O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi tòshkent davlat


rnavzu. O‘qitishning zamonaviy vositalari


Download 106.06 Kb.
bet4/6
Sana26.09.2020
Hajmi106.06 Kb.
1   2   3   4   5   6

rnavzu. O‘qitishning zamonaviy vositalari


O‘qitishning zamonaviy vositalari va ularning turlari. Interaktiv texnologiyalar va ularning imkoniyatlari. Zamonaviy axborot-kommunikasiya texnologiyalari — o‘qitish vositalari sifatida.

   1. mavzu. O‘quv mashg‘ulotlarini tashkil etish va o‘tkaeish metodikasi


O‘quv mashg*ulotlarini tashkil etish usullari. O‘quv mashg‘ulotlarining turlari, ularning maqsad va vazifalari. O‘quv mashg‘ulot1arining mazmuni va uni o‘tkazish metodikasi.


   1. mavzu. Darsdan tashqari mashg'ulotlar

Darsdan tashqari mashg‘u1otlar va ularning turlari. Darsdan tashqari mashg‘ulotIarni tashkil etish metodikasi.

   1. mavzu. O‘qitishning meyoriy hujjatlari


Davlat ta’lim standarti va uning tuzilishi. Davlat ta’lim standartiga qoyiladigan talablar. Davlat ta’lim standartining rnazmuni. Davlat ta’lim standartida o‘quvchilaming kompetensiyasiga qoyiladigan talablar. Fan dasturi va uning mazmuni.
   1. mnvzu. O‘quv jarayonini rejalash4irish


O‘quv jarayonini rejalashtirish turlari. O‘quv jarayonini yillik va tematik rejalashtirish. Bir soatlik (juftlik) dars mashg‘ulotini rejalashtirish. Dars rejasi, uning asosini tashkil etuvchilari.


   1. mavzu. Pedagogik faoliyatda dars tahlili

Dars tahlili, uning turlari va uni amalga oshirish usullari. Dars tahlilining maqsad va vazifalari. Dars tahlilini o‘tkazish metodikasi.

2-BO‘LIM. XUSUSIY METODIKA.

  1. MOD UL. INFORMATI KA O‘QITISHNING XUSUSIY METODIKASI

14-mavzu. Informatik9 o‘qitish metodikasi fan sifatida
5

Informatika o‘qitish metodikasi fani va uning tarixi. lnformatika o‘qitish metodikasi fanining predmeti, maqsadi va vazifalari. lnformatika o‘qitish metodikasi va uzluksiz ta’limi tizimidagi o‘rni va roli.


 1. mavzu. Informatika yo‘na1ishidagi fanlarini o‘qitishda didaktik

tamoyilla r


lnformatika va axborot texnologiyalari o‘qitishda didaktik tamoyillar. Didaktik tamoyillar asosida Informatika va axborot texnologiyalari fanini o‘qitish metodikasi. Informatika va axborot texnologiyalari fani mazmunini didaktik tamoyillar asosida o‘rganish.

 1. mavzu. Uzluksiz tizimida Informatika va axborot texnologiyalari


fanlarining mazmuni

Uzluksiz ta’lim tizimida Informatika va axborot texnologiyalarining mazmuni va unga qoyiladigan talablar. U mumiy o‘rta ta’lim maktablarida Informatika va axborot texnologiyalari fanining mazmuni va unga qoyiladigan talablar. 1. mavzu. O‘rta maxsus kasb-hunat ta’limida Informatika va axborot texnologiyalari fanining mazmuni


O‘rta maxsus kasb-hunat ta’ limida Informatika va axborot texnologiyalari fani va uning tutgan o'rni. Informatika va axborot texnologiyalari fani mazmuni va unga qoyiladigan talablar. Akademik litseylar va kasb-hunar kollejlarida Informatika va axborot texnologiyalari fanini o‘qitishning o‘ziga xos xususiyatlari. Umumiy o‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlarda informatika va axborot texnologiyalarini o‘qitishda uzviylik va uzluksizlik.
4-MODUL. UZLUKSIZ TA’LIM TIZIMIDA INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANINI O‘QIT1SH TA’MINOTI


 1. mavzu. Uzluksiz ta’lim tizimida Informatika va axborot texnologiyalari fan in i o‘qitishning o‘quv-metodik 4a’minoti

Informatika va axborot texnologiyalari fanining ta’minoti va uning turlari. Informatika va axborot texnologiyalari fanining o'quv-metodik ta’minoti. Uzluksiz ta’lim tizimida lnformatika va axborot texnologiyalari fanini o‘qitishning dasturiy ta’minoti.

69.


70.

71.

72.


73.

74.
75.

76.

77.


78.

79.


80.

81.

82.84.


85.

86.


87.

88.


89.

90.


9J.

92.
93.


94.

95.


Informatika xonasida boshqa fanlardan o‘qitishni tashkil etish lnformatika va axborot texnologiyalari fanlaridan olimpiada masalalari Informatika va axborot texnologiyalari fanini fan ichidagi integratsiyasi lnformatika va axborot texnologiyalari fanini fanlararo integratsiyasi

lnformatika va axborot texnologiyalari fanidan vebinar darslarni tashkil etish Informatika va axborot texnologiyalari fanini o‘qitishda internet materiallaridan foydalanish

Informatika va axborot texnologiyalarini o‘qitishda masofaviy ta’lim texnologiyalari

Masofaviy ta’lim modellari

Masofaviy ta’limning metodik ta’minoti

lnformatika va axborot texnologiyalari fanidan referat yozish talablari lnformatika va axborot texnologiyalari fanidan kurs ishi yozish talablari lnformatika va axborot texnologiyalari fanidan bitiruv ishi yozish talablari Informatika va axborot texnologiyalari fanidan yozma ish o‘tkazish talablari lnformatika va axborot texnologiyalari fanidan olimpiada o‘tkazish talablari lnformatika va axborot texnologiyalari fanidan sinfdan tashqari mashg‘ulotlarni o*tkazish talablari

lnformatika va axborot texnologiyalari fanidan kechalar tashkil etish lnformatika va axborot texnologiyalari fanidan fan oyliklarini tashkil etish

Informatika va axborot texnologiyalari fanidan tanlovlarni tashkil etish Informatika va axborot texnologiyalari fanini o‘qitish istiqbollari Bulutli texnologiyalar va ularning didaktik imkoniyatlari.

O‘quv—tarbiya jarayonida Web texnologiyalardan foydalanish metodikasi. Tarmoq ta’lim resurslari va internet-zakladkalarini saqlashda Web 2.0/3.0 texnologiyalaridan foydalanish metodikasi

Google xizmatlaridan foydalanib xamkorlikda tarmoq ta’lim resurslarini yaratish Web-texnologiyalardan foydalanib interaktiv multimedia vositalarini yaratish va qo‘llash metodikasi

Intellektual bilimlar xaritasini yaratishda Web 2.0/3.0 xizmatlaridan foydalanish metodikasi

Web-texnologiyalarga asoslangan test topshiriqlarini yaratish va test natijalarni

monitoring qilish metodikasi.

Web-texnologiyalarga asoslangan didaktik materiallar yaratish.


Mustaqil o‘zlashtiriladigan mavzular bo‘yicha talabalar tomonidan

 1. Download 106.06 Kb.

  Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling