O’zbekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti


Download 0.89 Mb.
Pdf ko'rish
bet4/5
Sana14.04.2020
Hajmi0.89 Mb.
1   2   3   4   5

Yoylar.  O’rta  Osiyo  va  u  bilan  tutash  mintaqalarda  yoylar  paydo  bo’lishi, 

rivojlanishi va tarqalishi har tomonlama yetarlicha tadqiq qilingan. Insoniyat yoyni 

ixtiro  kilgandan  so’ng  shikor  va  xarbiy  san’atda  ko’plab  qulayliklarga  erishdi. 

Yukorida  ta’kidlaganimizdek,  ilk  ov  tasvirlari  xam  aynan  mezolit  davriga  kelib 

taqaladi.  O’q-yoylar 

Afrosiyob 

suratlaridagi  Chag’oniyon  elchilari  manzarasida 

faqat  g’iloflarda  tasvirlangan.  ular  "turk"  yoylari  xiliga  to’g’ri  keladi.  Afrosiyob  

28 


shimoliy  devoridagi  suratlarda  xam  aynan  Tavka  yoylariga  uxshash  yoylar 

tasvirlanib,  ulardan  otayotgan  xolati  kuzatiladi.  Panjakent  suratlarida  xam  yoylar 

otayotgan xolatda kuzatilib, ko’rinishi Tavka yoylariga nihoyatda yaqindir  

Tavka suratlarida egarlar sakdanmagan bo’lsada, ular tagidan to’shalgan jullari 

to’g’ri  to’rtburchak  shaklida  bo’lib,  ipak  va  jun  matolardan  tayyorlangan. 

Amudaryo xazinasidagi ov tasviri lavhasidagi otlar ustida xam shu shakldagi jullar 

kuzatiladi.  Afrosiyob  suratlaridagi  Chagoniyon  otlari  ustida  xam  aynan  shu 

shakldagi jullar uchraydi. Ular juda xashamdor matolardan tayyorlangan, tabiiyki, 

elchi va uning ayonlari otlari juli, shu bilan birga Samarkand xukmdoriga tortik oti 

jullari  oddiy  bo’lmaydi.  Boshka  otlarda  to’g’ri  turt  burchak  shaklidagi  jullar 

kuzatilsada,  ammo  ular  Toxariston  elchilari  otlaridagilar  kabi  dabdabali 

bezatilmagan.  Panjakent  suratlaridagi  ot  tasvirlarida,  ularning  jullari  tuxumsimon 

shaklda,  ba’zi  xollarda  shu  bilan  birga  uning  tagidan  to’g’ri  to’rt  burchak 

shaklidagi  xilligi  ham  uchraydi.  Uzangilar.  Tavka  otlaridan  ikkitasida  uzangi 

yaqqol  kuzatiladi.  Ularning  yuqori  qismi  arksimon  yarim  aylana  shaklida,  uning 

ustidan  bog’lashga  mo’ljallangan  xalqa  o’rni  kuzatiladi.  Pastki  qismi  esa  tekis  va 

oyoq  qo’yishga  qulay  ishlangan.  Devoriy  rangtasvirlarda  ot  va  otliq  tasviri  borki, 

unda  uzangi  ajralmas  qism  hisoblanadi.  Afrosiyob  devoriy  suratlarida  Tavka 

uzangilariga monaid uzangilar kuzatiladi. Aynan shu tarzdagi uzangilar Panjakent 

suratlaridagi otlarda ham bor. Uzangilar ot anjomlari ichida keng tarqalgan bo’lib, 

barcha kuchmanchi chorvador xalkdar madaniyatida uchraydi.  

Yugan  va  boshbog’  qoldiqlari.  Suratlardagi  ikki  ot  tasvirida  boshbog’lari 

qoldiqlari  yaqqol  kuzatiladi.  Shular  asosida  muxokama  qiladigan  bo’lsak,  ular  ot 

kallasidan  kuloklar  usti  bilan  o’tkazilib,  engagigacha  borgan.  So’ngra  ko’zi  usti 

peshonasidan  unga  boshbog’  mustahkamlanib  qo’yilgan.  Afsuski,  Tavka  devoriy 

suratlardagi  boshbog’lar  va  yugan  tasvirlarida  yuganning  suvluqlari  belgilarini 

kuzatish  imkoni  bo’lmadi.  Afrosiyob  otlari  suvliqlari  dumalok,  shar  shaklida 

bo’lib,  metaldan  tayyorlangan  xamda  xalqasimon  to’g’alar  bilan  boshbog’ga 

so’ngra  esa  yugan  ipiga  tutashtirilgan.  Panjakent  otlari  suvlikdari  uzun  qayrilgan 

metalldan  tayyorlanib,  uchidagi  xalqa  bilan  boshbog’  va  yugan  ipiga  biriktirilgan  

Suvliklar  arxeologik  yodgorliklarda  uchrashiga  karab,  mazkur  madaniyatni 

farkdash  imkoniyatiga  ega  bulish  mumkin.  Chunonchi  Sibir  va  Oltoy  turkiy 

xalklari madaniyatida ot anjomlaridan suvlikning uziga xos urni bor  

Ot anjomlari tasvirlari ichida keng tarqalgan va ko’zga yaqin buyumlardan biri 

undagi bezak, munchoqlaridir. Ular odatda ot boshida, to’shi-ko’ksida va sag’rida 

bo’lib, old tutqichi va boshbog’lariga osilgan bo’ladi. Ular sariq rangda tasvirlanib, 

ko’p hollarda oltindan tayyorlangan bo’ladi. Tavka suratlarida mazkur munchokdar 

dumaloq  xalqachalar,  tangachalar  shodasi  tarzida  tasvirlanib  buynida,  tushining 

ustida  yuraksimon  ko’rinishdagi  oltin  baldoq  tarzida  osib  qo’yilgan.  Afrosiyob 

suratlari  otlari  boshbog’  va  kuyushkonlarida  ham  yetarlicha  bezaklar  uchraydi. 

Ular  murakkab  tuzilishdagi  munchokdar,  aylana  va  boshka  shakllardagi 

yaproqchalar  tarzida  berilgan    Tavka  otlari  takinchoqlariga  yaqinlik  ko’proq 

Panjakent  otlarida  kuzatiladi. 

Panjakent

  otlarida  xam  Afrosiyob  otlaridagi  kabi 

muykalam  nusxa  osma  bezaklar  uchraydi.  Shu  bilan  birga  Panjakent  ot 

takinchokdari  ichida  kungirokchalar  xam  kuzatiladi.  Afsuski,  biron  bir  ot  ustida  

29 


chavondoz  gavdasi  yuzlari sakdanmagai.  Ma’lum  belgilar bor.Xuddi shu  belgilar 

Bolaliktepa  b

ilan  birga  Kalai-Kofirnigon  va  Ajinatepa  suratlarida  xam  kuzatiladi. 

Tasvirlardagi  shaxslarning  turishi,  soch  turmaklari  va  yana  kator  belgilari  bu 

tasvirlarni  yagona  etnik  guruxga  ajratib,  ular  maxalliy  axoli  tasvirlari  ekanligi 

ta’kidlanadi Bu fikrlar Tavka suratlariga xam xar tomonlama keltirilishi mumkin. 

Ulardan  Tavka  suratlaridagn  shaxslar  sallasimon  bosh  kiyimlari  bilangina  fark 

kiladi.  Umuman  olganda  Toxariston  liboslari  majmuasi  arxeologik  topilmalar  va 

tasviriy san’at asarlari asosida keng va atroflicha urganilgan 

Bosh  kiyimlari  va  soch  turmaklari.  Suratlarda  bosh  kiyimlari  asosan 

sallasimon ko’rinishda tasvirlanadi. Ular bir necha ko’rinishda bo’lib, asosiy salla-

qalpoq  eng  e’tiborga  molik  4-parchadagi  shaxs  boshida  kuzatiladi.  Bosh 

kiyimlarining  barchasi  taxlari  tuk  malla  rangda  berilgan.  Bu  bosh  kiyimi  Tavka 

suratlarida  xozircha  yagona  nusxada  bo’lib,  unga  Afrosiyob  suratlaridagi 

Chagoniyon  elchisi  boshidagi  xashamdor  qalpoqqa  yaqinlik  kuzatiliщi  mumkin 

Tasvirlardagi  shaxslar  sochlari  deyarli  bir  xilda  turmaklangan.  Barcha  tasvirlarda 

sochlar qulog’i va yuzi o’rtasidan tushib tursa,  ikki xolda peshonasiga ilgaksimon  

gajagi osilib turibdi. Yana bir necha hollarda qulog’i tagidan oq sharsimoi boshli 

soch to’g’nag’ichlar taqib qo’yilgan.  .

  Toxariston  taqinchoqlari  har  tomonlama  yaxshi  o’rganilgan  moddiy 

madaniyat buyumlari hisoblanib, bosh taqinchokdari turkumiga peshona, yonoq va 

bosh kiyim taqinchoqlari kiritiladi Oltin yaprokchalar tarzdagi takinchoqlar odatda 

peshonabandlarga  taqib  qo’yilgan  Sirg’alar  xalqa  shaklida  bo’lib  pastida  kichik 

xalqacha  yoki  sharchalar  osib  qo’yilgan.  Suratlarda  asosan  oltin  (sariq  rangda) 

sirg’alar tasvirlangan. Toxaristonda sirg’alarni erkaklar xam taqishgan bo’lsalarda 

Bolaliktepa suratlaridagi fakat ayollar tasvirlarida sirg’alar Yana shunday  sirg’alar 

Afrosiyob  suratlarida  xam  uchratiladi,  e’tiborga  molik  tomoni  shundaki,  bu 

tasvirlarda  Toxariston  elchilari  aks  ettirilganlar.  Aynan  shu  sirg’alar  sharkiy 

Turkistonda  Kucha  voxasidagi  Duldur-Agur  va  Subashi  devoriy  rangtasvirlarida 

xam uchratiladi Tavka suratlaridagi ko’plab sirg’ali shaxslar tasvirlari, ularni xam 

aslzoda  ayollar  deyishga  asos  bo’la  oladi.    Bo’yin  taqinchoqlari  Afrosiyob 

suratlaridagi  Chag’oniyon  elchilari  buynilarida  va  Bolaliktepa  suratlarida  (5-

parcha),  shuningdek  sharqiy  Turkistondagi  Duldur-Agur  rangtasvirlarida  xam 

uchratiladi  Odatda  buyin  munchokdari  kukrak  takinchokdari  bilan  birgalikda 

o’rganiladi.  Ko’krak  taqinchoqlari  yana  matoga  tikib  xam  qo’yilgan  bo’lib,  3  va 

23-  parchalarda  aynan  matoga  tikib  kuyilgan  munchokdar  shodasi  kuzatiladi. 

Suratlarda  tasvirlangan  takinchokdardai  yana  biri  bilakuzuk  bo’lib,  u  Tavkaning 

34-parchasida  ikki  katorli  tillo  sim  tarzida  o’ng qo’lga  taqilgan. 

Shu  kurinishdagi 

bilaguzuklar  Bolaliktepa,  Afrosiyob,  Panjakent  va  yana  sharkiy  Turkistondagi 

kator devoriy rangtasvirlarda uchratiladi.

 

Liboslar  va  mato  bezaklari.

  Umuman  olganda  Toxariston  liboslari  va 

matolari nisbatai yaxshi urganilgan san’at asarlari katoriga kirib, ular rangtasvirlar 

va bevosita topilmalar asosida atroflicha yoritilgan. Ustki xalat-kamzul uchburchak 

ung  kayrilma  yokali  (4-parcha)  bo’lib,  ranglar  tiniqligiga  ko’ra,  u  ipak  matodan 

tikilgan  bo’lsa  kerak.  Mato to’rt  yaproqli bezaklar  bilan bezatilgan.  To’rt  va uch 

yaprokdi (30-parcha) ko’plab ko’rinishlarda Bolaliktepa va Ajinatepa suratlaridagi 


 

30 


liboslarda  uchratiladi.  Shu  bilan  birga  Tavka  matolaridagi  bezaklarni  Buyuk  ipak 

yuli bo’ylab ko’plab san’at asarlarida uchratishimiz mumkin. Chunonchi, sharkiy 

Turkistondagi  Ko’cha  suratlarida  xam,  ular  asosan  budda  tasviriy  san’at  asarlari 

bulsada, mato bezaklarida (Duldur-Agur va Subashi) ko’plab umumiylik  Tug’lar,  yelpig’ichlar.  Devoriy  suratlarda  anchayin  keng  tarqalgan 

tasvirlardan  biri  bo’lib,  Tavka  suratlarida  g’unchasimoi  ko’rinishdagitug’

yelpig’ich  tasvirlangan  (4-parcha).  Bandi  sakdanmagan  bo’lsada,  uning  o’rni yakkol kuzatiladi. 9 va 18-parchalarda xam shu tasvir koldikdarga uxshash shakllar 

uchratiladi.  Afrosiyob  suratlarida  tug’lar  (bunchuk)  aloxida  vakolatga  ega  elchi 

belgis hisoblangan. U ishonch yorligi, bayrok, sifatida manbalarda uchratiladi. Bir 

oz  cho’zinchoqroq,  popuklar  Afrosiyob  tasvirlaridagi  ot  anjomlarida,  ot  boshi  va 

to’shi  atroflarida  kuzatiladi.  Aynan  shunday  ot  yelpig’ich-to’g’alari  sharqiy 

Turkistonda Duldur-Agur va Qizil suratlarida xam qayd kilingan. Bu yelpig’ichlar 

otliqni aslzodaligini bildirib, uning jamiyatdagi yuqori o’rniga ishora bo’ladi. 

Qo’l  barmoqlari  Bolaliktepa,  Sharqiy  Turkiston  (Duldur-Agur,  Qizil,  va 

Subashi), suratlarida uchratiladi. Barmoq holatlarini diniy va dunyoviy deb baravar 

talqin kilish mumkin.  

Shunday  qilib,  Tavka  devoriy  suratlari  Markaziy  Osiyo  tasviriy  san’atidagi 

yangi bir yorkin saxifa bo’lishi shubhasizdir. Bu urinda mazkur suratlarda kimlar 

tasvirlangan degan savol tugilishi tabiiy. Tasvirlardagi shaxslarning etnik tuzilishi, 

ularni mahalliy aholi toharlar deb qarashimizga asos bo’laoladi. Bu fikr o’z vaqtida 

Bolaliktepa, Ajinatepa  va  Bamian suratlari shaxslari  talqinida xam  mahalliy  aholi 

tasvirlari  tarzida  o’rtaga  tashlangan  edi.  Afrosiyob  va  Bolapiktepa  suratlaridagi 

shaxslardan    farqli  o’laroq  faqat  Tavka  suratlaridagi  shaxslarda  yagona  etnik 

guruxga tegishli mahalliy toxaristonliklar tasvirlangan. 

Suratlarning  dunyoviy  talqini,  ularning  yana  kator  belgilari  bilan  Manixeylik 

diiiga tegishli ham bo’lishi mumkinligini ko’rsatmokda. Ma’lumki, O’rta Osiyoga 

yoyilgan ilk manixeylar bilan suratkash-rassomlar ham kelganlar. Moniyning o’zi 

xam  ajoyib  rassom  bo’lgan.  Bu  to’g’rida  Firdavsiyning  «Shox,noma»sida  va 

Beruniy  asarlarida  xam  ma’lumotlar  bor.  Bu  masalada  A.M.Beleniskiy  fikriga 

kushilgan xolda, ta’kidlashimiz joizki, manixeylik Urta Osiyoda an’anaviy badiiy 

tasviriy  buddaviylik  san’ati  bilan  to’qnashib,  unda  dunyoviy  oqimni  yuzaga 

kelishiga olib keldi. Shunday bulsada, ov va ziyofat lavhalarini birdek dunyoviy va 

diniy  mazmunlarga  yuyish  mumkin.  Manixeylik  tarkalishi  bilan  tasviriy  san’atda 

dunyoviy lavhalar ortadi (Bolaliktepa va Tavka).  Afrosiyob  xarobolarinig  ark  qismidan  topilgan  moddiy  manbalarga  ko’ra, 

shaxarning yoshi 2750 yilga teng bo’lib, u « Avesto» ning , unda aks etgan « Tur» 

lar  va  afsonaviy  podshoќ  Afrosiyob-  Alp  yer  to’nganing  tengdoshidir.  Afrosiyob 

yodgorligida  xozirgi  kunda  xam  arxeologik  tadqiqot  ishlari  xam  amalga 

oshirilmoqda.  Bu  tadqiqot  ishlari  o’zbek-  fransuz  qo’shma  arxeologik 

ekspedisiyasi  tomonidan  bajarilmoqda.  Xususan,  2000  yili  F.  Grene,  M. 

Isamiddinovlar  raxbarligida  O.N.  Inevatkina  Abu  Muslim  saroyi  sharqiy  qismi, 

arkning shimoliy- sharqiy qismi stratigrafik xolatini o’rganib , axamoniylar davriga 

oid arxitekturaviy kompleksni topdi. Lorian Sev-Martinez mil.avv 3-2 asrlarga oid 

bo’lgan yunon umumjamoa binosida qazishma ishlarini bajardi. Eng muximi Abu  

31 


Muslim  saroyi  qoldiqlari  va  10-11  asrlarga  oid  bo’lgan  devoriy  suratlar  topilgani 

bo’ldi.  Bu  rasmlarda  otlar,  odamlar  yuz,  chexra  tasvirlari,  qushlar  chizmalari 

manzaralari  bor.  2002  yili  Afrosiyob  shaxarchasining  2-  raskopida  8  asr  20 

yillarida  qurilgan  Nasr  bin  Sayyor  saroyida  tadqiqot  ishlari  olib  borildi.  Ko’plab 

sopol buyumlar numizmatik manbalar qo’lga kiritildi. 

 

Xorazmning qadimiy

  Tuproqqal’a  saroyidan  topilgan  tobut  o’zra  qo’lida  qizil  ip  tutib  turgan 

motam  sahnasidagi  ayol  tasviri  va  Samarqand  vohasining  Panjikentidan  topilgan 

qo’lida  urchuq  ushlagan  ayolning  sopol  haykalchasi  yuqorida  keltirilgan  obraz 

O’rta  Osiyo  uchun  tasodifiy  bo’lmaganligidan  dalolat  beradi.  O’rta  Osiyoning 

islom  davrigacha  bo’lgan  dahmalari  ichidan  sopol  va  toshdan  yasalgan  urchuq 

toshlari  —  kichkina  aylana  disklar  tez-tez  topilib  turadi.  Bu  taqdirlar  sohibasi,  ip 

yigirish homiysiga qilingan tortiqlar bo’lsa kerak.  

Taxminan  VII  asr  o’rtalaridan  boshlab  Sug’d  san’ati  gullab-yashnaydi  va  bu 

jarayon VIII asr o’rtalariga qadar davom etadi. 

VII  asr  oxiri  va  VIII  asrning 

birinchi  yarmidagi  Sug’d  rang-tasvir  san’ati  o’ta  rivoyatlarga  asoslangani  hamda 

ifoda  etilayotgan  adabiy  syujetlarning  rang-barangligi  bilan  ajralib  turgan. 

Holbuki,  ilgari  ularda  murakkab  marosimiy  manzaralar

  ustun  bo’lgan. 

Afrosiyobdagi  Varxuman  saroyidagi  monumental  tasvirlar  yuqoridagi  fikrning 

yaqqol  namunasidir.  Qadimgi  rassomlar  qo’llagan  ranglar  jilosi  odamni 

to’lqinlantiradi.  Kishilarning  ko’m-ko’k  musaffo  Afrosiyob  rang-tasvir 

kengliklaridagi  harakatlari tantanavor. Saroy zalining to’rt devorida to’rt xil syujet 

tasvirlangan.  Zal  eshigining  qarshisida  –  Samarqand  shohi  qabuliga  kelgan 

elchilarni  aks  ettiradigan  sahna.  Shohona  kiyinib,  sovg’a-salomlar  ko’tarib 

borayotgan erkaklar safi libosi, sochi, bosh kiyimiga qarab guruhlarga bo’linadi. 

 

Hadya  olib  borayotganlar  va  mehmonlar  orasida  xitoy  va  koreys  elchilari, tog’liklar  va  boshqalar  bor.  Sovg’a-salom  olib  borayotgan  odamlar  tasvirlangan 

devor  zalda  asosiy  o’rin  tutadi.    Samarqand  shohining  obro’-e’tiborini 

tasdiqlaydigan syujet qolgan uch syujet qatorida markaziy o’ringa ega. 

Panjikent rasmlari. 

ArablarMarkaziyOsiyogakelgunlarigaqadarbuzamindamadaniyattaraqqiyetganedi. 

Me’morchilik, 

rassomchilik, 

haykaltaroshlik, 

toshvayog’ocho’ymakorligi, 

hattotlik,  musiqavaboshqasan’atturlaridayuksaknatijagaerishilganedi.  Afrosiyob, 

Varaxsha, 

Panjikentshaharlarixarabalariningochilishivatadqiqetilishiyuqoridagifikrimiznitasdi

qlaydi.  

BularorasidaPanjikentsan’atningturliyo’nalishlario’zigaxosjamuljammarkazlaridan

birisifatidaalohidaajralibturadi. 

BuPanchshahriningasosiykarvonyo’llaridanchetroqda, 

nisbiyizolyasiyaholatidaan’analarningyaxshisaqlanishibilanizohlanadi. 

Xususan, 

Panchdadevoriysuratlarkundalikorzu-havas, 

maishiyestetikmaqsadlarniko’zlaganbirpaytdaAfrosiyobdevoriysuratlaritarixiyxron

ikabilanaloqador. 

Kichikbirviloyatmarkazihaqidako’plabtarixiyma’lumotlarningyetibkelganihamPanj

ikentningmuhimstrategiknuqtagajaylashganligidanbo’lsakerak.  

32 


Mug’tog’isug’dhujjatlarigako’ra, 

bushahargakirishvachiqishnazoratostidabo’lib, 

shaharhududidano’tishuchunsavdogarlarvayo’lovchilarbojto’labo’tganlar. 

 

QadimgiPanjikentshahriarablarbosqinidavridavayronetilgach, uzoqasrlardavomidaunitilibketgan. 

Biroq, 


1946 

yildanboshlabA.Yu.YakubovskiyshaharxarobalariniV.R.Cheylыtkoberganma’lumo

tlarasosidatadqiqetishniboshlagan. 

1953 


yildaA.Yu.Yakubovskiyningvafotidanso’ngsug’d-

tojikarxeologikekspedisiyasigaM.M.Dyakonov 

(1954 

yildavafotetgan) 1954 

yildanesaA.M.Beleniskiyrahbarlikqiladi. 

Uzoqyillardavometgantadqiqotlarnatijasidame’morchilik, 

san’atvaturlixilhunarmandchiliksohalarigataaluqlibo’lganboyashyoviydalillarqo’lg

akiritildi. 

UlarningtahlilivatalqiniA.Yu.YakubovskiyM.M.D’yakonov, 

A.M.Beleniskiy, 

B.I.Marshakvaboshqabirqatorolimlarningilmiyishlaridanashretildi. 

ShujumladanPanjikentsan’atnamunalarihamushbutadqiqotchilarningnazaridanchet

daqolibketganemas. 

 

PanjikentdevoriysuratlariO’rtaOsiyodaislomgachabo’lgandavrdagidinmasalasidamuhimmanbasanaladi. 

Panjikentdevoriysuratlariturlixilmavzularniqamrabolganbo’lib, 

ulardadehqonlarhayotiningfeodalmunosabatlartaraqqiyotiningishlabchiqaruvchikuc

hlarga, xo’jalikvamadaniyatgata’siretgandavriaksettirilgan. 

 

Panjikentdevoriysuratlaridanafaqatdevorgachizilganoddiybirrasmnibalkio’shadavrjamiyatidagiijtimoiytabaqalarvatoifaviybo’linishlarnihamkuzatishmumkin. 

XuddishundaytarzdaPanjikentsan’atiO’rtaOsiyosan’atiningqadimgivailko’rtaasrlar

davrinio’rganishuchunmuhimmanbabo’ladi. 

Buxususidakeyingidavrlardako’plabmaxsustadqiqotlaramalgaashirildi]. 

 

Panjikentdevoriysuratlariqoldiqlarijamoatjoylaribo’lganibodatxonalar, turarjaybinolaridan, ma’muriyinshootqoldiqlaridantopilgan. 

 

Ayniqsa, ibodatxonalarqoldiqlaridantopilgandevoriysuratparchalariPanjikentaholisiorasidadi

nningo’rniqaydarajadabo’lganligiko’rsatadi. 

Panjikentshahriningshimoliy-

sharqidaikkitayonma-yonqurilganibodatxonaqoldiqlaritopilganbo’lib, 

ularshaharningshahristonqismidajaylashgan.  A.Yu.Yakubovskiyningfikrigako’ra, 

ibodatxonadevoriysuratlaridiniyvadunyoviymazmundabo’lgan. 

Keyingidavrdagitadqiqotlarnatijasidadevoriysuratlarningmavzuvamazmunjihatdan 

(hayvonlaraksetirilganmavzudagidevoriysuratlarnihisobgaolmaganda) 

 

diniy, 


badiiy, folklorjanridagiturlargabo’linadi. 

 

Devoriysuratlarorasidamavzujihatdandiniymavzudagisuratlar 1-

chio’rindaturadi. 

Devorlarnibezashdako’proqzardushtiylikdinibilanbog’liqvoqyeliklaraksettirilgan.  

 

VI 26 


tartibraqamlibinoxarobalaridadevorgachizilgansuratlarorqaliPanjikentaholisiningos

monjismlariga  (quyosh,  oy,  yulduzlar,  sayyoralar)  sig’inishlarima’lumbo’ldi  .  VI 

/11- 

binoningdevorigaayolningsherustigaminganholatitasvirlangan. Hattokiularningtoponimikasidahamosmonjismlarigasig’inishalomatiseziladi. 

 

33 


Masalan,  Mog’iyon  –  ―Oyilohihimoyatidagiyurt‖.  HozirgiMog’iyon.  Fors-

tojiktilida ―moh‖ - oyma’nosinianglatadi.  

 

10 


va 

10araqamliturarjoylardagidevoriysuratlardaaksettirilganziyofatmarosiminiA.Yu.Ya

kubovskiyyangiyilmarosiminingnishonlanishidebizohlaydi. 

 

A.M.Beleniskiyesabudevoriysuratdagimanzaraniundagietnografikashyoviydalillarningtahliliasosidako’mishmarosimidebizohlaydi. 

Panjikentibodatxonalariningbiridaaksettirilgandevoriysuratfanga  ―yig’imarosimi‖ 

yoki 

―azamarosimi‖  

nomibilankirgan. 

Devoriysuratdayozmamanbalardama’lumotlarkeltirilganhaqiqiyko’mishmarosimija

rayoniaksettirilgan. 

Ungaerkakvaayollarningko’mishmarosimioldidanurf-

odatgako’rayig’imarosimlaritasvirlanganettirilgan. 

Erkaklarturkiyyuztuzilishidaaksettirilgan. 

Ayollarningsochlarito’zg’iganholdatasvirlanganbo’lib, 

ularko’kraklarivayuzlarinitimdalanganholdatasvirlangan. 

Shuningdek, 

yanabirayolningqulog’iningpastgiqisminikesibolayotganholdatasvirlanganligiko’ris

hmumkin. 

 

Devoriysuratlardaaksettirilganto’rtqo’llima’budahindmifologiyasidahamuchrab, 

uMakaradebnomlanadi. 

Butunboshlidevorsuratlarigato’xtaladiganbo’lsak, 

uhamhindikonagrafiyasigayaqinturadi. 

UndadaryotasviriGangvaJamkudaryolarigaishoratdir. 

PanjikentdagibujarayonningqaytarilishixalqhayotidaZarafshondaryosiningmuhima

hamiyatkasbetishiniko’rsatishbilanbog’liq. 

Butasviriysan’atnamunasiniaksettirishorqalirassomPanjikentaholisiningtabiatjismla

ribo’lgandaryovaosmonniilohiylashtirganliklarinibildirishgaharakatqilganbo’lishim

umkin. 


 

Samoviyjismlargatabiatjismlarigasig’inish, 

ajdodlarruhigasig’inishqadimgizamonlargaboribtaqalib, 

uningvujudgakelishig’oyaviytasavvurvamahalliyhayottalablarigabog’liqbo’lgan. 

 

Panjikentrassomchiligidaularnibashqamamlakatlarningma’budalaribilanbezashbusan’atturininghamg’oyaviy, 

hamrangtasvirjihatdanboshqamamlakatlarbilanbog’liqliginianglatadi. 

VI/8 

va 


VII/124 

raqamlibinodevorlaridagitasvirorqaliboshqamamlakatlarilohlariningtasvirlanganlig

inianglashqiyinemas. 

UndaraqsgatushayotganxudoShivako’krangdaaksettirilgan. 

Shivama’budabilan 

 

XXII/1 raqamlibinodevoridagiuchboshlixudotasviriso’zsizbog’liqbo’lib, 

buuchboshlima’budalar 

―Trimurti‖ 

debnomlangan. 

Undatasvirlanganma’budlarningbirima’budBraxma, 

ikkinchisiShivavakeyingisiVishnubo’lib, 

bundao’rtadagiShivaniajratibko’rsatishunibutundunyoningyaratuvchisivatugatuvch

isidebishoratqilishbo’lsakerak .  

 

Panjikentdevoriysuratlarivahaykaltaroshliginafaqatbezakyokirassomlarningsan’atasrlarinibalkixonadonsohibiningdunyoqarashivabuolamdagio’zo’rniniko’rsati

shhambo’lgan.   

34 


Harqandayuygakirgankishiuysohibiningqaysima’budagasig’inishiniko’rishimumki

nbo’lgan. 

Turarjoybinolarigakiraverishdagidevoriysuratlarbundandalolatberadi. 

Mehmonkiraverishdanafaqatuysohibiningtopinuvchima’budinibalki,  

uningo’zinihamko’rishimumkinbo’lgan. 

O’rtatabaqavakillarikichikroq,  

zodagonlaresayirokroqko’rinishdachizilgan. 

Afsuski,  

sug’dliklarnazdidagidunyoqarashniko’rsatibberuvchitasviriysan’atasarlaribizningk

unlargaqadarfaqatto’liqyetibkelmagan. 

 

Panjikentaholisiturlidinlargasig’inganbo’lib,   umumiyyagonadavlatdinibo’lmaganliginiyuqoridagimisollaryanabirbortasdiqlaydi. 

 

Panjikentdevoriysuratlaridaturlixildiniyvadunyoviymazmundagimanzaralarniaksettirishbilanbirqatordabadiiymazmundagimanzaralarhamaksettirilgan. 

BungamisoltariqasidaPanjikentdevoriysuratlarida  (III /17, VI/41 raqamlibinolarda) 

Firdavsiyning  ―Shoxnoma‖  dostonidankeltirilganlavhalarnimisolqilishmumkin.  

 

Panjikentdevoriysuratlariorasidaalohidaharakatdagiayolharbiylarnihamkuzatishmumkin. 

VI/42  


raqamliturarjoydevoridaayoljangchiningerkakjangbilanjangqilayotganholatitasvirla

ngan[10, 

348]. 

HaqiqatdanhamO’rtaOsiyotarixidaTo’maris, Zarinakabijasoratko’rsatganayollaro’tganligima’lum. 

1968 


 

yildaolibborilgantadqiqotlarnatijasidaPanjikentarkidagidevoriysuratlarda   

VI-VII  

asrlardaeftaliylaruslubibilanyasalgantojkiygantaxtdao’tirgankishiningtasviritopiladi

Mug’tog’isug’dhujjatlaridaDevashtich ―Panchhukmdori‖  

unvonidanso’ngyokibirvaqtningo’zida    ―Sug’dpodshosi,  Samarqandhukmdori‖ 

unvoniishyuritgan[16, 

90-91]. 


Varaxshadevoriysuratlaridagihukmdortojsizholdatasvirlanganbo’lib, 

 

ufaqat ―Buxorohukmdori‖  bo’lgan[7, 82-83]. 

PanjikentdevoriysuratlaridagihukmdorVaraxshadagihukmdordantojkiyganligibilan

farqlanadi. 

Shundayekan, 

 

busuratdagishaxs ―Sug’dpodshosi, 

Samarqandhukmdori‖  bo’lganDevashtichningo’zibo’lishimumkin. 

 

XVI/10 


 

raqamliturarjoydevoridaquyuqziyofatmanzarasitasvirlangan. 

Ziyofatdagilarningkiyimlariayniqsachiroyli.  

Kiyimlardaginaqshlarrassomtomonidanjudaaniqtasvirlangan. 

Ularningkamarlaridagijozibalinaqshlar,  

bezaklarvaxanjarlaridanharbiyemasliklariko’rinibturibdi. 

Ularningkiyimlariniturlixil, 

o’zigaxostarzdatasvirlashorqalirassomsug’djamiyatidagitoifalarniajratibberishgaha

rakatqilgan. 

Mug’tog’isug’dhujjatlaridanma’lumkiSug’djamiyatidafuqarolik 

toifagaamaldorlar,  

savdogarlar, 

 

ishchilargabo’lingan. Devoriysuratlardagiziyofatdaaksettirilganlarsavdogarlarninganiqo’shatoifagamans

ubliginirassommo’yqalamyordamidaajoyibtarzdatasvirlagan. 

 

AlohidashaxsvaasarqahramonlariningrasmlarinichizishbilanbirqatordaPanjikentrassomlarinoma’lumjismlarni, 

xayvonlarni,  

folklorjanrigaoidbo’lgantasvirlarnihamchizganlar. 


 

35 


LekinPanjikentdantopilgantasviriysan’atnamunalariorasidashundaylarihamborki,    

ularyaxshisaqlanmaganholdayokiataylabshundaychizilganligiuchunulardagima’non

iilg’ashqiyin. 

 

VI/1  

va 


 

XX/1  


binodevorlaridaalohidahollardaturganhayvonlarningtasviriaksettirilgan. 

Buhayvonlarbuqa, 

shervashoqolsifatmaxluqlar. 

Buso’zsizbizgaarab-

forsadabiyotida      ―KalilavaDimna‖    debnomlanganmashhurhindertaklarito’plami 

―Panjatatra‖  dagivoqyealarnieslatadi.  O’zichizgandevoriysuratni  ―Panchatatra‖ 

dagivoqyealarbilanbog’lamoqchibo’lganrassom 

―Panjatatra‖ 

nibilgan. 

Sug’ddabudostonma’lumbo’lgan.  

 

Zarafshonvohasibo’ylabjoylashganPanjikent, Afrosiyob,  

Varaxshaqadimgishaharxarobalarivohadatasviriysan’attaraqqiyetganmarkazlarhiso

blanadi. 

 

AyniqsaSamarqandvaPanjikentrassomchilikmaktablaribir-birigahartomonlamayaqindir. 

 

O’zigaxosaniqlikbilanaytishmumkinki, buuchchalamarkazrassomlaribir-biridanta’sirolganholdaijodqilishgan.    Masalan,  

Varaxshadagi  ―Sharqiyzal‖  bezaklari,      uningchizilishibir-birigajudao’xshash, 

ularniyokibirrassomchizganyokiboshqasiko’chiribchizgan . 

 

Shuningdek, Panjikentdagi 

 

 VI/41  

raqamliturarjoybinolaridagitasvirvaVaraxshadagi 

 

 

―Qizilzal‖  bezaklarivatasviriysuratibirxil. 

FaqatginaShishkinuniGilgameshningmaxluqlarbilanjangivaMarduqma’budiningTi

amatbilanjangidebtalqinetadi. 

A.M.Beleniskiyesaungaqarshifikryuritibtasvirlardagijangsahnasidinbilanbog’liqde

b, undaezgulikvayovuzliko’rtasidagikurashtasvirlangandebizohlaydi .  

 

Panjikentdevoriysuratlariba’zilariningranglarichizilgandaqandaybo’lsa, hozirgachashundayko’rinishdabizningkunlarimizgachayetibkelgan. 

Xo’shularqandaybo’yoqlardanfaydalanishgan. 

Rassomlarrangnitabiiyminirallardanolganlar. 

Masalan, 

qizilrang-

qizilranglituproqdanolinibuningyopishqoqliginita’minlashmaqsadidamaxsusqorish

ma daraxtyelimi, hayvonvabaliqsuyaklariyelimiaralashtirilgan. 

Oqbo’yoquchungipsvakoalindanfoydalanganlar. 

Qoraranguchunesakukundan 

(suyakkukuni)  faydalanishgan.  Bo’yoqlaralohidavaaralashtirilganholdaishlatilgan. 

Hammauylardaavvalikkimarotabayupqaginashuvalgan, so’ngrarasmchizilgan.  

 

Ajabemasbuyerdaulkanbo’yoqustoxonasihambo’lgan. L.I.Albaumningkeltirishicha, 

mashhuramerikalikxitoyshunosolimE.Sheferning 

―ZolotыyepersikiSamarkanda‖ 

kitobida 

717 

yildaSamarqandhukmdoriningTanimperiyasigajo’natgansovg’a – 

salomlariorasidako’krangtayyorlanadiganma’danhambo’lgan. 

 

YuqoridakeltirilganlardanPanjikentshahriturarjoylariningdevorlarito’laligichatasviriysan’atnamunalaribilanqoplangandeganto’xtamgakelinadi. 

Arxeologiktadqiqotlarvadevorlardagitasviriysan’atnamunalarinikuzatishorqalishuto

’xtamgakelindiki, 

Panjikentumumsug’duchunziyoratgohvazifasinio’tagan. 

UnganafaqatSug’ddanbalkiqo’shnihududlardanhamziyoratuchunkishilarkelganbo’l

ishlarimumkin.  

36 


ArablarningbuyerniziyoratgohdebtanolmasliklarikeyinchalikPanjikentningyondirili

shigasababbo’lishimumkin.  

 

AgardaPanjikentumumsug’duchunziyoratgohvazifasinibajargandeganfikrdanvozkechadiganbo’lsak, 

uholdaaytishjoizki, 

Panjikentdaqadimgizamonvailko’rtaasrlaroralig’idagitasviriysan’attaraqqiyotining

yuqoricho’qqisikechgan. 

BungaPanjikentdevoriysuratlariorqali, 

ularniboshqao’shadavrrassomchiliknamunalaribilansolishtirishorqalijavobtopishmu

mkin. 

 

 Download 0.89 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling