O’zbekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi nizomiy nomidagi toshkent davlat pedagogika universiteti


Download 1.66 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/12
Sana10.01.2019
Hajmi1.66 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI  OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI 

 

NIZOMIY NOMIDAGI  TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA 

UNIVERSITETI 

 

 

 

 

 

 

 Royhatga olindi                                                        “TASDIQLAYMAN” 

 № _____________                                          O‘quv ishlari bo‘yicha prorektor   

 “___”_______2014-y                                                ________D.U.Ergashev 

________ 

                                                                                    “____” _______2014-y 

 

  

 

                          

 

 O’ZBEKISTON TARIXI  

fanining ishchi o‘quv dasturi 

 

  

 

  

 

Bilim sohasi:                   100000 -    Gumanitar soha Ta’lim sohasi:                 110000 -     Pedagogika  

Bakalavriat yo’nalishi:    5110600 -   Tarix o’qitish metodikasi 

 

 

  

 

  

 

  

 

 TOSHKENT-2014

 

                       Fanning ishchi o‘quv dasturi o‘quv, ishchi o‘quv reja va o‘quv dasturiga muvofiq 

ishlab chiqildi. 

 

 

 

 

 

Tuzuvchi:            Ilhomov Z.A., tarix fanlari nomzodi, dotsent 

     Qosimov E., tarix fanlari nomzodi, dotsent 

     


     

     Quvvatov N.B., tarix fanlari nomzodi, dotsent 

 

 

 Taqrizchilar:  

                  Mardonov SH. – pedagogika fanlari doktori, professor, T.N.Qori-                                                  Niyoziy nomidagi PFITI     

                  F.Ismatullayev - tarix fanlari nomzodi, Nizomiy nomidagi TDPU  

                                              “Tarix” kafedrasi  

        X.Qurbonov   –  NavDPI    “O‘zbekiston tarixi” kafedrasi mudiri,  

                                     tarix fanlari nomzodi.  

        

 

                         

 

    


Ushbu  ishchi  o`quv  fan  dasturi  O’zbekiston  standartlashtirish,  metrologiya  va  sertifikatlashtirish 

agentligidan (“O’zstandart” Agentligi) 2014  yil “

??

”  yanvarda ????

:2014-  raqami  bilan  royxatdan 

o’tgan  :  5110600  -  Tarix  o’qitish  metodikasi  ta’lim  yo’nalishining  DTS  hamda  O’zbekiston 

Respublikasi Oliy va o’rta maxsus  ta’lim  vazirligining 2014  yil 

??  ????

dagi 


???

  -  sonli    buyrug’i 

bilan tasdiqlangan va № 

?????


  – 

???


  raqam  bilan  ro`yxatga  olingan    O’zbekiston  tarixi  o`quv  fan 

dasturi asosida ishlab chiqildi.  

 

 

O’zbekiston tarixi fanning ishchi o‘quv dasturi “Tarix” kafedrasining 2014 yil ?? ???

dagi 


??

-sonli 


yig’ilishida muhokamadan o‘tgan va fakultet kengashida muhokama qilish uchun tavsiya etilgan. 

 

Kafedra mudiri ____________dots. Z.Ilhomov 

 

Fanning  ishchi  o‘quv  dasturi  “Tarix”  fakul’teti  kengashida  muhokama  etilgan  va  foydalanishga tavsiya qilingan (2014 yil 

?? ????


dagi 

??

-sonli bayonnoma).  

Fakultet kengashi raisi____________dots. V.Ishquvatov 

 

Kelishildi: O‘quv uslubiy boshqarma boshlig’i 

__________________ Z.Jaloliddinov 

 

Fanning  ishchi  o`quv  dasturi  Nizomiy  nomidagi  Toshkent  davlat  pedagogika  universiteti 

kengashida ko‘rib chiqilgan va tasdiqlangan. 

2014-yil “__” _______ dagi __ -sonli majlis bayoni. 

 

  


 

 I.

 

KIRISH 

 

 

Ushbu  fanining ishchi  o‘quv  dasturi  5110600-”Tarix o’qitish  metodikasi” ta’lim  yo’nalishi bakalavrlari  uchun  mo’ljallangan  bo’lib,  davrlar  boyicha  izchillikni  saqlagan  holda,  jamiyat  va 

insoniyat  rivoji,  tarixiy  taraqqiyot  bosqichlarini  tahlil  etishga,  o’zbek  xalqining  etnik  shakllanishi 

jarayonlari, davlatchilik tarixi va uning rivojlanish hamda taraqqiyoti bosqichlari, O‘zbekistonning 

tarixiy taraqqiyoti bosqichlari ularning xususiyatlarini yoritib beruvchi masalalarni qamrab olgan.  

 

 O’zbekiston tarixi fanining   maqsad va vazifalari  

Fanni  o’rganishdan  maqsad  -  Respublikamizdagi  akademik  liseylar  va  kasb  -  hunar 

kollejlarida, shuningdek o’rta ta’lim tizimida faoliyat ko’rsatuvchi bo’lajak tarixchi mutaxassislarga 

Vatanimiz,  xalqimiz  tarixiga  oid  bo’lgan  zamon  talabi  darajasidagi  chuqur  bilimlarni  berishdan 

iborat. 

 

Fanning  vazifasi  -  talabalarning  dunyoqarashlarini,  ilmiy  —  nazariy  tafakkurlarini 

takomillashtirish,  o’tmish  va  hozirgi  zamondagi  voqea  va  hodisalarga  ilmiy  xolislik  va  tarixiylik 

tamoyillariga  amal  qilgan  holda  tarixiy  voqeylikka  munosabat  bildiradigan,  umuminsoniy 

qadriyatlar asosida yondoshadigan, erkin fikrlab, yangi usullarni topib komil insonni tarbiyalash;  

 

Talabalarga O’zbekiston jahon hamjamiyatining ajralmas tarkibiy qismi ekanligini anglatish va  ularda  millatlararo  madaniyatni  shakllantirish;  talabalarning  ijodiy  fikrlashini,  tarixiy 

tafakkurini,  bilim  olishdagi  faolligini,  mulohaza  yuritish  mustaqilligini,  o’z  bilimini  mustaqil 

boyitishga  bo’lgan  talabi  va  ko’nikmalarini  rivojlantirish,  ular  uchun  tushunarli  shaklda  faktik 

materiallarni  tahlil  qilish  va  umumlashtirish  asosida  mantiqiy  xulosalar    hosil  qilishga 

ko’maklashish.  

Fan bo‘yicha talabalarning  bilimiga, ko‘nikma va 

malakalariga  qo‘yiladigan talablar 

  O’zbekiston tarixi o’quv fanini o’zlashtirish jarayonida bakalavr: 

-

 fanning predmeti, maqsad va vazifalari; 

-

 O‘zbekiston tarixi fanining davrlashtirish masalalari; 

-

 qadimgi sivilizatsiya va unda O‘zbekistonning o‘rni; 

-

 Vatanimiz hududidagi qadimgi davlat uyushmalari, shahar-davlat va davlat birlashmalari

-

 turli tarixiy davr va bosqichlarda mintaqadagi ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va madaniy ahvol; 

-

 mintaqadagi davlatlarning ichki va tashqi siyosati; 

-

 xalqaro munosabatlar va unda mintaqadagi mavjud davlatlarning roli; 

-

 mintaqada madaniy-ma’rifiy va ilmiy taraqqiyot to‘g‘risida tasavvurga ega bo‘lishi; 

-

 mintaqadagi tarixiy jarayonlar tasnifi

-

 mintaqadagi ijtimoiy xodisalani taqqoslash va ilmiy xulosa chiqarish; 

-

 O’zbekiston tarixi fanining ijtimoiy fanlar tizimidagi o’rni va mohiyatini; 

-

 tarixiy  voqealarga  xolisona  baho  berishni  bilishi,  malaka  hosil  qilishi  va  amalda  qo‘llay 

olish; 

-

 tarixiy voqealikni tadqiq etish; 

-

 ijtimoiy jarayonlarni dialektik o‘rganish; 

-

 voqealiklarning tarixiy asoslarini tahlil qilish ko‘nikmalariga ega bo‘lishi lozim

 

Fanning o’quv rejasidagi boshqa fanlar bilan o’zaro bog’liqligi va    uslubiy jihatidan uzviyligi 

O‘zbekiston  tarixi  fani  tarix  fanining  tarkibiy  qismi  bo‘lib,  talabalar  bu  fanni  o‘qish  va 

o‘zlashtirish  jarayonida  O‘zbek  davlatchiligi  tarixi,  Jahon  tarixi,  Tarixshunoslik,  Yordamchi  tarix 

fanlari,  Arxeologiya,  Tarixiy  o‘lkashunoslik,  Muzeyshunoslik,  Arxvshunoslik,  Etnologiya  kabi 

fanlar bilan o‘zaro aloqada va uzviy bog‘lik bo‘lib, fanni o‘zlashtirish jarayonida bu fanlardan olgan 

bilimlariga suyanishlari ko‘zda tutilgan. 

 

 


 

 Fanning ta’limdagi o’rni 

           “O’zbekiston tarixi” jamiyat a’zolarining ijtimoiy ongini  shakllanishida muhim o’rin tutadi. 

Milliy  foyaning  tarixiy  ildizlari,  milliylik  xususiyatlari  tarixiy  jarayonlar  rivojida  shakllangan  va 

takomillashib    bormoqda.    Bunda    chuqur  tarixiy  ilmning  o’zlashtirish  jarayonida    tarixchi 

jamiyatda  vatanparvarlik,  millatparvarlik,  bafrikenglik,  insoniylik,  mehnatsevarlik  kabi  g‘oyalarni 

singdirishda  etakchi  tashkilotchi  kadr  hisoblanadi.  Shuning  uchun  ham  tarix  fani  asosiy  ixtisoslik 

fani hisoblanadi. Jamiyat a’zolarining tarixiy xotirasini shakllantirishda muhim o’rin tutadi. 

 

Fanni o‘qitishda foydalaniladigan zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalar 

  “O’zbekiston tarixi” fanini o‘qitish jarayonida bakalavriatura talabalarining olgan bilimlarini 

interaktiv va innovatsion texnologiyalar asosida rivojlantirib borishni ta’minlash. Ma'ruza va amaliy 

mashg’ulotlar  turli  texnik  vositalar  bilan  jihozlanishi  kerak.  Fanni  o’qitishda  darslik,  o’quv  va 

uslubiy  qo’llanmalar,  ma’ruza  matnlari,  tarqatma  materiallar,  internet  saytlari  ma’lumotlaridan 

foydalaniladi. 

“O’zbekiston tarixi”  fanini  o‘qitishda  turli  ko‘rgazmalar,  tarqatma  materiallar,  kompyuter, 

xaritalar  va  chizmalar,  moddiy  va  yozma  manbalarning  asl  nusxalari  yoki  nusxalari  va  boshqa 

ko‘rgazmali qurollardan, slaydlarni namoyish qilishdan foydalanish mumkin.   

Shuningdek,  ma’ruza  va  seminar  darslarida  talabalarning  fan  bo‘yicha  tasavvurlarini 

kengaytirish  hamda  bilim  doirasini  chuqurlashtirish  va  yetkazib  bera  olish  malakalarini  hosil 

qilishga  yo‘naltirilgan  turli  yangi  va  amalda  sinab  ko‘rilgan  pedagogik  texnologiyalardan 

foydalanish ko‘zda tutilgan. Fanning hajmi 

 

№ 

Mashg’ulot turi 

Ajratilgan 

soat 

Semestr  

 Nazariy (ma’ruza)   190 

34 


34 

40 


42 

20 


20 

Seminar 192 

32 


32 

44 


44 

20 


20 

Laboratoriya mashg’ulot Amaliy mashg’ulot  Mustaqil ta`lim 282 

46 


44 

68 


68 

28 


28 

Kurs ishi 5sem 

k/i 

 

Jami: 664 

112 


110 

152 


154 

68 


68 

 

II.  

Asosiy qism 

 

I – II SEMESTER UCHUN NAZARIY MASHG’ULOT MAVZULARI 

 

 

2.1 Nazariy mashg’ulotlar  maqsadi,  ularga ajratilgan soatlar. 

 

№ 

Ma’ruzalar mavzusi 

Mashg’ulotlar  maqsadi 

Ajratil

gan 


soatlar 

1-SEMESTR 

34 

1.

  

Kirish. 


O’zbekiston 

tarixi fani 

predmeti, 

vazifalari va 

uning 

o’rganish manbalari 

O’zbekiston  tarixining  fan  sifatida  yoritish va  o’quvchi  diqqatini uzoq 

o’tmishga  qaratish  bilan  biga  talabalarning  dunyoqarashlarini,  ilmiy 

nazariy  tafakkurlarini  takomillashtirish,  o’tmish  va  hozirgi  zamondagi 

voqea va hodisalarga ilmiy  xolislik va tarixiy ob’ektivlik tamoyillariga 

aml  qilgan  holda  tarixiy  voqealikka  munosabat  bildiradigan  hamda 

umuminsoniy  qadriyatlar  asosida  yondashadigan  erkin  fikrli  komil 

insonni  tarbiyalash,  talabalarda  xalqimizning  madaniy,  ma’naviy 

merosiga,  ilg’or  an’analari,  milliy  qadriyatlari,  ahloqiy  fazilatlariga  

 hurmat, 

vatanparvarlik 

tuyg’ularini, 

ajdodlarimizning 

jahon 

madaniyatiga  qo’shgan  xissalaridan  faxrlanish  va  ularning  munosib davomchilari  bo’lishni  tushuntirish.  O’zbekiston  tarixini  o’rganishdagi 

yordamchi manbalar. 

2.

 

 Qadimgi davr 

xaqida 


tushuncha. 

Ibtidoiy jamoa  

davri insoniyat 

taraqqiyotining 

ilk bosqichi 

Mavzu  tarixshunosligi.  O’zbekiston  xududining  tabiiy  - 

geografik sharoiti va iqlimi. Odamning paydo bo’lishi muammolari. 

Antropogenez jarayoni. Odamning paydo bo’lishi va rivojlanishida 

mehnatning 

o’rni.Arxeologiya, 

tarixiy 

antropologiya, 

paleozologiya,  arxeobotanika,  xalq  og’zaki  va  yozma  ijodiyotiiga 

oid manbalar. Fizika, ximiya va informatika manbalarining ibtidoiy 

jamiyat  tarixini  o’rganishdagi  ahamiyati.  Davrlashtirish  masalasi. 

Ibtidoiy to’da va urug’chilik jamoasi davri haqida tushuncha. 

3.

  

Qadimgi tosh 

va bronza 

davrlarining 

insoniyat 

taraqqiyotida 

tutgan o’rni 

Kishilik  jamiyati  taraqqiyotining  asosiy  davrlari.  Paleolit  - 

qadimgi  tosh  davri.  Seleng’ur  -  eng  qadimgi  inson  manzilgohi, 

Fergantrop.  Teshiktosh  -  o’rta  poleolitning  noyob  yodgorligi. 

Olovning  kashf  qilinishi.  Diniy  tasavvurlarning  paydo  bo’lishi. 

Qadimgi 


odamlarning 

mashg’ulotlari. 

Yuqori 

paleolit manzilgohlari: 

Samarqand 

makoni, 

Ko’lbo’lok, 

Uchtut 

ustaxonalari.  Ona  urug’i  jamoasining  shakllanishi  va  taraqqiyoti. Mezolit (o’rta tosh asri). Iqlimi, hayvonot va o’simliklar dunyosi. 

Mochay, Obishir, Qushilish, Obiraxmat - Mezolit makonlari. O’q - 

yoyning  ixtiro  qilinishi.  Hayvonlarni  xonakilashtirish.  Paleolit  va 

mezolit  davrida  tasviriy  san’at.  Zarautsoy,  Sarmish,  Parkent, 

Ho’jaobod  qoyatosh  suratlari.  Neolit  (Yangi  tosh)  davri.  Iqlimi, 

hayvonot  va  o’simlik  dunyosi.  Dehqonchilik  va  chorvachilikning 

rivojlanishi. Joytun, Xisor, Kaltaminor madaniyatlari. Neolit davri 

odamlarining diniy qarashlari. Eneolit (mis tosh) davri. Metallning 

kashf  etilishi  va  uning  insoniyat  tarixidagi  ahamiyati.  Sarazm  va 

Zamonbobo  madaniyatlari.  Bronza  (Jez)  davri.  Birinchi  yirik 

mehnat  taqsimotining  boshlanishi.  Kulolsozlik,  tuqimachilik, 

me’morchilikning  rivojlanishi.  Ona  urug’ining  emirilishi  va  ota 

urug’ining vujudga kelishi. 

4. 

 

O’rta osiyo ilk temir davrida.  

Ilk temir davri. Temirning kashf qilinishi. Va uning O’rta Osiyo 

madaniyatining  rivojlanishidagi  axamiyati.  Ko’chmanchi  chorvador 

qabilalarning  dexqonchilik  vohalariga  bostirib  kirishi.  Ilk  temir  davri 

yodgorliklari.  Kuchuk  tepa,  Vandixon,  Daratepa,  Erqo’rg’on,  Chust, 

Burg’ulik  madaniyatlari.  Turar  joylar,  xunarmandchilik,  dehqonchilik 

va chorvachilik.  

5. 

 

O’rta Osiyoning 

qadimgi 


axolisi 

Eramizdan  avvalgi  1  ming  yillikda  O’rta  Osiyoning  qadimgi 

aholisi.  Eramizdan  avvalgi  birinchi  ming  yillikda  dehqonchilik  va 

chorvachilik. Ularning yashash tarzi. Mashg’ulotlari. 

6.

  

Avesto-


Vatanimiz 

tarixini 

o’rganishda 

muhim manba 

O’lkamizda  “Avesto”ning  qadimgiligi,  diniy  e’tiqodlari. 

Zardushtiylik  dinining  paydo  bo’lishi.”Avesto”  zardushtiylarning 

muqaddas  kitobi.  “Avesto”  O’rta  osiyo  xalqlarining  tarixini 

o’rganishda  muxim  manba.  “Avesto”da  ijtimoiy  munosabatlarning 

ifoda etilishi. Dafn marosimlari.  

7. 

 

O’rta Osiyo xududida 

dastlabki 

davlat 

uyushmalariniBaqtriya,  So’g’diyona,  Xorazm,  Parfiya,  Margiyona. 

Dastlabki 

davlatlar: 

"Katta 


Xorazm", 

"Qadimgi 

Baqtriya" 

davlatlarining  tashkil  topishi.  Bu  davlatlarda  yashagan  aholining 

etnik tarkibi: massagetlar, saklar ularning joylashuvi. Xorazmliklar, 

baqtriyaliklar,  So’g’dliklarning  turmush  tarzi,  mashg’ulotlari:  

 ng vujudga 

kelishi 


dehqonchilik, 

chorvachilik, 

xunarmandchilik, 

kulolsozlik, 

to’qimachilik,  metallsozlik,zargarlik.  Ularning  diniy  e’tiqodlari.  Ilk 

shaharlar:  Qiziltepa,  Daratepa,  O’zunqir,  Afrosiyob,  Ko’ktepa, 

Erqo’rg’on,  Ko’zaliqir.  Shaharlardagi  binolar.  Birinchi  magistral 

sug’orish inshootlari va qo’rg’onlar. Miloddan avvalgi I ming yillik 

o’rtalarida O’rta Osiyo xalqlari madaniyati. 

8.

  

Ahmoniylarnin

g O’rta 

Osiyoga 


bostirib kirishi 

va  


hukmronligi. 

Axamoniylar  davlatining  tashkil  topishiadagi  tarixiy  shart 

sharoitlar.  Eron  ahmoniylari  hukmdorining  Vatanimiz  xudulariga 

bosqinchilik  yurishlari.  To’maris  va  uning  o’g’li  Sparangiz 

boshchiligidagi  kurash.  Ularga  qarshi  kurash.  Marg’iyonada  Frada 

qo’zg’oloni. 

O’rta 

Osiyoda 


ahmoniylar 

hukmronligining 

o’rnatilishi.  Bshqaruv  va  soliq  tizimi.  Xorazmning  ahmoniylar 

ta’siridan qutilib mustaqil davlatga aylanishi. 

9.

  

Aleksandr 

Makendonskiy

ning O’rta 

Osiyoga 

istilochilik 

yurishlari.    

Mil.  av.  329  yilda  Makedoniyalik  Iskandarning  O’rta 

Osiyoga 

yurishlari. 

O’rta  Osiyo  xalqlarining  yunon  — 

makedoniyalik  bosqinchilariga  qarshi  qaxramonona  kurashlari. 

Spitamen  kuzgloloni.  Iskandarning  Hindistonga  yurishi.  Iskandar 

vafotidan so’ng saltanatining parchalanib ketishi. 

10.


 

 

Salavkiylar davlati. 

Yunon-


Baqtriya 

davlati 


Mavzuning 

tarixshunosligi. 

Salavkiylar 

davlatining 

vujudga  kelishi.  Xududi  va  aholisining  etnik  tarkibi.  O’rta  Osiyo 

salavkiylar davlati tarkibida. Salavkiylar davlatida boshqarish tizimi. 

Sharqiy viloyatlarning salavkiylar davlati iqtisodiyotida tutgan o’rni. 

Salavka,  Antiox  I  larning  podsholik  davri.  Salavkiylar  va 

kuchmanchi  aholi.  Salavkaning  Hindistonga  yurishlari,  mag’lubiyati 

va  oqibatlari,  Antiox  I  ning  pul  siyosati.  Sharqiy  viloyatning 

mustaqillikka intilishi. 

Yunon  -  Baqtriya  davlatining  tashkil  topishi.  Uning  xududlari, 

aholisining  etnik  tarkibi,  tabiati  va  iqlimi.  Baqtriya  yozma 

manbalarda 

"1000 

shaharli o’lka".  Shahar  me’morchiligi. 

Dehqonchilik, 

hunarmandchilikning 

taraqqiyoti. 

Kulolsozlik, 

zargarlik.  Ellin  va  mahalliy  madaniy  an’analarning  o’zaro  ta’siri. 

Davlatning ichki va tashqi siyosati. Tovar – po’l munosabatlari. 

Yunon  –  Baqtriya  davlatining  inqirozga  yuz  tutishi.  Yunon  -

Baqtriya madaniyati: yozuv, adabiyot, san’at, diniy e’tiqodlar. 

11. 

 

Qadimgi Xorazm davlati. 

 

Qadimgi  Xorazm  davlati  to’g’risida  tarixiy  yozma  manbalar. Massagetlar  Xorazmliklarning  ajdodlari.  Qoyqirilgan  qal’a.  Qadimgi 

Xorazm  davlatining  poytaxti.  Yozuv  madaniyati,  pul  muomalasi, 

amaliy tasviriy va me’morchilik san’atining rivojlanishi. 

12. 

 

Qang’, Dovon davlatlari. 

Qang’  davlatining  tashkil  topishi,  uning  xududlari,  aholisi  etnik 

tarkibi.  Qang’  davlatining  siyosiy,  iqtisodiy  va  madaniy 

xayoti.Qang’ davlati taraqqiyotida "Buyuk ipak yo’li" ning tutgan 

o’rni.  Kanxa  federasiyasi.  Xitoy  elchisi  va  sayyoxi  Chjan 

Syanning Qang’ davlati haqida bergan ma’lumotlari. 

Qadimgi  Farg’ona-  Dovon  podsholigining  tashkil  topishi, 

uning  chegaraviy  xududlari.  Aholisi  va  etnik  tarkibi.  Farg’ona 

aholisining turmush tarzi, kasb - hunari, tili va madaniyati. Dovon 

podsholigi  haqida  Xitoy  manbalari.  Farg’ona  va  Xitoy  o’rtasidagi 

urushlar.  Farg’onaning  mashhur  otlari.  Dovon  -  70  shaharli  o’lka. 

Marhamat,  Eski  Ahsi,  Kason.  Shahar  me’morchiligi.  Savdo, 

dehqonchilik,  bog’dorchilik  va  uzumchilikning  taraqqiyoti.  Diniy 

qarashlar.  

 13.

 

 Kushon davlati. 

Yue - echji qabilalarining Baqtriyaga kelib joylashuvi. Yue 

-  echji  qabilalarining  5  hokimlik:  Shuanmi,  Guyshuan,  Xise, 

Xyumi,  Dumi  -o’rtasida  taqsimlanish.  Guyshuan (Kushan)  hokimi 

Kadfizning 

Kushon 


podsholigiga 

asos 


solishi. 

Kushon 


podsholigining  Afg’oniston,  g’arbiy  Pokiston,  Hindiston  hisobiga 

kengayshi. Kadfiz islohotlari. Kanishka davrida Kushon — Baqtriya 

tilining  davlat  tili  sifatida  qabul  qilinishi.  Diniy  va  boshqa 

islohotlar. Shaharlar qurilishi. Yirik sun’iy sug’orish inshoatlarining 

barpo 

qilinishi. Dehqonchilik, 

hunarmandchilik, 

shahar 

me’morchiligi,  haykaltorashlik  san’ati.  Tovar  -  pul  munosabatlari. Ichki  va  tashqi  savdo.  Diniy  e’tiqodlar.  O’rta  Osiyoda  buddaviylik 

dinining 

tarqalishi. 

Kushonlar 

san’ati: 

devordagi 

rasmlar, 

monumental  haykaltaroshlik,  haykalchalar.  Qo’shni  mamlakatlar 

bilan  savdo  va  madaniy  aloqalar.  Jahon  madaniyati  taraqqiyotida 

Kushon  davri  madaniyatining  tutgan  o’rni.  Kushon  podsholigi 

inqrozi, uning sabablari. 
Download 1.66 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling