O`zbekiston respublikasi oliy va o`rta maxsus ta’lim vazirligi


Download 488.21 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/2
Sana05.02.2018
Hajmi488.21 Kb.
  1   2

 

 

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O`RTA MAXSUS TA’LIM 

VAZIRLIGI 

 

NIZOMIY NOMIDAGI  TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI 

 

BOSHLAHG`ICH TA’LIM PEDAGOGIKASI VA  TARBIYAVIY ISHLAR 

METODIKASI KAFEDRASI 

 

 

5111700 - Boshlang‘ich ta’lim va sport tarbiyaviy ish yo‘nalishi 1-   kurs  talabalari uchun 

Umumiy  pedagogika  fanidan test savollari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5111700 - Boshlang‘ich ta’lim va sport tarbiyaviy ish yo‘nalishi 1-   kurs  talabalari uchun 

Umumiy  pedagogika  fanidan test savollari 

F

a

n b

o

bF

an b

o‘

li

mQi

y

in

lida

ra

ja

si

 

Test topshirig‘i 

To‘g‘ri javob  Muqobil javob 

Muqobil 

javob 

Muqobil javob Kadrlar  tayyorlash  milliy  modelining 

asosiy  tarkibiy  qismlari  qaysi  javobda 

ko`rsatilgan.  

*Shaxs, davlat va 

jamiyat, uzluksiz 

ta‘lim, fan, 

ishlab chiqarish 

Ta‘limning 

uzluksizligi, 

fan va ta‘lim 

jarayonlarining 

aloqalari 

Iqtidorli 

bolalar va 

iste‘dodli 

yoshlar, fan, 

ishlab 


chiqarish 

Shaxs, davlat, ta‘lim 

tizimini 

moliyalash, 

moddiy texnika 

ta‘minoti 

Uzluksiz ta‘lim tizimi qaysi javobda 

to`g`ri ko`rsatilgan?  

*Maktabgacha 

ta‘lim, umumiy 

o`rta ta‘lim, o`rta 

maxsus kasb-

hunar ta‘lim, oliy 

ta‘lim, oliy 

o`quv yurtidan 

keyingi ta‘lim, 

kadrlarning 

malakasini 

oshirish va ularni 

qayta tayyorlash

maktabdan 

tashqari ta‘lim 

O`rta ta‘lim, 

o`rta maxsus, 

kasb-hunar 

ta‘lim tizimi, 

oliy ta‘lim, 

kadrlar 


malakasini 

oshirish, 

maktabdan 

tashqari ta‘lim 

Bog`cha, 

maktab, 


institut, 

aspirantura, 

doktorantura

, mustaqil 

tadqiqotchili

k, 


maktabdan 

tashqari 

ta‘lim, 

malaka 


oshirish 

muassasalari

, nodavlat 

ta‘lim 


muassasalari 

Maktabgacha 

ta‘lim, umumiy 

o`rta ta‘lim, 

maktab, oliy o`quv 

yurtlari; akademik 

litseylar, 

universitetlar, 

malaka oshirish 

institutlari; 

O`qitish usuli nima?  

*O`qitish usuli 

o`qitish metodini 

O`qitish usuli – 

bu muayyan 

O`qitish 

usuli – 

O`qitish usuli- 

natijaga erishish 


amalga oshirish 

jarayonida 

o`qituvchi va 

o`quvchining 

o`zaro 

hamkorlikda bajaradigan 

operatsiya 

fanni 

o`qitishga taaluqli 

bo`lgan metod, 

shakl va 

vositalar 

majmuasi; 

pedagogik 

texnologiyan

ing tarkibiy 

qismi bo`lib, 

uning barcha 

tarkibiy 

qismlarini 

o`zaro 

bog`lashga xizmat qiladi 

uchun barcha 

metodlardan 

foydalanish. 

Shaxsga yo`naltirilgan ta‘limning 

asosiy tamoyilini ko`rsating?  

*Ta‘lim 

markaziga 

o`quvchi (talaba) 

qo`yilad 

Ta‘lim 

markaziga pedagogik 

jamoa 


qo`yiladi 

O`quv 


yurtining 

moddiy 


texnik 

ta‘minoti 

hisobga 

olinadi. 

Ta‘limni 

o`qituvchi 

rahbarligida 

boshqarish. 

Og`zaki ta‘lim metodlari qaysi javobda 

ko`rsatilgan 

*Hikoya, suhbat, 

ma‘ruza; 

Hikoya, 

suhbat, mashq; 

Ma‘ruza, 

seminar, 

laboratoriya 

ishi. 


Ma‘ruza, trening, 

amaliy  
Ta‘lim  nazariyasining  mazmuni  qaysi 

javobda ko`rsatilgan? 

*Ta‘lim 

jarayonini 

ta‘lim 

mazmunini, ta‘lim 

metodlari, 

shakllari 

va 


vositalarini  o`z 

ichiga oladi 

Ta‘lim 

jarayonining mohiyatini o`z 

ichiga oladi 

Ta‘lim 

metodlari, shakllari va 

vositalarini 

o`z ichiga 

oladi 


Ta‘lim 

qonuniyatlari 

va 

tamoyillarini  o`z ichiga oladi. Didaktikaning  asosiy  tushunchalari 

(kategoriyalari)  qaysi  javobda  to`g`ri 

ko`rsatilgan? 

*Ma‘lumot, 

ta‘lim 


(o`qitish) 

Tarbiya, 

ma‘lumot, 

ta‘lim;  

Irsiyat, 

muhit, 


tarbiya;  

Idrok 


qilish, 

fahmlab  (anglab) 

olish, 


jarayoni,  ta‘lim 

printsiplari, 

ta‘lim 

mazmuni, metodlari 

mustahkamlash, 

ko`nikma 

va 


malakalar. ―Ta‘lim  beruvchi,  rivojlantiruvchi  va 

tarbiyalovchi‖ 

tushunchalari 

didaktikaning qaysi jihatini yoritadi? 

*Ta‘lim 


funktsiyasi. 

Ta‘lim natijasi  Ta‘lim 

vositalari 

Ta‘lim metodlari 

Ta‘limning  asosiy  shakllari  qaysi 

javobda to`g`ri ko`rsatilgan? 

*An‘anaviy 

ta‘lim, 


noan‘anaviy 

ta‘lim,  yakka 

tartibdagi 

ta‘lim; 


Maxsus ta‘lim, 

yakka  ta‘lim, 

jamoa ta‘limi; 

Noan‘anavi

ta‘lim, 


an‘anaviy 

ta‘lim, 


aralash 

ta‘lim; 


Noan‘anaviy 

ta‘lim, yakka 

tartibdagi . Sinf – dars tizimini birinchi bo`lib kim 

yaratgan? 

*Yan 


Amos 

Komenskiy 

Abdulla 

Avloniy 


Fitrat 

 Ushinskiy 

Quyidagilardan 

qaysi 


biri 

pedagogikaning  asosiy  tushunchalari 

(kategoriyalari) hisoblanadi? 

*Tarbiya, 

ta‘lim, 

ma‘lumot 

Bilim, 

ko`nikma, malaka 

Irsiyat, 

muhit, 

tarbiya 


Yetuklik, 

rivojlanish, tarbiya. 

Ta‘lim – tarbiyaga birinchi bo`lib ta‘rif 

bergan olim? 

*Farobiy 

Al-Xorazmiy 

Ibn Sino; 

Beruniy. 

O`quvchi faoliyatining asosiy turi qaysi 

javobda to`g`ri berilgan? 

*O`yin, o`qish 

O`qish, mehnat  Mehnat, 

o`yin 

Muomala, mehnat. 

Malaka bu.... 

*Ongli 


xatti 

harakatning 

avtomatlashtiril

gan, 


behato 

bajariladigan 

harakati 

Bilimlarni 

amalda 

bir 


necha 

bor 


qo`llanilishi 

orqali 


sodir 

bo`ladi 


Mehnat 

qilish 


jarayonida 

hosil bo`lgan 

ko`nikmalar 

natijasi 

hisoblanadi 

Insonni  uzoq  yillar 

davomida 

o`zlashtira 

olgan 

bilimlar majmuasi 

Ta‘lim 

nazariyasining 

tarkibiy 

qismlariga nimalar kiradi? 

*Ta‘lim 

jarayonining 

mohiyati,  ta‘lim 

Bilim, 


ko`nikma, 

malaka,  iroda, 

Ta‘lim 

mazmuni, dars janri 

Ta‘lim – tarbiya 

mazmunini 

ifodalovchi barcha mazmuni, ta‘lim 

tamoyillari, 

metodlari, 

shakllari 

va 

vositalari. faoliyat turlari 

qonun qoidalar. 

O`qitish jarayonida nazoratning 

rivojlantiruvchi funktsiyasini toping.  

*O`z-o`zini 

nazorat qilish va 

baholash 

Talabalarda 

barqaror 

diqqatni 

vujudga 

keltirish 

Xotirani 

mustahkamla

sh 

Reyting  

Ta‘lim 

degan  so`z 

xalqlar 

va 


shaharliklar 

o`rtasida 

nazariy 

fazilatlarni birlashtirish, tarbiya esa shu 

xalqlar  o`rtasidagi  tug`ma  fazilat  va 

amaliy 


kasb-hunar 

fazilatlarini 

birlashtirish  demakdir.  Ta‘lim  so`z  va 

o`rgatish bilangina bo`ladi. Tarbiya esa 

amaliy ish, tajriba bilan, ya‘ni shu xalq 

shu  millatning  amaliy  malakalaridan 

iborat  bo`lgan  ish  harakat,  kasb-

hunarga berilgan bo`lishni o`rganishdir 

Bu ta‘rifning muallifi kim 

*Farobiy 

Al-Xorazmiy. 

Beruniy. 

Ibn Sino.  O`rta  Osiyo  mutafakkirlaridan  qaysi  

alloma  birinchi  marta bolalarni jamoa 

bo`lib, maktabda o`qitishning 

ahamiyatini ilmiy asoslab bergan? 

*Ibn –Sino 

Farobiy 

Beruniy 


Al-Xorazmiy Bizgacha 

yetib 

kelgan  «Avesto» nushalari  nechta  kitob  (qism)lardan 

iborat. 


Tartib 

bo`yicha 

nomlarini 

ayting. 


*5qismdan 

iborat. 


Vendidod, 

Visporad, 

Yasna, 

Yasht, 


kichik Avesto. 

6 qismdan 

iborat. 

Yasna,Yasht, 

Avesto, kichik 

Avesto, 


Visparad, 

Vindidod 

2 qismdan 

iborat. 


Avesto va 

kichik 


Avesto 

3 qismdan iborat 

Avesto,Visporad, 

Yasna. 
Turkiy tilda yaratilayotgan dastlabki 

ta‘limiy- axloqiy asar qaysi? 

*Devoni lug`otit-

turk. 


Qutadg`u bilig 

Hibbatul 

haqoyik 

Mahbub-ul qulub 

Islom Karimovning O`zbekiston 

Respublikasi IX sessiyasida (1997) 

so`zlagan ―Barkamol avlod - 

O`zbekiston taraqqiyotining 

poydevori‖ nutqida tarbiyaning 

maqsadi qanday ifodalanadi? 

*Barkamol, erkin 

fikrlovchi 

shaxsni 

tarbiyalash 

Tadbirkor 

shaxsni 


tarbiyalash 

Umuminsoni

y va milliy 

tarbiya 


Mehnatsevarlik 

tarbiyasi 

Shaxs- bu: 

*Kadrlar  

tayyorlash  

tizimining  bosh  

sub‘ekti  va  

ob‘ekti,  ta‘lim  

sohasidagi 

xizmatlarning 

iste‘molchisi va 

ularni amalga 

oshiruvchi. 

Ta‘lim va 

kadrlar 

tayyorlash 

tizimining 

faoliyatini 

tartibga 

soluvchi. 

Har qanday 

odam shaxs 

hisoblanadi 

Yangi tug`ilgan 

chaqaloq. Shaxs shakllanishiga ta‘sir etuvchi 

omillar Shaxsiy faoliyat, mafkura 

*Mikro muhit, 

mezo muhit, 

makro muhit , 

irsiyat, 

Ta‘lim-tarbiya, 

shaxsiy 

faoliyat. 

Irsiyat, 

iste‘dod, 

xotira 

Ijtimoiy va fizologik omil Nazariya - bu: 

*Bilimlarning 

haqqoniy  

ekanligi. 

Harakatlar 

yig`indisi. 

Fikrlar 


tizimi. 

O`qituvchi va 

o`quvchilarning 

xususiyatlarini 

O`quv dasturida nimalar ko`rsatilgan?  *Har  bir  o`quv 

predmetining 

(fanining) 

mazmuni, o`quv 

yillari  bo`yicha 

programma 

materiallarining 

(fanining) 

O`quv yilining 

strukturasi; 

O`quv 

predmetining (faniga) 

ajratilgan 

haftalik 

soatlar 


(darslar) 

miqdori; 

O`quv shaxsini 

tarbiyalash 

maqsadi va 

vazifalari; mazmuni 

va 


mavzularining 

taxminiy 

soatlari. DTS ning vazifalari: 

*Ta‘lim 

mazmuniga 

qo`yiladigan 

majburiy 

minimal 

darajani 

belgilash; 

Ta‘lim 


oluvchilar 

tayyorgarliginin

g zarur va 

yetarli 


darajasini 

belgilash; 

Ta‘lim 

muassasalari bitiruvchilariga 

qo`yiladigan 

malaka 

talablarini belgilash 

Ta‘lim 


oluvchilar 

tayyorgarligini

ng zarur va 

yetarli 


darajasini 

belgilash; 

Ta‘lim 

muassasalari bitiruvchilari

ga 


qo`yiladigan 

malaka 


talablarini 

belgilash 

Ta‘lim oluvchilar 

tayyorgarligini 

belgilash Qanday ta‘lim turlari uchun DTS joriy 

etiladi? 

*Umumiy  o`rta, 

o`rta 

maxsus, 


kasb  –  hunar, 

oliy ta‘lim 

Maktabgacha, 

umumiy o`rta, 

o`rta maxsus, 

kasb – hunar, 

oliy ta‘lim 

Umumiy 


o`rta, 

maktabdan 

tashqari 

ta‘lim,  oliy 

ta‘lim 

Ta‘lim turlarining barchasi uchun. DTSni  tayyorlash  qanday  ta‘lim 

muassasalari uchun majburiydir? 

*O`zbekiston 

Respublikasidag

Davlat  ta‘lim 

muassasalari 

Nodavlat 

ta‘lim 

Xalq ta‘limi hamda Oliy va o`rta 

i  barcha  ta‘lim 

muassasalari 

uchun 

uchun; 


muassasalari 

uchun; 


maxsus ta‘lim 

vazirligi 

tasarrufidagi ta‘lim 

muassasalari 

uchun. 

Majburiy  standartli  tekshiruv  ishlari 

qaysi nazorat tarkibiga kiradi? 

*Joriy nazorat; 

Oraliq nazorat;  Maxsus 

nazorat 


Bosqichli nazorat. Ta‘limning  qanday  turlari  uchun 

Davlat talablari (DT) joriy etiladi? 

*Maktabgacha, 

maktabdan 

tashqari, 

oliy 

o`quv  yurtidan keyingi,  malaka 

oshirish 

va 

qayta 


tayyorlash. 

Ta‘lim 


turlarining 

barchasi 

uchun; 

Maktabgacha, 

malaka 


oshirish 

va 


qayta 

tayyorlash 

Faqat malaka 

oshirish va qayta 

tayyorlash. Maktabgacha, umumiy o`rta, uch yillik 

(akademik  –  litsey,  kasb  -  hunar),  oliy 

ta‘lim  tizimining  asosiy  me‘yoriy  – 

huquqiy hujjatiga nimalar kiradi? 

*Davlat 


ta‘lim 

standartlari 

Davlat 

talablari; O`quv 

rejalari; 

Namunaviy o`quv 

reja. 
O`quvchining 

iste‘dod 

va 

qobiliyatining rivojlanishi 

nimaga 


bog`liq? 

*Faoliyatning 

turlariga,  aloqa 

va  muloqotga, 

ta‘lim 

tarbiyaning metodik 

jihatdan 

muvofiqligiga. 

O`qitish 

va 

tarbiyalash metodlariga 

bog`liq; 

Tarbiyaviy 

tug`ma 


nishonlarga 

bog`liq 


O`zlashtirgan 

bilimlarning 

miqdori va hajmiga 

bog`liq 
Maktabgacha, umumiy o`rta, uch yillik 

(Akademik  –  litsey, kasb  hunar)  ta‘lim 

qanday ta‘lim? 

*Byudjet 

asosidagi; 

Tanlov 


asosidagi; 

Ixtiyoriy; 

To`lov asosidagi. Islom 


Karimovning: 

―Bizga 


bitiruvchilar  emas,  maktab  ta‘lim  va 

tarbiyasini  ko`rgan  shaxslar  kerak‖,  - 

*Barkamol  avlod 

O`zbekiston 

taraqqiyoti 

Barkamol 

avlod orzusi 

Buyuk 


maqsad 

yo`lidan 

O`zbekiston 

kelajagi buyuk 

davlat 


degan  iborasi  qayd  etilgan  asarni 

aniqlang. 

poydevori 

og`ishmaylik 

―Metod‖ – bu ... 

*Metod 


bu 

yunoncha  ―yo`l, 

yo`riq‖, 

usul 


orqali maqsadga 

erishish  degan 

ma‘noni 

bildiradi 

Metod – bu 

ruscha so`zidan 

olinib uslub 

demakdir; 

Metod 

bu 


lotincha 

so`zidan 

olinib 

usul 


axborotini 

uzatish 


demakdir 

Metod inglizcha 

so‗z bo‗lib yo‗l 

demakdir 

Pedagogik  olamiga  savol  –  javob 

―Evristik‖  suhbat  metodini  olib  kelgan 

faylasuf olim kim? 

*Sokrat 


Platon 

Arastu 


Demokrit. O`qituvchining 

suhbati 

ta‘limning 

qaysi metodiga kiritiladi? 

*Og`zaki 

Ko`rgazmali 

Mashq 


qilish. 

Amaliy 
Ta‘limning 

og`zaki 


metodlariga 

nimalar kirishini ko`rsating? 

*Hikoya, 

tushuntirish, 

suhbat, ma‘ruza 

Ilyustratsiya, 

namoyish qilib 

ko`rsatilishi 

(demonstratsiy

a) 


Mashq 

qilish, 


laboratoriya 

va 


amaliy 

ishlar; 


Test algoritmlash, 

qisman izlanish, 

induktsiya. Ta‘limning  quyidagi  metodlaridan 

qaysi  biri  ko`rsatmalilik  metodining 

asosiy tarkibini tashkil etadi? 

*Namoyish etish, 

tasvirlash, 

ekskursiya 

Mashq qilish, 

laboratoriya va 

grafik ishlash 

Kuzatish, 

namoyish 

qilib 

ko`rsatilishi (demonstrats

iya) 


va 

illyustratsiya

,  darslik  va 

kitob 


bilan 

ishash 


Sxema va 

chizmalar 

tayyorlash, 

tablitsalar, 

grafiklar va 

diagrammalar 

tuzish 

Ta‘limning amaliy metodlariga nimalar 

kirishini ko`rsating? 

*Mashq 


qilish, 

laboratoriya  va 

amaliy ishlar 

Illyustratsiya, 

namoyish qilib 

ko`rsatilishi 

(demonstratsiy

Hikoya, 


tushuntirish, 

suhbat, 


ma‘ruza 

Test, algoritmlash, 

qisman izlanish, 

induktsiya. a) Takrorlash  bilimning  asosidir‖.  Ushbu 

ibora qaysi pedagogga oid? 

*K.Ushinskiy. 

Shakuriy; 

H.Hamza; 

YA. Komenskiy Ko`nikma 

va 

malakalarni shakllantirishda 

asosiy 


sanaluvchi 

metod, bu?  

*Mashq; 

Namoyish; 

Muammoli; 

Didaktik o`yin. 

Noan‘anaviy  ta‘lim  shakliga  nimalar 

kiradi?  

*Ma‘ruza, 

fakultativ, 

seminar, 

laboratoriya 

mashg`ulotlari, 

ekskursiya, bahs 

munozara, 

davra 


stoli, 

viktorina 

va 

hokazo 


Kirish darslari, 

bilim, 


ko`nikma va 

malakalarni 

tekshirish 

darslar; 

Yangi 

bilimlarni bayon  qilish 

darsi 


va 

takrorlash 

darslari 

Takrorlsh darslari. 

―Sinf – dars tizimi‖ ning asoschisi . 

*YA.Komenskiy

A.Avloniy; H. Hamza; 

A.N.Farobiy 

Ta‘limni  tashkil  etish  shakllari  qaysi 

variant javobda to`g`ri ko`rsatilgan? 

*An‘anaviy 

ta‘lim, 


noan‘anaviy 

ta‘lim, 


yakka 

tartibdagi ta‘lim 

Yakka 

tartibdagi ta‘lim, 

repetitorlik 

ta‘lim, 

fakultativ 

ta‘lim 

Ekskursiya, ma‘ruza, 

viktorina; 

No‘ananaviy 

ta‘lim. 
Pedagogika 

fani 


oldida 

turgan 


vazifalardan biri – 

*Hamkorlik 

pedagogikasi  va 

milliy 


pedagogika 

asoslarini 

yaratish 

Hamkorlik 

pedagogikasi 

asoslarini 

yaratish 

Avtoritar 

pedagogika 

asoslarini 

yaratish 

Milliy pedagogika 

asoslarini yaratish Ta‘lim 


nazariyasining 

tarkibiy 

qismlariga nimalar kiradi? 

*Ta‘lim 


jarayonining 

Bilim, 


ko`nikma, 

Ta‘lim 


mazmuni, 

Ta‘lim tarbiya 

mazmunini 


mohiyati,  ta‘lim 

mazmuni, ta‘lim 

tamoyillari, 

metodlari, 

shakllari 

va 


vositalari 

malaka, iroda, 

faoliyat turlari 

dars janri; 

ifodalovchi barcha 

qonun qoidal 

Baholash nima? 

*Bilim, 


ko`nikma 

va 


malakalarni 

o`quv  dasturida 

ko`rsatilgan 

etalon 


(ko`rsatkich, 

qolip, 


o`lchagich)lar 

bilan 


solishtirish 

O`quvchining 

bilimiga baho 

qo`yish; 

O`quvchinin

o`zlashtirishini 

aniqlash 

usuli; 

O`quvchilarning fan bo`yicha 

egallagan bilim, 

ko`nikma va 

malakalarini 

aniqlash. Oliy  ta‘lim  muassasalarida  talabalar 

bilimini nazorat qilish va baholashning 

reyting  tizimi  to`g`risidagi  muvaqqat 

Nizom‖iga 

muvofiq 


nazoratning 

qanday turlari mavjud?  

*Joriy 

nazorat 


(JN), 

oraliq 


nazorat 

(ON), 


yakuniy  nazorat 

(YaN 


Joriy nazorat 

(JN), yakuniy 

nazorat (YaN); 

Joriy  nazorat 

(JN),  oraliq 

nazorat 


(ON), 

yakuniy 


nazorat 

(YaN), 


umumiy 

nazorat (UN 

Joriy nazorat (JN), 

oraliq nazorat 

(ON), umumiy 

nazorat (UN); 

Pedagogika tarixi bo`limining asosiy 

manbaalari qaysilar? 

*Xalq og`zaki 

ijodi, pedagogik 

qadriyatlar, 

tarixiy 


manbaalar, 

ta‘lim tarbiyaga 

doir asarlar, 

Davlat 


hujjatlari, 

tarixiy 


g`oyalar, 

pedagogik 

meros. 

Milliy  meros va  umumiy 

qadriyatlar. 

Buyuk pedagoglar 

asarlari, xalq 

pedagogik 

adabiyotlari davlat qonun va 

qarorlari. 

Sharq uyg`onish davrining yetuk 

namoyondalari qaysi qatorda to`g`ri 

berilgan. 

*Al - Forobiy, 

Abu Rayhon 

Beruniy, Abu 

Ali Ibn Sino 

Abu Ali Ibn 

Sino, Al - 

Xorazmiy. 

Abu  Rayxon 

Beruniy, 

Amir Temur. 

Abu Ali Ibn Sino, 

Al - Xorazmiy, 

Alisher Navoiy 

.«Turkiy Guliston yohud axloq» 

asarining muallifi. 

*A.Avloniy 

Munavvar 

Qori. 

Fitrat. 


Behbudiy. A.Navoiyni umrining oxirgi yillarida 

yozgan ta‘lim-tarbiyaviy xarakterga 

ega bo`lgan asari nomi qaysi qatorda 

to`g`ri ko`rsatilgan? 

*«Mahbub ul -

qulub»  

«Hayratul - 

abror» 

«Xamsa». «Farxod va Shirin‖ .«Turkiy Guliston yoxud axloq»  

asarida komil  inson tarbiyasida ilgari 

surilgan g`oyalar. 

*Aqliy tarbiya, 

axloqiy tarbiya, 

vijdon tarbiyasi. 

Vatan 


muhabbati, 

inson odobi 

Axloqiy 

tarbiya, 

vijdon 

tarbiyasi.  Tarbiya, inson 

odobi. 
«Birinchi muallim» darsligining 

muallifi qaysi  qatorda  to`g`ri 

ko`rsatilgan? 

*Abdulla. 

Avloniy.  

Munavvar 

Qori. 

I.Gaspirali.  Said Rasul Azizi Milliy tarbiyaning ko`rsatkich va 

mezonlari qaysi qatorda to`g`ri 

ko`rsatilgan? 

*Vatanparvarlik, 

milliy g`urur, 

milliy odob, 

vijdoniylik 

Xalqparvarlik, 

insonparvarlik 

Insonparvarli

k, 


vatanparvarli

k  


Vatanparvarlik, 

milliy g`urur. 

Tarbiyaning usullarini sanab o`ting 

*Ibrat-namuna, 

ishontirish, 

tushuntirish, 

uqtirish. 

Namuna,tushu

ntirish, uqtirish 

Tushuntirish, 

nasihat 

berish 


Ishontirish, 

taqdirlash 

Axloqiy tarbiyaning vazifalari 

*Kattalarni 

hurmat qilish. 

Ongli, 


intizomli 

bo`lish. 

Fikrlash 

qobiliyati 

keng,tarbiyal

i bo`lish. 

O`quvchilarga 

insonparvarlikni 

singdirish. Odob – bu.. 

*Har bir 

insonning o`zi 

Insonning 

yurish – 

Insonning 

muomala 


Insonning kuchli 

iroda egasi bir inson yoki 

jamoa bilan 

bo`lgan 

muloqotida 

hamda yurish – 

turishida o`zini 

tuta bilishidir.  

turishini 

belgilab beradi. 

odobini 


belgilab 

beradi. 


ekanligi. Pedagogikada jazolash usuli qanday 

amalga oshiriladi.  

*Tushuntirish, 

tanbeh berish, 

ogohlantirish, 

qattiq 

ogohlantirish, uyaltirish. 

Kaltaklab, urib, 

haqorat qilish 

Haqorat 


qilish 

Tanbeh berish 

Qobiliyat nima?  

*Qobiliyat – 

shaxsning 

muayyan 


faoliyat 

yuzasidan 

layoqati va o`z 

ishini 


muvaffaqiyatli 

bajarishdagi 

sub‘ektiv shart-

sharoitini 

ifodalovchi 

individual 

psixik 

xususiyatdir Qobiliyat – 

o`qituvchining 

o`z faolligini 

rejalashtira 

olish demakdir; 

Qobiliyat  – 

odamlarning 

psixik 


holatini 

tushunish, 

ma‘lum  ish-

harakatning 

qanday 

bajarilishini tushunish  va 

bunday 


harakatlarnin

g  bajarilishi 

tartibini 

o`zlashtirish 

darajasi 

Qobiliyat – faoliyat 

jarayonida paydo 

bo`ladigan 

psixologik 

tushuncha 

Layoqat nima?  

*Odamning 

anatomik-

fiziologik 

xususiyati 

Kishining 

xulq-atvorida, 

uning hatti- 

harakatlarida 

Layoqat 


qobiliyatlarn

ing 


shakllanish 

Layoqat 


tasavvurlar 

yig`indisi bo`lib, 

ongda shakllanib 


bo`lib, 

qobiliyatlarning 

rivojlanishi 

uchun dastlabki 

ma‘lum shart-

sharoitlarni 

yaratadi; 

namoyon 


bo`ladigan 

tug`ma 


xususiyatlari; 

jarayoniga 

ta‘sir etadi; 

bo`lmagan fikr va 

obrazlarga 

aylanmagan 

xususiyatdir; O`z-o`zini tarbiyalash metod va 

usullariga quyidagilar kiradi: 

*O`z-o`zini 

boshqarish, 

talaba shaxsini 

tushunish, o`z- 

o`zini nazorat 

qilish, o`z 

faoliyatiga o`zi 

baho berishi, 

muomalada 

o`zini ko`rsata 

olish, o`z 

nutqini to`g`ri 

tuza olish va 

boshqalar 

Ekstensiv, 

taxminiy, 

metodologik, 

kommunikativ, 

psixologik, 

hamkorlikdagi 

ijodkorlik 

O`z-o`ziga 

ko`rsatma 

berish,  o`z-

o`zini 


nazorat 

qilish, 


o`z-

o`ziga 


hisobot beris 

O`z faoliyatiga o`zi 

baho berishi, 

muomalada o`zini 

ko`rsata olish, o`z 

nutqini to`g`ri tuza 

olish va boshqalar O`qituvchining kommunikativ 

qobiliyati qaysi javobda to`g`ri 

ko`rsatilgan?  

*O`quvchiga 

to`g`ri muomala 

qila olish, 

ularga yaqin 

bo`lish, ular 

bilan pedagogik 

samarali 

hamkorlik 

o`rnata bilish 

qobiliyati 

O`quvchiga 

bevosita 

emotsional 

irodaviy ta‘sir 

ko`rsatish 

qobiliyati. Imo- 

ishora 

vositasida o`z fikrini aniq va 

ravshan 


ifodalash 

qobiliyat 

O`quv 

jarayonini to`g`ri 

tashkil etish 

Muomala 

madaniyatiga ega 

bo`lish, talabalarni 

tushunish, ular 

bilan hamkorlik 

qilish 
Muloqot nima?  

*Kishining 

boshqa odamlar 

bilan o`zaro 

munosabatda 

bo`lish shakli; 

Shaxsning 

muhim 


ehtiyoji; 

Kishi 


turmush 

tarzining 

faoliyatidan 

kam 


bo`lmagan 

bir tomoni 

Ikki yoki undan 

ortiq kishilarning 

axborot 

almashishdagi 

o`zaro ta‘siridi Kommunikativ qobiliyat qanday 

qobiliyat?  

*Boshqalarning 

ruhiy holatlarini 

tushunish va 

ularga 

hamdardlik munosabatida 

bo`lish asosida 

ta‘lim va tarbiya 

bera olish 

qobiliyatidir 

O`qituvchining 

o`z ishini 

rejalashtira 

olish demakdir 

Boshqa 


odamlar 

bilan 


bo`ladigan 

va 


birgalikdagi 

faoliyatda 

psixologik 

kelishuvchan

likni 

ta‘minlaydigan 

qobiliyatdir;  

Boshqa 

odamlarning psixik holatlarini 

tushunish va ularga 

hamdardlik 

qobiliyatidir 

Tarbiyachi 

pozitsiyasiga 

nimalar 

kiradi?  

*Jamoaning 

shaxsga ta‘sirini 

ta‘minlay bilish; 

Buyruqli, 

hamkorlik, 

beparvolik 

Tashkilotchi, 

buyruqli 

Muomala, 

ijodkorlik 

Pedagogik ta‘sir ko`rsatishning asosiy 

usullari?  

*Talab, 

rag`batlantirish 

va jazolash; 

jamoatchilik 

fikri 

Diqqat; xotira; fikrlashni va 

bilish 


qobiliyatlarini 

rivojlantirish 

O`quvchinin

muayyan xislatlari; 

xarakter 

xususiyatlari

ni 


bilish; 

ishontirish 

Texnik fikrlash; 

mimika va 

pantomimika. Pedagogik mahoratning asosiy tarkibiy 

qismlarini ko`rsating? 

*O`qituvchi 

faoliyatining 

insonparvarlik 

Nutq texnikasi, 

rejissyorlik va 

aktyorlik, 

Pedagogika 

va 

psixologiyanpedagogik 

qobiliyat va 

pedagogik 


yo`nalishi, 

ixtisoslikka doir 

bilimlar, 

pedagogik 

qobiliyat va 

pedagogik 

texnikani 

egallash 

qobiliyat, 

mahorat, 

kasbiy bilim, 

ko`nikma va 

malakalar 

chuqur bilish, 

muomala 


taktikasi 

texnikani egallash 

Pedagogik faoliyatni mohirlik bilan 

boshqarish – bu  

*Pedagogik 

texnikadir 

Pedagogik 

vaziyatdir 

Pedagogik 

mahoratdir 

Pedagogik 

vazifadir 

Pedagogik kvalimetriya – bu 

*O`qituvchi, 

tarbiyachining 

kasbiy va 

pedagogik 

mahorati, 

novatorligi 

darajasini 

aniqlashga 

yo`naltirilgan 

tadqiqot sohasi 

Ilmiy-tadqiqot 

yo`nalishi 

Kasbiy-


pedagogik 

mahorat 


darajasi 

O`qituvchi va 

tarbiyachilarning 

pedagoglik 

fazilatlari «Raqobatga bardosh berish va yengish 

uchun yuksaklikka intilish» fikri 

innovatsion faoliyat yondoshuvlarining 

qaysi birini to`liq ifodalaydi:  

*Akmeologik 

yondoshuv 

Kreativ 


yondoshuv 

Reflektiv 

yondoshuv 

Amaliy 


yondoshuv. Verbalizm – bu … 

*Talimda, 

kitobiy, 

hayotdan 

uzoqlashgan, 

aqidalarga 

asoslangan 

ta‘lim berish va 

o`quv 


materiallarini 

Milliy 


madaniyatni 

inkor etuvchi 

reaktsion 

burjua 


nazariyasi va 

mafkurasi 

Xalqlarning 

o`z 


milliy 

suverineteti 

va 

mustaqilligininkor 


etuvchi 

nazariya  va 

g`oya 

Ijtimoiy qadriyat va jamiyat 

rivojlanishining 

pirovard maqsadi. 


o`zlashtirish O`z pedagogik layoqati va pedagogik 

faoliyatini o`rganish va tahlil qilish 

o`qituvchi faoliyatida qanday 

o`zgarishlarga olib keladi?  

*Kasbiy 


faoliyatida 

ijobiy 


o`zgarishlar, 

kasbdoshlar 

tomonidan tan 

olinish, 

pedagogik 

mahoratni 

ortishi 

Malakasini 

oshirish 

Pedagogik 

salohiyat 

Kasbiy yetuklik. 

Pedagogik munosabatlar tizimini 

aniqlang?  

*Bo`lajak 

munosabatni 

modellashtirish, 

munosabatda 

bo`ladigan 

guruhni 


oldindan bilish, 

bevosita 

munosabat 

o`rnatish, 

munosabatni 

boshqarish, 

munosabatni 

tahlil etish. 

Doimo 

o`zgarmaydigan ijobiy 

munosabat, 

sust holdagi 

ijobiy 


munosabat, 

barqaror salbiy 

munosabat; 

Bir-birini 

tushunib 

olish, 


turli 

rollarda 

bo`lish, 

o`zini 


namoyon 

qilish, 


xamdard 

bo`lish 


Oldindan 

orohlantirish, tezlik 

bilan ta‘sir etish, 

andozaga 

qaratilgan 

harakatlar 

O`qituvchining ta‘lim jarayonini 

maqbullashtirish qobiliyati nimalarda 

namoyon bo`ladi?  

*Kam kuch 

sarflash evaziga 

o`qituvchi va 

talabalarga 

ta‘lim berib, 

o`qitish 

maqsadiga 

erishishdir 

Ta‘lim 


amaliyotiga 

ilmiy 


asoslangan va 

tajribada 

tekshirilgan 

didaktikaga oid 

yangiliklar, 

Ta‘limning 

didiaktik 

masalalarini 

belgilashda 

fanning 


abstraktsiya 

pog`onalarid

an 

to`g`ri 


O`qituvchi va 

o`quvchilarning 

samarali faoliyat 

ko`rsatishi uchun 

yangi baza 

yaratishdir faol metodlar 

va shakllarni 

joriy etishdir 

foydalanish 

hisobiga 

erishishdir 

Yosh o`qituvchi o`zining ish 

faoliyatida qanday psixologik 

muammolarga duch keladi?  

*Ijtimoiy 

munosabat, 

guruhdan 

qo`rqish, talaba 

va o`qituvchi 

o`rtasida 

ziddiyatning 

hosil bo`lishi 

Do`stlik, 

hamjihat bo`lib 

ishlash, 

xizmatdagi 

mutanosiblik; 

Yolg`on 

xushomad 

qilish, 

kasbga 


bo`lgan 

salbiy 


munosabat, 

yoqtirish- 

yoqtirmaslik;  

Mensimaslik, 

buyruq, ayblash, 

kesatiq; 

Mudarris ota – onasining mansabi, 

boyligiga qarab bolaga muomala 

qilmasligi kerak». Ushbu fikrlar qaysi 

sharq mutafakkirining qalamiga mansu  

*Alisher Navoiy  Abduraxmon.J

omiy. 


Abu  Nasr  . 

Forobiy. 

Ibn Sino A.Navoiyning «Mahbub- ul -qulub» 

asarida o`qituvchi odobiga doir qanday 

talablar bayon etiladi:  

*Mudarris ota- 

onasining 

mansabi, 

boyligiga qarab 

bolaga 

muomala 


qilmasligi 

lozim, mudarris 

bolaga bilgan 

narsalarini 

o`rgatishi, 

bilmagan 

ilmlarini 

o`rgatishga 

urinmasligi 

kerak. 


Muallim 

yaramas 


ishlardan, 

nopoklikdan 

yiroq bo`lishi 

kerak. 


Mudarrislar 

yomon 


ishlardan, 

fisqu 


fasoddan 

o`zlarini  tiya 

bilishlari 

kerak. 


O`qitishni, 

tarbiyalashni 

bilmagan mudarris 

bolalardan uzoqda 

yurishi kerak. O`qituvchining kasbiy shakllanishi 

*Amaliyotda 

Maktabda 

Universitet, 

Ta‘lim 


qaerdan boshlanadi. 

olgan 


bilimlardan 

olingan 


bilimlardan. 

kollej 


va 

litseyda 

olgan 

bilimlardan jarayonlaridan Prezidentimiz ―Ma‘naviyat-insoniyat, 

xalqning, jamiyatning, davlatning 

kuch-qudratidir‖ deganida asosan 

nimalarni nazarda tutgan? 

*Shaxs 


ma‘naviyati 

yuksakligini 

Inson ham, 

xalq ham, 

jamiyat ham, 

davlat ham 

ma‘naviyatga 

asoslanishi 

lozimligini 

Ma‘naviyat 

kuch-qudrat 

manbai 


ekanligini 

Yakka shaxs yoki 

muayyan xalqning 

ma‘naviyati 

jamiyat va davlat 

ma‘naviyati 

darajasiga ko`tarila 

olmasligi 

O`qituvchiga xos qobiliyatlarini to`g`ri 

ko`rsatilgan qatorni aniqlang 

*Bilish, 

tushuntira olish, 

kuzatuvchanlik, 

nutq, 


tashkilotchilik,o

bro` orttira 

olish,to`g`ri 

muomala qilish, 

kelajakni ko`ra 

bilish, diqqatni 

taqsimlay olish 

Kuzatuvchanli

k, 

suxbatlashish, jazolash.; 

Nutq 


qobliyati, 

baxolash, 

obro`  orttira 

olish 


Ijodkorlik, 

izlanuvchanlik ; 

O`quvchilar ko`z oldidagi eng yomon 

o`qituvchi – bu: 

*O`qitayotgan 

fani 


qiziqtirmasligi 

xaqida xis 

uyg`otadi. 

Ayrim 


odamlarning 

unga 


yoqmasligini 

yashirmaydi 

Hammada 

musobaqalas

hish 

ruhini 


uyg`otadi; 

O`quvchilar 

orasidagi ahllikni 

yo`qotadi. 

Inson  ma‘naviyatini  shakllantiradigan 

asosiy mezonlarni ko`rsating. 

*Ma‘naviy 

meros, madaniy 

boyliklar, 

ko`xna tarix 

yodgorliklari. 

Milliy urf- 

odatlar 

Xalq  og`zaki 

ijodi janrlari. 

Sharq 


mutafakkirlarining 

asarlari. 

O`qituvchida qobiliyatning qaysi turlari  *Bilish 

Kelajakni ko`ra  Tushuntira 

Obro` orttira olish 


mavjud bo`lishi zarur.  

qobiliyati,tushu

ntira 

olish 


qobiliyati,kuzat

uvchanlik 

qobiliyati,  nutq 

qobiliyati,tashki

lotchilik 

qobiliyati,obry 

orttira 

olish 


qobiliyati, 

to`g`ri  muomala 

qilish qobiliyati, 

kelajakni  ko`ra 

bilish qobiliyati, 

diqqatni 

taqsimlab  olish 

qobiliyati.  

bilish 

qobiliyati, diqqatni 

taqsimlay olish 

qobiliyati. 

olish 


qobiliyati, 

kelajakni 

ko`ra  bilish 

qobiliyati. 

qobiliyati, diqqatni 

taqsimlay olish 

qobiliyati O`qituvchi professiogrammasi – bu:  

*G`oyaviy 

sohada: 


ilmiy 

dunyoqarash  va 

e‘tiqod,  ijtimoiy 

ehtiyoj 


va 

axloqiy 


zaruriyatlarni 

chuqur 


tushunish, 

ijtimoiy 

va 

fuqarolik burchini 

anglash, 

ijtimoiy 

– 

siyosiy  faollik  , Pedagogik kasbi 

O`qituvchi 

shaxsining 

xususiyatlari, 

o`qituvchining 

ruhiy – 


pedagogik 

tayyorgarligini, 

maxsus 

tayyorgarlikning hajmi va 

mazmunini, 

ixtisosga oid 

usuliy 


tayyorgarliknin

g mazmunini. 

Pedagogik 

kasbi 


sohasida: 

bolalarni 

sevish 

va 


ular 

bilan 


ishlashga 

qiziqish, 

pedagogik 

ishni  sevish, 

ruhiy pedagogik tasavvur, 

tashkilotchili

k  qobiliyati, 

haqqoniylik, 

Pedagogik kasbi 

sohasida: bolalarni 

sevish va ular bilan 

ishlashga qiziqish, 

pedagogik ishni 

sevish, ruhiy - 

pedagogik 

tasavvur, 

tashkilotchilik 

qobiliyati, 

haqqoniylik, 

dilkashlik, o`zini 

tuta bilish kasbiy 

layoqatlilik. sohasida: 

bolalarni  sevish 

va  ular  bilan 

ishlashga 

qiziqish, 

pedagogik  ishni 

sevish,  ruhiy  - 

pedagogik 

tasavvur, 

tashkilotchilik 

qobiliyati, 

haqqoniylik, 

dilkashlik, 

o`zini tuta bilish 

kasbiy 

layoqatlilik. dilkashlik, 

o`zini 


tuta 

bilish  kasbiy 

layoqatlilik. Pedagogik mahorat – bu:  

*Izlanish,ijodiy 

mehnat 


mahsuli.U 

bir 


qolipdagi 

ish 


uslubi 

emas, 


balki  u  har  bir 

o`qituvchining 

o`z 

ustida 


ishlashi,  ijodiy 

mehnati.  

O`quvchining 

ruhiy holatini 

bilish. 

O`quvchinin

qiyin 


vaziyatdan 

olib chiqish. 

Har qanday holatda 

ham dars o`ta 

olish. 

«Tarbiya  biz  uchun  yo  hayot,  yo 

mamot: yo najot, yo halokat: yo saodat, 

yo  falokat  masalasidir».Ushbu  fikr 

qaysi  sharq  mutafakkiri  qalamiga 

mansub.  

*A.Avloniy 

qalamiga. 

A.Navoiy 

qalamiga. 

Z.Muhamma

Bobur qalamiga. 

M.Ulug`bek 

qalamiga O`qituvchi  nutqiga  qanday  talablar 

qo`yiladi.  

*O`qituvchining 

nutqi 

har 


Ilmiy so`zlarga 

boy. 


Sodda 

va 


tushunarli 

Shevaga xos 

so`zlarga boy 


tomonlama 

tushunarli, 

sodda, 

jargonlardan xoli, 

o`quvchilarning 

ongiga  tez  etib 

boradigan, 

shevaga 

xos 


so`zlardan  holi 

bo`lishi.  

bo`lishi. 

bo`lishi 

Pedagogik nazokat – bu:  

*O`qituvchining 

nazokati 

va 


odobini 

shakllantirish, 

burchi 

va 


mas‘uliyati, 

vijdon  va  qadr- 

qimmat.  

O`qituvchining 

tashqi 

go`zalligi. O`qituvchini

ng  muomala 

odobi. 

O`qituvchining barcha odobi. A.Navoiyning  «Mahbub-  ul  -qulub» 

asarida o`qituvchi odobiga doir qanday 

talablar bayon etiladi:  

*Mudarris ota- 

onasining 

mansabi, 

boyligiga qarab 

bolaga 

muomala 


qilmasligi 

lozim. Mudarris 

bolaga bilgan 

narsalarini 

o`rgatishi, 

bilmagan 

ilmlarini 

o`rgatishga 

Muallim 

yaramas 


ishlardan, 

nopoklikdan 

yiroq bo`lishi 

kerak. Xalq 

nazarida olim 

xisoblanadigan 

mudarrislar 

yomon 


ishlardan, fisqu 

– fasoddan 

o`zlarini tiya 

bilishlari kerak. 

O`qitishni, 

tarbiyalashni 

bilmagan 

mudarris 

bolalardan 

uzoqda 


yurishi 

kerak. 


Muallim 

o‗quvchini sevishi 

uni har doim 

ardoqlashi lozim. urinmasligi 

kerak. 
Noverbal kommunikatsiya bu:  

*Qo`l barmoq, 

yuz harakatlari, 

imo- ishora, 

ohang, turq- 

tarovat, kulgu, 

ko`z yosh. 

Ohang, imo- 

ishora. 

Tushuntirib 

berish. 

Imo – ishora va 

so`zlash. Haqiqiy o`qituvchi – bu:  

*Bolalarni 

sevishi, 

o`z 

fanining  nazariy va 

metodik 


tomonlarini 

chuqur  bilgan, 

ma‘naviy 

va 


madaniy 

qadriyatlarni 

to`la  egallagan, 

fan yutuqlaridan 

doimo  xabardor 

bo`lib 


turadigan, 

bolalar 


bilan 

to`g`ri  muomala 

qila 

oladigan, bolalar  qalbiga 

tez  yo`l  topa 

oladigan, 

o`zgalar 

yutug`idan 

mamnun 


bo`ladigan,Vata

nining 


Ma‘naviy va 

madaniy 


qadriyatlarni 

to`la egallagan, 

fan 

yutuqlaridan doimo 

xabardor bo`lib 

turadigan 

Bolalar  bilan 

to`g`ri 

muomala 


qila 

oladigan, 

bolalar 

qalbiga 


tez 

yo`l 


topa 

oladigan 

O`zgalar 

yutug`idan 

mamnun 

bo`ladigan,Vatanining istiqboliga chin 

dildan ishonadigan 

va o`zgalarni ham 

ishontira oladigan 

yo`lboshchi 


istiqboliga  chin 

dildan 


ishonadigan  va 

o`zgalarni  ham 

ishontira 

oladigan 

yo`lboshchi.  O`qituvchining madaniyat qirralari- bu:   *Madaniylik 

estetik 

faoliyatning 

predmeti 

sifatida yosh 

o`qituvchining 

ma‘naviy- 

madaniy 

boyligiga 

aylanadi, go`zal 

xissiyot, nafosat 

tuyg`usi, ongli 

estetik ta‘sir 

Go`zal 

xissiyot, nafosat 

tuyg`usi, ongli 

estetik ta‘sir 

Did 


va 

idrokni 


tarkib 

toptirish. 

Madaniyat olamiga 

moyillik o`qituvchi 

ma‘naviy 

kiyofasini 

o`stirishga yordam 

beradi 
Shaxs komilligining mezoni – bu: 

*O`qib - 

uqqanligi, aqliy 

va axloqiy 

bilimlari 

saviyasi va 

ularni hayotda 

qo`llay bilish 

ko`nikmasini 

hosil 


qilganligida 

Hayotiy 


tajriabasining 

ko`pligida.  

O`zgalar 

bilan 


tez 

muomalaga 

kirishib  keta 

olishida 

Yaxshi fazilatlarni 

o`zida mujassam 

etganligida. Pedagogikada  jazolash  usuli  qanday 

amalga oshiriladi.  

*Tushuntirish, 

tanbeh berish, 

ogohlantirish, 

Kaltaklab, urib, 

xaqorat qilib. 

Xaqorat 

qilib. 


Tanbeh berib. 

qattiq 

ogohlantirish, 

uyaltirish Islom Karimovning: ―Bizga 

bitiruvchilar emas, maktab ta‘lim va 

tarbiyasini ko‗rgan shaxslar kerak‖, - 

degan iborasi qayd etilgan asarni 

aniqlan 


*Barkamol avlod 

orzusi 


O‗zbekiston 

XXI asrga 

intilmoqda 

O‗zbekiston 

kelajagi 

buyuk davlat  

Buyuk maqsad 

yo‗lidan 

og‗ishmaylik O‗rta Osiyo mutafakkirlaridan qaysi 

alloma birinchi marta bolalarni jamoa 

bo‗lib, maktabda o‗qitishning 

ahamiyatini ilmiy asoslab bergan? 

*Ibn - Sino 

Farobiy. 

Beruniy. 

Al-Xorazmiy. Shaxs shakllanishiga ta‘sir etuvchi 

omillar. 

*Mikro muxit, 

mezo muxit, 

makro muxit , 

irsiyat, ta‘lim-

tarbiya, shaxsiy 

faoliyat. 

Mikro muxit, 

iste‘dod, xotira 

Shaxsiy 


faoliyat, 

mafkura 


Irsiyat, iste‘dod, 

xotira 
Isrof - o‗rinsiz va foydasiz ishlarga pul 

va mol sarf qilishdir. Isrof natijasida 

yo‗qchilik, keyin har kimning mol, 

davlatiga ta‘ma va xasad qilish kelib 

chiqadi. Ushbu pandning muallifi kim? 

*Abdulla 

Avloniy 

Davoniy 


Abduraxmon 

Jomiy.  


Alisher Navoiy.  Pedogogikaning  fan  sifatida  

shakllanishida  qaysi  olimning  xissasi  

katta  hisoblanadi. 

*YAn    Amos  

Komenskiy 

Suqrot 

Aflotun 


Demokrit Bixeviorizm  oqimiga  kim  asos  

solgan? 

*Z.Torndayk. 

A. Kombos. 

I. P.Pavlov 

I. P.Pavlov 
―O‗zbekiston    Respublikasi    davlat 

ta‘lim 


 

muassasalari 

pedagogik 

xodimlarining 

attestatsiyasi 

to‘grisida»gi  Nizom    nechanchi  yilda 

tasdiqlangan? 

*1993 


y. 

12 


avgust 

1992 y.   4 may 

1990 y.   10 

avgust  


1994 y.   3 

sentyabr 

Umumiy o‗rta talim maktablari qaysi 

sinflarni o‗z ichiga oladi? 

*5-9 sinf  

6-10 sinf 

6-9 sinf. 

5-7 sinf. 

O‗quv yurtlaridan keyingi ta‘limga 

qaysilar kiradi 

*Institut, 

Univirsitet. 

Maktab,  

Kollej. 


Bog‘cha,kolle

j.Texnikum, 

Universititet. 

Universititet. 

Mamlakatimizda boshlang‘ich 

majburiy ta‘limga nechanchi yil asos 

solingan 

*1930 y 


1921  

1931 y 


1933 y O‗qitishning tarbiyaviy vazifasi. 

*O‗quvchilarda 

ijobiy qarashlar 

va etiqodlarni 

ahloqiy 


irodalilik va 

xissiyotlarni 

shakillantirishda

n iborat. 

O‗quvchilarga 

ta‘lim tarbiya 

berish. 

O‗quvchilarni 

shaxs sifatida 

shakillantirish

.   T.J.Y. 

O‗quvchilarga 

ta‘lim tarbiya 

berish.O‗quvchila

rni shaxs sifatida 

shakillantirish.   

T.J.Y. 
O‗qituvchilarga qo‗yiladigan umumiy 

ta‘lablar qaysilar. 

*Umumiy va 

kasbiy 


Ozodalik 

Talablar yo‗q 

Insoniy,vatanparv

rlik 
Shaxsning kamol topishida nima 

muhim ro‗l o‗ynaydi. 

*O‗zining kuch –

g‘ayrati 

,bevosita 

faolyati. 

O‗ziga ishonch 

ruxi. 


Tarbiyasi 

Dunyoqarashinin

g boyligi. Shaxs qachon shakillanishda bo‗ladi 

*Doimo. 

Maktab davrida       

 

Go‗daklikda.  Jamiyatda. 

Fanlar. 

*E‘tiqodlarni  

shakllantirishni

ng kuchli 

omilidir. 

Yagona 


tizimlidir. 

Qoidaga bo‗y 

sunadi 

Uzluksiz. 

O‗rta umumta‘lim maktablarida 

boshlang‘ich sinflar nechanchi 

siniflarni o‗z ichiga oladi. 

*1-4 sinf 

1-6 sinf 

1-7 sinf 

1-11 sinf  
Oliy o‗quv yurtlarida ta‘lim necha 

bosqichda amalga oshiriladi 

*2 bosqich 

3 bosqich 

5 bosqich 

1bosqich 

Darsni  tashkil  kilishdan  didaktik  

maqsad- 


*Bu  darsdan  

o‗rganilayotgan  

mavzu  

bo‗yicha  bilimlarni  

o‗zlashtirish  va  

malakali  ta‘sir  

usullarini  

shakillantirishdi

O‗zaro  ta‘sir  jarayonida  

tafakkurni  

umumlashtirish  

xisobiga  

amalga  

oshiriladi. 

Bu  

o‗quvchilarni  diqqatini  

oshirishga  

qaratilgan  

jarayon. 

Tafakkurni  

umumlashtirish  

xisobiga  amalga  

oshirish. 

O‗zbekiston  ta‘lim  tizimida  

boshlang‘ich  sinf  o‗quvchilariga  

qanday  baholar  qo‗yilmaydi. 

*2-3 


5-4 

2-4 


4-3 Quyidagi  fikr  qaysi  faylasufga  

tegishli.―Fikir  dunyoni  boshqaradi‖ 

*Platon. 

Geraklit. 

Pifagor 


Beruniy. .―Printsip‖ so‗zining  ma‘nosini  

ko`rsating. 

*Xulqning, xatti-

xarakatning  

asosiy  

qoidasi,etakchi  

g‘oya. 

Bilimlar  majmui. 

Namunali  

ta‘lim. 

Namunali  

ta‘lim.Bilimlar  

majmui. 
―Namunali  ta‘lim‖ risolasi  kimning  

qalamiga  mansub. 

*YA.A.Komensk

iy.  


A.Navoiy. 

A. Qodiriy. 

A. N. Farobiy. 1  ‖ Insonda  ijobiy  sifatlarni  tarkib  

toptirishning  eng  zarur  omili  uning 

aql  kuchini  rivojlantirishdir‖-  deb 

qaysi  sharqshunos  olim  fikr  

bildirgan  edi. 

*Kindiy. 

YA. A. 

Komenskiy. Babanskiy. 

M.M.Skatkin. 

A. Avloniyning  ―Turkiy  guliston  

yohud  ahloq‖asari  qanday  asar  

hisoblanadi. 

*Didaktik  asar 

Falsafiy  asar 

Tarixiy  asar 

Komik  asar O‘quvchilardan 

qonunga 

bo‘ysunuvchanlik  hatti  -  harakatini 

shakllantirishga qaratilgan tarbiya turi: 

*Huquqiy tarbiya 

Iqtisodiy 

tarbiya  

Jinsiy  tarbiya 

Narkomaniyaga 

qarshi tarbiyaDownload 488.21 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling