O’zbekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi guliston davlat universiteti fizika matematika fakulteti


Download 1.11 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/6
Sana09.03.2020
Hajmi1.11 Mb.
  1   2   3   4   5   6

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI  

OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI 

 

GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI 

 

FIZIKA - MATEMATIKA FAKULTETI 

 

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI  KAFEDRASI 

 

 “5130200- Amaliy matematika va informatika” ta’lim yo’nalishi  

13-12-guruh talabasi 

To’g’onboev Jahongir Abdulla o’gli

 ning 
Axborot tizimlari va ularning xavfsizligini ta’minlash 

texnologiyalari

  

mavzusida bajargan 

 

BITIRUV MALAKAVIY  ISHI 

 

 Rahbar: 

              p.f.n. D. Abdurahimov 

 

 

  

 

 Guliston – 2016  

 

 Bitiruv malakaviy ish Guliston davlat universitetining  2016 yil ____ apreldagi 

____   -sonli buyrug’i bilan tasdiqlangan Davlat attestatsiya komissiyasining ____–

sonli yig’ilishida muhokama qilindi va “____” ball bilan (__________) baholandi.   

                                                                                                               (a’lo, yaxshi, qoniqarli) 

 

 

Bitiruv  malakaviy  ish  “Fizika-matematika”  fakultetining  2016  yil “____”____________dagi  ____–sonli  Ilmiy-uslubiy  kengashi  qarori  bilan  Davlat 

attestatsiyasi komissiyasiga himoya qilish uchun tavsiya etildi.   

 

                    Fakultet dekani                           Sh.Ashirov   

 

Bitiruv  malakaviy  ish  “Axborot  texnologiyalari”  kafedrasining  2016  yil “____”_________  dagi  ____–  sonli  yig’ilishida  muhokama  qilindi  va  himoyaga 

tavsiya etildi. 

 

                    Kafedra mudiri                             D.Abdurahimov  

 

BMI bajaruvchi  “5130200 - Amaliy matematika va informatika” ta’lim  yo’nalishi 13-12-guruh talabasi  __________ J. A.To’g’onboev 

 

        


                                     Rahbar   __________   p.f.n. D.Abdurahimov 

 

  

 


 

 MUNDARIJA 

                                                      

                                    

                                                    

 

 

                                    Бет 

    KIRISh  ........................................................................................................  I  BOB. AXBOROT TIZIMLARI  VA ULARNING XAVSIZLIK                 MUAMMOLARI......................................................................... 

 1.1.  Axborotning ahamiyati, uning jamiyatda va kundalik xayotimizda 

tutgan o’rni ................................................................ 

 

1.2.   Axborotlarga nisbatan mavjud xavfsizliklar va xavf-xatarlar ………………………………………………………... 

 

1.3.  Axborot tizimlarida axborotlarni  himoyalash muammolari.............  

 

  

15 22 

II БОБ. AXBOROT TIZIMLARIDA AXBOROT XAVFSIZLIGINI  

TAMINLASh USULLARI VA VOSITALARI  

 

27      2.1. Axborot tizimlarida axborot xavfsizligining asosiy tashkil 

   etuvchilari....................................................................................... 

        2.2. Axborot xavfsizligiga oid qabul qilingan huquqiy va me’yoriy   

               hujjatlar ................................................................................................ 

 

         2.3. Axborot tizimlarida axborot xavfsizligini ta’minlash vositalari.......      

 

         2.4. Kompyuter viruslari va antivirus himoya vositalari...............  

27 


 

34 


 

40 


 

51 


 

 

XULOSA ...........................................................................................................  

 

62 


 

FOYDALANILGAN ADABIYoTLAR RO’YXATI....................................   

64 


 

 

  

 Kirish  

     


Mavzuning  dolzarbligi.

 

XXI  asr  kishilik    jamiyatining    taraqqiyoti  inson faoliyatining turli jabhalarida bevosita axborot ishlab chiqarish, uni iste’mol qilish 

va  jamlash  sur’atlarining  o’sishi  bilan  bevosita  bog’liq.  Sababi,  axborot  kishilik 

jamiyatnining  muhim  resurslari  hisoblanadi.  Ijtimoiy  taraqqiyotda  axborot 

strategik  muhim  ahamiyatga  ega  bo’lgan  hom-ashyo  va  energiya  bilan 

tenglashtirilmoqda.  Ma’lumki,  dunyo  miqyosida  milliy  mahsulotning  70%  i 

axborot tizimlarida saqlanayotgan axborot ko’lami bilan bog’liqdir. Keyingi o’n yil 

ichida  biz  axborot  texnologiyalarining  shiddat  bilan  rivojlanib,  hayotning  barcha 

jabhalariga, ayniqsa, ishlab chiqarishning turli sohalariga   joriy etilishining guvohi 

bo’ldik.  

Rivojlangan  davlatlarda  ko’pchilik  faoliyat  ko’rsatayotgan  xodimlar  ishlab 

chiqarish  sohasida  emas,  balki  u  yoki  bu  darajada  axborotni  qayta  ishlash  bilan 

banddirlar.  Bugungi  kunda  har  bir  xodim,  mutaxassis,  talaba  o’z  faoliyatini 

axborot  texnologiyalarisiz  tasavvur  qila  olmaydi.  Ular  o’zlarining  qimmatli 

vaqtlarini  kompyuter  oldida  o’tkazib,  mashaqqatli  mehnat  evaziga  yaratilgan 

bebaho  axborotlarini  saqlashni  «aqlli  mashinalarga»  ishonib,    ularning  yo’q 

qilinishi,  buzilishi  yoki  o’g’irlanishi  haqida  o’ylamay,  tavakkalchilikka  yo’l 

qo’yadilar.  Bunday  qimmatli  axborotlarni  saqlash,  ularning  xavfsizligini 

ta’minlash  uchun qoidalar,  tamoyillar,  vositalar,  usullarni  bilish    va  ustalik  bilan 

joriy  etish  zarur  bo’ladi.  Nafaqat  qimmatli  axborotlar  xavfsizligini  ta’minlash, 

balki  axborot  tizimlari  va  ularning  infrastrukturasi  xavfsizligini  ta’minlash  ham 

muhim ahamiyat kasb etmoqda. [6]. 

Insonning    butun    hayoti  axborotni  qabul  qilish,  saqlash  va  qayta  ishlash 

bilan  bog’langan.  Umuman  olganda,  inson  bilimi  ham  to’plangan  va  tartiblangan 

axborotdir.  Ammo  inson  miyasi  nechog’li  mukammal  bo’lmasin,  juda  katta 

miqdordagi  axborotning  hammasini  xotirasida  saqlay  olmaydi  va  avloddan-

avlodga  hech  bir  o’zgarishsiz  uzatib  bermaydi.  Shu  tariqa  axborotlarni  saqlab,  

eslab turadigan texnik vositalarga  zaruriyat  tug’ildi. Bundan tashqari, axborot har bir millatning boyligi hisoblanadi, shu sababli uni shunday saqlash lozimki, undan 

kerakli  vaqtda  kerakli  hajmda  foydalanish  mumkin  bo’lsin.  Shundagina  uning 

bahosi beqiyos bo’ladi. Aynan shuning uchun  kompyuterlar bugungi kun talabiga 

javob beradigan texnik vositalari va qurilmalaridan samarali foydalanishga harakat 

qiladi.  Demak,  kompyuterlar  texnologiya  larining  tanlab  olingan  texnik  vositalar 

kompleksi  yordamida  axborotlarni  saqlash,  uzatish  va  qayta  ishlash  jarayonlarini 

qamrab oladi. 

Malakali  bo’lgan  har  bir  xodim  -  xuquqshunos,  muxandis,  iqtisodchi, 

jurnalist va boshqa -  hozirgi  kunga kelib ma’lumotlar to’plamini qiyinchilik bilan 

boshqara olyapti. Shuning bilan birgalikda informatikada axborot  texnologiyalar,  

ya’ni inson mehnatini  qisman yoki to’la engillashtirishga qaratilgan texnologiyalar  

ko’plab yaratilmokda. 

Prezidentimiz  va  hukumatimizning  diqqat  markazidagi  masalalar  qatoriga 

ta’lim  jarayonini  axborotlashtirish  masalasi    ham  kirib,  ushbu  masalani  hal  etish 

bo’yicha qator qonunlar va qarorlar qabul qilindi. Bu qonun va qarorlarning asosini 

o’quv  jarayoniga  yangi  axborot-kommunikatsiya  va  pedagogik  texnologiyalarni, 

elektron  darsliklar  hamda  multimediya  vositalarini  keng  joriy  etish,  zamonaviy 

axborot-kommunikatsiya  texnologiyalarini  yaxshi  biladigan  va  o’z  kasbiy 

faoliyatida ulardan samarali foydalanadigan yuqori malakali, axboriy madaniyatga 

ega mutaxassislarni tayyorlash tashkil etadi. 

Hech  kimga  sir  emas,  bugungi    bozor    iqtisodiyotiga    o’tilayotgan  

dorilomon  zamonda  jamiyatimiz    taraqqiyoti    xalq  xo’jaligining  har  sohasiga 

yangidan-yangi    texnologiyalarni,  jumladan    yangi    axborot-kommunikatsiya  

texnologiyalarini jalb qilishni ta’qoza  etmoqda.   

Oxirgi  paytda  kompyuter  tizimlarining  turli  sohalarda  va  keng  ko’lamda 

ishlatilishi  hamda  axborotlashtirishning  jadal  tarakkiy  etishi  axborot  xavfsizligi 

muammosini keltirib chiqarmokda. Xavfsizlik muammosi har qanday tizim uchun 

uning murakkabligi, tabiatidan qat’i nazar birlamchi vazifa hisoblanadi.  

Tez  rivojlanib  borayotgan  kompyuter  axborot  texnologiyalari  bizning  kundalik xayotimizning  barcha  jabxalarida  sezilarli  o’zgarishlarni  olib  kirmokda.  Xozirda 

“axborot  tushunchasi”  sotib  olish,  sotish,  biror  boshka  tovarga  almashtirish 

mumkin  bo’lgan  maxsus  tovar  belgisi  sifatida  tez-tez  ishlatilmokda.  Shu  bilan 

birga  axborotning  baxosi  ko’p  xollarda  uning  o’zi  joylashgan  kompyuter 

tizimining  baxosida  bir  necha  yuz  va  ming  barobarga  oshib  ketmokda.  Shuning 

uchun  tamomila  tabiiy  xolda  axborotni  unga  ruxsat  etilmagan  xolda  kirishdan, 

kasddan  uzgartirishdan,  uni  ugirlashdan,  yuqotishdan  va  boshka  jinoiy 

xarakterlardan ximoya kilishga  kuchli zarurat tug’iladi.  

Bugungi  kunda  axborot  xavfsizligi  jamiyatdagi  bosh  muammolardan  biri 

bo’lib qolmoqda. Bunga sabab, keng ko’lamda axborotlarni jamlash, saqlash, qayta 

ishlash va uzatishning turli xil vositalari va usullaridan foydalanishdir. 

 

Ushbu  yuqorida  keltirilgan  ma’lumotlardan  ko’rinib  turibdiki,  mazkur 

“Axborot    tizimlari  va  ularning  xavfsizligini  ta’minlash  texnologiyalari” 

mavzusida bitiruv malakaviy ish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ishning  maqsad  va vazifalari. Axborot  tizimlari  va ularning xavfsizligini 

ta’minlash  texnologiyalarini  yoritib  berishdan  maqsad  foydalanuvchilarga 

kompyuterda  axborotlarni  turli  xil  yo’llar  bilan    yo’qolib  ketishi    yoki  turli  xil 

g’arazli  maqsadlar  yo’lida    foydalanishlarning  oldini  olish  usullari  bo’yicha  

bilimlarga  ega  bo’lish  deb  xisoblayman.    Ishlab  chiqarishda  shu  ma’lum 

bo’lmoqdaki,  axborot  va  u  bilan  bog’liq  axborot  texnologiyalar  jamiyatning  

rivojida  juda  katta  rol  o’ynamoqda.  Axborot  xavfsizligi  axborotni  tasodifiy  yoki 

oldindan ko’zlangan tahdiddan himoyalashni nazarda tutadi. 

 

Ushbu  bitiruv  malakaviy  ishda    axborot    tizimlari,  ularning  xavfsizligini ta’minlash texnologiyalarini  o’rganish  va qo’llashning amaliy tavsiyalarini ishlab 

chiqish. Ishning  ob’ekti.  Kompyuter  axborot    tizimlari  va  ularning  xavfsizligini 

ta’minlash texnologiyalarini o’rganish jarayoni.  

 Ishdagi ilmiy yangiliklar va erishilgan natijalar.  

         BMI  da  hozirgi  kunda  dolzarb  masalalardan  biri  hisoblangan    kompyuter 

axborot    tizimlari,  ularning  xavfsizligini  ta’minlash  texnologiyalarini  o’rganib 

chiqildi va qo’llash bo’yicha amaliy tavsiyalari ishlab chiqildi. 

Ishning  kirish    qismida  mavzuning  dolzarbligi,  ishning  maqad  va  vazifalari, 

ishning ilmiy va amaliy ahmiyati, adabiyotlar tahlili ko’rsatib o’tilgan.  

I    bobda  “Axborot  tizimlari    va  ularning  xavsizlik      muammolari  “  deb 

nomlandi  va  bu  erda  axborotning  ahamiyati,  uning  jamiyatda  va  kundalik 

xayotimizda  tutgan  o’rni,  axborotlarga  nisbatan  mavjud  xavfsizliklar  va  xavf-

xatarlar,  axborot  tizimlarida  axborotlarni    himoyalash  muammolari  to’g’risida 

nazariy va amaliy ma’lumotlar keltirilib o’tildi.  

II  bob  “Axborot  tizimlarida  axborot  xavfsizligini    taminlash  usullari  va 

vositalari”  deb  nomlanib,  axborot  tizimlarida  axborot  xavfsizligining  asosiy  

tashkil  etuvchilari,  axborot  tizimlarida  axborot  xavfsizligini  ta’minlash  vositalari 

xamda kompyuter viruslari va antivirus himoya vositalari, viruslarga qarshi chora-

tadbirlar, axborotlarni stenografik ximoyalash usullari,  yoritib berilgan. 

Ishning amaliy ahamiyati.  

 BMI da ko’rilgan masalalar bevosita har bir kompyuterdan foydalanuvchiga 

komp’yuterlarning ishonchli ishlashi, qimmatli ma’lumotlarni asrash, axborotlarni 

yomon niyatli shaxslar  tomonidan  o’g’irlanishi  yoki o’zgartirilishidan saklash va 

boshka    muammolarni  bartaraf  etish  o’ta  muhimligi  to’g’risida  zarur  axborotlar 

berilgan. 

 

Bitiruv malakaviy ishining tuzilishi.  

          Bitiruv-malakaviy ish  kirish, 2 ta bob, xulosa va foydalanilgan  adabiyotlar 

ro’yxatlaridan iborat.   

Adabiyotlar tahlili.  

      Ushbu  bitiruv  malakaviy  ishni  bajarish  davrida  qator  adabiyotlar,  me’yoriy 

hujjatlar,  mavzuga  oid  nashr  qilingan  ilmiy  maqolalar  va    internet  saytlaridan 


 

foydalandim.  Guliston  davlat  universiteti  “Axborot  texnologiyalari”  kafedrasi o’qituvchilari    I.Isoqov,  D.Abdurahimov,  D.Toshtemirov  tomonidan  ishlab 

chiqilgan “Oliy  ta’limda  bitiruv  malakaviy  ishlarni  tayyorlash  va  himoya  qilish”  

Uslubiy ko’rsatma. Guliston, 2015 y., - 24 b. dan foydalandim.  [17], [18]..  

Mualliflar G’aniev S., Karimov M., Tashev K. “Axborot xavfsizligi” –Toshkent 

2008  y.  [21].  Unda  axborot  xavfsizligiga  tahdidlar,  xavfsizlikni  ta’minlashning 

asosiy  yo’llari,  AKT  larga  suqilib  kirishlarni  ta’minlash,  simsiz  aloqa  tizimlarida 

axborotlarni himoyalash mavzularini o’qib o’rganib chiqdim. 

Bundan  tashqari,  BMIni  yozish  davrida  eng  asosiy  manba  sifatida 

INTERNET tizimidagi mavzuga oid manbalardan, kompyuter amaliy dasturlaridan 

foydalandim. [IR1-IR9].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I  BOB. AXBOROT TIZIMLARI  VA ULARNING XAVFSIZLIK MUAMMOLARI 

 

1.1.  Axborotning ahamiyati, uning jamiyatda va kundalik xayotimizda 

tutgan o’rni. 

 Axborot  tushunchasi.  O’zbekiston  Respublikasining  2002  yil  12 

dekabrdagi  439-II  son  “Axborot  erkinligi  printsiplari  va  kafolatlari  to’g’risida”gi 

Qonuniga  binoan,  axborot  -  manbalari  va  taqdim  etilish  shaklidan  qat’iy  nazar 

shaxslar,  predmetlar,  faktlar,  voqealar,  hodisalar  va  jarayonlar  to’g’risidagi 

ma’lumotlardir. [3]. 

Axborot  keng  qamrovli  tushuncha  bo’lib,  unga  quyidagicha  ta’riflar  ham 

berish mumkin: 

1.  Dalil,  voqea,  xodisa,  predmet,  jarayon  kabi  ob’ektlar  haqidagi  bilim 

hamda tushunchalar yoki buyruqlar; 

2. Ma’lum xos  matnda aniq ma’noga ega tushunchalarni ichiga olgan dalil, 

voqea, xodisa, predmet, jarayon, taqdimot kabi ob’ektlar haqidagi bilimlar majmui; 

3. Qiziqish uyg’otishi mumkin bo’lgan, saqlanishi va qayta ishlanishi lozim 

bo’lgan  jami  dalil  va  ma’lumotlar.  Kitob  matni,  ilmiy  formulalar,  bank  hisob 

raqamidan  foydalanish  va  to’lovlar,  dars  jadvali,  o’lchash  majmualarining  er  va 

fazo stantsiyasi o’rtasidagi masofa to’g’risidagi ma’lumotlar va hokazolar axborot 

bo’lishi mumkin. 

Axborotlarni  uzatish.  Axborotni  uzatish  deganda  ehtiyojdan  kelib  chiqib, 

uni bir kishidan ikkinchi kishiga yoki bir kompyuterdan ikkinchi kompyuterga turli 

vositalar  yordamida  etkazib  berish  tushiniladi.  Axborotlarni  uzatishning  turli  xil 

usullari  mavjud  bo’lib,  ular  kompyuter  dasturlari  yordamida,  pochta  orqali, 

transport  vositalari  yordamida,    aloqa  tarmog’i  orqali  uzatish  mumkin.  Aloqa 

tarmog’i  orqali  axborotlarni  qisqa  vaqt  ichida  uzoq  masofaga  uzatish  mumkin. 

Bunda ma’lumotlarni uzatish vaqti sezilarli darajada qisqaradi. 


 

10 


          

      


 

 

Axborotning turlari: matn, tasvir, animatsiya, audio va video. Ma’lumki, 

axborotlarni  insonlar  bir-biriga  uzatish  jarayonida    matn  ko’rinishdagi,  jadval 

ko’rinishdagi,  tovush  ko’rinishdagi  va  tasvir  ko’rinishdagi  ma’lumotlardan 

foydalanadi. Matn.  Matn  –  bu  ma’lumotlarni  ifodalash  shakli  bo’lib,  u  mazmunan 

yagona,  yaxlit  va  tanlangan  tilning  belgilari  ketma-ketligidan  iborat.  Matn  hujjat 

asosidir.  Axborot  tizimiga  matn  kiritish  klaviatura,  nurli  pero,  mikrofon,  yoki 

skaner  yordamida  amalga  oshiriladi.  Matnlarga  ishlov  berish  matn  muharriri  deb 

ataluvchi maxsus amaliy dasturlar majmuasi tomonidan amalga oshiriladi. Tarmoq 

orqali matnlar ma’lumotlar bo’laklari ko’rinishida uzatiladi. 

 

Tasvir. Tasvir – bu biror voqea, xodisa  yoki jarayonlarni o’zida ifodalagan 

rasm  bo’laklari  va  ranglardan  iborat  ma’lumotdir.  Foto,  manzara,  matematik 

funktsiyalar  grafigi,  statistik  ma’lumotlar  diagrammasi  va  shunga  o’xshash 

ma’lumotlar  tasvir  hisoblanadi.  Kompyuter  yordamida  tasvirlarga  ishlov  berishni 

to’rt guruhga ajratish maqsadga muvofiq hisoblanadi: 

1. Kulrang va rangli tasvirlar; 

2. Ikki xil va bir necha “rangli” tasvirlar; 

3. Uzluksiz egri va to’g’ri chiziqlar;  

11 


4. Nuqtalar yoki ko’pburchaklar iborat tasvirlar. 

Bu  turkumlash  tasvirni  ko’rib  idrok  qilish  mexanizmi  bilan  emas,  balki 

ularni taqdim etish va qayta ishlashga yondashish bilan bog’liq. 

 

Animatsiya. 

Animatsiya 

ma’lum  tezlikda  tasvirlarni  almashtirish 

mahsulidir.  Bunda  ma’lum  vaqt  oralig’ida,  ma’lum  sondagi  bir  xil  o’lchamga  ega 

bo’lgan  tasvirlar  tezkor  almashtiriladi.  Natijada  multiplikatsiyaga  o’xshash 

harakatlanuvchi 

(animatsion) 

tasvir 

hosil 


bo’ladi.  Filmlar  va  video 

ma’lumotlarning asosini animatsiyalar tashkil etadi, chunki filmlar namoyishida bir 

soniyada 25-30 ta tasvir tezkor almashtiriladi. Shundan qilib, videofilm tarkibidagi 

tasvirlarni  hisoblab  chiqish  mumkin,  ya’ni  bir  soatlik  film  3600  soniyani,  undagi 

tasvirlar esa 90 mingtani tashkil etadi.   

Animatsiya orqali quyidagilarni amalga oshirish mumkin: 

  matn axborotini qismlashni;   tasvir qismlarining so’zsiz harakati jarayonini; 

  rasm harakatlarini;   tarixiy janglarning so’zsiz harakatini; 

  fizik va kimyoviy jarayonlarni;   texnologik jarayonlarni; 

  tabiiy hodisalar jarayonini;   siyosiy hodisalar jarayonini; 

  ijtimoiy hodisalar jarayonini va boshq.;  

 

12 


Axborot  birliklari,  axborotning  o’lchov  va  hajm  tushunchalari.  Har 

qanday  maxsulotning  o’lchov  birligi  mavjud,  masalan  litr,  metr,  kilometr, 

kilogramm,  volt,  amper,  kubometr  va  boshqalar.  Xuddi  shunga  o’xshash 

axborotning  ham  o’lchovi  mavjud.  Ikkilik  sanoq  tizimida  axborotning  eng  kichik 

birligi  bit  xisoblanadi,  bir  bit  bu  bitta  “1”  yoki  bitta  “0”.  Bunda  signalning 

mavjudligi  “1”  bilan  yoki  yo’qligi  “0”  bilan  ifodalanadi.  Bitlarning  butun  deb 

qaraladigan  tutash  ketma-ketligi  bayt  deb  ataladi.  Bayt  8  bitga  teng  deb  qabul 

qilingan.  Shuningdek  katta  hajmdagi  ma’lumotlar  sig’imini  o’lchash  uchun 

kilobayt  (kb),  megabayt  (mb),  gigabayt  (gb),  terrabayt  (tb)  va  x.k.o’lchamlar 

mavjud: 


1 Kb q1024 bayt,  

1 Mbq1024 Kbayt, 

1 Gb q1024 Mbayt, 

1 Tb q1024 Gbayt. 

Zamonaviy tarmoqlarda ma’lumotlarni uzatish ketma-ket amalga oshiriladi, 

ya’ni  bir  bayt  axborot  bitlar  bo’yicha  uzatiladi.  Tarmoq  sohasida  kilobayt  va 

megabaytlar fanning boshqa sohalaridagidek o’nli sanoq tizimiga mos keladi. 

Axborotning jamiyatda va kundalik  hayotimizda tutgan o’rni. 

 Jamiyatni  axbortlashtirish:  mehnat,  ilmiy  tadqiqot,  loyiha,  ishlab  chiqarish 

jarayonlarini  avtomatlashtirish,  aholiga  xizmat  ko’rsatishni  avtomatlashtirish, 

tashkiliy-iqtisodiy    boshqarishni  avtomatlashtirish,  ta’lim  va  kadrlar  tayyorlash 

tizimini axborotlashtirish kabi sohalarni o’z ichiga oladi. 

Jamiyatda axborot ham bilim manbai ham eng asosiy muloqot vositasi bo’lib 

hisoblanadi.  Jamiyatni  axborotlashtirishda  radio,  televidenie,  ommaviy-axborot 

vositalari  va  Internet tizimining ahamiyati juda yuqoridir. Har kim har doim biror 

ishni bajarish yoki biror maqsadga erishish uchun axborotdan foydalanadi. Har bir 

inson  ob-havo  prognozini,  transport  vositalari  qatnovi  jadvalini,  bank  va  biznes 

ma’lumotlarini  hamda  kundalik  yangiliklardan  habardor  bo’lishga  muxtojdir. 


 

13 


Agarda  inson  kundalik  axborotlar  va  yangiliklardan  xabardor  bo’lmas  ekan  u 

jamiyatdan uzilib qolishi muqarrar. Download 1.11 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling