O’zbekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi farg’ona politexnika instituti


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet10/11
Sana09.02.2017
Hajmi5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

 
 
Mustaqillik  yillarida  51,7 ming  nafardan  ziyod  chet  tili  o’qituvchilari 
tayyorlandi,  umumta’lim  maktab–larining  5–9–sinflari  uchun  ingliz,  nemis  va 
frantsuz tillari bo’yicha mulьtimedia darsliklari, boshlang’ich sinflarda ingliz tilini 
o’rgatish bo’yicha elektron resurslar tayyorlandi, umumta’lim maktablarida, kasb–
hunar  kollejlari  va  akademik  litseylarda  5  mingdan  ko’proq  lingafon  kabinetlari 
jihozlandi. 
Prezident  Islom  Karimovning  2012  yil  10  dekabrda  qabul  qilingan  “CHet 
tillarni  o’rganish  tizimini  yanada  takomillashtirish  chora–tadbirlari  to’g’risida”gi 
qarori
13
uzluksiz  ta’lim–tarbiya  tizimiga,  mamlakatimiz  umumta’lim,  kasb–hunar, 
akademik  litsey,  oliy  ta’lim  muassasalari  zimmasiga  yangi  vazifalarni  yukladi. 
Qarorda  chet  tillarni  o’qitishning  kompleks  tizimi,  ya’ni  uyg’un  kamol  topgan 
yuksak  ma’rifatli,  zamonaviy  fikrlaydigan  yosh  avlodni  shakllantirish, 
                                                 
12
Каримов  И.А.  2014  йил  юқори  ўсиш  суръатлари  билан  ривожланиш,  барча  мавжуд 
имкониятларни  сафарбар  этиш,  ўзини  оқлаган  ислоҳотлар  стратегиясини  изчил  давом 
эттириш йили бўлади // Халқ сўзи, 2014 йил 18 январь.
 
13
  ЎзбекистонРеспубликаси  Президентининг  2012  йил  10  декабрдаги  “Чет  тилларни 
ўрганиш  тизимини  янада  такомиллаштириш  чора-тадбирлари  тўғрисида”ги  Қарори  // 
Маърифат, 2012 йил 12 декабрь, № 99 (8540). 
 

 
98 
O’zbekistonning jahon hamjamiyatiga integratsiyalashuviga yo’naltirilgan tizimni 
yanada kuchaytirish nazarda tutilgan. 
Mazkur 
qaror 
zamonaviy 
pedagog 
va 
axborot–kommunikatsiya 
texnologiyalaridan foydalangan holda o’qitishning ilg’or usullarini joriy etish yo’li 
bilan,  o’sib  kelayotgan  yosh  avlodni  chet  tillarga  o’qitish,  shu  tillarda  erkin 
so’zlasha  oladigan  mutaxassislarni  tayyorlash  tizimini  tubdan  takomillashtirish 
hamda  buning  negizida,  ularning  jahon  tsivilizatsiyasi  yutuqlari  hamda  dunyo 
axborot–resurslaridan  keng  ko’lamda  foydalanishlari,  xalqaro  hamkorlik  va 
muloqotni rivojlantirishlari uchun shart–sharoit va imkoniyatlar yaratishni maqsad 
qilib qo’ydi.  
SHu  maqsadda  respublikaning  barcha  hududlarida  2013–2014  o’quv  yilidan 
boshlab  chet tillarni,  asosan  ingliz  tilini  o’rganish  umumta’lim  maktablarining  1–
sinflaridan  o’yin  tarzidagi  darslar  va  og’zaki  nutq  darslari  shaklida,  2–sinfdan 
boshlab  esa,  alifbo,  o’qish  va  grammatikani  o’zlashtirish  bosqichma–bosqich 
boshlandi.  1–sinf  chet  tili  darsliklarining  mantiqiy  davomi  sifatida  2–sinf 
o’quvchilari  uchun  mualliflar  guruhi  tomonidan  chet  tillardan  davlat  ta’lim 
standartlari va o’quv dasturlari asosida darslik majmualari (darslik, mashq daftari, 
o’qituvchi kitobi, mulьtimedia ilovalari) ishlab chiqildi. 
Bugungi  kunda  oliy  ta’lim  muassasalarida  ayrim  maxsus  fanlarni,  xususan, 
texnik va xalqaro mutaxassisliklar bo’yicha o’qitish chet tillarda olib borilmoqda. 
 Umumiy  o’rta  mahsus,  kasb–hunar  ta’limi  muassasalarining  o’quvchilari  va 
o’qituvchilarini chet tillar bo’yicha darsliklar va o’quv–uslubiy komplekslar bilan 
ta’minlash,  ularni  belgilangan  muddatlarga  rioya  etilgan  holda  qayta  nashr  etish, 
O’zbekiston  Respublikasi  Moliya  vazirligi  huzuridagi  Respublika  maqsadli  kitob 
jamg’armasining aylanma mablag’lari hisobidan bepul amalga oshirilmoqda.  
  2013  yili  umumta’lim  maktablarining  1–sinflaridan  boshlab  chet  tillar 
ta’limining  uzluksiz  joriy  etilishi,  shuningdek,  ta’limning  barcha  bosqichlarida 
uning davomiyligini nazarda tutuvchi umumta’lim maktablari, o’rta maxsus, kasb–
hunar va oliy ta’lim muassasalarining yangi o’quv rejalari va dasturlari tasdiqlandi. 

 
99 
Мамлакатимизда кенг кўламли 
ислоҳотлар  бошланганидан  буён 
олий  ўқув  юртлари  сони  2  марта 
ошди,  бугунги  кунда  60  та 
университет  ва  институтда  230 
минг нафардан зиёд талаба таҳсил 
олмоқда.  
Ислом Каримов 
 Respublikamizdagi  17 222  ta  boshlang’ich  sinfning  chet  tili  xonalarini 
jihozlash normativi tasdiqlangan. SHu asosda har bir chet tili xonasiga beriladigan 
jihozlar  ro’yxati  shakllantirilgan. 2014  yilda 5 000  dan ortiq  maktablarga  chet tili 
xonasi uchun jihozlarni yetkazib berish ko’zda tutilgan.  
 
3.2. Intellektual salohiyatli oliy malakali ilmiy, ilmiy– pedagog 
kadrlar tayyorlash, ta’lim sohasida xalqaro hamkorlik va erishilgan 
natijalarning yuksak e’tirofi 
 
O’zbekistonda mustaqillik yillarida ta’lim tizimining barcha turlarini, jumladan, oliy 
malakali ilmiy va ilmiy–pedagog kadrlar tayyorlash tizimini tubdan isloh qilish bo’yicha 
keng miqyosdagi ishlar amalga oshirildi. 
Kadrlar tayyorlash milliy dasturi, Maktab ta’limini rivojlantirish davlat umummilliy 
dasturini  muvaffaqiyatli  amalga  oshirish  natijasida  ta’lim  jarayonining  barcha 
bosqichlarini  qamrab  oluvchi,  zamonaviy 
o’quv–laboratoriya 
uskunalari 
va 
kompьyuter  texnikasi  bilan  jihozlangan 
umumta’lim 
maktablari, 
kasb–hunar 
kollejlari  va  akademik  litseylar,  oliy  ta’lim 
muassasalaridan  iborat,  yuqori  talablarga 
javob  beruvchi  uzluksiz  ta’limning  yaxlit 
tizimi yaratildi. 
Xalqaro  standartlarni  hisobga  olgan  holda  oliy  ta’lim  muassasasidan  keyingi 
ta’lim  tizimini  tubdan  isloh  qilish,  shuningdek,  dissertatsiya  tadqiqotlarining 
sifatini,  ilmiy  va  amaliy  ahamiyatini  oshirish,  yoshlarning  ijodiy  va  intelektual 
salohiyatini  namoyon  etishga  sharoitlar  yaratish  maqsadida  2012  yil  24  iyulda 
O’zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  “Oliy  malakali  ilmiy  va  ilmiy–pedagog 

 
100 
kadrlar  tayyorlash  va  attestatsiyadan  o’tkazish  tizimini  yanada  takomillashtirish 
to’g’risida”gi Farmoni qabul qilindi.
14
 
 Prezident  Farmoniga  ko’ra,  O’zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasi 
huzuridagi  Oliy  attestatsiya  komisiyasi  (OAK),  Fanlar akademiyasi,  Oliy  va  o’rta 
maxsus  ta’lim  vazirligi,  tasarrufida  oliy  ta’lim  va  ilimiy–tadqiqot  muassasalari 
mavjud bo’lgan boshqa vazirlik va idoralarning 2013 yilning 1 yanvaridan boshlab, 
umumiy  qabul  qilingan  xalqaro  talablar  va  standartlarga  muvofiq  oliy  ta’lim 
muassasalaridan keyingi ta’lim, doktorlik dissertatsiya ilmiy ishlarini tayyorlash va 
himoya  qilish,  ilmiy  daraja  hamda  ilmiy  unvonlar  berishning  bir  bosqichli  tizimi 
joriy qilindi. 
SHuningdek,  stajyor–tadqiqotchi–izlanuvchilar  instituti  bekor  qilinib,  unda 
ta’lim  olayotgan  shaxslarni  oliy  ta’lim  muassasasidan  keyingi  ta’lim  tizimining 
yangi  talablariga  muvofiq  attestatsiyadan  o’tkazildi  va  dissertatsiya  tadqiqotlari 
mavzulari  tanqidiy  qayta  ko’rib  chiqilib,  katta  ilmiy  xodim–izlanuvchilar  instituti 
joriy  etildi.  Iqtidorli  yoshlarni  ilmiy  faoliyatga  jalb  etish  maqsadida  bakalavr 
diplomiga ega bo’lib, kamida 5 yil amaliy stajga ega mutaxassislarga ham mustaqil 
izlanuvchi  tartibida  fan  doktori  ilmiy  darajasini  olish  uchun  ilmiy  faoliyat  bilan 
shug’ullanishga imkoniyat yaratildi. 
Katta ilmiy  xodim–izlanuvchilar  institutiga  “magistr” darajasi bo’lgan,  ilmiy 
va  ilmiy–pedagogik  faoliyat  stajiga  (2  yildan  kam  bo’lmagan),  shuningdek,  fan 
nomzodi  ilmiy  darajasiga  ega  va  fan  doktori  ilmiy  darajasini  olish  uchun 
dissertatsiya  tadqiqoti  asos bo’lishi  mumkin bo’lgan,  ma’lum  bir  ilmiy  natijalarni 
qo’lga kiritgan (ilmiy maqolalar nashr etish va boshqalar) shaxslar qabul qilinadi. 
Belgilangan  tartibda  mustaqil  tadqiqotchi  sifatida  rasmiylashtirilgan, 
“bakalavr” yoki “magistr” darajasi bilan oliy ma’lumotga, 5 yildan kam bo’lmagan 
amaliy  ish  stajiga  ega  bo’lgan,  ilmiy  izlanishlarga  layoqati  mavjud,  belgilangan 
talablarga mos keladigan ma’lum bir ilmiy yutuqlarga (ixtiro uchun patentlar, ilmiy 
                                                 
14
 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2012 йил 24 июлдаги “Олий малакали илмий 
ва  илмий-педагог  кадрлар  тайёрлаш  ва  аттестациядан  ўтказиш  тизмини  янада 
такомиллаштириш тўғрисида”ги Фармони //Халқ сўзи, 2012 йил 25 июль, №145 (5565).
 

 
101 
maqolalar,  ilmiy–texnologik  ishlanmalarda  qatnashish  va  boshqalar)  ega  bo’lgan 
shaxslarga ham doktorlik dissertatsiyasini himoya qilishga ruxsat beriladi. 
O’zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  “Oliy  malakali  ilmiy  va  ilmiy–
pedagog  kadrlar  tayyorlash  va  attestatsiyadan  o’tkazish  tizimini  yanada 
takomillashtirish  to’g’risida”gi  2012  yil  24  iyuldagi  PF–4456–sonli  farmonini 
bajarish yuzasidan hamda oliy ta’lim muassasasidan keyingi ta’lim tizimini va Oliy 
attestatsiya  komissiyasi  faoliyatini  yanada  takomillashtirish  maqsadida  Vazirlar 
Mahkamasining  2012  yil  28 dekabrdagi  365–sonli  qarori  qabul  qilindi.  Vazirlar 
Mahkamasi  huzuridagi  OAKsining  tuzilishi  va  uning  nizomi  tubdan  qayta  ko’rib 
chiqildi. 
“Ilmiy  kengashlar,  asosan,  nafaqat  yuqori  malakali  kadrlar  tayyorlash, 
maskani,  ayni  vaqtda  ilmiy  tadqiqotlar olib  boriladigan  markazga  aylanishi  lozim 
bo’lgan yetakchi oliy ta’lim muassasalari qoshida tashkil etiladi.”
15
 
Oliy  o’quv  yurtidan  keyingi  ta’limga  qo’yiladigan  davlat  talablarida 
quyidagi ta’riflar qo’llanishi ko’rsatilgan: 
1.
 
Oliy  o’quv  yurtidan  keyingi  ta’lim  –  jamiyatning  oliy  malakali  ilmiy  va 
ilmiy–pedagogik kadrlarga bo’lgan ehtiyojini ta’minlashga yo’naltirilgan uzluksiz 
ta’lim turi. 
2.
 
Katta  ilmiy  xodimlar–izlanuvchilar  instituti  –  ishlab  chiqarishdan 
bo’shagan  holda  mutaxassislikni  chuqur  o’rganish  va  doktorlik  dissertatsiyasini 
tayyorlash va himoya qilish maqsadida ular tomonidan ilmiy izlanishlar olib borish 
bo’yicha  fan  doktori  darajasi  izlanuvchilar  uchun  oliy  ta’lim  muassasalari  va 
ilmiy–tadqiqot  muassasalarida  tashkil  etiladigan  oliy  malakali  ilmiy  va  ilmiy–
pedagog  kadrlar  ixtisosliklari  bo’yicha  oliy  ta’lim  muassasasidan  keyingi  ta’lim 
shakli.  
3.
 
Mustaqil izlanuvchilik – ishlab chiqarishdan bo’shamagan holda doktorlik 
dissertatsiyasini  tayyorlash  va  himoya  qilish  maqsadida  mutaxassislikni  chuqur 
o’rganish va ular  tomonidan  ilmiy  izlanishlar bo’yicha  fan  doktori ilmiy  darajasi 
                                                 
15
  Каримов  И.А.  Мамлакатимизни  янада  обод  этиш  ва  модернизация  қилишни  қатъият 
билан давом эттириш йўлида.     Т. 21. – Т.: Ўзбекистон, 2013. – 183 б.
 

 
102 
izlanuvchilari  uchun  oliy  ta’lim  muassasalari  va  ilmiy–tadqiqot  muassasalarida 
tashkil  etiladigan  oliy  malakali  ilmiy  va  ilmiy–pedagog  kadrlar  ixtisosliklari 
bo’yicha oliy ta’lim muassasasidan keyingi ta’lim shakli. 
4.
 
Katta  ilmiy  xodim–izlanuvchi  –  oliy  ta’lim  muassasasiga  yoki  ilmiy–
tadqiqot  muassasasiga  katta  ilmiy  xodim–izlanuvchi  lavozimiga  belgilangan 
tartibda qabul qilingan shaxs. 
5.
 
Mustaqil  izlanuvchi  –  oliy  ta’lim  muassasasiga  yoki  ilmiy–tadqiqot 
muassasasiga mustaqil izlanuvchilikka belgilangan tartibda qabul qilingan shaxs. 
O’zbekiston Fanlar akademiyasi mamlakatimiz ilm–fanining negizini tashkil 
etadi.  U  o’z  tarkibida  32  ilmiy–tadqiqot  muassasasi,  jumladan  23 yirik  institut, 
ilmiy  markaz,  4  ta  muzey,  Qoraqalpog’iston  Respublikasi  hududiy  bo’limi, 
Xorazm  Ma’mun  akademiyasini  birlashtiradi.  Mustaqillik  yillarida  Fanlar 
akademiyasining  haqiqiy  a’zolari  soni  80 nafar  bo’lib,  5  mingdan  ziyod  ilmiy 
xodim tadqiqotlar bilan shug’ullanmoqda. Ularning 370 nafari fan doktori va 900 
nafari fan nomzodidir.
16
 Yana 200 nafar da’vogar fan doktori ilmiy darajasini olish 
arafasida.  SHuningdek,  Fanlar  akademiyasi  olimlari  mamlakat uchun  eng dolzarb 
ijtimoiy–iqtisodiy muammolar bo’yicha muhim fundamental va amaliy tadqiqotlar 
olib  bormoqda,  erishilgan  natijalarni,  ilmtalab  texnologiyalarni  ishlab  chiqarishga 
joriy etishda ishtirok etmoqda. 
Prezidentimizning 2008 yil 15 iyulda qabul qilingan “Innovatsion loyihalar va 
texnologiyalarni  ishlab  chiqarishga  tadbiq  etishni  rag’batlantirish  borasidagi 
qo’shimcha  chora–tadbirlar  to’g’risida”gi  Qarorida  ilmiy–amaliy  tadqiqotlar  va 
innovatsion  ishlanmalarni  rivojlantirish  va  ularning  natijalari  asosida  ishlab 
chiqarishni  modernizatsiya  qilish,  texnik  va  texnologik  yangilash  jarayonlariga 
tadbiq etishni rag’batlantirish bo’yicha amaliy mexanizmlar yaratish, fan va ishlab 
chiqarishning  yanada  mustahkam  aloqasini  ta’minlash  ko’zda  tutilgan.  Mazkur 
hujjat  innovatsion  jarayon  tushunchasi  va  uni  tashkil  etish  printsipini  tubdan 
o’zgartirdi.  Ushbu  qarorga  muvofiq  ilm–fan  va  ishlab  chiqarish  vazifalari 
                                                 
16
  Солиҳов  Ш.  Илм-фан  –  мамлакат  тараққиётининг  муҳим  омилларидан  бири  // 
Маърифат, 2013 йил 18 декабрь.
 

 
103 
belgilandi, ular o’rtasida o’zaro yaqin hamkorlik o’rnatilgan bo’lib, uning natijalari 
bugun  o’z  samarasini  berayotir.  O’tgan  6  ta  shunday  yarmarkada  mamlakatimiz 
korxona  va  tashkilotlari  bilan  Fanlar  akademiyasi  muassasalari  tomonidan 
yaratilgan  ilmiy  mahsulotlarni  o’zlashtirish  va  ulardan  foydalanish  bo’yicha 
umumiy  qiymati  54  milliard  so’mdan  ziyod  600  dan  ortiq  shartnoma  hamda 
ahdlashuv shartnomasi tuzildi.
17
 
Umuman,  bugun  o’zbekistonlik  yosh  olimlar  ilm–fanning  dolzarb 
yo’nalishlarida samarali tadqiqotlar olib bormoqda. Yosh olimlar respublika ilmiy–
amaliy konferentsiyasi doirasida keng namoyish etilgan ilmiy yutuqlar ham bundan 
yorqin dalolat beradi. 
Iqtidorli yoshlarni har tomonlama qo’llab–quvvatlash va ularni ilm–fanga jalb 
qilish borasidagi ishlar o’z samarasini berayotir. Masalan, ayni paytda 40 dan ortiq 
innovatsiya,  ilmiy–amaliy  va  fundamental  loyihalar  yosh  olimlar  rahbarligida 
amalga  oshirilmoqda.  Ular  tomonidan  100  dan  ziyod  ixtiro  uchun  patent  olingan, 
ilmiy tadqiqot natijalari mamlakatimiz va xorijdagi 1500 dan ortiq nashrlarda chop 
etilgan.  Yosh  olimlar  ishlanmalari  iqtisodiyotimizning  turli  tarmoqlarida  joriy 
etilmoqda. 
Ta’lim  tizimida  hayotga  tadbiq  etilayotgan  bu  islohotlar  ustoz–shogird 
an’analarini 
mustahkamlashi, 
ilmiy 
tadqiqotlarning 
ijtimoiy–iqtisodiy 
samaradorligini  oshishi,  jamiyatimizda  yuqori  ilmiy  salohiyatga  ega  shijoatli 
yoshlar safi kengayishiga, pirovardida mamlakatimiz taraqqiyotiga xizmat qiladi. 
Bugungi  kunda  mamlakatimizdagi  oliy  ta’lim  muassasalarida  258 mingdan 
ortiq  talaba,  o’rta  maxsus,  kasb–hunar  ta’lim  tizimida  qariyb  1  million  640  ming 
nafar o’quvchi ta’lim olmoqda.
18
 Xususan, 65 ta oliy ta’lim muassasasining 32 tasi 
viloyatlarda  faoliyat  ko’rsatmoqda.  Oliy  ta’lim  yo’nalishlari  va  mutaxassisliklari 
klassifikatorida ta’lim  yo’nalishlari soni 139 tadan 195 taga, mutaxissisliklar soni 
                                                 
17
  Солиҳов  Ш.  .  Илм-фан  –  мамлакат  тараққиётининг  муҳим  омилларидан  бири  // 
Маърифат, 2013 йил 18 декабрь.
 
18
 Юксак малакали кадрлар мамлакатимизни ривожлантиришда муҳим ўрин тутади // Халқ 
сўзи, 2012 йил 19 декабрь.
 

 
104 
Ҳозирги  вақтда  Ўзбекистон  Миллий 
университети,  Фанлар  академияси  ва  Буюк 
Британиянинг  етакчи  олий  ўқув  юрти  — 
Кембриж  университети  билан  биргаликда 
Юксак  технологиялар  ўқув-тажриба  маркази 
ташкил этилмоқда. 
2014  йилнинг  сентябрь  ойидан  бошлаб 
юртимизда,  юқорида  зикр  этилганидек, 
Жанубий  Кореянинг  Инҳа  университети 
филиали  фаолият  кўрсатади,  унинг  асосий 
йўналишини 
ахборот-коммуникация 
технологиялари,  компьютер  муҳандислиги 
соҳасидаги таълим ташкил этади. 
Ислом Каримов 
 
1145  tadan 1395  taga  ko’paydi.
19
  Bundan tashqari, davr  talabiga  ko’ra  yangi oliy 
ta’lim muassasalari barpo etildi.  
Poytaxtimizda  jahon  andozalari  asosida  tashkil  etilgan,  mustahkam  moddiy–
texnik  bazaga  ega  bo’lgan  oliy  o’quv  yurtlari  –  Vestminster  universiteti,  Turin 
politexnika  universiteti,  Singapur  menejmentni  rivojlantirish  instituti,  Moskva 
davlat  universiteti,  Plexanov  nomidagi  Rossiya  iqtisodiyot  universiteti,  Gubkin 
nomidagi  Rossiya  neftь  va 
gaz  universitetining  filiallari 
faoliyat 
ko’rsatayotgani, 
shuningdek, 
Buyuk 
Britaniyaning 
mashhur 
Kembrij 
universiteti 
bilan 
tuzilgan  shartnoma  asosida 
yuksak  texnologiyalar  o’quv–
tajriba 
markazi 
barpo 
etilganini  alohida  ta’kidlash 
lozim
20

 
 
                                                 
19
 Маматов А. Келажагимизнинг мустаҳкам пойдевори // Халқ сўзи, 2012 йил 4 октябрь.
 
20
 Каримов И.А. 2012 йил  16 март  куни Халқ депутатлари  Тошкент  шаҳар кенгашининг 
навбатдан ташқари сессиясидаги нутқи // Халқ сўзи, 2012 йил 17 март.
 

 
105 
Бугунги  кунда,  БМТ  маълумотларига  кўра, 
мамлакатимизда таълимга йўналтирилаётган 
харажатлар давлат бюджетининг 35 фоиздан 
ортиғини 
ташкил 
этмоқда. 
Бошқача 
айтганда,  Ўзбекистон  давлат  бюджетидан 
ҳар  йили  35  фоиз  маблағ  айнан  таълим-
тарбия соҳасига йўналтирилмоқда.  
Ислом Каримов 
Frantsiyadagi  dunyoning  eng  yaxshi  biznes  maktabi  qatoriga  kiradigan 
“Insad” xalqaro biznes maktabining 2012 yilgi “Innovatsiyalarning global indeksi” 
ma’ruzasida bayon etilgan ma’lumotlarni keltirish o’rinli. 
Buning  tasdig’ini  xalqaro 
media  olamida  mashhur  bo’lgan 
SNN  kompaniyasining  AQSH, 
O’zbekiston 
va 
jahonning 
boshqa  davlatlarida  ta’limning 
holati  to’g’risida  2012  yil  3 
iyulda  e’lon  qilingan  qiyosiy 
axboroti  misolida  yaqqol  ko’rish  mumkin.  SHunisi  e’tiborliki,  bu  axborot 
Frantsiyaning nufuzli “Insead” xalqaro biznes maktabi va Jahon intellektual mulk 
tashkiloti  (JIMT)  tomonidan  tayyorlanib,  3  iyulda  e’lon  qilingan  “2012  yildagi 
innovatsiyalarning global indeksi” deb nomlangan tahliliy ma’ruzasiga asoslanadi.  
Ta’kidlash  kerakki,  ushbu  tadqiqot  dunyo  mamlakatlarining  innovatsion 
rivojlanish  borasidagi  80  ta  ko’rsatkichini  o’z  ichiga  oladi.  Tadqiqot  2012  yilda 
141  mamlakatni  qamrab  oldi.  Bu  mamlakatlar  jahon  miqyosida  yalpi  ichki 
maxsulotning  99,4  foizini  ishlab  chiqarishi,  sayyoramiz  aholisining  94,9  foizi 
aynan  shu  davlatlarda  istiqomat  qilishini  inobatga  oladigan  bo’lsak,  mazkur 
tadqiqotning  ko’lami,  salmog’i  va  geografiyasini  o’zimizga  yaqqol  tasavvur 
qilishimiz mumkin.
  
Ma’ruza  mualliflarining  fikriga  ko’ra,  dunyo  mamlakatlari  iqtisodiyotining 
muvaffaqiyatli  rivojlanishi  innovatsion  salohiyat  va  qulay  shart–sharoitlarning 
mavjudligi  bilan  bevosita  bog’liqdir.  Bunday  holatni  baholashda  har  qaysi 
mamlakatning innovatsiyalar bo’yicha indeksi alohida o’rin tutadi. Mazkur indeks 
esa quyida bayon etilayotgan ikki guruh ko’rsatkichlar bo’yicha yig’ilgan umumiy 
baholar asosida hisoblanadi.  
Birinchi guruh – innovatsiyalarni amalga oshirish uchun mavjud resurs va 
sharoitlar:  
– institutlar;  

 
106 
– inson kapitali va tadqiqotlar;  
– infratuzilma;  
– ichki bozor va biznesning rivojlanishi;  
Ikkinchi guruh – innovatsiyalarni ro’yobga chiqarishning amaliy natijalari:  
– texnologiyalar va iqtisodiyot haqidagi bilimlarni rivojlantirish;  
– kreativ faoliyat natijalari.  
Yakuniy indeks xarajatlar va erishilgan samara o’rtasidagi nisbatni namoyon 
etadi  va  bu,  o’z  navbatida,  tadqiqotda  qamrab  olingan  har  qaysi  mamlakatdagi 
innovatsiyalarni rivojlantirish borasidagi sa’y–harakatlarni xolis baholash imkonini 
beradi.  
Frantsiyaning nufuzli “Insead” xalqaro biznes maktabi va Jahon intellektual 
mulk  tashkiloti  (JIMT)  tomonidan  tayyorlanib,  2012  yil  3 iyulda  e’lon  qilingan 
“2012  yildagi  innovatsiyalarning  global  indeksi”  tahliliy  ma’ruzasida  dunyodagi 
141 mamlakat–reyting ballarini e’lon qildi: 
21
 
T/r 
Mamlakatlar 
Ball 
O’rin 
1. 
Irlandiya 
75,70 

2. 
O’zbekiston 
75,38 

3. 
4. 
Daniya, Yangi Zellandiya 
Islandiya, Belgiya  
Keyingi o’rinlarda 
 
5. 
Saudiya Arabistoni 
65,49 
15 
6. 
AQSH 
61,34 
31 
7. 
Belorusь 
60.55 
36 
8. 
Rossiya 
55,18 
55 
9. 
Xitoy 
52.23 
67 
10. 
Qozog’iston 
 
69 
11. 
Qirg’iziston 
 
72 
12. 
Armaniston 
 
85 
13. 
Gruziya 
 
87 
14. 
Ozarbayjon 
 
89 
15. 
Tojikiston va h.k. 
 
107 
 
Demak,  katta  moliyaviy  resurslarga  ega  bo’lgan  Saudiya  Arabistoni  65,49 
ball bilan 15–o’rinni egallagan bo’lsa, dunyoning eng qudratli davlatlari bo’lmish 
                                                 
21
 Шарапов Ш. Ўзбекистон таълим тизими: яна бир юксак эътироф // Халқ сўзи, 2012 йил 
28 август.
 

 
107 
AQSH  31–o’rinni  (61,34  ball),  Xitoy  esa  67–o’rinni  (52,23  ball)  band  etgan. 
Belorusь  60,55  ball  bilan  36–o’rinni,  Rossiya  55,18  ball  bilan  55–o’rinni 
egallagan.  Sobiq  sovet  hududidagi  boshqa  mamlakatlar  haqida  fikr  yuritadigan 
bo’lsak, ular reytingda quyidagicha joylashgan: Qozog’iston 69–o’rin, Qirg’iziston 
72–o’rin, Armaniston 85–o’rin, Gruziya 87–o’rin, Ozarbayjon 89–o’rin, Tojikiston 
107–o’rin.  
Ta’lim  tizimi  rivojlanishining  qator  ko’rsatkichlari  bo’yicha  O’zbekiston 
dunyodagi davlatlardan ilgarilab ketgan. Xususan, davtlatning ta’lim tizimi rivoji, 
maktablarni  kapital  qurish  va  yangilash  uchun  yo’naltirilayotgan  sarf–xarajatlari, 
o’quvchilarning  umumiy  soniga  nisbatan  o’qituvchilarning  soni  va  necha  foizni 
tashkil etishi, bitiruvchilar soni, GMAT, ya’ni o’quvchilarning biznes maktablarida 
muvaffaqiyatli  ta’lim  olish  qobiliyatini  aniqlash  uchun  standartlashgan  test 
asosidagi  o’quvchilarning  o’rtacha  bahosi  va  boshqa  ko’rsatkichlar  bo’yicha 
O’zbekistonning  natijalari  boshqa  mamlakatlardan  yuqori  ekani  tahliliy  misollar 
orqali ayon bo’ladi.  
Yuqorida  bayon  etilgan  tadqiqotda  O’zbekistonning  bu  borada  erishgan 
yutuqlarining  asosiy  mezon  va  omillari  haqida  atroflicha  fikr  yuritiladi.  Ayniqsa, 
inson kapitali va tadqiqotlar uchun investitsiyalar, ta’lim rivojiga qaratilgan davlat 
xarajatlarining darajasi va umuman, ta’lim tizimining holati O’zbekiston ijtimoiy–
iqtisodiy  taraqqiyoti  va  innovatsion  salohiyatining  eng  kuchli  tomonlaridan  biri 
ekani alohida ta’kidlanadi.  
O’zbekistonda ta’limni rivojlantirish va isloh qilishning har yilgi xarajatlari 
mamlakat yalpi ichki mahsulotiga nisbatan 10–12 foizni tashkil etmoqda, ularning 
O’zbekiston  Respublikasi  davlat  byudjeti  xarajatlaridagi  ulushi  esa  35  foizdan 
oshadi.  Maktab  o’qituvchilari,  akademik  litseylar,    kasb–hunar  kollejlari  hamda 
oliy o’quv yurtlari o’qituvchilarining ish haqi so’nggi 10 yil ichida iqtisodiyotning 
boshqa  tarmoqlaridagi  mehnatga  haq  to’lash  miqdoridan  bir  yarim  barobar 
ko’paydi
22
.  
                                                 
22
 Таълим-тарбия истиқлол кўзгусида // Маърифат, 2010 йил 30 сентябрь.
 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling