O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi samarqand davlat universiteti


Download 101.88 Kb.
bet2/2
Sana30.09.2020
Hajmi101.88 Kb.
1   2
5.

6. Bo'lishda eng kichik qoldiq nechaga teng bo'lishi kerak?

a) 2 ga © b) 1 ga
d) 0 ga

 1. 7 ga bo'lganda qoldiq 9 ga teng bo'lishi mumkinmi?

a) ha (© b ) yo'q

 1. Qaysi qatordagi sonlar 6 ga qoldiqsiz bo'linadi?

 1. 60, 32, 16, 6, 18

 2. 56, 42, 21, 30, 35 d) 24, 12, 36, 48, 54

 1. 9 ga bo'lganda chiqadigan hamma qoldiqlarni belgilang:

 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 2. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 d) 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

 1. 1) Bo'lish qaysi javobda to'g'ri tekshirilgan? 78 : 6 = 13

 1. 13 + 6 = 19

 2. 13 - 6 = 7 © d) 13 • 6 = 78

2) Ko'paytirish qaysi javobda to'g'ri tekshirilgan? 19 • 5 = 95

a) 95 + 5 = 100 b) 95 - 5 = 90 (©( d) 95 1. To'g'ri yechilgan misolni belgilang:


a) 7 • 2 = 28
©>) d) 72 : 6 = 12 53

b) 93 : 3 - 33 e) 16 • 4 = 68

 1. Noto'g'ri yechilgan misolni belgilang:

 1. 13 • 4 = 52 d) 18 • 5 = 90

 2. 84 : 6 = 14 © e) 57 : 3 = 17

 1. Misollarning to'g'ri javoblarini toping:

1) 75 : 25 2) 86 : 43 3) 60 : 12 4) 96: 16

a) 6 ((()) b) 3 d) 5 ye)2

 1. Noma'lum sonni toping:

1) 45 : x = 3a) 42

b) 48 ©

d) 15

2) 48 - x = 3a) 16©

b) 45

d) 51
 1. Qoldiqli bo'lish qaysi javobda to'g'ri bajarilgan?

 1. 49 : 8 - 5 (9 qoldiq)

 2. 28 : 3 - 8 (4 qoldiq)

(© d) 36 : 5 = 7 (1 qoldiq)

 1. Noto'g'ri yechilgan misolni belgilang:

 1. 47 : 9 = 5 (2 qold.)

 2. 23 : 3 = 7 (2 qold.)

© d) 49 : 8 = 5(9 qold”.)

 1. Bo'sh katakchaga shunday bir xonali sonlarni qo'yingki, natijasi 5 ga qoldiqli bo'linsin:

40 О

a) 1, 12 © b) 1, 2, 3, 4 d) 15

 1. Katakchalarga mos sonlarni qo'ying:

1) 67 : 9 = 7 □ ( qold.) a) 2

 1. 36 : 7 = \^( (1 qold.) /О) a) 5

 2. 39 : 4 = 9 |—| ( qold)

b) 4 b) 6

d) 3 d) 4

a) 2

b) 4

d)

19. Qaysinisi katta:
 1. 360 sonining to'qqizdan bir qismi

 2. 884 sonining to'rtdan bir qismi d) 120 sonining ikkidan bir qismi

20. Ifodalarning qiymatlarini hisoblang:

1) 15 va 8 sonlarining ko'paytmasiga 90 ni qo'shish. 1. (15 + 8) + 90= 113

 2. (15 • 8) + 90 - 210 d) (15 - 8) + 90 = 97

2) 900 va 300 sonlarining bo'linmasini 200 ga ko'paytirish.

 1. (900 - 300) + 200 = 800

 2. (900 : 300) + 200 = 203 d) (900 : 300) • 200 = 600

XULOSA


Yuqorida ko ‘rib o ‘tgan kurs ishidagi masalalar quyidagicha u yoki bu shaklda o ‘z yechimini topgan.

 1. Pedagogik yo ‘ l, ya’ni bolalar fikrlashini qo ‘ llaniladigan matematik mulohazalarga tayyorlash

 2. Matematika yo ‘li, ya’ni bolalarni eng muhim matematik tushunchalarni , eng avvalo natural son tushunchalarini o‘ rganishga tayyorlash.

 3. Bolalarni matematikani o ‘ rganishga tayyorlashda, ishni boshlashda yangicha yechim ko ‘ rildi.

 4. Bitta ob’ektdan tashkil topgan to ‘ plam va birorta ham ob’ektni o ‘ z ichiga olmagan to ‘ plam qaraldi.

 5. To ‘ plam nazariyasiga asoslanib, 4<5, 7 > 3, 4 = 4 ekanligini ko ‘rsatildi.

 6. Arifmetik amallarning to ‘ plam nazariyasiga ko ‘ ra ta’rifiga asoslanib, 2 + 4, 6-4, 3-4 10:2 ni hisoblash yo ‘llari ko ‘rsatildi.

 7. Har qanday a son uchun undan keyin keladigan birgina a soni mavjud. Bu aksioma natural sonlar to ‘ plamining cheksiz ekanligini ifodaladi.

 8. Masalalarni echish amalining tanlanishi tushuntirildi.

 9. Natural sonlar to ‘plamidagi barcha sonlar uchun «tenglik» mu-nosabati qanday xossalarga ega ekanligi ko ‘rildi.

 10. Natural sonlar nafaqat miqdorlarni o ‘ lchash va to ‘ plam elementlarini sanash uchun ishlatiladi, balki to ‘ plam elementlarini tartiblash ham natural sonlar yordamida amalga oshiriladi. Bunda chekli to ‘ plam uchun natural sonlar qatori kesmasi tushunchasi ishlatiladi.

 11. Qanday usul bilan sanalmasin, to ‘ plam elementlari soni

o ‘zgarmasligi isbotlandi.

 1. Sanoqda sonlarning kelish tartibini bilish. Sonlarning natural ketma- ketlikdagi o ‘ rinlarini bilganlikka, shuningdek sonlarning o ‘ nlik tarkiblarini bilganlikka asoslanib sonlarni taqqoslay olishga o‘rgatish usullari ishlab chiqildi.

 2. Bo ‘ lish malakasini shakllantiruvchi mashqlar hajmi katta bo ‘ lishi kerakligi ko ‘ rsatildi.

 3. Natural ketma-ketlikni bilganlik asosida sonlarni qo ‘shish va ayirishni bilish. Sonlarning o ‘nli tarkiblari asosida sonlarni qo ‘shish va ayirishni bilish, sonlarni xona qo ‘ shiluvchilarining yig ‘indisi bilan namunaga qarab hozircha xona qo ‘ shiluvchilarining yig ‘ indisi terminidan foydalanmay turib almashtirish malakasini egallab olish.

17.Sonni ko ‘paytmaga bo ‘lishni uchta har xil usul bilan amalga oshirish yo ‘ llari kiritildi.

 1. To ‘rt, besh, olti xonali sonlarni ikki xonali songa bo ‘lish usuli qaraladi.

 2. Ko ‘paytirish va bo ‘lish amallarining ma’nosi ochib berildi.

 3. O ‘ quvchilarning bilimi va malakalari mezoni ishlab chiqildi.

FOYDALANILGAN ADABIY OTLAR I. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti asarlari:

 1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz T.: O’ zbekiston 2017 yil

 2. Karimov I.A. O'zbekiston XXI asrga intilmoqda. T., O'zbekiston, 2000 yil

 3. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil qatiy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik-har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak T.: O’zbekiston 2017 yil

II. Ilmiy-uslubiy adabiyotlar:

 1. Farberman B.L. Oliy ta'limda o'qitishning zamonaviy usullari T.: 2002-yil

 2. Jumayev M.E. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi. T.: 2005yil

 3. Jumayev E.E. Boshlang’ich matematika nazariyasi va metodikasi T.:

Turon - Iqbol 2012 yil

 1. Ahmedov M., Abdurahmonova N., Jumayev M. Matematika 1-sinf Turon-iqbol T., 2016 yil

 2. Bikbayeva N.U., Yangiboyeva E. Matematika 4-sinf O'qituvchi, 2015 yil

 3. Mardanova F. I. Matematikadan test topshiriqlari 3-sinf. O'qituvchi, T.: 2016 yil

 4. Jumayev M. E., Tadjieva Z. G’. Boshlang’ich sinflarda matematika o’qitish metodikasi T.: 2005 yil

 5. Jumayev M.E., Tadjiyeva Z.G’. Boshlang’ich sinflarda matematikadan fakultativ darslarni tashkil etish metodikasi T.: TDPU 2005 yil

 6. Jumayev M.E. Bolalarda matematik tushunchalarni rivojlantirish nazariyasi va metodikasi (KHK uchun) T.: Ilm-Ziyo 2005 yil

 7. Jumayev M. E. Matematika o’qitish metodikasidan praktikum T.: O’qituvchi 2004 yil

11. Suvonqulov A. K. Hamzayev H. X. Boshlang’ich sinflarda matematika o’qitish metodikasidan amaliy mashg’ulotlar Jizzax, 2006 yil

 1. Internet materiallari:

1. http: //www.ziyonet.uz/

Download 101.88 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling