O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi qarshi davlat universiteti


Download 207 Kb.
Pdf ko'rish
Sana10.12.2020
Hajmi207 Kb.
#163381
Bog'liq
1-maruza
6- savol Xitoy yuani, 6- savol Xitoy yuani, Tashqi qarz, REFERAT by Safarova Parizod, 8-SINF Adabiyot, 9маруза (3), 9маруза (3), bioplyonka.Saidvaliyev J, Umumiy pedagogika 2-kurs Z. N. Ortiqova 1 O‘zbekiston res, 135-Boshlangich talim (O`zbek tili) 1 Yuzlik konsentrida raqamla, 1-Mustaqil ish, Nilufar Abdiyeva , New Документ Microsoft Word (7), Toʻla ichki qaytish - Vikipediya

 

 

 O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA 

O‘RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI 

 

 

QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI 

 

 

ZOOLOGIYA VA FIZIOLOGIYA 

KAFEDRASI 

 

VALEOLOGIYA ASOSLARI 

 

fanidan 

 

MA’RUZALAR  MATNI 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 Qarshi – 2019 

 

Ma‟ruzalar matni O„zR Oliy va O„rta maxsus ta‟lim Vazirligi tomonidan tasdiqlangan yangi «Namunaviy dastur» asosida ishchi dasturga mos ravishda yozilgan. 

Ma‟ruzalar matnidan barcha ta‟lim yo„nalishidagi talabalar foydalanishi mumkin. 

 

 

Tuzuvchilar:  

Do„stov K.T. 

 

Zoologiya va fiziologiya  kafedrasi o„qituvchisi  

Umedova Sh.N. 

          Zoologiya va fiziologiya  kafedrasi o„qituvchisi 

 

 Taqrizchilar: 

      


Karimov O.R. 

 

Zoologiya va fiziologiya kafedrasi dotsenti  

Jovliyev B.X. 

          Zoologiya va fiziologiya kafedrasi katta o„qituvchisi 

 

 Ma‟ruzalar matni Biotexnologiya kafedrasining 2019 yil ______________ yig„ilishida 

muhokamadan o„tgan va fakultet kengashida muhokama qilish uchun tavsiya etilgan. 

 

Biotexnologiya kafedrasi mudiri ___________  dots. O.Karimov  

 

         Ma‟ruzalar matni Tabiiy fanlar fakulteti uslubiy komissiyasi tomonidan ko„rib chiqilgan va tavsiya etilgan. 

 

UK raisi:  

 

  

dots. I. Hayitov 

 

 

Ma‟ruzalar matni Tabiiy fanlar fakulteti kengashida muhokama etilgan va foydalanishga tavsiya qilingan (2019 yil _____________  № ___ - sonli bayonnoma). 

 

Fakultet kengashi raisi:______________dots. B.Boysunov  

                      

Kelishildi: 

O„quv-uslubiy boshqarma boshlig„i _______________ PhD. M.Fayzullayev 

 

 

  Annotatsiya  

Valeologiya  -  salomatlik  haqidagi  fan  bo„lib,  inson  organizmining    rivojlanishi  va 

takomillashishini  o„rganish  muxim  bo„lganligi  uchun  ta‟lim  muassasalarining  barcha 

soxalarida o„z o„rnini egallab bormoqda. 

           Darhaqiqat,  davlatimiz  mustaqillikka  erishgach,  vatanimiz  poydevorini 

mustahkamlash, tinchligini himoyalash va saqlash kelajak avlodni qo„lida ekanligini 1-

prezidentimiz  I.A.Karimov  o„z  asarlarida  va  nutqlarida  bir  necha  bor  ta‟kidlab 

o„tganlar.  Bugungi  kunda  ham    sog„liqni  saqlash  masalalariga  Prezidentimiz 

Sh.M.Mirziyoyev tomonidan alohida qaratilmoqda.  

          Bu  borada  ta‟lim  sohasining  barcha  jabh‟alarida  yoshlarni  salomatligini  saqlash, 

kasalliklarni oldini olish va oilada tibbiy madaniyatni shakllantirish  yo„lida bir qancha 

ishlar amalga oshirilmoqda.  

         Xususan,      Valeologiya  fanini  o„qitish  orqali  talaba  yoshlar  orasida  sog„lom 

turmush tarzini yaratish, tibbiy malaka va ko„nikmalarini shakllantirishga xamda ularni 

oilaga tayyorlash bilan reproduktiv salomatlikni saqlashga erishilmoqda.   

 

SO„Z  BOSHI «Valeologiya  asoslari»  kursining  asosiy  maqsad  va  vazifalari  –  bo„lgusi  pedagog 

kadrlarning  sog„ligini  saqlash  va  tiklash  soxasida  xam  bilimga  ega  bo„lishlarini 

ta‟minlashdan  iboratdir.  Salomatlik  jarayonini  idora  etish  uchun  nafaqat  xar  bir 

shaxsning  salomatligi  xaqida  to„liq  axborotga  ega  bo„lish  lozim,  balki  salomatlikka 

tegishli muammolarni xam bilish zarur. 

Valeologiya  -  salomatlik  xaqidagi  fan  bo„lib,  rivojlanish  va  takomillash  bosqichlarida 

barcha ta‟lim soxalarida o„z o„rnini egallayapti. 

«Valeologiya  asoslari»  kursini  o„qitish  O„zR  Vazirlar  Maxkamasining  2005  yil  25 

yanvardagi  30-sonli  qarori,  Oliy  va  o„rta  maxsus  ta‟lim  vazirligining  buyrug„i  asosida 

o„quv  rejalarining  qo„shimcha  fanlar  (beshinchi)  blokiga  kiritilgan.  Ushbu  ma‟ruzalar 

matni bo„lajak bakalavriat mutaxassislar uchun uslubiy qo„llanma bo„lib, u yangi o„quv 

rejalari asosida tuzilgan. 

«Valeologiya  asoslari»  kursi  nazariy  va  amaliy  bo„limlardan  iborat.  Umumiy 

valeologiyaga  tegishli  ma‟lumotlardan  valeologiya  kursining  ta‟rifi,  uning  tarixi, 

rivojlanish  bosqichlari  ta‟riflandi.  So„ng  talabalar  diqqatiga  salomatlik  darajalari  va 

xolatlari - salomatlik - norma, kasallik - patologiya va III oraliq - donozologik xolatlar 

xaqida tushunchalar berildi. 

Salomatlikni  aniqlovchi  xozirgi  zamon  tashxisi  va  da‟vat  etuvchi  uslublarga  aloxida 

axamiyat  beriladi.  Bo„lajak  pedagog  kadrlar  o„zlarining  ish  faoliyatlarida  va  oliy 

yutuqlar sportida va ommaviy sport turlarida qo„llaniladigan uslubiy vositalar jismoniy 

tarbiya  nazariyasiga  asoslangan.  Shuning  uchun  oliy  o„quv  yurtlarida  valeologiya 

kursini  o„tishda  nafaqat  salomatlikni  baxolovchi  tibbiy-biologik  uslublar  yordamida 

pedagog va sportchilarning morfofunksional ko„rsatkichlari aniqlanadi, balki pedagogik 

testlar  yordamida  jismoniy  sifatlarni  rivojlanish  darajasini  aniqlash,  turli  axoli 

guruxlarini  sog„lomlashtirish  maqsadida  qanday  jismoniy  mashqlardan  foydalanish 

kerakligi  xaqidagi  savollarga  aloxida  e‟tibor  beriladi.  Valeologiya  kursining  yakuniy 

qismida  xar  bir  talaba  o„zining  sog„lomlashtirish  dasturini  tuzib,  unda  salomatlik 

darajasi  antropometrik  va  funksional  o„lchovlar  asosida  baxolanadi  va  taxlil  qilinadi.  

Jismoniy yuklamalarni rejalashtirish, to„g„ri oziqlanish va badanni chiniqtirish bo„yicha xam tavsiyanomalar beriladi. 

Quyida  Oliy  va  o„rta  maxsus  ta‟lim  vazirligi  tomonidan  tasdiqlangan  «Valeologiya 

asoslari» kursining namunaviy o„quv dasturini ayrim qismlari keltirilgan: 

Kursning maqsadi: 

a) 

valeologiya  -  odamning  individual  salomatligi  xaqidagi  fan  (kurs)  bo„lib,  odam organizmini tashkil etuvchi tizimlar, a‟zolar, to„qimalar va xujayralarida kasallik xamda 

salomatlik xolatlari uchun xos bo„lgan ko„rsatkichlarni o„rgatadi. Valeologiya - odamni 

salomatligini  saqlash,  kasallikni  oldini  olish  yo„llarini,  aynan  sog„liqni  saqlashda 

jismoniy  tarbiya  vositalari  va  usullarining  ta‟siri,  uni  axamiyatini  o„rgatuvchi  fan 

(kurs)dir.  

b) 


valeologiya  -  fanlararo,  integrativ  fan  (kurs)  sifatida,  fiziologiya,  anatomiya, 

genetika,  jismoniy  tarbiya,  ekologiya,  pedagogika,  psixologiya  va  tibbiyot  fanlarining 

dalillari asosida vujudga kelganligi va xozirgi kunda faol profilaktik va ilmiy-pedagogik 

yo„nalishga ega ekanligi ko„rsatiladi. 

Faning asosiy vazifalari: 

1. Valeologiya kursi o„quv darsligi sifatida, odamning sog„lig„ini saqlashda individual 

taraqqiyotning  bosqichlari  uchun  xos  bo„lgan  xususiyatlarini  xisobga  olgan  xolda 

maktabgacha,  maktab,  vuzlar,  o„rta  yosh,  keksayish  va  keksalik  davrlarni  o„z  ichiga 

qamrab oladi. 

2. Valeologiya - ilmiy fan sifatida nazariy va amaliy valeologiyaga bo„linib, kengayishi 

ko„rsatiladi.  Nazariy  valeologiya  tibbiy-biologik,  psixologik,  ijtimoiy  fanlarning 

bilimlariga asoslanib, sog„liqni saqlashda yoshga qarab o„zgarishlarni, oilaviy va kasbiy 

yo„nalishlar muammolarini xal etishni vazifa qilib olgan. 

Amaliy  valeologiyaning  diagnostika  va  xususiy  amaliy  valeologiyaga  ajralishi 

ta‟riflanadi.  Tashxisiy  (diagnostik)  valeologiya  -  sog„liqni  baxolashda  miqdoriy 

o„lchovlarni  o„tkazilishi  xamda  ular  asosida  tavsiyanomalar  berilishi  va  sog„liqni 

oldindan da‟vat qila bilish muammolari yechiladi.  

 


 

1-mavzu: VALEOLOGIYA FANINING PREDMETI, VAZIFALARI, TARIXI  

Reja: 


1.Valeologiya  kursiga  kirish.  Nazariy  va  amaliy  valeologiyaning  maqsadi,  kelib 

chiqishi, taraqqiyoti. 

2.Valeologiya salomatlik xaqidagi fan. 

3.Salomatlik  -  insonning  eng  katta  boyligidir.  Salomatlikni  saqlash  va  mustaxkamlash 

borasida amaliy uslublar yaratish. 

4.Salomatlikning tibbiy-biologik va ijtimoiy omillarini o„rganish. 

 

Huquqiy  demokratik  jamiyat  barpo  etish  yo„lidan  borayotgan  O„zbekisgon  Respublikasi  o„z mustaqilligining  ilk  yillaridanoq  sog„lom  avlodni  tarbiyalash  ustuvor  nazifalardan  deb  belgiladi. 

Sog„lom va yuksak ma‟naviyatli avlod bugungi millatimiz va davlatimiz kelajagi poydevoridir. 

O„zbekiston  Respublikasi  1-Prezidenti  I.A.Karimov  tashabbusi  bilan  jismonan  baquvvat, 

ma‟naviy  boy,  axloqan  yetuk,  intellektual  rivojlangan,  yuqori  bilimli,  har  taraflama  kamol  topgan 

shaxsni  shakllantirishga  qaratilgan  keng  ko„lamli  tadbirlarni  amalga  oshirish  maqsadida 

mamlakatimizda  2000  yilni  «Sog„lom  avlod  yili»,  2005  yilni  esa  «Sihat-salomatlik  yili»  deb  e‟lon 

qilindi.  2005  yili  O„zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Maxkamasining  30-sonli  qarori  bilan  «Sihat-

salomatlik yili davlat dasturi»ni e‟lon qildi. 

O„zbekiston Respublikasi Oliy va o„rta maxsus ta‟lim vazirligi tomonidan «Sihat-salomatlik yili davlat 

dasturi»ni  hayotga  tatbiq  etilishi  va  ijrosi  yuzasidan  zarur  chora-tadbirlar  rejalashtirildi.  Demak, 

barkamol avdodni tarbiyalash masalasi - davlat siyosati darajasiga ko„tariddi. 

Salomatlik  -  insonning  eng  katta  boyligidir.  Oliy  o„quv  yurtlarining  asosiy  vazifalaridan  biri 

salomatlikni  saqlash  va  mustaxkamlash  soxasida  nazariy  va  amaliy  bilimlarga  ega  bo„lgan 

mutaxassislarni  tayyorlashdir.  Ammo  salomatlik  jarayonini  idora  etilishi,  xar  bir  inson  uchun  xos 

bo„lgan  shaxsiy  salomatlik  muammolarini  aniq  yecha  bilish  bilan  bog„liqdir.  Ma‟lumki,  salomatlik 

inson tomonidan, uning biologik va ijtimoiy faoliyatini to„liq va keng miqyosda bajarishi uchun eng 

asosiy omildir, o„zini namoyon qilishdagi poydevoridir. Afsuski, SNG davlatlarida turli kasalliklarga 

chalinish  xozirgi  kunda  nixoyatda  yuqori  darajada  bo„lib,  gepatit,  sil  kasalligi,  ruxiy  kasalliklar, 

onkologik  kasalliklar  miqdori  ortib  bormoqda.  Narkomanlar  va  OIV-infeksiya  bilan  zararlanganlar 

soni  beto„xtov  ko„paymoqda.  Shu  jumladan,  alkogolizm  va  narkomaniyaning,  tamaki  chekishning 

millatlar  genofondiga  salbiy  ta‟sir  ko„rsatishi,  ularning  kamayib  va  yo„qolib  ketish  xavfini 

tug„dirmoqda.  Xalqlarning  70%  «hali  bemor  emas,  lekin  sog„lom  ham  emas»  degan  ibora  bilan 

atalishiga  loyiq  bo„lib  qolgan.  Insoniyatning  ma‟naviy  jixatdan  yetuk  bo„lishida  adabiyot,  san‟at  va 

dinning  axamiyati  yetakchi  bo„lsa,  intellektual  rivojlanishda  ta‟lim,  charbiya  va  ilmning  axamiyati 

kattadir.  Jismoniy  jixatdan  sog„lom  rivojlanishda  esa  jismoniy  tarbiya,  sport  va  sog„liqni  saqlash 

tizimining axamiyati bebaxodir. 

Keyingi  20  yil  mobaynida  olimlar  tomonidan  salomatlik  xolati  uchun  qanday  miqdoriy  va  sifatli 

ko„rsatkichlarni  asos  qilib  olish  zarurligi,  salomatlikka  xos  bo„lgan  xamma  jarayonlarni  qamrab 

oladigan ta‟rifni shakllantirish, salomatlikni kasallik xolatidan farqlanishi, uchinchi yoki «oralik xolat» 

uchun  xos  bo„lgan  belgilarni  ajratish  va  qanday  yo„llar  va  vositalar  yordamida  sog„liqni  saqlash  va 

tiklash  kabi  muammolarni  xal  etish  ustida  ilmiy  tadqiqotlar  o„tkazildi  (I.I.Brexman,  1987, 

G.L.Apanasenko,  G.L.Popova,  1998,  V.A.Ananev,  D.N.Davidenko  va  boshq.,  2001,  V.P.Petlenko, 

D.N.Davidenko, 2001, N.N. Moxnach, 2004). Olimlarning fikriga ko„ra, salomatlikning xolatiga turli 

omillarning  ta‟siri  quyidagi  miqdoriy  ko„rsatkichlar  bilan  ifodalanadi:  irsiyat  -  20%,  tashqi  muxit 

ta‟siri  -20%,  turmush  tarzi  -  50%,  tibbiy  yordam  darajasi  -  10%.  Demak,  odam  salomatligi  -  bu 

ijtimoiy, tashqi muxit va biologik  omillarning o„zaro murakkab munosabatlari natijasidir. Bu borada 

yangi ilmiy yo„nalish - valeologiya kursi vujudga keldi.  

Valeologiya  so„zi  yunoncha  «valeo»  -  so„zidan  olingan  bo„lib,  uning  ma‟nosi  salomat  bo„lish 

deganidir. Bu atama birinchi marta 1982 yilda I.I. Brexman tomonidan taklif etilgan. 

Valeologiya  –  fiziologik  asosga  ega  bo„lgan,  tibbiy-pedagogik  va  ijtimoiy  toifadagi  fan  bo„lib,  xam 

jismonan,  xam  ruxan  sog„lom  bo„lgan  millat  namoyondasini  tarbiyalash  va  takomillashtirish 


 

borasidagi  zarur  omillarni  va  uslublarni  o„rganib,  ularni  turmushga  tatbiq  etish  kabi  vazifalarni  o„z zimmasiga  oladi.  Valeologiyaning  asl  maqsadi  muayyan  shaxsning  salomatligini  iazorat  qilish  va 

ta‟minlash  orqali  oilaning,  jamiyatning,  millatning  va  davlatning  mustaxkam  bo„lishiga  asos 

yaratishdir.  Valeologiya  fan  sifatida  tibbiyot,  jismoniy  tarbiya  nazariyasi  va  amaliyoti,  ekologiya, 

biologiya, psixologiya, xuquqshunoslik, jamiyatshunoslik xamda o„zga fanlarning inson salomatligiga 

tegishli  asoslari  jamlamasi  sifatida  shakllangan.  Rossiya  Federatsiyasi  fanlar  akademiyasining 

akademigi V.P.Petlenkoning ta‟rifiga binoan, valeologiya kursining ro„yobga chiqishi - bu salomatlik 

to„g„risidagi tafakkurning shiddat bilan olg„a intilishining aksidir. Valeologiya kafedrasi birinchi  bor 

1987  yilda  Leningrad  shaxrida  vrachlar  malakasini  oshirish  instituti  qoshida  professor  V.P.Petlenko 

tomonidan  tashkil  etilgan.  Bu  fanga  oid  besh  tomlik  birinchi  ilmiy  va  o„quv  qo„llanma  xam  V.P. 

Petlenko qalamiga mansubdir. 

Valeologiya o„rganadigan va xal qiladigan muammolarni quyidagilar tashkil etadi:  

1) salomatlikning tibbiy-biologik va ijtimoiy omillarini o„rganish;  

2) salomatlikning shakllanish mexanizmlarini o„rganish;  

3) muayyan shaxsning salomatligi darajasini va turmush tarzini baxolash uslublarini yaratish;  

4) salomatlikni saqlash va mustaxkamlash borasida amaliy uslublar yaratish;  

5) valeologiya ta‟limini o„rgatish borasida nazariy va uslubiy qo„llanmalar yaratish. 

Valeologiya  kursining  vazifasi  sog„lom  yoki  kasallikka  moyil  inson  xususiyatlarini  taxlil  qilish  va 

o„rganishdan  iborat  bo„lsa,  uning  maqsadi  xar  bir  inson  salomatligini  shakllantirish,  saqlash  va 

mustaxkamlash  to„g„risidagi  nazariy  va  amaliy  bilimlar  bilan  qurollantirishdir.  Valeologiya  tibbiyot 

xodimlarining, 

faylasuflarning, 

ta‟lim 


soxasi 

namoyondalarining, 

ekologlarning, 

madaniyatshunoslarning  va  boshqalarning  inson  salomatligini  saqlash  va  mustaxkamlash  yo„lidagi 

intilishlari  va  yutuqlarini  jamlashtiradi.  Valeologiya  -  salomatlikning  nazariy  va  amaliy  asoslaridir. 

Salomatlik  xaqidagi  nazariya  nafaqat  tibbiy-biologik  konsepsiyalar  asosida  yaratiladi,  balki  jismoniy 

tarbiya va sport nazariyasiga xam  asoslanadi.  Jismoniy tarbiya va sport bilan shug„ullanish  jismonan 

sog„lom  va  xayotiy  faoliyatning  barcha  turlarini  qodir  shaxsning  oliy  darajada  shakllanishiga  ijobiy 

ta‟sir  ko„rsatadi.  Ikkinchi  tomondan,  u  tarbiyaviy  axamiyatga  ega:  shaxs  dunyoqarashining 

kengayishini,  ma‟naviy,  ijtimoiy  va  biologik  barkamollikka  erishishini,  kasalliklarga  chalinmaslik 

xususiyatiga  ega  bo„lishini  ta‟minlovchi  asosiy  omillardan  biridir.  Jismoniy  tarbiya  va  sport  bilan 

shug„ullanishning  rivojlanayotgan  organizmga  ijobiy  ta‟siri  zaminida  organizmdagi  xamma  a‟zolar, 

tizimlar  va  yaxlit  organizmning  ichki  va  tashqi  muxitlar  ta‟siriga,  ijtimoiy  xayotda  yuz  beradigan 

o„zgarishlarga  keng  miqyosda  moslashish  xususiyatlarining  shakllanishi  yotadi.  Kam  xarakatlik 

(gipokineziya)  sharoitida  voyaga  yetgan  bolalar  va  o„smirlar  organizmi  va  a‟zolarining  moslashuv 

xususiyati qoniqarli darajada bo„lmaydi. Shu sababli ular organizmi tashqi va ichki muxitning xamda 

faoliyatning  turli  va  keskin  o„zgarishlariga  o„z  vaqtida  yetarli  darajada  moslasha  olmaydi.  Natijada 

bolalar organizmida turli xil patologik jarayonlar va kasalliklar kelib chiqadi Bu xol ayniqsa, voyaga 

yetgan  ayollar  a‟zolarining  xomiladorlikka  xos  bo„lgan  yuqori  va  uzluksiz  ortib  boruvchi  faollikni 

bajarishga moslasha olmasligi oqibatida ko„plab kasalliklar kelib chiqishiga sabab bo„ladi. O„z o„rnida 

bunday  ayollardan  tug„ilgan  avlodlarning  xam  xayoti  mobaynidagi  moslashuv  xususiyatlari 

cheklangan bo„lishi mumkin. 

Valeologiyaning  ta‟lim  tizimidagi  ulug„vor  maqsadi  -  xar  bir  shaxsda  o„ziga  nisbatan  emotsional  va 

ijtimoiy  jixatdan  muxim,  mantiqiy,  dunyoviy  rivojlanishning  bir  namoyondasi  sifatida  baxo  berishni 

o„rgatishdir.  Talabalarga  sog„lom  turmush  tarzini  o„rgatish  va  mustaxkamlash  deganda  faqat  salbiy 

urf-odatlardan  voz  kechishnigina  emas,  balki  xarakat  faolligiga  asoslangan  valeologik  madaniyatni 

xam  da‟vat  etish  ko„zda  tutiladi.  Namangan  Davlat  Universiteti  «Fiziologiya»  kafedrasida  birinchi 

marotaba bakalavriat talabalari  uchun valeologiya kursi bo„yicha ish  dastur ishlab chiqildi. Dasturda 

valeologiya kursining o„rganilishi ikki qismga bo„lingan: nazariy valeologiya va amaliy valeologiya. 

Nazariy  valeologiya  tibbiy-biologik,  pedagogik,  psixologik,  ijtimoiy  fanlarning  ilmiy  asoslariga 

tayangan bo„lsa, amaliy valeologiya o„z navbatida yana ikkita bo„limga ajraladi. Tashxisiy valeologiya 

salomatlikni  o„lchov  ko„rsatkichlarini  aniqlash  bilan  chegaralansa,  xususiy  amaliy  valeologiya 

organizmni sog„lomlashtirish muammolarini xal etadi. Umumiy tushunchalardan valeologiya so„zining 

ta‟rifi,  uning  maqsadi,  vazifalari,  kelib  chiqishi  va  taraqqiyoti  ko„rib  chiqiladi.  So„ng,  «salomatlik», 

«kasallik»,  «oralik»  yoki  chegaralanuvchi  xolatlar  xaqidagi  tushunchalar  talabalar  etiboriga  tavsiya 

etiladi.  

Valeologiya  –  insonning  atrof-muhit  bilan  o„zaro  ta‟siridagi  uning  jismoniy,  ruhiy  va  ma‟naviy salomatligi  haqidagi;  tug„ilish  paytidan  boshlab  to  yoshi  o„tib  qariguncha  salomatligini  saqlash  va 

mustahkamlash  haqida,  kasallikning  oldini  olish,  kasallikdan  keyin  salomatlik  holatiga  qaytish, 

sog„lom hayotni uzaytirish haqidagi bilimlarning amaliy qo„llani-shidagi majmuadir (Tel L.Z., 2001). 

Valeologiya  fanining  predmeti  –  insonning  individual  salomatligi  va  salomatligining  zahiralari, 

shuningdek,  sog„lom  turmush  tarzidir.  Valeologiyaning  profilaktik  tibbiy  fanlardan  eng  muhim 

farqlanishi  ham  shunda,  chunki  ularning  tavsiyalari  kasalliklarning  oldini  olishga  qaratilgan. 

Valeologiyaning obekti – amalda sog„lom bo„lgan, shuningdek, kasallik oldi holatida bo„lgan insondir, 

o„zining  yashashining  psixofiziologik,  ijtimoiy-madaniy  va  boshqa  jihatlarining  butun  cheksiz  turli-

tumanligini qamrab turgan holida. Aynan shunday inson to kasallangan kishilar toifasiga o„tmaguncha 

sog„liqni saqlash sohasining e‟tiboridan tashqarida qoladi. Valeologiya esa sog„lom yoki xavf guruhida 

qolgan  insonga  e‟tibor  qaratib,  asosan  sog„lom  turmush  tarziga  o„tish  orqali  salomatlikni  saqlash 

uchun inson organizmining funksional zahiralaridan foydalaniladi. 

Valeologiyaning  usuli  inson  salomatligining  zahiralarini  oshirish  yo„llarini  tadqiq  etishdir,  u 

salomatlikka  intilishni  shakllantirish,  sog„lom  turmush  tarziga  o„tish  va  hokazolarning  vositalarini, 

usullarini va texnologiyalarini izlashni o„z ichiga oladi. 

Valeologiya  inson  salomatligining  holatini  o„rganuvchi  boshqa  fanlardan  tubdan  farq  qiladi.  ushbu 

farq  shundan  iboratki,  valeologiya  e‟tiborining  markazida  salomatlik  va  sog„lom  inson  turadi, 

gigiyenaning  e‟tibori  markazida  esa  insonning  yashash  muhiti  va  hayotiy  faoliyatining  sharoitlari 

turadi. 

Bugungi  kunda  respublikamiz  fuqarosining  salomatligini  va  har  tomonlama  rivojlanishini  jismoniy 

tarbiya  va  sportsiz  tasavvur  etib  bo„lmaydi.  Bolalarning  jismoniy  tarbiya  va  sport  bilan 

shug„ullanishlarini  to„g„ri  tashkil  etish  –  ularning  salomatligi  hamda  noqulay  tashqi  sharoitlarga 

moslashuvining  ko„rsatkichlariga  hal  qiluvchi  darajadagi  ta‟siri  to„g„risidagi  ilmiy  asoslangan 

ma‟lumotlar mavjud. Jismoniy tarbiya va sport bilan shug„ullanish bolalarda va o„smirlarda ezgulikka 

ishonch va tetiklikni rivojlantiradi, Vatanga muhabbat va vatanparvarlik tuyg„usini tarbiyalaydi. 

Tibbiyot  naqadar  mukammal  bo„lmasin,  u  har  bir  kishini  barcha  kasalliklardan  xalos  etaolmaydi. 

Insonning  o„zi  o„z  salomat-ligining  yaratuvchisidir,  shuning  uchun  ilk  yoshidan  faol  va  sog„lom 

turmush  tarzini  yuritib,  chiniqish,  jismoniy  tarbiya  va  sport  bilan  shug„ullanish,  shaxsiy  va  ijtimoiy 

gigiyena  qoidalariga  rioya  qilish  va  shunday  qilib  oqilona  yo„llar  bilan  haqiqiy  har  tomonlama 

rivojlanishiga  erishish  yaxshi  bo„ladi.  zamonaviy  jamiyat  sharoitida,  shunga  xos  bo„lgan  ijtimoiy-

iqtisodiy,  ilmiy-texnik  rivojlanishining  xususiyatlarini  va  qadriyat  ustuvorligining  anchagina 

o„zgarganligini  hisobga  olgan  holda,  aholining  salomatligini  mustahkamlash  muammosi  –  birinchi 

darajadagi ahamiyatga ega bo„lgan muammodir. 

Valeologiyani  individning,  jamiyatning  va  umuman  tabiatning  salomatligi  haqidagi  fan  sifatida 

ijtimoiy  fanga  va  individual  fanga  bo„lish  mumkin.  Individual  valeologiya  alohida  muayyan  bir 

odamning  salomatligini  saqlash,  rivojlantirish  va  tiklashga  qaratilgan.  Ijtimoiy  valeologiya  –  bu 

jamiyatning  salomatligini,  jismoniy,  ruhiy,  ma‟naviy,  iqtisodiy  va  ijtimoiy  salomatligini  saqlash  va 

tutib turishdir (Tel L.Z., 2001). 

Insonning  jismoniy  ahvoli  yuzasidan  g„amxo„rlik  qilish  bizning  ekologik  nuqtai  nazardan  og„ir 

bo„lgan  davrimizda  alohida  ahamiyat  kasb  etadi.  Borgan  sari  ko„proq  insonlar  o„z  salomatligini 

saqlashga, uni yaxshilashga e‟tibor bera boshlaydi. Bunday vazifaga erishish vositasi sog„lom turmush 

tarzi bo„ladi.  

Sog„lom turmush  tarzi  o„zi  nima degan savolga javob berish uchun uning  barcha tarkibiy qismlarini 

ko„rib chiqish lozim. Biz tahlil qilgan ishlarning mualliflari ularning turlicha sonini qayd etadi. Lekin 

bir  nechta  asosiy  qismlarni  ajratish  mumkin,  sog„lom  turmush  tarzini  yuritish  aynan  shularning 

poydevoriga quriladi. Ularga quyidagilar kiradi: 

1. Sog‟lom ovqatlanish. 

2. Jismoniy faollik. 

3. Organizmning umumiy gigiyenasi. 

4. Chiniqish. 

5. Zararli odatlardan voz kechish. 

Valeologiyani  individning,  jamiyatning  va  umuman  tabiatning  salomatligi  haqidagi  fan  sifatida 

individual valeologiya va ijtimoiy valeologiyaga bo„lish mumkin. 


 

Ijtimoiy  valeologiya,  I.E.Shkondinaning  fikricha  (2007),  bu  –  jamiyatning  ham  jismoniy,  ham  ruhiy, ma‟naviy,  iqtisodiy  va  ijtimoiy  salomat-ligini  saqlash  va  tutib  turishdir.  Uni  quyidagilarga  bo„lish 

mumkin: 


a)  tibbiy-biologik  valeologiya,  u  umumiy  gigiyenani,  ijtimoiy  psixogigiyenani  (oila,  jamoa,  umuman 

jamiyatning psixogigiyenasi), sport, ekologik jihatlarini o„z ichiga oladi; 

b)  iqtisodiy  valeologiya  jamiyatning  va  uning  ayrim  vakillarining  turmush  darajasini,  aholining 

bandlik darajasini, sanoat ishlab chiqarish darajasini va hokazolarni ko„rib chiqadi; 

v)  ijtimoiy  valeologiya  jamiyatning  ijtimoiy  tuzilishini,  ta‟limning  darajasini,  ilmiy  salohiyatini, 

ijtimoiy tashkilotlar, madaniyat va san‟atning darajasini ko„rib chiqishga qaratilgan. 

Xo„jalikning  istalgan  sohasi,  inson  faoliyatining  istalgan  turi,  istalgan  kasbi  o„z  mohiyatiga  ko„ra 

valeologiyaga bog„liq ekanligini sezish qiyin emas. 

Valeologiyaning  e‟tibor  markazida  turgan  obekt  –  bu,  birinchidan  –  sog„lom  inson;  ikkinchidan  – 

uning butun atrofi va ta‟sir etuvchi omillar; uchinchidan – patologik jarayonning rivojlanish sabablari, 

organizmni salomatlik holatiga qaytarish mexanizmlari, himoya-mosla-shuv mexanizmlari, boshqacha 

aytganda – davolanish va normaga qaytish jarayonlari; to„rtinchidan – profilaktik va sog„lomlashtirish 

chora-tadbir-lari;  va  nihoyat  beshinchidan  –  qarishning  mexanizmlari  va  alomatlari  hamda  qarilik 

patologiyasining, ham umuman qarishning oldini olishning ehtimoliy yo„llari. 

Hozirgi  zamonaviy  tibbiy  salomatlik  ahvolini  saqlab  qolishga  emas,  asosan  yuzaga  kelgan  kasallikni 

davolashga qaratilgan. I.I.Brexmanning fikricha (1987), “Birgina maqsadga  – salomatlikka erishishni 

ta‟kidlagan holda tibbiyot aslida asosan kasaliklarni davolash bilan shug„ullanadi. Lekin kasalliklarni 

davolash  har  doim  ham  salomatlikka  olib  kelmaydi.  Bundan  tashqari,  inson  organizmida  ko„pincha 

nafaqat boshidan kechirgan kasalligining izlari, balki davolashning izlari ham qoladi”. Bilimlar idrok 

etilishi  uchun  qulay  zaminga  kelib  tushishi  ham  naqadar  muhim:  istalgan  odam  shifokorning 

tavsiyalarini  tushunish  uchun  hech  bo„lmasa  boshlang„ich  darajada  o„z  organizmining  tuzilishi  va 

vazifalari bilan tanish bo„lishi kerak. Bu yyerdagi ahvol ham unchalik yaxshi emas. 

Ma‟lumot  yetishmasligi  turli  mish-mishlarga  olib  keladi  –  tibbiyot  sohasida  ham  xuddi  shunday. 

Tibbiy  va  gigiyenik  bilimlar  yetishmasligi  noto„g„ri  fikrlarni,  turli  sektalar,  tabiblar,  ekstrasenslarni 

yuzaga keltiradi... An‟anaviy sog„lomlashtirish choralari bilan birga hozirgi paytda yangi, noan‟anaviy 

usullar paydo bo„lgan, ular muayyan insonga qaratilgan bo„lib, oqilona jihatlari mavjud. Davolashning 

muayyan usullari turlicha bo„lishi mumkin. Eslang-chi, ba‟zilar qo„lini qo„yib davolaydi, boshqalari – 

uqalashning  alohida  turi  bilan,  uchinchilari  –  sovuqqa  o„rganish,  to„rtinchilari  –  issiq  bilan, 

beshinchilari  –  ma‟lum  parhez  tutish  va  hokazolar  bilan  davolaydi.  Bundan  ularning  har  biri  o„z 

usulini ta‟kidlab, uni yolg„iz samarali usul deb e‟tirof etadi. Ko„rinib turibdiki, ushbu davolash usullari 

yordam  beradigan  bemorlar  doirasi  ham  ayni  bir  xil.  Bundan  shu  davolash  usullarining  o„ziga  xos 

emasligi  haqidagi  xulosa  kelib  chiqadi.  Boshqacha  aytganda,  ushbu  davolash  usullarining  barchasi 

organizmning  umumiy  himoya  kuchini  oshirishga  qaratilgan,  bu  profilaktik  jihatdan  maqbul  bo„lib, 

valeologiya  nuqtai  nazaridan  ma‟lum  ahamiyatga  ega.  Shuning  uchun  valeologiyaning  tarkib  topishi 

va rivojlanishi faqatgina yangi “modali” fanni yaratish emas, dolzarb vazifadir. 

 

Valeologiya fanining tarixi  

XX  asrning  ikkinchi  yarmida  tibbiyot  nazariyasi  aholining  salomatligiga  erishish  uchun  amalda 

sog„lom kishining sog„lig„ini muhofaza qilishga e‟tiborini qaratish lozimligi holatiga duch keldi.  

XX  asrning  60-yillari  oxirida  S.M.  Pavlenko  (Rostov  shahri)  va  S.F.  Oleynik  (Lvov  shahri) 

«sanologiya»  deb  nom  olgan  ilmiy  yo„nalishga  asos  soldilar.  Sanologiya  «organizmning  kasallikka 

qarshi  turishi  to„g„risidagi  umumiy  ta‟limot»  deb  ta‟riflangan.  Ushbu  qarshi  turishning  negizida 

«sanogenez»,  ya‟ni  favqulodda  qo„zg„atuvchining  ta‟sirida  yuzaga  keladigan  moslashuv 

mexanizmlarining  dinamik  majmui  yotadi.  Sanogenezning  kontsepsiyasi  tibbiy  jamoatchilik 

tomonidan tegishlicha baholanmagan va deyarli 20 yilga unutilgan edi.  

Favqulodda,  ekstremal  sharoitlarda  ishlaydigan  shaxslarning  (g„avvoslar,  kosmonavtlar)  tibbiy 

ta‟minoti  bilan  shug„ullanuvchi  harbiy  tibbiyot  vakillari  sanogenezning  muammosi  rivojlanishiga 

muhim hissa kiritganlar. Ilk bora bevosita ko„rsatkichlari bo„yicha miqdoriy baholanishiga ega bo„lgan 

muayyan  kategoriya  sifatida  sog„liqni  N.M.  Amosov  ko„rsatgan  edi.

  O„zining  «Salomatlik  

haqidagi  fikrlar»  (1978  yil)  asarida u  organizmning  zaxira  imkoniyatlari  bilan  belgilanishi 

mumkin bo„lgan «sog„liqning miqdori» degan atamani taklif qildi. Metodologik yondashuvi qanchalik 

to„g„riligiga  qaramay,  uning  muayyan  uslubiyotda  (barcha  a‟zolar  va  tizimlarning  funksional 

zaxiralarini baholashda) amalga oshirilishi haqiqatdan uzoq. 

Zamonaviy tushunchasida insonning salomatligi  to„g„risidagi  fanning  yaratuvchisi deb haqli ravishda 

Vladivostok shahrida ishlagan I.I. Brexman hisoblanadi, u ilk bora (1982 yil) amalda sog„lom bo„lgan 

kishilarning  salomatligini  saqlash  va  mustahkamlashning  metodologik  asoslarini  shakllantirgan. 

Brexman  individ  sog„lig„ining  sifatini  va  miqdorini  diagnostika  qilish,  etiologiyasini  o„rganish  yo„li 

bilan  butun  sog„liqni  saqlash  strategiyasini  o„zgartirish  zarurligi  haqidagi  fikrga  keldi.  O„zi  asoslab 

bergan yangi ilmiy yo„nalishni «valeologiya» deb nomlab (lotinchadan «valeo» – sog„lom bo„lish), u 

1987 yilda ushbu muammo yuzasidan birinchi monografik asarni nashr etdi. Ushbu asar «Valeologiya 

–  sog„liq  haqidagi  fanga  kirish»  bo„lib,  unda  muallif  sog„liq  to„g„risidagi  fan  yagona  tibbiyot  bilan 

cheklanmasdan,  balki  bir  necha  fanlarni  jamlab,  shuningdek  ekologiya,  biologiya,  psixologiya  va 

boshqa fanlarning asosida shakl lanishi lozim, deb ta‟kidlagan.  

 Valeologiyaning  asoschisi  shuningdek  V.P.  Kaznacheyev  (1977)  bo„lib,  uning  fikricha,  tibbiyot 

kasallikning  sabablari,  kasalliklarning  mohiyati,  ularning  profilaktikasi  va  davolanishi  haqidagi 

masalani  qo„yadigan  bo„lsa,  u  yoki  bu  dardlarga  olib  kelishi  mumkin  bo„lgan  sabablarning  oldini 

olishga  qaratilgan  bo„lsa,  valeologiya  esa  sog„liq  mohiyatining  vazifalarini  (valeologiya),  salomatlik 

sabablari, omillari va mexanizmlarining vazifalarini qo„yadi, deb hisoblagan edi.  

Prof.  V.P.  Kulikovning  ko„pchilik  nashrlari  shaxsiy  salomatlikning  turli  jihatlariga  bag„ishlangan. 

Uning tomonidan ilk bora shaxsiy salomatlikning uch o„lchovli modeli taklif etilgan. 

XX  asrning  oxirida  valeologiya,  ya‟ni  o„z  ilmiy  qiziqishlarining  markaziga  shaxsiy  salomatlikni 

qo„ygan ilmiy yo„nalish 20 yilga to„ldi. 

Tibbiyotda paydo bo„lgan yo„nalishdan boshlangan valeologiya tez orada tibbiy fanlarning doirasidan 

chiqib  ketib,  jamlanma  fanga  aylandi  va  o„zining  maxsus  tadqiqot  fanlari  bo„lgan  bir  nechta  ilmiy 

yo„nalishlarni shakllantirdi. Tibbiyotda bu shaxsiy salomatlikning mexanizmlari, ushbu mexanizmlarni 

boshqarish imkoniyatlari bo„lsa, pedagogikada – shaxs-ning o„z salomatligini qo„rish jarayoniga jalb 

etilishining qonuniyatlaridir. Aynan ushbu holat, ya‟ni o„z tadqiqot predmetining mavjudligi tibbiy va 

pedagogik valeologiyaning mustaqil ilmiy fanlar sifatida ajralib chiqishiga sabab bo„ldi.  

Oxirgi  nashrlardan  biz  valeologiya  «norma»  to„g„risidagi  ta‟limot  shakllantirilganda,  yuzaga 

kelganligini bilib oldik. Bunda ma‟lum bo„li-shicha, I.I. Brexmanga faqat  «valeologiya» atamasining 

o„zigina tegishli ekan.  

Valeologiya  –  bu  shaxsiy  salomatlikning  mohiyatini,  mexanizmlari  va  namoyon  bo„lishini,  uning 

diagnostikasi  va  bashoratlanishining  uslublarini,  shuningdek  sog„liqning  darajasini  oshirish, 

individning  hayoti  va  ijtimoiy  moslashuvining  sifatini  yaxshilash  maqsadida  sog„liq  mexanizmlarini 

optimallashtirish yo„li bilan sog„liqni tuzatish uslublarini o„rganadigan fandir.  

V.N.  Vaynerning  fikricha  (2001),  valeologiya  predmeti  insonning  shaxsiy  salomatligi  hamda 

sog„lig„ining  zaxiralari,  shuningdek  sog„lom  turmush  tarzidir.  Tavsiyalari  asosan,  kasalliklarning 

oldini olishga qaratilgan profilaktik tibbiy fanlardan valeologiyaning eng muhim farqlaridan biri ham 

shunda. 


Valeologiya fanining maqsadi, muammolari va vazifalari 

Aytishlaricha,  baxt-saodatimizning  o„ndan  to„qqiz  qismi  salomat-ligimizga  bog„liqdir.  Faqat 

sog„lom  kishigina  to„laqonli  mehnat  qilib,  oilasiga  va  jamiyatga  eng  katta  foyda  berishga  layoqatli 

bo„ladi.  Shu  munosabatda  aholining  yosh  paytidanoq  salomatligini  mustahkamlashga  qaratilgan 

davlatimizning  siyosati  alohida  ahamiyat  kasb  etadi.  Xo„sh,  salomatlikni  uzoq  yillar  mobaynida 

qanday qilib saqlab qolish mumkin? 

Ko„pchiligimiz  bu  jihatdan  an‟anaviy  tavsiyalarga  o„rganib  qolganmiz.  Nisbatan  yangi  bo„lgan 

«valeologiya» ilmiy yo„nalishini esa kam kishilar biladi. «Valeo» - «sog„lom bo„lish, salomat yurish» 

deganidir. Bu insonning imkoniyatlari to„g„risidagi fandir. 

Oldingi  asrning  80-yillarida  tibbiy  fanlar  doktori  professor  I.I.  Brexman  «valeologiya»  atamasini 

kiritgan. Tibbiyot, biologiya, gigiyena, jismoniy tarbiya va psixologiya, ekologiya, parhezlash hamda 

inson,  uning  organizmi,  ichki  dunyosi  va  hayotiy  muhiti  to„g„risidagi  boshqa  fanlarning  birikkan 

negizida  yuzaga  kelgan  jamlanma  fan  sifatida  paydo  bo„lgan  valeologiya  1987  yildan  boshlab 


 

10 


tibbiyotga yaqin fan bo„lib kelmoqda. 

90-yillar  valeologiyaning  sog„lom  kishining  salomatligi  to„g„risi-dagi  bilimlar  tizimi  sifatida  qaror 

topishi va yanada rivojlanishining davri bo„lib qoldi.  

Valeologiya – bu salomatlik, sog„lom turmush tarzi to„g„risida, organizmning tez o„zgaradigan hayot 

holatlari  va  hodisalariga  muvofiq  javobi  to„g„risida,  shuningdek  insonning  shaxsiy  salomatligi 

to„g„risidagi  fandir.  Uning  markaziy  muammosi  kishining  o„z  sog„lig„iga  munosabati  hamda 

individual rivojlanish jarayonida salomatlik madaniyatining tarbiyalanishidir.  

Valeologiya – insonga tashqi va ichki muhitning o„zgaruvchan omillari ta‟sir etishi sharoitlarida uning 

jismoniy,  biologik,  psixologik,  jamoat-madaniy  jihatdan  rivojlanishining  barqarorligini  va 

sog„lig„ining  saqlanishini  ta‟minlaydigan  organizmning  genetik  va  fiziologik  imkoniyatlari 

to„g„risidagi fandir. 

Valeologiyaning  vazifasi  inson  salomatligi  bo„lib,  u  fiziologik  mexanizmlar,  muhitning  sharoitlariga 

moslasha olish, o„z-o„zini  tashkil etish, o„z-o„zini  rivojlantirish va o„z-o„zini saqlash qobiliyati bilan 

belgi-lab berilgan hayot  sifatining kategoriyasidir. Valeologiyaning ob‟yyekti nisbatan sog„lom inson 

yoki kasallik oldi holatida bo„lgan inson bo„ladi.  

Profilaktik  tibbiyot  bilan  birgalikda  valeologiya  zamonaviy  davrning  global  muammolaridan  biri  – 

inson salomatligini saqlash va mustahkamlash muammosining hal etilishiga o„z hissasini kiritadi. 

Valeologiya  negizida,  profilaktik  tibbiyot,  gigiyena  va  sanologiyadan  farqli  ravishda  inson 

organizmining  umuman  hamda  alohida  tizimlarining  dinamik  imkoniyatlari  to„g„risidagi  tasavvur 

yotadi.  

Salomatlik ehtiyoji umumiy tusga ega, u ham alohida individga, ham umuman jamiyatga xos bo„ladi. 

Sog„liqning ahvoli insonlar hayotining barcha sohalariga ta‟sir etadi. U insonning jismoniy, psixik va 

aqliy  layoqatining  yuqori  salohiyatini  ta‟minlaydi  va  uning  to„laqonli  yashashining  garovi  bo„ladi. 

Aholining  salomatligi  jamiyat  iqtisodiy  rivojlanishining  dinamikasiga  nihoyatda  ulkan  ta‟sir 

ko„rsatadi, uning ijtimoiy-etik yetukligining, davlatning o„z fuqarolarining sog„lig„i uchun qayg„urishi 

darajasining  o„lchovi  bo„lib  xizmat  qiladi.  Bularning  hammasi  shaxsga  o„zining  salomatligi, 

avlodlarining  salomatligi  hamda  u  yordam  berishi  mumkin  va  lozim  bo„lgan  kishilarning  (keksalar, 

nogironlar va hokazolar) salomatligiga nisbatan ma‟lum mas‟uliyatni yuklaydi. 

O„z  salomatligiga  e‟tibor  berish,  uning  buzilishlarining  individual  profilaktikasini  ta‟minlay  olish, 

sog„lom turmush tarzi kishining umumiy madaniyatining ko„rsatkichlari bo„ladi.  

Valeologiyaning  rivojlanishi  inson  ongi  va  mavjudligining  yangi  sohalaridan  biri  –  valeologik 

madaniyatni aniqlashga imkon berdi. 

 

Valeologiyaning asosiy vazifalari: 1. Shaxsiy salomatlikning mohiyati to„g„risidagi  tasavvurlarni ishlab chiqish  va amalga oshirish,  uni 

o„rganishning modellarini, uni baholashning va bashorat qilishning uslublarini izlash. 

2.  Individ  salomatligining  miqdoriy  baholanishi  asosida  aholining  salomatligining  ahvoli  ustidan 

skrining va monitoring nazorati tizimlarini ishlab chiqish. 

3. «Salomatlik psixologiyasini» shakllantirish. 

4. Shaxsiy salomatlikni shakllantirish, saqlash va mustahkamlash metodologiyasi va uslublarini ishlab 

chiqish. 

5.  Salomatlik  darajasini  oshirish  yo„li  bilan  kasalliklarning  birlamchi  va  ikkilamchi  profilaktikasini 

ta‟minlash. 

6.  Populyatsiyalar  salomatligining  darajasini  shaxsiy  salomatlik  orqali  oshirish  dasturlarini  ishlab 

chiqish. 

Valeologiyaning uslublari: salomatlik darajasining diagnostikasi, individ  salomatligini bashorat qilish 

va uni boshqarish. 

Shunday  qilib,  shaxsiy  salomatlikning  mohiyatini  aniqlash,  muayyanlashtirish  –  valeologiyaning 

asosiy metodologik muammosidir.  

Valeologiyani  o„rganish  jarayonida  zamonaviy  ta‟lim  tizimining  valeologik  tahlili  bilan,  turli  o„quv 

yurtlari uchun ta‟lim jarayonining valeologik asoslarini ishlab chiqish bilan, bolalar, o„smirlar, yoshlar 

va kattalarning mos  holda maktabgacha tarbiya  ta‟lim  muassasalari,  maktablar, o„rta maxsus  va oliy 

o„quv  yurtlari  hamda  diplomdan  keyingi  ta‟lim  institutlari  sharoitida  valeologik  ta‟lim  olishining 

nazariyasi va metodologiyasini yaratish bilan bog„liq masalalar ko„rib chiqiladi.  

11 


Zamonaviy  ta‟lim  tizimining  valeologik  tahlilining  natijalari  an‟anaviy  (avtoritar-reproduktiv)  ta‟lim 

usulining  patogen  xususiyatlari  haqida  tasavvur  beradi.  Ta‟lim  va  tarbiyaning  valeologik  asoslarini 

o„zlashtirish  ularni  nafaqat  bolalar,  o„smirlar  va  yoshlarning  ta‟lim  olishining  yuqori  darajasini 

ta‟minlaydigan, balki ularning salomatligini shakllantirishning muhim vositasi bo„lib chiqadigan turli 

fanlarni o„qitish metodologiyasi bilan qurollantiradi. 

Valeologiyani  o„rganish  sog„lom  turmush  tarzining  mohiyatini  (uning  asosiy  tarkibiy  qismlari  va 

ularning o„zaro bog„lanishini) ochib beradi, individ salomatligining uning turmush tarziga bog„liqligini 

ko„rsatadi,  ushbu  bog„lanishni  inson  hayotining  yosh  davrlari  jihatidan  namoyon  bo„lishini 

oydinlashtiradi.  Dasturda  salomatlikning  ma‟naviy  va  pedagogik  jihatlariga  tubdan  muhim  ahamiyat 

beriladi.  Shu  munosabatda  insonning  madaniy  yashash  muhitining,  tarbiyasidagi  xususiyatlarining 

turmush tarzi xususiyatlari hamda salomatligining ahvoli bilan bog„lanishi ko„rib chiqiladi. 

 

Nazorat savollari: 

 1.Valeologiya fani haqida tushuncha bering. 

 2.Sog„lom va yuksak ma‟naviyatli avlodni tarbiyalashda valeologik tamoyillar qanday ahamiyat kasb 

etadi 

 3. Sog‟lom turmush tarzining tarkibiy qismlariga nimalar kiradi? 4. “Sog‟liqning miqdori” degan atama kim tomonidan fanga kiritilgan? 

5.Sog„lom avlodni shakkllantirishda respublikamizda qanday qaror va farmoyishlar qabul qilindi?  

 

Foydalanilgan adabyotlar: 

1.Мирзиёев  Ш.М.  Жисмоний  ва  маънавий  етук  ёшлар  –  эзгу  мақсадларимизга  етишда 

таянчимиз  ва  суянчимиздир  мавзусида  Камолот  ёшлар  ижтимоий  ҳаракатининг  IV 

қурултойидаги нутқи. Халқ сўзи. 2017 й. 2. Каримов И.А. Юксак маънавият - енгилмас куч. – Тошкент.: Маънавият, 2008. - 176 б. 

3.Vaieology: lectures course / I.I.Burak [etc.]. - Vitebsk: VSMU, 2008. - 164 p. 

4.Arziqulov R.U. Sog„lom turmush tarzi asoslari. T.; I-II jild. 2005.- 256, 245 bet. 

5..Brexman I.I. Valeologiya – nauka o zdorovye. – M.: Fizkultura i sport, 1988. – S. 108. 

6. Vayner E.N. Valeologiya. – Uchebnik dlya vuzov. M. Flinta: Nauka, 2002. - 416 s. 

7.  Iskandarov  T.I..  Isaxanov  V.I.  Zdoroviy  obraz  jizni:  vostochniye  traditsii  i  sovremennost.  –  T., 

1989. - S.118. 

 

 

  

Download 207 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling