O’zbekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus ta'lim vazirligi nizomiy nomidagi toshkent davlat pedagogika universiteti


Download 480.48 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/3
Sana13.10.2018
Hajmi480.48 Kb.
  1   2   3,,O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI 

OLIY VA O’RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI 

 

NIZOMIY NOMIDAGI 

TOShKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI 

 

 

 

  

Ro’yхаtgа оlindi: 

 

“TАSDIQLАYMАN” 

№  BT – 5.03 

 

O’quv ishlari bo’yicha prorektor  

 

_____________ 

D.U.Ergashev 

“____” __________ 2014-yil 

 

 “____” ____________2014-yil 

 

  

 

  

 

SPORT MAHORATINI OSHIRISH  

FANINING  

ISHCHI O’QUV DАSTURI  

 

  

Bilim sohasi: 

100000 – Gumanitar soha 

Ta’lim sohasi: 

110000 – Pedagogika  

Ta’lim yo’nalishi: 

5111500 –  Chaqiriqqacha harbiy ta’lim 

 

  

 

  

 

  

Toshkent – 2014 

 

Fanning  ishchi  o’quv  dаsturi  o’quv,  ishchi  o’quv  reja  va  o’quv  dasturiga muvofiq ishlab chiqildi.  

 

Tuzuvchilar:  

 

Raximqulov K.D - Nizomiy  nomidagi  TDPU  Jismoniy  tarbiya  metodikasi 

va bolalar sporti kafedrasi mudiri, dotsent 

Nigmanov B.B.   -  

Nizomiy  nomidagi  TDPU  Jismoniy  tarbiya  metodikasi 

va bolalar sporti kafedrasi katta o’qituvchisi 

Zayniddinov T.B  - 

Nizomiy  nomidagi  TDPU  Jismoniy  tarbiya  metodikasi 

va bolalar sporti kafedrasi o’qituvchisi 

 

Taqrizchilar:  

 

Aripov Yu.Yu. O’zbekiston davlat jismoniy tarbiya instituti dosenti 

 

 Tulenova X.B.  

Nizomiy  nomidagi  TDPU  Jismoniy  tarbiya  metodikasi 

va  bolalar  sporti  kafedrasi  dotsenti,  pedagogika  fanlar 

nomzodi 


 

Ushbu ishchi o’quv fаn dаsturi O’zbеkistоn stаndаrtlаshtirish, mеtrоlоgiya vа 

sеrtifikаtlаshtirish  аgеntligidаn  (“O’zstаndаrt”  Аgеntligi)  2013-yil  30.01dа  2599 

rаqаmi  bilаn  ro’yхаtdаn  o’tgаn  5111500-“Chaqiriqqacha  harbiy  ta’lim”  tа’lim 

yo’nаlishining DTS аsоsidа ishlаb chiqildi.  

 

Fanning ishchi o’quv dаsturi “Jismoniy madaniyat va uni o‘qitish metodikasi” kаfеdrаsining 2014  yil  “25”  iyundagi  “11”-son  yig’ilishida  muhokamadan  o’tgan 

va fakul’tet kengashida muhokama qilish uchun tavsiya etilgan.  

Kаfеdrа mudiri: ____________  Rахimqulоv K.D. 

 

Fanning  ishchi  o‘quv  dаsturi  “Boshlang‘ich  ta’lim  va  jismoniy  madaniyat” fakul’tet kengashida muhokama etilgan va foydalanishga tavsiya qilingan (2014 yil 

27 iyundagi 9- sonli bayonnoma)   

Fakul’tet kengashi raisi:  ____________ Abdullayeva B.S. 

 

Kelishildi: O‘quv uslubiy boshqarma boshlig‘i  _____________ F.Piroxunova. 

 

 Ishchi  o‘quv  dаsturi  Nizоmiy  nоmidаgi  Tоshkеnt  dаvlаt  pеdаgоgikа 

univеrsitеti kеngаshidа ko‘rib chiqilgаn vа tаsdiqlаngаn. 

2014 - yil  “____”____________ dаgi ____ sоnli mаjlis bаyoni 

 

 


 1. Kirish 

Ushbu  dastur  jismoniy  tarbiya  darslarida  sport  o’yinlarini  kelib  chiqish 

tarixi,  rivojlanish  bosqichlari,  turkumlari,  tasnifi,  sport  turlarining  tahlili,  ularni 

tashkil  qilish  va  o’tkazish  metodlari  xaqida  ma`lumot  berish,  talabalarni  sport 

o’yinlarini  tashkil  qilish,  sport  o’yinlari  texnikasi  va  taktikasi  bilan  tanishtirish, 

ularni  sport  o’yinlari  va  musobaqalar  o’tkazish,  hakamlik  qilishga  oid  amaliy 

ko’nikma va malakalarini oshirish va takomillashtirishdan iborat.   

  

1.1. Fanning maqsadi va vazifalari. 

Fani  o’qitishdan  maqsad  –  talabalarda  sport  turlarining  mashq  elementlari, 

sport o’yinlar, futbol, voleybol, basketbol, qo’l to’pi o’yinlarida hujum va himoya 

taktikasi  va  texnikasi  bilan  tanishtirish,  o’yinlarda  qo’llanadigan  turli  usullarni 

o’rgatishni  takomillashtirish,  fintlar  bilan  amaliy  tanishtirish,  hakamlik  qilish 

malakalarini  shakllantirish  va  oshirish,  musobaqalar  o’tkazish  usullarini  va 

nizomlarini  tuzishga  o’rgatish,  bolalarni  vatanparvarlik  ruhida  tarbiyalash  va 

barkamol  avlodni  tarbiyalashga  mos  bilim,  ko’nikma  va  malakalarini 

shakllantirish, oshirish hamda takomillashtirishdan iboratdir.  

Fanning  vazifasi  –  talabalarda  Sport  mahoratini  oshirish  fanini  o’tkazish 

bo’lajak  mutaxassislarga  sport  o’yinlarining  mashq  elementlarini  o’rgatishni 

takomillashtirish,  sport  o’yinlarni  tashkil  qilish,  tahlil  qilish,  talabalarda  sport 

turlari  bo’yicha  mashg’ulotlarni  o’tkazish  uchun  atroflicha  bilim  berish,  futbol, 

voleybol,  basketbol,  qo’l  to’pi  o’yinlarida  harakatlanish  va  to’pni  boshqarish 

texnikasini  o’rgatishni  takomillashtirish,  hujum  va  himoya  texnikasi  hamda 

taktikasi  haqida  nazariy  va  amaliy  bilimlarni  oshirish,  o’yinlarda  qo’llanadigan 

turli  usullar,  fintlar  bilan  amaliy  harakat  mahoratini  oshirish,  hakamlik  qilish 

malakalarini  oshirish,  musobaqalar  o’tkazish  usullarini  va  nizomlarini  tuzish, 

jismoniy 

sifatlarni 

rivojlantirish 

va 


oshirish 

yo’llarini 

o’rgatishni 

takomillashtirishdan iborat. 1.2. Fanni o’zlashtirishga qo’yiladigan talablar.  

«Sport  mahoratini  oshirish»  o’quv  fanini  o’zlashtirish  jarayonida  amalga 

oshiriladigan masalalar doirasida bakalavr:  

-  sog’lom  turmush  tarzini  shakllantirishda  sportning  o’rni  va  ahamiyatini 

bilishi; 

-  sport  o’yinlarini  (futbol,  voleybol  basketbol,  qo’l  to’pi)  kelib  chiqishi, 

qisqacha tarixi, turkumlari, rivojlanish bosqichlari, pedagogik ahamiyatini bilishi;   

-  sport  o’yinlarni  (futbol,  voleybol  basketbol,  qo’l  to’pi)  tasnifi 

(klassifikatsiyasi) bilishi;   

-  sport  o’yinlari  (futbol,  voleybol  basketbol,  qo’l  to’pi)  bo’yicha 

mashg’ulotlarni tashkil qilish va o’tkazishni takomillashtira olishi;   

-  O’zbekistonda  bu  sport  turlarining  bugungi  kundagi  ahvoli  haqida 

ma`lumotlarga ega bo’lishi;   

-  sport  o’yinlarining  (futbol,  voleybol,  basketbol,  qo’l  to’pi)  texnikasi  va 

taktikasi tasnifini bilishi;   

- sport musobaqalarini o’tkazish usullarini bilishi;   

- hakamlik qilish mahoratini oshirish haqida ma`lumotlarga ega bo’lishi;  


 

 -  musobaqalarga  oid  hujjatlarni  rasmiylashtirish  tartibi  haqida  nazariy  va 

amaliy bilimlarga ega bo’lishi kerak.  Ko’nikma  –  talabalar  Sport  mahoratini  oshirish  fanidan  sport  turlarini 

mashq  elementlarini  o’rgatishni  takomillashtirish,  jismoniy  mashqlar  hatti 

harakatlarini  bajarishni  hamda  yurish,  yugurish  harakatlarni  harakatli  o’yinlar 

orqali  o’rgatishni  takomillashtirish,  sport  turlari  (futbol,  voleybol,  basketbol  va 

qo’l to’pi) bo’yicha mashg’ulotlarni tashkil qilish va o’tkazish mahoratini oshirish, 

o’yinlarni  texnikasi  va  taktikasini  o’rgatish  mahoratini  oshirish,  harakatlanish  va 

to’pni  boshqarishni  texnikasini  to’g’ri  bajarish  mahoratini  oshirish  hamda 

hakamlik qilish ko’nikmalariga ega bo’lishi kerak.  Malaka –sport o’yinlar bo’yicha mashg’ulotlarni tashkil qilish va o’tkazishni 

takomillashtirish,  mashg’ulotlarni  o’tkazishga  tayyorgarlik  ko’rish  va  o’tkazish 

usullari  bo’yicha  mahorat  oshirish,  sport  o’yinlari  (futbol,  voleybol,  basketbol  va 

qo’l  to’pi)  bo’yicha  mashg’ulot  jarayoniga  rahbarlik  qilish  mahoratini  oshirish, 

sport  o’yinlarda  yuklamani  boshqarish  mahoratini  oshirish,  sport  o’yinlarni 

mashg’ulotlarini  yakunlash  va  uni  natijalarini  aniqlash,  sport  turlari  mashq 

elementlarini o’rgatish mahoratini oshirish, sport o’yinlarini texnikasi va taktikasi 

bo’yicha nazariy va amaliy harakat malakalari oshirish, hakamlik qilish mahoratini 

oshirish  hamda  ularni  avtomatizm  shakliga  keltirish  malakalariga  ega  bo’lishi 

kerak. 

1.3. Fanning boshqa fanlar bilan bog’liqligi.  

Sport mahoratini oshirish fani asosiy ixtisoslik fan hisoblanib 7-8 semestrda 

o’qitiladi.  Dasturni  amalga  oshirish  o’quv  rejasida  rejalashtirilgan  umumiy 

psixologiya, umumiy pedagogika, o’qituvchi nutq madaniyati, jismoniy madaniyat 

nazariyasi va  metodikasi, sport  tibbiyoti-DJM  va  JT gigienasi,  jismoniy  mashqlar 

fiziologiyasi  va  biomexanikasi,  gimnastika  va  uni  o’qitish  metodikasi,  engil 

atletika  va  uni  o’qitish  metodikasi,  sport  va  harakatli  o’yinlar  va  uni  o’qitish 

metodikasi,  jismoniy  madaniyat  tarixi  va  boshqarish,  suzish  va  uni  o’qitish 

metodikasi, sport psixologiyasi, maktabgacha va boshlang’ich ta`limda sport turlari 

kabi fanlardan etarli bilim va ko’nikmalarga ega bo’lishlikni talab etadi.  1.4. Fanning hajmi. 

№ 

Mаshg’ulоt turi 

Jаmi 

Sеmеstrlarga аjrаtilgаn sоаt 

7-semestr  

8-semestr  

Nаzаriy (mа’ruzа)  

Аmаliy  


58 

26 


32 

Sеminаr  

Mustаqil ish 

116 

66 


50 

Kurs ishi (lоyihаsi)   

 

  

Jаmi 

186 

100 

86 

 

  

 II. Asosiy qism.  2.1.  Nazariy  mashg’ulotlarning  mavzulari,  maqsadi  va  ularga ajratilgan 

soat.  

  

№  

Mаshg’ulоt 

mavzularMashg’ulotlar maqsadi  

ajra-

tilgan 

soat 

7-semestr

 

Sport o’yinlarining 

(futbol, 

qo’l 

to’pi) 


texnik 

harakatlarini 

takomillashtirish 

Sport  o’yinlarining  (futbol,  qo’l  to’pi)  texnikasini 

takomillashtirish  haqida  nazariy  ma`lumotlarga  ega  qilish. 

Himoyachilar  va  hujumchilarning  o’yin  texnikasini 

takomillashtirish  bo’yicha  nazariy  bilimlarga  ega  qilish. 

Futbol  va  qo’l  to’pi  o’yinida  darvozabon  o’yin  texnikasi 

takomillashtirish  haqida  nazariy  ma`lumotlarga  ega  qilish. 

Sport  o’yinlarining  (futbol,  qo’l  to’pi)  texnikasini 

bo’limlarga  bo’linishi,  harakatlanish  texnikasi  va  to’pni 

boshqarish  texnikasi  bo’yicha  mahoratini  oshirish.  Futbol 

va qo’l to’pi o’yinida darvozabon o’yin texnikasi bo’yicha 

mahoratini 

oshirish, 

o’yin  texnikasi  bo’limlardan 

guruhlarga  bo’linishi  haqida  nazariy  ma`lumotlarga  ega 

qilish. Sport o’yinlarining 

(futbol, 

qo’l 

to’pi) 


taktik 

harakatlarini 

takomillashtirish 

Sport  o’yinlarining  (futbol,  qo’l  to’pi)  taktikasini 

takomillashtirish  haqida  nazariy  ma`lumotlarga  ega  qilish. 

Sport  o’yinlarining  (futbol,  voleybol,  basketbol  va  qo’l 

to’pi)  taktikasini  bo’linishi  himoya  va  hujum  taktikalarini 

mustahkamlash bo’yicha nazariy ma`lumotlar berish. 

Sport  o’yinlarida  (futbol,  qo’l  to’pi)  jamoaviy,  guruhli  va 

yakka  holda  hujum  hamda  himoya  taktikalari  bo’yicha 

mahoratlarini  oshirish  va  takomillashtirish  to’g’risida, 

sport  o’yinlarida  (futbol,  qo’l  to’pi)  o’yinida  hujumga 

qarshi  tez  hujum  taktikalari,  o’yinchilarni  joylarini 

almashtirish,  to’psiz  harakat  qilish  texnika  va  taktikalari 

bo’yicha mahoratlarini oshirish va takomillashtirish haqida 

nazariy ma`lumotlarga ega qilish.  

Jami  

  

2.2. Seminar mashg’ulotlarning mavzulari, maqsadi va ularga ajratilgan 

soat.  

 

№  

Mаshg’ulоt 

mavzular

i

 

 

Mashg’ulotlar maqsadi  

ajra-

tilgan 

soat 

7-semestr

 

Sport o’yinlarining 

(futbol, 

qo’l 

to’pi) 


texnik 

harakatlarini 

takomillashtirish 

Sport  o’yinlarining  (futbol,  qo’l  to’pi)  texnikasini 

takomillashtirish  haqida  nazariy  ma`lumotlarga  ega  qilish. 

Himoyachilar  va  hujumchilarning  o’yin  texnikasini 

takomillashtirish  bo’yicha  nazariy  bilimlarga  ega  qilish. 

Futbol  va  qo’l  to’pi  o’yinida  darvozabon  o’yin  texnikasi 

takomillashtirish  haqida  nazariy  ma`lumotlarga  ega 

ekanligini aniqlash va baholash.  

Sport  o’yinlarining  (futbol,  qo’l  to’pi)  texnikasini bo’limlarga  bo’linishi,  harakatlanish  texnikasi  va  to’pni 

boshqarish  texnikasi  bo’yicha  mahoratini  oshirish.  Futbol 

va qo’l to’pi o’yinida darvozabon o’yin texnikasi bo’yicha 

mahoratini 

oshirish, 

o’yin  texnikasi  bo’limlardan 

guruhlarga  bo’linishi  haqida  nazariy  ma`lumotlarga  ega 

ekanligini aniqlash va baholash. 

Sport 


o’yinlarining 

(futbol, 

qo’l 

to’pi) 


taktik 

harakatlarini 

takomillashtirish 

Sport  o’yinlarining  (futbol,  qo’l  to’pi)  taktikasini 

takomillashtirish  haqida  nazariy  ma`lumotlarga  ega  qilish. 

Sport o’yinlarining (futbol, qo’l to’pi) taktikasini bo’linishi 

himoya  va  hujum  taktikalarini  mustahkamlash  bo’yicha 

nazariy ma`lumotlarga ega ekanligini aniqlash va baholash.  

Sport  o’yinlarida  (futbol,  qo’l  to’pi)  jamoaviy,  guruhli  va 

yakka  holda  hujum  hamda  himoya  taktikalari  bo’yicha 

mahoratlarini  oshirish  va  takomillashtirish  to’g’risida, 

sport  o’yinlarida  (futbol,  qo’l  to’pi)  o’yinida  hujumga 

qarshi  tez  hujum  taktikalari,  o’yinchilarni  joylarini 

almashtirish,  to’psiz  harakat  qilish  texnika  va  taktikalari 

bo’yicha mahoratlarini oshirish va takomillashtirish haqida 

nazariy ma`lumotlarga ega ekanligini aniqlash va baholash.  

Jami  

  

2.1.  Nazariy  mashg’ulotlarning  mavzulari, maqsadi  va  ularga ajratilgan 

soat.  

  

№  

Mаshg’ulоt 

mavzularMashg’ulotlar maqsadi  

ajra-

tilgan 

soat 

8-semestr

 

Sport o’yinlarining 

(voleybol, 

basketbol) texnik 

harakatlarini 

takomillashtirish 

Sport  o’yinlarining  (voleybol,  basketbol)  texnikasini 

takomillashtirish  haqida  nazariy  ma`lumotlarga  ega  qilish. 

Himoyachilar  va  hujumchilarning  o’yin  texnikasini 

takomillashtirish  bo’yicha  nazariy  bilimlarga  ega  qilish. 

Sport  o’yinlarining  (voleybol,  basketbol)  texnikasini 

bo’limlarga  bo’linishi,  harakatlanish  texnikasi  va  to’pni 

boshqarish texnikasi bo’yicha mahoratini oshirish.  Sport o’yinlarining 

(voleybol, 

basketbol)  taktik 

harakatlarini 

takomillashtirish 

Sport  o’yinlarining  (voleybol,  basketbol)  taktikasini 

takomillashtirish  haqida  nazariy  ma`lumotlarga  ega  qilish. 

Sport  o’yinlarida  (voleybol,  basketbol)  jamoaviy,  guruhli 

va  yakka  holda  hujum  hamda  himoya  taktikalari  bo’yicha 

mahoratlarini  oshirish  va  takomillashtirish  to’g’risida, 

sport  o’yinlarida  (voleybol,  basketbol)  o’yinida  hujumga 

qarshi  tez  hujum  taktikalari,  o’yinchilarni  joylarini 

almashtirish,  to’psiz  harakat  qilish  texnika  va  taktikalari 

bo’yicha mahoratlarini oshirish va takomillashtirish haqida 

nazariy ma`lumotlarga ega qilish.  Jami  

  

 

 

 2.2. Seminar mashg’ulotlarning mavzulari, maqsadi va ularga ajratilgan soat.  

 

№  

Mаshg’ulоt 

mavzular

i

 

 

Mashg’ulotlar maqsadi  

ajra-

tilgan 

soat 

8-semestr

 

Sport o’yinlarining 

(voleybol, 

basketbol) 

texnik 


harakatlarini 

takomillashtiris

Sport  o’yinlarining  (voleybol,  basketbol)  texnikasini takomillashtirish  haqida  nazariy  ma`lumotlarga  ega  qilish. 

Himoyachilar  va  hujumchilarning  o’yin  texnikasini 

takomillashtirish  bo’yicha  nazariy  bilimlarga  ega  qilish. 

Sport  o’yinlarining  (voleybol,  basketbol)  texnikasini 

bo’limlarga  bo’linishi,  harakatlanish  texnikasi  va  to’pni 

boshqarish texnikasi bo’yicha mahoratini oshirish. Sport o’yinlarining 

(voleybol, 

basketbol) 

taktik 


harakatlarini 

takomillashtiris

Sport  o’yinlarining  (voleybol,  basketbol)  taktikasini takomillashtirish  haqida  nazariy  ma`lumotlarga  ega  qilish. 

Sport  o’yinlarining  (voleybol,  basketbol)  taktikasini 

bo’linishi  himoya  va  hujum  taktikalarini  mustahkamlash 

bo’yicha  nazariy  ma`lumotlarga  ega  ekanligini  aniqlash  va 

baholash.  

Sport o’yinlarida (voleybol, basketbol) jamoaviy, guruhli va 

yakka  holda  hujum  hamda  himoya  taktikalari  bo’yicha 

mahoratlarini  oshirish  va  takomillashtirish  to’g’risida,  sport 

o’yinlarida  (voleybol,  basketbol)  o’yinida  hujumga  qarshi 

tez  hujum  taktikalari,  o’yinchilarni  joylarini  almashtirish, 

to’psiz  harakat  qilish  texnika  va  taktikalari  bo’yicha 

mahoratlarini  oshirish  va  takomillashtirish  haqida  nazariy 

ma`lumotlarga ega ekanligini aniqlash va baholash.  Jami  

  

2.3.  Amaliy  mashg’ulotlarning  mavzulari,  maqsadi  va  ularga  ajratilgan 

soat.  

 

№  Mаshg’ulоt mavzularMashg’ulotlar maqsadi  

ajra-

tilgan 

soat 

7-semestr

 

Futbol o’yinida 

harakatlanish 

texnikasini  o’rgatishni 

takomillashtirish 

va 

mahoratini oshirish.   Futbol  o’yinida  harakatlanish  texnikasini 

o’rgatishni  takomillashtirish  va  mahoratini 

oshirish  bo’yicha  amaliy  bilim  va 

malakalarga ega qilish.  Futbol  o’yinida  to’pni boshqarish  texnikasini 

o’rgatishni 

takomillashtirish 

va 


Futbol 

o’yinida 

to’pni 

boshqarish texnikasini  o’rgatishni  takomillashtirish  va 

mahoratini  oshirish  bo’yicha  amaliy  bilim 

va malakalarga ega qilish.   

mahoratini oshirish.  Futbol  o’yin  texnikasi 

va 

taktikasini o’rgatishni 

takomillashtirish 

va 

mahoratini oshirish.   Futbol  o’yin  texnikasi  va  taktikasini 

o’rgatishni  takomillashtirish  va  mahoratini 

oshirish  bo’yicha  amaliy  bilim  va 

malakalarga ega qilish.  Qo’l to’pi 

o’yinida 

harakatlanish 

texnikasini  o’rgatishni 

takomillashtirish 

va 


mahoratini oshirish.   

Qo’l to’pi o’yinida harakatlanish texnikasini 

o’rgatishni  takomillashtirish  va  mahoratini 

oshirish  bo’yicha  amaliy  bilim  va 

malakalarga ega qilish.   Qo’l 

to’pi 


o’yinida 

to’pni 


boshqarish 

texnikasini  o’rgatishni 

takomillashtirish 

va 


mahoratini oshirish.  

Qo’l  to’pi  o’yinida  to’pni  boshqarish 

texnikasini  o’rgatishni  takomillashtirish  va 

mahoratini  oshirish  bo’yicha  amaliy  bilim 

va malakalarga ega qilish.   Qo’l 

to’pi 


o’yin 

texnikasi  va  taktikasini 

o’rgatishni 

takomillashtirish 

va 

mahoratini oshirish.   Qo’l  to’pi  o’yin  texnikasi  va  taktikasini 

o’rgatishni  takomillashtirish  va  mahoratini 

oshirish  bo’yicha  amaliy  bilim  va 

malakalarga ega qilish.    Sport o’yinlari bo’yicha musobaqalarni 

tashkil 


etish 

va  o’tkazishni 

o’rgatishni 

takomillashtirish 

va 

mahoratini oshirish.   Sport  o’yinlari  bo’yicha  musobaqalarni 

tashkil  etish  va  o’tkazishni  o’rgatishni 

takomillashtirish  va  mahoratini  oshirish 

bo’yicha  amaliy  bilim  va  malakalarga  ega 

qilish.    Sport o’yinlarida 

hakamlik qilishni 

takomillashtirish va 

mahoratini oshirishga 

o’rgatish. 

Sport 


o’yinlarida 

hakamlik 

qilishni 

takomillashtirish  va  mahoratini  oshirishga 

o’rgatish  bo’yicha  amaliy  bilim  va 

malakalarga ega qilish. 
Download 480.48 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling