
o‘rsating? 
A) 1865- yil    
B) 1867-yil 
C) 1869-yil  
 
D) 1871-yil 
 
12. Turkiston general-gubernatorligining 
“Turkiston viloyatining gazeti “ qachondan 
boshlab muntazam chiqib turgan? 
A) 1870-yildan  
B) 1906-yildan  
C) 1908-yildan  
D) 1878-yildan  
13. 
O‘rta  Osiyoda  birinchi  bo‘lib  arxeologik 
qazishmalar  olib  borgan  mutaxassis  qaysi 
javobda t
o‘g‘ri ko‘rsatilgan? 
A) N. A. Mayev 
 B) N. S. Likoshen 
C) N. I. Veselovskiy   D) V. P. Nalivkin 
 
14. “Turkistanskiy vedomosti” gazetasining 
muharriri qaysi javobda t
o‘g‘ri ko‘rsatilgan? 
A) N.Ostroumov 
 B) Muhammad Solih 
C) N. I. Veselovskiy   D) N. G. Mallitskiy 
 
15.. Javoblarning qaysi birida V. V. Bartoldning 
asarlari t
o‘g‘ri ko‘rsatilgan? 
1. “Samarqandning qisqacha tarixi”. 
2. “Afrosiyob qo‘rg‘oni” 
3. “Cho‘ponota” 
4. “Ulug‘bek va uning davri” 
5. “Shohizinda” 
6. “1365 – yil Samarqandda xalq harakati” 
A) 1, 2, 3  
 
B) 2, 3, 6  
C) 2, 3, 5  
 
D) 3, 5, 6 
 
16. Sitorai Mohi Xosaning maxsus Oqsaroy 
zaliga pardoz berish ishini kim boshchiligidagi 
ustalar amalga oshirgan? 
A) Hoji Hofiz   
 B)  Usta  Shirin  Murodov 
C) Usta 
G‘ofirjon 
 D) Usta Karimboy 
 
17.  Q
o‘qonda  Hamza  tomonidan  tashkil  etilgan 
teatrda q
o‘yilgan birinchi spektakl qaysi javobda 
t
o‘g‘ri ko‘rsatilgan? 
A) “G‘o‘ro‘g‘li”    
B) “Layli va Majnun” 
C) “Arshin mol olan”    
D) “Zaharli hayot yoxud ishq qurbonlari” 
 
18.  “To‘y”  nomli  pyesa  muallifi  qaysi  javobda 
t
o‘g‘ri ko‘rsatilgan. 
A) Nasratulla Qudratulla         B) Abdulla Qodiriy  
C) Muqumiy    
            D) A. Avloniy 
 
19. “Juvonboz” hikoyasi va “Baxtsiz Kuyov” 
pyesalarining muallifi qaysi javobda t
o‘g‘ri 
k
o‘rsatilgan. 
A) M.Behbudiy  
B) Abdulla Qodiriy 
C) Muqumiy    
D) Munavvar Qori 
 
20.XIX  asrning  ikkinchi  yarmida  bir  nechta 
shaharlarda 
an
’anaviy  teatr  uyushmalari 
vujudga  kelgan  b
o‘lib,  ulardan  eng  mashhurlari 
qaysi shaharlarda joylashgan edi? 
A) Q
o‘qon va Buxoroda 
B) Q
o‘qon va Toshkentda 
C) Andijon va Samarqandda 
D) Buxoro va Termizda 
 
21. Tatar va Ozarbayjon truppalari nechanchi 
yillarda gastrollar uyushtiradi? 
A) 1908-1910-yillarda 
B) 1910-1912-yillarda 
C) 1908-1909-yillarda 
D) 1871-1877-yillarda 
 
22. Nechanchi yilda Turkiston general-
gubernatori taklifiga binoan Samara teatri 
o‘lkada bir necha kunlik dasturlarini namoyish 
etdi? 
A) 1870-yilda    
B) 1906-yilda     
C) 1910-yilda   
D) 1889-yilda  
 
23. 1911-1917-yillarda jadidlar tomonidan 
….. 
pyesa namoyish etildi. 
A) 11 ta  
 
B) 17 ta 
C) 25 ta  
 
D) 22 ta 

 
60 
 
24.  Hozirgi 
O‘zbekiston  tarixi  davlat  muzeyi 
qachon tashkil etilgan? 
A) 1885- yil    
B) 1876-yil 
C) 1869-yil  
 
D) 1870-yil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III BO‘LIM. XVI- XVIII ASRLARDA YEVROPA,  
AMERIKA VA OSIYO DAVLATLARI 
 
 
1-mavzu: Yevropa va Amerika davlatlari 
 
1. Olimlar insoniyat tarixining 
………. 
boshlanadigan 
davriga “Yangi tarix” deb nom 
berganlar.  
A) XVIII asrdan 
B) XVII asrdan 
C) XVI asrdan   
D) XV asrdan 
 
2. Insoniyat tarixida kapitalistik jamiyatga 
qachondan asos solingan? 
A) XVI asrdan  
B) XIV asrdan  
C) XV asrdan    
D) XVII asrdan 
 
3. 
O‘z egasiga daromad keltiruvchi xususiy mulk 
va  mabla
g‘,  o‘zini  o‘zi  ko‘payti  ruvchi  sarmoya 
qanday nomlanadi? 
A) kredit 
 
B) suda 
 
C) tovar 
  
D) kapital 
 
4. 
Nechanchi 
asrlardan 
boshlab 
Sharq 
mamlakatlarida 
transport 
vositalari 
va 
kommunikatsiya  tizimining  rivojlanish  suratlari 
G‘arb 
davlatlatlariga 
nisbatan 
pasaya 
boshlaydi? 
A) XVI-XVII asrlardan  
B) XIV-XVI asrlardan   
C) XV-XVII asrdan 
  
D) XVII-XVIII asrlardan 
 
5. 
“Buyuk  geografik  kashfiyotlar”  yevropalik 
sayyohlar 
tomonidan 
nechanchi 
asrlarda 
amalga oshirilgan? 
A) XVI asr boshlari 
– XVIII asr birinchi yarmida 
B) XVI asr 
o‘rtalari – XVII asr oxirlarida 
 
C) XV asr oxiri 
– XVII asr o‘rtalarida   
D) XV asr boshlari 
– XVI asr o‘rtalarida 
 
6. XV asr oxiri XVI asr boshlariga kelib, 
Yevropada ……… 
A)  tovar  ishlab  chiqarish  yuqori  sur
’atlarda  o‘sa 
boshladi 
B) iqtisodiy inqiroz qamrab ola boshladi 
C) yarmarkalar 
o‘rnini usti yopiq bozorlar 
egalladi 
D) 
o‘g‘ir sanoat sohasida inqilob yuz berdi 
 
7. Quyidagi qaysi davlatlarning dengizchilari 
Buyuk geografik kashfiyotlartning 
tashabbuskorlari b
o‘lishdi? 
A) Angliya va Gollandiya 
  
B) Angliya va Rossiya  
C) Ispaniya va Italiya    
D) Portugaliya va Ispaniya 
 
8.  Xristofor  Kolumb  vafot  etgan  yili  yurtimiz 
tarixida ……. .  
1.  Husayn  Boyqaro  vafot  etdi,2.  Shayboniy  xon 
Hirotni  egalladi,  3.Shayboniy  xon  Balxni 
egalladi,  4.  Bobur  Qobulni  egalladi,  5.  Shaybo- 
niyxon pul islohati 
o‘tkazadi 
A) 1, 3   
 
B) 1, 3, 5 
C) 1, 2, 4  
 
D) 2, 3, 4 
 
9.  Xristofor  Kolumb 
o‘z  oldiga  ………  orqali 
Hindistonga  boradigan  y
o‘l  ochishni  maqsad 
qilib olgan edi.  
A) Atlantika okeani   B) Hind okeani 
C) Tinch okeani  
D) Kasbiy dengiz 
 
9. Buyuk geografik kashfiyotlar arafasida 
quyidagi olimlardan qaysi biri tomonidan dunyo 
xaritasi yaratilgan edi? 
A) A. Vespuchchi 
B) L. V. Torr   
C) P. Toskanelli 
D).Valdzemyuller 
 
11. Xristofor Kolumb 
o‘zining birinchi 
ekspeditsiyasini 
………. boshlagan. 
A) 1495-yil 12-sentabrda 
 
B) 1498-yil 3-aprelda 
C) 1492-yil, 6-avgustda 
  
D) 1495-yil 30-yanvarda 
 
12. Xaritashunos P. Toskanelli yerning ekvator 
b
o‘ylab uzunligini aniqlashda …. adashgan edi.  
A) 8 ming kmga 
B) 12 ming kmga 
 
C) 10 ming kmga 
D) 14 ming kmga 
 
13. 1492-yil 12- oktabr 
– ………………….  
A) P. Toskanelli dunyo xaritasini yaratdi 
 
B)  X.  Kolumb 
o‘zining  birinchi  sayohatini 
boshladi 
 
C) Amerika qit
’asining rasman kashf etlgan kuni 
hisoblanadi 
D) X. Kolumb Karib dengizidagi orollardan biriga 
kelib tushdi  

 
62 
14.  Xristofor  Kolumb  Amerikaga  necha  marta 
ekspeditsiya  uyushtirdi? 
A) 3 marta  
 
B) 4 marta 
C) 5 marta  
 
D) 7 marta 
 
15.  Quyidagi  qatorlarning  qaysi  birida  tarixiy 
xatoillikka y
o‘l qo‘yilgan? 
A) Amerigo Vespuchchi 1454-1512-yillarda 
yashagan 
B) 1499-1501-yillarda Brazilya qir
g‘oqlari 
tekshirildi 
C) Xristafor Kolumbning millati asli italyan 
D) Xristafor Kolumb Hindistoinga borishni 
maqsad qildi 
 
16. Quyidagilardan qaysi biri Kolumb kashf 
etgan yerlarni Amerika deb atashni taklif etgan? 
A) Sen Dye 
 
B) L. V. Torres 
C) P. Toskanelli 
D) M. Valdzemyuller 
 
17. 
Yangi dunyo “Amerika” deb atalgan 1-
globus qachon yaratilgan? 
A) 1512 - yilda  
B) 1510 - yilda  
C) 1515 - yilda  
D) 1569 - yilda  
 
18. Atlantika okeani orqali Hindistonga 
boriladigan dengiz y
o‘li qachon kashf etilgan? 
A) 1499 - yildan  
B) 1498 - yildan 
 
C) 1461 -yildan 
D) 1501- yildan 
 
19. Amerika qit
’asini aylanib o‘tib Hindistonga 
boradigan dengiz y
o‘lini quyidagilardan qaysi 
ochgan? 
A) L. Torres    
B) Vasko da Gama 
C) F. Magellan 
D) A. Vespuchchi 
 
20.  Dunyoni  aylanib  suzish  nechanchi  yillar 
orali
g‘ida nihoyasiga yetkazilgan? 
A) 1512-1525- yillar   B) 1518-1522 -yillar   
C) 1519-1522- yillar   D) 1498-1506 - yillar 
 
21. 
G‘arbiy  yarim  sharda  qit’a  mavjudligini 
Kolumbning  sayohatidan  4-5  asr  avval  faraz 
qilgan olimni aniqlang?  
A) Al-Xorazmiy 
       B) Abu Nasr Farobiy 
C) Abu Rayhon Beruniy     D) Al-Far
g‘oniy 
 
22.  Quyida  keltirilgan  jumlalarni  javoblar  bilan 
moslashtiring.  
1. Brazilya kashf etildi  
2. Ispaniya konkista siyosatini yurita boshladi  
3. Ispaniya Fillipin orollari ustidan 
o‘z nazoratini 
o‘rnatdi 
4. Ispaniya qiroli mahalliy hindularni qulga 
aylantiruvchi qonun chiqardi 
a) 1510 yildan b) 1500 yilda  c) 1512 yilda   
d) 1529 yilda 
A) 1-b, 2-d, 3-c, 4-d   B) 1-b, 2-a, 3-d, 4-c 
C) 1-b, 2-d, 3-a, 4-c   D) 1-a, 2-b, 3-d, 4-c 
 
23. Mustamlakachilar Afrika aholisini qachondan 
boshlab qulga aylantirilib, Amerikaga olib kela 
boshladilar? 
A) XVII asr boshlarida   
B) XV asr oxirida 
C) XVI asr 
o‘rtalaridan 
D) XVI asr oxirida 
 
24. Ispaniya Amerika sivilizatsiyasining markazi 
Mayya davlati hududlarini qaysi yilda t
o‘la 
b
o‘ysundirdi?  
A) 1650 - yilda  
B) 1645 - yilda  
C) 1679 - yilda  
D) 1688 - yilda  
 
25.  XVI  asr  oxirida  Angliya  bilan  Ispaniya 
o‘rtasidagi  keskinlikni  keltirib  chiqargan  asosiy 
omilni k
o‘rsating? 
A) boshqa davlat savdogarlarini ispan        
    mustamlakalar bilan savdo qilishni taqiqlab      
     q
o‘yishi 
B) London yirik port shahriga aylanib  
     borayotgan edi 
C) Angliyada manufaktura ishlab chiqarishninng  
    
o‘sa boshlashi 
D) Angliyaning chetga katta miqdorda tovar  
     chiqara boshlashi  
  
26.  Angliya 
o‘zining  Shimoliy  Amerikadagi 
birinchi mustamlakasiga qachon asos soldi? 
A) XVI asr oxirida  
B) XVII asr boshlarida 
C) XVII asr ikkinchi yarmida  
D) XVII asr oxirida 
 
27. 
……………… Karib dengizi orollari Vest-
Indiya deb atalgan.  
A) Kolumbning sayohatidan s
o‘ng 
B) Angliya va Ispaniya urushidan s
o‘ng 
C) Ost-Indiya kompaniyasi tashkil etilgandan 
s
o‘ng 
D) Konkista siyosatidan boshlab 
 

 
63 
28. Ispaniya 
………. . Kolumbiya, Ekvador, Peru 
va Boliviyani zabt etdi.  
A) XVI asr oxirida  
B) XVI asrning birinchi yarmida 
C) XVII asr ikkinchi yarmida  
D) XVII asr oxirida 
 
29. Braziliyani kashf etgan dengiz sayyohi 
nomini aniqlang? 
A) Vasko da Gama 
B) A. Vespuchchi 
 
C) X. Kolumb   
D) Kabral 
 
30. Angliya va Ispaniya harbiy dengiz floti 
o‘rtasidagi hal qiluvchi jang qachon bo‘lib 
o‘tgan? 
A) 1558 -yilda   
B) 1588 -yilda   
C) 1605 -yilda  
D) 1600 -yilda 
 
31. Angliyaning Shimoliy Amerikadagi birinchi 
mustamlakasini aniqlang? 
A) Kaliforniya   
B) Filodelfiya   
C) Karolina 
 
D) Virginiya 
 
32. 
Quyidagi  atamalardan  qaysi  biri  “zabt  etib 
olish” degan ma’noni bildiradi? 
A) “protect” 
  
B) “konkista” 
C) “uniya” 
 
D) “xartiya” 
 
33. Qachonga kelib savdogar-negosiant va 
bankirlar burjuaziyaning yuqori qatlamiga 
aylandi? 
A) XVI asr oxiriga  
       B) XVI asr 
o‘rtalariga 
C) XVII asr boshlariga       D) XVII asr 
o‘rtalariga 
 
34. XVI 
–XVII asrlarda Yevropa aholisining katta 
qismini ……. . tashkil etardi.  
A) hunarmandlar  
B) dehqonlar 
C) kamba
g‘allar  
D) savdogarlar 
 
35. 
G‘arbiy  Yevropada  XVII  asrdan  boshlab 
………. .  
1.  Usti  yopiq  bozorlar  qurilishi  keng  avj  oldi,  2. 
Usti  yopiq  bozorlarning  eng  kattasi  London  va 
Parij  shaharlarida  edi,  3.  Dastlabki  aksionerlik 
jamiyatlari tashkil topdi, 4. Savdo monopoliyalari 
vujudga  keldi,  5.  Parlament  islohati  saylov 
huquqini bera boshladi.  
 Nuqtalar 
o‘rniga  mos  javoblar  ketma  ketligini 
keltiring.  
A) 2, 3, 4  
 
B) 1, 2, 3,5 
C) 1, 2, 3,4  
 
D) 2, 4, 5\ 
36.  Angliyaga  chetdan  ziravorlar  olib  kelish 
huquqi qaysi kompaniya q
o‘lida edi? 
A) “Levantiy”    
B) 
“Moskva” 
C) “Ost-Indiya”  
D) “Ganza” 
 
37.  XVII  asrda  Angliya  nima  uchun  savdo 
kompaniyalarini 
tashkil 
etishga 
qarshilik 
qilinmagan? 
A) patent xazinaga katta daromad keltirgani 
uchun 
B) faqat qirollik oilasi kompaniya tashkil qilish 
huquqiga ega b
o‘lgani uchun 
C) savdo kompaniyasini tashkil qilish 
mushkulligi uchun 
D) savdo qilish xavfli tus olayotgani uchun 
 
38.  Qachonga  kelib 
o‘rta  asr  yarmarkalari  o‘z 
ahamiyatini y
o‘qotdi?  
A) XVI asrga   
B) XVII asrga   
C) XVIII asrga  
D) XIX asrga 
 
39. Angliyada quyidagi qaysi savdo 
kompaniyasi 
O‘rta yer dengizi mamlakatlari 
bilan savdo qilish huquqini q
o‘lga kiritgan edi? 
A) “Adan” 
 
B) “Ost-Indiya”  
C) “Moskva”    
D) “Levantiy” 
 
40.  XVII  asrda  qaysi  davlatlar  jahon  savdo-
soti
g‘ining markazlariga aylandi? 
A) Angliya va Fransiya  
B) Angliya va Ispaniya 
C) Angliya va Portugaliya  
D) Angliya va Gollandiya 
 
41.  Qachonga  kelib 
G‘arbiy  Yevropaning  qator 
davlatlarida reformatsiya ijtimoiy harakat sifatida 
yoyila boshladi? 
A) XVI asrning ikkinchi yarmiga kelib  
B) XVII asrning oxiriga kelib 
C) XVII asr birinchi yarmiga kelib  
D) XVIII asr ikkinchi yarmiga kelib 
 
42.  Reformatsiya  harakati  qachon  va  qayerda 
boshlangan? 
A) 1517-yil, Germaniyada  
B) 1600-yil, Londonda 
C) 1522-yil, Gollandiyada 
  
D) 1574-yil, Fransiyada 
 
43. 1517-
yilda Martin Lyuter ……………. . .  
A) imperiya sudiga chaqirildi   
 

 
64 
B) 
o‘zining “95 tezis” deb atalgan xitobnamasini 
e
’lon qildi 
C) Rim papasi bilan uchrashdi 
 
 
D)  inkvizitsiya  sudining  qaroriga  k
o‘ra  o‘limga 
hukm qilindi 
 
44.  Martin  Lyuter  Vittenburg  universitetida 
………. dars berardi.  
A) ilohiyotdan   
B) falsafadan 
C) tarixdan  
 
D) huquqshunoslikdan 
 
45. 1524-yilda Germaniyada boshlangan 
dehqonlar q
o‘zg‘oloniga kim boshchilik qilgan?  
A) Martin Lyuter  
 B) Foma Akvenskiy   
C) Tomas Myunser 
 D) E. Rotterdamskiy 
 
46. Qachon Germaniya Reyxstagi har bir nemis 
knyazi 
o‘zi va fuqarosi uchun xohlagan dinni 
tanlash huquqiga ega ekanligi t
o‘g‘risida qaror 
qabul qildi?  
A) 1529-yilda    
B) 1526-yilda  
C) 1542-yilda   
D) 1555-yilda  
 
47.  1555-yilda  Yevropa  reformatsiyasi  tarixida 
qanday voqea yuz berdi? 
A)  Fransiyada  gugenotlar  va  katoliklar 
o‘rtasida 
urush boshlandi 
 
 
 
B) Germaniyada protestant dehqonlar q
o‘zg‘a- 
loni boshlandi 
 
C)  Protestant  knyazlar  Rim  Papasi  bilan  bitim 
tuzishga muvaffaq b
o‘ldilar 
 
 
D) Martin Lyuter Germaniyadan chiqib ketdi 
 
48. Angliyada Genrix VIII Tyudor qaysi yillarda 
hukmronlik qilgan? 
A) 1485-1509-yillarda  
B) 1498-1532-yillarda  
C) 1509-1547-yillarda  
D) 1502-1524-yillarda 
 
49.  Angliyada  reformatsiya 
qirol  …….  . 
hukmronligi davriga t
o‘g‘ri keladi.  
A) Mariya Tyudor 
B) Yakov VI   
C) Genrix VIII   
D) Yelizaveta I 
 
50.  Qirolicha  Mariya  qaysi  yillarda  Angliyani 
boshqargan? 
A) 1553-1558 
– yillarda  
B) 1552-1556 - yillarda 
 
 
 
C) 1547-1558 - yillarda 
 
 
D) 1554-1557 - yillarda 
 
 
51. Qirolicha Yelizaveta qaysi yillarda Angliyani 
boshqargan? 
A) 1547-1600- yillarda 
 
 
B) 1558-1588- yillarda 
 
C) 1556-1594- yillarda 
 
 
 
D) 1558-1603- yillarda 
 
 
52.  Angliya  qiroli  ………  qirol  hokimyatini 
yanada mustahkamlash uchun cherkovni yer va 
boshqa  mol-mulklardan  mahrum  etish  haqida 
farmon chiqardi.  
A) Mariya Tyudor 
B) Yakov VI   
C) Genrix VIII   
D) Yelizaveta I 
 
53.  Angliyada  qaysi  qirol  davrida  cherkovga 
qarashli  b
o‘lgan  yerlarning  2/3  qismi  sotib 
yuborildi? 
A) Mariya Tyudor 
B) Yakov VI   
C) Genrix VIII   
D) Yelizaveta I 
 
54. Angliyada Tyudorlar sulolasining oxirgi 
vakilini aniqlang.  
A) Mariya Tyudor 
B) Yakov VI   
C) Yelizaveta I  
D) Karl I 
 
55. Anglyada Styuartlar sulolasi kimning 
davridan boshlanadi?  
A) Karl I Styuart 
B) Mariya Styuart 
C) Yakov I Styuart 
D) Yakov VI Styuart 
 
56. 
……… ning asosiy vazifalaridan biri 
mamlakat yaxlitligini mustahkamlash edi.  
A) Mariya Tyudor 
B) Yakov VI   
C) Yelizaveta I  
D) Karl I 
 
57. XVI- XVIII asrlarda Parij parlamenti katta 
ta
’sirga ega bo‘lgan. Uning vakolati mamlakat 
hududining ………… amal qilgan.  
A) 3/2 qismida  
B) 3/1 qismida 
C) 4/2 qismida  
D) 5/3 qismida 
 
58.  Qachondan  boshlab  Fransiyada  cherkov 
vazlari fransuz tilida 
o‘qila boshlandi? 
A) XVI asr oxiridan  
B) XVI asr 
o‘rtalaridan 
C) XVII asr boshlaridan 
  
  
D) XVI asr boshlaridan 
 
59.  Qaysi  Fransiya  qiroli  “Davlat  bu  –  men” 
degan edi? 
A) Lyudovik XVI 
B) Lyudovik XIV 

 
65 
C) Karl X 
 
D) Genrix III 
 
60. 1562-yilda katoliklar rahnomasi Fransia Giz 
o‘zining ko‘p sonli qo‘riqchilari bilan ibodat 
qilayotgan protestantlarga hujum qildi. Oqibatda 
…. . protestant o‘ldirildi.  
A) 20 dan ortiq  
B) 50 ga yaqin 
C) 100 dan ortiq  
D) 36 dan ortiq 
 
61.  Parijda  gugenotlar  qir
g‘ini  uyushtirilgan 
vaqtda qancha kishi qurbon b
o‘ldi? 
A) 3 mingdan ortiq kishi  
B) 5mingga yaqin kishi 
C) 100 mingdan ortiq kishi  
D) 2 mingdan ortiq kishi 
 
62. 1562-yil Fransiyada boshlangan diniy 
urushlar necha yil davom etgan? 
A) 30 yil      B) 36 yil       C) 32 yil  
 D) 40 yil 
 
63. 
“Varfolomey kechasi” nomi bilan tarixga 
kirgan voqea qachon sodir b
o‘lgan? 
A) 1562-yil, 3-aprelda  
B) 1575-yil, 30-yanvarda 
 
C) 1588-yil, 6-avgustda 
  
D) 1572-yil, 24-avgustda 
 
 
 
64.  Diniy  urushlar  davrida  Fransiyada  kimlar 
“shahid bo‘lgan avliyolar” deb e’lon qilingan? 
A) “Varfolomey kechasi”da o‘ldirilgan gugenotlar 
B) Fransiyaning barcha gugenotlari   
C)  Genrix  III  tomonidan 
o‘ldirilgan  katolik 
rahnamolari 
D) Karl X tomonidan qatl etilgan gugenotlar 
 
65. Fransiya qiroli Genrix III qachon 
o‘ldirilgan? 
A) 1588-yilda   
B) 1589-yilda   
C) 1572-yilda   
D) 1562-yilda 
 
66. 
“Nant edikti” qachon imzolangan? 
A) 1574-yilda   
B) 1592-yilda    
C) 1610-yilda   
D) 1598-yilda 
 
67. 
“Edikt” bu ………. .  
A) Qirolning alohida muhim farmoni   
B) Vaqtinchalik hukmdor  
 
C) Maxsus katolik liga  
 
 
D) Qirolning maxsus yorlig
‘i 
 
68. 
“Nant edikt”iga ko‘ra Fransiyada qaysi diniy 
e
’tiqod davlat dini deb e’lon qilindi? 
A) protestantlik 
 B) provaslavlik 
C) katoliklik    
D) puritanlik 
 
69. 
Quyidagi 
ketma-ketlikdagi 
javoblarni 
moslashtiring.  
1.  Rus  yerlarining  birlashishi 
o‘z  nihoyasiga 
yetkazildi  
  
2. Ivan IV ga podsholik toji kiydirildi  
3.  Rus  yerlarining  Oltin 
O‘rdaga  qaramligiga 
barham berildi  
4. Moskva knyazi Ivan III Rus hukmdori unvonini 
qabul qildi  
a)  1547-yilda,  b)  1520-yilda,  c)  1485-yilda, 
d) 1480-yilda 
A) 1-b, 2-a, 3-d, 4-c B) 1-a, 2-b, 3-c, 4-d  
C) 1-b, 2-c, 3-d, 4-a D) 1-b, 2-a, 3-c, 4-d 
 
70. Rus yerlari necha yil davomida mu
g‘ullarga 
qaram b
o‘lgan? 
A) 240 yil 
 
B) 250 yil 
C) 243 yil 
 
D) 185 yil 
 
71. Rus davlati qachondan Rossiya deb 
ataladigan b
o‘ldi? 
A) XVI asr 40-yillaridan 
B) XVI asr 20-yillaridan 
C) XVI asr 50-yillaridan 
  
D) XVII asr boshlaridan 
 
72. 
“Zemstvo sobori” birinchi marta qachon 
chaqirilgan? 
A) 1549-yilda    
B) 1565-yilda  
C) 1547-yilda   
D) 1562-yilda 
 
73. Ivan IV kimning farzandi edi? 
A) Vasiliy III ning  
B) Ivan III ning 
C) Makariyning  
D) Pyotr I ning 
 
74.  Ivan  IV 
ichki  siyosatda  …….  .  tabaqasini 
kuchaytirishga harakat qildi.  
A) savdogarlar  
B) boyarlar 
C) dvoryanlar   
D) ruhoniylar 
 
75.  Ivan  IV  Zemstvo  soborida  dvoryanlarning 
qancha  nafariga  yer  mulk  ajratib  beradigan 
b
o‘ldi? 
A) ming nafariga  
        B) ikki ming nafariga 
C) uch ming nafariga         D) t
o‘rt ming nafariga 
 
76.  Ivan  IV  Zemstvo  soborida  dvoryanlarga 
aynan qayerdan yer-mulk ajratib beradi? 
A) Qozondan  
B) Sibir xonligidan 

 
66 
C) Moskva uyezdidan  
D) Janubiy Ukrainadan 
 
77. 
Rossiyada “Oprichnina siyosati” qachon 
boshlangan? 
A) 1567-yildan  
B) 1556-yildan  
C) 1562-yildan  
D) 1565-yildan 
 
78.  1533-yilda  Rossiya  hududi  qancha  km

ni 
tashkil etgan? 
A) 5,5 mln. km
2
 
B) 4,2 mln. km

C) 3,7 mln. km
2
 
D) 2,8 mln. km

 
79. XVI asr oxiriga kelib Rossiya hududi qancha 
km
2
 ni tashkil etdi? 
A) 2,8 mln. km
2
 
B) 5,4 mln. km
2
  
 
C) 6,2 mln. km
2
 
D) 5,9 mln. km
2
 
 
80. Podsho Fyodor Ivanovich qaysi yillarda 
Rossiyani boshqargan? 
A) 1588-1605 - yillarda 
 
 
B) 1605-1613 - yillarda 
 
 
C) 1599-1613 - yillarda 
 
 
D) 1584-1598 - yillarda 
 
 
81. Rossiyani Ryurikovlar sulolasi necha yil 
davomida boshqargan? 
A) 652 - yil 
 
B) 332 - yil 
C) 850 - yil 
 
D) 700 - yil 
 
82. Boris Godunov qaysi yillarda Rossiya 
podshosi b
o‘lgan?  
A) 1605-1613-yillarda  
 
 
B) 1598-1605-yillarda  
C) 1584-1598-yillarda  
 
 
D) 1609-1613-yillarda 
 
83. Rossiyada Ryurikovlar sulolasi qachon 
barham topgan? 
A) 1598-yilda   
B) 1613-yilda   
C) 1605-yilda   
D) 1609-yilda 
 
84. 1609-
yilda …. .  
A) Polyak q
o‘shinlari Moskvani bosib oldi 
 
B) Ryurikovlar sulolasi hukmronligi barham topdi 
C)  Rossiyada  Romanovlar  sulolasi  hukmronligi 
boshlandi    
 
 
D) Moskva polyaklardan ozod etildi 
85.  M.  F.  Romanov  qachon  Rossiya  podshosi 
etib saylangan? 
A) 1609-yilda   
B) 1605-yilda   
C) 1613-yilda   
D) 1612-yilda 
 
86. 
Romanovlar 
sulolasi 
qaysi 
yilgacha 
Rossiyada hukmronlik qilgan? 
A) 1905-yilgacha  
B) 1924-yilgacha 
 
C) 1920-yilgacha 
D) 1917-yilgacha 
 
87. 1605-
yilda Rossiyada …………………… .  
A) notinch, al
g‘ov-dalg‘ov yillar boshlandi 
 
B)  Ryurikovlar  sulolasi  hukmkonligi  barham 
topdi 
C) Romanovlar sulolasi hukmronligi boshlandi 
D) Moskva Rossiya poytaxti deb e
’lon qilindi 
 
88. 
…….  Moskva  uchun  bo‘lgan  janglarda 
Polsha q
o‘shini mag‘lubiyatga uchratildi.  
A) 1609-yilda   
B) 1605-yilda   
C) 1613-yilda   
D) 1612-yilda 
 
89. XVI asrdagi Niderlandiya hozirgi qaysi 
hududlarga t
o‘g‘ri keladi? 
A) Gollandiya, Fransiyaning sharqiy qismi, 
Skandinaviya 
 
 
B) Belgiya, Lyuksemburg, Gollandiya, 
Fransiyaning bir qismi 
 
C) Fransiyaning shimoliy qismi va Gollandiya 
 
 
D) Germaniyaning bir qismi, Belgiya, 
Lyuksemburg 
 
90.  XVI  asrda  qaysi  shahar  Niderlandiyaning 
iqtisodiy va savdo markazi edi? 
A) Bryugge 
  
B) Bryussel 
 
C) Amsterdam  
D) Antverpen 
 
91.  Ispaniya  zulmiga  qarshi  1566-  yilda 
k
o‘tarilgan  qo‘zg‘olonni  harakatlantiruvchi  kuchi 
………edi.  
A) burjuaziya, hunarmandlar, dehqonlar, 
zadagonlarning bir qismi 
B) burjuaziya, ritsarlar, dehqonlar, zadagonlar -
ning 1/3 qismi 
C) ishchilar, hunarmandlar, dehqonlar, zada-
gonlarning bir qismi 
D) burjuaziya, hunarmandlar, ruhoniylar, 
zadagonlarning 1/4  
 
92.  1566-yilda  Ispaniya  zulmiga  qarshi  kurash 
q
o‘zg‘olonga aylandi. Natijada…….  
1. Q
o‘zg‘olonchilar qisqa vaqt ichida cherkov 
larni vayron qildi.  
2. Q
o‘zg‘olonchilar qisqa vaqt ichida 
monastrlarni vayron qildi 
3. Katolik ruhoniylarning uylariga 
o‘t qo‘yadi 

 
67 
4. Mamlakatdan ispan amaldorlari quvib 
yuborildi 
5. Mamlakat butunlay vayronaga aylantirildi 
A) 2, 4, 5  
 
B) 1, 2, 3, 5 
C) 1, 2, 4  
 
D) 1, 2, 3, 4 
 
93.  Burjuaziya  1572-yilda  Filip  II  ga  muxolifat 
b
o‘lgan  Niderlandiyaning  eng  boy  va  obro‘li 
k
atta  yer  egasi,  ……….  Velgelm  van  Oran’yeni 
mamlakat hukmdori etib e
’lon qildi.  
A) graf B) gersog 
C) shahzoda   D) savdogar 
  
94.  Burjuaziya  1572-yilda  Filip  II  ga  muxolifat 
b
o‘lgan  Niderlandiyaning  eng  boy  va  obro‘li 
katta  yer  egasi,  Vilgelm  van  Oran
’yeni 
mamlakatning 
……….  hudular  hukmdori  etib 
e
’lon qildi.  
A) 
g‘arbiy  
 
B) janubiy 
C) sharqiy  
 
D) shimoliy 
 
95. Vilgelm van Oran
’yeni mamlakatning 
hukmdori deb e
’lon qilingandan so‘ng, Ispaniya 
qiroli Filip II ning q
o‘lida Niderlandiyaning qaysi 
qismini saqlab qola oldi? 
A) 
g‘arbiy  
 
B) janubiy 
C) sharqiy  
 
D) shimoliy 
 
96.  Gersog  Alba  qachon  Niderlandiyani  tark 
etishga majbur b
o‘ldi? 
A) 1565-yilda   
B) 1572-yilda   
C) 1587-yilda   
D) 1573-yilda 
 
97. 
“Utrext uniyasi” nehanchi yilda tuzilgan? 
A) 1573-yilda   
B) 1589-yilda  
C) 1579-yilda   
D) 1585-yilda 
 
98. Qachon Gollandiya t
o‘liq ozodlikka chiqadi? 
A) 1588-yilda   
B) 1609-yilda   
C) 1579-yilda   
D) 1605-yilda 
 
99.  Gollandiya  Respublikasining  tashkil  topishi 
amalda  burjua  inqilobi  edi.  Bu  inqilob  natijasida 
…………… 
1. Gollandiyada feodal tuzum a
g‘darildi.  
2. hokimiyat burjuaziya q
o‘liga o‘tdi 
3. hokimiyat ruhoniylar q
o‘liga o‘tdi 
4. mamlakatda hunarmandlar nufuzi orta  
 boshladi 
5.  Gollandiyada  kapitalistik  jamiyat  tez  suratlar 
bilan rivojlana boshladi  
A) 1, 2, 3, 4    
B) 1, 2, 5 
C) 1, 3, 5  
 
D) 1, 2, 4 
 
100. Quyida keltirilgan atamalarni 
o‘z ma’no- 
siga k
o‘ra moslashtiring.  
1. Dividend , 2.Tezis , 3. Xitobnoma , 4. Veto , 
5. Fanat , 6. Jaholat  
a) yunoncha 
– qoida, isbot 
b) arabcha- forscha 
–biror ish yoki harakat 
qilishga undab yozilgan maktub  
c) lotincha - taqiqlayman 
d) lotincha - taqsimlanadigan narsa  
e) arabcha - ilm -ma
’rifatdan mahrumlik, qoloqlik 
f) lotincha - diniy e
’tiqodga yoki biror ta’limotga 
qattiq yopishib olish 
A) 1-b, 2- a, 3-d, 4-
с, 5-e, 6-f 
B) 1-a, 2- c, 3-b, 4-d, 5-f, 6-e 
C) 1-d, 2- a, 3-b, 4-
с, 5-f, 6-e 
D) 1-b, 2- c, 3-f, 4-d, 5-a, 6-e 
 
101. Yevropada uy
g‘onish davri madaniyatining 
vatanini aniqlang.  
A) Fransiya    
B) Gollandiya   
C) Italiya 
 
D) Ispaniya 
 
102. 
G‘arbiy  Yevropada  Renessans  davri 
nechanchi asrlarga t
o‘g‘ri keladi? 
A) XV 
– XVI asrlarga  
B) XIV 
– XVII asrlarga 
C) XIV 
–XVI asrlarga  
D) XI 
– XIV asrlarga  
 
103.  Uy
g‘onish  davri  O‘rta  Osiyoda  yuz 
bergandan  necha  asr 
o‘tib  G‘arbiy  Yevropada 
boshlanadi? 
A) besh asr 
o‘tib  
B) uch asr 
o‘tib 
C) olti asr 
o‘tib  
D) yetti asr 
o‘tib 
  
104. 
G‘arbiy Yevropada Renessans davri 
namoyondalarining yashagan yillari qaysi 
javobda t
o‘g‘ri ko‘rsatilgan.  
1. Uilyam Shekspir  
2. Leonardo da Vinchi  
3. Migel de Servantes  
4. Mikelanjelo  
5. Rafael Santi  
6. Rembrandt  
a) 1547-1616-yillar, b) 1475-1564-yillar,  
c) 1483-1520-yillar, d) 1452-1519-yillar, 
e) 1606-1669-yillar, f) 1564-1616-yillar 
A) 1- a, 2- b, 3- c , 4-d , 5-f , 6- e, 
B) 1- e , 2- d, 3- a , 4-b , 5-c , 6- e, 
C) 1- f , 2- c, 3- a , 4-b , 5-d , 6- e, 

 
68 
D) 1- f , 2- d, 3- a , 4-b , 5-c , 6- e, 
 
105.  “Inson  tabiatning  ajoyib  mo‘jizasi”  degan 
s
o‘zlar quyidagilardan qaysi biriga tegishli? 
A) Uilyam Shekspirga  
B) Migel de Servantesga 
 
C) Rafael Santiga 
 
 
D) Leonardo da Vinchiga 
 
106. “Don Kixot” asarining muallifini aniqlang?  
A) D. Alegri 
 
B) Uilyam Sheksper   
C) F. Biondo   
D) Migel de Servantes 
 
107.  Leonerdo  da  Vinchi  tomonidan  yaratilgan 
rassomchilik asarlarini aniqlang.  
A) 
“Adashgan o‘g‘ilning qaytishi”, “Jakonda” 
B) 
“Sikstin Madonnasi”, “Maxfiy kecha”  
 
C) 
“Chaqaloq tutgan Madonna”, “Maxfiy kecha” 
D) 
“Chaqaloq tutgan Madonna”, “Isoning 
qaytishi” 
 
108. 
“Sikstin  Madonnasi”  asarining  muallifini 
aniqlang?  
A) Leonardo da Vinchi 
B) Rembrandt  
C) Rafael Santi 
 
D) Mikelanjelo 
 
109. 
“Adashgan o‘g‘ilning qaytishi” nomli asarda 
………………… o‘tgan umr kulfatlari ning guvohi 
deb tasvirlanadi.  
A) q
o‘l harakati 
B) mayus qarash 
C) keksa otaning ma
’yus chehrasi 
D) yirtiq kiyim va sochsiz bosh 
 
110.  Injil  rivoyatlariga  k
o‘ra,  yosh  yigit  David 
dahshatli  devsifat  Goliaf  bilan  jangga  tushishga 
jur
’at qiladi va uni nima bilan urib o‘ldiradi? 
A) tosh bilan    
B) nayza bilan 
C) pichoq bilan  
D) 
o‘z qo‘li bilan 
 
111. Yuz yildan ortiq vaqt mobaynida bunyod 
etlgan Pyotr sobori qurilishini kim 
o‘z nihoyasiga 
yetkazgan? 
A) Leonardo da Vinchi 
B) Rafael Santi 
C) Mikelanjelo  
  
D) Rembrandt 
 
112. 1714-
yilda ……………………. . .  
A) Shimoliy Kavkaz Rossiyaga q
o‘shib olindi 
B) Pyotr I tomonidan Xiva xonligiga harbiy 
ekspeditsiya yuborildi 
C) Sharqiy Polsha yerlari Rossiyaga 
b
o‘ysundirildi 
D) Kaspiy dengizida Rossiya hukmronligi 
o‘rnatildi 
 
113.  Rossiya  va  Turkiya 
o‘rtasida  Kuchukqay- 
narji shartnomasi qachon imzolangan? 
A) 1774-yilda   
 
B) 1778-yilda   
C) 1721-yilda   
 
D) 1717-yilda 
 
114. 
“Renessans” so‘zi fransuzchada qanday 
ma
’noni bildiradi? 
A) qayta yuzaga kelmoq, yangidan tu
g‘ilmoq 
B) tuy
g‘u va istaklarni jilovlay ololmaslik 
 
C) xudo bilan tabiat bir narsa deb hisoblash   
D) 
o‘yg‘onish, sarmast bo‘lish 
 
115.  Injil  rivoyatlariga  k
o‘ra,  yosh  yigit  David 
dahshatli  devsifat  Goliaf  bilan  jangga  tushishga 
jur
’at  qilib  u  bilan  jangda  uni  mag‘lub  etganligi 
hikoya  qilinadi.  David  qanday  kasb  egasi 
b
o‘lgan? 
A) dehqon  
 
B) hunarmand 
C) ch
o‘pon    
D) kurashchi 
 
116.  Maxsus  moslamalar  yordamida  Nikolay 
Kopernik  necha  yil  davomida  osmon  jismlarini 
kuzatdi? 
A) 25 yil     B) 30 yil     C) 15 yil     D) 18 yil 
 
117. Quyidagi qaysi asarda Nikolay Kopernik 
o‘z xulosalarini bayon etgan? 
A) “Nola falsafasi” 
  
B) “Yulduzlar axboroti” 
C) “Quyosh sistemasi”  
D) “Osmon jismlarining aylanishi haqida” 
 
118. 
“Osmon  jismlarining  aylanishi  haqida” 
nomli asar qachon chop etilgan? 
A) 1616 - yilda  
B) 1608 - yilda 
C) 1543 - yilda  
D) 1592 - yilda 
 
119.  Osmon  jismlarini  kuzatuvchi  asbob 
– 
teleskop  quyidagi  qaysi  olim  tomonidan 
yaratilgan? 
A) J. Bruno     
B) J. Bekon   
C) G. Galiley    
D) J. Lokk 
 
120. Quyidagi qaysi olim yerning quyosh va 
o‘z 
o‘qi atrofida aylanishini isbotlab bergan edi? 
A) N. Kopernik  
B) J. Lokk 
 
C) G. Galiley   
D) J. Bruno 
 

 
69 
121.  XVII  asrda  qaysi  davlat  k
o‘mir  qazib 
chiqorish markaziga aylandi? 
A) Gollandiya   
B) Angliya 
C) Germaniya   
D) Italiya 
 
122. Insonning yashash, erkinlik va mulkka 
egalik qilish huquqlari t
o‘g‘risidagi ta’limotni 
quyidagi faylasuflardan qaysi biri yaratgan? 
A) Sh. Furye   
B) R. Bekon   
C) T. Mor 
 
D) J. Lokk 
 
123. Yevropada qachondan toshk
o‘mirdan 
foydalanish boshlangan? 
A) XVI asrdan  
B) XVII asrdan  
C) XVIII asrdan 
D) XV asrdan 
 
124.  N.  Kopernik 
…..  va  ....  universitetlarida 
o‘qidi.  
A) Fransiya va Angliya  
B) Polsha va Italiya  
C) Parij va Oksford  
D) Germaniya va Italiya 
 
125.  Quyida  keltirilgan  faktlarning  qaysilari 
Angliya  qiroli  Yakov  I  ning  hukmronligi  davrida 
amalga oshirilgan? 
1. Hukmron tabaqa, davlat amaldorlari 
o‘rtasida 
davlat  xazinasini  talon  taroj  qilish  kuchayadi,  2. 
Yakov  I  ning  tashqi  siyosatidan  burjuaziyaning 
noroziligi  kuchayib  bordi,  3.  Yakov  I  Ispaniya 
bilan  murosasozlik  qildi,  4.  Londonning  yuz 
ming  aholisi  Parlamentni  himoya  qilish  uchun 
k
o‘chaga  chiqdi,  5.  Yakov I  ning  maqsadi  parla 
mentni  mavqeyini  y
o‘qqa  chiqarish  va  eski 
feodal tartiblarni saqlab qolish edi 
A) 1, 2, 3  
 
B) 1, 2, 4, 5 
C) 1, 3, 5  
 
D) 1, 2, 3, 5 
 
126.  Angliyada  Qirol  Karl  I  hukmronlik  qilgan 
yillarni aniqlang? 
A) 1629-1646 - yillar    
B) 1600-1628 - yillar   
C) 1625-1649 - yillar   
 
D) 1602-1649 - yillar 
 
127. Angliyada 
parlament “Huquqlar to‘g‘risidagi 
bill ” va “Huquqlar to‘g‘risidagi petitsiya” qachon 
qabul qilindi? 
A) 1628-yilda   
B) 1629-yilda   
C) 1641-yilda   
D) 1600-yilda 
 
128. Bryuggeda birja ochilganidan s
o‘ng oradan 
necha yil 
o‘tib, Londonda birja ochiladi? 
A) 171 yil 
o‘tib  
B) 138 yil 
o‘tib 
C) 136 yil 
o‘tib  
D) 191 yil 
o‘tib 
 
129. Angliyada 1640-yil 3-
noyabr kuni ……….  
A) yangi chaqirilgan Parlament ish boshladi 
B) parlment bilan qirol 
o‘rtasida ajralish yuz   
     berdi  
C) fuqarolar urushi boshlandi  
 
D) monarxiya a
g‘darildi va qirol qatl etildi 
 
130.  Karl  I  bilan  parlament 
o‘rtasida  uzil  -  kesil 
ajralish qachon r
o‘y berdi? 
A) 1640-yilda    
B) 1642-yilda 
C) 1643-yilda   
D) 1645-yilda 
 
131. Karl I bilan parlament 
o‘rtasida uzil - kesil 
ajralish r
o‘y berishidagi sabab nima edi? 
A) Qirolning isyonkor parlamentni jazolash va  
     muholifat rahbarlarini hibsga olish haqidagi   
     qarori 
B) Qirolni yangi zadoganlar bilan kelishib  
     mamlakatdan qochib ketishi 
C) Parlament talablarini bajarmaganligi 
D) Parlamentni qirolga qarshi tashviqot olib  
     borishi 
 
 132.  Parlamentni  himoya  qilish  uchun  yangi 
zodagonlarning  necha  kishilik  qurollangan 
guruhi Londonga yuborildi? 
A) 3 ming  
 
B) 5 ming 
C) 7 ming  
 
D) 10 ming 
 
133. Angliyada fuqarolar urushi qachon 
boshlangan? 
A) 1640-yil kuzida 
B) 1643-yil bahorida 
C) 1642-yil yozida 
D) 1641-yil yozida 
 
134. Angliyada burjuaziya q
o‘lida bo‘lgan 
parlament 
bilan ………. ittifoq tuzildi.  
A) Fransiya    
B) Italiya 
C) Ispaniya    
D) Shotlandiya 
 
135. Anglyada fuqarolar urushida Parlament 
armiyasiga quyidagilardan qaysi biri q
o‘mon- 
donlik qilgan edi? 
A) Yakov II 
 
B) Oliver Kromvel 
C) Jon Libern   
D) Vilgelm Oranskiy 
 
136. Neyzbi qishlo
g‘i yaqinidagi jang bo‘lib 
o‘tgan sanani aniqlang? 

 
70 
A) 1645-yil 14-iyun 
  
B) 1643-yil 30-may 
 
C) 1646-yil 12-aprel    
D) 1645-yil 12-dekabr 
 
137. Qachon Angliya Respublika deb e
’lon 
qilindi? 
A) 1645-yil 10-iyulda    
B) 1653-yil 6-aprelda 
C) 1649-yil, 19-mayda  
D) 1645-yil 5-martda 
 
138.  Angliya  Respublika  deb  e
’lon  qilingandan 
s
o‘ng , hokimyat to‘laligicha o‘zini ………. . deb 
hisoblovchi bir palatali parlament q
o‘liga o‘tdi? 
A) 
”ingliz ozodligini asrovchi” 
B) 
“ikki palatali” 
 
C) 
“ingliz qudrati” 
D) 
“svadej” 
 
139.  Neyzbi  qishlo
g‘i  yaqinidagi  hal  qiluvchi 
jangda  qirol  q
o‘shini  mag‘lubiyatga  uchradi. 
Natijada qirolning 
o‘zi …………….  
A) qatl etildi 
 
B) qochib ketdi 
C) joniga qasd qildi 
D) taslim b
o‘ldi 
 
140.  Angliyadagi  fuqarolar  urushi  qancha  vaqt 
davom etdi? 
A) 3 yil     B) 5 yil     C) 10 yil     D) 4 yil 
 
141.  Angliya  tomonidan  Irlandiya  qachon  bosib 
olingan? 
A) 1649-yilda   
B) 1645-yilda   
C) 1654-yilda   
D) 1653-yilda 
 
142.  Angliyaning  dengiz  savdosidagi  asosiy 
raqibi 
Gollandiya 
qachon 
ma
g‘lubiyatga 
uchratilgan? 
A) 1653-yilda   
B) 1649-yilda   
C) 1654-yilda   
D) 1658-yilda 
 
143.  Kromvel  vafot  etgach  oradan  necha  yil 
o‘tib,  Angliyada  Respublika  tuzumi  barham 
topdi? 
A) 
o‘n ikki yil   
B) ikki yil 
 
C) 
o‘n besh yil  
D) yetti yil 
 
144. 1660-
yil Angliyada …………………. .  
A) yangi chaqirilgan parlament ish boshladi 
B) monarxiya qayta tiklandi   
C) respublika qayta tiklandi   
 
 
D) yangi konstitutsiya qabul qilindi 
 
145.  1685-1688-yillarda  Angliya  qiroli  b
o‘lgan 
shaxsni aniqlang.  
A) Karl V 
 
B) Yakov II 
 
C) Karl IV 
 
D) Vilgelm III 
 
146. 1685-yilda Karl II ning 
o‘rnini ……. egalladi.  
A) akasi    B) jiyani 
C) ukasi     D) kuyovi 
 
147.  Vilgelm  III  van  Orani
’ye  qachon  Angliya 
taxtini egallagan? 
A) 1685-yilda   
B) 1658-yilda   
C) 1707-yilda   
D) 1688-yilda 
 
148. 
Angliya  tarixida  “Sharafli  inqilob”  deb 
atalgan saroy t
o‘ntarishi qachon yuz berdi?  
A) 1688-yilda   
B) 1685-yilda   
C) 1658-yilda   
D) 1707-yilda 
 
149. Quyida keltirilganlarni moslashtiring? 
1. Bil    
a) inglizcha 
2. Birja  
b) nemischa 
3. Muxolifat   c) lotincha 
4. Petitsiya  
d) arabcha 
A) 1-a, 2-b, 3-d, 4-c 
B) 1-b, 2-a, 3-d, 4-c 
C) 1-b, 2-c, 3-d, 4-a 
D) 1-a, 2-c, 3-b, 4-d 
 
150.  “Diktatura”  so‘zi  lotinchadan  tarjima 
qilinganda qanday ma
’noni bildiradi? 
A) cheklangan hokimiyat 
 
 
 
B) parlament bosqaruvi 
 
C) qirol boshqaruvi 
 
 
 
D) cheklanmagan hokimiyat 
 
151. XVIII asrda Angliya qanday davlat edi? 
A) diktatura davlati    
B) cheklanmagan monarxiya 
C) burjua respublika   
D) cheklangan monarxiya 
 
152. Angliya Parlamentidagi qaysi partiya 
Parlament huquqlarini himoya qilar, mamlakat 
da muhim iqtisodiy va siyosiy islohotlar 
o‘tkazilishining tarafdori edi? 
A) Torilar 
 
B) Vigilar 
 
C) Respublikachilar  D) Demokratlar 
 
153.  Angliya  Parlamentidagi 
……….  .  partiyasi 
huquq va manfatlarini himoya qilar edi.  
A) Torilar 
 
B) Vigilar 
 

 
71 
C) Respublikachilar  D) Demokratlar 
 
154. XVIII asr boshlarida Angliya Parlamen- 
tidagi qaysi partiya mamlakatda muhim iqtisodiy 
va siyosiy islohatlar 
o‘tkazilishining tarafdori 
edi? 
A) Torilar   
 
B) Vigilar  
C) liberallar      
D) leyboristlar 
 
155. Parlamnet tomonidan qachon Angliya va 
Shotlandiya 
o‘rtasidagi uniya qonunlashtirilgan? 
A) 1716-yilda   
B) 1705-yilda   
C) 1707-yilda   
D) 1702-yilda 
156. 1716-yilda Buyuk Britaniya parlamneti- 
ning vakolat muddati necha yil qilib belgilandi? 
A) 4 yil     B) 5 yil 
 C) 3 yil 
D) 6 yil 
 
157.  XVIII  asrda  Buyuk  Britaniyaning  asosiy 
raqibi qaysi davlat edi? 
A) Ispaniya 
 
B) Gollandiya   
C) Fransiya 
 
D) AQSh 
 
158.  Buyuk  Britaniyada  qachon  professional 
Parlamnetga asos solingan? 
A) 1702-yilda   
B) 1707-yilda   
C) 1705-yilda   
D) 1716-yilda 
 
159. Buyuk Britaniya va Fransiya 
o‘rtasida ispan 
taxti  uchun  kelib  chiqqan  urush  qaysi  yillarda 
b
o‘lib o‘tgan? 
A) 1700-1721-yillarda  
B) 1701-1714-yillarda  
C) 1702-1715-yillarda  
D) 1705-1716-yillarda 
 
160.  Qachon  Fransiya  Kanadadan  siqib 
chiqarilgan? 
A) 1756-yilda   
B) 1788-yilda 
C) 1763-yilda   
D) 1776-yilda 
 
161. 
……. Buyuk Biritaniya “Sanoat va sanoatni 
rivojlantirish 
jamiyati”  yigiruv  mashinasini  kashf 
etgan kishiga katta mukofot va
’da qildi.  
A) 1761-yilda   
B) 1771-yilda   
C) 1756-yilda   
D) 1763-yilda 
 
162.  Buyuk  Britaniyada  sanoat  inqilobi  dastlab 
qaysi sohada yuz berdi? 
A) tokarlik  
  
B) ch
o‘yan qo‘yish 
C) t
o‘qimachilik 
D) p
o‘lat eritish 
 
163. Quyida keltirilganlardan XVIII asrda 
Angliyada qishloq x
o‘jaligi sohasidagi 
o‘zgarishlarni belgilang.  
1.  Barcha  yerlar  yirik  mulkdorlar  q
o‘lida 
t
o‘plandi,  2.  Qishloq  xo‘jaligida  faqat  yollanma 
mehnat  q
o‘llaniladigan  bo‘ldi,  3.  Dehqonlar  sinf 
sifatida  butunlay  barham  topdi,  4.  Yer  egalari 
yerlarni  yirik  yirik  tadbirkorlarga  ijaraga  berardi, 
5.  Yerga ishlov  berish  uchun  yollanma ishchilar 
yollardi 
A) 1, 3, 5  
 
 B) 2, 4, 5 
C) 1, 2, 3, 4    
 D) 1, 2, 3, 4, 5 
 
164. T
o‘quv dastgohini kim yaratgan? 
A) J. Xargrivs   
B) Jon Smigli 
C) Jon Key 
  
D) T. Modsli 
 
165. Quyida berilgan sanalarni t
o‘g‘ri javoblarga 
moslashtiring.  
1. 1733-yilda , 2. 1765-yilda , 3.1767-yilda ,  
4. 1774-yilda , 5. 1775-yilda , 6.1779-yilda,  
7. 1784-yilda  
a)  charxpalak  bilan  harakatga  keltiriladigan 
yigiruv mashinasi yaratildi 
b) bu
g‘ mashinasi yaratildi 
c) t
o‘quv dastgohi ixtiro qilindi 
d) tokarlik dastgohi ixtiro qilindi 
e) mexanik urchuq ixtiro qilindi 
f) ch
o‘yan bo‘lagi markazidan o‘q chiqaradi gan 
teshik ochishga imkon beruvchi tokarlik 
dastgohi ixtiro qilindi 
j) dunyoda birinchi ch
o‘yan ko‘prik qurildi  
A) 1-a, 2-b, 3- c, 4-f, 5-e , 6- j, 7-d 
B) 1-c, 2-b 3- a, 4-d, 5-b , 6- j, 7-f 
C) 1-c, 2-e, 3- a, 4-f, 5-b , 6- j, 7-d 
D) 1-c, 2-d, 3- a, 4-f, 5-b , 6- j, 7-e 
 
166.  Mexanik  urchuq  kim  tomonidan  ixtiro 
qilingan? 
A) Jon Key  
 
B) A.Darbi  
C) E. Kartrayt   
D) J.Xargrivs 
 
167.  Mexanik  t
o‘quv  dastgohi  kim  tomonidan 
ixtiro qilingan? 
A) Jon Key  
 
B) A.Darbi  
C) E. Kartrayt   
D) J.Xargrivs 
 
168. 
“Jenni”  deb  atalgan  mexanik  urchuq  kim 
tomonidan ixtiro qilingan? 
A) J. Key 
 
B) J. Xargrivs   
C) T. Modsli   
D) E. Kartrayt 
 

 
72 
169. Bu
g‘ mashinasi kim tomonidan yaratil- 
gan? 
A) T. Modsli    
B) J. Uilkinson 
C) J. Uayt 
  
D) A.Darbi 
 
170. 1784-
yilda Tomas Modsli ……………. .  
A) bu
g‘ mashinasini ixtiro qildi 
 
 
B) mexanik t
o‘quv dastgohini yaratdi  
C) toshk
o‘mirdan koks olishni ixtiro qildi 
 
D) tokarlik dastgohini ixtiro qildi 
 
171. Toshk
o‘mirdan koks olishni quyidagilar- 
dan qaysi biri ixtiro qildi? 
A) J. Uayt 
 
B) T. Modsli   
C) A. Darbi 
 
D) J.Uilkinlson 
 
172.
………  Buyuk  Britaniya  dunyoning  birinchi 
raqamli sanoat mamlakatiga aylandi. 
A) XVIII asr 
o‘rtalarida  
B) XVIII asr oxirida 
C) XIX asr boshlarida  
D) XVIII asr boshlarida 
 
173. Dunyoda 1-ch
o‘yan ko‘prik kimlar 
tomonidan ixtiro qilingan? 
A) Modslilar oilasi 
 
B) Uilkinsonlar oilasi   
C) Kartraytlar oilasi 
  
D) Darbilar oilasi 
 
174.  Duradgor  Xeys  qanday  ixtironi  amalga 
oshiradi? 
A) dunyoda birinchi ch
o‘yan ko‘prikni qurilishiga 
boshchilik qildi 
B) charxpalak bilan harakatga keltiriladigan 
yigiruv mashinasini yaratdi 
C) bu
g‘ mashinasini yaratadi 
D) mexanik urchuqni ixtiro qildi 
 
175. 
………. Buyuk Britaniyaning mustamla kasi 
b
o‘lgan Shimoliy Amerikada yagona ichki bozor 
shakllana boshladi? 
A) XVIII asr boshlaridan  
B) XVIII asr oxirida 
C) XVIII asr 
o‘rtalaridan  
D) XIX asr boshlaridan 
 
176. Qachon Buyuk Britaniya qiroli mustamlaka- 
lardagi yevropaliklarning Amerika 
g‘arbiga 
siljishini taqiqlovchi qaror qabul qildi? 
A) 1765-yilda   
B) 1716-yilda   
C) 1755-yilda   
D) 1763-yilda 
 
177. 
“Ozodlik farzandlari” deb ataluvchi tashkilot 
qachon tuzilgan? 
A) 1772-yilda   
B) 1776-yilda   
C) 1765-yilda   
D) 1768-yilda 
 
178. “Ozodlik farzandlari” deb ataluvchi tashkilot 
tuzilgandan  s
o‘ng,  Buyuk  Britaniyadan  olib 
kelinayotgan  ingliz  tovarlarini  boykot  qilish 
harakatini boshqarib turdi, bunga javoban Buyuk 
Britaniya 
hukumati ……………. 
A) “Ozodlik farzandlari” deb ataluvchi tashkilotni 
tugatishga kirishdi 
B) mustamlakalar savdo portlarini yopib q
o‘ydi 
C) hukumat taslimchilik siyosatini olib bordi 
D) butun mamlakatdagi savdo d
o‘konlarini yopib 
q
o‘ydi 
 
179. 
….. shtat Filadelfiya shahrida I Kontinental 
Kongresga yi
g‘ilishdi.Nuqtalar o‘rnini to‘ldiring. 
A) 1775-yilda 13 ta 
 B) 1772-yilda 9 ta 
C) 1774-yilda 13 ta 
 D) 1776-yilda 11 ta   
 
180. Jorj Vashingtonni yashagan yillari sanasini 
k
o‘rsating. 
A) 1732-1799 
– yillarda  
B) 1732-1789 - yillarda 
C) 1735-1798 
– yillarda  
D) 1737-1799 - yillarda 
 
181. 
“Mustaqillik  deklaratsiyasi”  qachon  qabul 
qilingan? 
A) 1775-yil, 30-aprelda  
  
B) 1772-yil, 6-yanvarda 
 
C) 1770-yil, 3-avgustda 
  
D) 1776-yil, 4-iyulda 
 
182.  Amerika  inqilobining  xarakteri  va  uning 
o‘ziga  xos  xususiyatlari  to‘g‘ri  ko‘rsatilgan 
raqamlar tartibini belgilang.  
1.  bu  inqilob  milliy  mustaqillikni  ta
’minladi, 
2.bozor  munosabatlarining  rivojlanishiga 
g‘ov 
b
o‘layotgan  to‘siqlar  olib  tashlandi,  3.Inqilobga 
burjuaziya plantator-quldorlar boshchilik  qildi, 4. 
Inqilobga  fermerlar  va  savdogarlar  boshchilik 
qildi,  5.Xalq  ommasi  uning  harakatlantiruvchi 
kuchi  b
o‘ldi,  inqilobning  o‘ziga  xos  xususiyati 
uning milliy  ozodlik urushi shaklida 
o‘tganligi, 6. 
inqilobning 
o‘ziga  xos  xususiyati  butun  xalq 
ommasini yagona birdamlikka chorladi. 
A) 2, 4, 6  
 
B) 1, 2, 3, 5 
C) 1, 3, 5, 6    
D) 1, 2, 3, 4, 5 

 
73 
 
183. Benjamin Franklin Fransiyagaga elchi 
sifatida nechanchi yilda j
o‘natilgan? 
A) 1775-yilda   
B) 1787-yilda   
C) 1782-yilda   
D) 1776-yilda 
 
184.  AQSh  vakili  Benjamin  Franklin  Fransiyaga 
borgach  ikki  davlat 
o‘rtasida  qaysi  nomdagi 
shartnoma imzolangan? 
A) 
“Do‘stlik va Tijorat bitimi” 
B) 
“O‘zaro ittifoqchilik Shartnomasi” 
C) 
“Do‘stlik va Hamkorlik Shartnomasi” 
D) 
“O‘zaro hujum qilmaslik Bitimi” 
 
185. Mustaqillik urushi davrida AQShni q
o‘llab - 
quvvatlagan davlatlarni aniqlang? 
A) Gollandiya, Fransiya, Germaniya   
B) Rossiya, Italiya, Germaniya 
 
C) Fransiya, Ispaniya, Rossiya 
 
 
D) Germaniya, Fransiya, Rossiya 
 
186.  AQSh  bilan  Buyuk  Britaniya 
o‘rtasida 
tinchlik shartnomasi qachon imzolangan? 
A) 1783-yilda   
B) 1787-yilda   
C) 1782-yilda   
D) 1778-yilda 
 
187. 1787-
yilda ……………. . .  
A) AQSh tashkil topdi  
 
 
B) AQSh konstitutsiyasi qabul qilindi   
C) Vashington shahri barpo etildi 
 
D) Angliya va AQSh sulhi imzolandi 
 
188. Jorj Vashington qachon AQShning 1-
Prezdenti etib saylangan?  
A) 1787-yilda   
B) 1776-yilda   
C) 1783-yilda   
D) 1789-yilda 
 
189. Kontinental Kongres bu __________ 
A) qit
’a Kengashi  
B) Oliy Majlis 
C) Milliy Majlis  
D) maxsus Kengash 
 
190.  XVIII  asr  oxirlarida  Fransiyada  davlatni 
boshqarishni 
o‘z  qo‘liga  to‘plagan  ruhoniylar  va 
dvoryanlar  mamlakat  aholisining  necha  foizini 
tashkil etardi? 
A) 2 %        B) 4 % 
 C) 8 %       D) 3 % 
 
191.  XVIII asr  oxirilarida  Fransiyada inqilob  r
o‘y 
berishiga  muqarrar  b
o‘lib  qolgan  omillarning 
sabablarni keltiring? 
1. Mamlakatda mutlaq monarxiya hukm surardi, 
2. Fransiya XVIII asr oxirilarida tashqi siyosatda 
muvaffaqiyatsizlikka  uchradi,  3.  Fransiya  XVIII 
asr 
oxirilarida 
tashqi 
siyosatda 
katta 
imkoniyatlarga  erishdi,  4.Urush  va  soliqlardan 
qiynalib  ketgan  xalqning  ahvoli  tobora  o
g‘ir- 
lashdi,  5.Mamlakatda  demokratik  erkinliklar 
uchquni boshlangan edi 
A) 2, 4, 5  
 
B) 1, 3, 5 
C) 1, 2, 3  
 
D) 1, 2, 4 
 
192.  XVIII  asr  oxirilarida  Fransiyada  manu 
faktura  ishchilariga  faqat 
…….  kuni  korxona 
tashqarisiga chiqishga ruhsat berardi. 
A) dushanba    
B) seshanba 
C) shanba  
 
D) yakshanba 
 
193.  Quyida  berilgan  javoblardan  qaysi  birida 
tarixiy xatolikka y
o‘l qo‘yilgan? 
A) XVIII asr oxirlarida Fransiyada manufaktura 
ishlab chiqarish Buyuk Britaniyaga tenglasha 
olmasdi  
B) XVIII asr oxirlarida Fransiyada hamon 
o‘rta 
asr feodal tartiblari hukm surardi 
C) XVIII asr oxirlarida Fransiyada sanoat inqilobi 
r
o‘y berdi  
D) XVIII asr oxirlarida Fransiyada 
“non isyonlari” 
b
o‘lib turardi 
 
194. 1789-yil 9-iyulda Fransiya tarixida qanday 
voqea yuz berdi? 
A) Milliy Kengash 
o‘zini Ta’sis majlisi deb e’lon 
qildi  
B) Bastiliya qal
’asi vayron etildi va siyosiy 
mahbuslar ozodlikka chiqdi 
 
C) Fransiya respublika deb e
’lon qilindi va 
konstitutsuya qabul qilindi   
 
D) Parij isyonchilar tomonidan ish
g‘ol qilindi va 
monarxiya a
g‘darildi 
 
195. 
Fransiyada  “Inson  va  fuqaro  huquqlari 
Deklaratsiyasi” qachon qabul qilingan? 
A) 1792-yilda   
B) 1790-yilda   
C) 1789-yilda   
D) 1791-yilda 
 
196. 
Fransiyada “Inson va fuqaro huquqlari 
Deklaratsiyasi” nomli hujjatda xalqni “ …….”  
deb e
’lon qildi. 
A) 
“Hokimyatning manbai” 
B) 
“Hokimyatning tayanchi” 
C) 
“Hokimyatning ramzi” 
D) 
“ Hokimyatning ustuni”  
 
197. 1792-yil 10-
avgustda Fransiyada ……… .  

 
74 
A) Ta
’sis majlisi ish boshladi   
 
B) monarxiya a
g‘darib tashlandi 
 
C) respublika e
’lon qilindi 
 
 
D) yangi konstitutsiya qabul qilindi 
 
198. Fransiya qachon birinchi marta Respublika 
deb e
’lon qilingan? 
A) 1792-yil 10-avgustda  
B) 1789-yil 14-iyulda 
C) 1793-yil sentabrda  
D) 1792-yil 22-sentabrda 
 
199. 
XVIII 
asr 
oxirlarida 
Fransiya 
Parlamentidagi  qaysi  partiya  asosan  mayda  va 
o‘rta mulkdorlar manfaatini himoya qilardi?  
A) demokratlar partiyasi 
 
B) yakobinchilar partiyasi  
 
C) jirondachilar partiyasi 
 
D) konservatorlar partiyasi 
 
200. 1793-yil Fransiy
ada ….  
A) yangi konstitutsiya qabul qilindi 
 
 
B) monarxiya a
g‘darib tashlandi 
 
C) respublika e
’lon qilindi  
 
 
 
D) jirondachilar hokimiyat tepasiga chiqdi 
 
201. Fransiyada jirondachilar hokimiyati qachon 
a
g‘darilgan? 
A) 1793-yilning yozida  
 
  
B) 1793-yilning kuzida 
C) 1794-yilning bahorida  
D) 1794-yilning qishida 
 
202.  Fransiyada  monarxiya  r
o‘y  bergan  bir 
vaqtda,  qaysi  q
o‘shni  monarxiya  davlatlari 
hujum uyushtiradi? 
A) Avstriya, Germaniya, Buyuk Britaniya 
B) Avstriya, Prussiya, Buyuk Britaniya 
C) Avstriya, Prussiya, Ispaniya  
D) Vengriya, Prussiya, Buyuk Britaniya 
 
203. Fransiya Respublika  deb e
’lon qilingandan 
s
o‘ng,  necha  yoshga  to‘lgan  erkak  fuqarolarga 
saylov huquqi berildi? 
A) 18 yosh  
 
B) 21 yosh 
C) 23 yosh  
 
D) 25 yosh 
 
204. 1794-
yilda …. .  
A) jirondachilar hokimiyat tepasidan a
g‘darildi 
B) yakobinchilardan Eber va Shommet qamoq- 
qa olindi  
C) Fransiya qiroli Lyudovik XVI qatl etildi 
 
D) Fransiyadan chet ellik bosqinchilar mamla- 
katdan quvib chiqarildi 
 
205  .  M.  Robespyer  Dantonning  talablarini  rad 
etib  uning 
o‘zini  qamoqqa  olgan  edi.Danton 
unga qanday talablarni q
o‘ygan edi? 
1.inqilobiy diktaturani t
o‘xtatishni, 
2.konstitutsiyaviy tartibga qaytishni 
3.monarxiyani qayta tiklashni 
4.feodal tartiblardan voz kechishni 
5. terrordan voz kechishni  
A) 1, 2, 3  
 
B) 1, 2, 4 
C) 1, 3, 5  
 
D) 2, 4, 5 
 
206.Konvent  M.  Robespyerga  qarshi  ayblov 
e
’lon qilib, uni qachon qamoqqa oldi? 
A) 1792-yil 10-avgustida 
B) 1789-yil 14-iyulida 
C) 1793-yil sentabrida  
D) 1794-yil 27-iyulida 
 
207.  Konvent  M.  Robespyerga  qarshi  qanday 
hukm chiqardi? 
A) umrbod surgunga hukm qildi 
B) sudsiz qatl etildi 
C) mamlakatdan quvildi 
D) besh yilga surgun qilindi 
 
208.1799-yil  9-noyabrda  hukmron  doiralar 
Konventni 
………..  deb  ataluvchi  hukumat 
tuzishga majbur etdi. 
A) Parlament    
B) Oliy Sud 
C) Konsullik    
D) Oliy Kengash 
 
209.Quyida  keltirilgan  javoblarning  qaysi  biri 
Buyuk  Fransuz  inqilobining  tarixiy  ahamiyatiga 
mos kelmaydi? 
A)  Monarxiyaning  hech  qanday  k
o‘rinishi  bilan 
murosa qilmadi 
B) Kishining kishiga shaxsan qaramligi tugatildi 
C) Sanoat tuntarishiga sharoit hozirlandi 
D) 
O‘rta asr feodal tartiblari to‘la bekor qilinmadi 
 
210. Germaniya imperiyasida qachondan 
boshlab iqtisodiy tushkunlik boshlangan? 
A) XVI asr ikkinchi yarmidan   
B) XVII asr birinchi yarmidan   
C) XVI asr boshlaridan 
 
 
D) XVII asr 
o‘rtalaridan 
 
211. 1524-1526-
yillarda Germaniyada ……… .  

 
75 
A)  katoliklar  va  protestantlar 
o‘rtasida  diniy 
urushlar b
o‘lib o‘tdi  
 
 
B) yirik shaharlarda burjua inqiloblari sodir b
o‘ldi  
C) protestant cherkovlar vujudga keldi 
D) dehqonlar urushi b
o‘lib o‘tdi 
 
212. 
O‘ttiz  yillik  urushdagi  g‘alaba  tufayli 
Yevropadagi  siyosiy  gegimonlik  qaysi  davlat 
q
o‘liga o‘tdi? 
A) Germaniya   
B) Angliya 
 
C) Fransiya 
 
D) Gollandiya 
 
213. 1683-
yilda ….  
A)  Vena  ostonalarida  turklarning  q
o‘shinlari tor-
mor etildi 
B)  nemis  knyazliklari  turkiya  bosqiniga  qarshi 
ittifoq tuzishdi 
C) Prussiya qirolligi tashkil topdi  
 
 
D) Prussiya reyxstagi shakllandi 
 
214. Quyidagilardan qaysilar Germaniya 
knyazliklari orasida eng kuchli davlatlar edi? 
A) Meklenburg va Bavariya   
 
B) Bradenburg va Prussiya   
C) Avstriya va Prussiya 
 
 
 
D) Avstriya va Bradenburg 
 
215.  Bradenburg  knyazligining  poytaxti  qaysi 
shahar edi? 
A) Vena  B) Kensberg    C) Berlin D) Myunxen 
 
216. Nechanchi yilda nemis knyazlari turk 
q
o‘shinlarini Vena ostonalarida bo‘lgan jangda 
yengdi? 
A) 1770-yilda    
B) 1684-yilda  
C) 1683-yilda   
D) 1693-yilda 
 
217. 1701-yilda Prussiya qiroli deb e
’lon qilingan 
shaxsni aniqlang?  
A) Vilgelm I 
 
B) Fridrix III 
 
C) Genrix IX   
D) Fridrix II 
 
 
218. XVIII asr oxirida Prussiya maydoni jihatdan 
Yevropada nechanchi 
o‘rinni egalladi? 
A) ikkinchi 
 
B) t
o‘rtinchi 
 
C) beshinchi   
D) uchinchi 
 
219.  Prussiya  qirolining  mutlaq  monarxiyaga 
aylanishi qaysi qirol nomi bilan bo
g‘liq? 
A) Vilgelm II   
B) Fridrix II 
C) Vilgelm I 
 
D) Fridrix I 
 
 
220.  Quyidagi  atamalarning  asl  ma
’nolar  bilan 
t
o‘g‘ri keltirilgan javobni belgilang. 
1.Dekret  
 
a) oliy hokimiyat 
2.Kommuna   
b) farmon, qaror 
3.Konsul 
 
c) umumiy 
4.Real   
 
d) maslahatchi 
5.Davlat suvereniteti e) bajarilishi mumkin 
b
o‘lgan 
A) 1-b, 2-c, 3-d, 4-e, 5-a  
B) 1-e, 2-c, 3-d, 4-a, 5-b  
C) 1-b, 2-d, 3-b, 4-c, 5-a  
D) 1-a, 2-c, 3-d, 4-e, 5-b  
 
221.  XVII  asrda  Rossiyaning  qaysi  shaharlari 
savdo-sanoat markazlariga aylana boshladi? 
1.Novgorod,  2.Yaroslavl,  3.Pskov,  4.Astraxan, 
5.Qozon, 6.Nijniy Novgorod 
A) 1, 2, 3, 4, 5  
B) 1, 2, 3, 5, 6  
C) 1, 2, 3,6 
 
D) 2, 3, 4, 5 
 
222.1649-
yilda Rossiyada …………………… .  
A) “Yangi Savdo Nizomi” qabul qilindi 
 
B) “Sobor Nizomi” qabul qilindi 
 
C) Romanovlar sulolasi hukmronligi boshlandi 
D) Eng birinchi manufaktura barpo etildi 
 
223.  Pyotr  I  taxtga 
o‘tirishidan  necha  yil  oldin 
Chingizxon  boshchiligida  m
o‘g‘ul  qoshinlari  rus 
yerlariga bostirib kirishadi? 
A) 452 yil oldin  
B) 449 yil oldin 
C) 466 yil oldin  
D) 472 yil oldin 
 
224.  Pyotr  I  qaysi  davlatlar  bilan  Shvetsiyaga 
qarshi kurash uchun ittifoq tuzishga erishadi? 
A) Fransiya va Gollandiya 
 
 
B) Norvegiya va Daniya 
 
C) Polsha va Germaniya 
 
 
 
D) Polsha va Daniya   
 
225.  Rossiya  va  Shvetsiya 
o‘rtasidagi  Shimoliy 
urush qaysi yillarda b
o‘lib o‘tgan? 
A) 1700-1721 -yillarda 
 
B) 1709-1721- yillarda 
C) 1688-1700 -yillarda 
 
 
D) 1710-1725 -yillarda 
 
226. 
“Shimoliy  urush”  tarixida  muhim  rol 
o‘ynagan Poltava jangi qaysi yilda bo‘lgan? 
A) 1721- yilda   
B) 1702- yilda   
C) 1710 -yilda  
D) 1709- yilda 
 

 
76 
227. Rossiya va Shvetsiya 
o‘rtasidagi “Shimoliy 
urush”ga yakun yasagan tinchlik shartnomasini 
aniqlang? 
A) Parij 
 
B) Peterburg    
C) Nishtadt 
 
D) Stokgolm 
 
228. Poltova 
hozirgi …… 
A) Ukraina hududidagi shahar 
B) Moskva hududidagi shahar 
C) Belarusiya hududidagi shahar 
D) Qrim hududidagi shahar 
229.  Pyotr  I  ning  Shvetsiyaga  qarshi  urush 
boshlashdan maqsadi ……. edi. 
A) Qora dengiziga chiqish 
B) Boltiq dengiziga chiqish 
C) 
O‘rta yer dengiziga chiqish 
D) 
G‘arbiy Yevropaga kirish 
 
230.  Pyotr  I  imperator  deb  e
’lon  qilingan  yili 
O‘rta Osiy tarixida qanday voqea yuz berdi? 
A) Xivaga Eron qozoqlarining elchilari kelishgan 
B) Muhammad Rahimxon Marvni egalladi 
C) Olloqulixon madrasasi qurildi 
D) Q
o‘qon taxtiga Abdurahimbiy o‘tirdi 
 
231.  Pyotr  I  tomonidan  harbiy  xizmat  muddati 
necha yil qilib belgilandi? 
A) 25 yil 
 
 
B) 18 yil 
 
C) umrbod muddatga   
D) 16 yil 
 
232. Yekaterina II qaysi yillarda hukmronlik 
qilgan? 
A) 1725-1762 
–yillarda 
B) 1762-1796 -yillarda 
C) 1762-1777-yillarda  
 
 
D) 1777-1796 -yillarda 
 
233.  1773-1775-yillarda  Rossiyada  k
o‘tarilgan 
dehqonlar q
o‘zg‘oloniga kim boshchilik qilgan? 
A) Yemelyan Pugachev 
 
 
B) Yaroslav Mudriy  
C) Graf Orlov   
 
 
D) Knyaz Pojarskiy 
 
234.Pyotr I tomonidan amalga oshirilgan islohat-
lari quyidagi qaysi javobda not
o‘g‘ri keltirilgan? 
A) Podsho huzuridagi boyarlar dumasi tugatildi 
B) Senat tuzildi 
C) turli kollegiyalar tuzildi 
D) Q
o‘shin tarkibini maxsus dvoryanlar 
xonadoni bilan t
o‘ldirdi 
  
235. 1714-
yilda ……………………. . .  
A) Shimoliy Kavkaz Rossiyaga q
o‘shib olindi 
B) Pyotr I tomonidan Xiva xonligiga harbiy 
ekspeditsiya yuborildi 
C) Sharqiy Polsha yerlari Rossiyaga 
b
o‘ysundirildi 
D) Kaspiy dengizida Rossiya hukmronligi 
o‘rnatildi 
 
236.Nechanchi  yillarda  Rech  Pospolitaning  bir 
qismi ham Rossiya hududiga kiritildi? 
A) 1775-1779- yillarda  
B) 1791-1795- yillarda 
C) 1775-1785- yillarda  
D) 1762-1796- yillarda 
 
 

Download 1.69 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling