O„zbеkiston rеspublikasi oliy va o„rta maxsus ta‟lim vazirligi toshkent davlat iqtisodiyot universiteti


Download 1.9 Mb.
Pdf ko'rish
bet141/141
Sana04.11.2021
Hajmi1.9 Mb.
#170797
1   ...   133   134   135   136   137   138   139   140   141
Bog'liq
Sh Ergashxodjaeva, I Nematov Brendni boshqarish O„quv qo„llanma
1701306-Ona-tili-Bio-Kimyo-2017, Karimov M Oliy Matem 1 uzl, kombinatorika for my group, 7 - maruza mashgulot, 2 5350584800392513292, fermer va dehqon hojaliklarida shartnomaviy munosabatlar, fermer va dehqon hojaliklarida shartnomaviy munosabatlar, fuqarolik huquqida shartnomalarga qoyiladigan umumiy talablar, mpdf (21), 3- AMALIY ISH TOPSHIRIGI, 11-sinf-informatika doc, as, 1, AMALIYOt. Tavsifnoma
Brendni mustahkamlash  
muayyan  mijozlar  bilan  bog'liq  faoliyati  allaqachon 
brendini  harakat  qildik  va  boshqa  foydalanuvchilar 
tomonidan  jalb  uning  doimiy  mijozlar,  aylandi.  UB  - 
mahsulot  hayot  tsikli  kamolotga  bosqichida  asosiy 
maqsad. 
Brendni boshqarish 
uzoq  muddatli  brendlarni  identifikatsiyasini  oshirish 
maqsadida brendlarni boshqarish jarayoni.  


143 
 
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO„YXATI 
 
1. 
Ўзбекистон Республикасининг “Рақобат тўғрисида” ги Қонуни, 2012 йил 
6 январ. 
2. 
Ўзбекистон  Республикасининг  «Инвестиция  фаолияти  тўғрисида»ги 
Қонуни, 09.12.2014 й. 
3. 
Ўзбекистон 
Республикаси 
Президентининг 
“Ўзбекистон 
Республикасини  янада  ривожлантириш  бўйича  ҳаракатлар  стратегияси 
тўғрисида» ги Фармони. 7 феврал 2017 йил.  
4. 
Ўзбекистон  Республикаси  Президентининг  2015  йил  15  майдаги 
«Хусусий  мулк,  кичик  бизнес  ва  хусусий  тадбиркорликни  ишончли  ҳимоя 
қилишни  таъминлаш,  уларни  жадал  ривожлантириш  йўлидаги  тўсиқларни 
бартараф этиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-4725-сонли Фармони. 
5. 
Ўзбекистон  Республикаси  Президентининг  Қарори  “Тадбиркорлик 
фаолиятини  амалга  ошириш  ва  давлат  хизматларини  кўрсатиш  билан  боғлиқ 
тартиботларни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”, 2016 йил 
26 октабр. 
6. 
Ўзбекистон  Республикаси  Президентининг  2015  йил  6  майдаги 
«Тижорат  банкларининг  молиявий  барқарорлигини  янада  ошириш  ва  ресурс 
базасини  шакллантиришга  доир  чора-тадбирлар  тўғрисида»ги  ПҚ-2344-сонли 
Қарори. 
7. 
Мирзиѐев  Ш.М.  Эркин  ва  фаровон,  демократик  Ўзбекистон  давлатини 
биргаликда барпо этамиз. - Т.: Ўзбекистон, 2016. -56 б. 
8. 
Мирзиѐев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш 
– юрт тараққиѐти ва халқ фаровонлигининг гарови.– Т.: Ўзбекистон, 2017. – 48 
б. 
9. 
Мирзиѐев  Ш.М.  Танқидий  таҳлил,  қатъий  тартиб-интизом  ва  шахсий 
жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак.  
–Т.: Ўзбекистон, 2017. – 104 б. 


144 
 
10. 
Мирзиѐев  Ш.М.  Буюк  келажагимизни  мард  ва  олижаноб  халқимиз 
билан бирга қурамиз. – Т.: Ўзбекистон, 2017. – 488 б. 
11. 
Philip  Kotler,  Kevin  Lane  Keller.  Marketing  Management.  Pearson 
Education, Inc., publishing as Prentice Hall, United States of America 2012 y. 
12. 
Ден  С.  Кеннеди.  Жесткий  бренд-билдинг.  Изд.:  Алпина  паблишер, 
2017.-290 стр. 
13. 
Gary  Armstrong,  Philip  Kotler.  Principles  of  Marketing.  2016,  Paperback: 
720 pages, Pearson. 
14. 
Аакер Д. Бренд-лидерство: новая концепция брендинга. Учебник. – М.: 
Питер, 2008. – 380 стр. 
15. 
Каферер  Ж.Н.  Бренд  навсегда:  создание,  развитие,  поддержка, 
тсенности бренда. М.: Изд.: Вершина, 2007. – 443 стр.  
16. 
Келлер  К.Л.  Стратегический  бренд  –  менеджмент:  создание,  отсенка, 
управление  марочним  капиталом  Учебник.  М.:  Издателский  дом.:  Вилямс, 
2010. – 704 стр. 
17. 
Kotler Ph., Pfoertsch W. Ingredient Branding: Making the Invisible Visible. 
Springer, 2010. - 409 p. 
18. 
Tоmаs  Ged.  4D  Brеnding:  vzlаmivаya  kоrpоrаtivniy  kоd  sеtеvоy 
ekоnоmiki. – SP.b: 2008. – 256 str. 
19. 
Алешина  И.В.Поведение  потребителей:  учебник.-М.:  экономистъ, 
2012.-525 с. 
20. 
Басовский Л.Е. Маркетинг: Курс лекций. –М.: ИНФРА-М, 2010. – 219с. 
21. 
Мамлеева  Л.,  Пертсия  В.  Анатомия  бренда.  Изд.:  Вершина,  2007.  -180 
стр.  
22. 
Котлер Ф., Вонг В., Армстронг Г. Сондерс Дж. Основы маркетинга. 5-е 
европейское издание М.: Вильямс, 2013. -752 стр. 
23. 
Ванекен Б. Бренд-помощ. Простое руководство, которое поможет решит 
проблеми брендинга. Издателство: Питер, 2009. - 336 стр. 
24. 
Лейни  Т.А.,  Семенова  Е.А.,  Шилина  С.А.  Бренд-менеджмент. 
М.:Дашков и Ко, 2008. – 134 с. 


145 
 
25. 
www.gov.uz – O„zbekiston Respublikasi hukumati portali 
26. 
www.cer.uz – Iqtisodiy tadqiqotlar markazi sayti. 
27. 
www.stat.uz – O„zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo„mitasi sayti. 
28. 
www.nber.com – AQSH iqtisodiy tadqiqotlar milliy byurosi sayti.  
29. 
www.webofscience.com - Xalqaro ilmiy maqolalar platformasi. 
30. 
www.scopus.com - Xalqaro ilmiy maqolalar platformasi. 
31. 
www. elibrary.ru - Rossiya ilmiy maqolalari indeksi. 
32. 
http://www.eco.com
 
- Journal of Economics and Organization. 
33. 
http://link.springer.com
 - 
Journal of Economics. 
34. 
http://www.dx.doi.org/10.1257/  -  American  Economic  Review:  Papers  & 
Proceedings. 
35. 
http://www.uvm.edu/~pdodds/files/papers/others - Journal Management Science.  
36. 
https://www.rjm.ru/
 
- Rоssiyskiy jurnаl mеnеdjmеntа.  
37. 
http://www.zhuk.net/ - Jurnаl "Uprаvlеniе kоmpаniеy". 
38. 
www.top-manager.ru – Jurnаl "Top management". 
39. 
http://www.iqtisodiyot.uz - Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar. Ilmiy-
elektron jurnal. 
40. 
http://www.cer.uz - Ekonomicheskoe obozrenie
.
 
41. 
http://www.inderscience.com - International Journal of Business Forecasting 
and Marketing Intelligence.  
42. 
http://www.ama.org Journal of Marketing. 
43. 
http://www.semi.com 

Rossiya 
Federatsiyasi 
Markaziy 
iqtisodiy-
matematika instituti sayti.  
44. 
http://www.hse.ru- Oliy iqtisodiyot maktabi sayti. 
45. 
http://www.gov.uz – O„zbekiston Respublikasi hukumat portali. 
46. 
http://www.stat.uz–  O„zbekiston  Respublikasi  davlat  statistika  qo„mitasi 
rasmiy sayti. 
47. 
www.webofscience.com - Xalqaro ilmiy maqolalar platformasi. 
48. 
www.scopus.com - Xalqaro ilmiy maqolalar platformasi. 
49. 
www. elibrary.ru - Rossiya ilmiy maqolalari indeksi.
 
 


146 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRENDNI BOSHQARISH 
 
 
Sh. Ergashxodjaeva, I.Nematov. 
 
 
O‘QUV  Q O‘LLANMA 
 
 
Toshkent: Iqtisodiyot, 2017 yil.
 
 
 
 
 
 
 
 

Download 1.9 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   133   134   135   136   137   138   139   140   141
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling