O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti samdu qoshidagi 2-son akademik litseyi


Download 1.69 Mb.
Pdf ko'rish
bet9/17
Sana06.04.2020
Hajmi1.69 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17
2-mavzu: XVI-XVIII asrlarda  
Osiyo mamlakatlari 
 
1. XVI asr boshlarida Dehli sultonligida qaysi 
sulola hukmronlik qilardi? 
A) Sayyidlar   
B) Tu
g‘luqlar   
C) L
o‘diylar    
D) Guptalar 
 
3. Bobur Mirzo va Ibrohim q
o‘shinlari o‘rtasidagi 
Panipat jangi qachon b
o‘lib o‘tgan? 
A) 1526-yil, 15-martda  
B) 1526-yil, 27-aprelda 
C) 1526-yil, 21-aprelda  
D) 1526-yil, 6-sentabrda 
 
4.  Boburiylar  imperiyasi  Hindistonda  necha  yil 
hukmronlik qiladi? 
A) 520 yil     B) 332 yil     C) 488 yil   D) 365 yil 
 
5. Bobur 
o‘zi bilan Hindistonda qolgan qo‘shinga 
tarqatgan yer egaligi turi qanday nomlanadi? 
A) jogir  
 
B) tiyul  
C) patta 
 
D) suyur
g‘ol 
 
6. Bobur Mirzo qachon vafot etgan? 
A) 1528-yilda   
B) 1540-yilda   
C) 1532-yilda   
D) 1530-yilda 
 
7.  Qachon  Sherxon  Sur  Hindiston  taxtini 
egallagan? 
A) 1530-yilda   
B) 1540-yilda   
C) 1555-yilda    
D) 1538-yilda 
 
8.  Boburiy  hukmdor  Akbarshoh  qaysi  yillarda 
yashagan? 

 
77 
A) 1556-1605-yillarda     B) 1555-1612-yillarda  
C) 1554-1613-yillarda     D) 1542-1605-yillarda 
 
 
9.  Akbarshoh  tomonidan  af
g‘onlarning  Sur 
sulolasi qachon butunlay yanchib tashlangan? 
A) 1588-yilda   
B) 1584-yilda 
C) 1602 -yilda  
D) 1559-yilda 
 
10.  Akbarshoh  quyida  keltirilgan  fanlarning 
qaysilarini yaxshi egallagan? 
1.falsafa,  2.din,  3.arab  imlosini,  4.adabiyot, 
5.tarix, 6.geometriya 
A) 1, 2, 3 
 
B) 1, 3, 4 
C) 1, 2, 4, 5 
 
D) 2, 4, 6 
 
11.  XVII  asr  ikkinchi  yarmidan  boshlab 
Boburiylar imperiyasida …………. . .  
A) madaniy yuksalish davri boshlandi 
 
B) iqtisodiy taraqqiyot boshlandi 
 
C) taxt uchun kurash avj oldi   
 
D) markazlashgan hokimiyat qaror topdi  
 
12.  Boburiy  hukmdor  Shohjahon  qaysi  yillarda 
hukmronlik qilgan? 
A) 1627-1658-yillarda   B) 1605-1627-yillarda  
C) 1556-1605-yillarda   D) 1622-1648-yillarda 
 
13.  Boburiy  hukmdor  Avrangzeb  qaysi  yillarda 
hukmronlik qilgan? 
A) 1648-1702-yillarda   B) 1659-1716-yillarda  
C) 1658-1707-yillarda   D) 1664-1712-yillarda 
 
14.  Avrangzeb  hukmronlik  qilgan  yillarda 
Boburiylar imperiyasi …………… .  
A) 
o‘z qudratining cho‘qqisiga erishdi  
B) rivojlangan sanoat mamlakatiga aylandi   
C) moliyaviy inqirozga uchradi 
 
 
D) imperiyaning zaiflashuviga olib kelgan 
 
15.  Hindistonda  musulmon  b
o‘lmaganlardan 
o‘ndirilgan  “juzya”  solig‘ini  quyidagilardan  qaysi 
biri bekor qilgan edi? 
A) Shohjahon   
B) Humoyun   
C) Avrangzeb   
D) Akbarshoh 
 
16.  Boburiylar  imperiyasida  davlat  yerlari 
qanday nomlangan? 
A) jogir  
 
B) xolisa 
C) vaqf  
 
D) sultoniy 
 
17. Qaysi Boburiy hukmdor musulmon 
b
o‘lmagan fuqarolarni islom diniga o‘tkazish 
uchun hech narsadan qaytmadi? 
A) Akbarshoh   
B) Shohjahon   
C) Avrangzeb   
D) Humoyun 
18.VI  asrda  Xitoyda  dehqonlardan  olinadigan 
ijara haqqi hosilning 
…… tashkil etardi. 
A) 50 foizini 
 
 
B) 40 foizini 
C) 33 foizini   
 
D) 25 foizini 
 
19.  Manjuriya  hukmdori  Abaxay  qaysi  yillarda 
hukmronlik qilgan? 
A) 1613-1626-yillarda       B) 1605-1627-yillarda  
C) 1626-1643-yillarda       D) 1602-1621-yillarda 
 
20.  Manjur  hukmdori  Abaxay  qaysi  yilda 
o‘zini 
imperator deb e
’lon qilgan? 
A) 1626-yilda   
 
B) 1636-yilda   
C) 1613-yilda   
 
D) 1602-yilda 
 
21.  Manjuriya  Xitoy  Xalq  Respublikasining 
…………. qismi. 
A) simoli-sharqiy  
 
B) shimoli-
g‘arbiy 
C) janubi-
g‘arbiy 
 
D) janubi-sharqiy 
 
22.  Manjuriya  imperiyaning  katta  qismini 
egallagandan  s
o‘ng,  o‘z  sulolasini  nomini 
qanday nom bilan atay boshlashdi? 
A) Tan  B) Xan C) Sin  D) Sinxay 
 
23. 1644-
yilda Xitoyda ………………… . 
A) Min sulolasi taxtdan a
g‘darildi 
 
 
B) moliyaviy inqiroz boshlandi 
 
C) dehqonlar q
o‘zg‘oloni boshlandi   
 
D) harbiy islohot 
o‘tkazildi 
 
24. Qachon Abaxayning 
o‘g‘li Xitoy impera tori 
deb e
’lon qilindi? 
A) 1636-yilda    
 
B) 1644-yilda   
C) 1645-yilda   
 
D) 1652-yilda 
 
25. Jun
g‘oriya (Oyrat) xonligi qaysi hududda 
tashkil topgan? 
A) Koreya yarim orolida  
 
 
B) Shimoliy va 
G‘arbiy Mo‘g‘ulistonda 
 
C) Shimoliy-sharqiy Xitoy hududida   
D) Hindiston va Xitoy chegarasida 
 
26. Jun
g‘oriya Sin sulolasi tomonidan qaysi 
yilda butunlay bosib olingan? 
A) 1777-yilda   
 
B) 1758-yilda 
C) 1796-yilda   
 
D) 1792-yilda 

 
78 
 
27.  1792-yilda  qaysi  davlatga  Sin  sulolasining 
vassali ekanligi majburan tan oldirildi? 
A) Jun
g‘oriya   
 
B) Koreya 
 
C) M
o‘g‘uliston 
 
D) Nepal 
28.Xitoy  1689-yilda  qaysi  davlatni  Nercha 
shartnomasini imzolashga majbur qildi? 
A)Yaponiyani   
 
B) Koreyani 
 
C) M
o‘g‘ulistonni 
 
D) Rossiyani 
 
29. 
G‘arbiy yevropaliklarning Xitoyga kirib kelishi 
oxir oqibatda nimalarga olib kelishi oydinlasha 
boshlagach, qaysi portidan tashqari barcha 
portlari yevropaliklar uchun yopib q
o‘yildi? 
A) Gongkong    
 
B) Guanchjou   
C) Shanxay 
 
 
D) Tayvan 
 
30. XVI asr 
boshlarida Yaponiya …. …… . 
A) markazlashgan kuchli davlatga aylangan edi 
B) Koreya tomonidan ish
g‘ol qilingan edi 
C) Xitoyning yarim mustamlakasiga aylanib 
qolgan edi 
D)  qator  mayda-mayda  davlatlarga  b
o‘linib 
ketgan 
 
31. Yaponiyada ikkinchi syogun Asikaga 
sulolasi hokimiyati qachon a
g‘darilgan? 
A) 1507-yilda   
 
B) 1573-yilda   
C) 1586-yilda   
 
D) 1543-yilda  
 
32.  Yaponiya  tarixida  notinch  davr  boshlangan 
bir paytda, 
O‘rta Osiyo tarixida ……… . 
A) Shayboniyxon Far
g‘onani egalladi 
B) Shayboniyxon pul islohati 
o‘tkazadi 
C)  Xuroson  hukmdori  Husayn  Boyqaro  vafot 
etdi 
D) Bobur Mirzo Samarqand taxtini egalladi 
 
33.  Asikaga  xonadonini  syogunlikdan  mahrum 
etgan shaxsni aniqlang? 
A) Iyasu Tokugava 
 
B) Toyotomi Xidayosi   
C) Yosimune Tokugava 
D) Oda Nobunaga 
 
34.  Yaponiyaga  Yevropadan  birinchi  b
o‘lib 
kimlar kirib keldilar? 
A) Portugaliya savdogarlari   
B) Angliya savdogarlari  
 
C) Ispaniya ruhoniylari 
 
D) Rossiya savdogarlari 
 
 35. Quyidagilardan qaysi biri yaponlarga 
o‘qotar qurollar yasash sirini o‘rgatgan? 
A) Vasko da Gama 
 
B) Jeyms  
 
C) Mindish Pintu 
 
D) Abel Tasman 
 
36. Quyidagilardan qaysi biri Yaponiyada 
xristian dinining tarqalishiga homiylik qildi? 
A) Iyasu Tokugava 
B) Asikaga Xodzyo 
C) Toyotomi Xidoyosi  
D) Oda Nobunaga 
 
37. 1582-
yilda ……………………… .  
A) Tokugava Iyasu Yaponiya syoguni b
o‘ldi 
B) Syogun Oda Nobunaga fitna qurboni b
o‘ldi 
C) Yaponiyada imrepator hokimiyati qaror topdi 
D) Yaponiyada xristian dini joriy etildi 
 
38. Tokugava sulolasining hukmronligi 
Yaponiyada qancha vaqt davom etdi? 
A) 202-yil 
 
 
B) 228-yil 
C) 259-yil  
 
 
D) 264-yil 
 
39.  1587-yil  Yaponiyada  chet  elliklardan  faqat 
kimlarning qolishiga ruxsat etildi? 
A) ispan missionerlari  
B) portugaliya savdogarlari   
C) ingliz savdogarlari   
D) fransuz savdogarlari 
 
40.Yosimune  Tokugava  sulolasidan  chiqqan 
nechanchi syoguni b
o‘lgan? 
A) oltinchi 
 
 
B) beshinchi 
C) sakkizinchi   
 
D) 
o‘ninchi 
 
41.Quyidalardan  qaysi  biri  Yosimune  davrida 
amalga oshirilgan islohatlarga mos kelmaydi? 
A) Budda dinini qabul qilmaganlar mamlakatdan 
chiqib ketishi talab qilindi 
B) Su
g‘orish inshootlarini takomillashtirdi 
C) Q
o‘riq yerlarini o‘zlashtirish hisobiga 
dehqonchilik qiluvchilarni ra
g‘batlantirish 
siyosatini yuritdi 
D) 
“100 moddali Farmon” deb ataluvchi 
qonunlar t
o‘plami tuzildi 
 
42. Syogun Xidayosi qachon vafot etgan? 
A) 1598-yilda   
 
B) 1614-yilda   
C) 1716-yilda   
 
D) 1745-yilda 
 
43. Yaponiyada Tokugava xonadonining 
hukmronligi nechanchi yildan boshlangan? 
A) 1582-yildan  
 
B) 1598-yildan 
C) 1601-yildan  
 
D) 1614-yildan  

 
79 
 
44. Syogun Yosumune Tokugava qaysi yillarda 
hukmronlik qilgan? 
A) 1700-1725
–yillarda    B) 1716-1745-yillarda 
C) 1689-1721
–yillarda    D) 1702-1724 –yillarda 
 
45. Usmonli turklar imperiyasida viloyat hokim- 
lari qanday nomlangan? 
A) beklarbegi   
 
B) noib 
C) sanjoqbey   
 
D) vali 
 
46. Usmonli turklar imperiyasida tumanlar 
qanday atalgan? 
A) tudun  
 
 
B) sanjoq  
C) el-yurt hokimi 
 
D) nohiya 
 
47.  Imperiyada  dehqonlarning  xonavayron 
b
o‘lishi  va  ko‘plab  qochib  ketishi  ……….. 
boshlab  qishloq  x
o‘jaligining  inqirozga  yuz 
tutishiga  sabab  b
o‘ldi.Nuqtalar  o‘rniga  to‘g‘ri 
javobni q
o‘ying. 
A) XVI asr 
o‘rtalaridan 
B) XVI asr oxirilaridan 
C) XVII asr boshlaridan 
D) XVII asr ikkinchi yarmidan  
 
48.  Sulton  Salim  Misrga  yurish  qilishdan  oldin 
qaysi davlatlatlarni egallashga kirishadi?  
A) Iordaniya va Suriyani 
B) Suriya va Falastinni 
C) Suriya va Iroqni 
D) Falastin va Isroilni 
  
49. Sulton Salim Eronni egallagandan s
o‘ng, 
nima uchun u Misrni egallashga qaror qiladi? 
A) Misr Eron bilan ittifoq b
o‘lgani uchun 
B) Misrni egallash uning azaliy orzusi edi 
C) Misr orqali arab davlatlari qarshiligini 
sindirish 
D) Misr ehromlaridagi boyliklarni 
o‘z  
    mamlakatiga keltirish  
 
50. “Liga” so‘zining ma’nosi nima? 
A) shartnoma   
 
B) umumiylik   
C) ittifoq, birlashma   
D) birdamlik 
 
51
. ………. Yevropa davlatlari “Muqaddas Liga” 
tuzdilar. 
A) 1674-yilda   
 
B) 1614-yilda 
C) 1683-yilda   
 
D) 1684-yilda 
 
52. Turkiya 
XVIII asrda …… bilan bir necha bor 
urushga kirdi, biroq yengildi. 
A) Buyuk Britaniya 
 
B) Rossiya 
C) Fransiya 
 
 
D) Eron 
 
53. 
……… Eron markaziy hokimyatga 
b
o‘ysunmaydigan bir qancha mustaqil 
hududlarga b
o‘linib ketgan edi. Nuqtalar o‘rniga 
t
o‘g‘ri javobni qo‘ying. 
A) XV asr oxirida  
B) XV asr ikkinchi yarmida 
C) XVI asr ikkinchi yarmida 
D) XVI asr oxirida 
 
54. XVI asrda Eronni yagona davlatga 
birlashtirgan Ismoil Safaviy dastlab, Erondagi 
qaysi viloyat hokimi edi? 
A) Kermon 
 
B) Sheroz 
C) Arak 
 
D) Ardebil 
 
55.  Eron  shohi  Ismoil  I  Safaviy  qaysi  yillarda 
hukmronlik qilgan? 
A) 1513-1543- yillarda 
B) 1502-1536- yillarda 
 
C) 1502-1524- yillarda 
 
 
D) 1500-1545- yillarda 
 
 
56. Ismoil I davrida Eronning poytaxti quyidagi 
qaysi shahar edi? 
A) Tehron 
 
B) Isfaxon 
 
C) Yazd 
 
D) Tabriz 
 
57. Eron shohi Abbos I qaysi yillarda hukmron 
lik qilgan? 
A) 1602-1628-yillarda  
B) 1587-1629 -yillarda 
C) 1598-1625-yillarda  
D) 1588-1630-yillarda  
 
58.Ismoil  I  Safaviy  markaziy  hokimiyatni 
mustahkamlash  maqsadida  yer  egaligining 
qaysi shaklini butunlay bekor qildi? 
A) suyur
g‘ol  B) amlok  C) tiyul 
D) iqto 
 
59.  Eron  shohi  Abbos  I  davrida  mamlakat 
poytaxti …… ko‘chiriladi. 
A) Tehronga   
B) Tabrizga 
 
 
C) Sherozga   
D) Isfaxonga 
 
60.  Abbos  I  hukmronligi  davrida  Eron  keng 
k
o‘lamli  quyidagi  qaysi  davlatlar  bilan  savdo-
sotiqni y
o‘lga qo‘ydi? 

 
80 
1.Rossiya, 2.Angliya, 3. Turkiya, 4.Niderlan -
diya, 5.Fransiya, 6.Ispaniya, 7,Venetsiya, 
8.Portugaliya  
A) 1, 2, 3, 4, 5, 6 
B) 1, 2, 3, 4, 5, 7 
C) 1, 2, 3, 4, 5, 8 
D) 2, 3, 4, 5, 7,8 
 
61. Ismoil I Safaviy hukmronligi davrida Erondan 
tashqari bu mamlakat tarkibiga 
…………. va 
boshqa hududlar kirgan. Nuqtalar 
o‘rnini to‘g‘ri 
javob bilan t
o‘ldiring. 
1.Ozarbayjon, 2. Armanistonning bir qismi, 
3.Af
g‘oniston, 4.Janubi-sharqiy Iroq, 5.Gurjiston, 
6.Misr 
A) 1, 2, 3 
 
B) 1, 2, 3, 4 
C) 2, 3, 4, 5 
 
D) 2, 4, 6 
 
62. 1602-
yilda ………………………. .  
A) Eron poytaxti Tehron shahriga k
o‘chirildi 
B) Eronga af
g‘on qabilalari bostirib kirdi 
C) Eron 22 ta viloyatga b
o‘lindi 
 
 
D) Eron-Turkiya urushi b
o‘lib o‘tdi 
 
63. Qaysi Eron hukmdori dehqonlarning yerlarini 
tashlab ketishini taqiqlovchi qonun chiqargan?  
A) Sulton Husayn 
B) Nodirshoh   
C) Taxmasp II  
D) Mir Mahmud 
 
64.  XVIII  asrdan  boshlab,  Safaviylar  davlatida 
iqtisodiy tushkunlik boshlandi. Quyida keltiril gan 
javoblarning  qaysi  biri  Safaviylar  davlati  da  r
o‘y 
bergan iqtisodiy tushkunlikning sabablariga mos 
kelmaydi? 
A) davlat xazinasiga tushadigan daromadning 
kamayishi 
B) tiyul shakli miqdorining k
o‘payib borganligi 
C) dehqonlar t
o‘laydigan soliq miqdorining 
o‘sishi 
D) yangi-yangi suv inshootlarining barpo etilishi 
 
65. Savafiylar sulolasining s
o‘nggi vakilini 
aniqlang? 
A) Sulton Husayn 
 B) Abbos I 
 
C) Taxmasp II  
 D) Sulton Husayn II 
 
66.  Nodirshoh  qaysi  yillarda  Eron  davlatini 
boshqargan? 
A) 1722-1729 
–yillarda  
B) 1729-1747 -yillarda 
C) 1709-1736 -yillarda 
 
 
D) 1736-1747 -yillarda  
 
67.  Eronda  qaysi  sulola  hukmronligi  davrida 
mamlakat poytaxti Tehronga k
o‘chirildi? 
A) Savafiylar   
B) Af
g‘onlar 
C) Qojarlar 
 
D) Zendlar 
 
68. 1758-
yilda Eronda ………………………. .  
A) Xojarlar hokimiyat tepasiga chiqdi  
B) Zend qabilasining hukmronligi 
o‘rnatildi   
C) dehqonlar q
o‘zg‘oloni boshlandi   
 
D) af
g‘onlar hukmronligi o‘rnatildi  
 
69.  Eronda  Qojarlar  sulolasining  hukmronligi 
qachon 
o‘rnatilgan? 
A) 1798-yilda   
B) 1799-yilda   
C) 1796-yilda   
D) 1790-yilda  
 
70.  Eronda  Qojarlar  sulolasi  qaysi  yilgacha 
hukmronlik qilgan? 
A) 1933-yilgacha  
B) 1922-yilgacha  
C) 1914-yilgacha 
D) 1925-yilgacha 
 
71.  XVI-XVIII  asrlarda  Eronda  nechta  hukmron 
sulolalar almashdi? 
A) 3 ta  
 
B) 7 ta  
C) 5 ta  
 
D) 4 ta 
 
72.Qojarlar rahnomasi b
o‘lgan ……. o‘zini 
shahonshoh deb e
’lon qiladi? 
A) O
g‘a Muhammad  B) Og‘a Mahmud 
C) Mir Vaysxon 
D) Mir Mahmud 
 
73. 1722-yilda af
g‘onlar kim boshchiligida 
Eronga hujum qilgan edilar? 
A) Mir Mahmud 
B) Sulton Husayn 
C) Nodirshoh   
D) Karimxon 
 
 
3-mavzu: XIX asrning 70-yillarigacha b
o‘lgan 
davrda Yevropa davlatlari 
 
1.  1816-yilda  Buyuk  Britaniya  aholisi  qancha 
kishini tashkil etardi? 
A) 120 mln kishini 
 B) 300 mln kishini  
C) 12 mln kishini 
 D) 150 mln kishini 
 
2.XIX  asr 
o‘rtalarida  Buyuk  Britaniyada  sanoat 
gurkirab  rivojlandi.Bu  borada  sanoatning  qaysi 
sohalari yetakchi 
o‘rinni egallagan? 
1.t
o‘qimachilik,2.metallurgiya,3.mashinasozlik 
4.kon sanoati, 5.oziq-ovqat sanoati 
A) 1, 4, 5 
 
B) 1, 2, 5 
C) 1, 2, 3, 5 
 
D) 1, 2, 3, 4 

 
81 
3. Buyuk Britaniyada 
………. mashinasozlik da 
turli xil dastgoh ( stanok ) larning yaratilishi 
ishlab chiqarishda inqilobga teng ixtiro b
o‘ldi. 
Nuqtalar 
o‘rnida to‘g‘ri javobni ishlating. 
A) XIX asr boshlarida  
B) XIX asr 
o‘rtalarida 
C) XIX asr oxirida 
  
D) XX asrning boshlarida 
 
4.  Buyuk  Britaniyada  qachonga  kelib  qishloq 
x
o‘jaligida  ham  mashinalar  va  kimyoviy 
o‘g‘itlardan foydalanish boshlandi? 
A) XIX asrning 40-yillariga kelib 
B) XIX asrning 50-yillariga kelib 
C) XIX asrning 60-yillariga kelib 
D) XIX asrning 70-yillariga kelib  
 
5.1825-yilda Buyuk Britaniya parlamenti qanday 
mazmundagi qonun qabul qildi? 
A) ishchilarning ish soati 12 soatga uzaytirildi 
B) ish tashlashni taqiqlovchi qonun qabul qilindi 
C) pensiya yoshi haqidagi qonun qabul qilindi 
D) 9 yoshgacha b
o‘lgan bolalar mehnati   
     taqiqlandi 
 
6.1832-yilda  parlament  islohati 
o‘tkazilib  ,  unda 
yirik  sanoat  markazlariga  parlamentdan  nechta 
o‘rin ajratib berildi? 
A) 127 ta    B) 132 ta      C) 139 ta 
 D) 144 ta 
 
7
.  “Umumiy  saylov  huquqi  uchun  kurash  ishchi 
assotsiatsiyasi”  saylov  huquqini  kengaytirish 
masalasida  necha  yil  davomida  necha  marta 
xartiya(chartiya) 
– yorliq topshirdi? 
A) 11 yil davomida 2 marta 
B) 12 yil davomida 3 marta 
C) 13 yil davomida 4 marta 
D) 15 yil davomida 6 marta 
 
8.  1867-yil  Buyuk  Britaniya  parlamenti  islohat 
o‘tkazdi.Unga ko‘ra, …… hamda alohida alohida 
xonadonda  turadigan  barcha  erkaklarga  saylov 
huquqi berildi. 
A) shaharlarda 
o‘z uyiga ega bo‘lgan  
B) 
o‘z oilasiga ega bo‘lgan  
C) ma
’lum joyda ish o‘rniga ega bo‘lgan 
D) ma
’lum partiyaga a’zo bo‘lgan kishilarga 
  
9. Buyuk Britaniya qachon Kanadaga domi- 
nionlik huquqini berishga majbur b
o‘ldi? 
A) 1832-yilda   
B) 1865-yilda   
C) 1867-yilda   
D) 1855-yilda 
10. Quyidagi qaysi javobda Buyuk Britaniyaning 
“oq koloniyalari” ko‘rsatilgan? 
A) Kanada, Avstraliya, Yangi Zelandiya 
 
B) Hindiston, Yangi Zelandiya, Avstrliya 
 
C) Kanada, AQSh, Gibraltar   
 
 
D) Malta, Janubiy Afrika, Hindiston 
 
11. 1804-
yilda …………………. .  
A) Muqaddas Rim imperiyasi quladi   
B) Karl XI Fransiya taxtiga chiqdi 
 
C)  N.  Bonapart  Franasiya  imperatori  deb  e
’lon 
qilingan 
D) fransuz q
o‘shinlari Prussiyani bosib oldi 
 
12. 
“Tilzit shartnomasi” qaysi davlatlar o‘rta sida 
imzolangan? 
A) Fransiya va Prussiya 
 
B) Rossiya va Angliya  
 
C) Fransiya va Avstriya 
 
D) Fransiya va Rossiya 
 
13. 
“Tilzit shartnomasi” qachon imzolangan? 
A) 1814-yilda   
B) 1812-yilda   
C) 1807-yilda   
D) 1810-yilda   
 
14. 
“Tilzit  shartnomasi”ga  ko‘ra  Rossiya  qaysi 
davlat bilan aloqani uzish majburiyatini oldi? 
A) Turkiya 
 
B) Buyuk Britaniya 
 
C) Fransiya    
D) Prussiya 
 
15.  Boradino  jangi  b
o‘lib  o‘tgan  tarixiy  sanani 
aniqlang?  
A) 1812-yil, 30-aprel   B) 1812-yil, 5-may  
C) 1812-yil, 12-oktabr  D) 1812-yil, 7-sentabr 
 
16. 1813-yil 
…. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A) Vaterloo jangi b
o‘lib o‘tdi    
 
B) “Xalqlar jangi” bo‘lib o‘tdi   
C) Napoleon Elba oroliga surgun qilindi  
 
D) Fransiyada birinchi imperiya quladi 
 
17.  Napoleon  Elba  oroliga  surgun  qilingach  , 
Fransiyada quyidagi  qaysi  sulolaning  hokimiyati 
qayta tiklangan? 
A) Kapetinglar  
B) Styuartlar    
C) Karolinglar   
D) Burbonlar 
 
18. 1815-yil, 18-iyunda 
…… 
A) Vaterloo qishlo
g‘ida hal qiluvchi jangi bo‘lib 
o‘tdi  
 
 
B) Muqaddas ittifoq tuzildi  
 
 

 
82 
C) Napoleon ikkinchi marta hokimiyatni egalladi 
D) 
G‘olib davlatlar Vena kongressini chaqirdi  
 
19. Vaterloo qishlo
g‘i hozirgi qaysi davlat hudu- 
diga t
o‘g‘ri keladi? 
A) Belgiya 
 
B) Fransiya 
C) Germaniya  
D) Portugaliya 
 
20. Napoleon nechanchi yilda vafot etdi? 
A) 1825-yilda   
B) 1846 -yilda   
C) 1850-yilda   
D) 1821-yilda 
 
21.  Vena  kongressining  yakunlovchi  hujjati 
nechta davlat tomonidan imzolagan? 
A) 4 ta     B) 8 ta     C) 3 ta 
D) 10 ta 
 
22. Napoleon ikkinchi marta qaysi orolga surgun 
qilingan? 
A) Kipr oroliga  
B) Folklend oroliga 
 
C) Malta oroliga 
 
D) Muqaddas Yelena oroliga  
 
23.  Vena  Kongressi  qarorlariga  k
o‘ra  Buyuk 
Britaniya qaysi hududlarga ega b
o‘ldi? 
A)  Misr,  Suriyaning  bir  qismi  va  Mesopo 
tamiyaga  
B)  Malta,  Seylon  orollari,  Afrikaning  janubidagi 
Kap yerlariga 
 
C) butun Janubiy Afrika, Seylon orollari, 
Birmaga 
D) Bengaliya, Malta va Tayvan orollariga 
 
24.  Vena  Kongressidan  keyin  Belgiya  qaysi 
davlatga q
o‘shib berildi? 
A) Germaniyaga 
B) Fransiyaga  
C) Gollandiyaga 
D) Lyuksemburgga 
 
25.  Vena  Kongressidan  keyin  qaysi  davlatning 
mustaqilligi  tiklandi  va  u  abadiy  betaraf  davlat 
maqomiga ega b
o‘ldi? 
A) Daniya 
 
B) Shveytsariya 
 
C) Gollandiya   
D) Shvetsiya 
 
26.  Yevropada  kelgusida  r
o‘y  berishi  mumkin 
b
o‘lgan  inqiloblarga  qarshi  birgalikda  kurashish 
maqsadida 
qaysi  davlatlar  “Muqaddas  ittifoq” 
tuzishgan? 
A) Fransiya, Angliya, Germaniya 
 
B) Italiya, Ispaniya, Avstriya   
C) Rossiya, Avstriya, Prussiya 
 
D) Fransiya, Ispaniya, Avstriya 
27. Vena Kongressidan keyin tuzilgan Germa- 
niya ittifoqiga qaysi davlatning yetakchiligi e
’tirof 
etildi? 
A) Prussiyaning 
B) Avstriyaning 
C) Bavariyaning 
D) Shveytsariyaning 
 
28.Vena  kongressiga  k
o‘ra,  Fransiya  hududi 
o‘zining 
nechanchi 
yilgi 
chegarasigacha 
qisqartirildi? 
 A) 1804-yilgi   
B) 1814 -yilgi   
C) 1795-yilgi   
D) 1792-yilgi 
 
29.  1815-yilda  Fransiyada  Burbonlar  hokimyati 
qayta 
tiklangach, ……………. 
1.Lyudovik  XVIII  Napaleon  tarafdorlaridan 
o‘ch 
ola  boshladi,  2.K
o‘plab  harbiylar  otib  tashlandi, 
3.  Butun  hokimiyat  eski 
o‘rta  asr  feodal  tuzumi 
tarafdorlari 
q
o‘lida 
t
o‘plana 
boshladi, 
4.Mamlakatdagi  barcha  yerlar  qirol  oilasi 
tomonidan  b
o‘lib  olindi,  5.Aholining  atigi  to‘rt 
foizi saylov huquqiga ega b
o‘ldi,  
6.  Aholining  atigi  bir  foizi  saylov  huquqiga  ega 
b
o‘ldi,  7.  Burjuaziya,  hunarmandlar,  ishchi  va 
dehqonlarga saylov huquqi berilmadi 
A) 1, 2, 3, 4 
 
B) 1, 2, 3, 5 
C) 1, 2, 3, 6 
 
D) 1, 2, 3, 6, 7 
 
30. Lyudovik XVIII qachon vafot etdi? 
 
A) 1824-yilda   
B) 1830-yilda   
C) 1815-yilda   
D) 1848-yilda 
 
31.  Lyudovik  XVIII  vafotidan  s
o‘ng, taxtni  uning 
……. Karl X egalladi. 
A) akasi 
 
B) ukasi 
C) 
o‘g‘li 
 
D) kuyovi 
 
32. 
Fransiyada  “Iyul  Monarxiyasi”  qachon 
o‘rnatilgan? 
A) 1825-yilda   
B) 1832-yilda   
C) 1834-yilda   
D) 1830-yilda 
 
33. 
Quyidagi 
qaysi 
q
o‘zg‘olonchilar  o‘z 
bayroqlariga  “Ishlab  yashaylik  yoki  jang  qilib 
o‘laylik” deb yozib olgan edilar? 
A) Shampan dehqon-q
o‘zg‘olonchilari 
 
B) Parij ishchi q
o’zg‘olonchilari 
 
C) Lion t
o‘quvchi-qo‘zg‘olonchilari   
 
D) Tulon kemasoz-q
o‘zg‘olonchilari 
 
34. 1845 va 1847-
yillarda Fransiyada ….  
A) ish tashlashlar sodir b
o‘ldi   
 
B) harbiy va moliyaviy islohotlar 
o‘tkazildi 
 

 
83 
C) boshqaruv sohasida islohotlar 
o‘tkazildi   
D) qur
g‘oqchilik ro‘y berdi 
 
35.Fransiyada 
boshlangan 
1948-yil 
fevral 
inqilobi  ta
’sirida  shu  yilning  ……  Berlinda 
q
o‘zg‘olon boshlandi? 
A) 15-aprelida  
B) 23-martida 
C) 18-fevralida  
D) 18-martida 
 
36. 1848-yilda Fransiyada necha yoshga t
o‘lgan 
barcha erkaklarga saylov huquqi berildi? 
A) 21 yoshga   
 B) 22 yoshga   
C) 23  yoshga  
D) 24 yoshga   
 
37.  Berlindagi  q
o‘zg‘olondan  xulosa  chiqargan 
Prussiya  qiroli  murosa  qilishga  majbur  b
o‘ldi va 
qirol  qanday  ishni  amalga  oshirishga  va
’da 
berdi? 
A) Ishchilar uchun ish vaqtini kamaytirishga 
B)  Millat  majlisiga  saylov  belgilashga  hamda 
Konstitutsiya ishlab chiqishga  
C) Aholini xarid quvvatini oshirishga 
D) Mamlakatdagi iqtisodiy-inqirozga nuqta 
q
o‘yishga  
 
38.  Italiyani  birlashtirishdek  tarixiy  vazifani 
r
o‘yobga  chiqarish  Italiyadagi  qaysi  davlat 
zimmasiga tushgan edi? 
A) Neopol qirolligi 
 
B) Venetsiya respublikasi 
 
C) Sardiniya qirolligi   
 
D) Milan grafligi 
 
39.  Birlashgan  Italiya  qirolligi  qachon  tashkil 
etildi? 
A) 1870-yilda   
B) 1860-yilda   
C) 1848-yilda   
D) 1861-yilda 
 
40.  1864-yildan  boshlab  Germaniyani  yagona 
davlatga  birlashtirishdek  tarixiy  ishga  rahbarlik 
qilgan shaxsni aniqlang? 
A) Vilgelm I 
 
B) Otto fon Bismark   
C) Fridrix III 
 
D) Vilgelm II 
 
41.  Germaniyani  birlashtirish  y
o‘lidagi  asosiy 
tashqi t
o‘siqni aniqlang?  
A) Buyuk Britaniya 
B) Rossiya 
 
C) Fransiya 
 
D) Avstriya 
 
42.  Rossiyadagi  “  Dekabristlar  harakati”ning  
a’zolari ……… farzandlari edi. 
A) zodagonlarning 
B) harbiylarning 
C) hunarmandlarning   
D) dehqonlarning 
 
43.  “  Dekabristlar  harakati”ning  a’zolari  nechta 
maxfiy jamiyat tuzdilar? 
A) 5 ta        B) 4 ta 
 C) 1ta     
D) 2 ta 
 
44.Janubiy  jamiyatning  konstitutsiya  loyihasi 
qanday nom bilan atalgan? 
A) “Rus haqiqati” 
B) “Sali haqiqati” 
C) “Xalq vechesi” 
D) “Moskva haqiqati” 
 
45. Dekabristlar q
o‘zg‘oloni qachon boshlan -
gan? 
A) 1822-yil 8-dekabrda 
B) 1825-yil 14-dekabrda 
C) 1825-yil 25-dekabrda  
D) 1823-yil 28-dekabrda 
46.  Dekabristlar  q
o‘zg‘oloni  bostirilgandan 
s
o‘ng,  harakatning  rahbarlaridan  necha  kishi 
osib 
o‘ldirildi? 
A) 2 kishi 
 
B) 4 kishi 
 
C) 3 kishi 
 
D) 5 kishi 
 
47. 
Dekabristlar 
q
o‘zg‘oloni 
bostirilgach 
Rossiyada qanday jarayonlar yuz berdi? 
1.Mamlakatda  reaksiya  kuchaydi,  2.Norozlik 
bildirishning,  erkin  fikr  yuritishning  zarracha 
k
o‘rinishi  hukumatning  salgina  bo‘lsada  tanqid 
qilish  shafqatsiz  ravishda  tanqid  qilindi,  3.Keng 
imkoniyatlar  eshigi  ochildi,  4.Il
g‘or  ruhdagi  rus 
adabiyoti qattiq quv
g‘in va taqib ostiga olindi 
A) 1, 2, 3 
 
B) 1, 2, 4 
C) 2, 4  
 
D) 1, 3 
 
48. 1853-1856-yillarda Rossiya bilan qaysi 
davlat 
o‘rtasida urush bo‘lib o‘tdi? 
A) Eron 
 
B) Xiva xonligi 
C) Buxoro amirligi 
D) Turkiya 
 
49.1861-yilning 19-fevralida krepostnoy huqu -
qini bekor qilish t
o‘g‘risidagi qonunini qaysi rus 
podshosi imzolagan? 
A) Aleksandr I  
B) Aleksandr II 
C) Nikolay I 
 
D) Nikolay II 
 
50. Krepostnoy huquq bekor qilinishi natijasi da 
Rossiyada dehqonlarga berilgan yerlar qanday 
nomlangan? 
A) q
o‘shimcha yerlar  B) chek yerlar 
C) ozod yerlar  
D) vikup 
 

 
84 
51. Pomeshchiklarga 
o‘tkazilgan dehqonlar ning 
ortiqcha yerlari qanday nom bilan atalgan? 
A) tiyul  
 
B) otrezok 
 
C) barshina 
 
D) polevoy 
 
52. Qachonga kelib butun Kavkaz Rossiya 
tarkibiga kiritildi? 
A) 1864-yilga kelib  
B) 1865-yilga kelib 
C) 1866-yilga kelib 
D) 1867-yilga kelib 
 
53.  Quyidagi  atamalardan  qaysi  biri  lotincha 
s
o‘zdan olingan emas? 
A) capital 
 
B) prezident   
C) imperiya 
 
D) parlament 
 
54.Rossiya 
hukumati 
pomeshchiklarning 
manfaatini  hisobga  olib,  pomeshchik 
o‘z 
ixtiyoridagi  yerning 
……,  cho‘l  hududlarda  esa 
…. qismini saqlab qolish huquqiga ega bo‘ldi. 
A) 1/3, 1/2  
 
B) 1/2, 1/3 
C) 1/4, 1/2  
 
D) 1/5, 1/3 
 
55.  Rossiya 
o‘ziga  qarashli  bo‘lgan  Alyaskani 
arzon narxda qachon sotib yubordi? 
A) 1864-yilda   
B) 1865-yil da   
 
C) 1866-yilda   
D) 1867-yilda  
 
56.  Buyuk  Britaniya  XVII  asr  va  XIX  asrning 
birinchi  yarmi  mobaynida  dengiz  hamda 
okeanlar orqali 
o‘tadigan jahon yo‘llarida  
punktlarni  egallaydi.Quyida  beril  gan  tayanch 
punktlarni 
o‘z ma’nolari bilan joylash tiring. 
1.Gibraltar  
  a) Hindiston b
o‘sag‘asida 
2.Adan  
  b) 
O‘rta Yer dengizidan  
 
 
     Atlantika okeaniga  
 
 
    chiqish ustidan nazorat  
3.Keyptaun      c) Xitoy b
o‘sag‘asi 
4.Singapur       d) Qizil dengizdan Hind 
okeaniga chiqish 
5.Gonkong  e)  Yaxshi  Umid  burnida 
–Afrikaning 
janubiy qismi 
A) 1-d, 2-b, 3-c, 4-e, 5-a 
B) 1-b, 2-d, 3-e, 4-a, 5-c 
C) 1-d, 2-a, 3-c, 4-e, 5-b 
D) 1-b, 2-b, 3-e, 4-d, 5-a 
 
57.  Qachonga  kelib  Buyuk  Britaniya  eng  yirik 
mustamlakachi davlatga aylandi? 
A) XIX asr boshlarida   
B) XIX asr 
o‘rtalarida   
C) XIX asr oxirida 
 
 
D) XIX asr s
o‘nggi choragida 
58.  Qachon  Londonda  ishchilarning  “Umumiy 
saylov  huquqi  uchun  kurash  ishchi  assotsiat 
siyasi” tuzildi? 
A) 1832 - yilda  
B) 1867- yilda   
C) 1836- yilda  
D) 1854- yilda 
 
59.  1848-yil  23-fevralida  Fransiya  tarixida  yana 
bir  inqilob  yuz  berdi,  shunday  sharoitda  Lui 
Filipp taxtdan voz kechib, qaysi davlatga qochib 
ketisgga majbur b
o‘ldi? 
A) Germaniyaga 
B) Ispaniyaga   
C) Buyuk Britaniyaga  D) Prussiyaga 
 
 
60. 1848-yil 25-fevralda 
………………. .  
A) Fransiya Respublika deb e
’lon qilindi 
 
B) Frasiyada ommaviy ish tashlashlar boshlandi 
C)  Lui  Napoleon  Bonapart  Fransiya  prezdenti 
etib saylandi  
D) Fransiya qirol hokimyati qayta tiklandi 
 
61. 1852-yil, 2-dekabrda Fransiya imperatori 
deb e
’lon qilingan shaxsni aniqlang? 
A) Lui Filipp Orleanskiy 
 
B) Napoleon Bonapart 
 
C) Lui Napoleon Bonapart    
 
D) Lyudovik XVIII 
 
 
Download 1.69 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling