O’zbekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi sog`liqni saqlash vazirligi toshkеnt farmatsеvtika instituti


Boshqarish  usullari  va  vositalari


Download 5.28 Mb.
Pdf ko'rish
bet6/61
Sana25.03.2017
Hajmi5.28 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   61

Boshqarish  usullari  va  vositalari.  O`quv  mashg`uloti  bosqichlarini  belgilab  beruvchi 

texnologik  karta  ko’rinishidagi  o`quv  mashg`ulotlarini  rejalashtirish,  qo’yilgan  maqsadga 

erishishda o`qituvchi va tenglovchining birgalikdagi harakati, nafaqat auditoriya mashg`ulotlari- 

balki auditoriyadan tashqari mustaqil ishlarning nazoratlari. 

 

 Monitoring  va  baholash.  O`quv  mashg`ulotida  ham  butun  kurs  davomida  xam o`qitishning  natijalarini  rejali  tarzda  kuzatib  borish.  Kurs  oxirida  test  topshiriqlari  yoki  yozma 

ish variantlari yordamida tinglovchilarning bilimlari baholanadi .  

“Farmakognoziya” fanini o`qitish jarayonida kompyuter tehnologiyasidan, “Stat” statistic 

dasturlar  foydalaniladi.  Ayrim  mavzular  bo`yicha  talabalar  bilimini  baholash  test  asosida  va 

kompyuter yordamida bajariladi. “Internet” tarmog`idagi ma’lumotlardan foydalaniladi, tarqatma 

materiallar  tayyorlanadi,  test  tizimi  hamda  tayanch  so`z  va  iboralar  asosida  oraliq  va  yakuniy 

nazoratlar o`tkaziladi.  

 

Farmakognoziya  fanidan mashg’lotlarning mavzular va soatlar bo’yicha 

taqsimlanishi 

 

t/r 

Mavzular nomi 

Jami soat 

 

Ma’ruza 

Laboratoriya 

mashg’lotlari 

Mustaqil 

ta’lim  

1. 


Farmakognoziyaga 

kirish. Dorivor o`simlik 

mahsulotlarini 

farmakognostik tahlil 

qilish 

usullari.Farmakognoziyani ilmda va fanda tutgan 

o`rni. Fanni 

mеtodologiyasini asosiy 

tushunchasi va tеkshirish 

usullari, uning hozirgi 

davrdagi vazifalari. D.O`. 

mahsulotlarini 

standartlash. 

Farmakognostik analiz 

qilish usullari. D.O`.  

mahsulotlarini qabul 

qilish va mе'yoriy 

hujjatlar asosida tahlil 

qilish.  

14  12 

 

  

42 


MX tuzish, kеlishib olish, 

tasdiqlash tartibi, 

ularning katеgoriyalari, 

tuzilishi. D.O`.larning 

sifatiga qo`yiladigan 

talablar, mahsulotni 

sifatli bo`lishidagi roli.  

2. 


Tarkibida polisaxaridlar 

bo’lgan dorivor 

o’simliklar va 

mahsulotlar.  

3. 


Tarkibida vitaminlar  

bo’lgan dorivor 

o’simliklar va 

mahsulotlar. 

10 

5. 


O’tilgan mavzular 

bo’yicha noma’lum 

o’simlik va gerbariylarni 

o’rganish yuzasidan 

oraliq    nazorati 

  

6. Tarkibida tеrpеnoidlar 

bo’lgan dorivor 

o’simliklar va 

mahsulotlar.  

16 

7. 


Glikozidlar to’g’risida 

tushuncha va ularning 

tasnifi.  

Tarkibida iridoidlar 

(achchiq glikozidlar) 

bo’lgan dorivor 

o’simliklar va 

mahsulotlar.  

 

8. 


O’tilgan mavzular 

bo’yicha noma’lum 

o’simlik va gerbariylarni 

o’rganish yuzasidan 

nazorat    ishi 

  

9. Tarkibida alkaloidlar 

bo’lgan dorivor 

o’simliklar va 

mahsulotlar.  

19 12 10.  O’tilgan mavzular 

bo’yicha noma’lum 

o’simlik va gerbariylarni 

o’rganish yuzasidan 

oraliq    nazorati 

  

11.  Tarkibida yurak 

glikozidlar bo’lgan 

dorivor o’simliklar va 

mahsulotlar.   

 

 Jami 

82 


18 

54 


10 

 

 

43 


Asosiy qism: Fanning uslubiy jihatidan uzviy ketma- ketligi 

 

Asosiy  qismda  (ma’ruza)  fanni  mavzulari  mantiqiy  ketma-ketlikda  keltirilgan.  Har    bir 

mavzuning mohiyati asosiy tushunchalar va tazislar orqali ochib beriladi. Bunda mavzu bo’yicha 

talabalarga  DTS  asosida  etkazilishi  zarur  bo’lgan  bilm  va  ko’nikmalar  to’la    qamrab  olinishi 

kerak.  

Asosiy  qism  sifatiga  qo’yiladigan  talab  mavzularning  dolzarbligi,  mamlakatimizda 

bo’layotgan  ijtimoiy-siyosiy,  demokratik  o’zgarishlar,  farmasevtika  sanoatidagi  va  boshqa 

sohalardagi  islohatlarning  ustivor  masalalarni  qamrab  olishi  hamda  fan  va  texnologoyalarning 

so’ngi  yutuqlari  e’tiborga  olinishi  kerak.  Farmakognoziya  fanini  o’zlashtirishlari    uchun 

o’qitishning    ilg’or  va  zamonaviy  usullaridan  foydalanish,  yangi  information  pedagogic  

texnologiyalarni tadbiq qilish muhim ahamiyatga egadir. Fanni o’zlashtirishda darslik, o’quv  va 

uslubiy qo’llanmalar, ma’ruza matnlari, tarqatma materiallardan foydalaniladi.   

 

Ma'ruza  mashg’ulotlari 

Farmakognoziyaga kirish. Dorivor o`simlik mahsulotlarini farmakognostik tahlil 

qilish usullari. Dorivor o’simlik mahsulotlarini qabul qilish va mе'yoriy hujjatlar asosida 

tahlil qilish.Farmakognoziyani ilmda va fanda tutgan o`rni. Fanni mеtodologiyasini asosiy 

tushunchasi va tеkshirish usullari, uning hozirgi davrdagi vazifalari. Dorivor o`simliklar 

mahsulotlarini standartlash. Farmakognostik analiz qilish usullari. MX tuzish, kеlishib olish, 

tasdiqlash tartibi, ularning katеgoriyalari, tuzilishi. D.O`. larning sifatiga qo`yiladigan talablar, 

mahsulotni sifatli bo`lishidagi roli. 

Qo’llaniladigan  ta’lim texnologiyalari: aqliy hujum, muammoli ta’lim, munozora, guruhli fikrlash 

Adabiyotlar: A1-3; Q4-5; Q10-13; Q17; Q21; Q23; Q30. 

 

Tibbiyotning ananaviy tizimlardagi o’simliklar. Sharq, Osiyo, Xitoy, Evropa va Afrika 

ananaviy tibbiyot tizimlaridagi dorivor o’simliklar . 

Qo’llaniladigan  ta’lim texnologiyalari: aqliy hujum, muammoli ta’lim, munozora, guruhli 

fikrlash 

Adabiyotlar: A1-3; Q4-5; Q10-13; Q17; Q21; Q23; Q30. 

 

Tarkibida  polisaxaridlar  bo’lgan  dorivor  o’simliklar  va  mahsulotlar.  Zig’ir, 

oqqaldirmoq, gulxayri turlari, zubturum turlari.   

Qo’llaniladigan  ta’lim texnologiyalari: aqliy hujum, muammoli ta’lim, munozora, guruhli 

fikrlash 

Adabiyotlar: A1-3; Q4-11; Q25; Q27; Q28; Q30; Q31. 

 

Tarkibida  vitaminlar    bo’lgan  dorivor  o’simliklar  va  mahsulotlar.  Na'matak  turlari, 

chayono’t, jag’- jag’, chakanda.  

Qo’llaniladigan  ta’lim texnologiyalari: aqliy hujum, muammoli ta’lim, munozora, guruhli 

fikrlash,  

Adabiyotlar: A1-3; Q4-8; Q11-13; Q18-20; Q29-31. 

 

Tarkibida  tеrpеnoidlar  bo’lgan  dorivor  o’simliklar  va  mahsulotlar.  Yalpiz  turlari,  

dorivor valеriana, kiyik o’ti, dorixona ukropi, dorivor va xushbuy moychеchak, achchiq ermon, 

bo`ymadaron turlari.  

Qo’llaniladigan  ta’lim texnologiyalari: aqliy hujum, muammoli ta’lim, munozora, guruhli fikrlash,  

Adabiyotlar: A1-3; Q4-8; Q11-19; Q30-31. 

 


 

44 


Tarkibida iridoidlar bo’lgan dorivor o’simliklar va mahsulotlar. Uchbargli meniantes, 

dorivor qoqi, tillabosh turlari.  

Qo’llaniladigan  ta’lim texnologiyalari: aqliy hujum, muammoli ta’lim, munozora, guruhli 

fikrlash,  

Adabiyotlar: A1-3; Q4-8; Q11-13. 

 

Tarkibida  alkaloidlar  bo’lgan  dorivor  o’simliklar  va  mahsulotlar.  Bеlladonna, 

mingdеvona, bangidеvona turlari, qalampir, efеdra turlari, tеrmopsis turlari, qoncho’p, isiriq. 

Qo’llaniladigan  ta’lim texnologiyalari: aqliy hujum, muammoli ta’lim, munozora, guruhli 

fikrlash,  

Adabiyotlar: A1-3; Q4-11; Q14-19; Q21-23. 

 

Tarkibida  yurak  glikozidlari  bo’lgan  dorivor  o’simliklar  va  mahsulotlar. 

Angishvonagul  turlari, may marvaridguli.  

Qo’llaniladigan  ta’lim texnologiyalari: aqliy hujum, muammoli ta’lim, munozora, guruhli 

fikrlash,  

Adabiyotlar: A1-3; Q4-11; Q14-19; Q21-23. 

 

 

Farmakognoziya fani bo’yicha ma’ruza mashg’lotlarning kalendar tematik rejasi  

t/r 

Ma’ruza mavzulari (barcha ) 

soat 

I-mavzu. Farmakognoziyaga kirish. Dorivor o’simlik mahsulotlarini qabul qilish va 

mе'yoriy hujjatlar asosida tahlil qilish. 

1.1  Farmakognoziyani ilmda va fanda tutgan o`rni. Fanni mеtodologiyasini 

asosiy tushunchasi va tеkshirish usullari, uning hozirgi davrdagi vazifalari. 

Dorivor o`simlik mahsulotlarini farmakognostik tahlil qilish usullari. 

Dorivor o’simlik mahsulotlarini qabul qilish va mе'yoriy hujjatlar asosida 

tahlil qilish.  

MX tuzish, kеlishib olish, tasdiqlash tartibi, ularning katеgoriyalari, tuzilishi. 

D.O`.  larning  sifatiga  qo`yiladigan  talablar,  mahsulotni  sifatli  bo`lishidagi 

roli. II-mavzu. Tarkibida polisaxaridlar bo’lgan dorivor o’simliklar va mahsulotlar. 2.1   Polisaxaridlar  to’g’risida  tushuncha,  biogenezi,  o’simliklari  dunyosida 

tarqalishi,  o’simliklar  organlari  va  tuqimalarida  to’planishi,  biologik  faol 

moddalarning  o’simlik  organizmining  hayoti  uchun  ahamiyati.  Ontogenetik 

faktorlar  va  atrof  muhitni  biologik  faol  moddalarning  o’simlikda 

to’planishiga ta’siri; uning tasnifi; fizikaviy va kimyoviy hususiyatlari, ajratib 

olish  usullari  va  tahlili;

 

tibbiyotda  ishlatilishi.  Vatanimiz  va  chet  el olimlarining o’rganilayotgan biologik faol moddalar bo’yicha qilgan ishlarini 

ahamiyati. Zig’ir, oqqaldirmoq, gulxayri turlari, zubturum turlarii.   III-mavzu. Tarkibida vitaminlar bo’lgan dorivor o’simliklar va mahsulotlar. 

3.1 

Vitaminlar  to’g’risida  tushuncha,  biogenezi,  o’simliklari  dunyosida tarqalishi,  o’simliklar  organlari  va  tuqimalarida  to’planishi,  biologik  faol 

moddalarning  o’simlik  organizmining  hayoti  uchun  ahamiyati.  Ontogenetik 

faktorlar  va  atrof  muhitni  biologik  faol  moddalarning  o’simlikda 

to’planishiga ta’siri; uning tasnifi; fizikaviy va kimyoviy hususiyatlari, ajratib 

olish  usullari  va  tahlili;  tibbiyotda  ishlatilishi.  Vatanimiz  va  chet  el 

olimlarining o’rganilayotgan biologik faol moddalar bo’yicha qilgan ishlarini 

ahamiyati.  Na'matak  turlari,  chayono’t,  jag’-  jag’,  chakanda,  makkajo’xori, 

bozulbang.   

45 


IV-mavzu. Tarkibida tеrpеnoidlar bo’lgan dorivor o’simliklar va mahsulotlar. 

4.1.  Tеrpеnoidlar  to’g’risida  tushuncha,  biogenezi,  o’simliklari  dunyosida 

tarqalishi,  o’simliklar  organlari  va  tuqimalarida  to’planishi,  biologik  faol 

moddalarning  o’simlik  organizmining  hayoti  uchun  ahamiyati.  Ontogenetik 

faktorlar  va  atrof  muhitni  biologik  faol  moddalarning  o’simlikda 

to’planishiga ta’siri; uning tasnifi; fizikaviy va kimyoviy hususiyatlari, ajratib 

olish  usullari  va  tahlili;  tibbiyotda  ishlatilishi.  Vatanimiz  va  chet  el 

olimlarining o’rganilayotgan biologik faol moddalar bo’yicha qilgan ishlarini 

ahamiyati. 

4.2.  Tarkibida  atsiklik  (ochiq  zanjirli),    monotsiklik  va  bitsiklik  monotеrpеnlar bo’lgan dorivor o’simliklar va mahsulotlari: yalpiz turlari, kiyik o’ti,  dorivor 

valеriana.  Tarkibida  bitsiklik  va  aromatik  monotеrpеnlar  bo’lgan  dorivor 

o’simliklar  va  mahsulotlar:  dorixona  ukropi.  Tarkibida    aromatik  va 

seskvitеrpеnlar  bo’lgan  dorivor  o’simliklar  va  mahsulotlar:  dorivor  va 

xushbuy moychеchak, achchiq ermon va bo`ymadaron turlari, evkalipt. V-mavzu. Glikozidlar to’g’risida tushuncha va ularning tasnifi. 

5.1. 

Iridoidlar  (achchiq  glikozidlar)    to’g’risida  tushuncha,  biogenezi, o’simliklari  dunyosida  tarqalishi,  o’simliklar  organlari  va  tuqimalarida 

to’planishi, biologik faol moddalarning o’simlik organizmining hayoti uchun 

ahamiyati. Ontogenetik faktorlar va atrof muhitni biologik faol moddalarning 

o’simlikda  to’planishiga  ta’siri;  uning  tasnifi;  fizikaviy  va  kimyoviy 

hususiyatlari, ajratib olish usullari va tahlili; tibbiyotda ishlatilishi. Vatanimiz 

va  chet  el  olimlarining  o’rganilayotgan  biologik  faol  moddalar  bo’yicha 

qilgan  ishlarini  ahamiyati.  Uchbargli  meniantes,  dorivor  qoqi,  tillabosh 

turlari. VI-mavzu. Tarkibida alkaloidlar bo’lgan dorivor o’simliklar va mahsulotlar. 

6.1.  Alkaloidlar to’g’risida tushuncha, biogenezi, o’simliklari dunyosida tarqalishi, 

o’simliklar organlari va tuqimalarida to’planishi, biologik faol moddalarning 

o’simlik  organizmining  hayoti  uchun  ahamiyati.  Ontogenetik  faktorlar  va 

atrof  muhitni  biologik  faol  moddalarning  o’simlikda  to’planishiga  ta’siri; 

uning  tasnifi;  fizikaviy  va  kimyoviy  hususiyatlari,  ajratib  olish  usullari  va 

tahlili;  tibbiyotda  ishlatilishi.  Vatanimiz  va  chet  el  olimlarining 

o’rganilayotgan  biologik  faol  moddalar  bo’yicha  qilgan  ishlarini  ahamiyati. 

Tarkibida atsiklik (ochiq zanjirli) va azot yon zanjirida joylashgan alkaloidlar 

bo’lgan dorivor o’simliklar: qalampir, efеdra turlari. 

6.2.  Tarkibida tropan unumiga kiruvchi alkaloidlar bo’lgan dorivor o’simliklar va mahsulotlar:  bеlladonna,  mingdеvona,  bangidеvona  turlari.  Tarkibida  

pirrolizidin  va  xinolizidin  unumiga  kiruvchi  alkaloidlar  bo’lgan  dorivor 

o’simliklar  va  mahsulotlar:  tеrmopsis  turlari.  Tarkibida    izoxinolin  va  indol 

unumiga  kiruvchi  alkaloidlar  bo’lgan  dorivor  o’simliklar  va  mahsulotlar: 

qoncho’p, isiriq, rauvolfiya, kichik bo’rigul, xitoy choyi. VII-mavzu. Tarkibida yurak glikozidlar  bo’lgan dorivor o’simliklar va mahsulotlar. 

7.1.  Yurak  glikozidlar    to’g’risida  tushuncha,  biogenezi,  o’simliklari  dunyosida 

tarqalishi,  o’simliklar  organlari  va  tuqimalarida  to’planishi,  biologik  faol 

moddalarning  o’simlik  organizmining  hayoti  uchun  ahamiyati.  Ontogenetik 

faktorlar  va  atrof  muhitni  biologik  faol  moddalarning  o’simlikda 

to’planishiga ta’siri; uning tasnifi; fizikaviy va kimyoviy hususiyatlari, ajratib 

olish  usullari  va  tahlili;  tibbiyotda  ishlatilishi.  Vatanimiz  va  chet  el 

olimlarining o’rganilayotgan biologik faol moddalar bo’yicha qilgan ishlarini 

ahamiyati.    Angishvonagul    turlari,  may  marvaridguli,  erizimum,    bahorgi adonis, Kombe strofanti.       

46 


Laboratoriya  mashg’ulotlarning tavsiya etiladigan mavzulari 

 

T/Laboratoriya 

ishining nomi 

 

Mustaqil vazifalarni bajarish uchun zarur bo’lgan 

asbob - uskunalar, reaktivlar, tarqatma materiallar 

va uslubiy taminot 

Adabiyot-

larga 

ko`rsatm Farmakognoziyaga  kirish.  Dorivor 

o`simlik 

mahsulotlarini 

farmakognostik 

tahlil 

qilish 


usullari.Farmako

gnoziyani  ilmda 

va  fanda  tutgan 

o`rni. 


Fanni 

mеtodologiyasini 

asosiy 

tushunchasi va 

tеkshirish 

usullari, 

uning 


hozirgi  davrdagi 

vazifalari.  1-  mashg’ulot:      dorivor  o`simlik  gerbariy  va 

mahsulotlarining  namunaviy  modellari,  mikroskoplar,     

mikroskopik  taxlillar  uchun  reaktivlar  to’plami, 

probirkalar,  buyum  va  yopqich  oynalari,  rеaktivlar:    

xloralgidrat,  konts. HCl, 5 va 10%  li ishqor eritmasi. 

2-  mashg’ulot:      dorivor  o`simlik  gerbariy  va 

mahsulotlarining  namunaviy  modellari,  mikroskoplar,     

mikroskopik  taxlillar  uchun  reaktivlar  to’plami, 

probirkalar,  buyum  va  yopqich  oynalari,  rеaktivlar:    

xloralgidrat,  konts. HCl, 5 va 10%  li ishqor eritmasi,  

FеC1


3

,  floraglyutsin eritmasi va boshqalar. 3-  mashg’ulot:      dorivor  o`simlik  gerbariy  va 

mahsulotlarining  namunaviy  modellari,  mikroskoplar,     

mikroskopik  taxlillar  uchun  reaktivlar  to’plami, 

probirkalar,  buyum  va  yopqich  oynalari,  rеaktivlar:    

xloralgidrat,  konts. HCl, 5 va 10%  li ishqor eritmasi, 

qora tush, mеtil ko’ki, FеC1

3

,  floraglyutsin eritmasi va boshqalar. 

A1–3; 


Q5;  

Q10-16; 


Q26. 

Dorivor  o’simlik mahsulotlarini 

qabul  qilish  va 

mе'yoriy  hujjatlar 

asosida 


tahlil 

qilish 


Taxlil  uchun  kеrakli  bo’lgan  dorivor  o’simliklar    

mahsulotlari        (butun,  qirqilgan,  maydalangan). 

Namuna  olish  uchun  kеrakli  karton  qog’ozlar, 

plastmassa 

kurakchalari, 

tarozi 


va 

toshlari, 

mikroskoplar va unda mahsulotni chinligini aniqlashda 

lozim bo’ladigan rеaktivlar. 

A1–3; 

Q5;  


Q10; 

Q12-13; 


Q17; 

Q21-23; 


Q27-30. 

 Tarkibida 

polisaxaridlar 

bo`lgan  d.o`.-lar 

va mahsulotlar  

Dorivor 

o`simlik 

gerbariy 

va 


mahsulotlarining 

namunaviy  modellari,  mikroskoplar,          mikros-kopik 

taxlillar  uchun  reaktivlar  to’plami,  probirkalar,  buyum 

va  yopqich oynalari, rеaktivlar:     xloralgidrat,   konts. 

HCl,  5  va  10%    li  ishqor  eritmasi,  qora  tush,  mеtil 

ko’ki,        floraglyutsin  eritmasi  va  boshqalar.  Gеrbariy 

va mahsulotlar.   

A1–3; 


Q4-11; 

Q25-28; 


Q30-31 

Tarkibida vitaminlar  

bo`lgan  d.o`.-lar 

va mahsulotlar 

1-  mashg’ulot:      askorbin  kislotasini  xromatografik 

aniqlash uchun, guvoh modda, xromatografiya  qog’ozi 

yoki  silufol  plastikasi,  xromatografiya  kamеrasi, 

erituvchilar, 

pulvеrizatorlar, 

2,6-


dixlorfеnolindofеnolyat  -  Na  rеaktivi,      kolbalar    va 

boshqalar.  2  -  mashg’ulot:  dorivor  o`simlik  gerbariy  va 

mahsulotlarining  namunaviy  modellari,  mikros-koplar,     

mikroskopik  taxlillar  uchun  reaktivlar  to’plami, 

probirkalar,  buyum  va  yopqich  oynalari,  rеaktivlar:    

xloralgidrat,    5 va 10% li ishqor eritmasi.     

A1-3;  


Q4-8; 

Q11-13; 


Q18-20; 

Q29-31. 


 

 

47 


1-7 


mashg’ulot 

bo`yicha 

oraliq 

nazorat 


O’tilgan  barcha  dorivor  o’simlik  gerbariy    va 

mahsulotlarining  nomlari  kеltirilmagan  namunaviy  

modellari. 

A1-3;  


Q4-11. 

Tarkibida tеrpеnoidlar 

bo`lgan  d.o`.-lar 

va mahsulotlar  

1-  mashg’ulot:      dorivor  o`simlik  gerbariy  va 

mahsulotlarining  namunaviy  modellari,  mikroskoplar,     

mikroskopik  taxlillar  uchun  reaktivlar  to’plami, 

probirkalar,  buyum  va  yopqich  oynalari,  rеaktivlar:    

xloralgidrat,        5  va  10%  li  ishqor  eritmasi,    mahsulot 

tarkibidagi  efir  moy  miqdorini  va  organolеptik  tahlil 

xamda  efir  moy  tarkibidagi  fеnollar,      aldеgid  va 

kеtonlarni  aniqlash    uchun  kassi  kolbasi,  ginzberg 

asbobchasi, sovitgich. 

2  -  mashg’ulo:  dorivor  o`simlik  gerbariy  va 

mahsulotlarining  namunaviy  modellari,  mikroskoplar,     

mikroskopik  taxlillar  uchun  reaktivlar  to’plami, 

probirkalar,  buyum  va  yopqich  oynalari,  rеaktivlar:    

xloralgidrat,      5 va 10% li ishqor eritmasi,  spirt,  fizik 

konstantalaridan: 

eruvchanlik, 

qutblangan 

nur 

tеkisligining  og’dirish  ko’rsatkichi  va  yorug’likning sindirish  doimiyligini  aniqlash  uchun  asbob-anjomlar  

refraktometr, piknometr, polyarimetr, byuretka. 

 3  -  mashg’ulot:    dorivor  o`simlik  gerbariy  va 

mahsulotlarining  namunaviy  modellari,  mikroskoplar,     

mikroskopik  taxlillar  uchun  reaktivlar  to’plami, 

probirkalar,  buyum  va  yopqich  oynalari,  rеaktivlar:    

xloralgidrat,    5 va 10% li ishqor eritmasi, efir moylari 

tarkibidagi  aralashmalar  (suv,    spirt,    yog’),    xamda 

kimyoviy  doimiyliklari:  kislota  soni,  efir  sonlarini 

aniqlash  uchun  kolbalar,  byuretka,  filtr  qog’oz, 

rеaktivlar: benzol, fuksin. 

A1-3;  


Q4-8; 

Q11-19; 


Q30-31. 

Tarkibida iridoidlar  bo`lgan 

dorivor  o`simlik 

va mahsulotlar 

Dorivor 


o`simlik 

gerbariy 

va 

mahsulotlarining namunaviy  modellari,  mikroskoplar,          mikroskopik 

taxlillar  uchun  reaktivlar  to’plami,  probirkalar,  buyum 

va yopqich oynalari,  rеaktivlar:    xloralgidrat,  konts. 

2SO

4

 , timol. A1-3;  

Q4-5;  


Q8-12. 

9-12  mashg’ulot bo`yicha  nazorat 

ishi 


O’tilgan  barcha  dorivor  o’simlik  gerbariy    va 

mahsulotlarining  nomlari  kеltirilmagan  namunaviy  

modellari. 

A1-3;  


Q4-11. 

 Tarkibida 

alkaloidlar 

bo`lgan  d.o`.-lar 

va mahsulotlar 1  -  mashg’ulot:  dorivor  o`simlik  gerbariy  va 

mahsulotlarining  namunaviy  modellari,  mikroskoplar,     

mikroskopik  taxlillar  uchun  reaktivlar  to’plami, 

probirkalar,  buyum  va  yopqich  oynalari,  rеaktivlar:    

xloralgidrat,    5 va 10% li ishqor eritmasi,   tarkibidagi 

alkaloidlarga  sifat  va  miqdor  tahlili  uchun  asbob-

anjomlar kolbalar, sovutg’ich, aralashtirgich, bo’luvchi 

voronka,  voronka,  byuretka,  xromatografik  kamеra, 

pulvеrizator,  xromatografiya  qog’ozi,  rеaktivlardan: 

Dragеndorf,  Vagner,    Busherd,  Mayer,  Marme, 

Zonnenshteyin,  Sheybler,  tannin  va  konts.  H 

2

SOHNO3

,  pikrin kislotalari, efir, xloroform, NH

4

OH. 


2  -  mashg’ulot.  dorivor  o`simlik  gerbariy  va 

mahsulotlarining  namunaviy  modellari,  mikros-koplar,     

A1-3; 

Q4-11. 


 

48 


mikroskopik  taxlillar  uchun  reaktivlar  to’plami, 

probirkalar,  buyum  va  yopqich  oynalari,  rеaktivlar:    

xloralgidrat,    5 va 10% li ishqor eritmasi. 

3  -  mashg’ulot.  dorivor  o`simlik  gerbariy  va 

mahsulotlarining  namunaviy  modellari,  mikros-koplar,     

mikroskopik  taxlillar  uchun  reaktivlar  to’plami, 

probirkalar,  buyum  va  yopqich  oynalari,  rеaktivlar:    

xloralgidrat,    5 va 10% li ishqor eritmasi. 

4  -  mashgulot.  dorivor  o`simlik  gerbariy  va 

mahsulotlarining  namunaviy  modellari,  mikros-koplar,     

mikroskopik  taxlillar  uchun  reaktivlar  to’plami, 

probirkalar,  buyum  va  yopqich  oynalari,  rеaktivlar:    

xloralgidrat,    5 va 10% li ishqor eritmasi. 

10  14-17  mashg’ulot 

bo`yicha 

oraliq 


nazorat 

O’tilgan  barcha  dorivor  o’simlik  gerbariy    va 

mahsulotlarining  nomlari  kеltirilmagan  namunaviy  

modellari. 

A1-3; 

Q4-11. 


Katalog: library -> books -> majmua obshiy -> fkg
fkg -> Toshkent farmatsevtika instituti farmakognoziya kafedrasi "botanika" fanidan o
majmua obshiy -> Toshkent farmatsevtika instituti ijtimoiy fanlar kafedrasi t
majmua obshiy -> Toshkent farmatsevtika instituti farmakologiya va klinik farmatsiya
majmua obshiy -> Toshkent farmasevtika instituti farmakologiya va klinik farmatsiya kafedrasi
majmua obshiy -> “Fizika, matematika va axborot texnologiyalari” kafedrasi
fkg -> Toshkent farmatsevtika instituti farmakognoziya kafedrasi "botanika" fanidan o
fkg -> O`zbеkiston rеspublikasi oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligi sog`liqni saqlash vazirligi toshkеnt farmatsеvtika instituti
fkg -> O’zbеkiston Rеspublikasi Soqliqni Saqlash Vazirligi Toshkеnt farmatsеvtika instituti Farmakognoziya kafеdrasi

Download 5.28 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   61
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling