O'zbekiston respublikasi oliy va orta maxsus ta'lim vazirligi


Download 1.68 Mb.
bet1/3
Sana04.10.2022
Hajmi1.68 Mb.
#830446
  1   2   3
Bog'liq
TOGARAK JURNAL
O`zbekiston respublikasi sog`liqni saqlash vazirligi toshkent fa, infokom 8-Amaliy., Мавзу 1, Либерализация управления и регулирования народного хозяйства критерии и факторы соотношения, мир- бесценны дар, Формирование нравственных качеств в процессе эстетического воспитания младших школьников», Correct the mistakes, Lotincha Saylov, 13eb8841-cb2a-41cb-94b7-870beb3f445e, 040102, 001, YaN menej test talabalarga, Listening-Answer-Sheet-Sample, ielts-usa-practice-reading-test-blank-answer-sheet, Doc1


O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA ORTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI
ORTA MAXSUS, KASB - HUNAR TA'LIMI MARKAZI
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG'LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI TIBBIY
TA'LIMNI RIVOJLANTIRISH MARKAZI
TERMIZ ABU ALI IBN SINO JAMOAT SALOMATLIGI TEXNIKUMI

"Tasdiqlandi"


Termiz Abu ali ibn Sino jamoat Salomatligi texnikumi
Pedagogik kengash raisi
YA.M.Fayziyev
GIGIENA VA EKALOGIYA FANIDAN 2022-2023 OQUV VILI UCHUN
To’garak rejasi
TO'GARAK RAHBARI: FAYZIYEVA XURSANOY

TERMIZ-2022


Umumkasbiy fanlar kafedrasining 2020 yil ( 2 yig'ilishida ko'rib chiqildi vaN2 bayoni ma'qul deb topildi va kollejning metodik kengashiga tavsiya etildi
Umumkasbiy fanlar kafedrasi mudiri: K.Normurodova
2022 yil
Metodik kengashning 20 yil yig'ilishida ko'rib chiqildi va bayoni ma'qul deb topilib pedagogik kenga Shiga tavsiya etildi Metodik kengash raisi : M.DJuraev
2022 yil
Pedagogik kengashning 20 yil yig'ilishida ko'rib chiqildi vaN2 bayoni ma'qul deb topilib va amaliyotga qo'l lashga tavsiya etildi Pedagogik kengash raisi: YA.M.Fayziev
Bajariladi an chora tadbirlar

Ba 'aruvchi shaxs

dekabr

1 . "YOSH GIGIENIST” to'garagini tashkil etish, talabalami to' garakka

 1. To'garak sardori va uning yordamchilarini saylash

 2. To'garak ish rejasini tuzish va tasdiqlash.

 3. Totgarak nizomini tuzish va tasdiqlatish.

 4. O lik to' arak re•alarini tasdi lash.

To' garak rahbari
X.Fayzieva
To'garak a'zolari

yanvar

1 . Gigiena fanini o'rganish ahamiyati”

 1. Havoning gigienik ahamiyati” mavzusida ma'ruza tayyorlash

 2. Havoning fizikaviy xususiyatlari ma'ruza

 3. Havonin fizikavi xususi atlari al'bom ta orlash.

To' garak rahbari
X.Fayzieva
To'garak a'zolari

fevral

1 . Havoning gigienik ahamiyati” tarqatma materiał tayyorlash 2. Gigiena fanini o'rganish usullari mavzusida usłubiy ko'rsatmalar tayyorlash
3. Havoning gigienik va epidemiologik ahamiyati mavzusida ma'ruza ta orlash

Totgarak rahbari
X.Fayzieva
To'garak a'zolari

marł

l . Tuproq gigienik ahamiyati mavzusida ma'ruza tayyorlash 2.
Tuproq gigienik ahamiyati usłubiy ko'rsatmalar tayyorlash
3. Aholi yashaydigan joylarni chiqindilardan łozalash mavzusida testlar tayyorlash
4.Tozatu ro tarkibi bo' icha • adval ta orlash

To'garak rahbari
X.Fayzieva
To'garak a'zolari

To'garak rahbari
X.Fayzieva
To'garak a'zolari

aprel

I .Suvning gigienik ahamiyat va aholini ichimlik suvi bilan ta'minlash mavzusida ma'ruza tayyorlash

 1. Turar joy gigienasi mavzusida test tayyorlash.

 2. Turar joy gigienasi mavzusida al'bom tayyorlash 4. Davlat sanitariya nazorati to'g'risida tarqatma materiallar ta Yorlash

may

1 . Suvnig organoleptik xususiyatlari mavzusida ma'ruza tayyorlash
2. Turar joy santiariya tekshirish xaritasini tayyorlash 3. O'quv xonasini yorug'ligini o'lchash mavzusida boshqotirma tayyorlash
4. Giyohvanlik —yomon illat mavzusida ma'ruza ta orlash

To'garak rahbari
X.Fayzieva To'garak a'zolari


iyun

I .Ovqatlanish gigienasi mavzusida ma'ruza tayyorlash 2. Oziq-ovqat mahsulotlaridan zaharlanish mavzusida ma'ruza
3. Shaxsiy gigiena bo'yicha so'rov savollari tuzi 4. Maktab jihozlariga qo'yiladigan gigienik talablar mavzusida tar atma materiallar ta orlash

To'garak rahbari
X.Fayzieva To'garak a'zolari

Termiz Abu ali ibn Sino jamoat salomatligi


Texnikumi Ilmiy pedagogik kengashning 2020 yil
19 dekabrgi Ne 1 -sonli qaror tasdiqlangan
Termiz Abu ali ibn Sino jamoat salomatligi texnikumida to'garaklar faoliyatini tasl)kil etish to'g'risida NIZOM I.Umumiy qoida.
1 . Ta'lim muassasalarida umumta'lim va maxsus fanlar hamda badiiy havaskorlik to'garaklari, sport seksiyalari va to'garaklari (keyingi o'rinlarda "to'garaklar” deb yuritiladi) O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Qonunlari, O'zbekistm Respublikasi Prezidenti Farmonlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, Orła maxsus, kasb-hunar ta'limi markazining qaror va buyruqlari hamda mazkur Nizom asosida tashkil etiladi va faoliyat yuritadi.

 1. To'garaklar uzluksiz ta'lim tizimini tarkibiy qismi bo'lib, o'quvchilarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etishga, ularning umumta'lim fanlariga, kasb-hunar cna ommaviy sport va jismoniy tarbiya-sog'lomlashtirish tadbirlariga, badiiy havaskorl i k estetik talablarini kondirishga qaratilgandir.

 2. To'garaklar qiziqishlari bir hil bo'lgan bir guruh o'quvchilarning ma'lum bir fan yoli kasb bo'yicha, o'qituvchi va kasbiy ta'lim ustalari yordamida bilim va mahoł•n; *ar; ni oshirish uchun xizmat qiladi.

 3. Orła maxsus, kasb-xunar ta'limi muassasalarida to'garaklarni tashkil qilishni asosły maqsadi, o'quvchilarning darsdan keyingi bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil qilis• ularning qobiliyatlari va intilishlarini maqsadli rivojlantirish, olingan n zarł y bilimlarni mustahkamlash va amalda qo'llash ko'nikmalarini hosil qilish, -łsb;y mahoratlarini oshirishga keng imkoniyatlar yaratish hamda tanlagan k. ISI)) y yo'nalishlari bo'yicha mehnat bozoriga tayyorgarlik salohiyatini kuchaytirishdan iboratdir.

 4. To'garaklar turini tanlash va qatnashish o'quvchilar uchun ihtiyoriy bo'lib to'garaklarga ishtirok etishi haqidagi og'zaki bildirishi yetarlidir.

 5. To'garaklar mazmunan o'quvchilaming qiziqish va imkoniyatlarini hisobga hołda tashkil etiladi, ularga majburiy topshiriqlar berilmaydi.

 6. To'garaklar o'quv yili davomida faoliyat ko'rsatadi.

 7. To'garak mashg'ulotlarining jadvali o'quvchilarning jamoat ishlarida ishtirok li dam olishlarini e'tiborga Olgan holda, ulaming yoshi, fiziologiyasining o'ziga x Ę sanitariya-gigiena.

 8. O'quvchilami to'garak ishlariga keng jalb qilish va qiziqtirish maqsadida muassasasi ilmiy-pedagogik kengashi qarori asosida to'garaklarga o'quvchilar o'rtasida tanlovlar tashkil qilinadi.

10.To'garaklar mehnat bozori talablarini hisobga Olgan hołda buyurtmachi tashkilot va muassasalar hamda o'quvchilar ota- onalari hisobidan ta'lim an yo'nalishlariga turdosh ta'lim yo'nalishlardan chuqur bilim va ko'nikma berishi da ham tashkil etilishi mumkino II. To'garak a'zolarining huquq va burchlari I l . To'garak a'zolari quyidagi huquqlarga ega:

 1. kiziqishlari asosida faoliyat ko'rsatayotgan to'garaklar shaklini tanlash va Villing ishida ishtirok etish;

 2. ta'lim muassasasi o'quv-texnologik jihozlari, axborot resurs markazi jam ź2 1 va jihozlaridan ,foydalanish;

v) to'garak faoliyatini yaxshilash bo'yicha o'z takliflarini ta'lim muassasasi rahFari% 'Itiga og'zaki yoki yozma bildirish. 12. To'garak a'zolarining burchlari:

 1. tuzilgan jadval asosida to'garak ishida qatnashishi, to'garak mashg'ulotla • r bsiz qoldirmasligi;

 2. ta'lim muassasasi o'quvchilari orasida to'garak, uning mohiyati va al gal klari to'g'risida tushuntirish ishlarini Olib borish;

v) kasbiy va nazariy bilimlarini muntazam oshirib borish;
g) konkurs va tanlovlarda ishtirok etish;
d) to'garak mashg'ulotlari uchun zarur bo'lgan barcha darslik, o'quv qo'llan daftarlarni Olib kelish; texnika xavfsizligi va sanitar-gigienik me'yorlariga rioya qilish. III. To'cym ishini tashkil etish va rahbarlik qilish

 1. Ta'lim muassasasining ilmiy-pedagogik kengashi qarori asosida to'gar Inkil etiladi.

 2. Ta'lim muassasalarida tashkil qilingan to'garaklar ishini nazorat qilish I no muassasasi direktorining ma'naviy va ma'rifiy ishlari bo'yicha direktor zimmasiga yuklatiladi.

 3. Ta'lim muassasasida faoliyat ko'rsatayotgan pedagog yoki ishlab chiqarish tasł ilmiy-pedagogik kengash qarori asosida fan to'garagini tashkil etadi. bir to'garakdagi o'quvchilar soni 5 nafardan kam bo'lmasligi kerak. 17. To'garak uni o'ziga xosligiga ko'ra (cholg'u ansambli, xor, raqs, sport turlari va chuqurlashtirilgan mualliflik dasturlari mavjud bo'lganda, alohida iste'dodga an o'kuvchilar bilan yakka tartibda mashg'ulotlar Olib borilishi mumkin.

 1. To'garak rahbarlari ta'lim muassasasinig asosiy shtatidagi o'qituvclni;p: tarkibidan ilmiy-pedagogik kengash qarori bilan ta'lim muassasasi direl buyrug'i bilan tayinlanadi.

 2. To'garak rahbari to'garak ishiga javobgar shaxs hisoblanadi va o'z faoliy dan ilmiy pedagogik kengashga hisobot berib boradi.

 3. To'garak rahbari zimmasiga:

 1. o'z bilimi, ma'naviy-axloqiy fazilatlari va kiyinish odobi bilan o'quvch •nak bo'lish;

 2. to'garak obro'si, ta'lim-tarbiya sifati va samaradorligini oshirish yo I lik ko'rsatish;

v) o'quvchilami O'zbekiston Respublikasi qonunlari, ota-onalar hamda ma'naviy, tarixiy, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash;
g) iqtidorli o'quvchilami izlab topish va ulami to'garaklarga jalb qilish;

 1. fanlardan o'zlashtirish darajasi nisbatan past bo'lgan o'quvchilami mazmunan shu fanlarga mos bo'lgan to'garaklarga jalb qilish;

 2. to'garak o'tkaziladigan o'quv xonasini to' garak yo'nalishiga mos ravishda jihozlar bilan ta'minlashns tashkil etish;

 1. to'garak a'zolari orasidan qobiliyatli o'quvchilarni taqdirlash va rahbatlantirish to'g'risida ilmiy-pedagogik kengashga taklif kiritishi;

 2. to'garak faoliyati bo'yicha yarim yillik va yillik hisobotlarini tayyorlash;

 3. to'garak ishini xavfsizlik texnikasi qoidalari va sanitariya-gigiena me'yorlari asosida tashkil qilishi vazifalari yuklatiladi.

21. To'garak rahbarlarida quyidagi me'yoriy-huquqiy hujjatlar bo'lishi łozina:

 1. Orła maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalarida totgaraklarni tashkil qilish nizomi;

 2. Orła maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalarida to'garaklarni tashkil etish tartibi;

v) to'garak dasturini tuzish bo'yicha usłubiy tavsiyalar;
g) ilmiy-pedagogik kengash tomonidan tasdiqlangan to'garakning yillik ish rejasi;

 1. o'quvchilarning davomatini qayd qilish jurnali;

 2. to'garak ish jadvali•

j) to'garakka qatnashuvchi o'quvchilarning ro'yxati. IV.
To'garaklar faoliyatini moliyalashtirish

 1. To'garakni tashkil qilish va uni yuritish bilan bog'liq bo'lgan xarajatlar o'rnatilgan tartibda ta'lim muassasasi tomonidan amalga oshiriladi.

 2. Korxonalar va tashkilotlar, yuridik yoki jismoniy shaxslarning to'garak tashkil qilish va uni moliyalashtirish to'g'risidagi takliflari amaldagi konunchilik asosida hal qilinadi.

Download 1.68 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling