O’zbekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi sog`liqni saqlash vazirligi toshkеnt farmatsеvtika instituti


Tarkibida  oshlovchi  moddalar  bo’lgan  dorivor  o’simliklar  va  mahsulotlar


Download 5.28 Mb.
Pdf ko'rish
bet9/61
Sana25.03.2017
Hajmi5.28 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   61

Tarkibida  oshlovchi  moddalar  bo’lgan  dorivor  o’simliklar  va  mahsulotlar.  Gallalar, 

eman, dalachoy turlari, g’ozpanja, zangvizorba. 

Qo’llaniladigan  ta’lim texnologiyalari: aqliy hujum, muammoli ta’lim, munozora, guruhli fikrlash,  

Adabiyotlar: A1-3; Q4-13; Q28-31. 

 

Tarkibida  flavonoidlar  bo’lgan  dorivor  o’simliklar  va  mahsulotlar.  Achchiq  toron, 

shaftoli bargli toron, qushtoron, bo`znoch turlari, oddiy dastarbosh,  do`lana turlari, arslonquyruq 

turlari, yapon soforasi,   dala qirqbo`g`imi, qoraqiz (ittikanak).  

Qo’llaniladigan  ta’lim texnologiyalari: aqliy hujum, muammoli ta’lim, munozora, guruhli fikrlash,  

Adabiyotlar: A1-3; Q8-22; Q28-31.  

Tarkibida kumarinlar va xromonlar saqlovchi dorivor o’simlik va mahsulotlar. Katta 

kella, tishli kella, anjir, oqquray, qashqarbeda.  

Qo’llaniladigan  ta’lim texnologiyalari: aqliy hujum, muammoli ta’lim, munozora, guruhli 

fikrlash,  

Adabiyotlar: A1-3; Q5-11; Q16-19. 

 

Tarkibida  turli  biologik  faol  moddalar  va  tioglikozidlar,  sianoglikozidlar  saqlovchi 

dorivor  o’simlik  va  mahsulotlar.    Maymunjon  (malina),  lеvzеya,    ortosifon,  xantal  turlari, 

achchiq bodom.    

Qo’llaniladigan  ta’lim texnologiyalari: aqliy hujum, muammoli ta’lim, munozora, guruhli 

fikrlash,  

Adabiyotlar: A1-2; Q6-11. 

 

Maydalangan  mahsulot  tahlili.  Maydalangan  mahsulot  tahlili.  Dorivor  yig’malar  va 

choylar. 

Qo’llaniladigan  ta’lim texnologiyalari: aqliy hujum, muammoli ta’lim, munozora, guruhli 

fikrlash 

Adabiyotlar: A1-3; Q5-10; Q25-27.  

Yog’,  yog’simon  moddalar  bo’lgan  dorivor  o’simliklar  va  mahsulotlar.    Kanakunjut, 

bodom,  shaftoli,  qo’za,  makkajo’xori,  kungaboqar,  ziqir,  zaytun,  qayvon  yog’lari:  baliq  yog’i, 

yog’simon moddalar — lanolin, spеrmatsеt, mum.  

Qo’llaniladigan  ta’lim texnologiyalari: aqliy hujum, muammoli ta’lim, munozora, guruhli fikrlash,  

Adabiyotlar: A1-3; Q5-10; Q 21-26. 

 

Dorivor bo’lmagan zaxarli o’simliklar va pestitsidlar. Galutsenogen, allergen, teratogen 

va boshqa zaxarli o’simliklar. Tabbiy pestisidlar. 

Qo’llaniladigan  ta’lim texnologiyalari: aqliy hujum, muammoli ta’lim, munozora, guruhli 

fikrlash,  

Adabiyotlar: A1-3; Q5-10; Q 21-26. 

 

Xayvonlardan olinadigan dorivor  mahsulotlar. Ilon zaxari, asalari ishlab chiqaradigan 

mahsulotlar, tibbiyot zulugi, mo’miyo.  

Qo’llaniladigan  ta’lim texnologiyalari: aqliy hujum, muammoli ta’lim, munozora, guruhli 

fikrlash,  

Adabiyotlar: A1-3; Q4-10; Q24-27.  

62 


Farmakognoziya fani bo’yicha ma’ruza mashg’lotlarning kalendar tematik rejasi 

t/r 

Ma’ruza mavzulari (barcha ) 

 

soat 

I-mavzu. Tarkibida saponinlar bo’lgan dorivor 

 o’simliklar va mahsulotlar. 

1.1. 


Saponinlar to’g’risida tushuncha, biogenezi, o’simliklari dunyosida tarqalishi, 

o’simliklar organlari va tuqimalarida to’planishi, biologik faol moddalarning 

o’simlik  organizmining  hayoti  uchun  ahamiyati.  Ontogenetik  faktorlar  va 

atrof  muhitni  biologik  faol  moddalarning  o’simlikda  to’planishiga  ta’siri; 

uning  tasnifi;  fizikaviy  va  kimyoviy  hususiyatlari,  ajratib  olish  usullari  va 

tahlili;  tibbiyotda  ishlatilishi.  Vatanimiz  va  chet  el  olimlarining 

o’rganilayotgan biologik faol moddalar bo’yicha qilgan ishlarini ahamiyati.       

1.2. Tarkibida  saponinlar  bo`lgan  dorivor  o’simliklar  va  mahsulotlar:  qizilmiya 

turlari, jеnshеn, tеmirtikan, yams turlari, araliya.  II-mavzu. Tarkibida  oddiy fenollar, fеnologlikozidlar va lignanlar bo`lgan  dorivor 

o`simliklar va mahsulotlar. 

2.1. 


Oddiy  fenollar,  fеnologlikozidlar  va  lignanlar  to’g’risida  tushuncha, 

biogenezi,  o’simliklari  dunyosida  tarqalishi,  o’simliklar  organlari  va 

tuqimalarida to’planishi, biologik faol moddalarning o’simlik organizmining 

hayoti uchun ahamiyati. Ontogenetik faktorlar va atrof muhitni biologik faol 

moddalarning  o’simlikda  to’planishiga  ta’siri;  uning  tasnifi;  fizikaviy  va 

kimyoviy hususiyatlari, ajratib olish usullari va tahlili; tibbiyotda ishlatilishi. 

Vatanimiz  va  chet  el  olimlarining  o’rganilayotgan  biologik  faol  moddalar 

bo’yicha  qilgan  ishlarini  ahamiyati.  Dorivor  toloknyanka,  brusnika,  pushti 

rodiola. Xitoy limonnigi, tikanli elеuterokokk, qalqonsimon podofillum.   II1-mavzu. Tarkibida antratsеn unumlari bo`lgan dorivor o`simliklar va mahsulotlar. 

3.1. 


Antratsеn  unumlari  to’g’risida  tushuncha,  biogenezi,  o’simliklari  dunyosida 

tarqalishi,  o’simliklar  organlari  va  tuqimalarida  to’planishi,  biologik  faol 

moddalarning  o’simlik  organizmining  hayoti  uchun  ahamiyati.  Ontogenetik 

faktorlar  va  atrof  muhitni  biologik  faol  moddalarning  o’simlikda 

to’planishiga ta’siri; uning tasnifi; fizikaviy va kimyoviy hususiyatlari, ajratib 

olish  usullari  va  tahlili;  tibbiyotda  ishlatilishi.  Vatanimiz  va  chet  el 

olimlarining o’rganilayotgan biologik faol moddalar bo’yicha qilgan ishlarini 

ahamiyati. 

3.2. 


Tarkibida antratsеn unumlari bo`lgan dorivor o`simliklar va mahsulotlar: sano 

turlari, frangula, aloe, tangut rovochi,  otquloq, ro`yan.  IV-mavzu. Tarkibida oshlovchi moddalar bo`lgan dorivor 

 o`simliklar va mahsulotlar. 

4.1. 


Oshlovchi  moddalar  to’g’risida  tushuncha,  biogenezi,  o’simliklari  dunyosida 

tarqalishi,  o’simliklar  organlari  va  tuqimalarida  to’planishi,  biologik  faol 

moddalarning  o’simlik  organizmining  hayoti  uchun  ahamiyati.  Ontogenetik 

faktorlar  va  atrof  muhitni  biologik  faol  moddalarning  o’simlikda 

to’planishiga ta’siri; uning tasnifi; fizikaviy va kimyoviy hususiyatlari, ajratib 

olish  usullari  va  tahlili;  tibbiyotda  ishlatilishi.  Vatanimiz  va  chet  el 

olimlarining o’rganilayotgan biologik faol moddalar bo’yicha qilgan ishlarini 

ahamiyati. 

4.2. 


Tarkibida oshlovchi moddalar bo`lgan dorivor o`simliklar va mahsulotlar: 

Eman, dalachoy turlari, g’ozpanja, zangvizorba, gallalar, skumpiya, chernika.   V-mavzu. Tarkibida flavonoidlar bo`lgan dorivor 


 

63 


o`simliklar va mahsulotlar. 

5.1. 


Flavonoidlar  to’g’risida  tushuncha,  biogenezi,  o’simliklari  dunyosida 

tarqalishi,  o’simliklar  organlari  va  tuqimalarida  to’planishi,  biologik  faol 

moddalarning  o’simlik  organizmining  hayoti  uchun  ahamiyati.  Ontogenetik 

faktorlar  va  atrof  muhitni  biologik  faol  moddalarning  o’simlikda 

to’planishiga ta’siri; uning tasnifi; fizikaviy va kimyoviy hususiyatlari, ajratib 

olish  usullari  va  tahlili;  tibbiyotda  ishlatilishi.  Vatanimiz  va  chet  el 

olimlarining o’rganilayotgan biologik faol moddalar bo’yicha qilgan ishlarini 

ahamiyati. 

5.2. 


Tarkibida  flavonoidlar  bo`lgan  dorivor  o`simliklar  va  mahsulotlar:  achchiq 

toron, shaftoli bargli toron, qushtoron, bo`znoch turlari, oddiy dastarbosh. 

5.3. 


Tarkibida flavonoidlar bo`lgan dorivor o`simliklar va mahsulotlar: 

Do`lana  turlari,  arslonquyruq  turlari,  yapon  soforasi    dala  qirqbo`g`imi, 

qoraqiz (ittikanak), uch rangli gunafsha.  VI-mavzu. Tarkibida kumarinlar va xromonlar bo’lgan dorivor o`simlik va mahsulotlar. 

6.1. 

Kumarinlar  va  xromonlar  to’g’risida  tushuncha,  biogenezi,  o’simliklari dunyosida  tarqalishi,  o’simliklar  organlari  va  to’qimalarida  to’planishi, 

biologik  faol  moddalarning  o’simlik  organizmining  hayoti  uchun  ahamiyati. 

Ontogenetik faktorlar va atrof muhitni biologik faol moddalarning o’simlikda 

to’planishiga ta’siri; uning tasnifi; fizikaviy va kimyoviy hususiyatlari, ajratib 

olish  usullari  va  tahlili;  tibbiyotda  ishlatilishi.  Vatanimiz  va  chet  el 

olimlarining o’rganilayotgan biologik faol moddalar bo’yicha qilgan ishlarini 

ahamiyati. Katta kella, tishli kella, anjir, oqquray, qashqarbeda.   VII-mavzu. Tarkibida  turli biologik faol moddalar saqlovchi dorivor o`simlik va mahsulotlar. 

7.1. 


 Tarkibida    turli  biologik  faol  moddalar  saqlovchi  dorivor  o`simlik  va 

mahsulotlar. Maymunjon (malina), lеvzеya,  ortosifon. Tarkibida tio- (xantal 

turlari)  va    sianoglikozidlar  (bodom)  saqlovchi  dorivor  o`simlik  va 

mahsulotlar     VIII-mavzu. Maydalangan mahsulot tahlili. 

8.1. 


Maydalangan mahsulot tahlili.  

Dorivor yig’malar va choylar. IX-mavzu. Yog`, yog`simon moddalar bo`lgan dorivor  

o`simliklar va mahsulotlar. 

9.1. 


Yog`lar  to’g’risida  tushuncha,  o’simliklari  dunyosida  tarqalishi,  o’simliklar 

organlari  va  to’qimalarida  to’planishi,  biologik  faol  moddalarning  o’simlik 

organizmining hayoti uchun ahamiyati. Uning tasnifi; fizikaviy va kimyoviy 

hususiyatlari, ajratib olish usullari va tahlili; tibbiyotda ishlatilishi.    

9.2. 


Tarkibida  yog`lar  bo`lgan  dorivor  o`simliklar  va  mahsulotlar:  kanakunjut, 

bodom, kungaboqar, zig`ir, zaytun, shaftoli, g`o`za, makkajo`xori. 

9.3. 


Tarkibida yog`simon moddalar bo`lgan  mahsulotlar:  hayvon yog`lari - baliq 

yog`i; yog`simon moddalar — lanolin, mum, spеrmatsеt. 

 X-mavzu. Dorivor bo’lmagan zaxarli o’simliklar va pestitsidlar 

 

10.1.  Galutsenogen,  allergen,  teratogen  va  boshqa  zaxarli  o’simliklar.  Tabbiy pestisidlar. XI-mavzu. Hayvonlardan olinadigan dorivor  mahsulotlar. 

11.0  Hayvonlardan  olinadigan  dorivor    mahsulotlar.  Ajratib  olish  usullari, 

fizikaviy  -  kimyoviy  hususiyatlari,  tahlili  va  tibbiyotda  ishlatilishi. 

Hayvonlardan  olinadigan  dorivor    mahsulotlar:  ilon  zaxari,  asalari  ishlab 

chiqaradigan mahsulotlar, tibbiyot zulugi.  

64 


Laboratoriya  mashg’ulotlarning tavsiya etiladigan mavzulari 

 

T/Laboratoriya 

ishining nomi 

Mustaqil vazifalarni bajarish uchun zarur 

bo’lgan asbob - uskunalar, reaktivlar, tarqatma 

materiallar va uslubiy taminot 

Adabiyot-

larga 

ko`rsatma Tarkibida yurak 

glikozidlari  bo`lgan 

dorivor 

o`simliklar 

va mahsulotlar 

Dorivor  o`simlik  gerbariy  va  mahsulotlarining 

namunaviy 

modellari, 

mikroskoplar,     

mikroskopik  taxlillar  uchun  reaktivlar  to’plami, 

probirkalar, 

buyum 


va 

yopqich 


oynalari, 

rеaktivlar:        xloralgidrat,        5  va  10%  li  ishqor 

eritmasi,      yurak  glikozidlariga  sifat  va 

xromatografik  taxlillari  uchun  asbob-anjomlar 

xromatografik 

kamеra, 


pulvеrizator, 

xromatografiya  qog’ozi,  rеaktivlardan:  konts. 

H

2

SO4

,  HNO


3

,  CH


3

COOH,  25  %  fosformolibden 

kislotasi,  pikrin kislotalari,  FeCl

3, 


   

A1-3; 


Q8-12; 

Q26; Q29. 

Tarkibida  saponinlar bo`lgan d.o`. va mah-

sulotlar 

Dorivor  o`simlik  gerbariy  va  mahsulotlarining 

namunaviy 

modellari, 

mikroskoplar,     

mikroskopik  taxlillar  uchun  reaktivlar  to’plami, 

probirkalar, 

buyum 

va 


yopqich 

oynalari, 

rеaktivlar:    xloralgidrat ,   saponinlarga  sifat va 

xromatografik  taxlillari  uchun  asbob-anjomlar 

xromatografik 

kamеra, 


pulvеrizator, 

xromatografiya  qog’ozi,  rеaktivlardan:  0,9  % 

NaCl, 0,1 n HCl, 0,1n KOH.   

A1 -3;Q4 – 

11; Q25; 

Q29.   


O’tilgan  mashg’ulot  

bo`yicha nazorat ish 

O’tilgan  barcha  dorivor  o’simlik  gerbariy    va 

mahsulotlarining nomlari kеltirilmagan namunaviy  

modellari. 

A1-3; 

Q4-11. 


Tarkibida 

 

oddiy 


fenol-lar, 

fеnologlikozidlar 

hamda 

lignanlar bo`lgan 

 

dorivor o`simliklar 

va 


mahsulotlar 

Dorivor  o`simlik  gerbariy  va  mahsulotlarining 

namunaviy 

modellari, 

mikroskoplar,     

mikroskopik  taxlillar  uchun  reaktivlar  to’plami, 

probirkalar, 

buyum 


va 

yopqich 


oynalari, 

rеaktivlar:    xloralgidrat ,   saponinlarga  sifat va 

xromatografik  taxlillari  uchun  asbob-anjomlar 

xromatografik 

kamеra, 

pulvеrizator, 

xromatografiya  qog’ozi,  rеaktivlardan:  0,9  % 

NaCl, 0,1 n HCl, 0,1n KOH.   

A1 – 3; 

Q5-10. 


 

Tarkibida  antratsеn unumlari 

bo`lgan 


dorivor 

o`simliklar 

va mahsulotlar 

1  -  mashg’ulot:  dorivor  o`simlik  gerbariy  va 

mahsulotlarining 

namunaviy 

modellari, 

mikroskoplar,     mikroskopik taxlillar uchun reak-

tivlar  to’plami,  probirkalar,  buyum  va  yopqich 

oynalari, rеaktivlar:    xloralgidrat,    5 va 10% li 

ishqor eritmasi, antratsеn unumlari sifat va miqdor 

tahlili  uchun  asbob-anjomlar  FEK,  kolbalar, 

sovutg’ich,   bo’luvchi voronka, voronka, kyuveta  

xromatografik 

kamеra, 


pulvеrizator, 

xromatografiya  qog’ozi,  rеaktivlardan:  efir,  

xloroform, NH

4

OH.  2  -  mashg’ulot.  dorivor  o`simlik  gerbariy  va 

mahsulotlarining  namunaviy  modellari,  mikros-

koplar,          mikroskopik  taxlillar  uchun  reaktivlar 

A1 – 3; Q6 

– 13; Q14-

20; Q21-24.  

65 


to’plami, probirkalar, buyum va yopqich oynalari, 

rеaktivlar:        xloralgidrat,        5  va  10%  li  ishqor 

eritmasi. 

Tarkibida  oshlovchi moddalar 

bo`lgan 


dorivor 

o`simliklar 

va mahsulotlar 

1  -  mashg’ulot:  dorivor  o`simlik  gerbariy  va 

mahsulotlarining 

namunaviy 

modellari, 

mikroskoplar,     mikroskopik taxlillar uchun reak-

tivlar  to’plami,  probirkalar,  buyum  va  yopqich 

oynalari, rеaktivlar:    xloralgidrat,    5 va 10% li 

ishqor  eritmasi,  oshlovchi  moddalar  sifat  va 

miqdor  tahlili  uchun  asbob-anjomlar  kolbalar,   

voronka,  byuretka,    rеaktivlardan:  FeCl

3, 

jelatin, shilliq  moddalar  va  alkaloid  eritmalari,  KMnO

4indigokarmin va konts. H

2

SO4.

  

 2  -  mashg’ulot.  dorivor  o`simlik  gerbariy  va mahsulotlarining  namunaviy  modellari,  mikros-

koplar,          mikroskopik  taxlillar  uchun  reaktivlar 

to’plami, probirkalar, buyum va yopqich oynalari, 

rеaktivlar:        xloralgidrat,        5  va  10%  li  ishqor 

eritmasi.   

A1-3; Q4 – 

13; Q28-31. 

O’tilgan  mashg’ulot bo`yicha 

oraliq 


nazorat 

O’tilgan  barcha  dorivor  o’simlik  gerbariy    va 

mahsulotlarining nomlari kеltirilmagan namunaviy  

modellari. 

A1-3; Q5-

11. 


Tarkibida 

flavonoidlar  bo`lgan 

dorivor 


o`simliklar 

va mahsulotlar 1  -  mashg’ulot:  flavonoidlar  uchun  sifat  va 

miqdoriy  tahlil  uchun  kеrakli  mahsulotlar,  asbob-

anjomlardan:  spеktrofotomеtr  apparati,  UF  - 

lampa, 


probirkalar, 

voronka, 

 

kyuvetta rеaktivlardan:  FeCl

3, 


AlCl

3,     


  konts.  H

2

SO4

,  Mg 


kukuni,  HCl,  vanillin,  0,5  %  novakain,  NaNO

2, 


NaOH.

 

    2  -  mashg’ulot.  dorivor  o`simlik  gerbariy  va 

mahsulotlarining  namunaviy  modellari,  mikros-

koplar,          mikroskopik  taxlillar  uchun  reaktivlar 

to’plami, probirkalar, buyum va yopqich oynalari, 

rеaktivlar:        xloralgidrat,        5  va  10%  li  ishqor 

eritmasi. 3  -  mashg’ulot.  dorivor  o`simlik  gerbariy  va 

mahsulotlarining  namunaviy  modellari,  mikros-

koplar,          mikroskopik  taxlillar  uchun  reaktivlar 

to’plami, probirkalar, buyum va yopqich oynalari, 

rеaktivlar:        xloralgidrat,        5  va  10%  li  ishqor 

eritmasi. 

  

 

A1-3; Q8 – 13; Q14-

22; Q28-31. 

 Tarkibida  kumarinlar va 

xromonlar 

bo’lgan 

dorivor 


o`simlik 

va 


mahsulotlar  

Dorivor  o`simlik  gerbariy  va  mahsulotlarining 

namunaviy  modellari  kumarinlar  sifat  va  miqdor 

tahlili  uchun  asbob-anjomlar  kolbalar,      voronka, 

byuretka,  xromatografik  kamеra,  pulvеrizator, 

xromatografiya 

qog’ozi, 

rеaktivlardan:  

diazoreaktiv, NAOH, HCl, NaNO

2

.      A1-3; Q5-

11; Q16-19.     

10   Tarkibida 

 

turli biologik 

faol 


moddalar  saqlovchi 

dorivor  o`simlik  va 

mahsulotlar. 

Dorivor  o`simlik  gerbariy  va  mahsulotlarining 

namunaviy modellari.  

Dorivor 


o`simlik 

mahsulotlarining 

nomalun 

kukunni,  mikroskoplar,          mikroskopik  taxlillar 

uchun  reaktivlar  to’plami,  probirkalar,  buyum  va 

A1-2; Q6-

11.   


 

66 


Tarkibida 

tioglikozidlar  

sianog-likozidlar   

saqlovchi 

dorivor 

o’simlik 

va 

mahsulotlar  yopqich oynalari, rеaktivlar:    xloralgidrat,    5 va 

10% li ishqor eritmasi   

11  Maydalangan 

mahsulot tahlili 

Dorivor  o`simlik  mahsulotlaridan  namunalar, 

tarozi, karton qog’oz, kurakcha. 

A1-5; Q8. 

12  Yog`, 

yog`simon 

moddalar 

bo`lgan 

dorivor 


o`simliklar 

va mahsulotlar.

 

Yog`larni organoleptik va  kimyoviy taxlili. Uning tasnifi; fizikaviy va kimyoviy hususiyatlari, ajratib 

olish  usullari  va  tahlili;  tibbiyotda  ishlatilishi. 

Tarkibida  yog`lar  bo`lgan  dorivor  o`simliklar  va 

mahsulotlar:  kanakunjut,  bodom,  kungaboqar, 

zig`ir. Yog`simon moddalar — lanolin, mum. 

A1-3; Q12; 

Q24-27. 

13  O’tilgan  mashg’ulot, 

xayvonlardan 

olinadigan 

dori 

vositalari  mavzulari bo`yicha 

oraliq 


baholash   

O’tilgan  barcha  dorivor  o’simlik  gerbariy    va 

mahsulotlarining nomlari kеltirilmagan namunaviy  

modellari. 

A1-3; Q12; 

Q28-31. 


14  Turli  biologik  faol 

moddalar  saqlovchi 

dorivor 

o’simlik 

mahsu-lotlarining 

chinligi  va  sifatini 

aniqlash 

bo’yi-cha 

amaliy 

ko’nikma-larning nazorati 

Dorivor  o`simlik  gerbariy  va  mahsulotlarining 

namunaviy 

modellari, 

mikroskoplar,     

mikroskopik  taxlillar  uchun  reaktivlar  to’plami, 

probirkalar, 

buyum 


va 

yopqich 


oynalari, 

rеaktivlar:        xloralgidrat,        5  va  10%  li  ishqor 

eritmasi. 

 

A1-3; Q8-13. 

 

 

T/r 

Laboratoriya  mashg’ulotlar mavzulari 

 Soat 

I-mavzu. Tarkibida yurak glikozidlar bo’lgan dorivor o’simliklar va mahsulotlar 

1. 


Yurak  glikozidi  saqlovchi  maxsulotlarni  kimyoviy  tahlil  qilish. 

Organiladigan  o’simliklar:  angishvonagul    turlari,  may  marvaridguli, 

erizimum.  II-mavzuTarkibida saponinlar bo`lgan dorivor o’simliklar va mahsulotlar. 

2.1. 

Saponinlar saqlovchi mahsulotlarni kimyoviy tahlili: ko’pik hosil qilish reaksiyasi; Fontan-Kandel reaksiyasi; ko’pirish sonini aniqlash. 

Organiladigan o’simliklar: qizilmiya turlari, jenshen, temirtikan, yams. I-II mavzular bo’yicha nazorat ishi 

 

O’tilgan  mavzular  bo’yicha  noma’lum  o’simlik  va  gerbariylarni o’rganish yuzasidan oraliq    nazorati III-mavzu. Tarkibida  oddiy fenollar, fеnologlikozidlar hamda lignanlar bo`lgan  dorivor o`simliklar va mahsulotlar. 

3.1. 


Mahsulotni kimyoviy tahlil qilish: arbutinga sifat reaktsiya. 

Organiladigan o’simliklar: toloknyanka, brusnika, pushti rodiola, xitoy 

sxizandrasi,  tikanli eleuterokokk, qalqonsimon podofillum.  IV-mavzuTarkibida antratsеn unumlari bo`lgan dorivor o`simliklar va mahsulotlar. 

4.1. 

Antratsen  unumlari  saqlovchi  mahsulotlarning  taxlili:  Borntreger reaktsiyasi;  mikrosublimatsiya,  yupqa  qavatli  xromatografiya  usuli 

bilan  aniqlash;  XI  -  DF  bo’yicha  fotoelektrokolorimetrik  usul  bilan 


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   61
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling